DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Student, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Alna Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal, 14/077-4 Supplerende dokumentasjon til NOKT i forkant av institusjonsbesøk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte 14/3009 ) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mette Torp Christensen , 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting i 50 % stilling som høgskolelektor ved HiOA Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Tildeling av B-tillegg Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet - SYBA1200 Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student

2 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om midlertidig stilling som høgskolelektor II ved Høgskolen i Oslo og Akershus Midlertidig tilsetting i 20 prosent stilling som høgskolelektor II - ephorte 14/3974 Bjørn Bjelland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell I, 14/ Kontrakt om sensur - bachelor i faglærerutdanning i forgiving, kunst og håndverk - Trygve Retvik Sensoroppnevning - TKD - EST Institutt for estetiske fag - studieåret Trygve Retvik Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby I, 14/ Kontrakt om sensur - bachelor i faglærerutdanning i forgiving, kunst og håndverk - Marianne Stormoen Jepsen Sensoroppnevning - TKD - EST Institutt for estetiske fag - studieåret Marianne Stormoen Jepsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby I, 14/ Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi /Ingvil Øien internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad I, 14/ Arbeidsavtale - signert - TKD - EST - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal, Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S, 14/ Avsluttet studium - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student I, 14/ Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Personal N, 14/ Endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal , Tatt til etterretning, 14/ Overføring til Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Personal N, 14/ Endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad HR /Monica Johnsen Solhaug Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV skanning økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

4 I,, N, X, S X, 14/ Ammeattest Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Søknad om ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilget søknad om ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Protokoll fra styremøte i Kunnskapsbyen Konferansesenter AS Styremøter Kunnskapsbyen Konferansesenter AS Lillestrøm ( ephorte 12/1020 ) Kunnskapsbyen Lillestrøm eiendom, Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte /Tom E. Syvertsen 010 N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om fritak PARAPRA Bachelor i prehospitalt arbeid/paramedic Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P Student

5 I,, N, X, S, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 14/ Oppsigelse av studieplass - Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse (180 sp) - Studentmappe - internasjonalisering /Mona Kjøl Student, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal, 14/ Tilbud om økt stillingsprosent fra Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Invitasjon til avklaringsmøte - endt åremålsstilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Studiestart - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student

6 I,, N, X, S I, 14/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD- IT - Lars Henrik Nordli Timelønnet arbeidstaker - Lars Henrik Nordli Lars Henrik Nordli økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning X, 14/06-9 Innvilget søknad om foreldrepenger Personalmappe - HR /Anders Dahle HR /Anders Dahle Personal, 14/06-5 Innvilget søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i regnskap og revisjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet. Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Egenmeldt sykefravær 2. kvartal Kjeller Egenmeldt sykefravær SSB - (ref. 2012/6) Statistisk sentralbyrå HR /Monica Johnsen Solhaug

7 I,, N, X, S, 14/ Egenmeldt sykefravær 2. kvartal Pilestredet Egenmeldt sykefravær SSB - (ref. 2012/6) Statistisk sentralbyrå HR /Monica Johnsen Solhaug , 14/ For signering - Fakultet SAM - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - praktisk pedagogisk utdanning - PP - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Tine Claes Student, 14/ Overgang til avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student

8 I,, N, X, S I, 14/ Avlyst dialogmøte Personalmappe - NAV Fredrikstad Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal , Tatt til etterretning, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Vedrørende videre studieprogresjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 14/ Innvilget reduksjon av stillingsprosent i forbindelse med pensjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S, 14/ Tildeling av B-tillegg Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - Nav Nordre Aker Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal, 14/ Opptaksbrev ph.d. i helsevitenskap - Kandidatmappe phd programmet i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Student 622 I, 14/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Låsesmedavtale mellom Nordic Security AS og HiOA - ref. 14/07194 Anbudskonkurranse - Låsesmedtjenester og materialer - rammeavtale - Eiendom - Ephorteref 2014/3154 Nordic Security AS /Cato Kristiansen økonomi /Tobias Brokhaug Persson N, 14/ SAM - Søknad om overføring av midler til Climate change journalism - North and South Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang

10 I,, N, X, S I, 14/ Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Personal X, 14/ Vedtak fra NAV på utsettelse av uttak av foreldrepenger Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Korrigert søknad om utsettelse og gradert uttak av foreldrepenger Personalmappe - NAV Grünerløkka Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Tilbakemelding på korrigert søknad om uttak av ferie og søknad om gradert uttak av foreldrepenger - Korrigert forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - Sykepleie - SYBAD1200 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student N, 14/ Anmodning om fast tilsetting - LI - Personalmappe - Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal

11 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om fast stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Arbeidsavtale signert - LI - ST - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Personal , Tatt til etterretning N, 14/ Forlengelse av tilsettingsperiode som stipendiat Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal I, 14/ Søknad om forlenget stipendperiode Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Innvilget - søknad om forlenget stipendperiode Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Sagene økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

12 I,, N, X, S X, 14/ Korrespondanse på e-post - Sykemelding Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ tløp av sykepengerettigheter Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Attest Personalmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Skedsmo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Sagene økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal X, 14/ Godkjenning- revidert pensum Kvalitativ-metode, fra høst 2015 Ph.d.-program sosialt arbeid og sosialpolitikk Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen

13 I,, N, X, S, 14/ Endret studieprogresjon - forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student I, 14/ Sentralisering av lønnstjenester i DFØ Sentralisering av lønnstjenester til DFØ Stavanger Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen , 14/ Innvilget søknad om ferie og permisjon uten lønn Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning, 14/ Tilbud om forlenget vikariat fram til Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal

14 I,, N, X, S, 14/ Korrigert informasjon om gjenopptak av studier - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - Nav Nesodden økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, 14/ Pensjonsmelding Personalmappe - Statens pensjonskasse HR /Inger Elisabeth Hald Personal, 14/ Tilbud om midlertidig 5 % ekstern finansiert stilling som førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi - nytt lønnstilbud Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal

15 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting som førsteamanuensis ved HiOA - TKD - EST Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ E-post utveksling - innvilget forlengelse av rettighetspermisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student I, 14/ Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen for høsten 2015 Kompetanse for kvalitet - Studietilbud tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Kaja Kristin Ahlgreen , 14/ Opphør av midlertidig tilsetting som rådgiver ved Seksjon for HR - HF Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal N, 14/ Forskudd lønn - tilsetting av vikar - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Tilbud om tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved HiOA - TKD - EST Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal

16 I,, N, X, S, 14/ Invitasjon til avklaringsmøte - Endt åremålsstilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal N, 14/ Tillegg til svar på søknad fra Ingvil Øien om disponering av tildelte HOV såkornmidler i 2016 HOV Såkornmidler 2014, ephorte 14/628 Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett , 14/ Innvilget søknad om innpassing av emne - BVEL - Våren 2015 Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Audun Westad Student X, 14/ BFV Profesjonell veiledning av nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten - Vår - Ny/utsatt Eksamensoppgaver - Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Silje Carstens Varden , 14/ Korrigert vedtak om tap av studierett, bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Lønnsopprykk i henhold til Hovedtariffavtalen Personalmappe - HR /Anders Dahle Personal

17 I,, N, X, S I, 14/ Anmodning om redegjørelse - Spørsmål om forskjellsbehandling Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Likestillings- og diskrimineringsombudet Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide N, 14/ Anmodning om opprettelse av sakkyndig utvalg Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal I, 14/ Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015 Kunnskapsdepartementet økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Mona Leinum , 14/ Attest Personalmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Frogner økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Nytt tilbud om tilsetting som førsteamanuensis Tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor - Institutt for Helse - ernæring og ledelse - sykepleie Alfhild Dihle Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal

18 I,, N, X, S I, 15/ klage på ikke bestått muntlig arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Offl 11 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen X, 15/ Innkalling til møte i studieutvalget ved HiOA Studieutvalget ved HiOA 2015 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal I, 15/ Avlevering til Nasjonalbiblioteket Avlevering av HiOAs skriftserie til Nasjonalbiblioteket 2015 Nasjonalbiblioteket Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Lars Egeland I, 15/ Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Student 59

19 I,, N, X, S N, 15/ Ber om underretning av tildeling - innvilget søknad om utenlandsstipend - SPS - Tatjana Zlatanovic tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen , Tatt til etterretning N, 15/ Ber om underretning av tildeling - innvilget søknad om utenlandsstipend - Institutt for arkiv - bibliotek og informasjonsfag - Maliheh Farrokhnia tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen , Tatt til orientering, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Emilie Strand Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Emilie Strand Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Lars Henrik Nordli Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Lars Henrik Nordli Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Sarai Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Baljit Sarai Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt

20 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Al-Hellali Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Anmer Seifaddin Hussain Al-Hellali Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Emilie Hallgren Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Emilie Hallgren Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Yulai de Meer Fjeld Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Yulai de Meer Fjeld Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Anqi Zhao Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Anqi Zhao Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Lars Henrik Nordli Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Lars Henrik Nordli Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Simen Arvnes Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Simen Arvnes Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt

21 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Markus Bjørklund Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Markus Bjørklund Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD, Allmennfag - stud.ass Svein Petter Gjøby Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Svein Petter Gjøby Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK - Studentassistent mekanikk - Thomas Malmedal Røkke Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Thomas Malmedal Røkke Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Studentassistent Byggematerialer og betongdimensjonering - Håvard Kristiansen Engdahl Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Håvard Kristiansen Engedahl Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Inst. IT Allmennfag- Elin Svarstad Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Elin Svarstad Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum

22 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Fak. TKD- Inst. IT menn- Ilhana Kulaglic Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Ilhana Kulaglic Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Barnehagelærer deltid - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Student X, 15/ Rekvirering av såkornmidler, HF HOV Såkornmidler 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Kari Torslett Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett N, 15/ Behov for midlertidig tilsetting - 20 % stilling - tillegg - Enhet for innovasjon og kompetanseheving - TKD Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 15/ Tilsetting i midlertidig stilling - 20 % tillegg Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal I, 15/ Arbeidsavtale signert - TKD - EST - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal

23 I,, N, X, S, 15/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 15/ Vedtak om forlengelse i ph.d.-programmet i atferdsanalyse - Kandidatmappe ph.d. i atferdsanalyse - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Student 622 N, 15/009-4 tbetalingsbilag TKD 2015 Tildelingsbrev e-campusmidler Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona I, 15/009-5 tbetalingsbilag SAM 2015 Tildelingsbrev e-campusmidler Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

24 I,, N, X, S X, 15/ Fremdriftsplan ph.d.-program sosial arbeid og sosialpolitikk - Kandidatmappe i ph.d.-program sosial arbeid og sosialpolitikk - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Student 622 I, 15/ Kopi av brev til REK Sør-øst Norge - Sondring mellom forskningsprosjekt-forskningsregister - Behov for avklaring NOVA prosjekt - ng i Norge - prosjektleder Tilmann von Soest Datatilsynet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 666, 15/ Tildeling av posisjoneringsmidler til Boning Feng - saksnr.15/00774 Internasjonaliseringsmidler og PES-midler 2015 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal N, 15/ Delegasjon av fastsettelsesmyndighet til Studieutvalget Styresak tvalgsstrukturen ved HiOA og delegasjon av myndighet Prorektor for utdanning /Nina Waaler Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om godskriving av emner - Masterstudie i læring i komplekse systemer MALKD (120 sp), påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student

25 I,, N, X, S I, 15/ Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - ABL mellom LI og bydel Vestre Aker Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Bydel Vestre Aker Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - ABL mellom LI og Nesåsen Barnehage SA Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Nesåsen Barnehage SA Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Besvart med utgående dokument X, 15/ Stans av lønn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal X, 15/ Endring av lønn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal, 15/ Innkalling til oppfølgingssamtale Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i fysioterapi - internasjonalisering /Trine Klingenberg N, 15/ Forlengelse av arbeidsavtale - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05435-3 Refusjon av sykepenger - 07.07.15-30.08.15 - Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 09.09.2015 Personal, 14/054-32 Arbeidsavtale 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Offentlig journal Journaldato: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00584-007 X Datert: 19.08.2013 Arkiv: ***** Saksans: LED/PROHEKTO Styret Sak: Forskrift for graden philosophiae

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Oversikt over standardtitler på studentsaker

Oversikt over standardtitler på studentsaker Oversikt over standardtitler på studentsaker Hva Dok.type Type Studentmappe Studentmappe [Etternavn Fornavn Mellomnavn] - ephorte [20xx/xxx] Søknad om permisjon - Søknad om permisjon [Studieprogram] Permisjon

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014)

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Arbeidsfelt / - oppgaver Innhold Saksbehandling vedtak-underskrift** (se under) Team Team organisert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Journaldato: 26.6.2014-29.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 03.06.2014.

Journaldato: 26.6.2014-29.6.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 03.06.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.6.2014-29.6.2014, Dokumenttype:,, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.06.2014 nnhold: Svar på søknad om strategimidler; kommersialisering,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer