DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Grunnlag for adm.tilsetting jan-april 2015 Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, 14/ Ikke bestått praksisperiode - bachelorstudium i sykepleie - innstilling til utvalget for studentsaker - Studentmappe - internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Dagrun-Elin Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ SAK 17/ vedtak fattet av felles klagenemnd i sak om utestengning - Nasjonal nemnd for politiattester - Høgskolen i Østfold - Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Inger Setnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 535

2 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - masterstudium i biomedisin - MABIO nukleærmedisin - Mona Elisabeth Revheim Sensoroppnevning - HF - NVH Institutt for naturvitenskaplige helsefag - studieåret Mona Elisabeth Revheim internasjonalisering /An-Magritt Hortman Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling - Open Access - Tore Bonsaksen Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Tore Bonsaksen Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Tanja Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Beskjed om studieoppstart etter permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Student Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedlegg - kort orientering om rapportering på utdanningskvalitet SAM SAM - Studieutvalg september og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 Inngående eksternt produsert, 14/ Avlag på midler fra Helse SørØst - Anne Kaasen Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Helse SørØst Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Avslag EEA Grant - KM Nielsen Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 EEA Grant Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ søknad om fritak fra 1. praksisperiode Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om forlenget permisjon - Master i rehabilitering - Studentmappe - internasjonalisering /Stine Andresen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om å fremskynde permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidstimer i januar Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Antall jobbtimer mars Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

4 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Etterbetaling av lønn for mars Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Etterbetaling av lønn for januar Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Etterbetaling av lønn for februar Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Endring av prosent for permisjon i forbindelse med uførepensjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om ekstra eksamen i utviklingspsykologi før innlevering av bachelor ved fakultet for Atferdsvitenskap PSYK bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat

5 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ Høringssvar Forskerforbundet - underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - HiOA SAK 13/4726 Fellesadministrasjonen, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling /Kjersti Thoresen Fellesadministrasjonen, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling /Hallvard Lavoll og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 010 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - bachelor i sykepleie - SP Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om opprykk etter vurdering ved it Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om fritak for legemiddelregning - Studentmappe - internasjonalisering /Katrine Helstad Amarloui Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Sakkyndig vurdering av professorkompetanse for Bente Abrahamsen Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Avrop 06 på rammeavtale prosessutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid - Lean Communications Avtale Lean Communications (ephorte 12/4147) Stab og sekretariat /Jenny Nornes Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Kent Grødem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 040 Inngående eksternt produsert, 14/ Innstilling fra bedømmelseskomiteen Fremstilling til doktorgradsprøven - Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Jan Messel Offl 5 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624 Inngående eksternt produsert, 14/ Innstilling fra bedømmelseskomiteen Fremstilling til doktorgradsprøven - Magne Lindholm Offl 5 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624 Inngående eksternt produsert, 14/ Doktorgradsutvalgets godkjenning av innstilling Fremstilling til doktorgradsprøven - Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Håvard Helland Offl 5 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624 Inngående eksternt produsert, 14/ Signert innstilling fra bedømmelseskomiteen Fremstilling til doktorgradsprøven - Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Jan Messel Offl 5 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624

7 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Revidert fremdriftsplan Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av deler av stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på karakterfastsetting - ØKAD - Investering og finansiering - ØABED Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat

8 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Endret vedtak vedr foreldrepenger - Personalmappe - NAV Vestre Aker Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om å få avlegge eksamen i SYBA2100 våren 2015 Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Gjenoppta studier etter permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Signert kontrakt - nr 1 - Experis AS Anbudskonkurranse - konsulentbistand ved lederrekruttering (rammeavtale) - HR Experis AS Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi /Tobias Brokhaug Persson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med nytt notat

9 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Signert kontrakt - nr 2 - Habberstad AS Anbudskonkurranse - konsulentbistand ved lederrekruttering (rammeavtale) - HR Habberstad AS Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi /Tobias Brokhaug Persson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Signert kontrakt - nr 3 - Hartmark Executive Search AS Anbudskonkurranse - konsulentbistand ved lederrekruttering (rammeavtale) - HR Hartmark Executive Search AS Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi /Tobias Brokhaug Persson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Signert kontrakt - nr 4 - Headvisor AS Anbudskonkurranse - konsulentbistand ved lederrekruttering (rammeavtale) - HR Headvisor AS Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi /Tobias Brokhaug Persson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Melding om fare for ikke bestått praksis - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Ann Christin Fagerheim Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om opprykk som førsteamanuensis/førstelektor- Innstilling fra sakkyndig utvalg. - Personalmappe - Offl 25 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om opptak - samarbeidsavtale næringsph.d. i helsevitenskap - Kandidatmappe phd programmet i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse /Marianne Hope Abel Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Lars Roar Frøyland wants to share "Agderforskning" with you ngdata Eugene Guribye Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Lars Roar Frøyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om gjennomføring av ungdata - undersøkinga i Kvam 2015 mellom HiOA - NOVA og Kompetansesenter rus - region Vest Bergen - KoRus ngdata Kompetansesenter Rus - region vest - KoRus Vest Bergen Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Lars Roar Frøyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 Inngående eksternt produsert, 14/ Notat fra SAM vedr eksterne evalueringer Behandling av eksterne evalueringer ved HiOA Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen /nn Målfrid Høgseth Rolandsen Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mette Torp Christensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med nytt notat

11 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksframlegg emneplan Simultantolking - til studieutvalget LI Etablering av emnet Simultantolking (15 studiepoeng) Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om å skrive bacheloroppgave alene - Bachelorstudium i fysioterapi studieretning mensendieck - Studentmappe - internasjonalisering /Jana Liepina Vollestad Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Tildeling av PhD-stipend Kandidatmappe ph.d.-programmet i profesjonsstudier - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 622 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på karakterfastsetting - VERN Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Signert kontrakt Anbudskonkurranse - Låsesmedtjenester og materialer - rammeavtale - Eiendom - Ephorteref 2014/3154 Nordic Security AS Offl 23 første ledd Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi /Tobias Brokhaug Persson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Anmerkning til kontrakt for tjenestekjøp 14/07194 Anbudskonkurranse - Låsesmedtjenester og materialer - rammeavtale - Eiendom - Ephorteref 2014/3154 Nordic Security AS Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi /Tobias Brokhaug Persson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 032 Inngående eksternt produsert, 14/ Rekvirering av strategimidler til internasjonalisering Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Knut Sverre Bjørndalen Røang Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 117 Inngående eksternt produsert, 14/ / Tildeling av strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning søknad om prosjektnr Gr 1 Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Gabi Kloster Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 117 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av fag - bachelorstudium i journalistikk - Studentmappe - og internasjonalisering /Øystein Ruud Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Sakkyndig vurdering av søknad om opprykk til førstelektor Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag /Ragnar Andreas Audunson Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

13 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om ammefri Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i sykepleie - SYBA bacheloroppgave - Kjersti Grønning Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Kjersti Grønning internasjonalisering /Mona Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - PSMAKRISE - Master i psykisk helsearbeid - Nils Petter Reinholdt Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Nils Petter Reinholdt internasjonalisering /Mona Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Inngående eksternt produsert, 14/ Legeerklæring - Vedlegg til søknad om fjerde eksamensforsøk - Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering Internt notat uten oppfølging, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - HF - FYS - masterstudium i fysioterapi - Ingrid Heuch Godkjenning som sensor - HF - FYS Institutt for fysioterapi internasjonalisering /Stine Andresen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441

14 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - HF - FYS - masterstudium i fysioterapi - Vigdis Bruun-Olsen Godkjenning som sensor - HF - FYS Institutt for fysioterapi internasjonalisering /Stine Andresen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Internt notat uten oppfølging, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - HF - FYS - masterstudium i fysioterapi - Kjersti Storheim Godkjenning som sensor - HF - FYS Institutt for fysioterapi internasjonalisering /Stine Andresen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Internt notat uten oppfølging, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - HF - FYS - masterstudium i fysioterapi - Dagfinn Matre Godkjenning som sensor - HF - FYS Institutt for fysioterapi internasjonalisering /Stine Andresen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 441 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad for toppidrettsstatus - ØKAD - vår 2015 / høst Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - bachelorstudium i sykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat

15 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Trekker søknad på stilling Tilsetting i ledig stilling som høgskolelektor i konstruksjonsteknikk - BE - TKD Ekaterina Strelkova Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Trekker søknad på stilling Tilsetting i ledig stilling som høgskolelektor i konstruksjonsteknikk - BE - TKD Malin Beate Wik Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ SYBA 1000 og studieprogresjon Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på vedtak om utestenging fra praksis Studentmappe - og internasjonalisering /Christian H Haug Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Omgjøring av vedtak om utestenging fra praksis - bachelorstudium i sosialt arbeid Studentmappe - og internasjonalisering /Christian H Haug Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ SAK 15/ vedtak fattet av felles klagenemnd i sak om utestengning - Nasjonal nemnd for politiattester - HiOA - Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Inger Setnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 535 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om økt stillingsstørrelse mars-april 2015 Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Signert GA Declaration Søknad - 3rd Health Programme, PArticipation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector (PATHWAYS) - European Commission Offl 26 fjerde led Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Hege Nedberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 666 Inngående eksternt produsert, 14/ PATHWAYS - Proposal Evaluation Form_Rune Halvorsen Søknad - 3rd Health Programme, PArticipation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector (PATHWAYS) - European Commission Offl 26 fjerde led Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Hege Nedberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 666 Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - ELTS Bachelor i ingeniørfag, elektro - Ragnar Bendiksen Sensoroppnevning - TKD - I Institutt for industriell utvikling - studieåret Ragnar Bendiksen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

17 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksframlegg - Revisjon av programplan Masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning ST 14/89 Revisjon av programplan for masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning (180 sp.) Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtak i studieutvalget LI - godkjenning av programplan - ST 14/89 Revisjon av programplan for masterstudium i flerkulturell og internasjonal utdanning (180 sp.) Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Inngående eksternt produsert, 14/ Dag Jansson timeliste januar 2015 Timelønnet arbeidstaker - Dag Jansson Høgskolen i Oslo og Akershus /Dag Jansson Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Vurdering av habilitet til sakkyndig utvalg Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid ved fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag Cecilie Haugen Horn Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid ved fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag Fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag /Marit Haldar Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

18 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen - Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ ttalelse i sak Mistanke om fusk - bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse - Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Fødselsbevis - Studentmappe - internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Protokoll - godkjent prøveforelesning Fremstilling til doktorgradsprøven - Fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag /Per Arne Tufte Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624 Inngående eksternt produsert, 14/ Protokoll - godkjent disputas Fremstilling til doktorgradsprøven - Fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag /Per Arne Tufte Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624

19 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Merknad til uttalelse fra sakkyndig utvalg Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i pedagogikk/spesialpedagogikk/sosialpedagogikk ved fakultet for samfunnsfag (ephorte ref. 14/2056) Gunn Astrid Baugerud Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon fra stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Avslag på tilbud Tilsettingssak - Førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering (3 stillinger) Katrine Blindheimsvik Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ E-post om forhandling av lønn Tilsettingssak - Førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering (3 stillinger) Kine Anette Bylterud Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Stamina Helse /Kristin Kielland Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Tvilsmelding 2 Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 534

20 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Tilbakemelding fra øvingspost mandag Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 534 tgående internt produsert, 14/ Høringssvar HiOA Høringsbrev - Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Fred Arild Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 14/ Faglig vurdering av sensorveiledning Mistanke om fusk - Bachelorstudium i sykepleie - Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse /Solveig ppsata Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på vedtak om annulert praksis Studentmappe - internasjonalisering /Linda Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ nderskrevet arbeidskontrakt Timelønnet arbeidstaker - Ingunn Kyrkjebø Ingunn Kyrkjebø Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

21 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om et fjerde eksamensforsøk - SYBA1000 Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i fysioterapi studieretning fysioterapi Studentmappe - internasjonalisering /Tor Egil Kaasa Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Antonella La Rocca timeliste Timelønnet arbeidstaker - Antonella La Rocca Antonella La Rocca Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Vedr. vedtak, saksbehandling og (u)kultur ved institutt for sykepleie - samt sykepermisjonsvarsel Studentmappe - internasjonalisering /Anne Øverland Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for stipendiatstilling ved GF Stipendiatstillinger i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk - LI - GF Hilde Harnæs Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216

22 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsetting som seniorrådgiver ved A-ST-AK Tilsetting i midlertidig stilling som jurist - seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Tove-Kristin Hafsmo Yndestad Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 212 tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Oversendelsesnotat - framdriftsrapporter såkornmidler 2014 HF HOV Såkornmidler 2014, ephorte 14/628 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Kari Torslett Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kjetil Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 666 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppnevning av nasjonalt sensorkorps for deleksamen i årsregnskap Nasjonale deleksamener i lærerutdanning - sykepleierutdanning og revisjonsutdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

23 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksframlegg - Etablering av nytt emne Tolking i komplekse møter - til studieutvalget ST 14/105 Etablering av emnet Tolking i komplekse møter (15 studiepoeng) Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksframlegg - Etablering av nytt emne Tolking i komplekse møter - til fakultetsstyret Etablering av emnet Tolking i komplekse møter (15 studiepoeng) Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtak i studieutvalget - godkjenning av emneplan - Tolking i komplekse møter - ST 14/105 Etablering av emnet Tolking i komplekse møter (15 studiepoeng) Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtak i fakultetsstyret - etablering av emnet Tolking i komplekse møter - FAST 15/03 Etablering av emnet Tolking i komplekse møter (15 studiepoeng) Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om å bytte veiledere - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 622

24 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Vedlegg til brev om 'Anmodning om å få bytte veiledere Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 622 Inngående eksternt produsert, 14/ Revidert framdriftsplan Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 622 Inngående eksternt produsert, 14/ Revidert framdriftsplan Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 622 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Revidert fremdriftsplan Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning

25 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 622 Internt notat med oppfølging, 14/ Krav fra ARI - Pierre Wijnen forhandlinger - våren 2015 Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Anders Dahle Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for eiendomsutvikling og forvaltning /Gry Lund Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231 Inngående eksternt produsert, 14/ krav fra Forskerforbundet forhandlinger - våren 2015 Forskerforbundet Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 231 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppmelding til eksamen i PARA1100_kont Studenmappe - internasjonalisering /Katrine Helstad Amarloui Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Foreløpig svar - Studentmappe - internasjonalisering /Jehan Shawali internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat

26 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på karakterfastsetting - Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Ane B. Tjellaug timeliste okt-des.2014 Timelønnet arbeidstaker - Tjellaug, Ane Bamble Ane Bamble Tjellaug Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Ane B. Tjellaug timeliste Nov-des Timelønnet arbeidstaker - Tjellaug Ane Bamble Ane Bamble Tjellaug Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 14/ Vurdering fra sakkyndig utvalg - phd helsevitenskap Intern fordeling av stipendiatressurser ved HF 2015 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om foreldrepermisjon - Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak fra NAV vedr foreldrepermisjon - Personalmappe - Nav St. Hanshaugen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Dok. dato: Arkivdel: Personal

27 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Opplysninger om endret lønn og stillingskode Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor ved TKD-EST Åshild Vethal Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Opplysning om lønnsnivå i ber om korrgiert arbeidsavtale Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor ved TKD-EST Mirjana Mladenovitch Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på karakterfastsetting - REVB - Finansregnskap med IKT ØABED Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

28 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av studieplass Studentmappe - internasjonalisering /Tonje S. Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av studieplass Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Fusjonsbrev - NOKAS Fusjonsbrev - NOKAS Nokas Aviation Security AS Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for eiendomsutvikling og forvaltning /Gry Lund Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse av studieplass ved Høgskolen i Oslo og Akershus Studentmappe - internasjonalisering /Tonje S. Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om fritak av emner - Master i sykepleie - Klinisk forskning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Fagplan og pensumliste Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student

29 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Faglig vurdering Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om godskriving av emner - Master i sykepleie - Klinisk forskning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - Studentmappe - Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak permisjon - Studentmappe - Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - Studentmappe - Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student

30 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtaksbrev permisjon - Studentmappe - Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak permisjon - Studentmappe - Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Vedtak permisjon - Studentmappe - Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på resultat - autorisasjonsprøve i amharisk-norsk tolking 2014 Klage på resultat, autorisasjonsprøve i amharisk-norsk tolking 2014 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Vesna Engan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Studentmappe - Team studentforvaltning /Andreas Kristoffer Johansen Team studentforvaltning /Andreas Kristoffer Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat

31 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Klage - autorisasjonsprøve latvisk-norsk - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 472 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på skriftlig del av arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Offl 11 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 472 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på skriftlig del av arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Offl 11 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 472 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på skriftlig del av arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Offl 11 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 472 Inngående eksternt produsert, 15/ tløsning av Opsjon tløsing av opsjon - elektrikertjenester og materiell - Datek Installasjon AS Roger Andersen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for eiendomsutvikling og forvaltning /Gry Lund Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

32 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Hilde Alvsåker timeliste januar 2015 Timelønnet arbeidstaker - Hilde Alvsåker Hilde Alvsåker Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karakterfastsetting - SPH Bachelor i sykepleie HEL Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karakterfastsetting - SPH Bachelor i sykepleie HEL Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karakterfastsetting - REVB - Investering og finansiering - ØABED Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karakterfastsetting - REVB - Mikroøkonomi - ØASØK Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat

33 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karakterfastsetting - REVB - Investering og finansiering - ØABED Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karakterfastsetting - ØKAD - Samfunnsvitenskapelige metode - ØAMET Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon Studentmappe - internasjonalisering /Tonje S. Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Vedlegg til søknad om permisjon - fagforfatterstudiet Studentmappe - og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon fra dager i praksis - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Sigurd Ofstad Dok. dato: Arkivdel: Student

34 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsagn om tilskudd til Mentor - Tilsagn om tilskudd til mentor - samlesak 2015 NAV Os Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Trine Neset Brødremoen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 153 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om forlengelse på permisjon - Studentmappe - Team studentforvaltning /Runa Grimstad Wold Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Sluttet ved sykepleierutdanningen Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart pr telefon Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon - Studentmappe - Team studentforvaltning /Runa Grimstad Wold Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Kirsti Valset Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Hussein Monfared Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

35 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon bachelorstudium i fysioterapi - mensendieck Studentmappe - internasjonalisering /Tor Egil Kaasa Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om godskriving av emner - Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Studentmappe - og internasjonalisering /Lisbeth Rise Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 15/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Bjerke Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karakterfastsetting - ØKAD - Investering og finansiering - ØABED Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karakterfastsetting - OKAD - Finansregnskap med IKT - ØABED Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat

36 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/ Saksframlegg - Godkjenning av nytt emne Kunnskap om ekstremisme og radikalisering (15 studiepoeng) ST 15/01 Godkjenning av nytt emne - Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - 15 studiepoeng Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Internt notat uten oppfølging, 15/ Godkjenning av etableringssøknad Godkjenning av nytt emne - Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - 15 studiepoeng Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Internt notat uten oppfølging, 15/ Vedtak i studieutvalget - godkjenning av emneplan - Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - ST 15/01 Godkjenning av nytt emne - Kunnskap om ekstremisme og radikalisering - 15 studiepoeng Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 412 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karakterfastsetting - BVH3100 Praksis i barnevernspedagogens yrkesfelt - Studentmappe - og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Anskaffelse Etterutdanning skoleledere, llensaker kommune Etterutdanning for skoleledere i llensaker kommune Mona Margrethe Andersen Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05107-1 Konkurransegrunnlag - minikonkurranse pc'er Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 26.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 053

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Inngående eksternt produsert, 14/01151-3 Klage på sensurvedtak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01181-12 Disiplinærsak - Orientering om

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer