DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/ Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Offl 23 første ledd Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 Saksfremlegg/innstilling, 14/ Innkalling og dagsorden Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/ Innvilget søknad om permisjon- Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 14/ Administrativ organisering i ny ledelsesmodell - oppfølging av styresak 39/2014 nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 I, 14/ Søknad om fritak fra praksis - PARAPRA1 Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

2 I,, N, X, S, 14/ Avslag på søknad om fritak fra PARAPRA1 Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om fritak fra PARAPRA1, 2 og 3 Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 14/ Pensjonsopptjening Personalmappe - Statens pensjonskasse Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Kursbevis pedagogikk Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/ Endring av varighet på permisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om utvidet permisjon - masterstudium i jordmorfag Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student

3 I,, N, X, S I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Sykkylven NOVA - KoRus Midt - Sykkylven kommune ngdata Sykkylven kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Silje Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 N, 14/ Endring av plan for eksterne evalueringer ved Fakultet for helsefag Behandling av eksterne evalueringer ved HiOA Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mette Torp Christensen Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen /Inger Langeggen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 413 X, 14/ IDF Møtebok 22. september 2015 IDF - Informasjon, drøfting og forhandling Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015 I, 14/ Vitnemål Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 14/ Evalueringsrapport for tilbudene i "Kompetanse for kvalitet" - Region Oslo Nord /2015 Region Oslo Nord Samarbeid om etter- og videreutdanning tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Kaja Kristin Ahlgreen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414

4 I,, N, X, S X, 14/ Oppnevning av sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Jogeir Berg Godkjenning som sensor - HF - SP Institutt for sykepleie internasjonalisering /Kjersti Engeseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Oppnevning av sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Hege Sjølie Godkjenning som sensor - HF - SP Institutt for sykepleie internasjonalisering /Kjersti Engeseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Tildeling av midler til samarbeid om etter og videreutdanning i region Oslo Nord i 2015 Kompetanse for kvalitet - Studietilbud tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 X, 14/ Korrespondanse med Likestillings- og diskrimineringsombudet Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Oppdatering sykefravær Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Endring av ønsket oppstartsdato for permisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

5 I,, N, X, S I, 15/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag mellom HiOA fakultet Hf og Oslo kommune Helseetaten - Tannhelsetjenesten Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Oslo kommune internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Delegasjon av myndighet til dekan Styresak tvalgsstrukturen ved HiOA og delegasjon av myndighet Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ellen Merethe Magnus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 I, 15/ Lønnstrinn i forbindelse med sykepenger Personalmappe - NAV Frogner Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for helsefag Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for helsefag Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for samfunnsfag Tilsetting i 4-årig åremålstilling som dekan på Fakultet for samfunnsfag Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Saksframlegg - forslag til tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat innen ledelse og organisering av sosial arbeid Tilsetting i stipendiatstilling innen ledelse og organisering av sosialt arbeid Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon ved overgang til AFP Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument, 15/ Oversendelse av vitenskapelig materiale Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Endret tilsagn om stipendmidler - minoritetsspråklige lærere Stipend - minoritetsspråklige lærere 2015 Lillehammer kommune Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring /Gro Standnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57 N, 15/ Saksfremlegg - Innstilling til stilling som førsteamanuensis i offentlig politikk og administrasjon Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i offentlig politikk og administrasjon - fakultet SAM institutt OAV Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 15/ Søknadspapirer med vedlegg - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon - Masterstudium i læring i komplekse systemer, deltid MALKD - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

7 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing vitenskapsteori - Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Student 622 N, 15/ SAP skjema - Gunn Bjørnsen Tilsetting i åremål stilling som instituttleder institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning LI /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Ettersender fødselsattest - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 15/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument, 15/ Brev til sakkyndig utvalg - Terje Kanstad Tilsetting i ledig stilling - PhD position in Service Life Prediction of Existing Concrete Structures - TKD Sakkyndig utvalg Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjenning av komite fra instituttleder Tilsetting i ledig stilling - PhD position in Service Life Prediction of Existing Concrete Structures - TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S X, 15/ Endringer i programplanen for masterstudiet i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling - alternativt studieløp - saksframlegg til studieutvalget Stu-sak 25/2015 Godkjenning av nytt emne i Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tildeling av opprykk til forsker 1183 etter søknad fra tilsatt ved SVA/NOVA Personalmappe - Offl 25 første ledd Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Hussein Monfared Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ Kreering av doktorand til graden philosophiae doctor (Ph.D) i atferdsanalyse Fremstilling av doktorgradsprøven ph.d. i atferdsanalyse - Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Berit Faaberg Dok. dato: Arkivdel: Student 624 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Virksomhetsrapportering 2. tertial 2015 Tertialrapportering 2015 økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Veronica Sundelin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tildeling av opprykk til forsker 1183 etter søknad fra tilsatt ved SVA/NOVA Personalmappe - Offl 25 første ledd Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Hussein Monfared Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X, S, 15/ Innkalling til oppfølgingssamtale - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Rapport fra klagenemnda Oppnevning av medlemmer i klagenemnda Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ellen Merethe Magnus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 013 X, 15/ Saksframlegg til klagenemnda - sak 27/ Mistanke om fusk - Praktisk-pedagogisk utdanning - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 I, 15/ Søknad om permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST - Sandstø Timelønnet arbeidstaker - Katerina Sandstø Katerina Choutova Sandstø Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST - Sandstø Timelønnet arbeidstaker - Katerina Sandstø Katerina Choutova Sandstø Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST - Frøili Timelønnet arbeidstaker - Frøili Jorunn Fredrikke Fyhn Frøili Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Arbeidsavtale - HF - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om fjerde eksamensforsøk - SYBA Sykdom velferd og helsetjenester - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til professor fra tilsatt ved SAM Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Bekreftelse på organisatorisk innplassering - Personalmappe - /Liv Bjørgum HR /Brita Bye Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 15/ tdanningskvalitet - Rapporter Fakultet for samfunnsfag - tdanningskvalitet - Rapporter Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I,, N, X, S X, 15/ Oppnevning av ekstern sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Ellen Alexandra Lothe Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering /Viiu Vernik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ Oppnevning av ekstern sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Nils Petter Reinholdt Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering /Viiu Vernik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ Oppnevning av sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Gro Hovland Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering /Kjersti Engeseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ Oppnevning av sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Monika Knudsen Gullslett Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering /Kjersti Engeseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ Oppnevning av sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Kari Elise Persen Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering /Kjersti Engeseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ Oppnevning av sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Marit Elisabeth Harr Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering /Kjersti Engeseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

12 I,, N, X, S X, 15/ Oppnevning av sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Ragnhild Fugletveit Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering /Kjersti Engeseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ Oppnevning av sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Nils Petter Reinholdt Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering /Kjersti Engeseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ Oppnevning av sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Erna lland Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering /Kjersti Engeseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ Oppnevning av sensor - videreutdanning i psykisk helsearbeid - Annik Øveraasen Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering /Kjersti Engeseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ Søknadspapirer - Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Innstilling Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i sosialpedagogikk Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Ergoterapeututdanningen - Tord Øverland Timelønnet arbeidstaker - Tord Øverland Tord Øverland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Saksfremlegg - Innstilling som studieleder barnevern Tilsetting i 4-årig åremålstilling som studieleder for barnevern ved Institutt for sosialfag - SAM Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Faglig vurdering - avviser klage på avslått søknad om fritak for SYBAPRA 1 Studentmappe - Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Kari Dahl internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Faglig vurdering på innpassing av emner - Bachelor i sykepleie - studiested Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ Revidert forretningsorden Forretningsorden styret Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Rektors orienteringer - styremøte 27.oktober 2015 Rektors orienteringer høsten 2015 Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011

14 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - Journalistikk - Eirin Nilssen Vikøren Timelønnet arbeidstaker - Vikøren Eirin Nilssen Eirin Nilssen Vikøren /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ niversitetssøknad våren 2016: Fremdriftsplan Søknad om universitetsstatus Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling /Trine Beate Elvebakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Status for arbeidet med HiOAs universitetssøknad Søknad om universitetsstatus Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 003, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - IST - Brurok Myklebost Timelønnet arbeidstaker - Marthe Brurok Myklebost Marthe Brurok Myklebost Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - IST - Asbjørn Rachlew Timelønnet arbeidstaker - Asbjørn Rachlew Asbjørn Rachlew Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - IST - Steffen Brandstad Timelønnet arbeidstaker - Steffen Brandstad Steffen Brandstad Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Barns motoriske utvikling - Vibeke Smith Aulie Timelønnet arbeidstaker - Vibeke Smith Aulie Vibeke Smith Aulie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Stine Nielsen Ellinggard Timelønnet arbeidstaker - Stine Nielsen Ellinggard Stine Nielsen Ellinggard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - IST - Tolkeutdanningen Timelønnet arbeidstaker - Kristine Eide Kristine Eide Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Karakterutskrift Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Husleiekontrakt - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 15/ Søknadspapirer med vedlegg - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Bjørg Marit Andersen Timelønnet arbeidstaker - Bjørg Marit Andersen Bjørg Marit Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Sarkomer sykepleie - Charlott M Våde Timelønnet arbeidstaker - Charlott M. Våde Charlott M. Våde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Ph.d.-utdanning i helsevitenskap - Bjørn Hofmann Timelønnet arbeidstaker - Bjørn Hofmann Bjørn Hofmann Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i psykisk helse og utviklingshemning - Inger Breistein Haugen Timelønnet arbeidstaker - Inger Breistein Haugen Inger Breistein Haugen /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - fakultet HF institutt NVH - Bente B Herlofson Timelønnet arbeidstaker - Bente B.Herlofson Bente B. Herlofson /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - Sosialt arbeid - Johanna Efua Obilie Timelønnet arbeidstaker - Johanna Efua Obilie Johanna Efua Obilie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - fakultet HF institutt SHA - Stine Jessli Slorafoss Timelønnet arbeidstaker - Stine Jessli Slorafoss Stine Jessli Slorafoss /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - veiledning i psykiatri - Janne Beate Moe Timelønnet arbeidstaker - Janne Beate Moe Castro Janne Beate Moe Castro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oversender emnebeskrivelse og pensumliste Studentmappe - internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST - Jorunn Frøili Timelønnet arbeidstaker - Jorunn Frøili Jorunn Fredrikke Fyhn Frøili Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ SAP skjema - Sonja Bjørge Personalmappe /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

18 I,, N, X, S N, 15/ Oversendelsesnotat - lønnsjustering i forbindelse med opprykk ved fulført doktorgrad Personalmappe - /Liv Bjørgum Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Hege Hermansen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie - Josefine Tanum Timelønnet arbeidstaker - Josefine Tanum Josefine Tanum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - fakultet HF institutt SHA - Bjørn Rogne Christenen Timelønnet arbeidstaker - Bjørn Rogne Christensen Bjørn Rogne Christensen /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - fakultet HF institutt SHA - Marit Hellesvik Timelønnet arbeidstaker - Marit Hellesvik Marit Sigrun Hellesvik /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - fakultet TKD institutt PD - Katelyn Weel Timelønnet arbeidstaker - Katelyn Weel Katelyn Weel /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

19 I,, N, X, S I, 15/ Permisjonssøknad - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST - Calvert Timelønnet arbeidstaker - Susanna Calvert Susanna Calvert Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Diskusjonssak: HF-fakultetets representant inn i arbeidsgruppe for SF-søknad Diskusjonssak: HFs fakultetets representant inn i arbeidsgruppe for SF-søknad internasjonalisering /Kristin Sletten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST - Erik Skuggevik Timelønnet arbeidstaker - Erik Skuggevik Erik Skuggevik Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST - Erik Skuggevik Timelønnet arbeidstaker - Erik Skuggevik Erik Skuggevik Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i velferdsteknologi - Phuoc Tan Le Timelønnet arbeidstaker - Phuoc Tan Le Phuoc Tan Le Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 I,, N, X, S X, 15/ Søknadspapirer med vedlegg - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Rammeplan for pedagogisk veiledning- 20 vekttall - utviklet av Lærerutdanningsrådet og godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet i brev 4. november 1991 Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Pedagogisk veiledning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Statens Yrkespedagogiske Høgskole - Forslag til fagplan for halvårsenhet i ped veiledning - En modulstrukturert fagplan hvor 1.modul er etterutdanning og 2. modul kan bygges på til en halvårs kompetansegivende videreutdanning i ped veiledning Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Pedagogisk veiledning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Statens Yrkespedagogiske Høgskole - Fagplan for pedagogisk veiledning - 1. halvårsenhet - Godkjent i Høgskoleråd Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Pedagogisk veiledning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for Årsenhet i pedagogisk veiledning - 20 vekttall - Fagplanen er resultat av et samarbeid mellom Høgskolen i Akershus, avd for yrkesfaglærer utd og avd for produktdesign og Høgskolen i Buskerud avd for pedagogiske og allmenne fag Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Pedagogisk veiledning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie - Kristin Skåring Timelønnet arbeidstaker - Kristin Skåring Kristin Skåring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie - Kristin Skåring Timelønnet arbeidstaker - Kristin Skåring Kristin Skåring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Ann Kristin Rotegård Timelønnet arbeidstaker - Ann Kristin Rotegård Ann Kristin Rotegård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - fakultet HF institutt HEL - Anita Bekkevold Berby Timelønnet arbeidstaker - Anita Bekkevold Berby Anita Berby /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie - Stine Bjerkhoel Timelønnet arbeidstaker - Stine Bjerkhoel Stine Bjerkhoel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Opprettelse av ny seksjon i Avdeling IKT Opprettelse av ny seksjon i IT-avdelingen IKT /Tommy Due-Løvaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015

22 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Fysioterapeututdanningen - Hedvik Haaheim- Simonsen Timelønnet arbeidstaker - Hedvik Haaheim-Simonsen Hedvik Haaheim-Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Sykepleie - Sonja Bakken Timelønnet arbeidstaker - Sonja Bakken Sonja Bakken /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 15/ Stabekk høgskole - Studieplan kostøkonomutdanning - Godkjent Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Statens skole for Kostholdsøkonomer - ndervisningsplan vårsemesteret januar 1980 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Statens skole for kostholdsøkonomer - Studieplan for Statens skole for kostholdsøkonomer - mai 1980 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 I,, N, X, S X, 15/ Statens skole for kostholdsøkonomer - Rammeplan og studieplan for kostøkonomstudiet - 1.november 1984 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for 2-årig kostøkonomutdanning - Juni 1995 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Litteraturliste: kostøkonomstudiet - Vedlegg til Studieplan av Studenter Høst 1998 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for 2-årig kostøkonomutdanning - 40 vekttall - Revidert studieplan godkjent Plan datert november 1999 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for 3-årig bachelorutdanning i kostøkonomi Institutional Catering Management 180 studiepoeng/ects - Godkjent 13.mai 2003 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I,, N, X, S X, 15/ Studieplan for 3-årig bachelorutdanning i kostøkonomi - Institutional catering management studiepoeng - Godkjent 13.mai 2003 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for 3-årig bachelorutdanning i kostøkonomi - Institutional catering Management studiepoeng - Godkjent 13.mai Justert 23.august 2005 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Study plan for 3-year Bachelor programme Food and Catering Management 180 ECTS - Academic year Approved 13.May Adjustments 23.August 2005 and 22.September Approved by the Principal June 2007 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for 3-årig bachelorutdanning i kostøkonomi, ernæring og ledelse - Food and catering management studiepoeng - Godkjent 13. mai Justert 23. august 2005, 22. september 2006 og 6.august 2007 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Bachelor i kostøkonomi, ernæring og ledelse - 3 år studiepoeng - Godkjent 13. mai justert 23. august 2005 og 21. januar Gjelder for studentkull 2009 Høst Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 I,, N, X, S X, 15/ Studieplan for Bachelor i kostøkono ernæring og ledelse Bachelor`s programme in Food and Catering Management studiepoeng/ects - Godk sist justert Nasj kvalifikasjonsrammeverk for høyere utd implementert kull 2010 høst Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Bachelor program in Food and Catering Management ECTS - 3 year - datert - antatt Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - KLT Donatella De Paoli Timelønnet arbeidstaker - De Paoli Donatella Donatella De Paoli /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning N, 15/ Saksfremlegg til studieutvalget Endring av avsluttende vurdering i emnet SPPT1020 Grunnleggende tegnspråkteori (10 studiepoeng) i programplan for tegnspråk for lærere i barnehagen og grunnopplæringen (30 studiepoeng), Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Petter Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - sosialt arbeid - Olav Gran Egeland Timelønnet arbeidstaker - Olav Gran Egeland Olav Gran Egeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

26 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ Fastsettelse av ny formålsparagraf for Khrono Styresak - ny formålsparagraf for Khrono Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046, 15/ Innvilget søknad om utsettelse på bachelor Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Oversikt over søknader til skrive- og publiseringsstøtte Kompetanse for mangfold - FO Fakultetsadministrasjonen /Finn Aarsæther Heidi Biseth Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - Hf - Fysio - Hans Petter Faugli Timelønnet arbeidstaker - Hans Petter Faugli Hans Petter Faugli /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om godskriving av tidligere utdanning - praktisk-pedagogisk utdanning PP første år Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student

27 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om fritak PP 1. år Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 15/ Budsjettforslag 2017 satsinger utenfor rammen Budsjettforslag satsinger utenfor rammen økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Gudrun Elisabeth Njå Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Overdragelse av forskningsinstituttene NIBR og SIFO til HiOA - Organisering av SVA fra 1. januar 2016 Overdragelse av virksomheten ved forskningsinstituttene NIBR og SIFO til HiOA - Organisering av SVA fra 1. januar 2016 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Berit Faaberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Prioritering av søknader om støtte fra Norgesuniversitetet Prosjektmidler Norgesuniversitetet 2016 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering /Marianne Brattland Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

28 I,, N, X, S I, 15/ Permisjonssøknad - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - EST - Kjetil Fallan Timelønnet arbeidstaker - Kjetil Fallan Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vedtak - Skjenkebevilling for lukket arrangement i Stensberggata Skjenkebevilling Stensberggata 26 - Lukket arrangement Næringsetaten Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 I, 15/082-1 Søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen - Bachelor i sykepleie - studiested Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Signert arbeidsavtale - fakultet HF - Personalmappe - Offl 12 /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning

29 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Studieverksted - Kjeller og P48 - Marie Alming Timelønnet arbeidstaker - Marie Alming Marie Alming /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Læringssentrene - Kjeller og P48 - Anne Lene Løvhaug Timelønnet arbeidstaker - Anne Lene Løvhaug Anne Lene Løvhaug /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Studieverksted - Kjeller og P48 - Magnus Haakens Timelønnet arbeidstaker - Magnus Haakens Magnus Haakens /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Studieverksted - Kjeller og P48 - Ivana Vucic Timelønnet arbeidstaker - Ivana Vucic Ivana Vucic /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Oppsigelse av studieplass Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning

30 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i Sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Legeerklæring - praksisperiode - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Avsluttet studium - sykepleierutdanningen Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Høring forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Veiledningsavtale - Master i samfunnsernæring Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Arbeidsavtale - SK - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal

31 I,, N, X, S I, 15/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale om bistand i forbindelse med opprettelsen av kompetansesenter for arbeidsinkludering - Oppdragsbekreftelse og oppdragsvilkår Avtale om bistand i forbindelse med opprettelsen av kompetansesenter for arbeidsinkludering Tenden advokatfirma ANS Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 667 I, 15/ Trekker - klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument

32 I,, N, X, S X, 15/ For signering timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - EST - Andres Caro del Castillo Hernandez Timelønnet arbeidstaker -Jorge Andres Caro del Castillo Hernandez Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - MS420 - masterstudium i universell utforming av IKT - Morten Tollefsen Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieår Morten Tollefsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Søknad om fritak fra eksamen, prøve, obligatorisk undervisning - bachelorstudium i farmasi Studentmappe - internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av eksterne masteremner - masterstudium i journalistikk Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Forespørsel om faglig råd i forbindelse med autorisasjon som tanntekniker med utdannelse fra Kroatia - Magdalene Rubina Dzakic Autorisasjon som tanntekniker - utdannelse fra Kroatia - Magdalene Rubina Dzakic Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK internasjonalisering /Linda Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472

33 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om utvidet studierett - Anvendt data Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014-20.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 21.07.2014 Høring utkast ny samarbeidsavtale L og skoleeiere Samarbeidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken

Suzanne Helen Nordgård William G. Sæbø. Ellen Merethe Magnus Anne Løken 3/2014 REFERAT Studieutvalget ved Høgskolen i Oslo og Akershus Møte torsdag 3. april 2014, kl. 12.30 14.30, møterom 301, Pilestredet 46 Til stede: Forfall: Til stede fra administrasjonen: Olgunn Ransedokken,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399

Offentlig journal. Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert ansettelseskontrakt Lnr: 12/2013 Forrige lnr: 2012/4399 Offentlig journal Journaldato: 3.2.2013-9.2.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00584-002 X Datert: 03.01.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Personalmappe ***** ***** ***** Dok: Signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05104-2 Endring i organisatorisk tilhørighet - Personalmappe - HR /Brita Bye Dok. dato: 04.03.2015 Arkivdel: Personal, 14/05125-87 Innvilget klage på avslått søknad om opptak til enkeltemner

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer