DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/ Foreløpig svar - Søknad om endring av forskningsgruppeleder til forskningsgruppen (Re)habilitering - individ, tjenester og samfunn Etablering av forskningsgrupper ved HF - HiOA SAK 12/6873 Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi /Per Koren Solvang Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642 I, 14/ Søknad om dekning av arkikkelavgift (APC) i Open Accesstidsskrifter Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Fakultet for helsefag, Institutt for naturvitenskapelige helsefag /Kari Furu Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Tanja Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 69, 14/ Søknad om refusjon fra NAV etter arbeidsplassvurdering - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Tilbud om forlenget tilsetting Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 I,, N, X, S, 14/ Pensjonsmeldingsskjema - Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Stans av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema (referanse: AR ) Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Fritak fra tidligere avlagte emner - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Studieprogresjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Lønnsendring ifm med tiltredelse i funksjon som programkoordinator og prosjektleder Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Offl 25 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S N, 14/ SAP-skjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument N, 14/ Ikke bestått praksisperiode - Innstilling til utvalg for studentsaker - Studentmappe - internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning N, 14/ Søknad om utsettelse og overføring av tildelte Fo-strategiske midler fra 2015 til 2016 Fo-strategimidler Antologier - ephorte 14/3112 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Offl 26 fjerde led Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen 630, 14/ Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden Personalmappe - NAV Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal

4 I,, N, X, S, 14/ Korrekt krav om unntak fra arbeidsgiverperioden Personalmappe - NAV Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Vedtak i klagesak - Studentmappe - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ SAP-skjema Tilsetting i stipendiatstilling knyttet til prosjektet - Forebygging av fall og fallskade hos hjemmeboende eldre - Institutt fysioterapi økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Offl 25 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om forlenget permisjon med leders godkjenning - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Endret møtested for dialogmøte Personalmappe - Nav Nordre Aker Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal

5 I,, N, X, S, 14/ Nytt lønnstilbud Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 14/ Søknad om refusjon av honorar til bruk av bedriftshelsetjenesten ( BHT ) - Personalmappe - NAV Ås Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Oversendelse til utvalg for studentsaker - Ikke bestått praksisperiode - Bachelor i sykepleie, studiested Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Skaun NOVA - KoRus Midt - Skaun kommune ngdata Skaun kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Silje Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632

6 I,, N, X, S I, 14/ CPEALA-2013/ Approval of the final report Samarbeid med Z Namangan State niversity - Prosjekt - Norwegian - zbek Partnership in quality initiatives in higher education and international aspects of practice and policy (ephorte 12/1368) Senter for internasjonalisering av utdanning - SI Fakultetsadministrasjonen /Mikhail Kharakoz 073 I, 14/ Registrering i Enhetsregisteret - Gladys Studentbedrift Registreringer i Brønnøysundregistrene - ephorte 12/2436 Brønnøysundregistrene Rektor, Stab 000, 14/ Svar på klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERN uendret karakter - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Søknad om fjerde eksamensforsøk - Bachelor i vernepleie - Innstilling til utvalget - Studentmappe - internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Avlysning av dialogmøte Personalmappe - Nav Nordre Aker Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tilbaketrekking av innvilget permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal, Besvart med utgående dokument

7 I,, N, X, S, 14/ Innvilget tilbaketrekking av permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - VEITV Kommunikasjon og samhandling - Marie Moksness Sensoroppnevning - HF - FYS Institutt for fysioterapi - studieåret ephorte 2013/5036 Marie Moksness internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Oversendelse av vitenskapelig materiale i forbindelse med søknad om opprykk Personalmappe - Sakkyndig utvalg Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Oppnevning som ekstern sensor - Bachelor i vernepleie - Anne Line Kihle Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Oppnevning som ekstern sensor - Master i læring i komplekse systemer - MALKL225 - Siv-Elisabeth Skjelbred Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Ingeborg Sunde 441 X, 14/ Oppnevning som ekstern sensor - Master i læring i komplekse systemer - MALKL225 - Elise Frølich Furrebøe Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Ingeborg Sunde 441

8 I,, N, X, S X, 14/ Oppnevning som ekstern sensor - Bachelor i Vernepleie - Marion Bakke Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap internasjonalisering /Ingeborg Sunde 441 N, 14/ Endring av faste lønns- og personopplysninger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Lønnsopprykk etter HTA Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Oppsigelse av studieplass Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ ikke bestått praksis - bachelorutdanningen i sykepleie, Pilestredet - innstilling til utvalget - Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagnsbrev - Videreutdanningstilbud som del av Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet - Studietilbud tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Kaja Kristin Ahlgreen 665, 14/ Informasjon om korrigert maksdato - sykepenger Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Erklæring med tillatelse for uttrekk av data - HiOA Nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningene, bachelorstudiet i regnskap og revisjon og bachelorstudiet i sykepleie Stephan Hamberg Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Tove-Kristin Hafsmo Yndestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 449, Tatt til orientering I, 14/ Oppnevning sensorkorps nasjonal deleksamen - frist 12. november Nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningene, bachelorstudiet i regnskap og revisjon og bachelorstudiet i sykepleie internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Tove-Kristin Hafsmo Yndestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 449, Tatt til etterretning I, 14/ Oppnevning av sensorkorps - nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi i sykepleierutdanningen Nasjonale deleksamener i grunnskolelærerutdanningene, bachelorstudiet i regnskap og revisjon og bachelorstudiet i sykepleie Kjersti Tokstad Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Tove-Kristin Hafsmo Yndestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 449, Tatt til orientering

10 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om godskriving av PHV9100 (etikkdelen) - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Besvart pr telefon X, 14/ Innvilget søknad om godskriving av PHV9100 (etikkdelen) tdanningsvitenskap for lærerutdanning - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622, 14/ Søknad om refusjon - arbeidsplassvurdering Personalmappe - NAV skanning HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - Bachelorstudiet i sosialt arbeid - Susan Guerra Timelønnet arbeidstaker - Susan Guerra Susan Guerra økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Svar på klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERN Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S I, 14/ Påminnelse om rapport om målbruk Rapport til Språkrådet - om målbruk i offentlig tjeneste (ephorte 12/4906) Språkrådet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000, 14/ Informasjon om rettigheter Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Stans av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Revidert tilbud om stilling Tilsetting i stilling som stipendiat ved fak. LI - YL - Yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning Vibeke Melby Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 N, 15/ Søknad om utenlandsstipend - fak LI - Sandra Fylkesnes tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Offl 26 fjerde led Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Ragnhild eland Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Ragnhild eland Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland

12 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Trond Olaf Oldrup Olsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Trond Olaf Oldrup Olsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD BE - Tobias Abrahamsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Tobias Abrahamsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Saja Sandra K Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Saja Andersson økonomi, Seksjon for lønn og regnskap I, 15/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Søknad om refusjon av honorar til bruk av bedriftshelsetjenesten ( BHT ) - Personalmappe - NAV Bærum Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon - Masterstudium i jordmorfag - påbegynt våren Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, X, S I, 15/ Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - HF - Tannverket A/S v Bjørn Erik Markmanrud Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Tannverket A/S / Bjørn Erik Markmanrud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - HF - Funkibator Geir Arne Haglund Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Funkibator A/S /Geir Haglund Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innkalling Fo-utvalg HF Fo-utvalg HF 2015 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen 012, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Lønnsopprykk etter HTA Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal

14 I,, N, X, S, 15/ Vedtak om ikke bestått praksis Studentmappe - internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Klage på avslag Does shame-proofing anti-poverty measures improve their effectiveness? Søknad til Forskningsrådet - VAM-programmet ( forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon ) - prosjektleder Erika Gubrium - Fakultet for samfunnsfag Norges forskningsråd, Divisjon for samfunn og helse, Avdeling for velferd og utdanning /Eivind Hovden Offl 26 fjerde ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 15/021-7 Vedtaksprotokoll - postsak Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat - Institutt for NVH, farmasi Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen, 15/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Vedtaksprotokoll Postsak Tilsetting i åremålsstilling som stipendiat, forskningsgruppen (Re)habilitering - individ, tjenester og samfunn, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen X, 15/ Vedtaksprotokoll postsak Tilsetting av stipendiat i radiografi ved HF - NVH - Institutt for naturvitenskapelige helsefag - Radiografi og tannteknikk Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen

15 I,, N, X, S I, 15/ Forespørsel - Partenes evaluering av IA-avtalen - ny kunnskap om status og måloppnåelsen for avtalen Meddelelse om innstilling - Arbeids- og velferdsetatens og IA-virksomhetenes samarbeid om delmål 2 i IA-avtalen Arbeids- og sosialdepartementet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet 666, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERN Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Tildeling av Fo-strategiske midler for 2016 til fakultet HF til antologiprosjekter Tilskudd til antologiprosjekter 2016 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Tildeling av Fo-strategiske midler for 2016 til fakultet SAM til antologiprosjekter Tilskudd til antologiprosjekter 2016 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kristin Prøitz Narum Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, Tatt til etterretning N, 15/ Tildeling av Fo-strategiske midler for 2016 til fakultet TKD til antologiprosjekter Tilskudd til antologiprosjekter 2016 Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Brita Børve Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 N, 15/ Rekvisisjon av strategimidler Fo - Fakultet for samfunnsfag Tilskudd til antologiprosjekter 2016 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632

16 I,, N, X, S N, 15/ Tildeling av Fo-strategiske midler for 2016 til fakultet SAM til forskergrupper som skal søke om eksternfinansiering Tilskudd til forskergrupper som skal søke eksternfinansiering 2016 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kristin Prøitz Narum Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, Tatt til etterretning N, 15/ Tildeling av Fo-strategiske midler for 2016 til TKD til forskergrupper som skal søke om eksternfinansiering Tilskudd til forskergrupper som skal søke eksternfinansiering 2016 Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Brita Børve Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 N, 15/ Rekvirering av strategimidler Fo - Fakultet for samfunnsfag Tilskudd til forskergrupper som skal søke eksternfinansiering 2016 Seksjon for Fo Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 N, 15/ Tildeling av Fo-strategiske midler for 2016 til fakultet SAM - Forskergrupper i oppstartfasen og med strategisk betydning Tilskudd til forskergrupper i oppstartfasen og med strategisk betydning 2016 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Tildeling av Fo-strategiske midler for 2016 til fakultet LI - Forskergrupper i oppstartfasen og med strategisk betydning Tilskudd til forskergrupper i oppstartfasen og med strategisk betydning 2016 Fakultetsadministrasjonen /Silje Vethal Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632

17 I,, N, X, S N, 15/ Tildeling av Fo-strategiske midler for 2016 til fakultet SAM - Forskergrupper i oppstartfasen og med strategisk betydning Tilskudd til forskergrupper i oppstartfasen og med strategisk betydning 2016 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kristin Prøitz Narum Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, Tatt til etterretning N, 15/ Rekvirering av strategimidler til Fo - Fakultet for samfunnsfag Tilskudd til forskergrupper i oppstartfasen og med strategisk betydning 2016 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, 15/025-4 Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag /Randi Wærdahl Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilsagn om stipendmidler - minoritetsspråklig lærer Stipend - minoritetsspråklige lærere 2015 Nesodden kommune Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring /Gro Standnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57, 15/ Endret tilsagn om stipendmidler - minoritetsspråklige lærere Stipend - minoritetsspråklige lærere 2015 Oppegård kommune Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring /Gro Standnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57, 15/ Tilbud om tilsetting som konstituert instituttleder ved HiOA Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal

18 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon fra dager i praksis - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra dager i praksisperioden - BLH14 - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på lønnsendring Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ ikke bestått praksisperiode - bachelorutdanning i sykepleie, Pilestredet - innstilling til utvalget - Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ tvidelse av tid til bruk i anskaffelsen "3-DE-2014 Kompetanseutvikling elevvurdering i videregående skole med yrkesfag". Elevvurdering - systematisk vurderingspraksis i videregående skole, Oslo kommune ( ref ephorte 2014/762 ) Oslo kommune Seksjon for oppdragsadministrasjon /Mariann Tvetene Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

19 I,, N, X, S, 15/039-4 tsettelse av innlevering av masteroppgave er i orden - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Sølve Heikki Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Saken avsluttes uten faglig rådgivers råd Autorisasjon som reseptarfarmasøyt - utdanning fra Hellas - Kawa Almousa Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK internasjonalisering /Linda Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, Tatt til orientering, 15/ Tilbud om tilsetting i 2-årig postdoktorstipend ved HiOA Tilsetting i Post-doctoral Research Fellowship in Development and Media - LI/IST Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Endret oppstartdato ved tilsetting i 2-årig postdoktorstipend Tilsetting i Post-doctoral Research Fellowship in Development and Media - LI/IST Nanna Schneidermann Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Krav fra SAM Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 HR /Anders Dahle HR /Live K. Pedersen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie 231

20 I,, N, X, S N, 15/ Krav fra SAM Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 HR /Anders Dahle HR /Live K. Pedersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie 231 I, 15/ krav fra Forskerforbundet Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 Forskerforbundet HR /Anders Dahle 231 I, 15/ krav fra Forskerforbundet Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 Forskerforbundet HR /Anders Dahle 231 I, 15/ krav fra Forskerforbundet Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 Forskerforbundet HR /Anders Dahle 231 I, 15/ krav fra Forskerforbundet Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 Forskerforbundet HR /Anders Dahle 231 I, 15/ krav fra Forskerforbundet Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 Forskerforbundet HR /Anders Dahle 231

21 I,, N, X, S N, 15/ krav fra SAM Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 HR /Anders Dahle HR /Live K. Pedersen Offl 14 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231 N, 15/ Innstilling Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/040-1 Protokoll for tilbudsinnhenting Yrkesgruppers status og tillit i befolkningen - tilbudsforespørsel Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Bekreftelse på oppsigelse - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Stans av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Anne-Trine Woll Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ SAP-skjema Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

22 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - HF - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Lønnsopprykk etter HTA Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Refusjonskrav lønnstilskudd Personalmappe - Nav St. Hanshaugen HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/056-6 Oppfølgingsplan Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal

23 I,, N, X, S, 15/056-7 Signert oppfølgingsplan ved sykemelding - Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Nittedal Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Nittedal Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ SAP-skjema Tilsetting i en fast stilling og et vikariat som rådgiver/førstekonsulent - Seksjon for økonomi - Fak HF økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Offl 25 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om godskriving av tidligere utdanning - LI - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Oxana Rybalko-Vassvik Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Høringssvar fra AK - Forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Høring forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Kunnskapsdepartementet Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Tove-Kristin Hafsmo Yndestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

24 I,, N, X, S, 15/ Betingelser etter endt åremålperiode Tilsetting i 4-årig åremålstilling som studieleder for barnevern ved Institutt for sosialfag - SAM Alicja Olkowska Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Orientering om godkjent bedømmelseskomité Fremstilling til doktorgradsprøven, ph.d. i profesjonsstudier - Silje Maria Tellmann Silje Maria Tellmann Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Karima Bitta 624, 15/ Likelydende brev til komite - bedømmelse av avsluttende prøve for ph.d.-graden i profesjonsstudier - Silje Marie Tellman Fremstilling til doktorgradsprøven, ph.d. i profesjonsstudier - Silje Maria Tellmann Johan Christensen Maria Hedlund Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Fredrik Thue Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Karima Bitta 624, 15/ Vedtak i klagesak - Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning ( PP ) med yrkesdidaktikk i naturbruk Klage på avslag om opptak - ikke kvalifisert/nådd opp i konkurransen om studieplass - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken 512 X, 15/ e-postutveksling om innleveringstidspunkt for masteroppgave Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student

25 I,, N, X, S X, 15/ Signert ph.d.-avtale, del A, B og C - Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud Dok. dato: Arkivdel: Student 622 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - barnevern - Maren D Nielsen Timelønnet arbeidstaker - Maren D. Nielsen Maren D. Nielsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Delvis innvilget fritak for SYBA bachelorstudium i sykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Jehan Shawali Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Forlenget periode for praksisplass Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget permisjon fra dager i praksis - BLH14 - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: Arkivdel: Student

26 I,, N, X, S N, 15/ Anmodning om omgjøring av vedtak vedrørende tilsetting i 4-årig åremålsstilling som studieleder for masterstudiene i sosialfag. Tilsetting i 4-årig åremålsstilling som studieleder for masterstudiene på Institutt for sosialfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ internt notat - Tilsetting i 4-årig åremålsstilling som studieleder for masterstudiene på Institutt for sosialfag Gerd Hissingby Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Høringssvar fra LI - Forslag om endring i forskrift om rammeplaner for lærerutdanninger Høring - Forslag om endring i forskrift om rammeplaner for lærerutdanninger Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Tove-Kristin Hafsmo Yndestad Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anne Brændshøi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Høringssvar til KD - forslag om endringer i rammeplaner til lærerutdanninger Høring - Forslag om endring i forskrift om rammeplaner for lærerutdanninger Kunnskapsdepartementet Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Tove-Kristin Hafsmo Yndestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Søknad om permisjon fra dager i praksisperiode - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: Arkivdel: Student

27 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra dager i praksisperiode - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Melding om vedtak i klagenemnda politiattest - Merknad på politiattest - Høgskolen i Oslo og Akershus - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Foreløpig svar - Sak 6/2015 merknad på politiattest - Bachelorstudiet i vernepleie - HF - Merknad på politiattest - Høgskolen i Oslo og Akershus - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 N, 15/ Merknad på politiattest - brev til klagenemda Merknad på politiattest - Høgskolen i Oslo og Akershus - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken internasjonalisering /Gry Birkeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Informasjon om rettigheter og videre saksgang Merknad på politiattest - Høgskolen i Oslo og Akershus - internasjonalisering /Gry Birkeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535

28 I,, N, X, S X, 15/ Sakkyndig uttalelse Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved fakultet for samfunnsfag, institutt for offentlig organisasjon og velferdsfag Offl 5 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Merknader til uttaleles fra sakkyndig utvalg - Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved fakultet for samfunnsfag, institutt for offentlig organisasjon og velferdsfag Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD IT - Andreas Jacobsen Timelønnet arbeidstaker - Andreas Jacobsen Andreas Jacobsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning N, 15/ Vurdering av helsesøsterutdanning fra Sverige - autorisasjon i Norge Autorisasjon som helsesøster - utdanning fra Sverige - Rose Hagström Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Anne Seierstad internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Leikny Astrup Hinkel Timelønnet arbeidstaker - Leikny Astrup Hinkel Leikny Astrup Hinkel økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelor i sosialt arbeid Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kine Anette Bylterud Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

29 I,, N, X, S, 15/ Vedtak i klagesak - Studentmappe - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ SAP-skjema Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved institutt for fysioterapi - poliklinikken økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Offl 25 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Vedtak i klagesak - Klage på avslag om opptak - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 512 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Gudveig Storhaug Timelønnet arbeidstaker - Gudveig Storhaug Gudveig Storhaug økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Redegjørelse - søknad om utvidet studierett Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bioingeniør - Lars Tore Mikalsen Timelønnet arbeidstaker - Lars Tore Mikalsen Lars Tore Mikalsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

30 I,, N, X, S, 15/ Melding om vedtak i klagenemnda sak 31/ Mistanke om fusk - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Tilbud om stilling som rådgiver Tilsettingssak - Tospråktesten, rådgiver, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Maria Wattne Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD EST - Marit Garberg Timelønnet arbeidstaker - Marit Garberg Marit Garberg økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Informasjon om studiepermisjon Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Sølve Heikki Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Møte i klagenemnda 19. november 2015 Mistanke om fusk - bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, Tatt til etterretning

31 I,, N, X, S I, 15/ Legeerklæring i sak 34/2015 Mistanke om fusk - bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, Tatt til etterretning, 15/ Melding om vedtak i klagenemnda sak 34/ Mistanke om fusk - bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap - Advokat Preben Henriksen Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 N, 15/ Høring - ny felles forskrift om opptak til studier ved HiOA Forskrift om opptak til studier ved HiOA - ny felles forskrift om lokale opptak Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Jannicke Eriksen internasjonalisering /Anne Øverland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning N, 15/ Svar på høring - ny felles forskrift om opptak til studier ved HiOA Forskrift om opptak til studier ved HiOA - ny felles forskrift om lokale opptak Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Jannicke Eriksen Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anne Brændshøi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Referat fra vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - SAM - bachelorstudium i barnevern - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534

32 I,, N, X, S N, 15/ Innstilling til 3 midlertidige stillinger med Fredskorpset til ganda Tilsetting i 2 lærerstillinger og 1 adm. stilling i samarbeid med Fredskorpset 2016/2017 Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Offl 25 første ledd Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Trukket søknad - Tilsetting i 2 lærerstillinger og 1 adm. stilling i samarbeid med Fredskorpset 2016/2017 Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på klage på vedtak vedrørende klage på formelle feil ved bearbeidelse av bacheloroppgave - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Saksnotat og vedlegg - Studieutvalg oktober 2015 SAM - Studieutvalg oktober Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Referat fra SAM studieutvalgsmøte oktober 2015 SAM - Studieutvalg oktober Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Drag Tidemand-Fossum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Godkjenning av sakkyndig utvalg Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Dag Karterud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

33 I,, N, X, S I, 15/ Godkjenning av sakkyndig utvalg Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Dag Karterud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oversendelse til sakkyndig vurdering av søkerne til stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 'Erik Zakariassen' Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Marit Leegaard Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om vikariat som HR-rådgiver - LI Tilsettingssak - Seksjon for HR Jens Oscar Heide /Jens Oscar Heide Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Opprettelse av ny seksjon på IT-avdelingen Opprettelse av ny seksjon i IT-avdelingen IKT /Tommy Due-Løvaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015, 15/ Melding om vedtak i klagenemnda sak 35/ Mistanke om fusk - bachelorstudium i journalistikk - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535

34 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - SHA - Kirsten Halse Timelønnet arbeidstaker - Kirsten Halse Kirsten Halse økonomi, Seksjon for lønn og regnskap I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF- farmasi - Nhu Quynh Truong Timelønnet arbeidstaker - Nhu Quynh Truong Nhu Quynh Truong økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Ann Kristin Rotegård Timelønnet arbeidstaker - Ann Kristin Rotegård Ann Kristin Rotegård økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF SHA - Grete Bentseng Timelønnet arbeidstaker - Grete Bentseng Grete Bentseng økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Bachelorstudium i sykepleie - Helen K Røstad- Tollefsen Timelønnet arbeidstaker - Helen K Røstad-Tollefsen Helen Røstad-Tollefsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig tilsetting som fungerende studieleder ved HiOA - Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal

35 I,, N, X, S X, 15/ Studieplan Master i læring i Komplekse Systemer - Godkjent Ferdigstilt Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Master i Læring i komplekse systemer Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 X, 15/ Studieplan Master i Læring i Komplekse Systemer - Godkjent Ferdigstilt (vedlegg 6 justert Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Master i Læring i komplekse systemer Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 X, 15/ Studieplan Master i Komplekse Systemer - Godkjent høgskolestyret Ferdigstilt (vedlegg 6 justert ) Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Master i Læring i komplekse systemer Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 X, 15/ Studieplan Master i Læring i Komplekse Systemer - Godkjent ferdigstilt (vedlegg 6 justert ) Justert Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Master i Læring i komplekse systemer Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 X, 15/ Revidert studieplan Oslo og Akershus vernepleierhøgskole Godkjent Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - tdanning i vernepleie Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Per Christian Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05179-2 Fornying av sertifikat - Tekniske bestemmelser for klasse H-laboratorier, klasse H1 - prøvingslaboratorium, prøvingsomårdene AI, AII og PI - sertifikat nummer 170 Produksjonskontrollsertifikat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/068-4 Korrigering av foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide 21.10.2015 Personal I, 14/05486-7 Rapport fra samarbeidsprosjekt med Sykehjemsetaten - Ergoterapeututdanningen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/010-3 Søknad om godskriving av fag - Bachelorstudium i administrasjon og ledelse - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lene

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05023-1 03/129-13 Ekstern evaluering av hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning materiale fra fjernarkivet - HiO - samlesak Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05675-11 Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05907-17 Arbeidsavtale - LI - BL -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/022-26 Kontrakt om hospitering Personalmappe - HR /Geir Haugstveit Dok. dato: 18.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/05339-63 Innvilget støtte til artikkelavgift - Open Access tidskrift Støtte

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05326-7 Samarbeidsavtale - niversity of Salford - Erasmus+ - Radio - 2021 Fakultet HF - Internasjonale avtaler - Storbritannia (ephorte HiOA 13/3796 ) niversity of Salford, Manchester

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/046-16 Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild X, 14/05328-50 Protokoll Høgskolestyret 27.10.2015 Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05155-3 Erasmus Pluss 2014-2021 - avtale med Charles universitetet i Praha CZPRAHA07 - NOslo60 - pedagogikk musikk og utøvende kunst Erasmus pluss strategisk partnerskap - Høyere utdanning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05328-71 Protokoll - Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/05654-9 Innvilget søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05116-4 SAP-skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/046-20 Refusjonskrav - tidsubestemt lønnstilskudd 01.07.2015-31.12.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild 17.02.2016 Personal I, 14/05316-81 Samarbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05107-1 Konkurransegrunnlag - minikonkurranse pc'er Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 26.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 053

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/05107-11 HiOA har valgt leverandør i minikonkurransen på pc'er Minikonkurranse PC'er 'Finn Even Gulbrandsen' økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 29.10.2014 Arkivdel:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer