DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Student, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Alna Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal, 14/077-4 Supplerende dokumentasjon til NOKT i forkant av institusjonsbesøk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte 14/3009 ) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mette Torp Christensen , 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting i 50 % stilling som høgskolelektor ved HiOA Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Tildeling av B-tillegg Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet - SYBA1200 Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student

2 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om midlertidig stilling som høgskolelektor II ved Høgskolen i Oslo og Akershus Midlertidig tilsetting i 20 prosent stilling som høgskolelektor II - ephorte 14/3974 Bjørn Bjelland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell I, 14/ Kontrakt om sensur - bachelor i faglærerutdanning i forgiving, kunst og håndverk - Trygve Retvik Sensoroppnevning - TKD - EST Institutt for estetiske fag - studieåret Trygve Retvik Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby I, 14/ Kontrakt om sensur - bachelor i faglærerutdanning i forgiving, kunst og håndverk - Marianne Stormoen Jepsen Sensoroppnevning - TKD - EST Institutt for estetiske fag - studieåret Marianne Stormoen Jepsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby I, 14/ Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi /Ingvil Øien internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad I, 14/ Arbeidsavtale - signert - TKD - EST - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal, Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S, 14/ Avsluttet studium - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student I, 14/ Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Personal N, 14/ Endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal , Tatt til etterretning, 14/ Overføring til Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Personal N, 14/ Endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad HR /Monica Johnsen Solhaug Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV skanning økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

4 I,, N, X, S X, 14/ Ammeattest Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Søknad om ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilget søknad om ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Protokoll fra styremøte i Kunnskapsbyen Konferansesenter AS Styremøter Kunnskapsbyen Konferansesenter AS Lillestrøm ( ephorte 12/1020 ) Kunnskapsbyen Lillestrøm eiendom, Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte /Tom E. Syvertsen 010 N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om fritak PARAPRA Bachelor i prehospitalt arbeid/paramedic Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P Student

5 I,, N, X, S, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 14/ Oppsigelse av studieplass - Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse (180 sp) - Studentmappe - internasjonalisering /Mona Kjøl Student, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal, 14/ Tilbud om økt stillingsprosent fra Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Invitasjon til avklaringsmøte - endt åremålsstilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Studiestart - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student

6 I,, N, X, S I, 14/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD- IT - Lars Henrik Nordli Timelønnet arbeidstaker - Lars Henrik Nordli Lars Henrik Nordli økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning X, 14/06-9 Innvilget søknad om foreldrepenger Personalmappe - HR /Anders Dahle HR /Anders Dahle Personal, 14/06-5 Innvilget søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i regnskap og revisjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet. Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Egenmeldt sykefravær 2. kvartal Kjeller Egenmeldt sykefravær SSB - (ref. 2012/6) Statistisk sentralbyrå HR /Monica Johnsen Solhaug

7 I,, N, X, S, 14/ Egenmeldt sykefravær 2. kvartal Pilestredet Egenmeldt sykefravær SSB - (ref. 2012/6) Statistisk sentralbyrå HR /Monica Johnsen Solhaug , 14/ For signering - Fakultet SAM - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - praktisk pedagogisk utdanning - PP - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Tine Claes Student, 14/ Overgang til avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student

8 I,, N, X, S I, 14/ Avlyst dialogmøte Personalmappe - NAV Fredrikstad Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal , Tatt til etterretning, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Vedrørende videre studieprogresjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 14/ Innvilget reduksjon av stillingsprosent i forbindelse med pensjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S, 14/ Tildeling av B-tillegg Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - Nav Nordre Aker Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal, 14/ Opptaksbrev ph.d. i helsevitenskap - Kandidatmappe phd programmet i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Student 622 I, 14/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Låsesmedavtale mellom Nordic Security AS og HiOA - ref. 14/07194 Anbudskonkurranse - Låsesmedtjenester og materialer - rammeavtale - Eiendom - Ephorteref 2014/3154 Nordic Security AS /Cato Kristiansen økonomi /Tobias Brokhaug Persson N, 14/ SAM - Søknad om overføring av midler til Climate change journalism - North and South Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang

10 I,, N, X, S I, 14/ Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Personal X, 14/ Vedtak fra NAV på utsettelse av uttak av foreldrepenger Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Korrigert søknad om utsettelse og gradert uttak av foreldrepenger Personalmappe - NAV Grünerløkka Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Tilbakemelding på korrigert søknad om uttak av ferie og søknad om gradert uttak av foreldrepenger - Korrigert forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - Sykepleie - SYBAD1200 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student N, 14/ Anmodning om fast tilsetting - LI - Personalmappe - Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal

11 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om fast stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Arbeidsavtale signert - LI - ST - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Personal , Tatt til etterretning N, 14/ Forlengelse av tilsettingsperiode som stipendiat Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal I, 14/ Søknad om forlenget stipendperiode Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Innvilget - søknad om forlenget stipendperiode Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Sagene økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

12 I,, N, X, S X, 14/ Korrespondanse på e-post - Sykemelding Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ tløp av sykepengerettigheter Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Attest Personalmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Skedsmo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Sagene økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal X, 14/ Godkjenning- revidert pensum Kvalitativ-metode, fra høst 2015 Ph.d.-program sosialt arbeid og sosialpolitikk Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen

13 I,, N, X, S, 14/ Endret studieprogresjon - forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student I, 14/ Sentralisering av lønnstjenester i DFØ Sentralisering av lønnstjenester til DFØ Stavanger Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen , 14/ Innvilget søknad om ferie og permisjon uten lønn Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning, 14/ Tilbud om forlenget vikariat fram til Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal

14 I,, N, X, S, 14/ Korrigert informasjon om gjenopptak av studier - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - Nav Nesodden økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, 14/ Pensjonsmelding Personalmappe - Statens pensjonskasse HR /Inger Elisabeth Hald Personal, 14/ Tilbud om midlertidig 5 % ekstern finansiert stilling som førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi - nytt lønnstilbud Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal

15 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting som førsteamanuensis ved HiOA - TKD - EST Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ E-post utveksling - innvilget forlengelse av rettighetspermisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student I, 14/ Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen for høsten 2015 Kompetanse for kvalitet - Studietilbud tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Kaja Kristin Ahlgreen , 14/ Opphør av midlertidig tilsetting som rådgiver ved Seksjon for HR - HF Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal N, 14/ Forskudd lønn - tilsetting av vikar - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Tilbud om tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved HiOA - TKD - EST Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal

16 I,, N, X, S, 14/ Invitasjon til avklaringsmøte - Endt åremålsstilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal N, 14/ Tillegg til svar på søknad fra Ingvil Øien om disponering av tildelte HOV såkornmidler i 2016 HOV Såkornmidler 2014, ephorte 14/628 Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett , 14/ Innvilget søknad om innpassing av emne - BVEL - Våren 2015 Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Audun Westad Student X, 14/ BFV Profesjonell veiledning av nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten - Vår - Ny/utsatt Eksamensoppgaver - Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Silje Carstens Varden , 14/ Korrigert vedtak om tap av studierett, bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Lønnsopprykk i henhold til Hovedtariffavtalen Personalmappe - HR /Anders Dahle Personal

17 I,, N, X, S I, 14/ Anmodning om redegjørelse - Spørsmål om forskjellsbehandling Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Likestillings- og diskrimineringsombudet Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide N, 14/ Anmodning om opprettelse av sakkyndig utvalg Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal I, 14/ Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015 Kunnskapsdepartementet økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Mona Leinum , 14/ Attest Personalmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Frogner økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Nytt tilbud om tilsetting som førsteamanuensis Tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor - Institutt for Helse - ernæring og ledelse - sykepleie Alfhild Dihle Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal

18 I,, N, X, S I, 15/ klage på ikke bestått muntlig arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Offl 11 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen X, 15/ Innkalling til møte i studieutvalget ved HiOA Studieutvalget ved HiOA 2015 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal I, 15/ Avlevering til Nasjonalbiblioteket Avlevering av HiOAs skriftserie til Nasjonalbiblioteket 2015 Nasjonalbiblioteket Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Lars Egeland I, 15/ Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Student 59

19 I,, N, X, S N, 15/ Ber om underretning av tildeling - innvilget søknad om utenlandsstipend - SPS - Tatjana Zlatanovic tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen , Tatt til etterretning N, 15/ Ber om underretning av tildeling - innvilget søknad om utenlandsstipend - Institutt for arkiv - bibliotek og informasjonsfag - Maliheh Farrokhnia tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen , Tatt til orientering, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Emilie Strand Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Emilie Strand Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Lars Henrik Nordli Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Lars Henrik Nordli Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Sarai Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Baljit Sarai Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt

20 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Al-Hellali Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Anmer Seifaddin Hussain Al-Hellali Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Emilie Hallgren Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Emilie Hallgren Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Yulai de Meer Fjeld Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Yulai de Meer Fjeld Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Anqi Zhao Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Anqi Zhao Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Lars Henrik Nordli Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Lars Henrik Nordli Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Simen Arvnes Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Simen Arvnes Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt

21 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Markus Bjørklund Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Markus Bjørklund Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD, Allmennfag - stud.ass Svein Petter Gjøby Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Svein Petter Gjøby Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK - Studentassistent mekanikk - Thomas Malmedal Røkke Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Thomas Malmedal Røkke Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Studentassistent Byggematerialer og betongdimensjonering - Håvard Kristiansen Engdahl Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Håvard Kristiansen Engedahl Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Inst. IT Allmennfag- Elin Svarstad Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Elin Svarstad Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum

22 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Fak. TKD- Inst. IT menn- Ilhana Kulaglic Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Ilhana Kulaglic Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Barnehagelærer deltid - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Student X, 15/ Rekvirering av såkornmidler, HF HOV Såkornmidler 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Kari Torslett Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett N, 15/ Behov for midlertidig tilsetting - 20 % stilling - tillegg - Enhet for innovasjon og kompetanseheving - TKD Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 15/ Tilsetting i midlertidig stilling - 20 % tillegg Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal I, 15/ Arbeidsavtale signert - TKD - EST - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal

23 I,, N, X, S, 15/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 15/ Vedtak om forlengelse i ph.d.-programmet i atferdsanalyse - Kandidatmappe ph.d. i atferdsanalyse - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Student 622 N, 15/009-4 tbetalingsbilag TKD 2015 Tildelingsbrev e-campusmidler Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona I, 15/009-5 tbetalingsbilag SAM 2015 Tildelingsbrev e-campusmidler Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

24 I,, N, X, S X, 15/ Fremdriftsplan ph.d.-program sosial arbeid og sosialpolitikk - Kandidatmappe i ph.d.-program sosial arbeid og sosialpolitikk - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Student 622 I, 15/ Kopi av brev til REK Sør-øst Norge - Sondring mellom forskningsprosjekt-forskningsregister - Behov for avklaring NOVA prosjekt - ng i Norge - prosjektleder Tilmann von Soest Datatilsynet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 666, 15/ Tildeling av posisjoneringsmidler til Boning Feng - saksnr.15/00774 Internasjonaliseringsmidler og PES-midler 2015 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal N, 15/ Delegasjon av fastsettelsesmyndighet til Studieutvalget Styresak tvalgsstrukturen ved HiOA og delegasjon av myndighet Prorektor for utdanning /Nina Waaler Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om godskriving av emner - Masterstudie i læring i komplekse systemer MALKD (120 sp), påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student

25 I,, N, X, S I, 15/ Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - ABL mellom LI og bydel Vestre Aker Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Bydel Vestre Aker Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - ABL mellom LI og Nesåsen Barnehage SA Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Nesåsen Barnehage SA Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Besvart med utgående dokument X, 15/ Stans av lønn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal X, 15/ Endring av lønn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal, 15/ Innkalling til oppfølgingssamtale Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i fysioterapi - internasjonalisering /Trine Klingenberg N, 15/ Forlengelse av arbeidsavtale - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/00658-1 Bekreftelse på ansettelsesforhold NAV Frogner (1) 21.01.2015 Personal I, 14/00677-7 Oppsigelse av stilling 01.09.2015 Personal 04.09.2015, Tatt til etterretning, 14/00690-2 28.01.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05435-3 Refusjon av sykepenger - 07.07.15-30.08.15 - Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 09.09.2015 Personal, 14/054-32 Arbeidsavtale 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-31 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05023-1 03/129-13 Ekstern evaluering av hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning materiale fra fjernarkivet - HiO - samlesak Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer