Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA"

Transkript

1 Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato: Endret dato: Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Formål: Formålet med rutinen er å få en enhetlig organisering og dokumentering av studentsaker ved HiOA i henhold til gjeldende regelverk. Tidspunkt/regelmessighet for utførelse: Rutinen følges fortløpende ved saksbehandlilng av studentsaker. Se også: Forvaltningsloven Offentleglova Arkivloven Universitets- og høyskoleloven Rutiner for FS Begrepsavklaringer: FS: Studieadministrative fagsystemet for studentsaker. Aktiviteter fra en person blir tatt opp som student ved HiOA til han/hun uteksamineres registreres i dette systemet. ephorte/public 360: Høgskolens saksbehandlings- og dokumenthåndteringssystem. Studentsak: Fellesbetegnelse på korrespondanse til/fra og om studenter ved HiOA. Studentmappe: Mapper som inneholder saker som angår den enkelte student og dennes studieforhold. All dokumentasjon som har verdi for en enkelt student ved HiOA skal lagres i en digital studentmappe. Mappen skal klasseres etter arkivkode 52 med personummer som sekundærkode (personnummeret skal alltid unntas offentlighet, jf. Offentleglova 13, jf. Forvaltningsloven 13). Studentarkiv: Arkivdel for studentsaker. Sakarkiv: Arkivsaker ordnet etter emne i henhold til HiOAs arkivnøkkel. Klasseringen avhenger av hva sakene dreier seg om. Se egen rutine for saker som skal i saksarkivet. Saksbehandling av studentsaker: 1

2 Side 2 av 6 Systemene som genererer dokumentasjon som ifølge regelverket skal bevares i en digital studentmappe er primært fagsystemet FS og organisasjonens dokumenthåndterings-/saksbehandlingssystem. Public 360 er det eneste dokumenthåndteringssystemet ved HiOA som er godkjent etter norsk arkivstandard. Det betyr at den digitale studentmappen skal lagres i dette systemet. All korrespondanse av dokumentasjonsmessig verdi skal oppbevares i denne digitale mappen. Da vil hele historikken til studenten bli samlet et sted på en oversiktlig og sikker måte som er i tråd med gjeldende regelverk. I praksis innebærer det at all dokumentasjon som blir til ved saksbehandling i dokumenthåndteringssystemet (Public 360) automatisk blir lagret korrekt i den digitale studentmappen. Dokumentasjon som blir til ved saksbehandling i FS må inntil videre manuelt legges over i den digitale studentmappen i dokumenthåndteringssystemet. Det er en integrasjon mellom FS og Public 360. Alle studenter som er aktive i FS blir automatisk overført og registrert som en kontaktkort i Public 360. Dokumenter som gjelder opptak av studenter legges inn fra FS i den digitale studentmappen i Public 360. Målet er at det skal bli en integrasjon mellom systemene som på sikt gjør at det skal være tilstrekkelig å lagre korrespondanse av dokumentasjonsverdi et sted. Innholdet i en digital studentmappe: Nedenfor følger en oversikt over hvilke dokumenter en digital studentmappe bør inneholde. Listen er ikke uttømmende, men inneholder en oversikt over de ulike sakstypene med angitte eksempler. For dokumentasjon av meget begrenset verdi kan man se bort i fra kravet om oppbevaring i den digitale studentmappen. Om en student for eksempel søker om utvidet tid til en enkelt eksamen og vedtaket ikke har noe verdi etter at eksamen er avholdt er det ikke nødvendig å oppbevare dette i en elektronisk studentmappe. Om det er dokumentasjon utover rutinen saksbehandler mener bør være i saksbehandlingssystemet må dette skannes inn av saksbehandler selv. I studentmappe Alle svar på klager og søknader skal også registreres de oppsatte eksemplene gjelder både inngående og utgående brev Vurdering av annen Eksempler Kommentarer utdanning Innpassing av fag Godkjenning av delstudier i utlandet Innpassing/godkjenning av annen utdanning Forhåndsgodkjenning av fag Praksis Eksempler Kommentarer Klager i tilknytning til praksis Klage på formelle feil Klage på øvingslærer/ praksisveileder /praksissteder 2

3 Side 3 av 6 Tilrettelagt praksis / flere forsøk Søknad om tilrettelagt praksis Søknad om tredje praksisforsøk Permisjon Søknad om permisjon fra dager i praksisperiode Søknad om permisjon fra praksis Vurdering av praksis Ikke bestått praksis Utestengelse fra praksis Utestengelse grunnet manglende politiattest Medisinsk testing Legges på studentmappe Studieløp Eksempler Kommentarer Tap av studierett Varsel om tap av studierett Vedtak om tap av studierett Permisjon Søknad om permisjon fra studiet Tilrettelegging av studiet Søknad om tilrettelegging av studiet Utveksling Søknad om utveksling Learning agreement Kontrakt/brev mellom institusjoner utveksling av enkeltstudenter Eksamen og vitnemål Eksempler Kommentarer Spesialordninger/ Søknad om alternativ tilrettelegging av eksamen Eksamen begrunnelser/klager vurderingsform Klage på formelle feil Flere eksamensforsøk Søknad om fjerde eksamensforsøk Trekk fra eksamen Trekk pga manglende arbeidskrav Fri bachelorgrad Søknad om 2+1 vitnemål/sammensatte vitnemål/fri bachelorgrad Karakterutskrifter/Vitnemål Bekreftelse på gjennomført studium (når det ikke utstedes vitnemål) Vitnemål Begrunnelse på karakter kan registreres der dette foreligger skriftlig Legges inn i studentmappe når vitnemålene foreligger elektronisk. Diverse Eksempler Kommentarer 3

4 Politiattester med merknader Sykmeldinger Klagesaker til klagenemnda Fuskesaker Eksamensprotokoller Privatist Underskrift og elektronisk godkjenning Side 4 av 6 Politiattest Søknad om status som privatist Skal i utgangspunktet ikke inn i dokumenthåndteringssystemet, men legges inn om det er en del av en permisjonssøknad etc. Dokumenter som kan holdes utenfor saksbehandlingssystemet: Kan holdes utenfor studentmappe Eksamen og vitnemål Eksamensbesvarelser Søknad om duplikater og bekreftelser Tilrettelegging av eksamen (søknad om utvidet tid etc.) Vurderingsrapporter for praksis Hvordan dokumenteres studentsaker i saksbehandlingssystemet: Saker: Tittel: Alle studentmapper skal ha tittelen Studentmappe Navn Eksempel: Studentmappe Smart Petter Saksansvarlig: Leder for studieadministrasjonen skal stå som saksansvarlig for studentmappen og har alle tilganger for sitt fakultet til studentmappen. Skjerming/tilgangskoder: Alle studentmapper og tilhørende dokumenter skjermes med tilgangskode UO offl. 13, jf. fvl. 13, og intern tilgangsgruppe Studentsaker Navn på studenten skal alltid fjernes på offentlig tittel Kassasjon/bevaring: Ifølge kassasjonsplanens klasse 4 og 5, som gjelder studier/studentsaker, skal det meste av innholdet i studentmappene kasseres når det har mistet sin administrative betydning. Ifølge kassasjonsplanen for de statlige høgskolene vil dette normalt si etter 25 år. Saksframlegg (innstillinger) som gjelder den enkelte student og som behandles i høgskolens styringsorganer, skal bevares. 4

5 Side 5 av 6 Dokumenter: Nye filer opprettes som egne dokumenter i studentmappen. Dokumenttittel: I dokumentet skriver man hva fila gjelder. Navn på utdanning den enkelte student er tilknyttet skal alltid være med i dokumenttittelen. Eksempler: Inngående brev: Søknad om permisjon førskolelærerutdanningen Eva Hansen Søknad om innpassing av fag bachelorstudium i radiografi Jo Johnsen Utgående brev: Innvilget/avslått søknad om permisjon førskolelærerutdanningen Eva Hansen Innvilget/avslått søknad om innpassing av fag bachelorstudium i radiografi Jo Johnsen Saksbehandling: Hovedregelen er at dokumentene i en studentmappe skal behandles av studieadministrasjonen på det enkelte fakultet. Leder fordeler dokumentene til korrekt saksbehandler. Dersom en student har tilhørighet på flere fakulteter, legges alle dokumenter likevel på samme studentmappe. Fakultetet der studenten har studieprogrammet sitt, er ansvarlig for studentmappa. I tilfeller der flere studenter har signert samme søknad eller klage, legges ett eksemplar av dokumenter i hver studentmappe. Alle studentene skal få hvert sitt svar, disse legges også i respektive studentmapper. Skjerming/tilgangskoder: For å unngå kobling mellom dokumentene som kan føre til at uvedkommende får tilgang til personsensitive opplysninger, skal alle dokumenter i studentmappen ha tilgangskode OU ( 13/13, jf. Offentleglova, jf. Forvaltningsloven) og tilgangsgruppe Studentsaker, og navnet på studenten fjernes på offentlig tittel. Prosessen/saksbehandling av studentsaker ved HiOA: Rolle Trinn/frist Handling SDI Løpende Registrerer henvendelser som kommer i posten eller til høgskolens sentrale e-postmottak Leder Løpende Fordeler all post som ligger til fordeling i saksbehandlingssystemet til saksbehandlere innenfor egen enhet Saksbeh. Løpende Registrerer henvendelser som kommer direkte til ham/henne på e-post Papirpost som kommer direkte til saksbehandler kan han/hun velge å skanne selv, eller sende til SDI for innskanning og registrering. 5

6 Side 6 av 6 Saksbeh. Løpende Henvendelsene saksbehandles i saksbehandlingssystemet ved at det opprettes utgående brev, eventuelt notat om det er behov for det. Dokumentene sendes til elektronisk godkjenning til leder i dokumenthåndteringssystemet. Leder Løpende Dokumentet godkjennes av leder. De samme lederne som normalt ville signere det fysiske brevet skal være med i godkjenningsrunden. Saksbeh. Løpende Saksbehandler sender ut brevet og ekspederer det i dokumenthåndteringssystemet. SDI Løpende SDI kvalitetssikrer dokumentene etter gjeldende prosedyrer. 6

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe

Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Rutine for journalføring av dokumenter i personalmappe Formål Personalmappene ble fullelektronisk fra 01.01.2013 Formålet med rutinene er å etablere et felles regelverk i Gran kommune for håndtering av

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Rutinebeskrivelser for godkjenning

Rutinebeskrivelser for godkjenning Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no FS-14-005 12.6.2014 Sist

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling

Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling Eksamen ved eiendomsmeglerstudiet Forslag til endring i forskrift om eiendomsmegling DATO: 30.10.2014 FORFATTERANSVARLIG: JOHAN ANDREAS SKARTVEIT SEKSJON/AVDELING: EMIN 2 Finanstilsynet 1 Bakgrunn Finanstilsynet

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler.

Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler Gratulerer med kjøp av LabOra Saksbehandler. LabOra Saksbehandler er tilpasset behovet for et administrativt verktøy for all saksbehandling i organisasjoner og menigheter. Alle ansatte

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert april 2014 Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier

Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Høgskolen i Sør-Trøndelag Administrativ informasjon ved gjennomføring av praksisstudier Avdeling for helse- og sosialfag Praksiskontoret AHS - praksiskontor-ahs@hist.no Revidert august 2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV

Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Utfyllende bestemmelser til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HBV Gitt av høyskoledirektør 16. desember 2014, med hjemmel i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Buskerud og

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2009/2010. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2009/2010 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015

Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Barnehagelærerutdanningen ved DMMH 2014/2015 Velkommen til studieåret 2014/2015 Denne informasjonen er laget til studenter ved barnehagelærerutdanningen, praksislærere, styrere/ enhetsledere ved praksisbarnehager

Detaljer

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet 4. DESEMBER 2014 Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet Hva er resultatutveksling? Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student

Detaljer

ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i

ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i ephorte 2.1.15 Brukerveiledning Gecko Informasjonssystemer AS ephorte 2.1.7 Brukerveiledning Innhold i Innhold Innledning... 1 Les dette før du begynner... 1 Brukergrensesnitt... 1 Viktige begrep... 1

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Opplæring i ESA - Personalsaker

Opplæring i ESA - Personalsaker Opplæring i ESA - Personalsaker Hvilke dokumenter skal journalføres i ESA og leveres arkivet Alt som oppstår som ledd i saksbehandlingen og har verdi som dokumentasjon: Inngående dokumenter som blir gjenstand

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 12.10.2006. Innledning Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer