DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om permisjon studieåret 2015/ bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling - Open Accesstidskrift - Nina Blegen Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie /Nina Blegen Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tanja Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 69 I, 14/ Oppsigelse av studieplass - bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om utsatt innlevering av masteroppgaven - masterstudium i biomedisin Studentmappe - internasjonalisering /An-Magritt Hortman Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

2 I,, N, X, S I, 14/ Oppsigelse av studieplass - Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstiltak og BHT-honorar i IA-virksomheter Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstiltak for IA virksomheter HR Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 010 I, 14/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstiltak og BHT-honorar i IA-virksomheter Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstiltak for IA virksomheter Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 010 I, 14/ Signert avtale om etterutdanning - Mo barnehage - Lise Berg Avtale om etterutdanning - LI - Seksjon for oppdragsadministrasjon - BOA - studieåret ephorte 13/5585 Mo barnehage Seksjon for oppdragsadministrasjon /Ingrid Bugge Stange Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665 I, 14/ Avlysning av dialogmøte - Personalmappe - NAV Skedsmo Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse - arbeidsreise Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 I,, N, X, S I, 14/ Kontrakt om sensur - VPSY Videreutdanning i psykisk helsearbeid - Anne Marit Skumsnes Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Anne Marit Skumsnes internasjonalisering /Viiu Vernik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 14/ Søknad om utsatt innlevering av masteroppgaven - masterstudim i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag eller pedagogikk - SKT-MA Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Andreas Kristoffer Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - EMTS bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø - Per Øyvind Sollid Sensoroppnevning - TKD - BE Institutt for bygg og energiteknikk - studieåret Per Øyvind Sollid studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - EMFE bachelorstudium i ingeniørfag - allmenne fag - Tor Martin Kvikstad Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieåret Tor Martin Kvikstad studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - DAFE BYFE bachelorstudium i ingeniørfag - allmenne fag - Jon Eivind Vatne Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieåret Jon Eivind Vatne studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441

4 I,, N, X, S I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - FO929A - bachelorstudium i ingeniørfag - allmenne fag - Folke Haugland Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieåret Folke Haugland studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - DAPE bachelorstudium i ingeniørfag - allmenne fag - Per Harald Ninive Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieåret Per Harald Ninive studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - EMFE bachelorstudium i ingeniørfag - allmenne fag - Hans Petter Hornæs Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieåret Hans Petter Hornæs studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - BYPE bachelorstudium i ingeniørfag - allmenne fag - Hans Engenes Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieåret Hans Engenes studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal

5 I,, N, X, S X, 14/ Dokumentliste - Særskilt skikkethetssak - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ ndervisningsplan SPHPRA111 - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Logg fra samtale med studieleder Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Rapport fra møte - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Referat fra telefonsamtale - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Signert taushetserklæring og IT-instruks Personalmappe - HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Personal

6 I,, N, X, S I, 14/ Ber om ny vurdering av lønn - tilbud om tilsetting Personalmappe - HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ krav fra Forskerforbundet forhandlinger - våren 2015 HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231 I, 14/ krav fra Parat forhandlinger - våren 2015 Parat HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231 I, 14/ krav fra Forskerforbundet forhandlinger - våren 2015 Forskerforbundet HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231 I, 14/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - PD - Emilie Stahl Carlsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Emilie Stahl Carlsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S I, 15/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - HF - ESE Yngvar Olafsen Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 ESE Yngvar Olafsen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - HF - Lovisenberg Diakonale Sykehus Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - HF - Diakonhjemmet Sykehus - Revmatologisk avdeling - Tove Nilsen Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Diakonhjemmet Sykehus Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - HF - Diakonhjemmet sykehus - Revmatologisk avdeling - Merete Hermann Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Diakonhjemmet Sykehus Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - Sosionom - lrika Gustavsson Timelønnet arbeidstaker - lrika Gustavsson Sigrd lrika M Gustavsson Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i Bibliotek- og informasjonsvitenskap - vår Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anniken Bakke Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - Sosionom - lrika Gustavsson Timelønnet arbeidstaker - lrika Gustavsson Sigrd lrika M Gustavsson økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ E-post fra student. - Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning deltid - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ E-postkorrespondanse - Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning deltid - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X, S I, 15/ Sykmelding - bachelorstudium i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Legeerklæring - ber om tilrettelegging - bachelorstudium i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i ergoterapi innenfor allmennhelse - Magnus Zingmark Timelønnet arbeidstaker - Magnus Zingmark Magnus Zingmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Samfunnsernæring - Inger-Lise Steffensen Timelønnet arbeidstaker - Inger-Lise Steffensen Inger-Lise Steffensen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Helsesøsterutdanningen - Heidi Ervik Timelønnet arbeidstaker - Heidi Ervik Heidi Ervik Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Sykepleie - Ørjan Apeland Timelønnet arbeidstaker - Ørjan Apeland Ørjan Apeland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Samfunnsernæring - Sunniva Nordang Timelønnet arbeidstaker - Sunniva Nordang Sunniva Nordang Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Merete Marthinsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Fysioterapi/mensendieck - Mona Lill Carlsson Timelønnet arbeidstaker - Mona Lill Carlsson Mona Lill Carlsson Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Fysioterapi/mensendieck - Halvard Cartfjord Bech Timelønnet arbeidstaker - Halvard Cartfjord Bech Halvard Cartfjord Bech Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Referat fra vurderingssamtale - Særskilt skikkethetssak HF Bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oversendelse av referat til signering - Særskilt skikkethetssak HF Bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Bio - Iraj Goodarzi Timelønnet arbeidstaker - Iraj Goodarzi Iraj Goodarzi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i barnesykepleie - Anne Kirsti Ruud Timelønnet arbeidstaker - Anne Kirsti Ruud Anne Kirsti Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Svar på klagen til Helsedirektoratet om anbudsprosessen Nasjonale fag anbudskonkurranse Offl 23 tredje ledd internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Klage over vedtak avslag på søknad om overflytting - bachelorstudium i sykepleie - Overflytting fra it - niversitetet i Tromsø - bachelorstudium i sykepleie - andre studieår - Line Johansson internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 513 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - Pedagogikk Anne Lehne Timelønnet arbeidstaker - Anne Lehne Anne Lehne økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - Pedagogikk - Anne Lehne Timelønnet arbeidstaker - Anne Lehne Anne Lehne økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - A-ST-OV - Kinza Ashraf Timelønnet arbeidstaker - Kinza Ashraf Kinza Ashraf økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Fysioterapi - Kariann Krohne Timelønnet arbeidstaker - Kariann Krohne Kariann Krohne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SP - Anne Kirsti Ruud Timelønnet arbeidstaker - Anne Kirsti Ruud Anne Kirsti Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Kari Kongshavn Timelønnet arbeidstaker - Kari Kongshavn Kari Kongshavn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

13 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Astrid Fjeldheim Timelønnet arbeidstaker - Astrid Fjeldheim Astrid Fjeldheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ Oppsigelse av studieplass - Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Transcript Hawaii Pacific niversity - karakterutskrift - grunnskolelærerutdanningen første til syvende trinn - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Cathrine Døscher Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Retur av søknad om avtalefestet pensjon - AFP Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Kvittering på mottatt anbud Anbud - Offl 23 tredje ledd Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

14 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon - yrkesfaglærerutdanning i elektrofag Studentmappe - YLEFH - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Application for extension regarding Masters Theses - søknad om utsatt innlevering av masteroppgave - masterstudium i universell utforming av IKT Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Application for extension for master thesis - søknad om utsatt innlevering av masteroppgaven - masterstudium i universell utforming av IKT Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - Dokument 3: Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - Dokument 3:2 ( ) Kunnskapsdepartementet økonomi /Torill Erikson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 134 X, 15/ Rapport Campus Kjeller/Lillestrøm - en arena for innovasjon Campus Kjeller/Lillestrøm - en arena for innovasjon Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 69

15 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om privatisteksamen - Matematikk 1 - RLE 1 - Praksisopplæring - Allmennlærerutdanning Søknad om privatisteksamen - allmennlærerutdanningen - Karina Røtnesholtet Mucha Karina Røtnesholtet Mucha Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 446 I, 15/ Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om godskriving av tidligere utdanning og forhåndsgodkjenning av fag - grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Andreas Kristoffer Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Learning Agreement - TKD - IT - Learning Agreements - innkomne studenter - studieåret Technische Hochschule Mittelhessen - THM studieadministrasjon og internasjonalisering /Brit Balgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 073 I, 15/ Learning Agreement - TKD - IT - Learning Agreements - innkomne studenter - studieåret Technische Hochschule Mittelhessen - THM studieadministrasjon og internasjonalisering /Brit Balgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 073

16 I,, N, X, S I, 15/ Learning Agreement - TKD - IT - Learning Agreements - innkomne studenter - studieåret Technische Hochschule Mittelhessen - THM studieadministrasjon og internasjonalisering /Brit Balgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 073 I, 15/ Learning Agreement - TKD - IT - Learning Agreements - innkomne studenter - studieåret Technische Hochschule Mittelhessen - THM studieadministrasjon og internasjonalisering /Brit Balgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 073 I, 15/ Signert samarbeidsavtale Høgskolen i Oslo og Akershus - avdeling for ingeniør - teknologi og data - Statens vegvesen Region øst Samarbeidsavtale Høgskolen i Oslo og Akershus - Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region øst Fakultet for teknologi, kunst og design Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 083 I, 15/ Søknad om overflytting - bachelorstudium i sykepleie Overflytting fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold - bachelorstudium i sykepleie - Amal Ahmed Mahamed Amal Ahmed Mahamed internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 513 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Radiografi - Anniken Dybwad Timelønnet arbeidstaker - Anniken Dybwad Anniken Dybwad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon fra dager i praksis - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Mads Luis Wattne Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Personal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05125-57 Innvilget søknad om opptak til enkeltemner - Teknologi - DATS1500, DAFE1000, DATS1600 - Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Journaldato: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 10.04.2014. Klassering: 512.

Journaldato: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 10.04.2014. Klassering: 512. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.4.2014-20.4.2014, Dokumenttype:, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 23.04.2014 nnhold: Søknad om overflytting til annet studieår bachelor

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

Oversikt over standardtitler på studentsaker

Oversikt over standardtitler på studentsaker Oversikt over standardtitler på studentsaker Hva Dok.type Type Studentmappe Studentmappe [Etternavn Fornavn Mellomnavn] - ephorte [20xx/xxx] Søknad om permisjon - Søknad om permisjon [Studieprogram] Permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 26.6.2014-29.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 03.06.2014.

Journaldato: 26.6.2014-29.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 03.06.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2014-29.6.2014, Dokumenttype:,, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.06.2014 nnhold: Svar på søknad om strategimidler; kommersialisering,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00208-10 Signert arbeidskontrakt for fast stilling i 80,28% som sykepleier fra 130715 P-mappe - Annelie Marie Mattsson Dok. dato: 03.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014-09.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 07.07.2014-09.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 10.07.2014 nnhold: Samarbeidsavtale - University College Nord-Jylland - Erasmus+-avtale

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00167-10 Tjenestebevis Linette Malin Desideria Bäcklund Dok. dato: 13.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00257-51 Tilsagn om tilskudd

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer