DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Student, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Alna Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal, 14/077-4 Supplerende dokumentasjon til NOKT i forkant av institusjonsbesøk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte 14/3009 ) Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mette Torp Christensen , 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting i 50 % stilling som høgskolelektor ved HiOA Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Tildeling av B-tillegg Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet - SYBA1200 Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student

2 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om midlertidig stilling som høgskolelektor II ved Høgskolen i Oslo og Akershus Midlertidig tilsetting i 20 prosent stilling som høgskolelektor II - ephorte 14/3974 Bjørn Bjelland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell I, 14/ Kontrakt om sensur - bachelor i faglærerutdanning i forgiving, kunst og håndverk - Trygve Retvik Sensoroppnevning - TKD - EST Institutt for estetiske fag - studieåret Trygve Retvik Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby I, 14/ Kontrakt om sensur - bachelor i faglærerutdanning i forgiving, kunst og håndverk - Marianne Stormoen Jepsen Sensoroppnevning - TKD - EST Institutt for estetiske fag - studieåret Marianne Stormoen Jepsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby I, 14/ Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi /Ingvil Øien internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad I, 14/ Arbeidsavtale - signert - TKD - EST - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal, Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S, 14/ Avsluttet studium - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student I, 14/ Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Personal N, 14/ Endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal , Tatt til etterretning, 14/ Overføring til Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Personal N, 14/ Endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad HR /Monica Johnsen Solhaug Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV skanning økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

4 I,, N, X, S X, 14/ Ammeattest Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Søknad om ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilget søknad om ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Protokoll fra styremøte i Kunnskapsbyen Konferansesenter AS Styremøter Kunnskapsbyen Konferansesenter AS Lillestrøm ( ephorte 12/1020 ) Kunnskapsbyen Lillestrøm eiendom, Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte /Tom E. Syvertsen 010 N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om fritak PARAPRA Bachelor i prehospitalt arbeid/paramedic Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P Student

5 I,, N, X, S, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 14/ Oppsigelse av studieplass - Bachelor i Husøkonomi og serviceledelse (180 sp) - Studentmappe - internasjonalisering /Mona Kjøl Student, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal, 14/ Tilbud om økt stillingsprosent fra Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Invitasjon til avklaringsmøte - endt åremålsstilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Studiestart - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student

6 I,, N, X, S I, 14/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD- IT - Lars Henrik Nordli Timelønnet arbeidstaker - Lars Henrik Nordli Lars Henrik Nordli økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning X, 14/06-9 Innvilget søknad om foreldrepenger Personalmappe - HR /Anders Dahle HR /Anders Dahle Personal, 14/06-5 Innvilget søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i regnskap og revisjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet. Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Egenmeldt sykefravær 2. kvartal Kjeller Egenmeldt sykefravær SSB - (ref. 2012/6) Statistisk sentralbyrå HR /Monica Johnsen Solhaug

7 I,, N, X, S, 14/ Egenmeldt sykefravær 2. kvartal Pilestredet Egenmeldt sykefravær SSB - (ref. 2012/6) Statistisk sentralbyrå HR /Monica Johnsen Solhaug , 14/ For signering - Fakultet SAM - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - praktisk pedagogisk utdanning - PP - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Tine Claes Student, 14/ Overgang til avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student

8 I,, N, X, S I, 14/ Avlyst dialogmøte Personalmappe - NAV Fredrikstad Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal , Tatt til etterretning, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Vedrørende videre studieprogresjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 14/ Innvilget reduksjon av stillingsprosent i forbindelse med pensjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S, 14/ Tildeling av B-tillegg Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - Nav Nordre Aker Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal, 14/ Opptaksbrev ph.d. i helsevitenskap - Kandidatmappe phd programmet i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Student 622 I, 14/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Låsesmedavtale mellom Nordic Security AS og HiOA - ref. 14/07194 Anbudskonkurranse - Låsesmedtjenester og materialer - rammeavtale - Eiendom - Ephorteref 2014/3154 Nordic Security AS /Cato Kristiansen økonomi /Tobias Brokhaug Persson N, 14/ SAM - Søknad om overføring av midler til Climate change journalism - North and South Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang

10 I,, N, X, S I, 14/ Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Personal X, 14/ Vedtak fra NAV på utsettelse av uttak av foreldrepenger Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Korrigert søknad om utsettelse og gradert uttak av foreldrepenger Personalmappe - NAV Grünerløkka Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Tilbakemelding på korrigert søknad om uttak av ferie og søknad om gradert uttak av foreldrepenger - Korrigert forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - Sykepleie - SYBAD1200 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student N, 14/ Anmodning om fast tilsetting - LI - Personalmappe - Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal

11 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om fast stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Arbeidsavtale signert - LI - ST - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Personal , Tatt til etterretning N, 14/ Forlengelse av tilsettingsperiode som stipendiat Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal I, 14/ Søknad om forlenget stipendperiode Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Innvilget - søknad om forlenget stipendperiode Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Sagene økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

12 I,, N, X, S X, 14/ Korrespondanse på e-post - Sykemelding Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ tløp av sykepengerettigheter Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Attest Personalmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Skedsmo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Sagene økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal X, 14/ Godkjenning- revidert pensum Kvalitativ-metode, fra høst 2015 Ph.d.-program sosialt arbeid og sosialpolitikk Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen

13 I,, N, X, S, 14/ Endret studieprogresjon - forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student I, 14/ Sentralisering av lønnstjenester i DFØ Sentralisering av lønnstjenester til DFØ Stavanger Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen , 14/ Innvilget søknad om ferie og permisjon uten lønn Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning, 14/ Tilbud om forlenget vikariat fram til Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Refusjonskrav av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal

14 I,, N, X, S, 14/ Korrigert informasjon om gjenopptak av studier - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - Nav Nesodden økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, 14/ Pensjonsmelding Personalmappe - Statens pensjonskasse HR /Inger Elisabeth Hald Personal, 14/ Tilbud om midlertidig 5 % ekstern finansiert stilling som førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi - nytt lønnstilbud Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal

15 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting som førsteamanuensis ved HiOA - TKD - EST Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ E-post utveksling - innvilget forlengelse av rettighetspermisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student I, 14/ Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen for høsten 2015 Kompetanse for kvalitet - Studietilbud tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Kaja Kristin Ahlgreen , 14/ Opphør av midlertidig tilsetting som rådgiver ved Seksjon for HR - HF Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal N, 14/ Forskudd lønn - tilsetting av vikar - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Tilbud om tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved HiOA - TKD - EST Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal

16 I,, N, X, S, 14/ Invitasjon til avklaringsmøte - Endt åremålsstilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal N, 14/ Tillegg til svar på søknad fra Ingvil Øien om disponering av tildelte HOV såkornmidler i 2016 HOV Såkornmidler 2014, ephorte 14/628 Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett , 14/ Innvilget søknad om innpassing av emne - BVEL - Våren 2015 Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Audun Westad Student X, 14/ BFV Profesjonell veiledning av nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten - Vår - Ny/utsatt Eksamensoppgaver - Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Silje Carstens Varden , 14/ Korrigert vedtak om tap av studierett, bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Lønnsopprykk i henhold til Hovedtariffavtalen Personalmappe - HR /Anders Dahle Personal

17 I,, N, X, S I, 14/ Anmodning om redegjørelse - Spørsmål om forskjellsbehandling Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Likestillings- og diskrimineringsombudet Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide N, 14/ Anmodning om opprettelse av sakkyndig utvalg Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal I, 14/ Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015 Kunnskapsdepartementet økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Mona Leinum , 14/ Attest Personalmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Frogner økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Nytt tilbud om tilsetting som førsteamanuensis Tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor - Institutt for Helse - ernæring og ledelse - sykepleie Alfhild Dihle Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal

18 I,, N, X, S I, 15/ klage på ikke bestått muntlig arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Offl 11 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen X, 15/ Innkalling til møte i studieutvalget ved HiOA Studieutvalget ved HiOA 2015 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal I, 15/ Avlevering til Nasjonalbiblioteket Avlevering av HiOAs skriftserie til Nasjonalbiblioteket 2015 Nasjonalbiblioteket Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Lars Egeland I, 15/ Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Student 59

19 I,, N, X, S N, 15/ Ber om underretning av tildeling - innvilget søknad om utenlandsstipend - SPS - Tatjana Zlatanovic tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen , Tatt til etterretning N, 15/ Ber om underretning av tildeling - innvilget søknad om utenlandsstipend - Institutt for arkiv - bibliotek og informasjonsfag - Maliheh Farrokhnia tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen , Tatt til orientering, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Emilie Strand Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Emilie Strand Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Lars Henrik Nordli Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Lars Henrik Nordli Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Sarai Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Baljit Sarai Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt

20 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Al-Hellali Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Anmer Seifaddin Hussain Al-Hellali Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Emilie Hallgren Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Emilie Hallgren Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Yulai de Meer Fjeld Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Yulai de Meer Fjeld Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Anqi Zhao Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Anqi Zhao Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Lars Henrik Nordli Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Lars Henrik Nordli Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Simen Arvnes Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Simen Arvnes Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt

21 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Markus Bjørklund Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Markus Bjørklund Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD, Allmennfag - stud.ass Svein Petter Gjøby Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Svein Petter Gjøby Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK - Studentassistent mekanikk - Thomas Malmedal Røkke Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Thomas Malmedal Røkke Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Studentassistent Byggematerialer og betongdimensjonering - Håvard Kristiansen Engdahl Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Håvard Kristiansen Engedahl Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Inst. IT Allmennfag- Elin Svarstad Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Elin Svarstad Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum

22 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Fak. TKD- Inst. IT menn- Ilhana Kulaglic Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Ilhana Kulaglic Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Barnehagelærer deltid - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Student X, 15/ Rekvirering av såkornmidler, HF HOV Såkornmidler 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Kari Torslett Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett N, 15/ Behov for midlertidig tilsetting - 20 % stilling - tillegg - Enhet for innovasjon og kompetanseheving - TKD Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 15/ Tilsetting i midlertidig stilling - 20 % tillegg Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal I, 15/ Arbeidsavtale signert - TKD - EST - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal

23 I,, N, X, S, 15/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 15/ Vedtak om forlengelse i ph.d.-programmet i atferdsanalyse - Kandidatmappe ph.d. i atferdsanalyse - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Student 622 N, 15/009-4 tbetalingsbilag TKD 2015 Tildelingsbrev e-campusmidler Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona I, 15/009-5 tbetalingsbilag SAM 2015 Tildelingsbrev e-campusmidler Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

24 I,, N, X, S X, 15/ Fremdriftsplan ph.d.-program sosial arbeid og sosialpolitikk - Kandidatmappe i ph.d.-program sosial arbeid og sosialpolitikk - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Student 622 I, 15/ Kopi av brev til REK Sør-øst Norge - Sondring mellom forskningsprosjekt-forskningsregister - Behov for avklaring NOVA prosjekt - ng i Norge - prosjektleder Tilmann von Soest Datatilsynet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 666, 15/ Tildeling av posisjoneringsmidler til Boning Feng - saksnr.15/00774 Internasjonaliseringsmidler og PES-midler 2015 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal N, 15/ Delegasjon av fastsettelsesmyndighet til Studieutvalget Styresak tvalgsstrukturen ved HiOA og delegasjon av myndighet Prorektor for utdanning /Nina Waaler Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om godskriving av emner - Masterstudie i læring i komplekse systemer MALKD (120 sp), påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student

25 I,, N, X, S I, 15/ Revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - ABL mellom LI og bydel Vestre Aker Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Bydel Vestre Aker Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - ABL mellom LI og Nesåsen Barnehage SA Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Nesåsen Barnehage SA Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Besvart med utgående dokument X, 15/ Stans av lønn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal X, 15/ Endring av lønn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal, 15/ Innkalling til oppfølgingssamtale Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i fysioterapi - internasjonalisering /Trine Klingenberg N, 15/ Forlengelse av arbeidsavtale - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.07.2014 Årsrapport studieutvalget TKD 2013-2014 Studieutvalg - Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer