DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal N, 14/ Rapport fra samarbeidsprosjekt - Yrkeskvalifisering, et delt ansvar, samarbeidsformer utdanning. Fopraksisfelt Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Sakarkiv 083 X, 14/ Statusrapport - Forebygging av overvekt hos barn ("Snu i tide") Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Sakarkiv 083 X, 14/ Protokoll fra møte i tilsettingsrådet Protokoller fra møter i tilsettingsutvalg og tilsettingsråd - LI Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Sakarkiv 012 X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Introduksjon til sosialt arbeids teori og praksis - Aase Lærdal Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid og internasjonalisering /Marcin Klusak Sakarkiv 441, 14/ Videre studieprogresjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student

2 I,, N, X, S I, 14/ Rejection of application for funding - CPEA-2015/ Eurasia Programme 2015 Stipend - Eurasia Programmet jf ephorte 2012/757 Senter for internasjonalisering av utdanning - SI Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning /Johnny Aasen Sakarkiv 073, 14/ Innvilget søknad om individuell ny/utsatt eksamen i MAPSD4100 ved masterstudiet i psykisk helsearbeid Studentmappe - internasjonalisering /Mona Haugerud Student I, 14/ Tilsagn om tilskudd til varig lønnstilskudd - Personalmappe - Institutt for barnehagelærerutdanning /Hege Wamstad Personal I, 14/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - Prorektor for forskning og utvikling /Anne llmann Personal, 14/ Refusjonskrav TLT - Personalmappe - NAV Vestre Aker Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Videre studieprogresjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student

3 I,, N, X, S I, 14/ Sykepenger - melding om vedtak Personalmappe - NAV Sagene for HR (1) /Inger Elisabeth Hald Personal, Tatt til orientering I, 14/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LSB - Therese Høvik Timelønnet arbeidstaker - Therese Høivik Therese Høivik for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om permisjon - TKD - informasjonsteknologi Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av ngdata undersøkelsen i Nesodden 2016 ngdata Nesodden kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Silje Hartberg Sakarkiv 632 I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av ngdata undersøkelsen i Lillesand kommune ngdata Lillesand kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Silje Hartberg Sakarkiv 632

4 I,, N, X, S I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av ngdata undersøkelsen i Sør-Aurdal kommune ngdata Sør-Aurdal kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Silje Hartberg Sakarkiv 632 I, 14/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal, 14/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal X, 14/ Attest Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Personal I, 14/ Søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Jens Oscar Heide Personal , Besvart med utgående dokument, 14/ Søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Jens Oscar Heide Personal

5 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Jens Oscar Heide Personal , Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om forlengelse av permisjon Personalmappe - for HR (1) /Wenke Haugslett Personal, 14/ Kopinor - Kartlegging av kopiering og bruk Mønsteravtale om kopiering for universiteter og høgskoler - ephorte 12/2819 niversitets- og høgskolerådet Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Lars Egeland Sakarkiv 044, 14/ Søknad om ammefri - innvilget Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal I, 14/ Arbeidsavtale - TKD Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Personal, Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 14/ Arbeidsavtale - ST - seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Personal, Tatt til etterretning, 14/ Permisjon ved overgang til delvis AFP Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal N, 14/ Kreering Fremstilling til doktorgradsprøven PhD i profesjonsstudier Seksjon for Fo Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Sakarkiv 624, 14/ Innkalling til oppfølgingssamtale - nytt tidspunkt Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Katrine Helstad Amarloui Sakarkiv 534 X, 14/ Informasjon om utsatt innlevering VEPRAD20 - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 15/ Brev om start av alderspensjon Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal

7 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Even Hus for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon - grunnskolelærerutdanningen Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Andreas Kristoffer Johansen Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Skedsmo internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Personal, 15/ Brev til SSB datautlevering til io SIRS NOVA prosjekt - ng i Norge - prosjektleder Tilmann von Soest Statistisk sentralbyrå Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Tilmann Von Soest Sakarkiv 666 I, 15/ Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Personal , Tatt til orientering N, 15/ Stans av lønn - Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Personal , Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om godkjenning av sykemelding for eksamen SPH bachelor i sykepleie - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om godkjennelse av sykemelding for eksamen SPH bachelor i sykepleie - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student I, 15/ Arbeidsavtale - LI Personalmappe - Institutt for barnehagelærerutdanning /Hege Wamstad Personal I, 15/ Søknad om tilrettelagt studieløp Studentmappe - og internasjonalisering /Marianne Brekke Student X, 15/ Sak 03/2475 Søknad om personlig opprykk Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal I, 15/019-6 Søknad om permisjon fra dager i praksis - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Inger Skjolden Prado Student

9 I,, N, X, S, 15/019-7 Innvilget søknad om permisjon fra dager i praksis - grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Inger Skjolden Prado Student, 15/ Tilbud om tilsetting som rådgiver ved HiOA Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal I, 15/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Personal N, 15/ Kreering Fremstilling til doktorgradsprøven ph.d. i profesjonsstudier - Tatanya Ducran Valland Seksjon for Fo Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Sakarkiv 624 I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i journalistikk Studentmappe - og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i journalistikk vår og høst 2016 Studentmappe - og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Student

10 I,, N, X, S, 15/ Gjenopptagelse av studier etter endt permisjon - masterstudium i jordmorfag - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i Helsesøster Timelønnet arbeidstaker - Elisabeth Gerhardsen Elisabeth Gerhardsen for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale - SAM Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Personal X, 15/ ØAMET Finansiell økonometri - vår - ordinær Eksamensoppgaver - Masterstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØABED Finansielle markeder - vår - ordinær Eksamensoppgaver - Masterstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØABED Internstyring - vår - ordinær Eksamensoppgaver - Masterstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451

11 I,, N, X, S X, 15/ ØAADM Organisasjon - vår - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Årsstudium i økonomi og ledelse - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØABED Bedriftsøkonomi II - vår - ordinær Eksamensoppgaver - Årsstudium i økonomi og ledelse - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØAJR Forretningsjuss - vår - ordinær Eksamensoppgaver - Årsstudium i økonomi og ledelse - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451, 15/ Oppmelding til eksamen og info om videre progresjon våren 2016 Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student I, 15/ Søknad om permisjon - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Mads Luis Wattne Student, 15/ Innvilget søknad - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Mads Luis Wattne Student

12 I,, N, X, S X, 15/ Avtale om senere innlevert praksisoppgave i VEPRAD20 - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student I, 15/ Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal I, 15/ Tilsettingsforhold Tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i Arkiv- og dokumentbehandling - SAM Maria Kallberg Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Søknad på stillingen som førsteamanuensis/høgskolelektor i Arkivvitenskap Tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i Arkiv- og dokumentbehandling - SAM Maria Kallberg Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Sakarkiv, 15/ Personalmappe - NAV Grünerløkka Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Personal N, 15/ Økonomisk rapport - Fakultet for helsefag 2015 Tertialrapportering 2015 for økonomi /Anne Berit Grindstad Fakultet for helsefag, Seksjon for økonomi /Stefan André Johnsen Sakarkiv 131, Tatt til etterretning

13 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Oppsigelse - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Personal N, 15/ Endringsskjema Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Student, 15/ Attest Timelønnet arbeidstaker - Anica Munir Anica Munir Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Sakarkiv I, 15/ Søknad om ammepermisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal , Besvart med utgående dokument

14 I,, N, X, S X, 15/ Bekreftelse på mottatt gavekort Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 15/ Prolongering Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal, 15/ Prolongering Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal X, 15/ Info om studiegruppetilhørighet våren bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Eva Marie Flaathen internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student N, 15/ Oversendelse til utvalg for studentsaker - fjerde eksamensforsøk SYBA Mennesket og grunnleggende fysiologiske behov - bachelorstudium i sykepleie SYPLGR - Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 15/ Pensjonsmelding - Stans av pensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal

15 I,, N, X, S, 15/006-4 Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student N, 15/ Oversendelse til utvalg for studentsaker - søknad om fjerde forsøk på eksamen - Bachelorstudium i Facility Management - Studentmappe - internasjonalisering /Simon Friis Larsen Student N, 15/087-5 Oversendelse til utvalg for studentsaker - Søknad om fjerde eksamensforsøk - SYBA Mennesket og grunnleggende fysiologiske behov - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet - Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student X, 15/ tvidet søkerliste Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor ved Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag - LI- YL Offl 25 fjerde led Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Sakarkiv, 15/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student

16 I,, N, X, S, 15/ Oppmelding og varsel om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student X, 15/ Oppfølgingsplan ved sykmelding - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR Personal, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i Sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student I, 15/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal , Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal

17 I,, N, X, S N, 15/ Stans av lønn Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale - Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Personal I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i sykepleie - Eksamen i Menneskets grunnleggende psykososiale og eksistensielle behov Sensoroppnevning - HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - SHA - studieår Jan Porthun internasjonalisering /Jorunn Mikaela Talgo Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i sykepleie - Eksamen i Mappevurdering 4. år deltid Sensoroppnevning - HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - SHA - studieår Ingrid Femdal internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Sakarkiv 441 I, 15/ Tilbud fra Malermester Buer AS Anbudskonkurranse - Rammeavtale for malertjenester og materiell - Eiendom Malermester Buer AS Offl 23 tredje ledd for økonomi (1) /Morten Møll Birkeland Sakarkiv I, 15/ Tilbud fra Edvardsson Entreprenører AS Anbudskonkurranse - Rammeavtale for malertjenester og materiell - Eiendom Edvardsson Entreprenører AS Offl 23 tredje ledd for økonomi (1) /Morten Møll Birkeland Sakarkiv

18 I,, N, X, S I, 15/ Tilbud fra Best Totalentreprenører AS Anbudskonkurranse - Rammeavtale for malertjenester og materiell - Eiendom Best Totalentreprenører AS /Lars Stokseth Offl 23 tredje ledd for økonomi (1) /Morten Møll Birkeland Sakarkiv I, 15/ Tilbud fra Alfa Malermesterfirma AS Anbudskonkurranse - Rammeavtale for malertjenester og materiell - Eiendom Alfa Malermesterfirma AS Offl 23 tredje ledd for økonomi (1) /Morten Møll Birkeland Sakarkiv I, 15/ Tilbud fra Malercompagniet Oslo AS Anbudskonkurranse - Rammeavtale for malertjenester og materiell - Eiendom Malercompagniet Oslo AS Offl 23 tredje ledd for økonomi (1) /Morten Møll Birkeland Sakarkiv I, 15/ Tilbud fra Alliero AS Anbudskonkurranse - Rammeavtale for malertjenester og materiell - Eiendom Alliero AS Offl 23 tredje ledd for økonomi (1) /Morten Møll Birkeland Sakarkiv I, 15/ Tilbud fra Haandverkerne AS Anbudskonkurranse - Rammeavtale for malertjenester og materiell - Eiendom Haandverkerne AS Offl 23 tredje ledd for økonomi (1) /Morten Møll Birkeland Sakarkiv I, 15/ Tilbud fra KF Entreprenører AS Anbudskonkurranse - Rammeavtale for malertjenester og materiell - Eiendom KF Entreprenør AS Offl 23 tredje ledd for økonomi (1) /Morten Møll Birkeland Sakarkiv

19 I,, N, X, S X, 15/ Faglig vurdering av fritak Studentmappe - internasjonalisering /Daisy Tseung Student, 15/ Delvis innvilget søknad om fritak for emner i bachelorutdanning i sykepleie, studiested Pilestredet - Studentmappe - internasjonalisering /Daisy Tseung Student N, 15/ Kvittering pensjonsmelding NAV - Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for økonomi /Bente Berg-Nielsen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal, 15/ Innvilget innpass av eksamen i RAD bachelorstudium i radiografi Studentmappe - internasjonalisering /Vibecke Foss Student I, 15/ Innvilget søknad om fjerde eksamensforsøk - ADTS3100 niversell utforming av IKT - Anvendt datateknologi Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Siri Høgseth Student

20 I,, N, X, S N, 15/ Oversendelse til utvalg for studentsaker - Ikke bestått praksisperiode - bachelorstudium i sykepleie SYPLGR Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 15/ Oversendelse av klagesak - bachelorstudium i vernepleie Studentmappe - internasjonalisering /Daisy Tseung Student X, 15/ REREG3101 Kommunalt og statlig regnskap 7,5 sp - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ REREV Verdsettelse - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ REJR Skatte- og avgiftsrett 15 sp - høst - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ NSKREV09V - Skatterett 20 sp - høst - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451

21 I,, N, X, S X, 15/ ØABED Investering og finansiering - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØAADM International Marketing - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØAMET Matematikk II - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ REREV Verdsettelse i regnskapet - høst - særskilt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ REREG Årsregnskap/god regnskapsskikk - høst - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ NÅRS08H - Årsregnskap/god regnskapsskikk - høst - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451

22 I,, N, X, S X, 15/ ØAMET Samfunnsvitenskapelig metode - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØASØK International Economics - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØASPR International Business Communication - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØASPR International Business Communication exch. stud. - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØAADM Organisasjonsteori - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØASØK Makroøkonomi II - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451

23 I,, N, X, S X, 15/ ØAJR Rettslære - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ REJR Rettslære for revisorer 10 sp - høst - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØAMET Matematikk - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØASPR Professional English - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØASPR Professional English - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØABED Managerial Accounting - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451

24 I,, N, X, S X, 15/ REREV Revisjon - høst - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ NREV04H - Revisjon - høst - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØASØK Mikroøkonomi - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØABED Foretaksfinans - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØAADM Organisasjon - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Årsstudium i økonomi og ledelse - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451 X, 15/ ØASØK Samfunnsøkonomi - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Årsstudium i økonomi og ledelse - studieår og internasjonalisering /Anya Krest Sakarkiv 451

25 I,, N, X, S, 15/ Tilsyn med bachelorutdanningene barnevern, sosialt arbeid og vernepleie- kontaktpersoner Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mona Sinding-Larsen Sakarkiv 433 I, 15/ Manglende krav om sykepenger Personalmappe - NAV Gamle Oslo Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Personal, 15/ Refusjonskrav - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Personal X, 15/ Faglig vurdering av søknad om fritak - masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling - Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student, 15/ Delvis innvilget søknad om godskriving av emner i Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student I, 15/ Avslag på tilbud om stilling Tilsetting som førsteamanuensis ved videreutdanning i helsesøsterfag Lisbeth Gravdal Kvarme Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Sakarkiv

26 I,, N, X, S N, 15/ SAPskjema Tilsetting i åremålsstilling som studieleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, helsesøsterfag for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Offl 14 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale - Læringssenteret - Anne Lene Løvhaug Timelønnet arbeidstaker - Anne Lene Løvhaug Anne Lene Løvhaug for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Offentlig søkerliste Tilsetting i fast stilling som professor/dosent ved fak. LI - Pedagogikk Seksjon for HR /Hæge Hanheide Sakarkiv N, 15/ Oversendelse til utvalg for studentsaker - Ikke bestått praksisperiode - bachelorstudium i sykepleie SYPLGR Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student I, 15/ Søknad trukket Tilsettingssak - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - Seksjon for oppdragsadministrasjon - rådgiver nn Hege Lind Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Stans av lønn Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal

27 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD EST - ENT 3 R Timelønnet arbeidstaker - Erlend Elde Erlend Elde for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale - PR-ES Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Personal, 15/ Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student N, 15/ Oversendelse til utvalg for studentsaker - Ikke bestått praksis - bachelorstudium i sykepleie SYPLGR Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student X, 15/ Referat fra oppfølgingssamtale med nytilsatt Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Personal, 15/ Referat fra vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - SAM - bachelorstudium i barnevern deltid - og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Sakarkiv 534

28 I,, N, X, S, 15/ Referat fra vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - LI - grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Sakarkiv 534, 15/ Revidert tilbud om fast tilsetting Tilsetting av en til to journalister - Khrono Hege Larsen for HR (1) /Dag-Roar Oskal Sakarkiv I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - Fysioterapi for barn - FYSBA Kristine Risum Sensoroppnevning - HF - FYS Institutt for fysioterapi - studieåret Kristine Risum internasjonalisering /Frank Magnussen Sakarkiv 441 I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - Fysioterapi for barn - FYSBA Kari Anne Indredavik Evensen Sensoroppnevning - HF - FYS Institutt for fysioterapi - studieåret Kari Anne Indredavik Evensen internasjonalisering /Frank Magnussen Sakarkiv 441, 15/ Vedrørende opptak til studier ved HiOA - klage på vedtak vedrørende studiepoeng Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie Timelønnet arbeidstaker -Negaard Torill Torill Negaard for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv

29 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA Timelønnet arbeidstaker - Negaard Torill Torill Negaard for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM- sosialt arbeid Timelønnet arbeidstaker - Åsmund Hermansen Åsmund Hermansen for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA Timelønnet arbeidstaker - Torill Negaard Torill Negaard for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv, 15/ Referat fra vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie deltid - internasjonalisering /Guri Vinje Sakarkiv 534, 15/ Referat fra vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie SYPLGR - internasjonalisering /Guri Vinje Sakarkiv 534

30 I,, N, X, S N, 15/ Stans av lønn Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal , Tatt til etterretning, 15/ Dokumentasjon - Studentmappe - internasjonalisering /Jorunn Mikaela Talgo Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon vår bachelorstudium i sykepleie SYPLGR Studentmappe - internasjonalisering /Jorunn Mikaela Talgo Student I, 15/ Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal, 15/ Protokoll Anbudskonkurranse - Lederutdanning for pedagogiske ledere i Olsos kommunale barnehager 'Kerstin E Dybdahl' Seksjon for oppdragsadministrasjon /Stine Rikter- Svendsen Sakarkiv 665 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - EST Timelønnet arbeidstaker - Robin Snasen Rengård Robin Snasen Rengård for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Sakarkiv , Tatt til etterretning

31 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Fysio Timelønnet arbeidstaker - Brita Stanghelle gland Brita Stanghelle gland for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Sakarkiv N, 15/ Oversendelse til utvalg for studentsaker - Ikke bestått praksis - bachelorstudium i sykepleie SYPLGR Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK - Maskin - Desmond Veerakathy Samlesak - tilsetting av studentassistenter - fak TKD - inst BE - EST - IT - MEK og PD Desmond Veerakathy Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Sakarkiv, 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Morshedi Samlesak - tilsetting av studentassistenter - fak TKD - inst BE - EST - IT - MEK og PD Maghsoud Morshedi Chinibolagh Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Sakarkiv I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Bygg energi og miljø Samlesak - tilsetting av studentassistenter - fak TKD - inst BE - EST - IT - MEK og PD Christian Pedersen for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - PD Samlesak - tilsetting av studentassistenter - fak TKD - inst BE - EST - IT - MEK og PD Andreas Norheim for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Sakarkiv, Tatt til etterretning

32 I,, N, X, S I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK Samlesak - tilsetting av studentassistenter - fak TKD - inst BE - EST - IT - MEK og PD Ragnhild eland for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Morshedi Samlesak - tilsetting av studentassistenter - fak TKD - inst BE - EST - IT - MEK og PD Maghsoud Morshedi Chinibolagh for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK Samlesak - tilsetting av studentassistenter - fak TKD - inst BE - EST - IT - MEK og PD Aryan Naqid for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK Samlesak - tilsetting av studentassistenter - fak TKD - inst BE - EST - IT - MEK og PD Trond Olaf Oldrup Olsen for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Gjesteforeleseravtale - Per Anders Øien Timelønnet arbeidstaker - Per Anders Øien Per Anders Øien Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Kristine Kleppan Blikra Sakarkiv I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste -HF - SERN og MASE Timelønnet arbeidstaker - Per Ole Iversen Per Ole Iversen for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Sakarkiv

33 I,, N, X, S X, 16/ Vikariater i Seksjon for praksisadministrasjon etter tilsetting Tilsetting av førstekonsulent i 50 prosent fast stilling i seksjon for praksisadministrasjon - LI Offl 25 Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Sakarkiv, 16/ Tilbud om tilsetting Tilsetting av førstekonsulent i 50 prosent fast stilling i seksjon for praksisadministrasjon - LI Ole Kristian Saksberg Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Sakarkiv, 16/ Tilbud om tilsetting Tilsetting av førstekonsulent i 50 prosent fast stilling i seksjon for praksisadministrasjon - LI Torill Josefine Norhagen Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Sakarkiv, 16/ Tilbud om tilsetting Tilsetting av førstekonsulent i 50 prosent fast stilling i seksjon for praksisadministrasjon - LI Snezana Popovic Vujovic Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Sakarkiv, 16/ Ad din søknad om opptak på ph.d.-programmet i helsevitenskap - HF - Søknad om opptak til ph.d.-program i helsevitenskap samlesak Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud Sakarkiv 621 N, 16/ Endring av faste lønns- og personalopplysninger Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap for økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring for HR (1) /Brita Bye Personal

34 I,, N, X, S I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - ABI Timelønnet arbeidstaker - Dalen Jørgen Jørgen Dalen for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Klage på karakterfastsetting i SPH1020 Grunnleggende sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Simon Friis Larsen Student I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - Sosialt arbeid Timelønnet arbeidstaker - Kari Elisabeth Fjærli Kari Elisabeth Fjærli for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 16/ Tildeling Anders Nygaard tenlandsstipend 2016 Fo-seksjonen Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Brita Børve Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i læringspsykologi Timelønnet arbeidstaker - Olve Moldestad Olve Moldestad for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Sakarkiv

35 I,, N, X, S I, 16/ Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2016 for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Sakarkiv 59, Tatt til orientering I, 16/ Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2016 for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Sakarkiv 59, Tatt til orientering I, 16/ Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2016 for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Sakarkiv 59, Tatt til orientering I, 16/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2016 for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Sakarkiv 59, Tatt til orientering I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - FA Timelønnet arbeidstaker - Isabel Byrkjeflot Nærø Isabel Byrkjeflot Nærø for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Sakarkiv, Tatt til etterretning

36 I,, N, X, S I, 16/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag mellom HiOA, HF og Synergi Helse AS Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2016 Synergi Helse AS Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste -HF sykepleie Timelønnet arbeidstaker - Thea Emilie Vollan Schmidt Thea Emilie Vollan Schmidt for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste -HF - sykepleie Timelønnet arbeidstaker - Thea Emilie Vollan Schmidt Thea Emilie Vollan Schmidt Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - SHA Timelønnet arbeidstaker - Elisabeth Bjørge Elisabeth Bjørge for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ Oppnevning av ekstern sensor - Master i samfunnsernæring - Bård Anders Andreassen Sensoroppnevning - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - studieåret Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Sakarkiv 441

37 I,, N, X, S N, 16/ Sensors vurdering av eksamensordningen Revisjon av emneplan for forsterkning i kunnskapsområdet språk - tekst og matematikk - 20 studiepoeng Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Petter Lindstad Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Petter Lindstad Sakarkiv , Tatt til orientering N, 16/ Begrunnelse for revidering Revisjon av emneplan for forsterkning i kunnskapsområdet språk - tekst og matematikk - 20 studiepoeng Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Petter Lindstad Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Petter Lindstad Sakarkiv , Tatt til orientering I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Sykepleie Timelønnet arbeidstaker - Vibeke Tobiassen Faane Vibeke Tobiassen Faane for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Vedtak om tap av studierett - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 16/ Resultat av klagebehandling - SPH1230 Anatomi, fysiologi og biokjemi - Bachelor i sykepleie - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student

38 I,, N, X, S I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Radiografutdanningen Timelønnet arbeidstaker - Sverre Levernes Sverre Levernes for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Sakarkiv, 16/ Innvilget søknad om fjerde eksamensforsøk - varsel om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Nora M. Bell Student I, 16/ Signert samarbeidsavtale om praksisopplæring mellom HiOA LI og Skrellinga Kanvas Barnehage Samarbeidsavtale om praksisopplæring mellom Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - LI - Høgskolen i Oslo og Akershus- barnehageeiere og barnehager - institutt for barnehagelærerutdanning - LI Skrellinga barnehage Seksjon for praksisadministrasjon /Ann Christin Fagerheim Arnesen Sakarkiv , Tatt til orientering I, 16/ Signert samarbeidsavtale om praksisopplæring mellom HiOA LI og Sletta barnehage - Bydel Bjerke Samarbeidsavtale om praksisopplæring mellom Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - LI - Høgskolen i Oslo og Akershus- barnehageeiere og barnehager - institutt for barnehagelærerutdanning - LI Sletta barnehage Seksjon for praksisadministrasjon /Ann Christin Fagerheim Arnesen Sakarkiv 435 I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Fysio Timelønnet arbeidstaker - Kirsti Elgvin Kirsti Elgvin for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Sakarkiv

39 I,, N, X, S I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF- Videreutdanning i PMF Timelønnet arbeidstaker - Kristin Storm Kristin N. Storm for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Sakarkiv, 16/ Innvilget søknad om fritak fra nynorsk - Bachelorstudium i Barnehagelærerutdanning, deltid - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Martin Schneegans Student I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF SP veiledning i praksis Timelønnet arbeidstaker - Thea Emilie Vollan Smith Thea Emilie Vollan Schmidt for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Sykepleie Timelønnet arbeidstaker - Vibeke Tobiassen Faane Vibeke Tobiassen Faane for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - folkehelsearbeid Timelønnet arbeidstaker - Anders Smith Anders Smith for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Sakarkiv

40 I,, N, X, S I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste -HF - Folkehelse Timelønnet arbeidstaker - Anders Smith Anders Smith for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Innvilget søknad om fjerde eksamensforsøk - varsel om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Nora M. Bell Student X, 16/ Erklæring fra medveileder Fremstilling til doktorgradsprøven ph.d. i Bibliotek og informasjonsvitenskap - Tveit Åse Kristine og internasjonalisering /Lisbeth Rise Sakarkiv 624, 16/ Innvilget søknad om fjerde eksamensforsøk - SYBA Sykepleieren som kliniker og fagutvikler 2 - Bachelorstudiet i sykepleie - varsel om tap av studierett Studentmappe - internasjonalisering /Nora M. Bell Student I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - ARK 1301 Timelønnet arbeidstaker - Brorson Kristine Synnøve Kristine Synnøve Brorson Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Sakarkiv, Tatt til orientering I, 16/ Forhåndsvarsel om vedtak - tilsynsrapport Tilsyn med elektroinstallasjon - Hafslund nett Hafslund nett AS Avdeling for teknologi og infrastruktur, Avdeling for eiendom, Seksjon for drift og husøkonomi Sakarkiv 032

41 I,, N, X, S, 16/ Innvilget søknad om permisjon - Faglærerutdanning for tospråklige lærere - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Martin Schneegans Student I, 16/ Oppdragsavtale - Gjesteforeleser - HF - Samfunnsernæring - Gry Hammer Timelønnet arbeidstaker - Gry Hammer Gry Hammer for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - ergo Timelønnet arbeidstaker - Kari Weum Kari Weum Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Samfunnsernæring Timelønnet arbeidstaker - Oddhild Bergsli Oddhild Bergsli for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Sakarkiv I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Orto Timelønnet arbeidstaker - Benedicte Rønning Benedicte Rønning for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Sakarkiv

42 I,, N, X, S I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - NVH Timelønnet arbeidstaker -Adele Hasle Kühle-Hansen Adele Hasle Kühle-Hansen for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste -HF - Videreutdanning i stråleterapi Timelønnet arbeidstaker - Janani Thadchananmoorthy Janani Thadchanamoorthy for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Sykepleie Timelønnet arbeidstaker - Kim Ankersten Kim Ankersten for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Timelønnet arbeidstaker - Åse Bergheim Åse Bergheim for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Sakarkiv I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Fysio Timelønnet arbeidstaker - Marie Helene rsin Marie Helene rsin for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Sakarkiv

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/046-20 Refusjonskrav - tidsubestemt lønnstilskudd 01.07.2015-31.12.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild 17.02.2016 Personal I, 14/05316-81 Samarbeidsavtale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05328-71 Protokoll - Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/05654-9 Innvilget søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05179-2 Fornying av sertifikat - Tekniske bestemmelser for klasse H-laboratorier, klasse H1 - prøvingslaboratorium, prøvingsomårdene AI, AII og PI - sertifikat nummer 170 Produksjonskontrollsertifikat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05155-3 Erasmus Pluss 2014-2021 - avtale med Charles universitetet i Praha CZPRAHA07 - NOslo60 - pedagogikk musikk og utøvende kunst Erasmus pluss strategisk partnerskap - Høyere utdanning

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02317-7 Anmodning om midlertidig tilsetting fra institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap Midlertidig tilsetting i stilling som universitetslektor Seksjon for personaladministrasjon

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05107-1 Konkurransegrunnlag - minikonkurranse pc'er Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 26.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 053

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014-20.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 21.07.2014 Høring utkast ny samarbeidsavtale L og skoleeiere Samarbeidsavtaler

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05435-3 Refusjon av sykepenger - 07.07.15-30.08.15 - Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 09.09.2015 Personal, 14/054-32 Arbeidsavtale 2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-30 Signert oppfølgingsplan etter møtet 26.04.2016 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 03.05.2016 Personal N, 14/05464-13 Korrespondanse om sykmelding - Personalmappe -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05675-11 Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05907-17 Arbeidsavtale - LI - BL -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg

Detaljer

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN

EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN EKSAMENSPLAN EKSAMEN HØSTEN 2017 HANDELSHØYSKOLEN Dato Emnekode Emnenavn Vurderingsform (eksamensform) 08.09.2017 KULT6000 Organisering og ledelse av kunst og kultur Merknad 08.09.2017 KULT6000 Organisering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05023-1 03/129-13 Ekstern evaluering av hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning materiale fra fjernarkivet - HiO - samlesak Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer