Arkivrutiner Studentsaker HBV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivrutiner Studentsaker HBV"

Transkript

1 Arkivrutiner Studentsaker HBV 1

2 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en ved HiBV skal journalføres i mappen, i arkivdel STUDENT i P360. Øvrig arkivverdig korrespondanse om forhold journalføres i arkivdel SAK i P360. Dokumentasjon som ikke er arkivverdig, registreres i FS. SAKSTITTEL KLASSERING DOKUMENT DOKUMENTTITTEL JOURNAL- FØRES I P360 DOK. TYPE ARKIVDEL MERKNAD Studentmappe Navn på 52 Fødselsnummer Manglende studiekrav/emner Studieprogresjon Svar vedr. manglende studiekrav/emner Svar vedr. studieprogresjon Avslutter studiene. Brev fra om oppsigelse av studierett Svar på avslutning/oppsig else av studierett fritak fra eksamen eller prøve Oppsigelse av studierett (-plass) Bekreftelse avslutning av studier fritak fra eksamen 2

3 fritak/innpassing av fag Utsettelse innlevering Permisjon som får konsekvenser for studieløpet Tilrettelegging av studieløp, eksamen og/eller praksis fritak fra eksamen fritak/innpassing av fag/praksis fritak/innpassing av fag/praksis utsettelse av innlevering utsettelse permisjon permisjon tilrettelagt studieløp, eksamen og/eller praksis tilrettelagt studieløp, eksamen og/eller praksis Praksisrapporter FS Begrunnelse for karakter Krav om begrunnelse for karakter Klage over Klage - 3

4 Varsel om tap av studierett Bekymringsmelding - Navn karakterfastsettin g Ny sensur Avlegge eksamen for 4. gang Bekymringsmeldin g Bekymringsmeldin g Saksdokumenter i saken Karakterfastsetting Eksamensbesvarelse- Utsending til nye sensorer Protokoll fra klagesensor Svar på klage over karakterfastsetting 4. gangs eksamensforsøk Svar på søknad 4. gangs eksamensforsøk Bekymringsmelding Ja I eller N Varsel om tap av studierett Bekymringsmelding Ja I eller N STUDENT S - Offl. 13, jf. fvl. 13 Flyttes til sak i sakarkivet dersom bekymringsmeldingen fører til større sak. SAK Offl. 13, jf. fvl. 13 Referater m.v. Ja X SAK Offl. 13, jf. fvl. 13 Brev til Vedr. bekymringsmelding 4

5 Overflyttingssøknader Navn på fakultet (ekstern) Overflyttingssøknader (Våre er) overflytting fra annen institusjon 52 Fødselsnummer Vedtak Endelig vedtak overflytting til annen institusjon Brev til ønsket institusjon Svar til, med kopi til oss. overflytting Navn på overflytting Navn på overflytting overflytting Navn på overflytting Ja I SAK Offl. 13, jf. fvl. 13, per studieår, per studieår Søknader om utvekslingsopphold - Studieår 52 Fødselsnummer Søknader om utvekslingsopphol d i utlandet utvekslingsopphold i utlandet Navn på Svar på søknad utvekslingsopphold Navn på Studieprogramavt ale Studieprogramavtale Navn på Ja X STUDENT S - Offl. 13, jf. fvl. 13 Utenlandske er Utveksling per fakultet 516 opptak Namn på Ja I SAK S - Offl. 13, jf. fvl. 13 5

6 per studieår Vurdering av realkompetanse (utenom samordna opptak) Formelle feil Navn på eksamen Eksamen som privatist Navn på fakultet Vurdering av realkompetanse 455 Klage på formelle feil ved eksamen Eksamen som privatist Disiplinærsak 535 Dokumenter i disiplinærsaker opptak realkompetanse Navn på realkompetanse Navn på Klage over formelle feil ved eksamen Svar på klage over formelle feil ved eksamen privatisteksamen Navn på privatisteksamen Navn på Ja U SAK S - Offl. 13, jf. fvl. 13 Ja I SAK Offl. 13, jf. fvl. 13 Ja I SAK/STUDE NT Ja U SAK/STUDE NT Offl. 13, jf. fvl. 13 Egne saker, hvis klage fra flere. Føres på mappe, dersom klagen kommer fra én. Offl. 13, jf. fvl. 13 Ja I SAK Offl. 13, jf. fvl. 13 per fakultet Ja I, N, X, U per fakultet SAK Offl. 13, jf. fvl. 13 Studentmappe Navn 52 Mistanke om fusk Ja I eller STUDENT Offl. 13, jf. fvl. 13 6

7 på Fødselsnummer N Fuskesak Navn på Dokumenter i fuskesak Ja I, N, X og U SAK Offl. 13, jf. fvl. 13 Bekreftet fuskesak, flyttes til egen sak. Skikkethetssak Navn på 536 Dokumenter i skikkethetssak Bekymringsmelding Innkalling til samtale Ja I, N, X, U SAK Offl. 13, jf. fvl. 13 Referat/handlingsplan Oversendelse til skikkethetsnemnda Vedtak Melding om utestenging Møter i skikkethetsnemnda 536 Innkallinger og møtereferater Ja N, X, U SAK Offl. 13, jf. fvl. 13 (Oppnevninger egen sak.) Bachelorgrad (fri bachelor) bachelorgrad fra Bachelorgrad Ja I SAK Vedtak bachelorgrad Ja U SAK Bekreftelser vedr. studieplass og avlagte eksamener Spørsmål om å få bekreftelse på at en person er Høgskoletorget/resepsjon 7

8 ved skolen, og hvor langt i studieløpet vedkommende har kommet. Spørsmål om å få karakterutskrift på norsk/engelsk Spørsmål om å få kopi av diploma supplement Klage på opptak Klager, svar på klager Betinget opptak betinget opptak Svar på søknad om betinget opptak Høgskoletorget/resepsjon Høgskoletorget/resepsjon Ja I og U SAK Offl. 13, jf. fvl. 13 Ja I og U SAK Offl. 13, jf. fvl. 13 Forsinket frammøte ved studiestart Reservering av studieplass Melding fra om forsinket frammøte ved studiestart Brev fra reservering av studieplass Navn på Opptak Ja I SAK Offl. 13, jf. fvl. 13 8

9 Svar på søknad reservering av studieplass Navn på Sykmeldinger/legeatte st Leveres studiested, eksamenskontoret () Deltakelse i utdanning. Tilskudd (tilretteleggingstilskudd o.l.) Forespørsler fra NAV Sendes studiested Vedtak om utestenging fra andre institusjoner Vedtak om utestenging etter UHloven Ja I SAK Offl. 13, jf. fvl Masteroppgaver Navn på fakultet årstall (besvarelse/avhandl.) Eksamensprotokoll Navn på fakultet Masteroppgave Tittel på oppgave Ja I Eksamensprotokoll Eksamensprotokoll fakultet studieretning høst/vår årstall (fra stud ent) SAK per fakultet og år Ja X SAK S - Offl. 13, jf. fvl. 13 per studieår Eksamensoppgaver Navn på fakultet Eksamensoppgaver og eventuelle Fagkode Navn på eksamen Ja X SAK per studieår 9

10 Studieår løsningsforslag kont/ordinær eksamensdato Navn på fakultet Navn på institutt Fagplan/emnekode Brage - Avtale om elektronisk publisering - Studenter 421 Fagplan/emnekode Fagplan/emnekode Navn på fag Avtaler Signert avtale om publisering Ja X SAK per fakultet og institutt (over flere år) Ja I SAK Praksisrapporter JA I 10

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13 Journalføring av studieadministrative saker Versjon 14. November 20 13 INNHOLD 1 Journalføring av studieadminsitrative saker... 3 1.1Regler for journalføring av studieadministrative saker... 3 2 Journalføring

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold INSTRUKS FOR EKSAMENSKANDIDAT ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Før eksamen plikter studenten å sette seg inn i eksamensforskriften: «Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser

FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser FORSKRIFT OM OPPTAK OG STUDIER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) med utfyllende bestemmelser Fastsatt av styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) 01.06.2012 med hjemmel

Detaljer

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2008 Side 1229 1377 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 13. august 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Juni 30. Deleg. av myndighet

Detaljer

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011

Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Eksamensreglement ved Høyskolen for Ledelse og Teologi 2010/2011 Kapittel 2 Eksamensreglement 2.1 Eksamen og eksamensformer: Med eksamen menes prøving av studentenes kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller

Detaljer

Studiereglement for fagskoleutdanning

Studiereglement for fagskoleutdanning Studiereglement for fagskoleutdanning Innhold Opptaksreglement... 3 1. Generelle opptaksregler... 3 2. Opptakskrav fagskoleutdanning... 3 3. Realkompetansevurdering... 3 4. Vedtak om opptak... 4 5. Søknad

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL EKSAMENSFORSKRIFT UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL Fastsatt av styret for Avdeling for teknologi (AFT) 10. desember 2002 med hjemmel i 17 i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 18. september 2002. REGLER FOR

Detaljer

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 20. august 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Sept. 22. Deleg. av myndighet

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer