DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karsten Gusevik I, 14/077-6 Følgebrev Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte 14/3009 ) Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering /Marianne Brattland Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ellen Merethe Magnus 433 X, 14/094-4 Om svar på søknad om KIE midler til prosjektet Sanntids blodtrykssmåling uten mansjett - epostkorrespondanse KIE søknad TKD- Peyman Mirtaheri - Sanntids blodtrykssmåling uten mansjett - HiOA SAK 14/1876 Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for Institutt for maskin, elektronikk og kjemi /Peyman Mirtaheri Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Cecilia Roberts X, 14/ Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara , 14/ Søknad om forfatterbetaling Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie /Sølvi Helseth Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Tanja Strøm I, 14/ Søknad om støtte til publisering i BMC-Public Health - Siv Skarstein Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Siv Skarstein Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Tanja Strøm 69

2 I,, N, X, S, 14/ Bekreftelse på tilsettingsforhold Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Personal, 14/ tsatt innlevering av bacheloroppgave og utvidet studierett - bachelorstudium i samfunnsernæring - SERNB3900 Studentmappe - internasjonalisering /Mona Kjøl Student X, 14/ Protokoll fra møter - Protokoller fra møter i tilsettingsutvalg og tilsettingsråd - LI Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide N, 14/ SAP - skjema - Åse Bruvik Tilsetting av stipendiater - LI - YL - ephortesak 13/4645 Fellesadministrasjonen, økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg , Tatt til etterretning, 14/ Attest Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Personal

3 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om permisjon - Bachelor i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Høring - nderveisevaluering og organisering av SK og RI nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Morten Gransæther Kielland N, 14/ Høringsnotat - Prodekanrolle i ny ledelsesmodell nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier /Knut Patrick Hanevik Fakultet for samfunnsfag /Dag Jenssen Fakultet for teknologi, kunst og design /Egil Trømborg Fakultet for helsefag /Trine B. Haugen Senter for velferds- og arbeidslivsforskning /Kåre Hagen Senter for profesjonsstudier /Oddgeir Osland Prorektor for utdanning /Nina Waaler Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling /Anne llmann Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen /Christoffer Alsvik Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Morten Gransæther Kielland IKT, Seksjon for systemadministrasjon /Anders Schjelderup Lyng internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Liv Ingunn Bråten og internasjonalisering /Anne Thorsen eiendom /Mariann Hole Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling /Tore Hansen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Stab og sekretariat /Erik Dahlgren HR /Karin L. Bakke , Tatt til etterretning N, 14/ Høringsuttalelse fra avd SK nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 HR /Karin L. Bakke Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme /Julie Backer 010

4 I,, N, X, S, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelor i Facility Management - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova Student X, 14/ Reviderte retningslinjer YL til godkjenning mai 2015 Retningslinjer for praksisopplæring Kjeller Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard X, 14/ Retningslinjer for praksisopplæring LI/YL godkjent 12/2014 Retningslinjer for praksisopplæring Kjeller Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard I, 14/ Søknad om godskriving av prøve, emne eller obligatorisk undervisning - HF - Bachelor i prehospitalt arbeid - Paramedic Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P Student, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Sagene økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Innvilget søknad om fritak - medikamentregning Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Skolleborg Berke Student

5 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om innpassing av fag fra Norges tekniske naturvitenskapelige universitet - NTN - bachelorstudium i ingeniørfag - data - TKD - IT - Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Majken Solberg Student I, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Personal X, 14/ Inndragning av studierett april 2015 Inndraging av studierett på bakgrunn av manglende betaling og/eller semesterregistring Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Gro Christensen I, 14/ Kvittering for mottatt arkivuttrekk fra ephorte for fra Høgskolen i Akershus Deponering av historiske databaser - ephorte HiOA SAK 12/445 og Modulink Riksarkivet Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 041 I, 14/ Søknad om delvis omsorgspermisjon uten lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal , Tatt til orientering

6 I,, N, X, S X, 14/ Referat - Klage på praksissted - Barnehagelærerutdanningen - ephorte 14/604 Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard X, 14/ Referat - Klage på praksissted - Barnehagelærerutdanningen - ephorte 14/604 Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard X, 14/ Godkjenning som sensor - Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - Veiledningspedagogikk og egen rolle som veileder - Profesjonell veiledning av nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten - Anne Hedvig Torvik Nilsen Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Etter- og videreutdanning og oppdragsvirksomhet (EVO) og internasjonalisering /Silje Carstens Varden , 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Sagene økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal I, 14/ Søknad om ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal Besvart med utgående dokument N, 14/ Grunnlag for tilsetting som høgskolelektor i konstruksjonsteknikk - BE - TKD Tilsetting i ledig stilling som høgskolelektor i konstruksjonsteknikk - BE - TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Offl 25 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen

7 I,, N, X, S, 14/ Refusjon av foreldre- og svangerskapspenger - Personalmappe - NAV skanning økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal X, 14/ Gjennomført vernerunder HMS - Dokumentasjon - LI Seksjon for HR /Hæge Hanheide I, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, Tatt til etterretning X, 14/ Referat fra møte i praksisutvalg - Studentmappe - Institutt for grunnskole og faglærerutdanning /Vibeke Bjarnø Seksjon for praksisadministrasjon /Inger Skjolden Prado Student, 14/ Tilbud - Nasjonal rektorutdanning Rektorutdanningen Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng I, 14/ Arbeidsavtale -SAM - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Personal

8 I,, N, X, S I, 14/ Medveileder opphører - Kandidatmappe ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk - Madsen, Christian og internasjonalisering /Anne Thorsen Student 622, 14/ Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - studieplasser 2015 Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - studieplasser 2015 Bydel Alna Barnehageadministrasjon Fakultetsadministrasjonen /Bente Johansen X, 14/ Protokoll fra tilsettingsorgan Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Personal, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Ola vaas Student, 14/ Alumnisamling Rektorutdanningen - alumni Seksjon for oppdragsadministrasjon /Beate Holing Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng X, 14/ Protokoll fra tilsettingsorgan Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Institutt for SP - studieløp C - paramedic Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal

9 I,, N, X, S X, 14/ Tonje Gundersen - veileder for masterstudent Samlesak- Avtaler om internoppdrag SVA- Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt, 14/ Rapportering - status for tilbudet så langt Kompass - kompetanseheving for assistenter i barnehage - for 2014 Fylkesmannen i Oslo og Akershus /Reidun Løvberg Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde X, 14/ Protokoll fra tilsettingsorgan Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Personal I, 14/ Arbeidsavtale - TKD - EST Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal, Tatt til etterretning N, 14/ Saksfremlegg til tilsettingsrådet - Saksfremlegg til tilsettingsrådet - omgjøring av midlertidige gruppelederfunksjoner i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering til faste funksjoner Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Offl 25 første led Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Personal X, 14/ Sikkerhet under press - økt trussel Prosjekt Sikkerhet under Press - Rune Ottosen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Pamella Achiro

10 I,, N, X, S N, 14/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Personal, 14/ Delvis innvilget søknad om innpassing/fritak i bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Kristin Sletten Student X, 14/ Faglig vurdering av søknad om fritak - bachelorstudium i sykepleie SYPLGR - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Kristin Sletten internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Kristin Sletten Student, 14/ Bekreftelse på tilsettingsforhold Personalmappe - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Personal I, 15/ Søknad om ny vurdering av muntlige autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen 472

11 I,, N, X, S I, 15/ Tilsagn om tilskudd til mentor - Tilsagn om tilskudd til mentor - samlesak 2015 Nav Østensjø Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning I, 15/ Nasjonalbiblioteket etterlyser pliktavlevering av en publikasjon,. Avlevering av HiOAs skriftserie til Nasjonalbiblioteket 2015 Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Kristin Larsen Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Lars Egeland 044 I, 15/ Samarbeidsavtale California State niversity Northridge Fakultet HF - Internasjonale avtaler - SA - ephorte HiOA SAK 2014/175 CSN internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Suzanne Bancel N, 15/ Tildeling Idun Heir Senstad 3 tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kristin Prøitz Narum Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen 275 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Institutt B og E - Joakim Højsgård Borgen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Joakim Højsgård Borgen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK - Jon-Vetle Lunden Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Jon-Vetle Lunden økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - B&E - Torben Heiberg Strømsvik Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Torben Strømsvik økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - B&E - Bygg - Erlend Elde Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Erlend Elde økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Computer Science - Cathrine Kieu Trang Bui Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Cathrine Kieu Trang Bui økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Bygg - Magnus Vissebråten Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Magnus Vissebråten økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Ilhana Kulaglic Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Ilhana Kulaglic økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik

13 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Bygg - Roy Andre Grønli Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Roy Andre Grønli økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Andreas Åkesson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Andreas J. M. Åkesson økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK - Knut Olav Austbø Smedsgård Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Knut Olav Austbø Smedsgård økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - B&E - Bygg - Elise Wike Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Elise Wike økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Allmenn - Svein Petter Gjøby Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Svein Petter Gjøby økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik, 15/ Møteinnkalling om videre studieprogresjon - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Student

14 I,, N, X, S X, 15/ Referat fra møte Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Student I, 15/ Avtale om undervisningstjenester / veiledningsoppdrag - HF - Bachelor i Facility Management - Datec Norge AS - Gisle Kristiansen Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Datec Norge AS Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien, Tatt til orientering I, 15/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag -mellom HF og Pharkin v Pål Falck Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Pharkin A/S Pål Falck Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , Tatt til orientering I, 15/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag mellom HiOA, HF og Terjesen Konsulentpartner AS Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Terjesen Konsulentpartner AS Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag mellom HiOA, HF og Stiftelsen Idèbanken, Kirsten Paaby Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Stiftelsen Idèbanken Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , Tatt til etterretning

15 I,, N, X, S X, 15/ Innspill fra LI høring om endring av forskrift for tilsetting og opprykk.docx Høring - Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger HR /Cecilie Haugen Horn X, 15/ Høringsuttalelse rektorat Høring - Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger HR /Cecilie Haugen Horn X, 15/ A avtale i ph.d.-program sosialt arbeid og sosialpolitikk - Kandidatmappe i ph.d.-program sosialt arbeid og sosialpolitikk - og internasjonalisering /Anne Thorsen og internasjonalisering /Anne Thorsen Student 622 X, 15/ B avtale i ph.d.-program sosialt arbeid og sosialpolitikk - Kandidatmappe i ph.d.-program sosialt arbeid og sosialpolitikk - og internasjonalisering /Anne Thorsen og internasjonalisering /Anne Thorsen Student 622 X, 15/ Vedtaksprotokoll -møte 11/2015 F-stillinger Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor - psykomotorisk fysioterapi - Institutt for fysioterapi Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal I, 15/ Signert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABL 2015) mellom Idrettsbarnehage AS og HiOA, LI Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Indrettsbarnehage AS Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde

16 I,, N, X, S N, 15/ Forslag til tilsetting i vikariat - notat - Tilsetting i vikariat som som seniorrådgiver/rådgiver ved Fakultet TKD, Stab Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum I, 15/ Protokoll-prøveforelesning Fremstilling til doktorgradsprøven, ph.d. i profesjonsstudier - Hanne Hagland Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Anton Havnes Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger I, 15/ Protokoll - disputas Fremstilling til doktorgradsprøven, ph.d. i profesjonsstudier - Hanne Hagland Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Anton Havnes Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger I, 15/ Søknad om foreldrepermisjon - Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Personal I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag - Grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10 Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Martin Schneegans Student

17 I,, N, X, S N, 15/ Godkjenning av kunngjøringstekst - F-stilling i automatisering/ automatikk Tilsetting i ledig stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen elektro - automatisering/ kybernetikk - I - TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Lin llern Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen , 15/ For signering -timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST - Ariana Guilherme Fernandes Personalmappe - Ariana Fernandes Guilherme Seksjon for HR /Janne Steinsheim Personal, 15/ Individuell oppfølgingsplan Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 15/ Søknad om utviklingsmidler Individuelt tilpasset barnehagelærerutdanning tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde , 15/ Inntektsopplysninger Inntektsopplysninger - Tidligere ansatt - NAV Pensjon økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Inger Heidi Flesli I, 15/ Søknad om opptak til ph.d.-program i helsevitenskapa - Mikkel Magnus Thørrisen HF - Søknad om opptak til ph.d.-program i helsevitenskap samlesak Mikkel Magnus Thørrisen Offl 26 fjerde led Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss , Tatt til etterretning

18 I,, N, X, S, 15/ Anbud Anbudskonkurranse - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng N, 15/ Fo-prisen rekvirering av midler HiOA-dagen Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Kari Torslett Fakultet for helsefag, Seksjon for økonomi /Gro Barkvoll Rui X, 15/ Tildeling av studiekvalitetsprisen rekvirering av midler til LI HiOA-dagen Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO Seksjon for økonomi /Gabi Kloster X, 15/ Formidlingspris Lars Gule IST nytt prosjekt nr HiOA-dagen Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Anne Berit Faaberg Seksjon for økonomi /Renata Rennehvammen , 15/ Hospiteringsavtale Forlengelse av hospiteringsavtale- Janikke Solstad Vedeler Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Hussein Monfared Personal

19 I,, N, X, S X, 15/ An RCT of a counselling intervention aimed at promoting labour market integration and mental health amongst school dropouts in Norway An RCT of a counselling intervention aimed at promoting labour market integration and mental health amongst school dropouts in Norway - Ira Malmberg-Heimonen - VAMsøknad Offl 26 fjerde led Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Hege Nedberg , 15/ Tilsetting i midlertidig stilling som forskningsassistent Tilsetting i midlertidig stilling som forskningsassistent - Vegard S Svagård Vegard S. Svagård Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Hussein Monfared Personal X, 15/ BVEL105 - Sosialmedisin - vår - ordinær Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL125 - Arbeidslivskunnskap - Ordinær Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL202 - Velferdssosiologi og sosialpsykologi Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding

20 I,, N, X, S X, 15/ BVEL314V - Integrasjon, fellesskap, stat/nasjon - vår - ordinær Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL105 - Sosialmedisin - vår - ny/utsatt Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL125 - Arbeidslivskunnskap - vår - ny/utsatt Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL200 - Velferdsrett - vår - ny/utsatt Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL202 - Velferdssosiologi og sosialpsykologi - vår - ny/utsatt Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL314V - Integrasjon, fellesskap, stat/nasjon Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding

21 I,, N, X, S X, 15/ BVEL124 - Samfunnsøkonomi - Høst - ordinær Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL207 - Arbeids- og diskrimineringsrett - høst - ordinær Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL208 - dialog - høst - ordinær Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL313 - Oppfølging i samarbeid med bruker - høst - ordinær Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL316V - Boligpolitikk - høst - ordinær Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ BVEL124 - Samfunnsøkonomi - høst - ny/utsatt Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding

22 I,, N, X, S X, 15/ BVEL208 - Dialog - høst - ny/utsatt Eksamensoppgaver - bachelorstudiet i arbeids- og velferdsfag og internasjonalisering /Tone Gjerding X, 15/ Godkjenning/innpassing av emner - Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Majken Solberg Student, 15/ For signering - timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - IST - Pål Frogner Timelønnet arbeidstaker - Pål Frogner Pål Frogner Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Seksjon for HR /Janne Steinsheim , 15/ Innvilget søknad om permisjon Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Ola vaas Student, 15/ Samarbeidsavtale - Cruz Vermelha - Erasmus+ - SHA+Fysio Fakultet HF - Internasjonale avtaler - Portugal Cruz Vermelha /Fernande Principe internasjonalisering /Suzanne Bancel

23 I,, N, X, S I, 15/ Trekker søknad på stilling Tilsettingssak - førsteamanuensis/førstelektor(høgskolelektor i Arkiv- og dokumentbehandling Lars-Erik Hansen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt I, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsettingssak - førsteamanuensis/førstelektor(høgskolelektor i Arkiv- og dokumentbehandling Fakultet for samfunnsfag, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag /Tor Arne Dahl Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt, 15/ Letter of intent regarding a National Research School in Entrepreneurship Letter of intent regarding a National Research School in Entrepreneurship niversitetet i Nordland Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Brita Børve X, 15/ Protokoll fra tilsettingsorgan Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Personal X, 15/ Protokoll fra tilsettingsorgan Tilsetting av vikar som førsteamanuensis ved Samfunnsernæring Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal N, 15/ Notat master i Estetiske fag - revidering Master i estetiske fag - revidering av retning fagdidaktikk Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lasse Saur

24 I,, N, X, S, 15/ Kunngjøringstekst - PhD Candidate in Process Simulation and Learning Technologies Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat - PhD Candidate in Process Simulation and Learning Technologies - I - TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen N, 15/ Tilsetting som stipendiat innen elektro - PhD Candidate in Process Simulation and Learning Technologies Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat - PhD Candidate in Process Simulation and Learning Technologies - I - TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen X, 15/ Hawa Madiwa - final extension - master's thesis - Master i sosialfag - MIS Hawa Madiwa - final extension - masteroppgave - Master i sosialfag - MIS - vårsemester, 2015 og internasjonalisering /Stuart Deakin , 15/ Tilbud om tilsetting som studieleder ved HiOA - fakultet for helsefag, institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Tilsetting av fire studieledere ved Fakultet for helsefag - Institutt for sykepleie Anne Dreyer Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal , 15/ Tilbud om tilsetting som studieleder ved HiOA - fakultet HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Tilsetting av fire studieledere ved Fakultet for helsefag - Institutt for sykepleie Liv Hovelsrud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal I, 15/ Arbeidsavtale - TKD - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal

25 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Sigurd Tellum Student I, 15/ Søknad om utvidet studierett - TKD - Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Majken Solberg Student I, 15/ Klage - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal X, 15/ Tilbakemelding på klage med konklusjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal N, 15/ Endring av antall Fo-fellesskap og lederressurs. LI Endring av antall Fo- fellesskap og lederressurs. LI Institutt for grunnskole og faglærerutdanning /Hilde Harnæs Institutt for barnehagelærerutdanning /Mette Tollefsrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning /Sidsel Øiestad Grande Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning /Johnny Aasen Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier /Knut Patrick Hanevik

26 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om godskriving av eksternt emne - Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling - Studentmappe - og internasjonalisering /Lisbeth Rise Student X, 15/ Vedtaksprotokoll 4/15- Tilsettingråd Tilsetting i fast og midlertidige stillinger som førstekonsulent - rådgiver - seksjon for studieadministrasjonen og internasjonalisering - HF - studiested Pilestredet Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal , 15/ Tilbud om tilsetting som rådgiver, studieadm., HF Tilsetting i fast og midlertidige stillinger som førstekonsulent - rådgiver - seksjon for studieadministrasjonen og internasjonalisering - HF - studiested Pilestredet Daisy Ka Wai Tseung Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland I, 15/ Søknad om tilrettelegging av studiet -toppidrett, bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Turid Hegerstrøm Student, 15/ Avslått søknad om fjerde eksamensforsøk - FLHBACH - Bacheloroppgave - Bachelorstudium i førskolelærerutdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team eksamen /Jorunn Wiig Strømberg Student

27 I,, N, X, S N, 15/ Kunngjøringstekst til godkjenning - stipendiat innen byggfag/ betong - BE - TKD Tilsetting i ledig stilling - PhD position in Service Life Prediction of Existing Concrete Structures - TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Lin llern Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen X, 15/ Revidert utlysningstekst Tilsetting i ledig stilling - PhD position in Service Life Prediction of Existing Concrete Structures - TKD Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap (nettstudium) Studentmappe - og internasjonalisering /Lisbeth Rise Student, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 15/ nderskrevet avtale mellom Inspera AS og Høgskolen i Oslo og Akershus Avtale mellom Inspera AS og HiOA om vedlikehold av service av utstyr og programvare i mindre omfang Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Trine Sofie Mathiesen X, 15/ Årsrapporter fra NOMA-prosjekter Yrkesfag, LI og journalistikk, SAM NOMA årsrapporter 2014 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Anne M. Møgster

28 I,, N, X, S X, 15/ Prosjektrapporter 2014 NOMA årsrapporter 2014 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Anne M. Møgster , 15/ nderskrevet avtale mellom niwise og Høgksolen i Oslo og Akershus om vedlikehold og service av utstyr og programvare Avtale mellom niwise og Høgskolen i Oslo og Akershus om vedlikehold og service av utstyr og programvare i mindre omfang Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Trine Sofie Mathiesen X, 15/ Årsrapporter for NOMA-prosjekter journalistikk SAM, yrkesfag LI, internasjonale studier, LI NOMA årsrapportering 2013 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Anne M. Møgster X, 15/ Årsrapporter 2012 for NOMA-prosjekter journalistikk, SAM, yrkesfag, LI og internasjonale studier, LI NOMA årsrapporter 2012 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Anne M. Møgster , 15/ Tilsetting i vikariat som førstekonsulent - notat Tilsetting, vikariat som førstekonsulent ved Fakultet TKD, Seksjon ST Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Lin llern Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum

29 I,, N, X, S X, 15/ Informasjon til leder vedrørende godtgjørelse for sakkyndig arbeid - Jo Helle-Valle Tilsetting i Post-doctoral Research Fellowship in Development and Media - LI/IST Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning /Johnny Aasen Offl 25 Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis I, 15/ krav fra NTL Lokale lønnsforhandlinger - Oktober 2015 NTL ved HiOA Offl 23 første ledd HR /Anders Dahle 231 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - HEL - Stine Marie lven Timelønnet arbeidstaker - Stine Marie lven Stine Marie lven økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud X, 15/ Protokoll fra tilsettingsorgan Tilsetting i stilling som høgskolelektor ved HF Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal X, 15/ Protokoll fra tilsettingsorgan Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Personal I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Personal, Tatt til etterretning

30 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i Facility Management - Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 15/ Godkjenning av studier ved Texas Christian niversity som del av grunnskolelærerutdanningen Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Cathrine Døscher Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Bachelor i ingeniørfag data - Madeleine Victoria Kongshavn Rønning Timelønnet arbeidstaker - Madeleine Victoria Kongshavn Rønning Madeleine Victoria Kongshavn Rønning økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik N, 15/ Bekreftelse på d-nummer - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, Tatt til etterretning X, 15/ Arkivnøkkel for Distriktshøgskolene - også brukt av mange statlige høgskoler. Arkivnøkler brukt ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forløpere Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl

31 I,, N, X, S X, 15/ Arkivnøkkel for de regionale høgskolestyrene. Arkivnøkler brukt ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forløpere Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl X, 15/ Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus. Statens utdanningskontor for Oslo og Akershus. tdrag av arkivnøkkel. Arkivnøkler brukt ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forløpere Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning X, 15/ Høgskolen i Akershus. Lokal utgave av Felles arkivnøkkel for de statlige høgskolene. Arkivnøkler brukt ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forløpere Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl X, 15/ Arkivnøkkel for de statlige høgskolene. Inneholder også kassasjonsplan. Opprinnelig revidert oktober 1996 og mars Kassasjonsplan mai 2001 Arkivnøkler brukt ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forløpere Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning , 15/ Avvist søknad til ABL 2015 fra Asker kommune ABL ordinære studier ASKER KOMMNE /Turid Helen Christensen Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde

32 I,, N, X, S I, 15/ Oversending av mappeinformasjon - Tilrettelegging - PPT lstein og Hareid Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Eva Marie Ballo X, 15/057-2 Dokumentasjon på tilsetting fra 1995 Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i ergoterapi - Kjersti Vik Timelønnet arbeidstaker - Kjersti Vik Kjersti Vik økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie - Karina Margrethe Skogen Timelønnet arbeidstaker - Karina Margrethe Skogen Karina Margrethe Skogen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - HEL - Kine Rygh Timelønnet arbeidstaker - Kine Rygh Kine Rygh økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud

33 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - HEL - Kirsten Samstad Timelønnet arbeidstaker - Kirsten Samstad Kirsten Samstad økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud X, 15/ Bekreftelse på opprettet attestasjons- (bestillings) fullmakt - standardbrev Retningslinjer for delegering av budsjettdisponeringsmyndighet økonomi /Anne Berit Grindstad I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - DTK - Jon Sigve Skard Timelønnet arbeidstaker - Jon Sigve Skard Jon Sigve Skard økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - EST - DTK - Martin Hager-Saltnes Timelønnet arbeidstaker - Martin Hager-Saltnes Martin Hager-Saltnes økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik X, 15/ Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - MAPO Marit Kristine Hofseth Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Kjersti Sortland Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Kjersti Sortland , 15/ Kvalifikasjonsgrunnlag - Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier - Sak nr Prosjektleder Ira Malmberg-Heimonen - Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Offl 26 fjerde led Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Hege Nedberg 666

34 I,, N, X, S, 15/ Delvis innvilget søknad om fritak fra obligatorisk undervisning/praksis Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Student, 15/ Delvis innvilget søknad om godskriving/fritak av emner i bachelorstudium sykepleie Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Kristin Sletten Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Ergo/Orto- Maya Aslaksen Timelønnet arbeidstaker - Maya Aslaksen Maya Aslaksen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SGA - VIP - Reidun Norvoll Timelønnet arbeidstaker - Reidun Norvoll Reidun Norvoll økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud , 15/ Innvilget søknad om godskriving av tidligere utdanning - Grunnskolelærerutdanning trinn Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Andreas Kristoffer Johansen Student

35 I,, N, X, S N, 15/ Referat fra møte - Merknad på politiattest - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Seksjon for praksisadministrasjon /Inger Skjolden Prado I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - HHS - Asbjørn O. Pedersen Timelønnet arbeidstaker - Pedersen, Asbjørn O. Asbjørn O. Pedersen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran I, 15/ Ettersending bekreftelse på sykepleiepraksis Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Kristin Sletten Student , Tatt til orientering N, 15/ SAP-skjema Administrativ tilsetting av høgskolelektor ved institutt SHA - Samfunnsernæring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal, 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett - Faglærer i kunst og håndverk - Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Student

36 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Barnehagelærer, deltid - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Oxana Rybalko-Vassvik Student, 15/ Innvilget søknad om godskriving av fag - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Jehan Shawali Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - August Lundberg Timelønnet arbeidstaker - August Lundberg August Lundberg økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget fritak emner i bachelorstudium i sykepleie -Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student, 15/ Innvilget fritak i bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Kristin Sletten Student

37 I,, N, X, S, 15/ Innvilget fritak fra emner i Masterstudium i psykisk helsearbeid Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Kristin Sletten Student I, 15/ Søknad om fritak fra en av målformene i norsk - Grunnskolelærerutdanningen trinn Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie, Kjeller - Gry Flingtorp Timelønnet arbeidstaker - Gry Flingtorp Gry Flingtorp økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF- SHA - Hege Kristin Bekkevar Timelønnet arbeidstaker - Hege Kristin Bekkevar Hege Kristin Bekkevar økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie, Kjeller - Janne Bakke Timelønnet arbeidstaker - Janne Bakke Janne Bakke økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Personal

38 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Orakel i ingeniørfag data, IT og anvendt datateknologi - Ingvald Stig Lorentzen Timelønnet arbeidstaker - Ingvald Stig Lorentzen Ingvald Stig Lorentzen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - EST - Veiledning i estetiske fag - Nina Bjerketveit Ødegaard Timelønnet arbeidstaker - Nina Bjerketveit Ødegaard Nina Bjerketveit Ødegaard økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Videreutdanning i estetiske fag - Anne Grethe Brandtzæg Timelønnet arbeidstaker - Anne Grethe Brandtzæg Anne Grethe Brandtzæg økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Master i biomedisin - Monica Bostad Timelønnet arbeidstaker - Monica Bostad Monica Bostad økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Ergoterapiprogrammet - Gunnbjørg Furuset Timelønnet arbeidstaker - Gunnbjørg Furuset Gunnbjørg Furuset økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud

39 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Master i fysioterapi - Hege Ihle-Hansen Timelønnet arbeidstaker - Hege Ihle-Hansen Hege Ihle-Hansen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Anette Therese Pettersen Timelønnet arbeidstaker - Anette Therese Pettersen Anette Therese Pettersen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Master Bio - Vigdis Aas Timelønnet arbeidstaker - Vigdis Aas Vigdis Aas økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF-Fysio -Eldri Kolltveit Timelønnet arbeidstaker - Eldri Kolltveit Eldri Kolltveit økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - EST - Arkitektur og rom - Anne Marie Simonsen Timelønnet arbeidstaker - Anne Marie Simonsen Anne Marie Simonsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning, 15/ Oversendelse av søknad om 100% AFP Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05435-3 Refusjon av sykepenger - 07.07.15-30.08.15 - Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 09.09.2015 Personal, 14/054-32 Arbeidsavtale 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014-20.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 21.07.2014 Høring utkast ny samarbeidsavtale L og skoleeiere Samarbeidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/010-3 Søknad om godskriving av fag - Bachelorstudium i administrasjon og ledelse - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lene

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer