DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus - vedtak om godkjenning av system for kvalitetssikring av utdanningen Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte 14/3009 ) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mette Torp Christensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 I, 14/ Søknad om dekning av artikkelavgift (APC) i Open Accestidskrifter - Sølvi Helseth Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Sølvi Helseth Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Tanja Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 69 I, 14/ Søknad om utvidet stillingsprosent Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Ikke bestått praksis - endelig vedtak Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Vedtak om ikke bestått praksis - perioden annulleres Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S N, 14/ Søknad om overføring av tildelte midler til antologi motorikk - prosjektnummer Fo-strategimidler Antologier - ephorte 14/3112 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett Institutt for grunnskole og faglærerutdanning /Ingvild Kvikstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 630, 14/ Forlenget tilsetting som stipendiat til Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Oversender likviditetsrapport for november 2015 Statsregnskap - Likviditetsrapporter HiOA - ephorte 12/732 Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anna Marie Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 I, 14/ Melding om oppstart av studier etter endt permisjon - Bachelorstudium i sykepleie SPH, Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Endring av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 I,, N, X, S, 14/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe - HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Søknad om forlengelse av TLT Personalmappe - NAV Vestre Aker Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Ikke bestått praksis - endelig vedtak Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Prolongering av rammeavtale - Experis AS Anbudskonkurranse - konsulentbistand ved lederrekruttering - rammeavtale - HR Experis AS HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Prolongering av rammeavtale Habberstad AS Anbudskonkurranse - konsulentbistand ved lederrekruttering - rammeavtale - HR Habberstad AS HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S, 14/ Prolongering av rammeavtale Hartmark AS Anbudskonkurranse - konsulentbistand ved lederrekruttering - rammeavtale - HR Hartmark Executive Search AS HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Prolongering av rammeavtale Headvisor AS Anbudskonkurranse - konsulentbistand ved lederrekruttering - rammeavtale - HR Headvisor AS HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av "ngdata-ndersøkelsen i Averøy 2015" mellom Averøy kommune, HiOA/NOVA og Kompetansesenter rus - region midt - KoRus ngdata Averøy kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Helene Aarseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, 14/ Innvilget søknad om utbetaling av lønn for seniordager - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om permisjon - bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ tredning om hvorfor praksisperioden er avsluttet - Studentmappe - internasjonalisering /Dagrun-Elin Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Student

5 I,, N, X, S, 14/ Fjerde eksamensforsøk - ikke innvilget Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Melding om retur til studier etter endt permisjon - Bachelorstudium i sykepleie, Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Oppsigelse av vikariat - Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument N, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelorstudium i ingeniørfag bygg - Stål og trekonstruksjoner - BYVE Hans J Berge Sensoroppnevning - TKD - BE Institutt for bygg og energiteknikk - studieåret Hans J. Berge Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

6 I,, N, X, S I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelor i ingeniørfag bygg - Konstruksjonslære - BYTS Eivind Lage Løken Sensoroppnevning - TKD - BE Institutt for bygg og energiteknikk - studieåret Eivind Lage Løken Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Tildeling av opprykk til førstelektor Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - SPS - Personalmappe - Offl 25 første ledd økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Oppnevning som ekstern sensor - Bachelorstudium i vernepleie - Jørn Isaksen Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelorstudium i vernepleie - Aina Hay-Hansson Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelorstudium i vernepleie - Henning Bech Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

7 I,, N, X, S X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelorstudium i vernepleie - Jonny Finstad Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelorstudium i vernepleie - Kai-Ove Ottesen Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelorstudium i vernepleie - Lisa Ingebrethsen Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelorstudium i vernepleie - Thomas Haugerud Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Søknad om permisjon - bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilget permisjon - bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagn om tilskudd til tidsubestemt lønnstilskudd - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Avtale om praksisveiledning mellom HiOA LI og Ål Folkehøgskole Avtale om praksisveiledning - LI - Samlesak Ål Folkehøgskole Seksjon for praksisadministrasjon /Ole Kristian Saksberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, 14/ Referat fra oppfølgende vurderingssamtale - Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 14/ Ikke bestått praksisperiode - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 14/ Forlengelse av tilsetting som professor II ved Fak LI Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X, S I, 14/ Karakterutskrift for innpasset kurs Kvalitativ metodologi 5 stp - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 14/ Tildeling av opprykk til dosent for tilsatt ved Fak LI Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Karakterutskrift for innpasset kurs Vitenskap - etikk og samfunn - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Karakterutskrift for innpasset kurs Mixed Methods - 10 st -, io Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 14/ Notat fra oppfølgingsmøte om tilrettelegging Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Referat fra DG møte ephorte 13/00699 Doktorgradsutvalget - DG - ved SPS - HiOA ephorte 13/00699 og 14/1407 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 623

10 I,, N, X, S N, 14/ Referat fra DG møte ephorte 13/00699 Doktorgradsutvalget - DG - ved SPS - HiOA ephorte 13/00699 og 14/1407 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 623 N, 14/ Referat fra DG møtet Doktorgradsutvalget - DG - ved SPS - HiOA ephorte 13/00699 og 14/1407 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 623 N, 14/ Referat fra DG møtet Doktorgradsutvalget - DG - ved SPS - HiOA ephorte 13/00699 og 14/1407 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 623 N, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 14/ Tilbud om fast tilsetting som høgskolelektor ved HiOA - HF - SHA Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Endring av midlertidig til fast tilsetting - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering

11 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om utvidet permisjon Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Midlertidig stans av refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Kongsvinger økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 15/ Vurderingsskjema for fritak - masterstudium psykisk helsearbeid Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Tildeling Monica Vanbakk 2 - innvilget søknad om utenlandsstipend tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

12 I,, N, X, S N, 15/ Innvilget søknad om utenlandsstipend - Ingerid Kleffelgård tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Bekreftelse på tilsettingsforhold Timelønnet arbeidstaker - Mona Gammelli Mona Gammelli Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK - Gaute Wiig Nordby Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Gaute Wiig Nordby økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK - Johannes Helge Opedal Kverno Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Johannes Helge Opedal Kverno økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til dosent fra tilsatt ved Fak LI Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal

13 I,, N, X, S I, 15/ Avtale om undervisningstjenester - Stiftelsen Sex og samfunn - Anders Røyneberg Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Stiftelsen Sex og samfunn Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale om undervisningstjenester / veiledningsoppdrag - Drevelin Ortopedi - Petter Christiansen Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Drevelin Ortopedi Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Samarbeidsavtale - niversity of Oradea - Erasmus+ - Vernepleie Fakultet HF - Internasjonale avtaler - Romania niversity of Oradea internasjonalisering /Suzanne Bancel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Bekreftelse på fravær i perioden august - desember 2015 Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Samarbeidsavtale - niversity of Bielsko-Biala - Erasmus+ - Paramedics Fakultet HF - Internasjonale avtaler - Polen niversity of Bielsko-Biala /Beata Babiarczyk internasjonalisering /Suzanne Bancel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Kristin Østlie Timelønnet arbeidstaker - Kristin Østlie Kristin Østlie økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Kristin Østlie Timelønnet arbeidstaker -Kristin Østlie Kristin Østlie økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert vedtaksprotokoll Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om tilsetting som stipendiat ved HiOA Tilsetting i to 3-årige stipendiatstillinger som stipendiat ved Institutt for sosialfag- engelsk utlysning Håvard Aaslund Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Tilbud om tilsetting som stipendiat ved HiOA Tilsetting i to 3-årige stipendiatstillinger som stipendiat ved Institutt for sosialfag- engelsk utlysning Halima El Abassi Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Oversender kopi av saksdokumenter - Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for helsefag HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innvilget søknad om forlengelse av permisjon - bachelorstudium i utviklingsstudier Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Nina Ingeborg Aunet Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tildeling av opprykk til professor etter søknad fra tilsatt ved fak hf Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om en måneds forlenget tilsetting som stipendiat Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Rettelse opprykk Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om opptak på ph.d.-programmet i profesjonsstudier - Talieh Sadeghi Søknader om opptak til ph.d.-programmet i profesjonsstudier - SPS - samlesak 2015 Talieh Sadeghi Offl 26 fjerde led Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 15/ Endret tilsagn om stipendmidler - minoritetsspråklig lærer - Stipend - minoritetsspråklige lærere 2015 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring /Gro Standnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57, 15/ Tilbud om midlertidig tilsetting som førstekonsulent ved HiOA Personalmappe - Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 I,, N, X, S I, 15/ Vedlegg til referat - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ TIlbudsforespørsel - Tjenestedesign til studentrettede tjenester HiOA Karriere på vei - Samlesak Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Camilla Sønstabø Thorkildsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 049 I, 15/ Kopi av henvendelse - Medlemskap i folketrygden - Melding om vedtak - Personalmappe - NAV Internasjonalt Senter for velferds- og arbeidslivsforskning /Kåre Hagen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Referat fra vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 15/ Ikke bestått praksis - endelig vedtak - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/039-3 Klage på kvalifiseringstiltak ved søknad om autorisasjon som sykepleier - klagen tatt til følge - nytt vedtak - kopi av brev til Marija Petronijevic Autorisasjon som sykepleier - utdanning fra Serbia - Marija Petronijevic Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, Tatt til etterretning

17 I,, N, X, S I, 15/ Praksisrapport Særskilt skikkethetssak - LI - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 15/ Tilbud om fast tilsetting som høgskolelektor ved HiOA - HF - SHA Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om midlertidig tilsetting ved SPS Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Møteinnkalling Tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Professorutvalget møtedokumenter HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Informasjonsteknologi - Monica Morris Timelønnet arbeidstaker - Morris Monica Monica Morris økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Refusjonskrav med evaluering - forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Personal

18 I,, N, X, S X, 15/ Testresultater - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Sakkyndig vurdering Tilsetting som PhD innen Energi og miljø ved BE - TKD Sakkyndig utvalg Offl 25 første ledd Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Informasjonsteknologi - Anica Munir Timelønnet arbeidstaker - Anica Munir Anica Munir økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tildeling av opprykk til forsker 1183 etter søknad fra tilsatt ved SVA/NOVA Personalmappe - Offl 25 første ledd Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /May-Lill Skogli Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Læringspsykologi - Dag Gladmann Sørheim Timelønnet arbeidstaker - Dag Gladmann Sørheim Dag Gladmann Sørheim økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ CV fra 2013 Personalmappe - Institutt for barnehagelærerutdanning /Bruna Bruce Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om forlenget administrativ tilsetting ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon - bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Etterlyser tillegg til dokumentasjon før permisjon kan innvilges - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget betinget permisjon - bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student

20 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - TKD - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Påminnelse - frist for innsendelse av refusjonskrav - Mentor - periode 1 - Tilretteleggingstjenesten NAV Fana Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 532, 15/ Bekreftelse på ansettelsesforhold Personalmappe - HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag - Allmennlærerutdanningen - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Sølve Heikki Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Prøveresultater - TBC og MRSA status - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering, 15/ Tilbud om tilsetting som førsteamanuensis ved HiOA Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis ved Institutt NVH - Farmasi Fakultet for helsefag, Institutt for naturvitenskapelige helsefag /Yury Kiselev Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA- Øystein Gjerdrum Timelønnet arbeidstaker - Øystein Gjerdrum Øystein Gjerdrum Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert referat - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - SPH - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 15/ For signering - tilleggskontrakt til timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - HHS - Jørgen Christopher Røsholm Timelønnet arbeidstaker - Jørgen Christopher Røsholm Jørgen Christopher Røsholm Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - tilleggskontrakt til timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - HHS - Rajmeen Garcha Kaur Timelønnet arbeidstaker - Rajmeen Garcha Kaur Rajmeen Garcha Kaur Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/063-3 For signering - tilleggskontrakt til timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - HHS - Tarjei Ludvigsen Timelønnet arbeidstaker - Tarjei Ludvigsen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - tilleggskontrakt til timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - HHS - Elin Svarstad Timelønnet arbeidstaker - Elin Svarstad Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 I,, N, X, S, 15/ For signering - tilleggskontrakt til timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - HHS - Regine Meland Leksen Timelønnet arbeidstaker - Regine Meland Leksen Regine Meland Leksen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - tilleggskontrakt til timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - HHS - Marie Emilie Nerell Timelønnet arbeidstaker - Marie Emilie Nerell Marie Emilie Nerell Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Dagfinn Skrede Timelønnet arbeidstaker - Dagfinn Skrede Dagfinn Skrede økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - Institutt for sosialfag - Barnevern - Turid Berg Timelønnet arbeidstaker - Turid Berg Turid Berg økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - Sosionom - Anne Natrud Timelønnet arbeidstaker - Anne Natrud Anne Natrud økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om tilsetting som høgskolelektor ved HiOA - SAM - JM Tilsetting i 50 prosent fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet SAM - Institutt for journalistikk og mediefag Høgskolen i Oslo og Akershus /Heidi Røsok-Dahl Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om tilsetting som høgskolelektor Tilsetting i 50 prosent fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet SAM - Institutt for journalistikk og mediefag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage på vedtak i klagenemnda - Merknad på politiattest - Høgskolen i Oslo og Akershus - Advokat Odd Johan Holck-Steen Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 X, 15/ Faglig vurdering - Godskriving av eksamen - prøve - emne eller obligatorisk undervisning - Sykepleie til kritisk / akutt syke internasjonalisering /Kristin Sletten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513, 15/ Godkjenning av innpassing av emne fra Høgskolen i Hedmark i bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Godskriving av eksamen - prøve - emne eller obligatorisk undervisning - Sykepleie til kritisk / akutt syke Anders Ellingsen internasjonalisering /Kristin Sletten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513 X, 15/ Dokumentasjon på tilsetting - fra eldre arkiv Personalmappe - Institutt for yrkesfaglærerutdanning /Birger Brevik Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Grunnlag for tilsetting - Tilsetting av avdelingsingeniør ved Institutt for maskin - elektronikk og kjemi - TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - HHS - Morten Gray Timelønnet arbeidstaker - Morten Gray Morten Robert Gray økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Rapport fra eksternt utvalg for evaluering av bachelor i Fotojournalistikk ved HiOA Saksframlegg - fakultetsrådet - Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen /nn Målfrid Høgseth Rolandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Integrering mellom bachelorprogrammene i Arkiv og dokumentbehandling og Bibliotek- og informasjonsvitenskap Saksframlegg - fakultetsrådet - Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen /nn Målfrid Høgseth Rolandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Høringssvar fra Høgskolen i Oslo og Akershus - Fakultet for helsefag - Høring av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Høring - krav om politiattest Helse- og omsorgsdepartementet internasjonalisering /Linda Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Søknad om et sjette forsøk på SPHMED01 Medikamentregning - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forlenget tid ved hjemmeeksamen - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

25 I,, N, X, S X, 15/ Innvilget søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen - Bachelorstudium i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i stråleterapi - Jan F. Evensen Timelønnet arbeidstaker - Jan F. Evensen Jan F. Evensen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning N, 15/ Stansing av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 15/ Protokoll - ØAMAS masteroppgave - høst Eksamensprotokoller - SAM - masterstudium i økonomi og administrasjon - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Christine Høgeid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 442 X, 15/ Protokoll - ØAADM Markedsføring og etikk - høst Eksamensprotokoller - SAM - bachelorstudium i regnskap og revisjon - studieåret Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Christine Høgeid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 442 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Kari Saasen Strand Timelønnet arbeidstaker - Kari Saasen Strand Kari Saasen Strand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

26 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om dispensasjon fra studiepoengkrav for bacheloroppgave vår bachelorstudiet i ingeniørfag - energi og miljø - Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Majken Solberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Tvilsmelding 3 Særskilt sikkethetssak - Vibeke Holtet Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Bente Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Retur av kontrakt - utbetaling av skrivestøtte HiHm Kompetanse for mangfold - FO Høgskolen i Hedmark Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om utvidet permisjon - Masterstudium i psykisk helsearbeid Studentmappe - internasjonalisering /Mona Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Opphør av midlertidig tilsetting som høgskolelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal

27 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Minikonkurransegrunnlag - PC - avropskonkurranse på NINETT-rammeavtale Minikonkurranse PC'er Berørte leverandører økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Spørsmål - svar og minikonkurransegrunnlag redigert før tilbudsfrist Minikonkurranse PC'er Inviterte leverandører økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Meddelelse om valg av leverandør Minikonkurranse PC'er Berørte leverandører økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 15/ Innsynskrav - 15/ Meddelelse om valg leverandør Minikonkurranse PC'er Dell AS økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 15/ Innsynskrav - Tilbud sladdet av HiOA Minikonkurranse PC'er Itello AS økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053

28 I,, N, X, S X, 15/08-3 Protokoll - ØAADM Ledelse - høst Eksamensprotokoller - SAM - årsstudium i økonomi og ledelse - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Christine Høgeid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 442 X, 15/08-4 Protokoll - ØASØK Samfunnsøkonomi - høst Eksamensprotokoller - SAM - årsstudium i økonomi og ledelse - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Christine Høgeid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 442 X, 15/08-5 Protokoll - ØABED Bedriftsøkonomi 1 med IKT - høst Eksamensprotokoller - SAM - årsstudium i økonomi og ledelse - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Christine Høgeid Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 442 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Jordmor - Elin Sommer Landsend Timelønnet arbeidstaker - Elin Sommer Landsend Elin Sommer Landsend økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert referat fra vurderingssamtale - Særskilt skikkethetssak - LI - praktisk-pedagogisk utdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Jon Sigve Skard Timelønnet arbeidstaker - Jon Sigve Skard Jon Sigve Skard økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

29 I,, N, X, S N, 15/081-4 Innstilling til vikariat som rådgiver - Seksjon for oppdragsadministrasjon - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Tilsettingssak - Seksjon for oppdragsadministrasjon, rådgiver Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Offl 25 Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Ikke bestått praksis - endelig vedtak Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Svar på spørreskjema niversitetsakkreditering - NOVA niversitetssøknad - niversitetsakkreditering Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling /Trine Beate Elvebakken Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /May-Lill Skogli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010, 15/ Tilbud om tilsetting i 30 % stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tilsetting i 30% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag Randi Wågø Aas Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Signert vedtaksprotokoll Tilsetting i 30% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

30 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Meryam Sugulle Timelønnet arbeidstaker - Meryam Sugulle Meryam Sugulle økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Meryam Sugulle Timelønnet arbeidstaker - Meryam Sugulle Meryam Sugulle økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Referat BOA-stilling Opprettelse av seniorrådgiverstilling innen ekstern forskningsfinansiering - bidrag- og oppdragsfinansiert aktivitet BOA - Avdeling for Fo - pro-rektor for Fo HR /Dag-Roar Oskal HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen - bachelor i sykepleie - studiested Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - Kommunikasjon via tolk - Anke Imsen Timelønnet arbeidstaker - Anke Imsen Anke Imsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

31 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - Studentmentor ved fagdagene - SK - Vilde Fjellhaug Timelønnet arbeidstaker - Vilde Fjellhaug Vilde Fjellhaug økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Ikke bestått praksis Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ikke bestått praksis - endelig vedtak Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - TKD BE - bachelor i ingeniørfag - Anders Calder Haavik-Nilsen Sensoroppnevning - TKD - BE institutt for bygg og energiteknikk - studieåret Anders Calder Haavik-Nilsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - TKD BE - bachelor i ingeniørfag - bygg - Hans Petter Hornæs Sensoroppnevning - TKD - BE institutt for bygg og energiteknikk - studieåret Hans Petter Hornæs økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 15/ Fjerde gangs eksamen - innvilget Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Student

32 I,, N, X, S, 15/ Fjerde eksamensforsøk - utsatt behandling Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - SP - Vigdis Granum Timelønnet arbeidstaker - Vigdis Granum Vigdis Granum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Tore Steen Timelønnet arbeidstaker - Tore Steen Tore steen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Tore W Steen Timelønnet arbeidstaker - Tore Steen Tore steen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - revidert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - samfunnsfag - barnevern - Karsten Brynildsrud Timelønnet arbeidstaker - Karsten Brynildsrud Karsten Brynildsrud Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

33 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HEL - SHA - VIPH - Olaug Krogsæter Timelønnet arbeidstaker - Olaug Krogsæter Olaug Krogsæter økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Vibecke Foss Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 15/ Ny modell for fordeling av stipendiatstillinger - saksframlegg til diskusjonssak - Fo-utvalgets møte Fo-sak 30/15 Fordeling av stipendiatstillinger ved HiOA 2016 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tdrag av referat fra møte i Fo-utvalget diskusjonssak - Fo-sak 30/15 Fordeling av stipendiatstillinger ved HiOA 2016 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fordeling av stipendiatstillinger for saksframlegg til Fo-utvalget - møte Fo-sak 33/15 Fordeling av stipendiatstillinger ved HiOA 2016 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

34 I,, N, X, S N, 15/ Fordeling av stipendiatstillinger for 2016 Fordeling av stipendiatstillinger ved HiOA 2016 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Fakultetsadministrasjonen Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - SHA - Gry Opsahl Timelønnet arbeidstaker - Gry Opsahl Gry Opsahl økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - NVH - Hilde Osnes Timelønnet arbeidstaker - Hilde Osnes Hilde osnes Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - NVH - Petter Brandal Timelønnet arbeidstaker - Petter Brandal Petter Brandal Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - NVH - Steinunn Egeland Timelønnet arbeidstaker - Steinunn Egeland Steinunn E Egeland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - NVH - Mathilde Haraldsen Normann Timelønnet arbeidstaker - Mathilde Normann Mathilde Haraldsen Normann Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

35 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om fritak fra kurset forretningsforståelse- Bachelor i mote og moteproduksjon Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Marit Røed Halvorsen Timelønnet arbeidstaker - Marit Røed Halvorsen Marit Røed Halvorsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - BA SPL - Chia Almassy Kermashani Timelønnet arbeidstaker - Chia Almassy Kermashani Chia Almassy Kermashani økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - NVH - Andreas Eklund Hagen Timelønnet arbeidstaker - Andreas Eklund hagen Andreas Eklund Hagen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Varsel om stans av lønn for udokumentert fravær Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Ny arbeidsavtale Administrativ tilsetting i stilling som høgskolelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - studielederområde 3 Anne - Martha tne Øygarden Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

36 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Anette Baar Timelønnet arbeidstaker - Anette Baar Anette Baar økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Hege Kristin Bekkevar Timelønnet arbeidstaker - Hege Kristin Bekkevar Hege Kristin Bekkevar økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Korrigert utlysningstekst Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Matematikk Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Kirsten Samstad Timelønnet arbeidstaker - Kirsten Samstad Kirsten Samstad økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - bachelor i yrkesfaglærerutdanning - Svein Ole Opdahl Timelønnet arbeidstaker - Svein Ole Opdahl Svein Ole Opdahl økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05179-2 Fornying av sertifikat - Tekniske bestemmelser for klasse H-laboratorier, klasse H1 - prøvingslaboratorium, prøvingsomårdene AI, AII og PI - sertifikat nummer 170 Produksjonskontrollsertifikat

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05675-11 Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05907-17 Arbeidsavtale - LI - BL -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014-20.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 21.07.2014 Høring utkast ny samarbeidsavtale L og skoleeiere Samarbeidsavtaler

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05155-3 Erasmus Pluss 2014-2021 - avtale med Charles universitetet i Praha CZPRAHA07 - NOslo60 - pedagogikk musikk og utøvende kunst Erasmus pluss strategisk partnerskap - Høyere utdanning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/022-26 Kontrakt om hospitering Personalmappe - HR /Geir Haugstveit Dok. dato: 18.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/05339-63 Innvilget støtte til artikkelavgift - Open Access tidskrift Støtte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00052-2 Årsoppgave for AGA - Følgeskriv til lønns- og tr.oppgaver for 2014 - endringsmelding Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite Dok. dato: 12.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05023-1 03/129-13 Ekstern evaluering av hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning materiale fra fjernarkivet - HiO - samlesak Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05435-3 Refusjon av sykepenger - 07.07.15-30.08.15 - Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 09.09.2015 Personal, 14/054-32 Arbeidsavtale 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05116-4 SAP-skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05104-2 Endring i organisatorisk tilhørighet - Personalmappe - HR /Brita Bye Dok. dato: 04.03.2015 Arkivdel: Personal, 14/05125-87 Innvilget klage på avslått søknad om opptak til enkeltemner

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal X, 14/02347-341 Komplett innkalling: ARSB : Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksb./ing/bibl. () Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksbehandler/ ingeniør /bibliotekar ( ARSB ) HR

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer