DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova Student X, 14/ Erasmus pluss strategisk partnerskap - Høyere utdanning / NOSLO60 CZHRADEC01 Erasmus pluss strategisk partnerskap - Høyere utdanning - Prosjektnr NO01-KA Fakultetsadministrasjonen /Nayén Bacci Myhrvold , 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Forvaltning Akershus økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Endret studieprogresjon - Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student, 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som høgskolelektor ved HiOA - tvidelse av stillingsprosent Personalmappe - Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Fratredelse fra stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal

2 I,, N, X, S N, 14/ Stans av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning, 14/ Svar på søknad om tilrettelagt undervisning bachelorstudium i Økonomi og administrasjon Studentmappe - og internasjonalisering /Anya Krest Student I, 14/ Kontrakt om sensur - Helse og Empowerment, MAPO Kari Bjerke Batt-Rawden Sensoroppnevning HF - HEL Institutt for helse, ernæring og ledelse - studieåret ephorte 13/253 Kari Bjerke Batt-Rawden internasjonalisering /Mona Kjøl I, 14/ Søknad om å stå i stilling utover fylte 70 år Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 14/ Revidert kontrakt med økt lønnstrinn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal N, 14/ Endring av faste lønns- og personalopplysninger - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S, 14/ Avslag på søknad om muntlig eksamensform - Bachelor paramedic Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Student I, 14/ Signert arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal, Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om godskriving av PHV vitenkskapsteoridelen - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student 622 X, 14/ Referat fra lokalt IDF Oppretting av stilling Tilsetting karriereveileder/rådgiver Avd STD jf. ephorte 14/3861 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter N, 14/ Endring av lønns- og personopplysninger - korrigert permisjon - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Personal , Tatt til etterretning X, 14/ SAP skjema Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal

4 I,, N, X, S N, 14/ Rapport fra eksternt utvalg for evaluering av bachelor i fotojournalistikk Ekstern evaluering - Bachelor i fotojournalistikk -SAM Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ellen Merethe Magnus Fakultet for samfunnsfag /Dag Jenssen Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen /nn Målfrid Høgseth Rolandsen N, 14/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal , Tatt til orientering X, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal N, 14/ Skjema for endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Avvisning av deponering fra Høgskolen i Oslo Deponering av historiske databaser - ephorte HiOA SAK 12/445 og Modulink Riksarkivet Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning 041 I, 14/ Avvisning av arkivuttrekk fra ephorte fra Høgskolen i Akershus Deponering av historiske databaser - ephorte HiOA SAK 12/445 og Modulink Riksarkivet Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning 041

5 I,, N, X, S N, 14/ Rapportering - ph.d stipendiatene SPS - 2. tertial 2015 Rapportering om PhD-stipendiatene HiOA SAK 14/1924 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Berit Faaberg Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham , 14/ Tilbud om administrativ tilsetting som førstekonsulent ved HiOA Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak Personal X, 14/ Registreringsskjema - høst Personalmappe - Offl 25 første ledd Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /André Neergaard Personal I, 14/ Avtale om gjennomføring av "ngdata- ndersøkelsen i Brønnøy 2015" mellom Brønnøy kommune, HiOA - NOVA og Kompetansesenter rus region nord - KoRus ngdata Brønny kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Helene Aarseth I, 14/ Avtale om gjennomføring av "ngdata-ndersøkelsen i Kautokeino 2016" mellom Kautokeino kommune, HiOA/NOVA og Kompetansesenter rus - region nord - KoRus ngdata Kautokeino kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Helene Aarseth

6 I,, N, X, S, 14/ Attest fra arbeidsforhold - Bekreftelser på arbeidsforhold - samlesak HR /Inger Elisabeth Hald , 14/ Refusjon BHT ( bedriftshelsetjenesten ) Personalmappe - NAV Fet Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal N, 14/ Anbefaling til søknad om permisjon uten lønn - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal , Tatt til etterretning, 14/ Innvilget søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal N, 14/ Stans av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal , Tatt til etterretning N, 14/ Endring av faste lønns- og personopplysninger - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Personal , Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S I, 14/ Vedtak fra NAV - innvilget søknad om foreldrepenger Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal, Tatt til orientering, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Innvilget permisjon - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Ola vaas Student I, 14/ Oversendelse av kommentarer fra klager - Tilsettingssak - Førsteamanuensis innen Litteratur- og kulturformidling, ABI Likestillings- og diskrimineringsombudet Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR I, 14/ Levering fra Brønnøysundregistrene Registreringer i Brønnøysundregistrene - ephorte 12/2436 Brønnøysundregistrene Rektor, Stab I, 14/ Ber om tilbakemelding - ikke godkjent melding - Handydamene studentbedrift Registreringer i Brønnøysundregistrene - ephorte 12/2436 Brønnøysundregistrene økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring

8 I,, N, X, S I, 14/ Ber om tilbakemelding - Gladys studentbedrift Registreringer i Brønnøysundregistrene - ephorte 12/2436 Brønnøysundregistrene økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring 000 I, 14/ Ber om tilbakemelding - Lille Parselle studentbedrift Registreringer i Brønnøysundregistrene - ephorte 12/2436 Brønnøysundregistrene økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring , 14/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Personal , Tatt til etterretning, 14/ Refusjon BHT/arbeidsplassvurdering - Personalmappe - NAV skanning Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Personal, 14/ Tilbud om forlenget vikariat i 100 % stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal

9 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om permisjon - viderutdanning i Kardiologisk sykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student X, 14/ Økonomi- og aktivitetsrapportering - Andre tertial Fakultet for helsefag Regnskap - Fakultet for helsefag Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen Fakultet for helsefag, Seksjon for økonomi /Gro Barkvoll Rui 131 X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Master i læring i komplekse systemer, MALKS - Cato Bjørkli Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo I, 14/ Oppsigelse av stilling - Tonje Sivertsen Hvidsten Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal X, 14/ Administrativ tilsetting som førsteamanuensis ved Institutt NVH Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal I, 14/ Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til orientering

10 I,, N, X, S, 14/ Avklaring av behovet for betaling av semesteravgift for høsten Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student I, 14/ Søknad om utsatt frist for innlevering av masteroppgaven - Studentmappe - og internasjonalisering /Linn Breistein Jørstad Student I, 14/ Strategi for etter- og videreutdanning av ansatte i PPT - Tildelingsbrev 2014/15 SEV-PPT tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng , Tatt til etterretning N, 14/ Vedtaksprotokoll Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Personal, 14/ Tilsetting i utvidet midlertidig stilling som høgskolelektor ved institutt for fysioterapi - HF Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

11 I,, N, X, S I, 14/ Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Personal I, 14/ Trekker søknad på stilling som seniorrådgiver / rådgiver / førstekonsulent - Innkjøp i avdeling for økonomi - Tilsetting i stilling som seniorrådgiver/rådgiver/førstekonsulent innkjøp i avdeling for økonomi Offl 25 første ledd HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter , Tatt til etterretning, 14/ Tilbakemelding på anmodning om ny lønnsvurdering Stipendiatstillinger i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk - LI - GF Mette Birgitte Helleve Seksjon for HR /Hæge Hanheide , 14/ Tilbakemelding på anmodning om ny lønnsvurdering Stipendiatstillinger i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk - LI - GF Anne-Grete Kaldahl Seksjon for HR /Hæge Hanheide , 14/ Rapport for regnskap og gjennomføring av Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet - Studietilbud tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Kaja Kristin Ahlgreen X, 14/ Refarat fra lokalt IDF om oppretting av stilling Tilsetting i midlertidig stilling som jurist - seksjon for analyse og kvalitetsutvikling HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første ledd HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Personal

12 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstiltak i IA-virksomheter Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Personal, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student X, 14/ Innvilget søknad om disponering av tildelte midler i 2015 HOV Såkornmidler 2014, ephorte 14/628 Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett I, 14/ Karakterutskrift for innpasset kurs Critical Discourse Analysis, 3 stp, niversity of Iowa Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om godskriving av PHV9100 (etikkdelen) - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student 622 I, 14/ Permisjonssøknad - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student Besvart med utgående dokument

13 I,, N, X, S, 14/ Oversendelse av inntektsopplysnigsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Oppfølgingsplan Personalmappe - NAV Scanning Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - økonomi /Anne Berit Grindstad Personal, 15/ Klage på ikke bestått muntlig persisk-norsk autorisasjonsprøve - avvist - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen , 15/ Svar på klage på ikke bestått muntlig persisk-norsk autorisasjonsprøve i tolking - klage avvist - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen

14 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på ikke bestått muntlig persisk-norsk autorisasjonsprøve i tolking - klage avvist - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen , 15/ Svar på klage på ikke bestått muntlig persisk-norsk autorisasjonsprøve - klage avvist - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen , 15/ Oppnevning som studentrepresentanter til studieutvalget ved HiOA høsten 2015 Studieutvalget ved HiOA 2015 Steinar Olberg Benedicte Christine Høgberg Holvik William Giffen Sæbø Hanna Schjerva Eide Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken X, 15/ Innkalling til møte i studieutvalget ved HiOA Studieutvalget ved HiOA 2015 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken I, 15/ Påminnelse om fristen for innsendelse av refusjonskrav på tilsagn om tilskudd til mentor - Tilsagn om tilskudd til mentor - samlesak 2015 Nav Østensjø Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Camilla Sønstabø Thorkildsen

15 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelor i vernepleie deltid - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student N, 15/ Revidert innstilling - stilling 1 - Tilsetting av stipendiat ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning Tilsetting i stilling som stipendiat ved fak. LI - YL - Yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning Offl 25 Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer 216, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Stud. ass. i Byggfaglig Innføringsemne, Revit - Tore Viken Holvik Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Tore Viken Holvik Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Inst MEK - Martin Hviid Nielsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Martin Hviid Nielsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Inst MEK- Kamalan Rashasingham Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Kamalan Rashasingham Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Inst. MEK - Ottar Andre Sjursen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Ottar Andre Sjursen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum

16 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Inst. MEK - Benjamin Gurey Tessand Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Benjamin Gurey Tessand Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Inst. MEK - Sabuj Bhattacharya Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Sabuj Bhattacharya Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - TKD - IT - Martin Mellum Jackson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Martin Mellum Jackson økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Stud. ass. i Fysikk og mekanikk (BYPE 1100) - Christoffer Mikalsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Christoffer Mikalsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Stud. ass. i Fysikk og mekanikk (BYPE 1100) - Dag Sverre Paulsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Dag Sverre Paulsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen

17 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Stud. ass. i Fysikk og mekanikk (BYPE 1100) - Håkon Samuelsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Håkon Samuelsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen I, 15/ Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden - Personalmappe - NAV Gamle Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal, Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Oppnevning av ny medveileder - Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Student 622, 15/006-2 Tilbud om tilsetting som stipendiat ved HiOA - TKD Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat i Nettsys ved TKD - IT Ramtin Aryan Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt I, 15/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag mellom HiOA, HF og Sophies Minde Ortopedi Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Sophies Minde Ortopedi AS Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien

18 I,, N, X, S, 15/ Avslag på søknad om forlengelse av permisjon - Master i estetiske fag Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marina Agersborg Student N, 15/ Oversendelse til utvalg for studentsaker- Søknad om tredje praksisforsøk - femte semester - bachelorstudium i fysioterapi - Studentmappe - internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Linda Pettersen Student, Tatt til etterretning X, 15/ Innkalling til møte i Fo-utvalg HF Fo-utvalg HF 2015 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen X, 15/ Referat fra møte i Fo-utvalg HF Fo-utvalg HF 2015 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen , 15/ Tilbud om tilsetting som stipendiat ved HiOA Tilsetting av stipendiat - BL - vår 2015 Teresa Katherine Aslanian Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer

19 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om fritak for tidligere arbeidskrav Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student, 15/ Videre progresjon på bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student I, 15/ Signert revidert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABL2015) mellom Ski kommune og HiOA, LI Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Ski kommune Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde I, 15/ Rapportering - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ABL bekrefter mottak Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde X, 15/ Finansiering fra dir - 5 ekstra studieplasser Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Institutt for barnehagelærerutdanning /Mette Tollefsrud Institutt for barnehagelærerutdanning /Bruna Bruce Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde

20 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om midlertidig tilsetting som seksjonssjef ved HiOA Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale - skrivementorvirksomhet - studieverksted Kjeller og P48 - Charles Laurence Dougherty Timelønnede arbeidsavtaler - samlesak 2015 Charles Laurence Dougherty økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale - skrivementorvirksomhet i Studieverkstedet på Kjeller og ved Læringssenteret P48 - Maren Inga Hauso Ward Timelønnede arbeidsavtaler - samlesak 2015 Maren Inga Hauso Ward økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum , Tatt til orientering N, 15/ Vurdering av praksisperiode - Studentmappe - internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt NordicOER - Creating a network for sharing Open Educationanl Resources in the Nordic countries - NPHZ-2013/10099 (ephorte 13/3570) Senter for internasjonalisering av utdanning - SI Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Kristin Larsen 666

21 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om fast tilsetting som førstelektor i norsk Tilsetting i vikariat og fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor i norsk ved LI / BL ( barnehagelærerutdanningen ) Henriette Jæger Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis , 15/ Tilbud om midlertidig tilsetting som førsteamanuensis i 50 % stilling Tilsetting i vikariat og fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor i norsk ved LI / BL ( barnehagelærerutdanningen ) Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis , 15/ Tilbud om fast tilsetting som høgskolelektor i norsk Tilsetting i vikariat og fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor i norsk ved LI / BL ( barnehagelærerutdanningen ) Anna Sara Hexeberg Romøren Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis , 15/ Innvilgelse av permisjon uten lønn - Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal N, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning

22 I,, N, X, S I, 15/ tkast til omstillingsavtale mellom Høgskolen i Oslo og Akershus, Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR og Statens institutt for forbruskforskning SIFO tredningsarbeid HiOA - Norsk institutt for by- og regionforskning - NIBR og SIFO - Statens institutt for forbruksforskning Kunnskapsdepartementet HR /Brita Bye , 15/ Autorisasjon som radiograf -utdanning fra Iran-Shiva Ghorbanalizadeh - autorisasjon anbefales ikke Autorisasjon som radiograf utdannelse fra Iran Shiva Ghorbanalizadeh Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P50 /Linda Pettersen , 15/ Foreldre - og svangerskapspenger - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag - Grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10 Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Student, 15/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

23 I,, N, X, S I, 15/ Bekreftelse på trekk av søknad Tilsetting i ledig stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor innen elektro - automatisering/ kybernetikk - I - TKD Agus Ismail Hasan Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal , Tatt til orientering I, 15/ Avslag på søknad om midler til utvikling av Individuell arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ibl) og system for utdanningsbarnehager Individuelt tilpasset barnehagelærerutdanning tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon 410, 15/ Korrigert inntektsopplysningsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 15/ Innvilget søknad om ytterligere forlengelse av permisjon i forbindelse med doktorgradsarbeid Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal X, 15/ Samarbeidsavtale med bydel Grünerløkka og bachelorstudiet i sosialt arbeid om kombinerte stillinger Samarbeid mellom Oslo kommune og HiOA - Kombinerte stillinger Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt X, 15/ Samarbeidsavtale med bydel Nordstrand Samarbeid mellom Oslo kommune og HiOA - Kombinerte stillinger Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt

24 I,, N, X, S X, 15/ Programplan - Årsstudium i kulturledelse - studieår høst (endelig versjon) Programplaner - Årsstudium i kulturledelse - Fak SAM - Institutt for økonomi og administrasjon - ephortesak 2013/878 og internasjonalisering /Heli Bergset X, 15/ Programplan - Årsstudium i kulturledelse - studieår høst Programplaner - Årsstudium i kulturledelse - Fak SAM - Institutt for økonomi og administrasjon - ephortesak 2013/878 og internasjonalisering /Heli Bergset , 15/ Tildeling av opprykk til professor i pedagogikk på fagfeltet mangfold og inkludering Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal X, 15/ ndervisning - kommentar Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Personal, 15/ Honorar til studentrepresentant i innstillingsutvalg ved Fakultet for helsefag Godtgjørelse til studentrepresentant i tilsettingsutvalg Oda Cecilie Pettersen Grip Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen , 15/ Tilbud om forlenget tilsetting som førstekonsulent ved barnehagelærerutdanningen - Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal

25 I,, N, X, S, 15/ Forlenget tid i programmet innfris Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - og internasjonalisering /Anne Thorsen Student 622, 15/ Innvilget søknad om forlenget tid - Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - og internasjonalisering /Anne Thorsen Student 622, 15/030-4 Søknad om innpassing NBSW summer school- avvist i DG Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - og internasjonalisering /Anne Thorsen Student 622 X, 15/ Grunnlag for tilsetting - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal I, 15/ Søknad om ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Helga Lande Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, 15/ Tilbud om fast tilsetting som rådgiver ved HiOA Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal

26 I,, N, X, S I, 15/ Legeerklæring - VERND Bachelorstudium i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, Tatt til etterretning X, 15/ tdrag av møteboka fra møte i studieutvalget ved HiOA Stu-sak 13/2015 Innslagspunktet for beregning av C-kravet for opptak til masterstudier ved HiOA - sak til studieutvalget Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Jannicke Eriksen N, 15/ Orientering til studieutvalgets møte - Innslagspunkt for beregning av C-kravet for opptak til masterstudier ved HiOA Innslagspunktet for beregning av C-kravet for opptak til masterstudier ved HiOA - sak til studieutvalget Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Jannicke Eriksen , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om studiepermisjon Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal X, 15/ Avslag på søknad om godskriving av ph.d.-emner Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap (ephorte 2013/4937) - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Student 622

27 I,, N, X, S, 15/ Referat fra vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - LI - Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg N, 15/ SAP-skjema Tilsetting i fast og midlertidige stillinger som førstekonsulent - rådgiver - seksjon for studieadministrasjonen og internasjonalisering - HF - studiested Pilestredet økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Offl 25 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland , Tatt til etterretning, 15/ Kontrakt - sakkyndig utvalg Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Personal, 15/ Behandlet søknad om forhåndsgodkjenning av ph.d.-emner - HF Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Student 622 N, 15/ Master sykepleie - nytt emne - ny oversendelse til behandling Godkjenning av nytt emne i Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter

28 I,, N, X, S N, 15/ Endring av faste lønns- og personopplysninger - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Referat fra lokalt IDF-møte Lønnstrinn Tilsetting i stilling som seksjonssjef - økonomi- og virksomhetsstyring - RI - ØK HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter , 15/ Refusjon BHT ( bedriftshelsetjeneste ) /arbeidsplassvurdering - Personalmappe - NAV skanning Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Personal N, 15/ Bestilling tertialrapport 2. tertial - fakulteter/sentra Tertialrapportering 2015 økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Kristine Krebs , Tatt til orientering X, 15/ Tertialrapport fra Fakultet for samfunnsfag - 2. tertial 2015 Tertialrapportering 2015 økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang

29 I,, N, X, S N, 15/ Tertialrapport HF 2.tertial 2015 Tertialrapportering 2015 økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad Fakultet for helsefag, Seksjon for økonomi /Gro Barkvoll Rui , Tatt til orientering X, 15/ Tertialrapport SPS 2. tertial 2015 Tertialrapportering 2015 økonomi Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud N, 15/ Tertialrapportering 2. tertial - mal Avd. RI - O-programmet Tertialrapportering 2015 økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad HR /Anka Ødegaardshaugen , Tatt til orientering N, 15/ Tertialrapportering 2. tertial - Avd. RI - SDI Tertialrapportering 2015 økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /André Neergaard , Tatt til orientering N, 15/ Tertialrapportering 2. tertial - AVD RI - Eiendom Tertialrapportering 2015 økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring eiendom, Stab /Gry Lund Andersen , Tatt til orientering

30 I,, N, X, S N, 15/ Tertialrapport 2. tertial - Avdeling for Forskning og tvikling Tertialrapportering 2015 økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett , Tatt til orientering N, 15/ Tertialrapportering 2. tertial - Avd. SK Tertialrapportering 2015 økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme /Julie Backer , 15/ Refusjonskrav - Tilretteleggingstilskudd - NAV Arbeidslivssenter Oslo HR /Monica Johnsen Solhaug Personal 255 X, 15/ Langtidsplan og budsjett Studentparlamentet Langtidsplan og budsjett økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad Studentparlamentet /Christoffer Storm Tiller Alsvik N, 15/ Langtidsbudsjett Avdeling for eiendom Langtidsplan og budsjett økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring eiendom, Stab /Gry Lund Andersen , Tatt til orientering N, 15/ Langtidsplan og budsjett Avdeling for Forskning og tvikling Langtidsplan og budsjett økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett , Tatt til orientering

31 I,, N, X, S X, 15/ Langtidsbudsjett Læringssenter og bibliotek Langtidsplan og budsjett økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad X, 15/ Langtidsbudsjett Avdeling for IKT Langtidsplan og budsjett økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad N, 15/ Langtidsbudsjett fra avd. SK Langtidsplan og budsjett økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme /Julie Backer X, 15/ Justert versjon - Langtidsplan og budsjett - LTB RI-ØK Langtidsplan og budsjett økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad 112, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Fjernstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Studentmappe - og internasjonalisering /Lisbeth Rise Student

32 I,, N, X, S, 15/ Avslag på søknad om faglig godkjenning av utenlandsk utdanning - Igor Jocic Søknad om faglig vurdering - operasjonssykepleier - utdanning fra Serbia - Igor Jocic Igor Jocic internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Ane-Berit Storvik Hurlen X, 15/ Gavekort - pensjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal N, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Samfunnsernæring Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss I, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg - samfunnsernæring Tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Samfunnsernæring Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Dag Karterud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss , Tatt til etterretning N, 15/ Endring av faste lønns- og personopplysninger - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning, 15/ nderveisrapport Fra brukertesting til reell medvirkning - Et bidrag til å utvikle brukerperspektivet i forskning og utdanning på universell utforming Prosjekt - Fra brukertesting til reell medvirkning? Et bidrag til å utvikle brukerperspektivet i forskning og utdanning på universell utforming Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen

33 I,, N, X, S N, 15/ krav fra SAM Lokale lønnsforhandlinger - Oktober 2015 HR /Anders Dahle HR /Live K. Pedersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie N, 15/ krav fra SAM Lokale lønnsforhandlinger - Oktober 2015 HR /Anders Dahle HR /Live K. Pedersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie N, 15/ krav fra SAM Lokale lønnsforhandlinger - Oktober 2015 HR /Anders Dahle HR /Live K. Pedersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie N, 15/ krav fra SAM Lokale lønnsforhandlinger - Oktober 2015 HR /Anders Dahle HR /Live K. Pedersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie N, 15/ krav fra SAM Lokale lønnsforhandlinger - Oktober 2015 HR /Anders Dahle HR /Live K. Pedersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie N, 15/ krav fra SAM --korrigert Lokale lønnsforhandlinger - Oktober 2015 HR /Anders Dahle HR /Live K. Pedersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie

34 I,, N, X, S N, 15/ krav fra SAM - korrigert Lokale lønnsforhandlinger - Oktober 2015 HR /Anders Dahle HR /Live K. Pedersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie , 15/ Resultat av klagebehandling - FAMA1500 Statistikk Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Student, 15/ Resultat av klagebehandling - FAMA1300 Økonomistyring II Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova Student, 15/ Innpassing av emner ved overflytting - Bachelorstudium i Facility Management Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 15/ Informasjon til sakkyndig utvalg- BE - TKD Tilsetting i ledig stilling som førsteamanuensis innen elementmetoden (Finite Element Method) - BE - TKD Sakkyndig utvalg Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal X, 15/ Pensjonsmelding Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal

35 I,, N, X, S, 15/ Innvilget permisjon - Bachelor i barnehagelærerutdanning - heltid Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Ola vaas Student, 15/ Innvilget permisjon fra studieprogram Bachelor i Facility Management - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova Student X, 15/ Kommentar fra studieleder til fritakssøknad PPD - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Runa Grimstad Wold Student, 15/ Avslag på søknad om opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Søknad om opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - samlesak 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka 511, 15/ Avslag på opptak til ph.d. -program bibliotek og informasjonsvitenskap - Søknad om opptak til ph.d. -program bibliotek og informasjonsvitenskap - samlesak 2015 og internasjonalisering /Anne Thorsen

36 I,, N, X, S, 15/ Oversendelse av sak til tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Tilsetting i vikariat som rådgiver/seniorrådgiver ved avd HR FA Kommunal- og moderniseringsdepartementet Offl 25 første ledd HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter N, 15/ Høringssvar fra LI - No 2015:18 - Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser Høring - NO 2015:8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Petter Lindstad 008, 15/ Nytt tilbud om forlenget tilsetting i 20 % bistilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus - HF Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal, 15/ Tap av studierett - Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student X, 15/ Bekreftelse på formell behandling av tilsettingssak - HiNT Personalmappe - Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 15/ Personlig opprykk til professor Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal

37 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - SAM JM - journalistikk - Kyle O`Donoghue Timelønnet arbeidstaker - Kyle O Donoghue Kyle O`Donoghue økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran , Tatt til etterretning, 15/013-2 Attest - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal N, 15/021-8 Oppstartsdato - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal , Tatt til etterretning, 15/064-6 Bekreftelse på avsluttet studium Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student I, 15/080-4 Data processor agreement - avtale, niversitet i Oslo, fakultet for helsefag Data Processor Agreement niversitetet i Oslo Institutt for medisinske basalfag Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi /Naoe Tatara I, 15/094-5 Meddelelse om valg av tilbyder til å utvikle og gjennomføre fagprøve for sykepleiere utdannet utenfor EØS og Sveits Fagprøve- Ny godkjenningsordning for helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS og Sveits Helsedirektoratet internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen

38 I,, N, X, S X, 15/ tvidet søkerliste Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor ved Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag TKD Seksjon for HR /Heidi L Pedersen, 15/ Vedtak i klagesak - Klage på vedtak om stopp i studiet - Grunnlærerutdanningen Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken , 15/ Tilbud om tilsetting som rådgiver ved HiOA Tilsetting i stilling som rådgiver - instituttlederstøtte - HF - NVH Guro Schjelderup Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell , 15/ Registreringsskjema - Lønnstilskudd Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal, 15/ Innpassing av emner ved overflytting - Bachelorstudium i Facility Management - Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Student

39 I,, N, X, S, 15/ Oversendelse av sak til tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Tilsetting i stilling som rådgiver - personalforvaltning - FA-RI-HR Kommunal- og moderniseringsdepartementet Offl 25 første ledd HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter , 15/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student I, 15/ Signert arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Personal , Tatt til etterretning, 15/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - økonomi /Anne Berit Grindstad Personal I, 15/ Signert avtale om etterutdanning - Ammerudenga barnehage - Liv Alice Pope Avtaler om etterutdanning (korte kurs) - LI - seksjon for oppdragsadministrasjon - BOA - studieåret Ammerudenga barnehage Seksjon for oppdragsadministrasjon /Aksel Torsnes Mehlum , Tatt til etterretning I, 15/ Signert avtale om etterutdanning mellom Porsgrunn kommune, Vigdis Otterholm og HiOA, LI Avtaler om etterutdanning (korte kurs) - LI - seksjon for oppdragsadministrasjon - BOA - studieåret Porsgrunn kommune Seksjon for oppdragsadministrasjon /Aksel Torsnes Mehlum

40 I,, N, X, S X, 15/ Forslag til tilsetting i stillinger som førstekonsulent/rådgiver innen økonomi, Seksjon for økonomi Tilsetting i en fast stilling og et vikariat som rådgiver/førstekonsulent - Seksjon for økonomi - Fak HF Offl 25 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland N, 15/ Vedtaksprotokoll Tilsetting i en fast stilling og et vikariat som rådgiver/førstekonsulent - Seksjon for økonomi - Fak HF Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen X, 15/ Endringsskjema Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - SP - Trude Klevan Timelønnet arbeidstaker - Trude Klevan Trude Klevan økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud , Tatt til etterretning X, 15/ Grunnlag for tilsetting - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 15/ Delvis innvilget søknad om godskriving av tidligere utdanning - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.07.2014 Årsrapport studieutvalget TKD 2013-2014 Studieutvalg - Fakultet

Detaljer

Journaldato: 11.8.2014-13.8.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 11.8.2014-13.8.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 29.04.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.8.2014-13.8.2014, Dokumenttype:,,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 14.08.2014 Anmodning om midlertidig tilsetting som høgskolelærer ved tre-terminordningen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03144-3 Svar på endelige søknader til NVs prosjektmidler 2015 Norgesuniversitetet NV - utlysning av prosjektmidler 2015 Norgesuniversitetet Studiesekretariatet

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03102-3 Protokoll Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 Møtedokumenter for Det sentrale forskningsutvalget 2014 Forskningssekretariatet /Wenche Flaten

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer