DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Opptak doktorgradsprogram io Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Ikke bestått eksamen i HSL2400 Interiør- og arealplanlegging - meldt av eksamen i HSL3900 Studentmappe - internasjonalisering /Mona Kjøl Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i Husøkonomi og serviceledelse Studentmappe - internasjonalisering /Mona Kjøl Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Signert samarbeidsavtale mellom LI, HiOA og Tårnåsen skole Samarbeidsavtaler med praksisskoler - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - LI - skoleeiere og skoler - jf ephorte 2012/3901 Tårnåsen skole Seksjon for praksisadministrasjon /Inger Skjolden Prado Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

2 I,, N, X, S I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Masterstudium i biomedisin - Olav Magne Aas Sensoroppnevning - HF - NVH Institutt for naturvitenskaplige helsefag - studieåret Olav Magne Aas internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Kontaktperson fra TKD - karakterundersøkelser i realfag og teknologi i Informasjonsinnhenting Karakterundersøkelser i jf ephorte 2012/1947 niversitets- og høgskolerådet Arvid Aanstad Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Kari Hoel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 462 N, 14/ Vedtaksprotokoll - Tilsettingsutvalget HF Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Vedtaksprotokoll - Tilsettingsutvalget HF Midlertidig tilsetting i 20 prosent stilling som høgskolelektor II - ephorte 14/3974 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Midlertidig tilsetting i 20 prosent stilling som høgskolelektor II - ephorte 14/3974 Bjørn Bjelland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 I,, N, X, S, 14/ Innvilget forlengelse av permisjon uten lønn i 50 % av 100 % stilling som seniorrådgiver Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om ferie Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Cv og søknad - Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Arbeidsplassvurdering - Overført fra HF Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ tkast møtebok - Fakultetsstyremøte Fakultet for samfunnsfag Saksframlegg - fakultetsstyret - Fakultet for samfunnsfag Fellesadministrasjonen /Ellinor Dalbye Kasahara Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen /nn Målfrid Høgseth Rolandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/ Endring av organisatorisk tilhørighet Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

4 I,, N, X, S N, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 14/ Søknad om å få gå opp til konte-eksamen - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 14/ Timeliste - lrika Gustavsson 14/05797 Timelønnet arbeidstaker - Gustavsson lrika Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Signert arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Høringsnotat om administrativ organisering i ny ledelsesmodell - oppfølging av styresak 39/2014 nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 Journaldato: Tilg. kode: HR /Karin L. Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 N, 14/ Saksframlegg - reviderte retningslinjer til godkjenning - LI/Kjeller Retningslinjer for praksisopplæring Kjeller Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 430

5 I,, N, X, S, 14/ Likviditetsrapport mars 15 Statsregnskap - Likviditetsrapporter HiOA - ephorte 12/732 Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anna Marie Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131, 14/ Likviditetsrapport april 15 Statsregnskap - Likviditetsrapporter HiOA - ephorte 12/732 Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anna Marie Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 I, 14/ Bekreftelse på mottagelse - Dokument 14/ Likviditetsrapport april 15 Statsregnskap - Likviditetsrapporter HiOA - ephorte 12/732 Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 I, 14/ Bekreftelse på mottagelse - Dokument 14/ Likviditetsrapport mai-15 Statsregnskap - Likviditetsrapporter HiOA - ephorte 12/732 Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 14/ Timeliste - Helga Østtveit Timelønnet arbeidstaker - Helga Østtveit Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Bekreftelse på gjenopptak av studiene etter permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

6 I,, N, X, S, 14/ Avslutning av arbeidsforholdet - Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Stansing av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - VERN Innføring i samfunnsvitenskapelig og juridiske emner - Magne Eikås Sensoroppnevning - HF - AV Institutt for adferdsvitenskap - studieåret Magne Eikås internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Innstilling til stilling som stipendiat til prosjektet "Forebygging av fall og fallskade hos hjemmeboende eldre" Tilsetting i stipendiatstilling knyttet til prosjektet - Forebygging av fall og fallskade hos hjemmeboende eldre - Institutt fysioterapi Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

7 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om forlenget permisjon uten lønn - Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Feriepenger for 2014 i permisjon - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Bekreftelse på gjenopptak og bytte av kull - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 14/ Ønske om å gjenoppta studiet Bachelorstudium i regnskap og revisjon - Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering X, 14/ Timeliste - Christoffer S.M. Johansen Timelønnet arbeidstaker - Christoffer Sten Mørseth Johansen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykpenger Personalmappe - NAV skanning HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal

8 I,, N, X, S X, 14/ Referat fra oppfølgingssamtale Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Referat fra samtale Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Sagene Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Melding om vedtak om yrkesskade fra NAV Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering, 14/ Tilbud om tilsetting som førsteamanuensis ved HiOA Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ SAP skjema - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X, S X, 14/ Timeliste - Nina H. Andersen Timelønnet arbeidstaker - Nina Helene Andersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Innvilget søknad om delvis permisjon uten lønn fra din stilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om delvis permisjon uten lønn Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Bekreftelse på gjenopptakelse av studiene etter permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 14/ Vedtak, , Sak 39/15, Tilkjenning av opprykk til professor etter søknad - Fakultet LI Personalmappe - Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Oppdatert infofil for HiOA-HiAk-HiO pr Deponering av historiske databaser - ephorte HiOA SAK 12/445 og Modulink ninett AS Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041

10 I,, N, X, S N, 14/ Rapportering ph.d. stipendiatene SAM - 1. tertial 2015 Rapportering om PhD-stipendiatene HiOA SAK 14/1924 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 N, 14/ Rapportering ph.d.-stipendiater LI 1. tertial Supplert versjon med tall for 2018 Rapportering om PhD-stipendiatene HiOA SAK 14/1924 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Anne Berit Faaberg Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 14/ Opphør av ansettelsesforhold Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Produktdesign - Gottfried Osei-Ofei Timelønnet arbeidstaker - Gottfried Kwame Ampofo Osei-Ofei Gottfried Kwame Ampofo Osei-Ofei Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Master i biomedisin - Elin Leirvoll Aschim Godkjenning som sensor - HF - NVH Institutt for naturvitenskapelige helsefag Elin Leirvoll Aschim internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

11 I,, N, X, S, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Frogner Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Innstilling Tilsettingssak - Førsteamanuensis innen Litteratur- og kulturformidling, ABI Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Svar på klage på søknadsprosedyre Tilsettingssak - Førsteamanuensis innen Litteratur- og kulturformidling, ABI Gunnar Hauk Gjengset HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i sykepleie - Elin Margrethe Aasen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Elin Margrethe Aasen Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i sykepleie - Kari Aarøen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Kari Aarøen Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i sykepleie - Beate Andre Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Beate Andre Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - SBACHELORD - bachelorstudium i sykepleie - Beate Andre Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Beate Andre Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i sykepleie - Toril Irene Olesrud Fjørtoft Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Toril Irene Olesrud Fjørtoft Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i sykepleie - Inga Gullhav Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Inga Gullhav Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i sykepleie - Grethe Haugan Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Grethe Haugan Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - SBACHELORD - bachelorstudium i sykepleie - Kjellaug Hauan Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Kjellaug Hauan Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - SYBA bachelorstudium i sykepleie - Kjellaug Hauan Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Kjellaug Hauan Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning

13 I,, N, X, S I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i sykepleie - Jorunn Saunes Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Jorunn Saunes Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i sykepleie - Siri Gunn Simonsen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Siri Gunn Simonsen Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - masterstudium i psykisk helsearbeid - Gry Buland Vråle Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Gry Bruland Vråle Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Mona Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i sykepleie - Egil Bekkehus Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Egil Bekkhus internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning X, 14/ Protokoll TA-rådsmøte Tilsetting i vikariat stilling som bibliotekar ved Læringssenter og Bibliotek P48 HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Godkjenning som sensor - bachelorstudium i fysioterapi - Annette Vogt Hauger Godkjenning som sensor - HF - FYS Institutt for fysioterapi Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Tor Egil Kaasa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

14 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om forlengelse av stipendiatperiode Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om nytt eksamensforsøk - VPSY Fordypningsoppgave - videreutdanning i psykisk helsearbeid Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Viiu Vernik Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering, 14/ Varsel om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i ergoterapi - Elisabeth Strand Sensoroppnevning - HF - EO Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag - studieåret Elisabeth Strand internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i fysioterapi - Kristi Elisabeth Heiberg Sensoroppnevning - HF - FYS Institutt for fysioterapi - studieåret ephorte 2013/5036 Kristi Elisabeth Heiberg Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Tor Egil Kaasa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Attest - Studentmappe - Fakultetsadministrasjonen /Ranveig Heide Jørgensen Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om permisjon - LI - ABL - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Cecilie Martinsen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument N, 14/ Til utbetaling - Kontrakt sakkyndig utvalg - Solveig Strangstadstuen Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor fakultet LI institutt YL - tekniske fag - service og samferdsel Seksjon for økonomi /Amuthamagilnangai Raveendranathan Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Masterprogram i flerkulturell og internasjonal utdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Ellen Solberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Forlengelse og prosjektendring av midlertidig tilsetting i ekstern finansiert stilling - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilgelse av søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 I,, N, X, S X, 14/ Timeliste Timelønnet arbeidstaker - Ingunn Elvekrok Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Fødselsattest Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endringsskjema for fødselspermisjon Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Endring av innvilget foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor etter fylte 70 år Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om 40 % permisjon uten lønn Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal

17 I,, N, X, S I, 14/ Ny lønnsvurdering, Fo-tid og permisjon Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Christine Lindstrøm Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 14/ Tilbakemelding fra Fakultet for helsefag Eksportkontroll av kunnskap - ephorte 14/3337 Stab og sekretariat /Jorid Bodin Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen /Ewelyn Jordal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002 X, 14/ Tilbakemelding fra Fakultet for teknologi - kunst og design Eksportkontroll av kunnskap - ephorte 14/3337 Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Maria Cecilia Novas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002 X, 14/ Godkjenning som sensor - masterstudium i psykisk helsearbeid - Sissel Johansen Godkjenning som sensor - HF - SP Institutt for sykepleie Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Godkjenning som sensor - masterstudium i psykisk helsearbeid - na Stenberg Godkjenning som sensor - HF - SP Institutt for sykepleie Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Godkjenning som sensor - masterstudium i psykisk helsearbeid - Kristin Heggdal Godkjenning som sensor - HF - SP Institutt for sykepleie Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

18 I,, N, X, S X, 14/ Godkjenning som sensor - masterstudium i psykisk helsearbeid - Johan Siqveland Godkjenning som sensor - HF - SP Institutt for sykepleie Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - Nav Nordre Aker Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i Samfunnsernæring Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Timeliste Timelønnet arbeidstaker - Henrik Haanes Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Timeliste Timelønnet arbeidstaker - Henrik Haanes Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N, X, S I, 14/ Kvittering på pensjonsmelding SPK Personalmappe - Altinn Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Signert arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Bekreftelse overfor DI Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Saksfremlegg - Forslag til innstilling Tilsettingsak - To stipendiatstillinger innen Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ ttalelse fra sakkyndig utvalg Tilsettingsak - To stipendiatstillinger innen Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning Pia Borlund Offl 5 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Innvilgelse av ulønnet omsorgspermisjon - Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal

20 I,, N, X, S, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Informasjon om innstilling Stipendiatstillinger i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk - LI - GF Seksjon for HR /Hæge Hanheide Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD -IT - Maximillian Willey Timelønnet arbeidstaker - Willey Maximilian Maximillian Willey Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - IT- Faranak Mohri Timelønnet arbeidstaker - Mohri Faranak Faranak Mohri Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Registreringsskjema - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ tbetaling - Sakkyndig kontrakt - Kirsten Alsaker Kjerland Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førsteektor./høgskolelektor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - tviklingsstudier. Seksjon for økonomi /Amuthamagilnangai Raveendranathan Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

21 I,, N, X, S, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Enebakk økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Orientering om søknad om permisjon - bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Tilbakemelding på henvendelse om bytte av kull og permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Vedtaksprotokoll fra tilsettingsutvalget HF Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Tilbud om tilsetting som postdoc ved HiOA Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Timeliste Timelønnet arbeidstaker - Arnhild Dordi Gjønnes Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 I,, N, X, S X, 14/ Protokoll TA-rådsmøte Tilsetting i midlertidig stilling som jurist - seksjon for analyse og kvalitetsutvikling HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ TA-rådsmøte Innstilling og utvidet søkerliste Tilsetting i midlertidig stilling som jurist - seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Offl 25 HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Studieutvalgets vedtak i sak om godkjenning av revidert programplan for masterstudium i styring og ledelse Programplan Masterstudium i styring og ledelse Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sigfrid Arneberget Øien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 I, 14/ Anmodning om endring av veilederforhold - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622 X, 14/ Endringer i programplanen for masterstudiet i økonomi og administrasjon - saksframlegg til studieutvalget - møtet Stu-sak 21/2015 Programplan masterstudium i økonomi og administrasjon - HiOA SAK 13/918 Journaldato: Tilg. kode: Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012 -

Offentlig journal Periode: 03122012 - 11122012 Offentlig journal Periode: 03122012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-172 I Dok.dato: 03122012 Jour.dato: 03122012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2013, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Sentraladministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.2.2013, Journalenhet: J-ADM - Journalenhet entraladministrasjonen, Dokumenttype:,,, tatus: J,A 04.02.2013 var fra Økonomiavdelingen - Rapport fra undersøkelse

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 12/1391-13 Sykmelding del C - 02.03.15-06.03.15 - Personalmappe - Journaldato: 10.03.2015 Tilg. kode: dokumentsenter, seksjon 1 02.03.2015 221 Personalarkiv 10.03.2015,

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03.

Innhold: Anbudsinvitasjon: Samarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 - konkurransegrunnlag. Dok.dato: 31.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.1.2012-3.2.2012, Dokumenttype:,, tatus: J,A 06.02.2012 Anbudsinvitasjon: amarbeidspartner for markedsføring og omdømmebygging for studentopptaket 2012 -

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer