DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Personal I, 14/ Doserapport - Statens strålevern - for perioden Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad , 14/ Varsel om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Innvilget søknad om endring av permisjonsprosent Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, 14/ Oversendelse av pensjonsmelding - AFP Personalmappe - Statens pensjonskasse HR /Monica Johnsen Solhaug Personal, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelor i vernepleie Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student

2 I,, N, X, S I, 14/ Nytt om fellesgrader august 2015 Nytt om fellesgrader Senter for internasjonalisering av utdanning - SI Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Hanne Maanum 400 I, 14/ Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - NAV Bærum Seksjon for HR Personal I, 14/ Søknad om forlengelse av 20 % permisjon med leders anbefaling Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal, Tatt til orientering, 14/ Innvilget søknad om utvidelse av permisjon uten lønn i 20 % av 100 % stilling Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal I, 14/ tredning om innhold av et nytt kommunalt helse- og omsorgstjenesteregister (KHOR) - invitasjon til workshop onsdag 5. november tredning om innhold av et nytt kommunalt helse- og omsorgstjenesteregister ( KHOR ) Helsedirektoratet Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen , Tatt til orientering X, 14/ Oppnevning av nytt DG SAM SAM - DG - doktorgradsutvalg Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen

3 I,, N, X, S, 14/ Oppnevning av medlem til doktorgradsutvalg ved SAM SAM - DG - doktorgradsutvalg Trygve Wyller Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen 013, 14/ Oversendelse av oppfølgingsplan til NAV Personalmappe - Nav Søndre Nordstrand HR /Monica Johnsen Solhaug Personal I, 14/ Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - NAV Frogner Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal I, 14/ Rapport etter arbeidsplassvurdering - Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, Tatt til orientering X, 14/ Arkivplan - Høgskolen i Oslo og Akershus Arkivplan - Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning 041 I, 14/ Søker gjenopptak for fag DAPE ingeniørfag - data Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student

4 I,, N, X, S I, 14/ Redusert stillingsprosent til 25% Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal , Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilget søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal X, 14/ Endring av lønn fra Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Endret pensjonsgrad fra Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Pensjonsmelding - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal I, 14/ Arrangering av Pestalozzi-workshop i 2015 Pestalozzi European Modules for Trainer Training 2014/2015 (ephorte 14/1687) Senter for internasjonalisering av utdanning - SI Fakultetsadministrasjonen /Nina Hestnes

5 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelor i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Vernepleier - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 14/ Innvilget søknad om forlengelse av permisjon - YFL - Veiledning og coaching Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Tine Claes Student, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student I, 14/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - Velferdsfag - Ann Englund Timelønnet arbeidstaker - Ann Englund Ann Elisabeth Englund I, 14/ Signert arbeidsavtale - Personalmappe - Personal

6 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstiltak og BHT- honorar - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal I, 15/ Arbeidsavtale signert -SAM - Personalmappe Personal, 15/ Avslag på søknad om innpassing av eksterne emner - Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lisbeth Rise Student I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus Student 59 I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV Vestfold Student 59 I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 Nav Søndre Nordstrand Student 59

7 I,, N, X, S I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus Student 59 I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus Student 59, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD Inst. BE Idar Bergsfjord Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Idar Bergfjord Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD Inst BE Sabuj Bhattacharya Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Sabuj Bhattacharya Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Bygg- og energiteknikk - Renee Åstrøm Ellefsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Renee Åstrøm Ellefsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen I, 15/ Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - NAV Gamle Oslo Seksjon for HR Personal

8 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om omsorgspermisjon uten lønn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Gøril Borgen Eide Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal X, 15/ Stans av lønn fra Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal X, 15/ Godkjenning av lønn fra Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 15/ Tilbud om fast tilsetting som førsteamanuensis - endret lønnstilbud Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor - psykomotorisk fysioterapi - Institutt for fysioterapi Birgitte Ahlsen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland I, 15/ Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABL mellom HIOA - LI og bydel Nordstrand Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Bydel Nordstrand Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde I, 15/ Søknad om permisjon - bachelorstudium i sosialt arbeid Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Student

9 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM- sosialfag - Ann Englund Timelønnet arbeidstaker - Ann Englund Ann Elisabeth Englund , 15/ International Workshop and Conference on Qualitative and Mixed methods Longitudinal Research with focus on Social Inclusion during Lifespan - Søknad til Forskningsrådet - VAM-programmet International Workshop and Conference on Qualitative and Mixed methods Longitudinal Research with focus on Social Inclusion during Lifespan - Ingeborg Helgeland og May-Brit Solem Norges forskningsråd Offl 26 fjerde led Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Hege Nedberg N, 15/ Nasjonale deleksamener - endringer fastsatt i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene, forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning - videre oppfølging Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken I, 15/ Gjennomføring av nasjonal deleksamen i grunnskolelærerutdanningen høsten 2015 Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling 400, 15/ For signering - oppdragsavtale - gjesteforeleser - workshop i sosiale medier - SAM - ØA - Rune Haugstad Timelønnet arbeidstaker - Haugstad Rune Rune Haugstad Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie

10 I,, N, X, S, 15/ Søknad om refusjon - bedriftshelsetjenesten ( BHT ) Personalmappe - NAV skanning HR /Inger Elisabeth Hald Personal N, 15/ Endringsskjema Personalmappe - /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning, 15/ Tilbud om tilsetting i åremålsstilling som prorektor Fo - revidert Tilsetting åremålsstilling som prorektor for forskning ved FA Morten Irgens HR /Cecilie Haugen Horn I, 15/ Tema for prøveforelesningen Fremstilling til doktorgradsprøven, ph.d. i profesjonsstudier - Hanne Hagland Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Kjersti Lassen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger , 15/ Brev NFRsøknad Does shame-proofing anti-poverty measures improve their effectiveness? Søknad til Forskningsrådet - VAM-programmet ( forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon ) - prosjektleder Erika Gubrium - Fakultet for samfunnsfag Norges forskningsråd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson I, 15/ Workshop - HIOA - Konvertering - Oppsummering Konvertering av historiske baser til Public 360 Software Innovation AS Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli , Tatt til etterretning

11 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon fra sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - Bachelor i administrasjon og ledelse - Robert Hansen Timelønnet arbeidstaker - Hansen Robert Robert Hansen , 15/ Kunngjøring av tildeling - TED og Doffin Anbudskonkurranse - Renholdstjenester til Frydenlund, P32 og P35 (rammeavtale) - Eiendom Doffin økonomi /Tobias Brokhaug Persson X, 15/ Vedtak sak 87/15 til behandling i T Tilsetting i 1,5 stilling som førsteamanuensis/ førstelektor ved Institutt for atferdsvitenskap Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen I, 15/ Rapport etter arbeidsplassvurdering - Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, Tatt til orientering

12 I,, N, X, S, 15/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Grunnskolelærer Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Student, 15/ Innvilget søknad om overflytting fra hel til (MALKS) til deltid (MALKD) - Master i læring i komplekse systemer (120 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student, 15/ Referat fra planlagt vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - LI - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg X, 15/ Bekreftelse på høringssvar - forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg Høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad

13 I,, N, X, S X, 15/ Høring om fritt behandlingsvalg - Betydning for våre praksisplasser? Høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg Fakultet for helsefag /Ingrid Narum internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad X, 15/ Høring om fritt behandlingsvalg. Betydning for våre praksisplasser? Høring - Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen /Kristin Nordseth internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad X, 15/ Endret frist for langtidsplan og -budsjett for fakulteter og sentra Langtidsplan og budsjett Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen Fakultetsadministrasjonen Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon Senter for velferds- og arbeidslivsforskning økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - sosialfag- Pernille Stornæss Skotte Timelønnet arbeidstaker - Pernille Stornæss Skotte Pernille Stornæss Skotte I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - barnevern - Mie Mørner Timelønnet arbeidstaker - Mie Mørner Inger Marie Mørner

14 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ Oppnevning av representanter til skikkethetsnemnda Oppnevning av skikkethetsnemnd Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken I, 15/ Søknad om opprykk til førsteamanuensis - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - sosialfag - Ann Englund Timelønnet arbeidstaker - Englund Ann Ann Elisabeth Englund , 15/ For signering - Oppdragsavtale TKD - EST - Workshop på Macro - Gaetano Amalfitano Oppdragstaker - Gaetano Amalfitano Gaetano Amalfitano Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen , 15/ Innvilget søknad om permisjon bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Studentmappe - internasjonalisering /Tor Egil Kaasa Student I, 15/ Orientering om maksimal stønadstid for sykepenger - Personalmappe - NAV Bø Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Personal

15 I,, N, X, S X, 15/ Programkoordinators anbefaling - søknad om fritak - DAPE Anvendt datateknologi Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelor i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Barnevern Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Student X, 15/ Vedtak Revisjon av fagplan: Naturfag 1 og 2, trinn 5-10, 2. og 3. studieår Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda X, 15/ Vedtak Revisjon av fagplan: Naturfag 1, trinn 1-7, 2. studieår Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda

16 I,, N, X, S, 15/ Følgebrev - oversendelse av sakspapirer til utvalg for studentsaker Studentmappe - internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen Student, 15/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student I, 15/ Søker med fortrinnsrett til stilling Tilsetting i vikariat som rådgiver/seniorrådgiver ved avd HR FA Kommunal- og moderniseringsdepartementet HR I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - SPL - Christian Aamodt Timelønnet arbeidstaker - Christian Aamodt Christian Aamodt I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - NVH - Marianne Juell Timelønnet arbeidstaker - Marianne Juell Marianne Juell I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM- sosialfag - Mie Mørner Timelønnet arbeidstaker - Mie Mørner Inger Marie Mørner

17 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SP- Arne Johan Vetlesen Timelønnet arbeidstaker - Arne Johan Vetlesen Arne Johan Vetlesen , 15/094-3 Tilbud om gjennomføring av fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS Fagprøve- Ny godkjenningsordning for helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS og Sveits Helsedirektoratet Helsedirektoratet /Øyvind Søetorp Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen 472, 15/094-4 Kostnadsoppstilling til Helsedirektoratet- Gjennomføring av fagprøver Fagprøve- Ny godkjenningsordning for helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS og Sveits Helsedirektoratet /Øyvind Søetorp internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen 472 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM- sosialt arbeid - Turid Foss Timelønnet arbeidstaker - Turid Foss Turid Foss , 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 15/ Innvilget å avlegge eksamen under permisjon - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student

18 I,, N, X, S, 15/ Pensjonsmelding SPK Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal X, 15/ ttak av ferie før pensjonering Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald HR /Inger Elisabeth Hald Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - GLI - Therese Sand Timelønnet arbeidstaker - Therese Sand Therese Sand I, 15/ Søknad om godskriving av tidligere utdanning - Veiledning og Coaching Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Tine Claes Student X, 15/ Offentlig søkerliste - førstekonsulent sommerskole Tilsetting i vikariat som førstekonsulent - Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, seksjon for internasjonalisering HR /Agata Anna Stachowiak

19 I,, N, X, S X, 15/ tvidet søkerliste - førstekonsulent sommerskole Tilsetting i vikariat som førstekonsulent - Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, seksjon for internasjonalisering Offl 25 HR /Agata Anna Stachowiak X, 15/ Programkoordinators anbefaling Søknad om fullføring av studier - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson N, 15/ Forslag til tilsetting i fast stilling som rådgiver ved internasjonalisering Tilsetting i fast stilling som rådgiver ved internasjonalisering Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Saksfremlegg/innstilling, 15/ Mindretallsanke i forbindelse med tilsetting av instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsefag. Mindretallsanke i forbindelse med tilsetting av Instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsepleiende arbeid, Fakultet for helsefag Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen I, 15/ Søker med fortrinsrett til stilling Tilsetting i stilling som rådgiver - personalforvaltning - FA-RI-HR Kommunal- og moderniseringsdepartementet HR

20 I,, N, X, S, 15/ Informasjon om klage på karakterfastsetting i ViCT - Studentmappe - internasjonalisering /Vibecke Foss Student N, 15/ SAP skjema - Personalmappe - /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal , Tatt til orientering I, 15/ Avtale om etterutdanning - Bærum kommue - kompetanseheving - relasjonskompetanse og lek Avtaler om etterutdanning (korte kurs) - LI - seksjon for oppdragsadministrasjon - BOA - studieåret Bærum kommune Seksjon for oppdragsadministrasjon /Aksel Torsnes Mehlum , Tatt til etterretning, 15/ Delvis fungering som seksjonssjef for OV Personalmappe - HR /Anders Dahle Personal, 15/ Fungering som avdelingsdirektør for FB forskning og utvikling Personalmappe - HR /Anders Dahle Personal

21 I,, N, X, S N, 15/ Høring - Revisjon av forskningsetikkloven Høring - revisjon av forskningsetikkloven Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Kari Kjenndalen Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon Senter for velferds- og arbeidslivsforskning Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen , 15/ Innvilget søknad om permisjon - Barnevernspedagog heltid Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Student X, 15/ Endringsskjema Personalmappe - /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 15/ Vurderingsskjema - fritak - Sykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal

22 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i regnskap og revisjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 15/ Innvilget søknad om forlengelse av permisjon- YLDHD, Yrkesfaglærerutdanning design og håndverksfag Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 15/ Innvilget søknad om fødselspermisjon - studieåret 2015/ ABI Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anniken Bakke Student I, 15/ Vurderingsskjema Søknad om godskriving av emne - Bachelor i sykepleie - Pilestredet - Lasse Henriksen Lasse Henriksen internasjonalisering /Marina Agersborg 473 I, 15/ Vurderingsskjema - Søknad om godskriving av emne - bachelorstudium i sykepleie - Tommy Petersen Tommy Petersen internasjonalisering /Marina Agersborg 473

23 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra bachelor i barnevern Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Student X, 15/ Programkoordinators anbefaling Overflytting fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold - dataingeniør - Kristoffer Pettersen Skarrud Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson I, 15/ Orientering om tildeling av anbud Avtale om levering av etterutdanningskurs i læringsledelse Akershus fylkeskommune Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Master i multikulturell og internasjonal utdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Ellen Solberg Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Master i jordmorfag Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student

24 I,, N, X, S, 15/ Fungering som direktør for ressursutvikling og infrastruktur Personalmappe - Mariann Stenby Hole HR /Anders Dahle Personal, 15/ Fungering som direktør for Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur Personalmappe - HR /Cecilie Haugen Horn Personal, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student I, 15/ Forlengelse av avtale med Norsk Bibliotektransport AS om postombæring ved HiOA Forlengelse av kontrakt på postombæring til HiOA Norsk Bibliotektransport AS eiendom, Seksjon for drift og husøkonomi /Gry Lund Andersen, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra barnevern Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Student N, 15/ Saksfremlegg til nemda - Merknad på politiattest - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Seksjon for praksisadministrasjon /Mads Luis Wattne 535

25 I,, N, X, S, 15/ Brev til student - Merknad på politiattest - Seksjon for praksisadministrasjon /Mads Luis Wattne 535, 15/ Innvilget søknad om fritak i Masterstudium i psykisk helsearbeid Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student X, 15/ Bekreftelse av mastergrad Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal N, 15/ Høring - forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften internasjonalisering Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Studentparlamentet Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken 008 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM- barnevern - Kjell Arne Lie Timelønnet arbeidstaker - Kjell Arne Lie Kjell Arne Lie

26 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - barnevern - Christiane Muribø Timelønnet arbeidstaker - Christian Muribø Christiane Muribø I, 15/ Tilsynssensoravtale - bachelor i yrkesfaglærer Helse og oppvekstfag - Vigdis Moen Tilsynssensoravtaler - Bachelor yrkesfaglærerutdanninger Vigdis Moen Fakultetsadministrasjonen /Anne Elin Færestrand I, 15/ Signert avtale med separat timeliste - fak SAM veiledning masterstudenter - Sony Pellisery Timelønnet arbeidstaker - Sony Pellissery Sony Pellisery /Yalini Prapakaran, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - NVH - Nina Gulbrandsen Timelønnet arbeidstaker -Nina Gulbrandsen Nina Gulbrandsen I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - EST - Siri Senje Timelønnet arbeidstaker - Siri Senje Siri Senje I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - AV - Trine Lise Bakken Timelønnet arbeidstaker - Trine Lise Bakken Trine Lise Bakken Personal

27 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste -HF - fysio - Anne Margrethe Skjuli Timelønnet arbeidstaker - Anne Margrethe Skjuli Anne Margrethe Skjuli X, 15/ Tilgang til datasett fra kandidatundersøkelsene Tilgang til datasett fra kvalitetsystemet for forskningsformål - Kandidatundersøkelsen Sosionomutdanningen Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Bjørn Ervik Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Bjørn Ervik , 15/ Innvilget søknad om forlengelse av studierett - Master i læring i komplekse systemer - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student I, 15/ E-postkorrespondanse Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - SPH - internasjonalisering /Anja Marie Enger , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - Bachelor i vernepleie - internasjonalisering /Kristine Sandaker , 15/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i fysioterapi - Studentmappe - internasjonalisering /Tor Egil Kaasa Student

28 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon - grunnskolelærer 1-7 Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Oxana Rybalko-Vassvik Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i journalistikk Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Student N, 15/ Politiattest med merknad - bachelorstudiet i prehospitalt arbeid, paramedic - Merknad på politiattest - Høgskolen i Oslo og Akershus - internasjonalisering /Guri Vinje , 15/ Merknad på politiattest Merknad på politiattest - Høgskolen i Oslo og Akershus - internasjonalisering /Guri Vinje , 15/ Søknad om støtte How to be a Norwegian student Arrangement "How to be a Norwegian student" samarbeid med IO og BI Byrådsavdeling for kultur og næring Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Karl Norli

29 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM- master i internasjonal sosial og helsepolitikk - Gro Gujord Tangen Timelønnet arbeidstaker - Gro Gujord Tangen Gro Gujord Tangen , 15/ Tilbud om tilsetting i 20% stilling som professor for perioden Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professor fakultet SAM - Trond Pettersen Trond Pettersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging ved skriftlig skoleeksamen - Bachelor i sykepleie - studiested Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student, 15/ Innvilget søknad om innpassing av eksternt emne på master i journalistikk Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i journalistikk Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Student

30 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om overflytting til 2. studiåer - Informasjonsteknologi Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson I, 15/ Taushetserklæring - melding om prøvetidsregler - personopplysningsskjema - Personalmappe Personal X, 15/ Endringer i retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA - behandling i studieutvalget - Stu-sak Endringer i retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken , 15/ Innvilget søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning Master i læring i komplekse systemer - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelor i sosialt arbeid Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kine Anette Bylterud Student

31 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om midlertidig tilsetting som høgskolelektor Administrativ tilsetting av høgskolelektor ved institutt SHA - Samfunnsernæring Miriam Luell Dahl Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - EST - Peter Haakonsen Timelønnet arbeidstaker - Peter Haakonsen Peter Haakonsen , 15/ Innvilget søknad om fritak i Videreutdanning i anestesisykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon bachelorstudiet i fysioterapi - Studieretning mensendieck Studentmappe - internasjonalisering /Tor Egil Kaasa Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - JM - Einar Spurkeland Timelønnet arbeidstaker - Spurkeland, Einar Einar Spurkeland Saksfremlegg/innstilling, 15/ Forretningsorden styret Forretningsorden styret Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara

32 I,, N, X, S X, 15/ Overdragelse av forskningsinstituttene NIBR ( Norsk institutt for by- og regionsforskning ) og SIFO ( Statens institutt for forbrukerforskning ) til HIOA Overdragelse av forskningsinstituttene NIBR ( Norsk institutt for by- og regionsforskning ) og SIFO ( Statens institutt for forbrukerforskning ) til HIOA Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling /Anne llmann Saksfremlegg/innstilling, 15/ Regler for Forskningsetisk utvalgs arbeid ved behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved HiOA Regler for Forskningsetisk utvalgs arbeid ved behandling av enkeltsaker knyttet til vitenskapelig uredelighet ved HiOA - styresak Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Saksfremlegg/innstilling, 15/ Oppnevning av nye utvalgsmedlemmer i Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 1. august 2015 Oppnevning av nye utvalgsmedlemmer i Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Oslo og Akershus fra 1. august 2015 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Saksfremlegg/innstilling, 15/ Honorar for styreleder og styrets medlemmer høsten 2015 Honorar for styreleder og styrets medlemmer høsten 2015 Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara X, 15/ Styremøte 1. september - rektors orienteringer Rektors orienteringer høsten 2015 Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara

33 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ Styrets møteplan 2016 Styrets møtedatoer 2016 Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara X, 15/ Studentombudets halvårsrapport våren 2015 Studentombudets halvårsrapport våren 2015 Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara , 15/ Tilbud om tilsetting i vikariat som førsteamanuensis ved HiOA Tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved TKD, Inst IT Håkon Schad Bergsaker Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum X, 15/ Foreløpig saksplan for styret høsten 2015 Saksplan for styret høsten 2015 Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Saksfremlegg/innstilling, 15/ Oppnevning og mandat for Læringsmiljøutvalget Oppnevning av tilsattrepresentanter til Læringsmiljøutvalget Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Kristin Straume Vivoll X, 15/ Innkalling til styremøte 1. september Forslag til dagsorden Innkalling til styremøte - forslag til dagsorden Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara

34 I,, N, X, S, 15/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i sosialt arbeid - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak Student, 15/ For signering - Fakultet SAM, Instiuttt JM - Fillip-Andre Baarøy høst 2015 Timelønnet arbeidstaker - Baarøy Fillip-Andre Fillip-Andre Baarøy Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen , 15/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sosialt arbeid - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak Student N, 15/061-1 Delegasjon - ledelse av det offentlige forsvaret ved disputaser på HiOA Delegasjon - ledelse av disputaser Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier /Knut Patrick Hanevik Fakultet for samfunnsfag /Dag Jenssen Høgskolen i Oslo og Akershus /Trine Syvertsen Fakultet for teknologi, kunst og design /Egil Trømborg Senter for profesjonsstudier /Oddgeir Osland Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara X, 15/062-1 Oversendelse av avtale for signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LSB 35 - Marius Nilsen Kluften Timelønnet arbeidstaker - Marius Nilsen Kluften HR /Agata Anna Stachowiak HR /Agata Anna Stachowiak

35 I,, N, X, S, 15/063-2 Bekreftelse på oppsigelse av studieplass Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student N, 15/ Saksframlegg: Revisjon av Kunst og håndverk 1 og 2, trinn, 4. studieår Revisjon av Kunst og håndverk 1 og 2, trinn, 4. studieår Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda X, 15/ Vedtak Revisjon av Kunst og håndverk 1 og 2, trinn, 4. studieår Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda 412, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separet timeliste - Fakultet SAM - JM - Eirin Nilssen Vikøren høst 2015 Timelønnet arbeidstaker - Vikøren Eirin Nilssen Eirin Nilssen Vikøren Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - samfunnsfag - sosialforsk - Carolina Ohls Timelønnet arbeidstaker - Carolina Ohls Carolina Ohls Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt

36 I,, N, X, S X, 15/ Individuell utdanningsplan fra programkoordinator Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student X, 15/ Oversendelse av timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LSB35 - Ingvald Stig Lorentzen Timelønnet arbeidstaker - Ingvald Stig Lorentzen HR /Agata Anna Stachowiak HR /Agata Anna Stachowiak I, 15/ Søknad om godskriving av karakterer - ingeniørfag - data Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson I, 15/ Søknad om fritak for eksamen Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student Besvart med utgående dokument X, 15/ Programkoordinators anbefaling - Søknad om fritak for eksamen Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student

37 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om utvidet studierett Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Besvart med utgående dokument, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - samfunnsfag - master i internasjonal sosial og helsepolitikk - John David Kisuule Alao Timelønnet arbeidstaker - John David Kisuule Alao John David Kisuule Alao Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt I, 15/ Søknad om forlengelse av Studierett - ingeniørfag - data Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Besvart med utgående dokument I, 15/ Permisjonssøknad høst 2015 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student I, 15/ Legeerklæring høst 2015 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student

38 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelor i Sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i Sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve eller obligatorsik undervisning - bachelorstudium i sykepleie SYBAS Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student I, 15/ Søknad om godskriving av emne - bachelorstudium i sykepleie SYBAS Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P Student I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelor i sykepleie - studiested Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget permisjon - Bachelor i sykepleie - studiested Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student

39 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om gjenopptak - ingeniørfag - data Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson I, 15/ Søknad om bytte av studiested - Bachelor i vernepleie Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om fritak - Bachelor i sykepleie, studiested Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Student I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve eller obligatorisk undervisning Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student I, 15/ Konsulenttjenester innenfor digital rådgivning - Signert kontrakt mellom HiOA og Creuna AS Anbudskonkurranse - Konsulenttjenester innenfor digital rådgivning Creuna AS Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling /Ingrid Stensland 042 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - ST - Peter Haakonsen Timelønnet arbeidstaker - Peter Haakonsen Peter Haakonsen

40 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om fritak fra en av målformene i norsk - Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Studentmappe - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier /Martin Schneegans Student I, 15/ Søknad om godskriving av tidligere utdanning - Grunnskolelærerutdanningen Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Andreas Kristoffer Johansen Student I, 15/ Søknad om fritak fra en av målformene i norsk - Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Studentmappe - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier /Martin Schneegans Student, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - ndervisning på studiet Design og kommunikasjon i digitale medier - Toril Rygh Timelønnet arbeidstaker - Toril Rygh Toril Rygh Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen I, 15/ Søknad om permisjon - norsk med yrkesfaglig profil Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Tine Claes Student

41 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Tine Claes Student, 15/ Innvilget søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal I, 15/ Oppsigelse av studieplass - Master i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, Tatt til orientering, 15/ Refusjon av BHT ( bedriftshelsetjeneste ) honorar Pesonalmappe - NAV skanning Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve eller obligatorisk undervisning - Master i psykisk helsearbeid - Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD- IT - Simen Arvnes Timelønnet arbeidstaker - Simen Arvnes Simen Arvnes

42 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om til tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen Bachelor i læringspsykologi (180 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student N, 15/ Midlertidig tilsetting Tilsetting midlertidig i stilling som avdelingsingeniør ved Fak TKD Inst MEK Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - EIK - Veilederutdanning i estetiske fag Timelønnet arbeidstaker - Anne Grethe Brandtzæg Anne Grethe Brandtzæg Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Veslemøy Hollekim Skånlund , 15/ Innvilget søknad om permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student

43 I,, N, X, S, 15/ For signering - Fakultet SAM - Institutt JM - Peter Mydske høst 15 Timelønnet arbeidstaker - Mydske Peter Peter Mydske Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen, 15/ For signering - Fakultet SAM - Institutt JM - Therese Byhring høst 15 Timelønnet arbeidstaker - Byhring Therese Therese Byhring Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen, 15/ For signering - Fakultet SAM - Institutt JM - Merete Grimeland høst 15 Timelønnet arbeidstaker - Grimeland Merete Merete Grimeland Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen X, 15/ Oversendelse av timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Biblioteket Kjeller - Gunn Eva Næss Timelønnet arbeidstaker - Gunn Eva Næss HR /Agata Anna Stachowiak HR /Agata Anna Stachowiak I, 15/ Søknad om godskriving av emne - bachelorstudium i sykepleie SYBAS Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P Student, 15/ For signering - Fakultet SAM - Institutt Jm - Line Alsaker høst 15 MoK Timelønnet arbeidstaker - Alsaker Line Line Alsaker Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05435-3 Refusjon av sykepenger - 07.07.15-30.08.15 - Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 09.09.2015 Personal, 14/054-32 Arbeidsavtale 2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/010-3 Søknad om godskriving av fag - Bachelorstudium i administrasjon og ledelse - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lene

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01629-6 Kontrakt mellom Voss kommune og Høgskolen i Bergen om veiledningsoppdrag (barnehager) skoleåret 2016/2017 Voss kommune, oppdrag veiledning Voss kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer