DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal N, 14/ Om mulig forlengelse av stipendiat grunnet fravær med syke barn Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Personal , Tatt til orientering, 14/ Pensjonsmelding SPK - dødsfall Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal I, 14/ Tilsagn om tilskudd til tidsubestemt lønnstilskudd - Personalmappe - NAV Alna Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal, 14/066-3 Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal

2 I,, N, X, S I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Masterstudium i biomedisin - MABIO Anja Nilsen Sensoroppnevning - HF - NVH Institutt for naturvitenskaplige helsefag - studieåret Anja Nilsen internasjonalisering /An-Magritt Hortman I, 14/ Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling - Open Access - Astrid Bergland Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi /Astrid Bergland Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tanja Strøm , 14/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal, 14/ Tilsetting i forlenget vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal X, 14/ tvidelse av forlenget vikariat for høgskolelektor - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal I, 14/ Arbeidsavtale - HF - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Personal , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S, 14/ Avslått søknad - Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Student, 14/ Gjenopptak av studie etter permisjon - Bachelor i sykepleie HEL - påbegynt høsten 2014 Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student I, 14/ Søknad om ammepermisjon - Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til orientering, 14/ Svar på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal, 14/ Innvilget forlenget permisjon fra studieprogram Master i Helse og Empowerment - Studentmappe - internasjonalisering /Mona Kjøl Student I, 14/ Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Personal, Tatt til etterretning

4 I,, N, X, S, 14/ Gjeninntredelse i stilling - Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Bærum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Opprykk til førsteamanuensis Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Strukturell makt og avmakt - Rønnaug Sørensen Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak , 14/ Innvilget søknad om permisjon og forlengelse av tilsetting som postdoktor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal

5 I,, N, X, S X, 14/ Sensoroppnevning - Bachelor og master i samfunnsernæring - Margareta Wandel Godkjenning som sensor - HF - HEL Institutt for helse - ernæring og ledelse - Studieåret internasjonalisering /Jeanette Svendsen X, 14/ Sensoroppnevning - Bachelor og master i samfunnsernæring - Julianne Lyngstad Godkjenning som sensor - HF - HEL Institutt for helse - ernæring og ledelse - Studieåret internasjonalisering /Jeanette Svendsen X, 14/ Sensoroppnevning - Bachelor og master i samfunnsernæring - Asle Holthe Godkjenning som sensor - HF - HEL Institutt for helse - ernæring og ledelse - Studieåret internasjonalisering /Jeanette Svendsen X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor og master i samfunnsernæring - Erik Resaland Godkjenning som sensor - HF - HEL Institutt for helse - ernæring og ledelse - Studieåret internasjonalisering X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor og master i samfunnsernæring - Tiril Borge Godkjenning som sensor - HF - HEL Institutt for helse - ernæring og ledelse - Studieåret internasjonalisering X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor og master i samfunnsernæring - Stina Dolvik Godkjenning som sensor - HF - HEL Institutt for helse - ernæring og ledelse - Studieåret internasjonalisering

6 I,, N, X, S X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor og master i samfunnsernæring - Miriam Agnete Ebba Ribbegren Svendsen Godkjenning som sensor - HF - HEL Institutt for helse - ernæring og ledelse - Studieåret internasjonalisering I, 14/ Oversendelse av endret kontrakt - 282/H20 MECVET Measuring competence development in vocational education and training - MECVET - Prosjektnummer 282/H20 - prosjektleder professor Leif Christian Lahn - ephorte 12/2656 Norges forskningsråd Institutt for yrkesfaglærerutdanning /Sidsel Øiestad Grande , 14/ Innvilget søknad om permisjon - grunnskolelærerutdanningen første til syvende trinn Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Oxana Rybalko-Vassvik Student, 14/ Videre progresjon for deg som ikke går videre til andre studieår Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student N, 14/ Søknad om utsatt bruk av midler Fo-strategimidler Forskergrupper som skal søke om ekstern finansiering - ephorte 14/3110 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Hege Nedberg

7 I,, N, X, S I, 14/ Samarbeidsavtale - niversidad Complutense de Madrid - Erasmus+ avtale /21 Fakultet LI - Internasjonale avtaler - Spania - HiOA 14/2574 niversidad Complutense de Madrid Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth 072, 14/ Bekreftelse på tilbake fra permisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Gjenopptakelse av studier etter endt permisjon Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student N, 14/ Endring av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Søknad om alternativ vurderingsform - innvilget Studentmappe - internasjonalisering /Katrine Helstad Amarloui Student X, 14/ Anmodning om tilsetting i midlertidig stilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal

8 I,, N, X, S X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - HF - Ergoterapi og ortopediingeniørfag - Robert Fuglø Godkjenning som sensor - HF - EO Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag - Studieåret ephorte 12/1401 internasjonalisering /Lillabeth Sørhuus I, 14/ Erasmus+ mobilitet - finansieringsavtale NO01-KA Erasmus+ mobilitetsmidler ephorte 2014/3505 Senter for internasjonalisering av utdanning - SI Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo 072 I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - VKAT Fordypningsoppgave - Bjørg Grova Sensoroppnevning - HF - AV Institutt for adferdsvitenskap - studieåret Bjørg Kari Grova , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - VKAT Fordypningsoppgave - Simon-Peter Neumer Sensoroppnevning - HF - AV Institutt for adferdsvitenskap - studieåret Simon-Peter Neumer , Tatt til etterretning, 14/ Pensjonsmeldingsskjema Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting som stipendiat Tilsetting i stipendiatstilling knyttet til prosjektet - Forebygging av fall og fallskade hos hjemmeboende eldre - Institutt fysioterapi Maria Bjørk Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland

9 I,, N, X, S X, 14/ Kursbevis Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, 14/ Endring av foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning, 14/ Revidert kontrakt for fast stilling som førsteamanuensis i sosialfag Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Tilbud om to lønnstrinn ekstra Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Innvilget permisjon ved avslutning av doktorgrad Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal

10 I,, N, X, S I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - ABIO6100/MAABI Elizabeth Reine Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Elizabeth Reine , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - ABIO6100/MAABI Gro Hovland Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Gro Hovland , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - ABIO6100/MAABI Astrid Danielsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Astrid Danielsen , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - ABIO6100/MAABI Sidsel Ragnhild Børmark Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Sidsel Ragnhild Børmark , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Nils Petter Reinholdt Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Nils Petter Reinholdt , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Nils Petter Reinholdt Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Nils Petter Reinholdt , Tatt til etterretning

11 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - Fordypningsoppgave - Ragnhild Fugletveit Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Ragnhild Fugletveit , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - Fordypningsoppgave - Annik Øveraasen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Annik Øveraasen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Nils Petter Reinholdt Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Nils Petter Reinholdt , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Annik Øveraasen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Annik Øveraasen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap - Gro Hovland Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Gro Hovland , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Nils Petter Reinholdt Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Nils Petter Reinholdt , Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Ragnhild Fugletveit Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Ragnhild Fugletveit , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Erna lland Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Erna lland , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Nils Petter Reinholdt Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Nils Petter Reinholdt , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Nils Petter Reinholdt Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Nils Petter Reinholdt , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Erna lland Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Erna lland , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Jan Stensland Holte Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Jan Stensland Holte , Tatt til etterretning

13 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Jane Moe Castro Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Jane Moe Castro , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap - Sigrid Beitland Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Sigrid Beitland , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap - Tove Dimmen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Tove Dimmen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap - Egil Bekkhus Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Egil Bekkhus , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - ABIO Sidsel Børmark Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Sidsel Børmark , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap - Sigrid Beitland Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Sigrid Beitland , Tatt til etterretning

14 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap - Tove Dimmen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Tove Dimmen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap - Egil Bekkhus Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret ephorte 13/3783 Egil Bekkhus , Tatt til etterretning I, 14/ Arbeidsavtale - TKD - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal, Tatt til etterretning, 14/ Sakkyndig kontrakt - Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal, 14/ Sakkyndig kontrakt - Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal, 14/ Sakkyndig kontrakt - Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal

15 I,, N, X, S I, 14/ Legeerklæring Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Personal , Tatt til etterretning, 14/ Videre progresjon på Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student N, 14/ Prøvetid - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Lin llern Offl 25 første ledd Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Produktdesign - Gottfried Kwame Ampofo Osei- Ofei Timelønnet arbeidstaker - Gottfried Kwame Ampofo Osei-Ofei Gottfried Kwame Ampofo Osei-Ofei økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning X, 14/ Protokoll Tilsetting av professor i Facility management - Institutt for helse - ernæring og ledelse - ephorte HiOA SAK 13/3648 HR /Agata Anna Stachowiak, 14/ Svar angående 3. praksisperiode - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard Student

16 I,, N, X, S, 14/ Svar på søknad om 20 prosent ulønnet permisjon - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Personal, 14/ Innkalling til møte om tilbakemeldinger fra studenter - barnehagelærerutdanningen Klage på praksissted - Barnehagelærerutdanningen - ephorte 14/604 Seksjon for praksisadministrasjon /Ann Christin Fagerheim Arnesen , 14/ Innkalling til møte om tilbakemeldinger fra student - barnehagelærerutdanningen Klage på praksissted - Barnehagelærerutdanningen - ephorte 14/604 Seksjon for praksisadministrasjon /Ann Christin Fagerheim Arnesen , 14/ Innkalling til møte om tilbakemeldinger fra student - barnehagelærerutdanningen Klage på praksissted - Barnehagelærerutdanningen - ephorte 14/604 Seksjon for praksisadministrasjon /Ann Christin Fagerheim Arnesen I, 14/ Søknad om godskriving av tidligere utdanning - Studentmappe - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier /Martin Schneegans Student

17 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om ulønnet permisjon - Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal X, 14/ Referat fra møte i styringsgruppe for O-programmet Styringsgruppe for O-programmet - møtereferater Stab og sekretariat /Jenny Nornes X, 14/ Referat fra møte i styringsgruppen for O-programmet Styringsgruppe for O-programmet - møtereferater Stab og sekretariat /Jenny Nornes X, 14/ Referat fra møte i styringsgruppen for O-prorammet Styringsgruppe for O-programmet - møtereferater Stab og sekretariat /Jenny Nornes X, 14/ Referat fra styringsgruppemøte O-programmet 3. kvartal 2014 Styringsgruppe for O-programmet - møtereferater Stab og sekretariat /Jenny Nornes I, 14/ Arbeidsavtale - TKD - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal

18 I,, N, X, S I, 14/ Klage på tilsettingssak - kopi av brev til LDO Tilsettingssak - Førsteamanuensis innen Litteratur- og kulturformidling, ABI Gunnar Hauk Gjengset Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn I, 14/ Klage på tilsettingssak - Midlertidig svar på klage pr Tilsettingssak - Førsteamanuensis innen Litteratur- og kulturformidling, ABI Gunnar Hauk Gjengset Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Besvart med utgående dokument I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - SYBA Bacheloroppgave - Bachelor i sykepleie - Ingrid Femdal Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Ingrid Femdal , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - SYBA Bacheloroppgave - Bachelor i sykepleie - Marit Sigrun Hellesvik Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Marit Sigrun Hellesvik , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - SBACHELOR - Bachelor i sykepleie - Siri Gunn Simonsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Siri Gunn Simonsen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i anestesisykepleie - ANEST Egil Bekkhus Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Egil Bekkhus , Tatt til etterretning

19 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i operasjonssykepleie - OPERA Gerd Sylvi Sellevold Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Gerd Sylvi Sellevold , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Monika Gullslett Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Monika Gullslett , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i kreftsykepleie - KREFT Anne Marie Flovik Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Anne Marie Flovik , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i anestesisykepleie - ANEST Gro Hovland Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Gro Hovland , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i ABIO og master ABI - ABIO Anne Marie Flovik Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Anne Marie Flovik , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i barnesykepleie - BARN Mariann Moen Ekmark Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Mariann Moen Ekmark , Tatt til etterretning

20 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i operasjonssykepleie - OPERA Irene Louise Olsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Irene Louise Petersen Olsen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Helle Madsen Holm Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Helle Madsen Holm , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i operasjonssykepleie - OPERA Stein Ove Danielsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Stein Ove Danielsen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Kjersti Langmoen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Kjersti Langmoen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i kreftsykepleie - KREFT Toril Merete Nysæter Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Toril Merete Nysæter , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i barnesykepleie - BARN Nina Kynø Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Nina Margrethe Kynø , Tatt til etterretning

21 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Marit Elisabeth Harr Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Marit Elisabeth Harr , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Kari Elise Persen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Kari Elise Persen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i ABIO og master ABI - ABIO6200/MAABI Sidsel Børmark Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Sidsel Børmark , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i ABIO og master ABI - ABIO6200/MAABI Ingrid Liodden Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Ingrid Liodden , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i ABIO og master ABI - ABIO6200/MAABI Alfhild Dihle Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Alfhild Dihle , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i ABIO og master ABI - ABIO6200/MAABI Tore Karlsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Tore Karlsen , Tatt til etterretning

22 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i ABIO og master ABI - ABIO6200/MAABI Marit Gimnes Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Marit Gimnes , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Monika Gullslett Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Monika Gullslett , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i ABIO og master ABI - ABIO6200/MAABI Bjørn Rogne Christensen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Bjørn Rogne Christensen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i ABIO og master ABI - ABIO6200/MAABI Irene Randen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Irene Randen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i ABIO og master ABI - ABIO6200/MAABI Tove Dimmen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Tove Dimmen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Nils Petter Reinholdt Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Nils Petter Reinholdt , Tatt til etterretning

23 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i ABIO - ABIO Sidsel Børmark Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Sidsel Børmark , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Marte-Marie Wallander Karlsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Marte-Marie Wallander Karlsen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i kreftsykepleie - Anne Marie Flovik Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Anne Marie Flovik , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Anita Kristin Gabrielsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Anita Kristin Gabrielsen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Ingeborg Alexandersen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Ingeborg Alexandersen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Tone Rosen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Tone Rosen , Tatt til etterretning

24 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i anestesisykepleie - ANEST Elizabeth Reine Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Elizabeth Reine , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - VPSY Monika Gullslett Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Monika Gullslett , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i operasjonssykepleie - OPERA Anne Pettersvold Andreassen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Anne Pettersvold Andreassen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Helle Madsen Holm Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Helle Madsen Holm , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i operasjonssykepleie - Stein Ove Danielsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Stein Ove Danielsen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Anne Mette Nygaard Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Anne Mette Nygaard , Tatt til etterretning

25 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i barnesykepleie - BARN Edel Jannecke Svendsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Edel Jannecke Svendsen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Gunhild Nordbø Marthinsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Gunhild Nordbø Marthinsen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Anne Mette Nygaard Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Anne Mette Nygaard , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i anestesisykepleie - ANEST Sidsel Børmark Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Sidsel Børmark , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i kreftsykepleie - Fordypningsoppgave - Toril Merete Nysæter Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Toril Merete Nysæter , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Gunhild Nordbø Marthinsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Gunhild Nordbø Marthinsen , Tatt til etterretning

26 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Gunn Trine Mathisen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Gunn Trine Mathisen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i anestesisykepleie - ANEST Sigrunn Drageset Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Sigrunn Drageset , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Ragnhild Nyhagen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Ragnhild Nyhagen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Gunn Trine Mathisen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Gunn Trine Mathisen , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i intensivsykepleie - INTEN Ingeborg Alexandersen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Ingeborg Alexandersen , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i sykepleie - Sykdom, velferd og helsetjeneste - SYBA(S) Maria Helen Iversen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Maria Helen Iversen internasjonalisering /Jorunn Mikaela Talgo

27 I,, N, X, S I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelorstudiet i prehospitalt arbeid PARA Randi Grønseth Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Randi Grønseth internasjonalisering /Katrine Helstad Amarloui , 14/ Forlenget tilsetting i vikariat som rådgiver ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - Nav Nesodden økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Endring av vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Ergoterapeututdanningen - ERGO Sissel Horghagen Sensoroppnevning - HF - EO Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag - studieåret Sissel Horghagen internasjonalisering

28 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om permisjon - LI - ABL arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Cecilie Martinsen Student I, 14/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie deltid Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie deltid Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Student , Tatt til etterretning X, 14/ Protokoll Tilsetting av professor i profesjonsstudier ved SPS - ephorte HiOA SAK 14/112 HR /Agata Anna Stachowiak I, 14/ Bekreftelse på oppsigelse av studieplass - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student Besvart med utgående dokument N, 14/ Til utbetaling sakkyndig honorar Romuld Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor fakultet LI institutt YL - tekniske fag - service og samferdsel Seksjon for økonomi /Amuthamagilnangai Raveendranathan Seksjon for HR /Heidi L Pedersen

29 I,, N, X, S X, 14/ PBIB 9220 pensum vår15, godkjent av Liv Gjestrum Ph.d.-program bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen X, 14/ PBIB9210 pensum vår 2015, godkjent av Liv Gjestrum Ph.d.-program bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen X, 14/ Pensumgodkjenning PBIB Vår15 Ph.d.-program bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen , 14/ Varsel om opphør av midlertidig tilsetting som høgskolelektor ved Institutt for helse, ernæring og ledelse Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal, 14/ Søknad om mulighet for en kombinert stilling i apotek og Høgskolen i Oslo og Akershus Søknad om kombinert stilling Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi Fakultet for helsefag, Institutt for naturvitenskapelige helsefag /Anne Berit Walter X, 14/ Protokoll Kallelse til 20% professor II stilling ved SPS - Gilje Nils HR /Agata Anna Stachowiak

30 I,, N, X, S X, 14/ Timeliste Astrid Nordang 14/07922 Timelønnet arbeidstaker - Astrid Nordang Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci N, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Personal, Tatt til etterretning N, 14/ Tilrettelegging - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for eiendomsutvikling og forvaltning /Vidar Grøtan HR /Inger Elisabeth Hald Personal X, 14/ Letter of admission to the PhD Programme at NTN Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Personal, 14/ Tilsetting i forlenget midlertidig ekstern finansiert stilling som avdelingsingeniør ved Høgskolen i Oslo og Akershus Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal I, 14/ Bekreftelse på omsorgsovertagelse Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal , Tatt til orientering

31 I,, N, X, S X, 14/ Leiekontrakt FK-leilighet Sørumsgata 28B, Lillestrøm Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth N, 14/ Endring av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Nord-Odal økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal I, 14/ Søknad om omsorgspermisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV skanning Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal

32 I,, N, X, S, 14/ HiOA studieplass tilbud til StAR HiOAs tilbud 2015/2016- Students At Risk Senter for internasjonalisering av utdanning - SI Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lauren Auditore , 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved HiOA Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Katarina Pajchel Seksjon for HR /Hæge Hanheide , 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved HiOA Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Christine Lindstrøm Seksjon for HR /Hæge Hanheide , 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som førstelektor ved HiOA Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Cato Tandberg Seksjon for HR /Hæge Hanheide N, 14/ Oversendelse av innstilling Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Seksjon for HR /Hæge Hanheide Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide , Tatt til etterretning, 14/ Innvilget søknad om permisjon - forlengelse Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student

33 I,, N, X, S I, 14/ Bekreftelse på gjenopptak av studiene etter permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student Besvart med utgående dokument, 14/ Søknad om fritak for arbeidsgiverperioden pga svangerskapsrelatert fravær Personalmappe - NAV Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal X, 14/ Timeliste Ingunn Kyrkjebø 14/08418 Timelønnet arbeidstaker - Ingunn Kyrkjebø Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci X, 14/ Forlengelse av tiltak - Praktikanter ved Fakultetsadministrasjonen -Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - LI - ephorte HiOA SAK 12/ Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas X, 14/ Nav vedtak medl Folketrygden Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal

34 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagnsbrev - midler til arbeid med veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere 2015/16 - Høgskolen i Oslo Akershus Midler til tiltak - Veiledning av nyutdannede lærere tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng X, 14/ Forslag til tilsetting i stilling som høgskolelektor i webteknologi Tilsetting i fast stilling som 1.amanuensis/1.lektor/høgskolelektor i webteknologi ved TKD-IT Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 14/ Tilbud om tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i fast stilling som 1.amanuensis/1.lektor/høgskolelektor i webteknologi ved TKD-IT George Anthony Giannoumis Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Håkon Balstad Magnussen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 14/ Tilbudsbrev, forlengelse av administrativ tilsetning Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal, 14/ Forlengelse av administrativ tilsetning - Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal, 14/ Innvilgelse av permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal

35 I,, N, X, S, 14/ Pensjonsgivende tjenestetid - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal X, 14/ tlysningstekst - Stu phd Tilsetting i stilling som rådgiver - LI - ST - phd/doktorgradsprogram Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg X, 14/ Offentlig søkerliste Tilsetting i 50 prosent fast stilling som høgskolelektor/førsteamanuensis/førstelektor LI - YL - restaurant og matfag Seksjon for HR /Heidi L Pedersen , 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - Nav Ski økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 14/ For signering - timelønnet arbeidsavtale - Lars Bryne Timelønnet arbeidstaker - Lars Bryne Lars Bryne Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen I, 14/ Samarbeidsavtale - Frankfurt niversity of Applied Sciences - Erasmus+-avtale - Insitutt SF Fakultet Sam - Internasjonale avtaler - Tyskland - ephorte 2014/2068 Frankfurt niversity of Applied Sciences Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Eva Ingri Groth

36 I,, N, X, S X, 14/ Forlengelse av midlertidig tilsetting i ekstern finansiert stilling ved Institutt for fysioterapi - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal X, 14/ Helene Aarseth- unv master Samlesak- Avtaler om internoppdrag SVA- Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt , 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som stipendiat ved HiOA Stipendiatstillinger i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk - LI - GF Jannike Hegdal Nilssen Seksjon for HR /Hæge Hanheide , 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som stipendiat ved HiOA Stipendiatstillinger i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk - LI - GF Anne-Grete Kaldahl Seksjon for HR /Hæge Hanheide , 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som stipendiat ved HiOA Stipendiatstillinger i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk - LI - GF Mette Birgitte Helleve Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide I, 14/ Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - NAV Lørenskog Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal

37 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagnsbrev - Kompetanse for kvalitet - våren 2015 Kompetanse for kvalitet - Studietilbud tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Kaja Kristin Ahlgreen , 14/ Tilbud om tilsetting som professor ll ved HiOA Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Personal N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Personal, Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal Besvart med utgående dokument, 14/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-PD- Aud Julie Befring Timelønnet arbeidstaker - Aud Julie Befring Aud Julie Befring Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt I, 14/ Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Skedsmo Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, Tatt til orientering

38 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om godskriving av PHV Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student 622, 14/ Svar på oppsigelse av studieplass, bachelorstudium i sykepleie, Sandvika Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Svar på begjæring om innsyn - 14/ Innsynsbegjæring fra Vivento AS Anbudskonkurranse - Rammeavtale på IKT-tjenester - Avdeling for IKT Andreas Høistad Sjøberg økonomi /Morten Johan Ringøen , 14/ Meddelelse om valg av leverandør til tjenester for IKT delområdet 4 Anbudskonkurranse - Rammeavtale på IKT-tjenester - Avdeling for IKT Vangen & Plotz AS økonomi /Morten Johan Ringøen X, 14/ Svar på søknad fra Marit Leegaard om å disponere tildelte midler i 2015 HOV Såkornmidler 2014, ephorte 14/628 Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Kari Torslett

39 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om godskriving av PHV9100 (etikkdelen) - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student 622, 14/ Innvilget søknad om godskriving av PHV9100 (etikkdelen) - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student 622 N, 14/ krav forhandlinger - våren 2015 HR Offl 14 første ledd Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland I, 14/ Krav fra Forskerforbundet forhandlinger - våren 2015 Forskerforbundet HR /Anders Dahle 231, 14/ Avslag på søknad om opprykk til professor - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal

40 I,, N, X, S I, 14/ Samarbeidsavtale - Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Erasmus+avtale Fakultet LI Internasjonale avtaler Belgia Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth , 14/ Bekreftelse på oppsigelse - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal, 14/ Søknad om forlengelse av TLT Personalmappe - Nav Nesodden Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Refusjonskrav Personalmappe - Nav Nesodden Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Innkalling til møte i doktorgradsutvalget 16. juni Doktorgradsutvalget (DG) ved SPS (HiOA ephorte 14/1407) Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Edmund Henden Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Lars Inge Terum Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Håvard Helland Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Bente Abrahamsen Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Tanja Haraldsdottir Nordberg niversitetet i Oslo /Torben Hviid Nielsen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger

41 I,, N, X, S, 14/ Melding om midlertidig stopp i studiet på grunn av manglende progresjon Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Student N, 14/ Anmodning om tilsetting i 30 % stilling som timelærer/høgskolelektor - GF Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Rapport fra utvidet veiledning på sf-enheten Særskilt skikkethetssak - HF - Bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Katrine Helstad Amarloui I, 15/ Referat fra utvidet veiledning - Særskilt skikkethetssak - HF - Bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Katrine Helstad Amarloui N, 15/ Innstilling til to engasjement som førsteamanuensis i mikrobiologi, ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag Tilsetting som førsteamanuensis ved HF - NVH - Bioingeniørutdanningen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell , 15/ Tilbud om arbeidsavtale - Hilde Arntsen Tilsetting - vikariat - førsteamanuensis i utviklingsstudier Hilde Arntsen Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-19 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Nav Kragerø infrastruktur Dok. dato: 09.09.2014

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05675-11 Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05907-17 Arbeidsavtale - LI - BL -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/05107-11 HiOA har valgt leverandør i minikonkurransen på pc'er Minikonkurranse PC'er 'Finn Even Gulbrandsen' økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 29.10.2014 Arkivdel:

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014-20.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 21.07.2014 Høring utkast ny samarbeidsavtale L og skoleeiere Samarbeidsavtaler

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Administrativt vedtak - Sykepleiestudent 15,34 % helgestilling midlertidig 011013-280214, Medisin B, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 05.09.

Administrativt vedtak - Sykepleiestudent 15,34 % helgestilling midlertidig 011013-280214, Medisin B, Sykehuset Levanger. Dok.dato: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.09.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.09.2013 Administrativt vedtak - Sykepleiestudent 15,34 % helgestilling midlertidig 011013-280214, Medisin B, Sykehuset

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer