DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/012-4 nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - NAV Grünerløkka Senter for profesjonsstudier Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/012-5 Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvaret for sykepenger - Personalmappe - NAV Grünerløkka Senter for profesjonsstudier /Oddgeir Osland Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Oppsummering etter møtet Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/041-2 Oppsigelse av 40% stilling Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument X, 14/041-4 Endring av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 I,, N, X, S I, 14/077-7 Rapport fra sakkyndig komite - evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte 14/3009 ) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Journaldato: Tilg. kode: Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 I, 14/ Samarbeidsavtale - niversity of Plymouth - Erasmus+ - Ergo Fakultet HF - Internasjonale avtaler - Storbritannia (ephorte HiOA 13/3796 ) niversity of Plymouth internasjonalisering /Suzanne Bancel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Opprykk i hht Hovedtariffavtalens pkt Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Opphør av vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Anmodning om oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til førstelektor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Bekreftelse på tilsettingsforhold ved Fakultet for helsefag Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 I,, N, X, S, 14/ Godkjenning og oppnevning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Velferdsrett - Ingunn Alvik Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid Ingunn Alvik og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Godkjenning og oppnevning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Velferdsrett - Karsten Brynildsrud Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid Karsten Brynildsrud og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Godkjenning og oppnevning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Prosjektarbeid - Lene Gunhild Østby Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid Lene Gunhild Østby og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Vedtak - klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Faglig uttalelse i forbindelse med studentens søknad om fritak fra praksis Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Faglig uttalelse om fritak fra praksis - Bachelor i prehospitalt arbeid Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Studentmappe - og internasjonalisering /Marianne Brekke Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Studentmappe - og internasjonalisering /Marianne Brekke Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Faglig uttalelse om fritak fra praksis (PARAPRA1, 2 og 3) - bachelorutdanningen i prehospitalt arbeid Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ ttalelse fra faglig koordinator - Søknad om fritak for emner - Bachelor i prehospitalt arbeid - Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Om min situasjon fremover Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering, 14/ Refusjonkrav TLT Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal

5 I,, N, X, S, 14/ Avslag på forespørsel om eksamen utenfor HiOA, bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Endring av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Oppfølging av arbeidstaker med tidsubestemt lønnstilskudd fra NAV - Personalmappe - NAV Vestre Aker Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om forlenget permisjon - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Merknader til sakkyndig utvalg - Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal

6 I,, N, X, S I, 14/ Tilbakemelding fra sakkyndig utvalg - Opprykk til professor Personalmappe - Sakkyndig utvalg Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Godkjenning og oppnevning som sensor ved HiOA - Bachelor i barnevern deltid - Praksis med forebyggende fokus og samfunnsfaglige temaer - Ellinor Young Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern Ellinor Young og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i barnevern heltid - Flerfaglig perspektiv og prosjekt - Mette Irmgard Snertingdal Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern Mette Irmgard Snertingdal og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Kontrakt om sensur - ph.d i helsevitenskap PHVIT Britt Stuge Sensoroppnevning HF - Ph.d. Helsevitenskap 2014 (ephorte 2014/1742) Britt Stuge Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av "ngdata-ndersøkelsen i Vestvågøy 2016" mellom Vestvågøy kommune, HiOA/NOVA og Kompetansesenter rus - region nord - KoRus ngdata Vestvågøy kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Helene Aarseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632

7 I,, N, X, S, 14/ Lønnsopprykk Personalmappe - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Jeffrey Allan Lugowe HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Klage på praksisplass Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Trine Johnsrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om endring i stillingsprosent med ledersanbefaling Personalmappe - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget endring i stillingsprosent og tilsettingsperiode - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Innkalling til dialogmøte - Timelønnet arbeidstaker - Krav om refusjon av sykepenger - Timelønnede arbeidstakere NAV Bærum Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 1 X, 14/ Korrespondanse på e-post - Informasjon til student angående fjerde forsøk og progresjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S X, 14/ Vitnemål Personalmappe - HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Innvilget søknad om dispensasjon fra taushetsplikten for opplysninger fra tlendingsdatabasen hos SSB Prosjekt institutt NOVA - Social inequality and housing over the life course - good choices or lucky outcomes? Prosjektleder Lena Magnusson Turner tlendingsdirektoratet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Lena Magnusson Turner Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/ Søknad til opptak på doktorgradsprogrammet i bibliotek og informasjonsvitenskap - Søknad om opptak til ph.d.-program i bibliotek- og informasjonsvitenskap -samlesak jf. ephorte Offl 26 fjerde ledd og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 Besvart med utgående dokument, 14/ Vedtak - klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VEPRAD Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Manglende forkunnskapskrav - videre studieprogresjon - endret kull - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Vedtak - klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S I, 14/ ttalelse fra sakkyndig utvalg ifbm søknad om opprykk til førstelektor Personalmappe - Sakkyndig utvalg Offl 25 Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Vedtak - klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Tilbakemelding vedr. krav om refusjon av sykepenger - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Kontrakt om sensur - Bachelor i ingeniørfag - elektro ELPE1300, ELPE1400, ELTS Veslemøy Tyssø Sensoroppnevning - TKD - I Institutt for industriell utvikling - studieåret Veslemøy Tyssø Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i ingeniørfag - allmenne fag ELTS200 og DAPE Hans Petter Hornæs Sensoroppnevning - TKD - I Institutt for industriell utvikling - studieåret Hans Petter Hornæs Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i ingeniørfag - allmenne fag EMPE Øyvind Ryan Sensoroppnevning - TKD - I Institutt for industriell utvikling - studieåret Øyvind Ryan Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

10 I,, N, X, S X, 14/ Oppnevning som ekstern sensor - Bachelor i vernepleie - Beate Basing Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Oppnevning som ekstern sensor - Bachelor i vernepleie - Grethe Kvan Welle Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Vedtak - klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om å avlegge eksamen med heltidskullet - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Varsel om sak til skikkethetsnemnda - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 14/ Invitasjon til møte - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534

11 I,, N, X, S, 14/ Oversendelse av dokumentasjon - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 X, 14/ Innstilling skikkethetsnemnda - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 X, 14/ Oversendelse av sak til skikkethetsnemnda Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - Journaldato: Tilg. kode: Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 14/ Melding om vedtak i klagenemnda Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - Journaldato: Tilg. kode: Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 14/ Innkalling til oppfølgende vurderingssamtale - Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534

12 I,, N, X, S I, 14/ Kunnskap Oslo: tlysning av premier til beste forskningsarbeider om Oslo-tematikk i 2015 Kunnskap Oslo - tlysning av premie til beste forskningsarbeider om Oslo-tematikk 2014 (ephorte 12/427) Byrådsavdeling for kultur og næring Journaldato: Tilg. kode: Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 639 I, 14/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Studentmappe - og internasjonalisering /Marianne Brekke Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Studentmappe - og internasjonalisering /Marianne Brekke Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - Nav Nordre Aker Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Ekstra midler til veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere Midler til tiltak - Veiledning av nyutdannede lærere tdanningsdirektoratet Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 117 X, 14/ Dokumentasjon av kompetansegivende kurs og opplæring - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal

13 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagnsbrev Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk TiB ( ) Videreutdanning i barnehagepedagogikk - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - LI (ephorte 12/4556) tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414 I, 14/ Innpassing av PhD-kurs - Kandidatmappe PhD bibliotek- og informasjonsvitenskap - Knut Oterholm Journaldato: Tilg. kode: og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Student 622 Besvart med utgående dokument, 14/ Innpassing av metodisk emne - bibliotek og informasjonsvitenskap - Kandidatmappe PhD bibliotek- og informasjonsvitenskap - Journaldato: Tilg. kode: og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Student 622 N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ ttalelse fra sakkyndig utvalg Personalmappe - Sakkyndig utvalg Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Oversendelse av uttalelse fra sakkyndig utvalg Personalmappe - Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal

14 I,, N, X, S, 14/ Søknad om refusjon til bruk av bedriftshelsetjeneste - BHT Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Stamina Helse HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 14/ Referat - oppfølgingssamtale Særskilt skikkethetssak - HF - Bachelorstudium i fysioterapi studieretning fysioterapi - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 14/ Søknad om ulønnet permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Referat fra samarbeidsmøte med NAV Personalmappe - NAV Bærum Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Varsel om opphør av midlertidig stilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal

15 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om administrativ tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - studieområde 9 Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Opplysning om studentens arbeidsforhold Særskilt skikkethetssak - HF - Bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV Vestfold økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 59 I, 15/ Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 59 N, 15/ Innvilget søknad Sandra Fylkesnes tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Bygg- og energiteknikk - Elisabeth M Kolberg Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Elisabeth Kolberg Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

16 I,, N, X, S I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - Reseptarutdanningen FARMA Øyvind Antonsen Sensoroppnevning HF - HEL Institutt for helse, ernæring og ledelse - studieåret Øyvind Antonsen internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ ttalelse om studieprogresjon og deltidsarbeidstillatelse - DI Studentmappe - tlendingsdirektoratet internasjonalisering /Linda Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Avklaring av videre tilsettingsforhold Personalmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Tildeling PES-midler Yamashita Internasjonaliseringsmidler og prosjektetableringsstøtte - PES-midler Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi /Laurence Marie Anna Habib Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Vibeke Helén Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Referat oppfølgingssamtale Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i fysioterapi - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Søknad om forlengelse av permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, X, S I, 15/ Sykepenger Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Soknad om opptak til ph.d-.program i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Søknad om opptak til ph.d.- program i sosialt arbeid og sosialpolitikk 2015 Offl 26 fjerde ledd og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621 Besvart med utgående dokument X, 15/ Avtale om uttak av fleksitid og feriedager Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/00-4 Innkalling til oppfølgende vurderingssamtale - Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Vedtak - klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om opptak til ph.d-program i helsevitenskap - HF - Søknad om opptak til ph.d.-program i helsevitenskap samlesak Offl 26 fjerde led Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 15/ Endret tilsagn om stipendmidler minoritetsspråklige lærere Stipend - minoritetsspråklige lærere 2015 Stavanger kommune Journaldato: Tilg. kode: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring /Gro Standnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57, 15/ Endret tilsagn om stipendmidler minoritetsspråklig lærer Stipend - minoritetsspråklige lærere 2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Journaldato: Tilg. kode: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring /Gro Standnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57 I, 15/ Endret tilsagn om stipendmidler - minoritetsspråklige lærere - Sultan M. Sarferaz Stipend - minoritetsspråklige lærere 2015 Oppegård kommune Journaldato: Tilg. kode: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring /Gro Standnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57 I, 15/ Avlønning for prodekanfunksjon Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Kari Kjenndalen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Avlønning for prodekanfunksjon Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 I,, N, X, S X, 15/ Kunngjøring og konkurransegrunnlag - Kart- og navigasjonstjeneste - avdeling for eiendom Anbudskonkurranse - kart- og navigasjonstjeneste - avdeling for eiendom Journaldato: Tilg. kode: økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032 I, 15/ Tilbud - MazeMap - Anbudskonkurranse - kart- og navigasjonstjeneste - avdeling for eiendom MazeMaps Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbud - MapsPeople Anbudskonkurranse - kart- og navigasjonstjeneste - avdeling for eiendom MapsPeople A/S Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Spørsmål og svar - Anbudskonkurranse - kart- og navigasjonstjeneste - avdeling for eiendom Anbudskonkurranse - kart- og navigasjonstjeneste - avdeling for eiendom Journaldato: Tilg. kode: økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032, 15/ Meddelelse om valg av leverandør i konkurransen Anbudskonkurranse - kart- og navigasjonstjeneste - avdeling for eiendom MapsPeople A/S Journaldato: Tilg. kode: økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032, 15/ Meddelelse om valg av leverandør Anbudskonkurranse - kart- og navigasjonstjeneste - avdeling for eiendom MazeMap AS Journaldato: Tilg. kode: økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032

20 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamenssted-bachelorstudium i fysioterapi - Studentmappe - internasjonalisering /Linda Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument N, 15/ Skjema for endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om ekstra veiledningstid - Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Journaldato: Tilg. kode: og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om ekstra veiledning- ph.d sosialt arbeid og sosialpolitikk - Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Student 622 Besvart med utgående dokument, 15/ Forhåndsgodkjenning, innpassing vitenskapsteori - sosialt arbeid og sosialpolitikk - Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Journaldato: Tilg. kode: og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Student 622

21 I,, N, X, S, 15/ Vedtak - klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tilbud om forlenget vikariat som høgskolelektor i psykologi - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ CV og vedlegg til søknaden Personalmappe - Offl 12 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om utsettelse av innlevering av masteroppgaven - Studentmappe - internasjonalisering /Øystein Ruud Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak - klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student

22 I,, N, X, S, 15/ Vedtak - klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om forlengelse av phd-periode - Kandidatmappe ph.d. i atferdsanalyse - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 622 I, 15/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Midlertidig endring av organisatorisk plassering Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Avlønning for gruppelederfunksjon Personalmappe - HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Grunnlag for vitnemål - førskolelærerutdanningen - Mona Karina Joksch Berg Duplikatvitnemål og karakterbekreftelser - fakultet LI Mona Karina Joksch Berg Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 461

23 I,, N, X, S N, 15/ Vedtaksprotokoll Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ krav fra avdeling for eiendom Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 HR /Anders Dahle eiendom, Stab /Gry Lund Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231 N, 15/ krav fra IKT Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 HR /Anders Dahle Journaldato: Tilg. kode: Offl 14 HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231 N, 15/ krav fra IKT Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 HR /Anders Dahle Journaldato: Tilg. kode: Offl 14 HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231 N, 15/ krav fra IKT Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 HR /Anders Dahle Journaldato: Tilg. kode: Offl 14 HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231

24 I,, N, X, S I, 15/ krav fra Forskerforbundet Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 Forskerforbundet Journaldato: Tilg. kode: HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231 X, 15/ Kandidater som har trukket søknad til FEM-stilling Tilsetting i stilling som førsteamanuensis innen elementmetoden (Finite Element Method) - BE - TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Offl 25 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Expert Committee assessment of the application for the two positions as associate professor in Finite Element Method (FEM) and FEM analysis of structures, ref 15/ Tilsetting i stilling som førsteamanuensis innen elementmetoden (Finite Element Method) - BE - TKD Gro Markeset Offl 25 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ttalelse fra sakkyndig utvalg revidert Tilsetting i stilling som førsteamanuensis innen elementmetoden (Finite Element Method) - BE - TKD Gro Markeset Offl 5 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Arbeidsavtale - SAM - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning

25 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Søknad om opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - samlesak 2015 Offl 26 fjerde ledd Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Administrativ tilsetting i stilling som høgskolelektor ved Institutt for Sykepleie og helsefremmende arbeid Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Søknad om strategimidler - kommersialisering innovasjon og entreprenørskap - KIE Fakultet HF Strategimidler kommersialisering - innovasjon og entreprenørskap - KIE ansatte - ephorte - HiOA SAK 12/6840 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 15/ Godkjenning av endringer i bachelor prehospitalt arbeid - paramedic kull 2014 Endringer i programplan for bachelorstudiet i prehospitalt arbeid - paramedic internasjonalisering /Lars Mesna Helliksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 X, 15/ Endring av programplanen for bachelorstudiet i prehospitalt arbeid - kull studentenes signaturer Endringer i programplan for bachelorstudiet i prehospitalt arbeid - paramedic internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412

26 I,, N, X, S, 15/ Korrigert informasjon om studieprogresjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument, 15/ Lønnsopprykk Personalmappe - HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på klage på formelle feil ved eksamen i norsk på allmennlærerutdanningen - Studentmappe - Team studentforvaltning /Cecilie Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Kontrakt om sensur - Jordmorstudiet - JORD Eva Sommerseth Sensoroppnevning - HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - SHA - studieår Eva Sommerseth Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling MASYK Gudrun Elin Rohde Sensoroppnevning - HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - SHA - studieår Gudrun Rohde internasjonalisering /Jorunn Mikaela Talgo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

27 I,, N, X, S, 15/ Omgjøring av vedtak - fritak for emner bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vurderingsskjema 2 - Godskriving av emner Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Vedtaksprotokoll Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis ved Institutt NVH - Farmasi Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - Barnevern - Mishell feq A Shakar Timelønnet arbeidstaker - Mishell feq A Shakar Mishell feq Akthar Shakar Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Innstilling fra bedømmelsekomiteen - ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Picot Aurelie Fremstilling til doktorgradsprøven ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Picot Aurélie Michele Fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag /Mona Sandbæk Journaldato: Tilg. kode: og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Innstilling fra bedømmelseskomiteen sosialt arbeid og sosialpolitikk - Picot Aurelie Fremstilling til doktorgradsprøven ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Picot Aurélie Michele Aurélie Michele M. Picot Offl 5 og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 624

28 I,, N, X, S N, 15/ Godkjenning av innstilling - ph.d.-program sosialt arbeid og sosialpolitikk - Fremstilling til doktorgradsprøven ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Picot Aurélie Michele Fakultet for samfunnsfag, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag /Nils Pharo Journaldato: Tilg. kode: Offl 5 og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 624 N, 15/ Strategimidler internasjonalisering Strategimidler til internasjonalisering av utdanning og forskning i 2016 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Kari Kjenndalen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 15/ Prioritering - LI Strategimidler til internasjonalisering av utdanning og forskning i 2016 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fakultetsadministrasjonen /Kristin Merete Bugge Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering Saksfremlegg/innstilling, 15/ Rapport til styret om klagenemndas arbeid Rapport til styret om klagenemndas arbeid studieåret 2014/2015 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642, 15/ Prekvalifiseringssøknad - Program for bedre gjennomføring forskningsbasert utprøving og effektevaluering av tiltak 15/ Ira Malmberget Heimonen - Program for bedre gjennomføring (PBG)- forskningsbasert utprøving og effektevaluering av tiltak - Ira Malmberg-Heimonen Journaldato: Tilg. kode: Offl 26 fjerde led Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Hege Nedberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

29 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Hussein Monfared Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Informasjon til sakkyndig utvalgs medlemmer Tilsetting i stilling som professor i psykisk helsearbeid, Institutt SHA Ingeborg Elisabeth Severinsson Stephan Hau Lars Jacobsson Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innvilget utvidet permisjon - bachelorstudium i sykepleie - SYPLGR Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ CV med vedlegg Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Protokoll fra møte i klagenemnda sak merknad på politiattest - Merknad på politiattest - Høgskolen i Oslo og Akershus - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535

30 I,, N, X, S I, 15/ Eksamens utsettelse - Finansregnskap med IKT Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - SHA - Simone Kienlin Timelønnet arbeidstaker - Simone Kienlin Simone Kienlin økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Høringssvar - forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Høring - forslag om endringer i forskrift om høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Jannicke Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - FKH2 - Agneta Stave Timelønnet arbeidstaker - Agneta Stave Agneta Stave økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier - Innhenting av informasjon Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433

31 I,, N, X, S I, 15/ Dokumenter Oscilloskop MEK saksnr. 15/ Tilbud Nortelco Minianbud for oscilloskop - Institutt for mekanikk, elektronikk og kjemi Jon Sverre Dischington Hanssen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Minianbud oscilloskop - tilbud 4Test Minianbud for oscilloskop - Institutt for mekanikk, elektronikk og kjemi Jon Sverre Dischington Hanssen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Minianbud farnell - tilbud Farnell Minianbud for oscilloskop - Institutt for mekanikk, elektronikk og kjemi Jon Sverre Dischington Hanssen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Minianbud oscilloskop - tilbud Elfa Minianbud for oscilloskop - Institutt for mekanikk, elektronikk og kjemi Jon Sverre Dischington Hanssen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Invitasjon til begrenset anbudskonkurranse - 10 stk oscilloskop-epost Elfa ifb tilbud Minianbud for oscilloskop - Institutt for mekanikk, elektronikk og kjemi Jon Sverre Dischington Hanssen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Invitasjon til begrenset anbudskonkurranse - 10 stk oscilloskop - epost ifb tilbud Elfa Minianbud for oscilloskop - Institutt for mekanikk, elektronikk og kjemi Jon Sverre Dischington Hanssen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

32 I,, N, X, S I, 15/ Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Innstilling og utvidet søkerliste Tilsetting i stilling som rådgiver/seniorrådgiver i avdeling FO Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar fra HIOA - faglig råd - autorisasjon som fysioterapeut - utdanning fra Syria - Fares Abbas Alfares Autorisasjon som fysioterapeut - utdannelse fra Syria - Fares Abbas Alfares Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK internasjonalisering /Linda Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett - ny studieprogresjon - Bachelor i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bio - Anders Tulipan Timelønnet arbeidstaker - Anders Tulipan Anders Tulipan økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innstilling og utvidet søkerliste Tilsetting i stilling som universitetsbibliotekar - avd. for Læringssenter og bibliotek - P32 Journaldato: Tilg. kode: Offl 25 HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

33 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om tilsetting som universitetsbibliotekar - Malene Wøhlk Gundersen Tilsetting i stilling som universitetsbibliotekar - avd. for Læringssenter og bibliotek - P32 Malene Wøhlk Gundersen HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Registreringsskjema SAP Tilsetting i stilling som universitetsbibliotekar - avd. for Læringssenter og bibliotek - P32 Offl 14 første ledd HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Saksframlegg til klagenemnda - sak 36/ Mistanke om fusk - Master i niversell utforming av IKT - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Invitasjon til møte i klagenemnda sak 36/ Mistanke om fusk - Master i niversell utforming av IKT - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bibliotek og informasjonsvitenskap - Studentmappe - og internasjonalisering /Marianne Brekke Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Saksframlegg - Forslag til innstilling - Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor innen bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Fakultet SAM - Institutt ABI - Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor innen bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Fakultet SAM, Institutt ABI Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

34 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor innen bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Fakultet SAM, Institutt ABI Kristine Aalrust Kristoffersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Trukket søknad - Tilsetting i 2 lærerstillinger og 1 adm. stilling i samarbeid med Fredskorpset 2016/2017 Offl 25 Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Trukket søknad - Tilsetting i 2 lærerstillinger og 1 adm. stilling i samarbeid med Fredskorpset 2016/2017 Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjente utlysningstekster Tilsetting av Førsteamanuensis innen bygningsfysikk og bygningsmaterialer - Institutt for Bygg og energiteknikk HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjent utlysningstekst Tilsetting av stipendiat - Institutt MEK - Assisted living project Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan for miljøarbeid i bedrift og samfunn - 10 vekttall - Godkjent Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Miljøarbeid i bedrift og samfunn Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000

35 I,, N, X, S, 15/ Referat fra vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 X, 15/ Referat fra vurderingssamtale med bemerkninger fra student Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 15/ Oversendelse av kontrakt til sakkyndig utvalg Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Sakkyndig utvalg Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for praktisk-pedagogisk utdanning 20 vekttall - Godkjent med endringer og justeringer gjeldende fra og med Planen datert Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Praktisk-pedagogisk utdanning Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 I, 15/ Contract of employment - TKD - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Personal

36 I,, N, X, S N, 15/ Organisasjonsendring - Ny seksjon i Avd. IKT Opprettelse av ny seksjon i IT-avdelingen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Karl Olaf Borge økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring IKT Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon eiendom HR /Brita Bye Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ SOS Samfunnsvitenskapelige emner: Stats- og kommunalkunnskap - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i sosialt arbeid - studieår og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 451 X, 15/ SOS Samfunnsvitenskapelige emner: Stats- og kommunalkunnskap (nynorsk) - høst - ordinær Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i sosialt arbeid - studieår og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 451 X, 15/ Revidert utlysningstekst - Rådgiver/seniorrådgiver - Avdeling for eiendom Tilsetting - seniorrådgiver/rådgiver innenfor prosessforbedring og organisasjonsutvikling HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studieplan i kost og ernæring - 10 vekttall modulstrukturert - Godkjent Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Oversikt over standardtitler på studentsaker

Oversikt over standardtitler på studentsaker Oversikt over standardtitler på studentsaker Hva Dok.type Type Studentmappe Studentmappe [Etternavn Fornavn Mellomnavn] - ephorte [20xx/xxx] Søknad om permisjon - Søknad om permisjon [Studieprogram] Permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01155-11 Søknad om 20 % permisjon Arbeidsforhold Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 17.08.2016, Besvart

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-31 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer