DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/068-4 Korrigering av foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal I, 14/ Rapport fra samarbeidsprosjekt med Sykehjemsetaten - Ergoterapeututdanningen Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Ragnhild Høisæth internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad, Tatt til orientering I, 14/ Avtale om tilgjengeliggjøring av masteroppgave - Nora Kolle Svensen Avtale om tilgjengeliggjøring av masteroppgaver - ephorte HiOA 13/3537 Nora Kolle Svensen Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Trude Eikebrokk , Tatt til etterretning I, 14/ Sykemelding SYBAPRA6A Høst 2015 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student , Tatt til etterretning, 14/ Forlengelse av tilsetting etter fylte 70 år Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal N, 14/ Stans av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, Tatt til etterretning

2 I,, N, X, S X, 14/ Legeerklæring Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal I, 14/ CPEALA-2012/ Approval of the final report Stipend - Eurasia Programmet jf ephorte 2012/757 Senter for internasjonalisering av utdanning - SI Fakultetsadministrasjonen /Mikhail Kharakoz 073 N, 14/ Oversendelse til klagenemnda - klage på avslag om alternativ eksamensform - Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Student, 14/ foreløpig svar - Studentmappe - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Student, 14/ Forespørsel om ny vurdering av pensjonsopptjening i forbindelse med omsorgspermisjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, 14/ Forespørsel om ny vurdering av pensjonsopptjening innsendt til Statens pensjonskasse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal

3 I,, N, X, S I, 14/ Spørsmål om godskriving av omsorgspermisjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Bekreftelse på avsluttet studium - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Kontrakt om sensur - VERN Henning Bech Sensoroppnevning - HF - AV Institutt for adferdsvitenskap - studieåret Henning Bech internasjonalisering /Kristine Sandaker I, 14/ Oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal Besvart med utgående dokument N, 14/ Stans av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, Tatt til etterretning X, 14/ SAP skjema.pdf Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal

4 I,, N, X, S X, 14/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal, 14/ Søknad om refusjon av honorar til bruk av BHT Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal, 14/ Opprettholdt avslag på søknad om tilrettelagt praksis tredje periode - praktisk - pedagogisk utdanning Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Trine Johnsrud Student I, 14/ Signert avtale mellom Delfi Data og NOVA ved HiOA om uttrekk fra fagsystem ( Bolnfo ) i Bergen kommune - Prosjekt Leie eller eie Forskningsprosjekt - Leie eller eie - Boligetablering og boligkarrierer for lavinntektshushold - Kristin Aarland Delfi Data AS Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Preben Paulsen 666 I, 14/ Premieestimater for 2016 for lukkede pensjonsavtaler i KLP Lukkede pensjonsavtaler - Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) Kommunal Landspensjonskasse Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Kristine Krebs

5 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Lærerutdanning for tospråklige lærere - Asli Hassan Said Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Martin Schneegans Student, 14/ Vedrørende vurdering av fortsatt rett til å nytte egenmelding Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Personal I, 14/ Oversendelse til orientering motpartens prosesskriv Personalmappe - HR /Live K. Pedersen Personal X, 14/ Oppfølgingssamtale - signert Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal, 14/ Innvilget forlenget permisjon uten lønn Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal, 14/ Orientering om studenter ved praksisskole Trafikklærerutdanningen ved HiOA - korrespondanse med Vegdirektoratet - HiOA SAK 12/581 Statens vegvesen Region øst Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard

6 I,, N, X, S I, 14/ Studieprogresjon vår 2016 Studentmappe - internasjonalisering /Jorunn Mikaela Talgo Student, Tatt til etterretning, 14/ Innvilget søknad om utsatt frist for innlevering av masteroppgaven - Masterstudium i sosialfagfamiliebehandling - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Linn Breistein Jørstad Student I, 14/ Pilestredet 32 - Budsjett bruksavhengige driftskostnader for 2016 Pilestredet 32 - leieforhold HiOA SAK 13/803 Statsbygg, region Øst eiendom I, 14/ St. Olavsgate 32 - Budsjett bruksavhengige driftskostnader og energi for 2016 St. Olavs gate 32 - leieforhold 78 - HiOA SAK 12/1077 Statsbygg, region Øst eiendom I, 14/ Oversendelse av eksempelprøve - nasjonal deleksamen i fysiologi, anatomi og biokjemi Nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningene, bachelorstudiet i regnskap og revisjon og bachelorstudiet i sykepleie Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Tove-Kristin Hafsmo Yndestad 449

7 I,, N, X, S, 14/ Nordannet - signert rapport Nordplus prosjekter Centret för internationell mobilitet och internationelt samarbete - CIMO internasjonalisering /Suzanne Bancel, 14/ Innvilget klage over avslag på søknad om tilrettelegging Bachelorstudium i vernepleie, deltid - LVD (180 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 14/ Innvilget søknad om ammefri Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Personal, 15/ E-post korrespondanse vedrørende tap av studierett - masterstudium i klinisk sykepleievitenskap Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Tilbud om forlenget tilsetting som stipendiat fram til Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal

8 I,, N, X, S X, 15/ Bekreftelse av trukket stilling- vedtak i tilsettingsrådet Tilsetting i stilling som stipendiat ved fak. LI - YL - Yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer N, 15/ Revidert søknad om utenlandsstipend og budsjett - Kristian Heggebø - Fak. SAM tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Vibeke Helén Moe Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson , Tatt til etterretning N, 15/ Tildeling Kristian Heggebø tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen 275, Tatt til orientering, 15/ Pensjonsmeldingsskjema - Personalmappe - Statens pensjonskasse Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 15/ Søknad om permisjon uten lønn - Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal, 15/ Innvilget søknad om ulønnet permisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal

9 I,, N, X, S I, 15/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag mellom HiOA og Studio Fysio AS Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Studio Fysio AS Fakultet for helsefag, Seksjon for HR X, 15/ Arbeidsplassvurdering - Fra praksisstudenter HF Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal N, 15/ Ikke bestått praksis, bachelor i sykepleie - innstilling til utvalget for studentsaker - Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Søknad HELSEVEL - Margareth Grotle Eksterne Fo-søknader HF 2015 Norges forskningsråd Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland 632, 15/ Søknad HELSEVEL - Mirjam Lukasse Eksterne Fo-søknader HF 2015 Norges forskningsråd Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland 632, 15/ Søknad HELSEVEL - Zada Pajalic Eksterne Fo-søknader HF 2015 Norges forskningsråd Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland 632

10 I,, N, X, S, 15/ Søknad HELSEVEL - Astrid Bergland Eksterne Fo-søknader HF 2015 Norges forskningsråd Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland 632, 15/ Søknad HELSEVEL - Ingunn Sandaker Eksterne Fo-søknader HF 2015 Norges forskningsråd Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland 632, 15/ Søknad HELSEVEL - Halvor Hanisch, Per Koren Solvang Eksterne Fo-søknader HF 2015 Norges forskningsråd Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland 632 N, 15/ Ikke bestått praksis -innstilling til tvalg for studentsaker - Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Linda Pettersen Student, 15/ Innkalling til oppfølgingssamtale - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i fysioterapi - internasjonalisering /Trine Klingenberg , 15/ Innvilget permisjon ved overgang til AFP Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal

11 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om å arbeide utover pensjonsalder Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Personal X, 15/ Hvilestol Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal X, 15/ Samarbeidsavtale med NAV Frogner Samarbeid mellom Oslo kommune og HiOA - Kombinerte stillinger Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt , 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal N, 15/ Endring av lønn ved tiltredelse som seniorrådgiver - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal, Tatt til etterretning N, 15/ SAP- skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal, Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S, 15/ Avslag på søknad om permisjon - bachelorstudium - førskolelærerutdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Cecilie Martinsen Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Faglærerutdanning for tospråklige lærere - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Martin Schneegans Student I, 15/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student Besvart med utgående dokument, 15/ foreløpig svar Overflytting fra it - niversitetet i Tromsø - bachelorstudium i sykepleie - andre studieår - Line Johansson Line Johansson Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken 513 I, 15/ Klage på vedtak om tap av studierett - Bachelor i Facility Management Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Student

13 I,, N, X, S I, 15/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student Besvart med utgående dokument, 15/ Pensjonsmeldingsskjema - Personalmappe - Statens pensjonskasse Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 15/ Søknad om AFP Personalmappe - Statens pensjonskasse Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal N, 15/ Vedtak realkompetansevurdering utvalg for studentsaker Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Cecilie Martinsen Student

14 I,, N, X, S I, 15/ Samarbeidsavtale - Manipal niversity - Study Abroad - Ergo og framover Fakultet HF - Internasjonale avtaler - Asia Manipal niversity internasjonalisering /Suzanne Bancel , Tatt til etterretning, 15/ Tilbud om økning i stillingsprosent Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal N, 15/ SAP-skjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, Tatt til etterretning X, 15/ tvidet søkerliste Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt X, 15/ Pensjonsmelding - SPK Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal, 15/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i barnehagelærerutdanningen - deltid Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Cecilie Martinsen Student

15 I,, N, X, S, 15/ Melding om vedtak i klagenemnda sak 27/ Mistanke om fusk - Praktisk-pedagogisk utdanning - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen 535, 15/ Melding om vedtak i klagenemnda sak 28/ Mistanke om fusk - Praktisk-pedagogisk utdanning - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen 535, 15/ Melding om vedtak i klagenemnda sak 30/ Mistanke om fusk - Master i yrkespedagogikk - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen 535 X, 15/ Signert avtale - arbeidspraksis - Arbeid med bistand Personalmappe - Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Lars Egeland Personal I, 15/ Søknad om utvidet studierett og endret studieplan Søknad om fullføring av studier - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson 539, Besvart med utgående dokument

16 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Faglærerutdanning i formgivning, kunst og håndverk Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Student, 15/ Tilbud om tilsetting som rådgiver ved HR Tilsetting i stilling som rådgiver - personalforvaltning - FA-RI-HR Wenke Haugslett HR /Agata Anna Stachowiak N, 15/ Søknad om et fjerde eksamensforsøk - innstilling til utvalget - SYBA Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Guri Vinje Student X, 15/ SAP skjema Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal, 15/ Vedrørende tidligere vedtak om stopp i studiet på grunn av manglende progresjon - bachelorstudium i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Student

17 I,, N, X, S X, 15/ Høring av ny forskningsetikklov ingen merknader fra fakultet LI Høring - revisjon av forskningsetikkloven Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen , 15/ Innvilget søknad om permisjon - Faglærerutdanning i formgivning, kunst og håndverk Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie - Martin Antonisen Timelønnet arbeidstaker - Martin Antonisen Martin Antonisen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud , Tatt til etterretning X, 15/ Søknadspapirer på stipendiatstillingen med vedlegg - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal X, 15/ Prosjektbeskrivelsen Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal I, 15/ Kontrakt om sensoroppdrag - bachelorstudium i preshospitalt arbeid - PARA Siri Gunn Simonsen Sensoroppnevning - HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - SHA - studieår Siri Gunn Simonsen internasjonalisering /Guri Vinje

18 I,, N, X, S X, 15/ Oppnevning av ekstern sensor - HF-SHA -bachelor i paramedic - Snorre Birk Gundersen Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Dag Karterud N, 15/ Reviderte utdypende merknader til innstilling Tilsetting i 4-årig åremålstilling som studieleder for barnevern ved Institutt for sosialfag - SAM Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt , Tatt til etterretning, 15/ Melding om vedtak - Merknad på politiattest - fakultet LI - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken 535, 15/ Foreløpig svar på klage om avslag på søknad om fritak for SYBAPRA 1. Studentmappe - internasjonalisering /Jehan Shawali Student I, 15/ Vaksinasjonsstatus TBC - Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om videreutdanning Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal

19 I,, N, X, S, 15/ Omgjøring av vedtak - fritak for emner i bachelorstudium i sykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Jehan Shawali Student I, 15/ Funksjon som programkoordinator. Intern utlysning av funksjon (50%) som programkoordinator, Institutt for fysioterapi. Tone Dahl-Michelsen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Forskergruppen aldring helse og velferd - Per Olav Vandvik Timelønnet arbeidstaker - Per Olav Vandvik Per Olav Vandvik økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem X, 15/ tvidet søkerliste med utlysningstekst Tilsetting i 4-årig åremålsstilling som studieleder for masterstudiene på Institutt for sosialfag Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt N, 15/ Forslag til innstilling Tilsetting i 4-årig åremålsstilling som studieleder for masterstudiene på Institutt for sosialfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt , Tatt til etterretning N, 15/ Innstilling Tilsetting i 4-årig åremålsstilling som studieleder for masterstudiene på Institutt for sosialfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt , Tatt til etterretning

20 I,, N, X, S X, 15/ tvidet søkerliste med utlysningstekst Tilsetting i 4-årig åremålsstilling som leder for ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt N, 15/ Innstilling Tilsetting i 4-årig åremålsstilling som leder for ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om fritak fra nynorsk - grunnskolelærerutdanningen trinn - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Martin Schneegans Student, 15/ Delvis innvilget søknad om godskriving av emner - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Student, 15/ Foreløpig svar på søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - 4AKTT - Sykepleie til kritisk akutt syke Godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Sykepleie til kritisk / akutt syke Anders Ellingsen internasjonalisering /Kristin Sletten 513

21 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 15/ Innvilget søknad om fødselspermisjon - bachelorstudium i kunst og design - oppdatert dato - Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Student, 15/ Avslutning av fritakssak Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - fakultet TKD institutt EST - Silje Mjelde Refsum Timelønnet arbeidstaker - Silje Mjelde Refsum Silje Mjelde Refsum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , 15/ Meddelelse om kontraktstildeling i konkurranse om kjøp av 10 stk oscilloskop Minianbud for oscilloskop - Institutt for mekanikk, elektronikk og kjemi Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke 054

22 I,, N, X, S I, 15/ Minianbud Minianbud for oscilloskop - Institutt for mekanikk, elektronikk og kjemi Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for Institutt for maskin, elektronikk og kjemi /Jon Sverre Dischington Hanssen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke , Tatt til etterretning N, 15/ Oversendelse til klagenemnda - klage på avslag om alternativ eksamensform - Studentmappe - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken internasjonalisering /Guri Vinje Student, 15/ foreløpig svar - Studentmappe - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - grunnskolelærerutdanning 5-10 Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Student, 15/ Innvilget søknad om godskriving / fritak - Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student

23 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om godskriving av Fysikk 1 - Bachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student, 15/ Innvilget søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Masterstudium i anestesisykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student X, 15/ tvidet søkerliste Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor - Radiografi Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen , 15/ Innvilget søknad om godskriving fritak - bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student, 15/075-3 Innvilget søknad om godskriving / fritak - Masterstudium i sykepleie - Klinisk forkning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student

24 I,, N, X, S, 15/079-3 Invitasjon til møte i klagenemnda sak 32/ Mistanke om fusk - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Fysioterapeututdanningen - May Arna Risberg Timelønnet arbeidstaker - May Arna Risberg May Arna Risberg økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem , 15/ Invitasjon til møte i klagenemnda sak 33/ Mistanke om fusk - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen , 15/ Invitasjon til møte i klagenemnda sak 31/ Mistanke om fusk - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie - Martin Antonisen Timelønnet arbeidstaker - Martin Antonisen Martin Antonisen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud , Tatt til etterretning

25 I,, N, X, S X, 15/ Vurdering av anmodning om unntatt offentlighet Tilsettingssak - Tospråktesten, rådgiver, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Offl 25 første ledd Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas X, 15/ Offentlig søkerliste Tilsettingssak - Tospråktesten, rådgiver, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas , 15/ Innvilget søknad om fritak for valgfritt emne - Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling, deltid Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Master i sykepleie. klinisk forskning og fagutvikling - Olof Birna Kristjansdottir Timelønnet arbeidstaker - Òlöf Birna Kristjànsdòttir Òlöf Birna Kristjànsdòttir økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud , Tatt til etterretning I, 15/ State of Texas Academic Achievement Record - tskrift av gjennomførte studier - Studentmappe - Texas Tech niversity High School Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Fred Arild Pettersen Student

26 I,, N, X, S N, 15/ Oppstartdato - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal X, 15/ Stans av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Lovise Mæhle Timelønnet arbeidstaker - Lovise Mæhle Lovise Mæhle økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie - Janne Bakke Timelønnet arbeidstaker - Janne Bakke Janne Bakke økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om permisjon - videreutdanning i billedterapi - TKD - EST - Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Student

27 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelor i sykepleie - Janne Bakke Timelønnet arbeidstaker - Janne Bakke Janne Bakke økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om permisjon - masterstudium i sosialt arbeid studieretning barnevern Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Berit Nygård Student, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i fysioterapi for barn - Wenche S Bjorbækmo Timelønnet arbeidstaker - Wenche S Bjorbækmo Wenche Schrøder Bjorbækmo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Radiografi - Anette Aarsnes Timelønnet arbeidstaker - Anette Aarsnes Anette Aarsnes økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Radiografutdanningen - Gry Rasmussen Timelønnet arbeidstaker - Gry Rasmussen Gry Rasmussen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem

28 I,, N, X, S I, 15/ Trondheim kommune - Intensjonsavtale for signering Forskningsprosjektet - Læreeffekt - intensjonsavtale - prosjektleder Håvard Helland Trondheim kommune Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon , Tatt til orientering, 15/ Innvilget søknad om godskriving - Grunnskolelærerutdanningen 5-10 Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Student X, 15/ Fagplan for 2 - årig kostøkonomutdanning - august 1996 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl X, 15/ studieplan for 2-årig kostøkonomutdanning - august 1997 Studieplaner Høgskolen i Akershus - kostøkonomutdanning Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Psykomotorisk fysioterapi - Ane Borrebæk Timelønnet arbeidstaker - Ane Borrebæk Ane Borrebæk økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem

29 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Skolerettet utdanningsvitenskap Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Andreas Kristoffer Johansen Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kine Anette Bylterud Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i kunst og formidling - Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - årsstudium i design og kommunikasjon i digitale medier - Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Student X, 15/ SAP skjema Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal, 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student

30 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Farmasi - Nhu Qunh Truong Timelønnet arbeidstaker - Nhu Quynh Truong Nhu Quynh Truong økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Farmasi - Tone Angelika Holte Engebretsen Timelønnet arbeidstaker - Tone Angelika Holte Engebretsen Tone Angelika Holte Engebretsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Farmasi - Aisha Hussain Timelønnet arbeidstaker - Aisha Hussain Aisha Hussain økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF- Farmasi - Andreas Grue Thorbjørnsrud Timelønnet arbeidstaker - Andreas Grue Thorbjørnsrud Andreas Grue Thorbjørnsrud økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Farmasi - Van Vu Timelønnet arbeidstaker -Van Vu Van Vu økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien

31 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - Fakultet TKD - Inst. MEK - Sebastian Orskaug Timelønnet arbeidstaker - Sebastian Orskaug Sebastian Orskaug Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum , 15/ Innvilget søknad om fritak fra nynorsk - grunnskolelærerutdanningen trinn - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Martin Schneegans Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Videreutdanning i barnehagepedagogikk - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Cecilie Martinsen Student, 15/ Innvilget permisjon - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Cecilie Martinsen Student, 15/ Avklaring omkring forespørsel om bistand til teorifag for norsk autorisasjon for sykepleiere med utenlandsk utdanning Norsk autorisasjon av utenlandske sykepleiere internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen

32 I,, N, X, S, 15/ Innvilget innpassing av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - HF- Bachelor i sykepleie - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon Master i læring i komplekse systemer - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student, 15/ Innvilget permisjon - Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - arbeidsplassbasert Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Cecilie Martinsen Student, 15/ Innvilget søknad om fritak for emne - Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Student X, 15/ Programplan fra Diakonhjemmet Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student

33 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Ergo - Live Hellum Timelønnet arbeidstaker - Live Hellum Live Hellum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Ergo - Marit Rosshaug Timelønnet arbeidstaker - Marit Rosshaug Marit Rosshaug økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Ergo - Trude Wabakken Timelønnet arbeidstaker - Trude Wabakken Trude Wabakken økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - PD - Kjetil Fallan Timelønnet arbeidstaker - Kjetil Fallan Kjetil Fallan Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum N, 15/ Forslag til utlysningstekst Tilsetting i åremålsstilling som studieleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, helsesøsterfag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss

34 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Said Belal Bani Hashem Timelønnet arbeidstaker - Said Belal Bani Hashem Said Belal Bani Hashem HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Daniel Martinsen Timelønnet arbeidstaker - Daniel Martinsen Daniel Martinsen HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Jonatan Stensløkken Timelønnet arbeidstaker - Jonatan Stensløkken Jonatan Stensløkken HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Hanna Schjerva Eide Timelønnet arbeidstaker - Hanna Schjerva Eide Hanna Schjerva Eide HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Siri Dehli Olafsen Timelønnet arbeidstaker - Siri Dehli Olafsen Siri Dehli Olafsen HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Abid Malik Timelønnet arbeidstaker - Abid Malik Abid Malik HR /Agata Anna Stachowiak

35 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Oda Olsen Nedrejord Timelønnet arbeidstaker - Oda Olsen Nedrejord Oda Olsen Nedrejord HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Mohamed Makbul Timelønnet arbeidstaker - Mohamed Makbul Mohamed Makbul HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Mari Michelsen Timelønnet arbeidstaker - Mari Michelsen Mari Michelsen HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - samfunnsfag - sosialt arbeid - Camilla Rasmussen Timelønnet arbeidstaker - Camilla Rasmussen Camilla Rasmussen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - samfunnsfag- master i familiebehandling - Anne Fjell Timelønnet arbeidstaker - Anne Fjell Anne Fjell Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt

36 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - samfunnsfag - master i familiebehandling - Simon Peter Neumer Timelønnet arbeidstaker - Simon Peter Neumer Simon-Peter Neumer Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - samfunnsfag- master i sosialfag - Tove Pettersen Timelønnet arbeidstaker - Tove Pettersen Tove Pettersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI -IST - Arnfinn Haagensen Midtbøen Timelønnet arbeidstaker - Arnfinn Haagensen Midtbøen Arnfinn Haagensen Midtbøen Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag -MS440 - Masterstudium i universell utforming av IKT - Ingunn Ofte Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieår Ingunn Ofte Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal , 15/ Delvis innvilget søknad om innpassing av eksterne masteremner - masterstudium i journalistikk Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Student

37 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - ergo - Inger Marie Lid Timelønnet arbeidstaker - Inger Marie Lid Inger Marie Lid økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Ergo - Gunnbjørg Furuseth Timelønnet arbeidstaker -Gunnbjørg Furuset Gunnbjørg Furuseth Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 15/ Innvilget søknad om fritak - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 15/ Avslutning av fritakssak Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student, 15/ Pensjonsmeldingsskjema - Personalmappe - Statens pensjonskasse Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal N, 15/ Stans av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, Tatt til etterretning

38 I,, N, X, S, 15/ Fratredelse fra stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Janne Charita Hansen Timelønnet arbeidstaker - Janne Charita Hansen Janne Charita Hansen HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ Bekrefter avmelding fra studiet Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Danielle Andersen Timelønnet arbeidstaker - Danielle Andersen Danielle Andersen HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Henriette Halvorsen Timelønnet arbeidstaker - Henriette Halvorsen Henriette Halvorsen HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Martin Aamodt Haugen Timelønnet arbeidstaker - Martin Aamodt Haugen Martin Aamodt Haugen HR /Agata Anna Stachowiak

39 I,, N, X, S, 15/ Innvilget permisjon - masterstudium i sosialt arbeid - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Linn Breistein Jørstad Student, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Julie Easter Christiansen Timelønnet arbeidstaker - Julie Easter Christiansen Julie Easter Christiansen HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Karianne Kristiansen Timelønnet arbeidstaker - Karianne Kristiansen Karianne Kristiansen HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Oda Heiland Hansen Timelønnet arbeidstaker - Oda Heiland Hansen Oda Heiland Hansen HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Christina Hornnes Timelønnet arbeidstaker - Christina Hornnes Christina Hornnes HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Carina Haug Timelønnet arbeidstaker - Carina Haug Carina Johannessen Haug HR /Agata Anna Stachowiak

40 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Ida Marie Hjelmeland Timelønnet arbeidstaker - Ida Marie Hjelmeland Ida Marie Søreide Hjelmeland HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SK-PRO - Vilde rfjell Timelønnet arbeidstaker - Vilde rfjell Vilde Brabrand rfjell HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM- JM -Mathias Bolin Falch Timelønnet arbeidstaker - Falch, Mathias Bolin Falch Mathias, Bolin Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen , 15/ Innvilget søknad om permisjon fra dager i praksis - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Snezana Popovic Vujovic Student, 15/ Reservert studieplass på grunn av for mange hengefag - Bachelorstudium i regnskap og revisjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student N, 15/ Ikke bestått praksis-innstilling til tvalg for studentsaker - Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Linda Pettersen Student

41 I,, N, X, S N, 15/ Ikke bestått praksisperiode - bachelor i sykepleie - innstilling til utvalget for studentsaker Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Dagrun-Elin Johnsen Student N, 15/ Oppfølging etter AM-møte og AM/LAM-seminar Samlesak AM/LAM Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR Seksjon for HR /Hæge Hanheide Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg HR /Live K. Pedersen Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet /Christina Lindskog Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Enhet for HMS /Ingerid Wefring , 15/ Gjesteforeleseravtale- HF-Ergo- Merethe Grimeland Timelønnet arbeidstaker - Gjesteforeleser Merethe Grimeland Merethe Grimeland økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 15/ Innvilget søknad om permisjon - årsstudium i økonomi og ledelse deltid - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 15/ Svar på søknad om permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student

42 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett - anvendt data Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student X, 15/ Programkoordinators vurdering av krav til fullføring / vitnemål Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI- p.hd. - Gunhild Hagesæthe Timelønnet arbeidstaker - Gunnhild Hagesæther Gunnhild Hagesæther Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI- p.hd- programmet - Monika Bærøe Nerland Timelønnet arbeidstaker -Monica Bærøe Nerland Monika Bærøe Nerland Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer , 15/ Advance notice on loss of admission to studies - forvarsel om tap av studierett Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05155-3 Erasmus Pluss 2014-2021 - avtale med Charles universitetet i Praha CZPRAHA07 - NOslo60 - pedagogikk musikk og utøvende kunst Erasmus pluss strategisk partnerskap - Høyere utdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05326-7 Samarbeidsavtale - niversity of Salford - Erasmus+ - Radio - 2021 Fakultet HF - Internasjonale avtaler - Storbritannia (ephorte HiOA 13/3796 ) niversity of Salford, Manchester

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014-20.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 21.07.2014 Høring utkast ny samarbeidsavtale L og skoleeiere Samarbeidsavtaler

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05179-2 Fornying av sertifikat - Tekniske bestemmelser for klasse H-laboratorier, klasse H1 - prøvingslaboratorium, prøvingsomårdene AI, AII og PI - sertifikat nummer 170 Produksjonskontrollsertifikat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05107-1 Konkurransegrunnlag - minikonkurranse pc'er Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 26.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 053

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal X, 14/02347-341 Komplett innkalling: ARSB : Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksb./ing/bibl. () Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksbehandler/ ingeniør /bibliotekar ( ARSB ) HR

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05328-44 Møtebok: Styremøte 27.10.2015 Høgskolestyret - møtedokumenter HR /Brita Bye 011 I, 14/05339-57 Søknad om dekning av artikkelavgift Open Access - Aud R. Misund Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/046-16 Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild X, 14/05328-50 Protokoll Høgskolestyret 27.10.2015 Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

Oversikt over standardtitler på studentsaker

Oversikt over standardtitler på studentsaker Oversikt over standardtitler på studentsaker Hva Dok.type Type Studentmappe Studentmappe [Etternavn Fornavn Mellomnavn] - ephorte [20xx/xxx] Søknad om permisjon - Søknad om permisjon [Studieprogram] Permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05104-2 Endring i organisatorisk tilhørighet - Personalmappe - HR /Brita Bye Dok. dato: 04.03.2015 Arkivdel: Personal, 14/05125-87 Innvilget klage på avslått søknad om opptak til enkeltemner

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv Høgskolen i Oslo Norges største statlige høgskole Om lag 12 000 studenter 1250 tilsatte Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler ble slått sammen Midt i Oslo sentrum

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05435-3 Refusjon av sykepenger - 07.07.15-30.08.15 - Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 09.09.2015 Personal, 14/054-32 Arbeidsavtale 2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05023-1 03/129-13 Ekstern evaluering av hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning materiale fra fjernarkivet - HiO - samlesak Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05328-71 Protokoll - Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/05654-9 Innvilget søknad om

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer