Arkivrutiner Studentsaker HBV

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkivrutiner Studentsaker HBV"

Transkript

1 Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student ved HBV skal journalføres i studentmappen, i arkivdel STUDENT i P360. Øvrig arkivverdig korrespondanse om studentforhold journalføres i arkivdel SAK i P360. Dokumentasjon som ikke er arkivverdig, registreres kun i FS. Innhold mappe... 4 Manglende studiekrav / emner... 4 Avslutter studier / oppsigelse... 4 Fritak fra eksamen (prøve)... 4 Fritak / innpassing av fag... 5 Utsatt innlevering... 5 Permisjon som får konsekvenser for studieløpet... 5 Tilrettelegging av studieløp / eksamen... 5 Klage, karakterfastsetting... 6 Formelle feil, eksamen... 6 Avlegge eksamen for 4. gang... 6 Bekymringsmelding... 7 Tap av studierett

2 Søknad om overflytting... 7 Søknad om overflytting... 8 Utvekslingsopphold i utlandet... 8 Andre studentrelaterte saker... 9 Bekymringsmelding... 9 Fusk... 9 Skikkethet... 9 Bachelorgrad Vurdering av tidligere utdanning / faglig kompetanse Klage på opptak Politiattest Samlesaker Overflyttingssøknader Utenlandske studenter Oppholdstillatelser Eksamen som privatist Reservering av studieplass Masteroppgaver... Eksamensprotokoll... Eksamensoppgaver... Studieplan... Brage, publisering... 2

3 Veiledningsavtaler... 3

4 mappe Sakstittel: mappe Navn Klassering: 52 / fødselsnummer Arkivdel: Tilgangskode / Tilgangsgruppe: Offl. jf. fvl. / Ansvarlig: dekan / enhetsleder Kassasjonskode: Kasseres etter 25 år Emne Dokumenttittel Dokumenttype Arkivdel Tilgangskode / Tilgangsgruppe Manglende studiekrav / emner Avslutter studier / oppsigelse Fritak fra eksamen (prøve) Henvendelse vedrørende studieprogresjon U Offl., jf. fvl. Svar vedrørende studieprogresjon I Offl., jf. fvl. Oppsigelse av studierett (-plass) I Offl., jf. fvl. Bekreftelse oppsigelse av studierett (-plass) U Offl., jf. fvl. Søknad om fritak fra eksamen (prøve) I Offl., jf. fvl. Ufordelt seksjon eksamen Vedtak om fritak fra eksamen (prøve) U Offl., jf. fvl. 4

5 Fritak / innpassing av fag Søknad om fritak / innpassing / praksis I Offl., jf. fvl. Vedtak om fritak / innpassing / praksis U Offl., jf. fvl. Utsatt innlevering Søknad om utsettelse av innlevering Ufordelt studieavdelingen I Offl., jf. fvl. Svar på søknad om utsettelse U Offl., jf. fvl. Permisjon som får konsekvenser for studieløpet Søknad om permisjon I Offl., jf. fvl. Svar på søknad om permisjon U Offl., jf. fvl. Tilrettelegging av studieløp / eksamen Søknad om tilrettelagt studieløp, eksamen og/eller praksis Ufordelt seksjon eksamen Vedtak om tilrettelagt studieløp, eksamen og/eller praksis I Offl., jf. fvl. U Offl., jf. fvl. 5

6 Klage, karakterfastset ting Klage på karakterfastsetting fagkode Ufordelt seksjon eksamen I Offl., jf. fvl. Oppnevning av klagesensor U Offl., jf. fvl. Mottakernavn skjermes ikke Protokoll fra klagesensor - fagkode I Offl., jf. fvl. Avsendernavn skjermes ikke Svar på klage på karakterfastsetting - fagkode U Offl., jf. fvl. Formelle feil, eksamen Dersom klagen kommer fra flere studenter opprettes egen sak. Avlegge eksamen for 4. gang Klage over formelle feil ved eksamen Ufordelt seksjon eksamen I Offl., jf. fvl. Vedtak - klage over formelle feil ved eksamen U Offl., jf. fvl. Søknad om 4. gangs eksamensforsøk I Offl., jf. fvl. Ufordelt seksjon eksamen Vedtak om 4. gangs eksamensforsøk U Offl., jf. fvl. 6

7 Bekymringsme lding (Flyttes til sak i sakarkivet dersom meldingen fører til større sak.) Bekymringsmelding I eller N Offl., jf. fvl. Tap av studierett Varsel om tap av studierett U Offl., jf. fvl. Svar på varsel om tap av studierett I Offl., jf. fvl. Vedtak om tap av studierett U Offl., jf. fvl. Søknad om overflytting (fra HBV til annen høgskole) Søknad om overflytting I Offl., jf. fvl. Søknad om overflytting U Offl., jf. fvl. Svar til student, med kopi til oss I Offl., jf. fvl. 7

8 Søknad om overflytting (mellom egne studiesteder, HBV) Utvekslingsopp hold i utlandet Søknad om overflytting Svar på søknad om overflytting Søknad om utvekslingsopphold i utlandet Svar på søknad om utvekslingsopphold I U Offl., jf. fvl. U Offl., jf. fvl. I 8

9 Andre studentrelaterte saker (som ikke skal registreres på studentmappe) Emne Arkivkode Sakstittel Dokumenttittel Dokumenttype Arkivdel Tilgangskode / Tilgangsgruppe Bekymringsmelding Sak fordeles til dekan 539 Bekymringsmelding navn Bekymringsmelding et I, N Sakarkiv Offl., jf. fvl. Referater m.v. X Sakarkiv Offl., jf. fvl. Vedtak U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Fusk Sak fordeles til Anne Fængsrud Skikkethet Sak fordeles til Anne Fængsrud 535 Fuskesak navn Diverse dokumenter Ufordelt stud. 534 Skikkethetssak navn Diverse dokumenter Ufordelt stud. Sakarkiv Offl., jf. fvl. Sakarkiv Offl., jf. fvl. 9

10 Bachelorgrad Sak fordeles til Anne Fængsrud 463 Bachelorgrad - navn Søknad om bachelorgrad Ufordelt stud. I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Svar på søknad om bachelorgrad U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Vurdering av tidligere utdanning / faglig kompetanse Sak fordeles til Anne Fængsrud 514 Søknad om vurdering av tidligere utdanning / faglig bakgrunn - navn Søknad om vurdering av tidligere utdanning / faglig bakgrunn Ufordelt stud. I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Svar på søknad om vurdering av tidligere utdanning / faglig bakgrunn U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Klage på opptak Sak fordeles til Bjørnar P. Wølner 512 Klage på opptak navn Klage på opptak Politiattest 517 Politiattest med merknad - navn Ufordelt seksjon opptak I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Vedtak om klage på opptak U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Politiattest med merknad NB: kassasjonskode registreres kasseres etter ett år I Sakarkiv Offl., jf. fvl. 10

11 Oversendelse av politiattest med merknad til nasjonal nemnd for politiattester U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Samlesaker Emne Arkivko de Sakstittel Dokumenttittel Dokumenttype Arkivdel Tilgangskode / Tilgangsgruppe Overflyttingssøknad er (fra annen institusjon) Fordeles til dekan 5 Overflyttingssøknader fakultet studieår Søknad om overflytting navn Svar på søknad om overflytting navn I Offl., jf. fvl. U Utenlandske studenter Saken fordeles til Anne Kari Voldum Simonsen 511 Utenlandske / innreisende studenter forkortelse og navn på fakultet - årstall Søknad om opptak navn I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Svar på søknad om opptak (Letter of admission ) - navn U Sakarkiv Offl., jf. fvl. 11

12 Oppholdstillatelser Fordeles til Heidi T. Knutsen. 5 Oppholdstillatelser for å studere ved HBV årstall Innvilgelse av midlertidig oppholdstillatelse - navn I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Studieprogramavtale navn I / U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Akseptering av studietilbud (Letter of acceptance ) - navn I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Eksamen som privatist Fordeles til dekan 440 Eksamen som privatist fakultet årstall Søknad om privatisteksamen navn Ufordelt seksjon eksamen I Sakarkiv Offl., jf. fvl. Svar på søknad som privatist navn U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Reservering av studieplass Fordeles til Anne Fængsrud 516 Reservering av studieplass Søknad om reservering av studieplass navn Ufordelt stud. I Sakarkiv Offl., jf. fvl. 12

13 Svar på søknad om reservering av studieplass - navn U Sakarkiv Offl., jf. fvl. Masteroppgaver Fordeles til dekan 452 Masteroppgaver fakultet årstall Tittel på oppgave (kan avskrives fortløpende) I Sakarkiv Eksamensprotokoll Fordeles til dekan *) 442 Eksamensprotokoll fakultet - årstall Fagkode navn på eksamen eksamensdato. Eventuell ny versjon av protokoll merkes «Ny versjon» X Sakarkiv Offl., jf. fvl. Eksamensoppgaver Fordeles til dekan *) 451 Eksamensoppgaver fakultet - studieår Fagkode Navn på eksamen kont/ekstraordinær/utsatt eksamensdato X Sakarkiv Studieplan Fordeles til dekan 412 Fakultet Studieplaner Kode Navn på fag vår/høst 2014 X Sakarkiv Brage, publisering Fordeles biblioteksjef 044 Brage - Avtale om elektronisk publisering - er Signert avtale om publisering I Sakarkiv Veiledningsavtaler Fordeles til dekan 54 Fakultet veiledningsavtaler for studenter - studieår *) Dokumenter som gjelder betalingsstudier, skal til studiesjef. Signert veiledningsavtale navn I Sakarkiv Offl., jf. fvl.

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Oversikt over standardtitler på studentsaker

Oversikt over standardtitler på studentsaker Oversikt over standardtitler på studentsaker Hva Dok.type Type Studentmappe Studentmappe [Etternavn Fornavn Mellomnavn] - ephorte [20xx/xxx] Søknad om permisjon - Søknad om permisjon [Studieprogram] Permisjon

Detaljer

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA

Organisering og dokumentasjon av studentmapper ved HiOA Dokumenteier: Seksjon for Dokumentasjons- Godkjent av: og informasjonsforvaltning A.Neergaard Doknr/versjonsnr: 1.0 Opprettet dato:29.08.2014 Endret dato: 29.08.2014 Organisering og dokumentasjon av studentmapper

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet:

Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Interne rutinebeskrivelser for Det juridiske fakultet Studieseksjonen Saker som er beskrevet i dette rutinedokumentet: Obligatorisk kursoppgave/eksamensoppgave/sensorveiledning Klage på sensurvedtak (samlesak)

Detaljer

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13

Journalføring av studieadministrative saker. Versjon 14. November 20 13 Journalføring av studieadministrative saker Versjon 14. November 20 13 INNHOLD 1 Journalføring av studieadminsitrative saker... 3 1.1Regler for journalføring av studieadministrative saker... 3 2 Journalføring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Kap. 1. Generelle bestemmelser

Kap. 1. Generelle bestemmelser FORSKRIFT OM STUDIER OG EKSAMEN VED HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Fastsatt av styret for Høgskolen i Sør-Trøndelag 19. juni 2008, med hjemmel i lov 2005-04-01 nr. 15: Lov om universiteter og høyskoler (uhl)

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Sak 2015/10807 UTKAST Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU. med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-9

Detaljer

Rutine for dokumenthåndtering av saker knyttet til vitenskapelig uredelighet

Rutine for dokumenthåndtering av saker knyttet til vitenskapelig uredelighet Dokumenteier: Enhet for arkiv Godkjent av: Doknr/versjonsnr: 0.1 Opprettet dato: 09.09.2013 Endret dato: 20.11.2014 Rutine for dokumenthåndtering av saker knyttet til vitenskapelig uredelighet Styret for

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte

Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Generelle rutiner for saksbehandling og arkiv ved innføring av elektronisk sak-/arkivsystem ephorte Versjon 1.0 Dato: 1. mai 2006 1 DOKUMENTHISTORIKK... 3 2 HVA ER EPHORTE... 3 3 OVERSIKT OVER DOKUMENTER

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon ephortesak: 2013/675 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 07.03.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.)

Kapittel 2 Grader 2.1 Høgskolekandidat 2.2 Candidata/candidatus medicinae veterinariae (cand.med.vet.) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Fastsatt av styret for Norges veterinærhøgskole 15. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes

Bjørn-Åge Nilsen for Øystein Andreas Strømsnes MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 17.06.2015 kl. 08:30 14:30 Sted: Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Paul Birger

Detaljer

på bachelor- og masternivå

på bachelor- og masternivå Side 1 av 12 Forskrift om opptak, studier og eksamen på bachelor- og masternivå ved Høyskolen Campus Kristiania Fastsatt av Høyskolekollegiet 12.10.05 og revidert og vedtatt i styret 08.08.12 1 Side 2

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Side 1287 1423 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 20. august 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Sept. 22. Deleg. av myndighet

Detaljer