DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Avslutter studium - MAJO2015 Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Vegard Fusche Moe Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Anne Greve Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning N, 14/ Godskriving av emner - bachelor i sykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning

2 I,, N, X, S N, 14/ Anmodning om forlenget tilsetting - tilsettingsutvalget 6. november - Personalmappe - HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Høringssvar - om prodekanrollen nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Trine Sofie Mathiesen 010 X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Arne Ronny Sannerud Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning I, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - Nav Nordre Aker Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier /Mette Tollefsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 I,, N, X, S I, 14/ Oppstartsbekreftelse etter permisjon Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 14/ Oversendelse av uttalelse fra sakkyndig utvalg - professoropprykk - Personalmappe - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTN Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om 50 % permisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om utsatt oppstart av masterstudium i jordmorfag - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Endring av permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/ Meldingen ikke godkjent - Habrikat studentbedrift Registreringer i Brønnøysundregistrene - ephorte 12/2436 Brønnøysundregistrene Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000

4 I,, N, X, S I, 14/ Endret tidspunkt for dialogmøte Personalmappe - Nav Nordre Aker Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for byggog energiteknikk /Vitalis Pavlovas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om omsorgspermisjon Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal

5 I,, N, X, S I, 14/ Tildeling av midler for alumni 2015 Rektorutdanningen - alumni tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Beate Holing Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Signert avtale om dagskurs i kommunikasjon via tolk - Fagforbundet Vest-Agder Kommunikasjon via tolk - oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (ephorte 13/4351) Fagforbundet Vest-Agder Seksjon for oppdragsadministrasjon /Aksel Torsnes Mehlum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Nina Rossholt Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Sidsel Germeten Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Per-Olof Tång Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Nina Amble Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning I, 14/ Veileders fremdriftsrapport rsula Småland Goth Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Institutt for yrkesfaglærerutdanning /rsula-georgine Småland Goth, Tatt til etterretning X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Sølvi Mausethagen Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Vibe Aarkrog Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Ljijana Saric Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Yvette Solomon Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Marte Blikstad-Balas Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Sylvi Penne Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Sølvi Mausethagen Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Liv Merete Nielsen Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument I, 14/ Veileders fremdriftsrapport Marit Aas Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Marit Aas, Tatt til etterretning X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Olav Eikeland Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning I, 14/ Veileders fremdriftsrapport Liv Gjems Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Liv Gjems , Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S X, 14/ Veileders fremdriftsrapport Lars Gulbrandsen Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Team programplan og opptak /Anita Stener, Tatt til etterretning I, 14/ Veileders fremdriftsrapport Moyra Keane Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Moyra Keane, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - TKD - IT - Martin Nordsletten Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Martin llersmo Nordsletten økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - TKD - IT - Harald Dahle Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Harald Dahle økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - TKD - IT - Tamas Czipri Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Tamas Czipri økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N, X, S X, 15/ Vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Tilsetting av stipendiater - Institutt AV Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss 216 I, 15/ Innkalling til autorisasjonssamtale Autorisasjon av nøkkelpersoner for sikkerhetsgradert informasjon Kunnskapsdepartementet Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Stab og sekretariat /Jorid Bodin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 005 N, 15/ Orientering om styrevedtak delegering av myndighet til dekanen til å etablere og nedlegge studier på bachelor- og videreutdanningsnivå med et omfang på til og med 60 studiepoeng Styresak tvalgsstrukturen ved HiOA og delegasjon av myndighet Fakultet for helsefag Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Fakultet for samfunnsfag Fakultet for teknologi, kunst og design Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ellen Merethe Magnus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 I, 15/ Minner om frist for rapportering på antall studieplasser - høst ABL Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Annette Jacobsen Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 15/ Endret tidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Marianne Julin Montgomery Dok. dato: Arkivdel: Personal

11 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om utsettelse av innlevering av masteroppgave - Studentmappe - Team studentforvaltning /Sølve Heikki Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om utsettelse av innlevering av masteroppgave - Studentmappe - Team studentforvaltning /Sølve Heikki Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Avslått søknad om fritak for emner - Matematikk 2000 med statistikk DAPE 2000 Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Innstilling til stilling som førsteamanuensis - Institutt for maskin, elektro og kjemi Tilsetting i ledig stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen elektro - automatisering/ kybernetikk - I - TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal X, 15/ Vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Tilsetting i åremålsstilling som stipendiat, forskningsgruppen (Re)habilitering - individ, tjenester og samfunn, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss

12 I,, N, X, S X, 15/ vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Kompensasjon for merarbeid Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Oversendelse av undertegnet samarbeidsavtale Samarbeid mellom Oslo kommune og HiOA - Kombinerte stillinger NAV Frogner Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt 083 I, 15/ Søknad om opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskap - HF - Søknad om opptak til ph.d.-program i helsevitenskap samlesak Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, Tatt til etterretning X, 15/ vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Tilsetting i 1,5 stilling som førsteamanuensis/ førstelektor ved Institutt for atferdsvitenskap Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss I, 15/ Gjenopptak av studier - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

13 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om utvidet permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag /Tine Lodberg Frost Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Fødselsattest Studentmappe - internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om utsatt frist for innlevering av masteroppgave - master i estetiske fag Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Mistet vitnemål fra sykepleierutdanning kull Duplikatvitnemål og karakterbekreftelser fakultet HF Hilde Gulli internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 461 N, 15/ Stans av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 15/ Vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor/ høgskolelærer ved Tannteknikerutdanningen - Institutt for Naturvitenskapelige Helsefag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss

14 I,, N, X, S I, 15/ Trekk av søknad Tilsetting som PhD innen Energi og miljø ved BE - TKD Hemshikha Saini Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning N, 15/ Endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - fakultet L seksjon HR - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Signert referat Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i fysioterapi studieretning fysioterapi - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 15/ Referat fra oppfølgingssamtale - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i fysioterapi studieretning fysioterapi - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534

15 I,, N, X, S, 15/ Pensjonsmeldingsskjema - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om samarbeidsmidler Oslo kommune og HiOA - Toårig prosjekt for utprøving av kombinerte stillinger tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter Oslo kommune Oslo kommune internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Søknad om midler til samarbeidsprosjekter - Bydel Bjerke tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Bjerke internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 N, 15/ Selvbestemmelse og brukermedvirkning gjennom brukerråd for mennesker med utviklingshemming. tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter Akershus internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Fakultet for helsefag, Institutt for atferdsvitenskap /Randi Krogstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 N, 15/ Søknad om samarbeidsmidler kombinere stillinger llensaker tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter Akershus internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

16 I,, N, X, S N, 15/ Minnealbum Bærum kommune tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter Akershus internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 N, 15/ Læring- og forbedringsstudie knyttet til vurdering og oppfølging av pasienters ernæringsstatus i sykehjem tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter Akershus internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Søknad om midler til samarbeidsprosjekt - Sunnaas sykehus tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter Akershus Sunnaas Sykehus internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Søknadsskjema for midler til samarbeidsprosjekter - Psykisk helse hos foreldre til syke barn innlagt på sykehus, OS tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter OS Oslo universitetssykehus HF internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 N, 15/ E-læringskurs før praksis i hematologi tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter OS internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Samhandling om voldsrisikovurdering på tvers av behandlingsnivåer tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter OS Marion Cecilie Bakke internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

17 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om samarbeidsmidler mellom HiOA og OS - Klinikk for kirurgi og nevrofag - nevrokirurgisk voksenpost tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter OS Klinikk for kirurgi og nevrofag internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Søknadsskjema for midler til samarbeidsprosjekter - Kunnskapsbasert praksis, tverrfaglig samarbeid og IKTkompetanse, Martina Hansen Hospital tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter, flere helseforetak og sykehus Martina Hansens Hospital internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Søknadsskjema for midler til samarbeidsprosjekter - akutt psykiatrisk avdeling Ahus tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter, flere helseforetak og sykehus Akershus niversitetssykehus HF, FO avdeling psykisk helsevern internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Søknad samarbeidsmidler kombinerte stillinger Ahus tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter, flere helseforetak og sykehus Vibeke Kristiansen internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Søknad om midler til samarbeidsprosjekter - Helse og rehabilitering Aurskog-Høland kommune tlysning av midler 2015/2016 samarbeidsprosjekter, flere helseforetak og sykehus Aurskog-Høland kommune internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 X, 15/ Vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Personal

18 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - Fysioterapi - Roland Svensson Timelønnet arbeidstaker - Roland Svensson Roland Svensson økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon - Sykepleier deltid - Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse - innlevert avhandling Kandidatmappe ph.d. i profesjonsstudier - Norges forskningsråd Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABL2015) mellom Oslo kommune, bydel Frogner og HiOA ABL ordinære studier Bydel Frogner Seksjon for oppdragsadministrasjon 435 X, 15/ vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Tilsetting i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent fakultet HF institutt NVH Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss, 15/ Høring - revisjon av forskningsetikkloven Høring - revisjon av forskningsetikkloven Kunnskapsdepartementet Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

19 I,, N, X, S I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i prehospitalt arbeid, paramedic PARA Øyvind Heiberg Sundby Sensoroppnevning - HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - SHA - studieår Øyvind Heiberg Sundby internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Kontrakt om sensur - Master i psykisk helsearbeid, MAPSD Nils Petter Reinholdt Sensoroppnevning - HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - SHA - studieår Nils Petter Reinholdt internasjonalisering /Mona Haugerud 441 I, 15/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering X, 15/ Vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis ved Institutt NVH - Farmasi Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - Barnevern - Pieter van Leeuwen Timelønnet arbeidstaker - Pieter van Leeuwen Pieter van Leeuwen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis - II - ved Institutt for naturvitenskaplige helsefag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss

20 I,, N, X, S N, 15/ Innpassing av utdanning - praksis hjemmesykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 15/ Endelige retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA - versjon av Endringer i retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 410, 15/ Delvis innvilget søknad om godskriving av karakterer - ingeniørfag - data Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Midlertidig tilsetting i stilling som forskningsassistent ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss, 15/ Studiesituasjon og personnummer Studentmappe - internasjonalisering /Jorunn Mikaela Talgo Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ tlysningstekst TV journalistikk Tilsetting i 50 % fast stilling innen TV journalistikk, fakultet SAM, Institutt for journalistikk og mediefag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 I,, N, X, S X, 15/ tvidet søkerliste - Tilsetting i 50 % fast stilling innen TV journalistikk, fakultet SAM, Institutt for journalistikk og mediefag Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Dokumentasjon Joakim Karlsen Tilsetting i 50 % fast stilling innen TV journalistikk, fakultet SAM, Institutt for journalistikk og mediefag Joakim Karlsen Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ TBC egenerklæring, bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Status medisinsk testing rtg - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag - bachelorstudium i utviklingsstudier Studentmappe - Team studentforvaltning /Nina Ingeborg Aunet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - SHA - Arve Nordbø Timelønnet arbeidstaker - Arve Nordbø Arve Nordbø økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

22 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - fakultet HF institutt SHA - Jan F. Evensen Timelønnet arbeidstaker - Jan F. Evensen Jan F. Evensen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - HF - Ergo - Kari Weum Timelønnet arbeidstaker - Kari Weum Kari Weum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Status medisinsk testing - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 15/ Vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis/førstelektor ved Fakultet for helsefag, Institutt for atferdsvitenskap Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF-SHA-Kirsten Samstad Timelønnet arbeidstaker - Kirsten Samstad Kirsten Samstad Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF-SHA - Marit Hellesvik Timelønnet arbeidstaker - Marit Hellesvik Marit Sigrun Hellesvik Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - Radio - Rolf Svendmark Timelønnet arbeidstaker - Rolf Svendmark Rolf Svendmark økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Trondheim kommune - signert intensjonsavtale - forskningsprosjektet Læreeffekt Forskningsprosjektet - Læreeffekt - intensjonsavtale - prosjektleder Håvard Helland Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Håvard Helland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 15/ Studieplan for ledelse og organisering av frivillige organisasjoner Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Ledelse og organisering av frivillige organisasjoner Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 X, 15/ Studieplan for ledelse og organisering av frivillige organisasjoner Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Ledelse og organisering av frivillige organisasjoner Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 X, 15/ Studieplan for endringsprosesser og informasjonsteknologi - Juni 1996 Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Faglige etterutdanningskurs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000

24 I,, N, X, S X, 15/ Studieplan for faglig etterutdanningskurs for faglig leder i institusjonskokkfaget Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Faglige etterutdanningskurs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 X, 15/ Forslag til kursplan for faglig etterutdanningskurs for faglig leder/instruktør i renholdsoperatørfaget - Mars 1995 Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Faglige etterutdanningskurs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 X, 15/ Plan for 3-year bachelor programme in information and communication technology Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for bachelorutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi med fokus på design Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for 3-årig bachelorutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi eller 2-årig høgskolekandidatutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi med 1-årig påbygging til bachelorgrad Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 I,, N, X, S X, 15/ Studieplan for 2-årig høgskolekandidatutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi - med 1-årig påbygging til bachelorgrad Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for 2-årig høgskolekandidatutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi med 1-årig påbygging til bachelorgrad Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Tilsetting som førsteamanuensis ved videreutdanning i helsesøsterfag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - SHA - Mohamed Ali Daule Timelønnet arbeidstaker - Mohamed Ali Duale Mohamed Ali Duale økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud, Tatt til etterretning

26 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - Fysio - Gro Idland Timelønnet arbeidstaker - Gro Idland Gro Idland økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - fakultet LI institutt BL - Nina Hagen Kaldhol Timelønnet arbeidstaker - Nina Kaldhol Nina Kaldhol økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - SP - Akiah Ottessen Berg Timelønnet arbeidstaker - Akiah Ottesen Berg Akiah Ottesen Berg økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - fakultet HF institutt SHA - Elin Boge Timelønnet arbeidstaker - Elin Boge Elin Boge økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Budsjettforslag satsinger utenfor rammen Budsjettforslag satsinger utenfor rammen Kunnskapsdepartementet økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Gudrun Elisabeth Njå 113

27 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - SK - PRO - Siri Dehli Olafsen Timelønnet arbeidstaker - Siri Dehli Olafsen Siri Dehli Olafsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon seksjon PRO - Mohamed Makbul Timelønnet arbeidstaker - Mohamed Makbul Mohamed Makbul økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran , Tatt til etterretning X, 15/ Programme description for bachelor in learning psychology with an emphasis on behavioural analysis Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - bachelor i Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse - Høst 2010 Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - bachelor i Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse - Høst 2009 Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - bachelor i Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 I,, N, X, S X, 15/ Studieplan for bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse - Høst 2008 Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - bachelor i Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for bachelorutdanning i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - bachelor i Læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for arkivkunnskap og arkivarbeid i offentlig forvaltning Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Arkivkunnskap og arkivarbeid i offentlig forvaltning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for tverrfaglig videreutdanning i epilepsi og helhetlig re-/habilitering Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Tverrfaglig videreutdanning i epilepsi og helhetlig re-/habilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for tverrfaglig videreutdanning i epilepsi og helhetlig re-/habilitering Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Tverrfaglig videreutdanning i epilepsi og helhetlig re-/habilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

29 I,, N, X, S X, 15/ Studieplan for tverrfaglig videreutdanning i epilepsi og helhetlig re-/habilitering Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Tverrfaglig videreutdanning i epilepsi og helhetlig re-/habilitering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for miljørettet helsevern - Januar 2003 Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Miljørettet helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for miljørettet helsevern Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Miljørettet helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for miljørettet helsevern - helse - analyse - beslutning Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Miljørettet helsevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for videreutdanning i yrkesrettet rehabilitering med vekt på arbeid med bistand Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Yrkesrettet rehabilitering med vekt på arbeid med bistand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

30 I,, N, X, S X, 15/ Studieplan for videreutdanning i miljøarbeid - Målrettet/metodisk miljøarbeid med mennesker som har sammensatte funksjonsvansker Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Miljøarbeid - målrettet/metodisk miljøarbeid med mennesker som har sammensatte funksjonsvansker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for videreutdanning i målrettet/metodisk miljøarbeid med mennesker som har sammensatte funksjonsvansker - mars 1996 Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Miljøarbeid - målrettet/metodisk miljøarbeid med mennesker som har sammensatte funksjonsvansker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for videreutdanning i målrettet/metodisk miljøarbeid med mennesker som har sammensatte funksjonsvansker - Mars 1993 Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Miljøarbeid - målrettet/metodisk miljøarbeid med mennesker som har sammensatte funksjonsvansker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ SAP skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i ingeniørfag - data DAPE1400 og ITPE - Roy Martin Istad Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieår Roy Martin Istad Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal 441

31 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - LI - GF - Sissil Lea Heggernes Timelønnet arbeidstaker -Sissil Lea Heggernes Sissil Lea Heggernes økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - fakultet HF institutt EO - Inger Marie Lid Timelønnet arbeidstaker - Inger Marie Lid Inger Marie Lid økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - Ergo - Marlène Edin Timelønnet arbeidstaker - Marlène Edin Marlène Edin økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon seksjon PRO - Christina Hornnes Timelønnet arbeidstaker - Christina Hornnes Christina Hornnes økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om å gjenoppta bachelorstudium - Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student

32 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - fakultet LI p.hd-arbeid - Gunnhild Hagesæther Timelønnet arbeidstaker - Gunnhild Hagesæther Gunnhild Hagesæther økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale - SAM - ABI - Stig Elvis Furset Timelønnet arbeidstaker - Furset, Stig Elvis Stig Elvis Furset økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - AV - Steinar Nevland Timelønnet arbeidstaker - Steinar Nevland Steinar Nevland økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon seksjon PRO - Mariell Dretvik Østhagen Timelønnet arbeidstaker - Mariell Dretvik Østhagen Mariell Dretvik Østhagen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - fakultet SAM institutt ABI - Emilie Korsvold Timelønnet arbeidstaker - Emilie Korsvold Emilie Korsvold økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

33 I,, N, X, S, 15/ Innvilgelse av forlenget permisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innkalling til vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - LI - praktisk-pedagogisk utdanning - Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 15/ Tilbud om tilsetting i midlertidig 20 % stilling som førstefullmektig Tilsetting av førstefullmektig/prosjektleder ved studentassistentprosjektet ENT3R (referanse nr i My Network) Tessa Jorfald Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Oversendelse av sak - Klage over vedtak om tap av eksamensrett - TOLKDIASOM - konsekutiv tolking av dialog norsk/somali - tolking i offentlig sektor - Klage over vedtak om tap av eksamensrett - TOLKDIASOM - konsekutiv tolking av dialog norsk/somali - tolking i offentlig sektor - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Team eksamen /Jorunn Wiig Strømberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 445 N, 15/080-1 tlysningstekst Tilsettingssak - Seksjon for økonomi og drift, rådgiver økonomi og prosjektoppfølging Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

34 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Ingrid Oalann Pedersen Timelønnet arbeidstaker - Ingrid Oalann Pedersen Ingrid Oalann Pedersen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Iselin Bjelland Timelønnet arbeidstaker - Iselin Bjelland Iselin Bjelland Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Janette Linnerud Timelønnet arbeidstaker - Janette Linnerud Janette Linnerud Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Kjersti Svendsen Timelønnet arbeidstaker - Kjersti Svendsen Kjersti Svendsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Linda Hægeland Timelønnet arbeidstaker - Linda Hægeland Linda Hægeland Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Lise Andersen Timelønnet arbeidstaker - Lise Andersen Lise Andersen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

35 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Liv Borge Bull Timelønnet arbeidstaker - Liv Borge Bull Liv Borge Bull Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Mari Alvim Timelønnet arbeidstaker - Mari Alvim Mari Alvim Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Mari Møller Thorsen Timelønnet arbeidstaker - Mari Møller Thorsen Mari Møller Thorsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Sigrun Helene Frilseth Timelønnet arbeidstaker - Sigrun Helene Frilseth Sigrun Helene Frilseth Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Silje Nordmo Timelønnet arbeidstaker - Silje Nordmo Silje Nordmo Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Åse Olving Lund Timelønnet arbeidstaker - Åse Olving Lund Åse Olving Lund Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

36 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - OPP - Svein Østerud Timelønnet arbeidstaker - Svein Østerud Svein Østerud Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskap - Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema (referanse: AR ) Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om innpassing av emne - masterstudiet jordmorfag - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om overgang fra heltid til deltid - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Karakterutskrift niversidad de Belgrano - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Cathrine Døscher Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

37 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon - bachelor i sykepleie, Sandvika - Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om å avlegge eksamen under permisjon - bachelor i sykepleie, Sandvika Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ E-postkorrespondanse vedrørende avslutting av praksis SYBAPRA2 og videre studieløp Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - fakultet HF institutt SHA - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Avtale med Schlumberger Information Solution AS om studentoppgave for signering Studentmappe - Schlumberger Information Solutions AS Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet Rektor, Stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

38 I,, N, X, S X, 15/ Bekreftelse på mottatt gavekort Personalmappe - Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Liv Hovelsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om godskriving av tidligere utdanning - Barnehagelærerutdanningen - Studentmappe - Team studentforvaltning /Ola vaas Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av eksternt emne som valgfag - Master i sosialfag - sosialt arbeid Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Tvilsmelding Særskilt skikkethetssak - SAM - bachelorstudium i barnevern - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Tvilsmelding Særskilt skikkethetssak - LI - grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn - Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151

I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I,, N, X, S I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I, 14/01343-2 Klage på sensurvedtak i emne IMT4904 Studie-og forskningsseksjonen /Lise

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012

Dok.dato: 26.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 28.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ***** ***** 2012/4835-2 30735/2012 26.11.2012 Gudrun Veske Tilbud på Stilling:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer