DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Oppsummering etter møte Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal Internt notat med oppfølging, 14/ LI - Melding om avvik - Lerret - P52 Melding om HMS-avvik - nestenulykke og ulykke ved HiOA ( ephorte 14/2 ) Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Enhet for HMS Seksjon for HR /Hæge Hanheide Internt notat med oppfølging, 14/ Oppsigelse - Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for eiendomsutvikling og forvaltning /Gry Lund Andersen Personal tgående internt produsert, 14/ Oppsigelse av tilsettingsforhold Personalmappe - HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Personal tgående internt produsert, 14/ Pensjonsmeldingsskjema Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal tgående internt produsert, 14/ Endret permisjonsdato og avvikling av ferie Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal

2 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Endring av foreldrepermisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ CV - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Attester - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Personal tgående internt produsert, 14/ Avslått søknad om forhåndsgodkjenning av fag - Bachelor i fysioterapi Studentmappe - internasjonalisering /Linda Pettersen Student Internt notat med oppfølging, 14/ Innstilling til stilling som førsteamanuensis - statistikk og epidemiologi, ved Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie Tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell tgående internt produsert, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Økonomi, saksbehandling, rådgivning og faglig skjønn - Judith Anne Kokkinn Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid Judith Anne Kokkinn og internasjonalisering /Marcin Klusak

3 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Introduksjon til sosialt arbeids teori og praksis - Inger Oterholm Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid og internasjonalisering /Marcin Klusak 441 tgående internt produsert, 14/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste -LI - BL Timelønnet arbeidstaker - Helga Nordheim Helga Nordheim Seksjon for HR /Janne Steinsheim tgående internt produsert, 14/ Avslag på søknad om ekstra eksamen i utviklingspsykologi før innlevering av bachelor ved fakultet for Atferdsvitenskap PSYK3400 Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student tgående internt produsert, 14/ Refusjon av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV skanning Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ SOS Økonomi, saksbehandling, rådgivning og faglig skjønn - vår - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i sosialt arbeid - studieår og internasjonalisering /Marcin Klusak

4 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ SOS Økonomi, saksbehandling, rådgivning og faglig skjønn (nynorsk) - vår - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i sosialt arbeid - studieår og internasjonalisering /Marcin Klusak tgående internt produsert, 14/ Ang. utløp av sykepengerettigheter Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal tgående internt produsert, 14/ Pensjonsmelding Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal tgående internt produsert, 14/ Søknad om tilretteleggingstilskudd (TLT) Personalmappe - NAV Gamle Oslo HR /Inger Elisabeth Hald Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Vedrørende søknad til SPK Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal , Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ Orientering om dine rettigheter ved sykdom etter ett år Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal

5 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Ny sensur av eksamen i Mikroøkonomi - ØASØK ordinær høsten Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student tgående internt produsert, 14/ Ny sensur av eksamen i Mikroøkonomi - ØASØK ordinær høsten Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student Inngående eksternt produsert, 14/ Omgjøring av delvis avslag på søknad om konsesjon i "Funksjonsevnestudien - hvordan går det med personer som fikk langtids sosialhjelp i 2005" Funksjonsevnekartlegging blant langtids sosialhjelpsmottakere i tiltaksforsøket - prosjektleder Espen Dahl (ephorte 2013/5685) Datatilsynet Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen tgående internt produsert, 14/ Refusjon BHT Personalmappe - NAV Nannestad Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal tgående internt produsert, 14/ Tilbud om forlengelse av tilsetting som høgskolelektor i norsk ved HiOA Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal

6 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Refusjonskrav TLT Personalmappe - NAV Vestre Aker Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ SAP skjema Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal tgående internt produsert, 14/ Resultat av klage på karakterfastsetting - VERN Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student tgående internt produsert, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i barnevern deltid - Sosialpedagogiske, juridiske og psykologiske temaer - Kristine Kiær Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern Kristine Kiær og internasjonalisering /Marcin Klusak tgående internt produsert, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i barnevern heltid og deltid - Bacheloroppgave og avsluttende muntlig eksamen - Ragnhild Kverneland Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern Ragnhild Kverneland og internasjonalisering /Marcin Klusak

7 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i barnevern heltid - Sosialpedagogiske, juridiske og psykologiske temaer - Ellen Torvø Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern og internasjonalisering /Marcin Klusak 441 tgående internt produsert, 14/ Refusjon av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV skanning Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal tgående internt produsert, 14/ Svar til SAM vedrørende plan for eksterne evalueringer Behandling av eksterne evalueringer ved HiOA Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen /nn Målfrid Høgseth Rolandsen Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mette Torp Christensen Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om fritak for fag - Forkurs studieåret 2014/ Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting som rådgiver ved A-ST-HiOA Tilsetting i tre-årig prosjektstilling som kommunikasjonsrådgiver - avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering (ST) Kari Risnes HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått

8 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Registreringsskjema (SAP) Tilsetting i midlertidig stilling som postdoktor ved Fakultet for Helsefag (se sak 14/2207 i Ephorte) Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal tgående internt produsert, 14/ Resultat av klage på karakterfastsetting - VERN Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student tgående internt produsert, 14/ Resultat av klagebehandling - VERN Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student tgående internt produsert, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse på oppsigelse av studieplass Master i læring i komplekse systemer - MALKD (120 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student

9 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Ekstratildeling av strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag /Erika Gubrium Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Internt notat uten oppfølging, 14/ Ekstratildeling av strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning 2015 Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fakultet for samfunnsfag, Institutt for journalistikk og mediefag /Kristin Skare Orgeret Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Internt notat uten oppfølging, 14/ Ekstratildeling av strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning 2015 Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fakultet for samfunnsfag, Institutt for journalistikk og mediefag /Andreas Ytterstad Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Internt notat uten oppfølging, 14/ Ekstratildeling av strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning 2015 Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fakultet for samfunnsfag, Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag /Kristel Mari Skorge Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Internt notat uten oppfølging, 14/ Ekstratildeling av strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning 2015 Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fakultet for samfunnsfag, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag /Tor Arne Dahl Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo

10 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Ekstratildeling av strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning 2015 Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for produktdesign /Steen Ory Bendtzen Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Internt notat uten oppfølging, 14/ Ekstratildeling av strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning 2015 Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi /Siri Kessel Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Internt notat med oppfølging, 14/ Ekstratildeling av strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning SAM Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fakultet for samfunnsfag /Per Arne Olsen Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Internt notat med oppfølging, 14/ Ekstratildeling av strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning TKD Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fakultet for teknologi, kunst og design /Petter Øyan Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Internt notat uten oppfølging, 14/ Tildeling strategimidler internasjonalisering - 14/07206 Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo

11 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedrørende søknad om Erasmus + ansatt stipend våren 2015 Erasmus + Ansattstipend Søknadsrunde og Søknadsrunde Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Hanne Maanum Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Hanne Maanum Internt notat uten oppfølging, 14/ Prioritering av søkere Erasmus+2015 Erasmus + Ansattstipend Søknadsrunde og Søknadsrunde Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Hanne Maanum Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Hanne Maanum tgående internt produsert, 14/ Innvilget permisjon fra Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student tgående internt produsert, 14/ / Søknad om å kunne ta eksamen - sykdomslære våren Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student tgående internt produsert, 14/ Studieprogresjon høsten Forkunnskapskrav til VERN Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student

12 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Resultat av klage på karakterfastsetting - VERN Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student tgående internt produsert, 14/ Protokoll med vedtak - Nasjonal nemnd for politiattester - HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Inger Setnes tgående internt produsert, 14/ Svar på klage - Omgjøring av vedtak - Nasjonal nemnd for politiattester - HiOA - Felles klagenemnd Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Inger Setnes tgående internt produsert, 14/ Økt stillingsprosent for mars og april - HiOA Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Endring av lønns- og personopplysninger - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning

13 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Innhenting av inntektsopplysninger - Personalmappe - NAV Lørenskog økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Innstilling - seksjonssjef, Seksjon for oppdragsadministrasjon LI Tilsetting i stilling som seksjonssjef fakultet LI seksjon for oppdragsadministrasjon Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Offl 25 første led Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Internt notat uten oppfølging, 14/ Personopplysningsskjema Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtak Revisjon av emneplan for digital kompetanse for lærere (30 sp.) Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Internt notat med oppfølging, 14/ SAP - skjema - Krav om fast tilsetting fra timelønnet arbeidstaker - Susanna Calvert økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Innvilgelse av permisjon fra stilling og oppsigelse av deler stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal

14 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Pensjonsmeldingsskjema Personalmappe - Statens pensjonskasse Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Medlemskap i folketrygden - Personalmappe - NAV Internasjonalt Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal Internt notat med oppfølging, 14/ SAP-skjema Tilsettingssak - Førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering (3 stillinger) økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen , Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, 14/ SAP-skjema Tilsettingssak - Førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering (3 stillinger) økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen , Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, 14/ SAP-skjema Tilsettingssak - Førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering (3 stillinger) økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen , Tatt til etterretning

15 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ SAP-skjema - Tilsettingssak - Førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering (3 stillinger) økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Refusjon av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV skanning Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal Inngående eksternt produsert, 14/ E-post fra praksissted - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Logg fra kontaktsykepleier vedrørende veiledning - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen , Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ Tap av studierett - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student Inngående eksternt produsert, 14/ Medlemskap i folketrygden - Personalmappe - NAV Internasjonalt Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal

16 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om oppdrag som klagesensor - autorisasjonsprøve i tolking - Marcin Wlodek Sensoroppnevning - LI - rollespilleroppnevning - Autorisasjonsprøve i tolking Marcin Wlodek Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Vesna Engan tgående internt produsert, 14/ Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student Internt notat uten oppfølging, 14/ SAP skjema Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjon av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV skanning Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Videreutdanning i familieterapi - Studentmappe - og internasjonalisering /Silje Carstens Varden Student

17 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ / Reisestipend Sødring, SAM IDEkonkurransen 2014 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Kari Torslett Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang Internt notat uten oppfølging, 14/ Innstilling til midlertidige stillinger som høgskolelekt - r, Paramedic Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Institutt for SP, studieløp C, Paramedic. Offl 25 første led Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland tgående internt produsert, 14/ Oversendelse av vedtak fra utvalg for studentsaker Studentmappe - internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen Student Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtak Revisjon av to emner i bachelorstudiet i tegnspråk og tolking Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda tgående internt produsert, 14/ Oversendelsesbrev og kontrakt sakkyndig utvalg Tilsettingssak - Pia Borlund Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen tgående internt produsert, 14/ Oversendelsesbrev og kontrakt sakkyndig utvalg Tilsettingssak - Trond Aalberg Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen

18 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Videre gradering av foreldrepermisjon Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal tgående internt produsert, 14/ Søknad om tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV skanning Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Offentlig søkerliste Tilsetting i stilling som seniorrådgiver/rådgiver/førstekonsulent innkjøp i avdeling for økonomi HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Internt notat uten oppfølging, 14/ Innstilling TA-råd 1/15 Tilsetting i stilling som seniorrådgiver/rådgiver/førstekonsulent innkjøp i avdeling for økonomi Offl 25 HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått tgående internt produsert, 14/ Tilbud om fast tilsetting som seniorrådgiver ved A-ØK-HiOA Tilsetting i stilling som seniorrådgiver/rådgiver/førstekonsulent innkjøp i avdeling for økonomi Morten Møll Birkeland HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Internt notat uten oppfølging, 14/ Ansiennitetsberegning Tilsetting i stilling som seniorrådgiver/rådgiver/førstekonsulent innkjøp i avdeling for økonomi HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått

19 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Registreringsskjema ved rekruttering Tilsetting i stilling som seniorrådgiver/rådgiver/førstekonsulent innkjøp i avdeling for økonomi HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått tgående internt produsert, 14/ Oversendelsesbrev til sakkyndig utvalg Stipendiatstillinger i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk - LI - GF Sakkyndig utvalg Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg tgående internt produsert, 14/ Refusjonskrav TLT Personalmappe - Nav Nordre Aker Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Søknad om refusjon av honorar til bruk av bedriftshelsetjeneste Personalmappe - NAV skanning Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtaksprotokoll Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor - tannteknikk Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal

20 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Oppnevning av sensorer for emnet årsregnskap - revisoreksamen i årsregnskap og god regnskapsskikk - 15 studiepoeng - i bachelorgradsstudiet regnskap og revisjon våren Nasjonal deleksamen Nasjonale deleksamener i lærerutdanning - sykepleierutdanning og revisjonsutdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken 449 tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtak Revisjon av emneplan: Studying Development 2 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Internt notat uten oppfølging, 14/ Tilbakeføring av designbeskyttelse - Redesign av målekasse Idekonkurranse Prosjekt - Offl 26 fjerde led Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen

21 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om konsulentbistand mellom Karde AS og HiOA - prosjektet Offentlige medietjenester på nett for alle - prosjektleder Siri Kessel Offentlige medietjenester på web for alle - Prosjekt - ephorte HiOA SAK 13/2086 Karde AS Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi /Siri Kessel Internt notat uten oppfølging, 14/ Programkoordinators anbefaling - Spørsmål vedrørende fullføring av Bachelor grad Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student Internt notat med oppfølging, 14/ Innstilling til utvalget - Ikke bestått praksisperiode - Bachelor i sykepleie - - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student Internt notat uten oppfølging, 14/ BFV Veiledningspedagogikk og egen rolle som veileder - Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - Høst - Ny/utsatt Eksamensoppgaver - Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - studieår og internasjonalisering /Silje Carstens Varden tgående internt produsert, 14/ Refusjonskrav TLT Personalmappe - NAV Gamle Oslo Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal

22 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Svar på klage vedrørende behandling av søknad om stipendiatressurs Intern fordeling av stipendiatressurser ved HF 2015 Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie /Sverre Varvin Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen tgående internt produsert, 14/ Ny sensur av eksamen i Finansregnskap med IKT ØABED ordinær høsten Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student Internt notat med oppfølging, 14/ Høring - NO 2014: 14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Høringsbrev NO 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg internasjonalisering /Sigrun Berge Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team eksamen /Hans Ola Hovdedalen og internasjonalisering Fakultet for teknologi, kunst og design Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Inngående eksternt produsert, 14/ Vedrørende opprykk til førsteamanuensis - samfunnsernæring Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal tgående internt produsert, 14/ Vedrørende. administrativ tilsetting i vikariat i samfunnsernæring ved Institutt for helse, ernæring og ledelse, HF - opprykk til førsteamanuensis etter mottatt dokumentasjon på bestått dr.grad Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal

23 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Opprykk til førsteamanuensis Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Dokumentasjon på innlevert doktorgradsavhandling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/ Nasjonal nemnd for politiattester - niversitetet i Bergen - ib - Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Inger Setnes tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Master i samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om fødselspermisjon fra bachelorstudium i barnevern Studentmappe - og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Student tgående internt produsert, 15/ Ny sensur av eksamen i Markedsføring og etikk - ØAADM ordinær, høst Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student

24 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Ny sensur av eksamen i Mikroøkonomi - ØASØK ordinær høsten Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student tgående internt produsert, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - YL Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - Institutt for yrkesfaglærerutdanning - Heidi Mjelve Heidi Mjelve Seksjon for HR /Janne Steinsheim Internt notat med oppfølging, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting som førsteamanuensis ved NVH, Bioingeniørutdanningen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell tgående internt produsert, 15/ Resultat av klagebehandling - FAMA2000 Investerings- og finansieringsanalyse Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Student Internt notat med oppfølging, 15/ Anmodning om å trekke tilsetting Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved fakultet LI - GF - Engelsk Seksjon for HR /Hæge Hanheide Seksjon for HR /Hæge Hanheide , Tatt til etterretning

25 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Ny sensur av eksamen i Mikroøkonomi - ØASØK ordinær, høsten Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student Internt notat med oppfølging, 15/ Anmodning om tilsetting i ytterligere to faste stillinger Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved fakultet LI - GF - Samfunnsfag - ephorte ref. 14/50 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Seksjon for HR /Hæge Hanheide , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast stilling som førsteamanuensis - HiOA Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved fakultet LI - GF - Samfunnsfag - ephorte ref. 14/50 Marlen Strand Ferrer Seksjon for HR /Hæge Hanheide tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast stilling som høgskolelektor - HiOA Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved fakultet LI - GF - Samfunnsfag - ephorte ref. 14/50 Nanna Paaske Seksjon for HR /Hæge Hanheide Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsagn om tilskudd til mentor - Tilsagn om tilskudd til mentor - samlesak 2015 NAV Fana Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning

26 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Ny sensur av eksamen i Finansregnskap med IKT ØABED ordinær høsten Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student tgående internt produsert, 15/ Resultat av klagebehandling - MALK5000 Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student tgående internt produsert, 15/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i Facility Management - Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Student tgående internt produsert, 15/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i Facility Management - Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Student

27 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Angående «Ledelse i skolen» videreutdanning for lærere i llensaker kommune Etterutdanning for skoleledere i llensaker kommune 'Mona Margrethe Andersen' Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng tgående internt produsert, 15/ Contract of employment - Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal tgående internt produsert, 15/ Tilbud om tilsetting ved HiOA Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal tgående internt produsert, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal tgående internt produsert, 15/ Contract of employment - Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal tgående internt produsert, 15/ Tilbud om tilsetting ved HiOA Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal

28 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/ Sak 03 - A-LB - innstilling Tilsetting i vikariat som bibliotekar ved bibliotek Kjeller Offl 25 HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Internt notat uten oppfølging, 15/ Rekrutteringsskjema ved tilsetting Tilsetting i vikariat som bibliotekar ved bibliotek Kjeller Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Marit Tangvik Magnussen tgående internt produsert, 15/ Tilbud om midlertidig (vikar) tilsetting som bibliotekar ved A-FB-HiOA Tilsetting i vikariat som bibliotekar ved bibliotek Kjeller Ragnhild Hove HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått tgående internt produsert, 15/ Ny sensur av eksamen i Markedsføring og etikk - ØAADM Ordinær, høst Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student tgående internt produsert, 15/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - I Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Jon-Vetle Lunden Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen

29 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Audun Fossum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen tgående internt produsert, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Fysikk - Matthew Aadne Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Matthew Aadne Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Internt notat uten oppfølging, 15/ Vedtak Endring av opptakskrav til emner som tilbys som videreutdanning på Institutt GF ved Fakultet LI Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda tgående internt produsert, 15/ Resultat av klage på karakterfastsetting - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student tgående internt produsert, 15/ Resultat av klage på karakterfastsetting - VERN Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student

30 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Avslag på søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student Internt notat uten oppfølging, 15/ Vedtak Revisjon av emneplan for The Political Ecology of Energy, Climate Change and Land se in Africa and Latin America (15 studiepoeng) Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda tgående internt produsert, 15/ Ny sensur av eksamen i Mikroøkonomi - ØASØK ordinær, høsten Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student tgående internt produsert, 15/ Ny sensur av eksamen Finansregnskap med IKT (ØABED1000), ordinær høsten Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student tgående internt produsert, 15/ Resultat av klagebehandling - SERNB3100 Ernæringspolitikk, prosjektplanlegging og evaluering Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Student

31 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student tgående internt produsert, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student tgående internt produsert, 15/ Ny sensur av eksamen i Markedsføring og etikk (ØAADM1000), ordinær høsten Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student Internt notat uten oppfølging, 15/ Vedtak Revisjon av retningslinjer for praksisopplæring LI, studiested Pilestredet Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Internt notat uten oppfølging, 15/ Vedtaksprotokoll Anmodning om midlertidig tilsetting i ekstern finansiert 50 % stilling som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapo Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Internt notat med oppfølging, 15/ Søknad fra Fakultet LI HOV 2015 HOV Såkornmidler 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tor-Einar Edvardsen Offl 26 fjerde led Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen

32 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/ Oversendelsesbrev med søknader fra HF - HOV såkornmidler 2015 HOV Såkornmidler 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tor-Einar Edvardsen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kjetil Paulsen Internt notat med oppfølging, 15/ Tilleggssøknad fra HF - HOV 2015 HOV Såkornmidler 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tor-Einar Edvardsen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kjetil Paulsen Internt notat med oppfølging, 15/ Såkornsøknader fra Fakultet for samfunnsfag HOV Såkornmidler 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tor-Einar Edvardsen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang Internt notat med oppfølging, 15/ Tilleggssøknad HF - såkornmidler HOV 2015 HOV Såkornmidler 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tor-Einar Edvardsen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kjetil Paulsen Internt notat med oppfølging, 15/ Høringssvar - Samarbeid med eksterne aktører om utdanning Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Kari Hoel Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Mai-Britt Ejlersen Rasmussen

33 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Varsel om tap av studierett Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Student Internt notat uten oppfølging, 15/ tvidet søkerliste - stipendiatstilling GoBan - vår 2015 Tilsetting av stipendiat i tilknytting til forskningsprosjektet GoBaN Offl 25 Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg tgående internt produsert, 15/ Oversendelsesbrev til sakkyndig utvalg Tilsetting av stipendiat i tilknytting til forskningsprosjektet GoBaN Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Internt notat uten oppfølging, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg - stipendiatstilling GoBan Tilsetting av stipendiat i tilknytting til forskningsprosjektet GoBaN Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Personal tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om forlenget foreldrepermisjon II - Tina Tvedt - TKD Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Personal

34 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Søknad om tilrettelegging av studiet - Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student tgående internt produsert, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Margrethe Miljeteig Timelønnet arbeidstaker - Miljeteig Margrethe Margrethe Miljeteig Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen tgående internt produsert, 15/ Tilsetting i utvidet fast stilling som førstekonsulent ved Høgskolen i Oslo og Akershus Personalmappe - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal tgående internt produsert, 15/ Avslått søknad om forhåndsgodkjenning av fag - Bachelor i fysioterapi Studentmappe - internasjonalisering /Linda Pettersen Student Internt notat med oppfølging, 15/ Rekvirering av midler - Fakultet SAM Tildelingsbrev e-campusmidler Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang

35 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om permisjon - HF - Master i samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studier - SAM - Barnevern deltid - studieåret 2015/ Studentmappe - og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Student Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat Fo-utvalg HF Fo-utvalg HF 2015 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat ekstraordinært møte Fo-utvalg HF Fo-utvalg HF 2015 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen tgående internt produsert, 15/ Vedtak på opptak i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Kandidatmappe i ph.d.-program sosial arbeid og sosialpolitikk - og internasjonalisering /Anne Thorsen Student 622 tgående internt produsert, 15/ Referat fra møte Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal

36 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag Studentmappe - Institutt for yrkesfaglærerutdanning /Inger Lise Holen Seksjon for praksisadministrasjon /Trine Johnsrud Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Student tgående internt produsert, 15/ Økt lønnstrinn som professor Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - HF - Studentmappe - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Student Internt notat med oppfølging, 15/ Brukerforum for Public oppnevning av kandidater LI Brukerforum for Public 360 Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Ingvild Korsnes Daasvand Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Brukerforum for Public representasjon HF (HR) Brukerforum for Public 360 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Anne K. Blikra Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Ingvild Korsnes Daasvand , Tatt til etterretning

37 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Master i læring i komplekse systemer - MALKS (120 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student Internt notat med oppfølging, 15/ Tildeling av internasjonaliseringsmidler PES 2015 Nilsen Internasjonaliseringsmidler og PES-midler 2015 Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Vibeke Helén Moe tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av merknad fra - Personalmappe - Høgskolen i Oslo og Akershus /Anne-Lise Arnesen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal tgående internt produsert, 15/ Avslag på søknad om permisjon fra praksis - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanningen Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Mads Luis Wattne Student tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal

38 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 15/ Skjema for endring av lønn v/uttak av fedrekvote i 80 % Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Martin Antonisen Timelønnet arbeidstaker - Martin Antonisen Martin Anthonisen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Personal, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Martin Antonisen Timelønnet arbeidstaker - Martin Antonisen Martin Anthonisen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Personal, Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om 4. eksamensforsøk - BVEL101 - Samfunnsvitenskapelig metode - Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag - Studentmappe - og internasjonalisering /Silje Carstens Varden Student Internt notat uten oppfølging, 15/ Sak 4/ saksframlegg til klagenemnda - Mistanke om fusk - bachelorstudium i sykepleie - Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen

39 I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Invitasjon til møte i klagenemnda sak 4/ Mistanke om fusk - bachelorstudium i sykepleie - Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen tgående internt produsert, 15/ Resultat av klagebehandling - MALKA216 Examples of Applied Behavior - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student Internt notat med oppfølging, 15/ SAP-skjema - Administrativ tilsetting - Hartberg Solfrid økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/ Behandling av klage på karakterfastsetting - Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student tgående internt produsert, 15/ Behandling av klage på karakterfastsetting - Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Oversikt over standardtitler på studentsaker

Oversikt over standardtitler på studentsaker Oversikt over standardtitler på studentsaker Hva Dok.type Type Studentmappe Studentmappe [Etternavn Fornavn Mellomnavn] - ephorte [20xx/xxx] Søknad om permisjon - Søknad om permisjon [Studieprogram] Permisjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05116-4 SAP-skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-31 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05155-3 Erasmus Pluss 2014-2021 - avtale med Charles universitetet i Praha CZPRAHA07 - NOslo60 - pedagogikk musikk og utøvende kunst Erasmus pluss strategisk partnerskap - Høyere utdanning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05107-1 Konkurransegrunnlag - minikonkurranse pc'er Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 26.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 053

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Inngående eksternt produsert, 14/01151-3 Klage på sensurvedtak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01181-12 Disiplinærsak - Orientering om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer