DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte 14/3009 ) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mette Torp Christensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 433 tgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til forfatterbetaling - Open Access - Anette Winger Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Anette Winger Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Tanja Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 69 tgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling - Open Access - Tore Bonsaksen Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Tore Bonsaksen Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Tanja Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 69 tgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling - Open access tidsskrift - Daniela Lillekroken Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Daniela Lillekroken Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Tanja Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 69 tgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling - Open Access - Tore Bonsaksen Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Tore Bonsaksen Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Tanja Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 69

2 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling - Open Access Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Elisabeth Wiken Telenius Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tanja Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 69 Internt notat uten oppfølging, 14/ Dokumentasjon - behandlingsreise vår 2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Ikke bestått praksisperiode - innstilling til utvalg for studentsaker Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Dagrun-Elin Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Protokoll Tilsetting i stilling som seksjonssjef ved avdeling for eiendom HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - master i estetiske fag - Olga Schmedling Sensoroppnevning - TKD - EST Institutt for estetiske fag - studieåret Olga Schmedling Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Hanne Birgitte Ingeborg Heiervang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441, Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Endring av oppstart etter foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Tap av studierett - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team eksamen /Runa Grimstad Wold Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Forlengelse av midlertidig tilsetting som vit.ass. - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal

4 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - Bachelor i sykepleie HEL - påbegynt høsten 2014 Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Internt notat uten oppfølging, 14/ Om søknad om godskriving av emner - Studentmappe - internasjonalisering /Mona Kjøl internasjonalisering /Mona Kjøl Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Delvis innvilget søknad om fritak for del av utdanning Bachelor i Facility Management (180 sp), påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Mona Kjøl Dok. dato: Arkivdel: Student Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Sosial administrasjon og planlegging - Anne Marie Heszlein Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Sosial administrasjon og planlegging - Randi Kroken Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441

5 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Bacheloroppgave - Randi Kroken Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Bacheloroppgave - Ann Mari Skogvoll Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Inngående eksternt produsert, 14/ Endre prosent for permisjon i forbindelse med uførepensjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV llensaker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Anmodning om oppnevning av sakkyndig utvalg Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal

6 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Brev til sakkyndig utvalg Personalmappe - Sakkyndig utvalg Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Multirank Launch Date 2015: Save-the-date -Multirank deltakelse fra HiOA - ephortesak 14/2826 -Multirank Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ Oppmelding til ny/utsatt eksamen i PARA bachelorstudium i prehospitalt arbeid - paramedic Studentmappe - internasjonalisering /Katrine Helstad Amarloui Dok. dato: Arkivdel: Student Internt notat med oppfølging, 14/ Ikke bestått praksisperiode - innstilling til utvalget Studentmappe - internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Dagrun-Elin Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnskrav iht Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Lønnskrav iht forhandlinger Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Tilleggskontrakt Erasmus Mobilitet NO01-KA Erasmus+ mobilitetsmidler ephorte 2014/3505 Knut Risnes Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 072 tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - VERND1500 Helsefaglige emner - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i regnskap og revisjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student Internt notat uten oppfølging, 14/ Referat - Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

8 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Søknad om bruk av overordnet regelverk som bevarings- og kassasjonsplan for fagsaker - Høgskolen i Oslo og Akershus Arkivnøkkelprosjektet - retningslinjer for bevaring og kassasjon for fagsaker i universitets- og høgskolesektoren - ephorte HiOA SAK 14/3773 Riksarkivet Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 041 tgående internt produsert, 14/ Orientering - utløp av sykepengerettigheter Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Avslag på søknad om alternativ vurderingsform i LIG6301 Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lisbeth Rise Dok. dato: Arkivdel: Student Internt notat med oppfølging, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om utsatt innlevering av masteroppgave - Masterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i skolefag eller pedagogikk Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Andreas Kristoffer Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Innvilget permisjon - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om AFP - Stillingsprosent Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Pensjonsmelding Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

10 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Søknad om avtalefestet pensjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Dokumentasjon av kompetansegivende kurs og opplæring Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Møtebok fra IDF IDF - Informasjon, drøfting og forhandling HR /Brita Bye Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 015 tgående internt produsert, 14/ Søknad om refusjon BHT Personalmappe - NAV Sagene Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal

11 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Endring av vedtak i F-sak Tilsetting i stilling som førsteamanuensis] ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, Fakultet for helsefag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning som sensor - Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn 1 - Bjørn Roald Larsen Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Etter- og videreutdanning og oppdragsvirksomhet (EVO) Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Silje Carstens Varden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning som sensor - Ledelse og organisasjon for arbeiderbevegelsen - Personalledelse - Joar Kjersheim Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Etter- og videreutdanning og oppdragsvirksomhet (EVO) Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Silje Carstens Varden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen Master i læring i komplekse systemer - MALKD (120 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Sakkyndig vurdering Tilsettingssak - Førsteamanuensis/førstelektor innen Litteratur- og kulturformidling, ABI Sakkyndig utvalg Offl 25 første led Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Merknad til sakkyndig vurdering- Førsteamanuensis innen Litteratur- og kulturformidling (Ref nr 14/07351) Tilsettingssak - Førsteamanuensis/førstelektor innen Litteratur- og kulturformidling, ABI Gunnar Gjengset Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - SBACHELORD - bacelorstudium i sykepleie SP - Ingrid Femdal Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Ingrid Femdal internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Internt notat uten oppfølging, 14/ Dokumentasjon av kompetansegivende kurs og opplæring Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om utsettelse av frist for levering av masteroppgave og utvidet studierett - Studentmappe - internasjonalisering /Mona Kjøl Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om et sjette medikamentregningsforsøk Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Veiledning om studierett. Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - FYSIO Bachelorstudium i fysioterapi - Tonje Klætte Sensoroppnevning - HF - FYS Institutt for fysioterapi - studieåret ephorte 2013/5036 Tonje Klætte internasjonalisering /Tor Egil Kaasa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441, Tatt til etterretning

14 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - DATS2500 og ITPE bachelorstudium i ingeniørfag - data - Hein Meling Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieåret Hein Meling Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Internt notat uten oppfølging, 14/ Karakterutskrift Overflytting fra Høgskolen i Østfold - Bachelorstudium i ingeniørfag - data - Andreas Danielsen - HiOA SAK 14/3479 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Majken Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 513 tgående internt produsert, 14/ Avslag på søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Avslått søknad om ønske om ny vurdering av vedtak - bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Ruistuen Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Manglende forkunnskapskrav til VEPRA10 Tilrettelegging av livs- og miljøbetingelser - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - KJTS bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi - Arne Klungland Sensoroppnevning - TKD - I Institutt for industriell utvikling - studieåret Arne Klungland Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Inngående eksternt produsert, 14/ Faktureringsavtale regionsmidler - Mellom HiOA og Høgskolen i Lillehammer Region Oslo Nord Samarbeid om etter- og videreutdanning Høgskolen i Lillehammer Seksjon for oppdragsadministrasjon /Jorun Vaskinn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ Svar på merknad Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid ved fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag Ariana Guilherme Fernandes Lise Cecilie Kleppe Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor i vernepleie - Susanne Dybdahl Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Internt notat uten oppfølging, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor i vernepleie - Ingi Petursson Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441

16 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilbud om forlenget vikariat som høgskolelektor i sosialt arbeid fram til Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sosialt arbeid Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Ann Sofie Winther Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ NAV vedtak foreldrepermisjon Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Vedr. endring av dato - fedrekvote Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om ny vurdering av lønn Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/sosialpedagogikk ved fakultet for samfunnsfag (ephorte ref. 14/2056) Gunn Astrid Baugerud Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument

17 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ For sent innlevert skoleeksamen - VERN1400 (102) innføring i psykologi og pedagogikk - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Signert avtale om praksisveiledning mellom HiOA/Fakultet LI, praksisadministrasjonen og Tolketjenesten i Oslo og Akershus Avtale om praksisveiledning - LI - Samlesak Tolketjenesten i Oslo og Akershus Seksjon for praksisadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 435 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert avtale om praksisveiledning mellom HiOA/Fakultet LI, praksisadministrasjonen og Tolketjenesten i Oslo og Akershus Avtale om praksisveiledning - LI - Samlesak Tolketjenesten i Oslo og Akershus Seksjon for praksisadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 435 Inngående eksternt produsert, 14/ ttalelse fra sakkyndig utvalg Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Takker nei til tilbud om stilling ved HiOA Tilsetting i fast stilling som overingeniør/ avdelingsingeniør ved TKD - I - maskin Lars Tore Bakken Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ / Tilsetting i fast stilling som overingeniør/ avdelingsingeniør ved TKD - I - maskin Tilsetting i fast stilling som overingeniør/ avdelingsingeniør ved TKD - I - maskin Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Offl 25 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Lin llern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Vedtak om tap av studierett- Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting PSYK Selections Sciences (10 sp) - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Avlysning av dialogmøte - Personalmappe - NAV Moss HR /Live K. Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - Nav Østensjø Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting som rådgiver ved NAFO Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Ønske om videreføring av midlertidige stillinger Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning av sakkyndig utvalg ved tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Institutt for SP - studieløp C - paramedic Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie /Dag Karterud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om permisjon Studentmappe - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Ruistuen Dok. dato: Arkivdel: Student

20 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Innvilget utvidet permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Skedsmo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Rapport fra sakkyndig utvalg Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førsteektor./høgskolelektor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - tviklingsstudier. Offl 5 Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Vedr: Forespørsel om ekstra store klasser i matematikk HiOA Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet - Studietilbud 'Morten Skaug' tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Jorun Vaskinn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665 Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om ekstra store klasser i matematikk HiOA Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet - Studietilbud Morten Skaug Seksjon for oppdragsadministrasjon /Jorun Vaskinn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 665

21 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Signert kontrakt om rektorutdanningen - Mellom HiOA og IMTEC Ledelse øst Stiftelsen IMTEC Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale mellom HiOA og Karlstad niversitet - Rektorutdanningen Ledelse øst Karlstad niversitet - Fakulteten för Humaniora och Samhällvetenskap Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting som rådgiver ved NAFO Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Ønske om videreføring av midlertidige stillinger Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Oppfølgingsplan Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal

22 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Registreringsskjema ved rekruttering Tilsetting i midlertidig stilling som jurist - seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Offl 14 HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Svar på spørsmål om endringer i mastergradsstudium i styring og ledelse Programplan Masterstudium i styring og ledelse Magnus Strand Hauge Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sigfrid Arneberget Øien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om godskriving av emne PHV Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 622 Internt notat uten oppfølging, 14/ Endringer i programplanen for masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - opprettelse av emnet E-books - saksframlegg til studieutvalget 19. mars Stu-sak 11/2015 Programplan Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412

23 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ tdrag av møteboka fra møte i studieutvalget ved HiOA Stu-sak 11/2015 Programplan Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Internt notat med oppfølging, 14/ Søknad om godkjenning av endringer i programplan for Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Programplan Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Internt notat uten oppfølging, 14/ Endringer i programplanen for masterstudiet i journalistikk - saksframlegg til studieutvalget - møte 19. mars Stu-sak 10/2015 Programplan Masterstudium i journalistikk - HiOA SAK 13/861 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Internt notat uten oppfølging, 14/ tdrag av møteboka fra møte i studieutvalget ved HiOA Stu-sak 10/2015 Programplan Masterstudium i journalistikk - HiOA SAK 13/861 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Internt notat med oppfølging, 14/ Godkjenning av endringer i programplanen for masterstudiet i journalistikk Programplan Masterstudium i journalistikk - HiOA SAK 13/861 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412

24 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om godskriving av PHV9100 (etikkdelen) - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 622 Internt notat med oppfølging, 14/ Nasjonal deleksamen i bachelorstudiet i regnskap og revisjon - oppnevning av sensorer i emnet årsregnskap våren oversending av henvendelse fra NOKT Nasjonale deleksamener i lærerutdanning - sykepleierutdanning og revisjonsutdanning Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Inngående eksternt produsert, 14/ Revidert fremdriftsplan Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 622 tgående internt produsert, 14/ Komiteens innstilling Fremstilling til doktorgradsprøven PhD i profesjonsstudier - Offl 5 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624 Inngående eksternt produsert, 14/ Innstilling fra bedømmelseskomiteen Fremstilling til doktorgradsprøven PhD i profesjonsstudier - Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Jens-Christian Smeby Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624

25 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Ang. godkjenning av innstilling Fremstilling til doktorgradsprøven PhD i profesjonsstudier - Håvard Helland Lars Inge Terum Bente Abrahamsen Edmund Henden Tanja Haraldsdottir Nordberg niversitetet i Oslo /Torben Hviid Nielsen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624 Inngående eksternt produsert, 14/ Komiteens innstilling Fremstilling til doktorgradsprøven PhD i profesjonsstudier - Tone Dahl-Michelsen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624 tgående internt produsert, 14/ Svar på oppsigelse av stilling / Søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Innvilgelse av forlenget permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Dokumentasjon av kompetansegivende kurs og opplæring Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal

26 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ Anmodning om forlengelse pensjonistvilkår Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, 14/ Orientering om avslag fra sakkyndig utvalg på søknad om opprykk til professor - Personalmappe - HR /Cecilie Haugen Horn Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Innkalling til praksisutvalg - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Ann Christin Fagerheim Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - TOLKFLK - Flerkulturell forståelse i tolking - Thorgeir Kolshus Sensoroppnevning - LI - IST Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - studieåret Thorgeir Kolshus Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team eksamen /Grethe Syvertsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Internt notat uten oppfølging, 14/ Oversendelse av innstilling Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Seksjon for HR /Hæge Hanheide Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Søknad om utvidet praksisperiode Personalmappe - NAV skanning Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om opplysninger om inntekt og eventuelle utleggstrekk i inntekten - Personalmappe - Statens innkrevingssentral økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Inger Heidi Flesli Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor - Institutt for Helse, ernæring og ledelse - Sykepleie Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse /Kari Almendingen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Brev til sakkyndig utvalg Tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor - Institutt for Helse, ernæring og ledelse - Sykepleie Sakkyndig utvalg Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/ Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsetting ved Institutt for sykepleie Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat fra møte i studieutvalget ved HiOA Studieutvalget ved HiOA 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 tgående internt produsert, 15/ Ad fungering som studieleder ved studielederområde 2 ved nytt institutt for sykepleieutdanningene, HF - ny tiltredelsesdato Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om godskriving av pedagogikk fra allmennlærerutdannigen - bachelorstudium i idrett - friluftsliv og helse Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Student Internt notat uten oppfølging, 15/ Tilsetting i stilling som stipendiat ved fak. LI - YL - Yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216

29 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/ Innvilget søknad Bettina Fagerlund tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 tgående internt produsert, 15/ tvidelse av stilling uke 15 Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 15/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT- Faranak Mohri Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Faranak Mohri Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT- Faranak Mohri Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Faranak Mohri Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD-PD-Cecilie Stahl Carlsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Emilie Stahl Carlsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - I - Kristiansen Torgeir Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Torgeir Kristiansen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

30 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Audun Fossum Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Audun Fossum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Halvor Rønneseth Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Halvor Rønneseth Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Roger johannessen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Roger Bløtekjær Johannessen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 15/ Timelønnsavtale - studentassistent Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/ For signering timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Fysikk forkurs - Jon Vegard Sparre Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Jon Vegard Sparre Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

31 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - I - Jack Lie Bull Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Jack Lie Bull Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om permisjon Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Håkon Balstad Magnussen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Signert kontrakt mellom HiOA og Innovayt Norge AS Anbudskonkurranse - Rammeavtale på tjenester knyttet til Es rammeprogram/horisont FA-Fo Innovayt Norge AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 økonomi /Morten Riise Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 15/ Ny kontrakt - Tilsetting av stipendiat i tilknytting til forskningsprosjektet GoBaN Henrik Daae Zachrisson Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216

32 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Oppfølgingsplan til lege Personalmappe - NAV Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 15/ Høringssvar TKD Høring - Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger HR /Cecilie Haugen Horn HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Internt notat uten oppfølging, 15/ CV og attester Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Anestesi- og operasjonssykepleie - Per Skjelbred Timelønnet arbeidstaker - Per Skjelbred Per Skjelbred økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Høringssvar fra Fakultet for samfunnsfag Høring - Forslag til endring av 7 nr 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven HR /Cecilie Haugen Horn HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

33 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/ Høring TKD Høring - Forslag til endring av 7 nr 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven HR /Cecilie Haugen Horn HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll Førstekonsulent ST - Internasjonal seksjon HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Kontrakt NFR NFR-prosjekt /H20 - Mestring og likeverdige helsetjenester - HF - prosjektleder Jonas Debesay Norges forskningsråd Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kjetil Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Prosjektbeskrivelse NFR-prosjekt /H20 - Mestring og likeverdige helsetjenester - HF - prosjektleder Jonas Debesay Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie /Jonas Debesay Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kjetil Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, 15/ Tildeling av internsjonaliseringsmidler - Roy Krøvel - SAM Internasjonaliseringsmidler og PES-midler 2015 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 112 Inngående eksternt produsert, 15/ Signert kontrakt mellom HiOA og Blinken AS - Kjøp av 3D laserskanner Anbudskonkurranse - 3D laserskanner med programvare, opplæring og support (Terrestrisk/bakkebasert laserskanner) - TKD Blinken AS /Patrick Sandhaug Johannessen økonomi /Morten Riise Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

34 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat fra møte Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 15/ Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 15/ Mottatt klage på vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie HEL - påbegynt høsten 2013 Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 15/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Frogner Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Stamina Helse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal

35 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i Stråleterapi - Linda Djupvik Timelønnet arbeidstaker - Linda Djupvik Linda Holth Djupvik økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Søknad til H ICT Robotics programme - Modular Exoskeleton for the needs of stroke survivors Eksterne Fo-søknader HF 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kjetil Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 tgående internt produsert, 15/ Søknad til NFR forskerskoler - Norwegian researcher school for social interaction and Development Eksterne Fo-søknader HF 2015 Norges forskningsråd Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kjetil Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 tgående internt produsert, 15/ Søknad til NFR forskerskoler - Norwegian Research School in Community Mental Health Eksterne Fo-søknader HF 2015 Norges forskningsråd Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kjetil Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 tgående internt produsert, 15/ Søknad til NFR forskerskoler - Norwegian Research School in nutrigenomics Eksterne Fo-søknader HF 2015 Norges forskningsråd Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kjetil Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer