DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S N, 14/ / Ekstern evaluering av hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning materiale fra fjernarkivet - HiO - samlesak Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Hege Kristin Hovda Avdeling for digitalisering og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning 000 I, 14/ Signert samarbeidsavtale mellom HiOA og AB Trafikksenter om praksisopplæring Avtale praksisskoler trafikklærer AB Trafikksenter Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard I, 14/ Signert samarbeidsavtale mellom HiOA og Jan Mikkelsen Trafikkskole Avtale praksisskoler trafikklærer Jan Mikkelsen Trafikkskole Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard I, 14/ Arbeidsavtale SPS Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Personal , Tatt til etterretning N, 14/ Høringssvar fra fakultet TKD om prodekanrollen i ny ledelsesmodell nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Cecilia Novas N, 14/ Rapportering fra Fakultet for samfunnsfag Fo-strategimidler Forskergrupper med tydelige publiseringsmål Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang

2 I,, N, X, S N, 14/ Rapportering strategiske midler 2015 til forskningsgrupper med tydelige publiseringsmål - Fakultet for helsefag Fo-strategimidler Forskergrupper med tydelige publiseringsmål Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss N, 14/ Rapportering - strategimidler til antologiprosjekter Fakultet for helsefag Fo-strategimidler Antologier - ephorte 14/03112 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss , 14/ Likviditetsrapport HIOA for april 16 Statsregnskap - Likviditetsrapporter HiOA - ephorte 12/732 Direktoratet for økonomistyring for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anna Marie Magnussen I, 14/ Midlertidig stans av sykepenger Personalmappe - Nav Nordre Aker Seksjon for HR /Anette Victoria Jansen Personal X, 14/ Forklaring på korrigering av fleksitid i SAP Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Personal, 14/ Orientering om rettigheter ved sykdom Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal

3 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/ Forlengelse av tilsetting i stilling ut over fylte 70 år - LI - GF - Personalmappe - Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal I, 14/ Søknad om videre permisjon Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: for HR (1) /Inger Elisabeth Hald Personal , Tatt til etterretning, 14/ Innvilgelse av delvis permisjon ved midlertidig uførepensjon Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald Personal X, 14/ Legeerklæring. Gjelder fravær fra eksamen (innlevering) i FAMA Mai. Studentmappe - internasjonalisering /Simon Friis Larsen internasjonalisering /Simon Friis Larsen Student X, 14/ Legeerklæring - gyldig fravær SERNB3900 juni 2016 Studentmappe - internasjonalisering /Simon Friis Larsen Student I, 14/ Arbeidsavtale - HF - HR Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Personal

4 I,, N, X, S, 14/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse for overgang til hel AFP Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal I, 14/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Stamina Helse Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal, 14/ Refusjonsskjema til NAV Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal, 14/ Oppfølgingsplan Personalmappe - NAV Grünerløkka Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal I, 14/ Avlysing av dialogmøte Personalmappe - Nav Nesodden Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Georg Schjelderup Personal, 15/ Bekreftelse på innpassing av emner - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Fak SAM - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Christine Høgeid Student

5 I,, N, X, S, 15/ Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student I, 15/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Stamina Helse Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Personal, 15/ Innvilget søknad om permisjon oppdatert Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Personal I, 15/ Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Personal , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om tilpasset praksisperiode - barnehagelærerutdanningen - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Mads Luis Wattne Student, 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett - bachelorstudium i sykepleie - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student

6 I,, N, X, S, 15/ Bekreftelse på mottatt melding om oppsigelse av studieplass - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student X, 15/ Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard Student, 15/ tbetaling av refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Frogner for HR (1) /Inger Elisabeth Hald Personal, 15/ Pensjonsmelding v/dødsfall Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald Personal N, 15/ Rapport om bruk av såkornmidler - Sem tlysning av såkornmidler fra Storbyprogrammet for 2015 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson 632, 15/ Innvilget søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal

7 I,, N, X, S, 15/ Søknad om støtte til opprettelse av forskningsskole i bibliotek - og informasjonsvitenskap Søknad til Norges forskningsråd om opprettelse av Norwegian research school in library and information science (RESLIS), ved Nils Pharo, Fakultet for samfunnsfag Norges forskningsråd Offl 26 fjerde ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson X, 15/ Legeerklæring. Gjelder eksamen i FAMA VÅR. Forklaringen er mangelfull. Studentmappe - internasjonalisering /Simon Friis Larsen Student I, 15/ Arbeidsavtale - PR -ST-OV,12310 Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale -LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Lier Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal, 15/ Svar på fristavbrytende klage - innvilget søknad om utvidet studierett - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student

8 I,, N, X, S X, 15/ Legeerklæring. Gjelder MAME Mai, med innleveringsfrist Innvilget 48-timers utsettelse til. Studentmappe - internasjonalisering /Simon Friis Larsen Student I, 15/ Oppfølging tre år etter akkreditering av nytt studietilbud - endringer i samlerapport Oppfølging tre år etter akkreditering av nytt studietilbud ved Høgskolen i Oslo og Akershus Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Journaldato: Tilg. kode: Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutv. /Kari Hoel , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om utsettelse av innlevering for bacheloroppgave Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Sigurd Storm Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om utsettelse av innlevering for bacheloroppgave Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Sigurd Storm Student I, 15/ Signert samarbeidsavtale om praksisopplæring - DE - LI av Høring - samarbeidsavtale om praksisopplæring mellom Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og videregående skoler - fagskoler - folkehøgskoler og skoleeiere tdanningsetaten Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard , Tatt til orientering

9 I,, N, X, S, 15/ Oversendes: Revidert samarbeidsavtale om praksisopplæring mellom HiOA/LI og Akershus fylkeskommune Høring - samarbeidsavtale om praksisopplæring mellom Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og videregående skoler - fagskoler - folkehøgskoler og skoleeiere Akershus fylkeskommune /Per-Arne Brunvoll Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard 435 I, 15/ Samarbeidsavtale - Shanghai niversity of Medicine and health Sciences - Co-operatation Agreement - SHA Fakultet HF - Internasjonale avtaler - Asia Shanghai niversity of Medicine and Health Sciences /Dekanen Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Suzanne Bancel , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om fortsatt permisjon 20% Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Anette Victoria Jansen Personal Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget utvidet studierett - bachelorstudium i sykepleie - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student, 15/ Tilbud om tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor ved Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag - LI- YL Runar Oudmayer Offl 25 Seksjon for HR /Heidi L Pedersen

10 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om stilling Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor ved Yrkesfaglærerutdanning i teknologiske fag - LI- YL Knut Grønvold Offl 25 Seksjon for HR /Heidi L Pedersen , 15/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student I, 15/ Oppsigelse av stilling (vikariat) Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Søknad på vikariat seksjon for HR Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal I, 15/ Signert avtale om etterutdanning - Likestilling - Bydel Nordre Aker Avtaler om etterutdanning - korte kurs - LI - seksjon for oppdragsadministrasjon - BOA - studieåret Bydel Nordre Aker Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng , 15/ Tilbud om forlenget vikariat - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal

11 I,, N, X, S, 15/ Forlengelse av kontrakt på trykkeritjenester til 2017 Forlengelse av kontrakt på trykkeritjenester Avdeling for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for eiendom, Stab /Gry Lund Andersen X, 15/ Grunnlag forlenget administrativ tilsetting Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal, 15/ Tilbud om forlenget tilsetting Personalmappe - Offl 25 Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM- sosialfag Timelønnet arbeidstaker - Olga Solberg Olga Karin Solberg for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran X, 15/ Godkjendt timeregnskap Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Personal

12 I,, N, X, S N, 15/ Fastsetting av endringer i retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA Endringer i retningslinjer for etablering av nye studier og utarbeiding av planer for studier ved HiOA internasjonalisering Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lasse Saur Senter for profesjonsstudier Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutv. /Ingvild Nordang , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om fritak - bachelorstudium i sykepleie - SYBA1200 Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett - bachelorstudiet i ingeniørfag - data Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Majken Solberg Student I, 15/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Stamina Helse Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Personal, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra dager i praksisperiode - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Snezana Popovic Vujovic Student

13 I,, N, X, S I, 15/ Statusrapport med anmodning om utbetaling for tilsagnsnummer Midlene overført Prosjekt Innovasjon med tre i region Indre Skandinavia - IMTRIS Hedmark fylkeskommune Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi 071, 15/ Nytt tilbud om tilsetting som rådgiver ved HiOA Personalmappe - Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal I, 15/ Arbeidsavtale - SAM Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale - TKD Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Personal, 15/ Tilbud om forlengelse av vikariat i 20 % stilling som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal, 15/ Svar på bekreftelse på gjenopptak av studiene - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student

14 I,, N, X, S I, 15/ Dispensasjon fra taushetsplikten i forbindelse med forskning - utvidet dispensasjon Doktorgradsprosjekt - fakultet SAM institutt SA - ng og utenfor: betydningen av arbeidsavklaringspenger for unges arbeidsdeltakelse og stønadsbruk - prosjektleder Anne Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen , 15/ Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet - 3. forsøk SYBA3000 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Innvilget søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal, 15/09-2 Eksamensform for masteroppgaven i Masterstudium i klinisk sykepleievitenskap/sykepleie klinisk forskning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Eksamensform for masteroppgaven i Masterstudium i klinisk sykepleievitenskap/sykepleie klinisk forskning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student

15 I,, N, X, S, 15/ Eksamensform for masteroppgaven i Masterstudium i klinisk sykepleievitenskap/sykepleie klinisk forskning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Kontrakt - ekstern evaluering Intern - og ekstern evaluering av ph.d.-programmet i profesjonsstudier Roger Säljö Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger 625, 15/ Kontrakt for evaluering av Ph.d -programmet Intern - og ekstern evaluering av ph.d.-programmet i profesjonsstudier Ida Merete Solvang Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger 625, 15/ Kontrakt for evaluering av Ph.d Intern - og ekstern evaluering av ph.d.-programmet i profesjonsstudier Bengt Molander Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger 625, 15/ Kontrakt for evaluering av Ph.d Intern - og ekstern evaluering av ph.d.-programmet i profesjonsstudier Sirpa Wrede Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger 625, 15/ Innvilget søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal

16 I,, N, X, S I, 15/ Trekker søknad - E Schön Tilsetting av tre faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - PP - Yrkesfaglærerutdanningen - LI Eldbjørg Marie Schön Offl 25 første ledd Seksjon for HR /Heidi L Pedersen I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - sosialfag Timelønnet arbeidstaker - Åsmund Hermansen Åsmund Hermansen for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran , 15/ Bekreftelse på oppsigelse av stilling Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 15/ Oversender rapport om Jenter og teknologi ved HiOA 2016 Søknad om økonomisk støtte till Jenter og teknologi 2016 ved Høgskolen i Oslo og Akershus Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Veslemøy Hollekim Skånlund, 15/ Rapportering av rekrutteringstiltak - Jenter og teknologi 2016 ved HiOA Søknad om økonomisk støtte till Jenter og teknologi 2016 ved Høgskolen i Oslo og Akershus Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Veslemøy Hollekim Skånlund

17 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om tilsetting som førsteamanuensis ved HiOA - nytt lønnstilbud Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved TKD - MEK Lars Lunde Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland N, 15/ krav Lokale lønnsforhandlinger - juni 2016 for HR /Anders Dahle Offl 14 første ledd Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Lars Egeland N, 15/ Revidert krav Lokale lønnsforhandlinger - juni 2016 for HR /Anders Dahle Offl 14 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt N, 15/ krav Lokale lønnsforhandlinger - juni 2016 for HR /Anders Dahle Offl 14 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt N, 15/ krav Lokale lønnsforhandlinger - juni 2016 for HR /Anders Dahle Offl 14 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt N, 15/ krav Lokale lønnsforhandlinger - juni 2016 for HR /Anders Dahle Offl 14 første ledd Avdeling for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for eiendom, Stab /Gry Lund Andersen

18 I,, N, X, S N, 15/ krav - revidert Lokale lønnsforhandlinger - juni 2016 for HR /Anders Dahle Offl 14 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt N, 15/ krav Lokale lønnsforhandlinger - juni 2016 for HR /Anders Dahle Offl 14 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt , 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av fag - grunnskolelærerutdanning 1-7 trinn Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Andreas Kristoffer Johansen Student N, 15/ Stans av lønn Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Margrete Veronika Sander Samlesak - tilsetting av studentassistenter - fak TKD - inst BE - EST - IT - MEK og PD Margrete Veronika Sander Journaldato: Tilg. kode: for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum , Tatt til etterretning I, 16/ Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger 2015/2499 Omega-3 og HDL-1 - Stine Marie lven Norsk senter for forskningsdata AS - NSD Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud

19 I,, N, X, S, 16/ Søknad om ekstra utenlandsstipend - Ann Kristin Bjørnnes tenlandsstipend 2016 Fo-seksjonen Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Vibeke Helén Moe Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud 275 N, 16/ Tildeling Hege Nedberg Internasjonaliseringsmidler og prosjektetableringsstøtte - PES-midler Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Hege Nedberg Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen , Tatt til orientering N, 16/ Tildeling Kristin Walseth Internasjonaliseringsmidler og prosjektetableringsstøtte - PES-midler Seksjon for økonomi /Gabi Kloster Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen X, 16/ Referat Fo-utvalg HF Fo-utvalg - HF 2016 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen X, 16/ Registreringsskjema ved rekruttering Tilsetting i stilling som rådgiver/seniorrådgiver i avdeling for IKT Offl 14 første ledd for HR (1) /Dag-Roar Oskal

20 I,, N, X, S X, 16/ Registreringsskjema ved rekruttering Tilsetting i stilling som rådgiver/seniorrådgiver som programmerer - ikler SQL - Python i avdeling IKT Offl 14 første ledd for HR (1) /Dag-Roar Oskal I, 16/ Kontrakt/sensorhonorar skjema - G5KRØ3200 Kroppsøving - Ole Sveen Kontrakt og sensorhonorar - LI - bachelorstudium i idrett, friluftsliv og helse - studieår Ole Sveen Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering N, 16/ Fra doktorgradsutvalget, godkjenning av innstilling - Åse Kristine Tveit Fremstilling til doktorgradsprøven ph.d. i Bibliotek og informasjonsvitenskap - Tveit Åse Kristine Fakultet for samfunnsfag /Ann-Helen Bay Offl 5 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen , 16/ Til kandidat, prøveforelesning og disputas Fremstilling til doktorgradsprøven ph.d. i Bibliotek og informasjonsvitenskap - Tveit Åse Kristine Åse Kristine Tveit Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen , 16/ Attest Personalmappe - for HR (1) /Monica Johnsen Solhaug Personal I, 16/ Søknad om fritak fra fag/eksamen - mote og produksjon Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Student

21 I,, N, X, S I, 16/ Arbeidsavtale - SIFO - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Forbruksforskningsinstituttet /Ragnhild Flesjø Lien Personal N, 16/ ttalelse fra TKD - invitasjon fra KD om innspill til Stortingsmelding om humanistisk forskning og utdanning Humaniorameldingen - stortingsmelding om humaniora Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sigfrid Arneberget Øien Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Ragnhild Tronstad X, 16/ Søknad på stilling innen TV journalistikk Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal I, 16/ Klage på vedtak i sak 8/ Mistanke om fusk ved mappeeksamen i Verprad20 - bachelorstudiet i vernepleie vår 2016 Mistanke om fusk - bachelorstudium i vernepleie - Osloadvokatene Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutv. /Betty Jacobsen , 16/ Tildeling av personlig opprykk til førstelektor Personalmappe - Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal

22 I,, N, X, S N, 16/ Endring av lønns- og personopplysninger Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for økonomi /Gabi Kloster Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - SAM - SF Timelønnet arbeidstaker - Kirsten Rytter Kirsten Rytter Journaldato: Tilg. kode: for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran , Tatt til etterretning N, 16/ Stans av lønn Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal , Tatt til etterretning I, 16/ Pensjonsmelding Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Velferdsforskningsinstituttet NOVA /May-Lill Skogli Personal, Tatt til orientering, 16/ Oversendelse av informasjon til sakkyndig utvalg Tilsetting i fast og midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - LI - GF - Engelsk Sakkyndig utvalg Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide

23 I,, N, X, S X, 16/ Justering av Fo-tid for studieår 2016/ Hilde Haugen Fo-tid ved Inst NVH HF 2016 Fakultet for helsefag, Institutt for naturvitenskapelige helsefag /Hilde Haugen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen X, 16/ HF - tertialrapport mai 2016 Rapportering om ph.d.-stipendiatene ved HiOA - rapportering fra og med 2016 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud X, 16/ Tildeling (justering) av FO tid - Anette Winger Tildeling av Fo-tid - HF - Institutt SHA - studieåret 2016/2017 Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Anette Winger Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen N, 16/ SPS - rapportering 1. tertial 2016 Tertialrapportering 2016 for økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham N, 16/ Rapportering 1. tertial - SIFO Tertialrapportering 2016 for økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring Journaldato: Tilg. kode: Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Velferdsforskningsinstituttet NOVA /Preben Paulsen 131 N, 16/ Opprettelse av Seksjon for Fo ved LI Opprettelse av Fo-seksjon ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Fakultetsadministrasjonen for HR (1) /Brita Bye

24 I,, N, X, S X, 16/ Konklusjon av faglig vurdering fra fakultet Faglig godkjenning av utenlandsk utdanning som sykepleier - utdanning fra England - Emmanuel C David Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Lars Sigurd Vedø Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Lars Sigurd Vedø 472, 16/ Engelsk bekreftelse på vitnemål fra Statens Sykepleierhøyskole - Monica Noren Engelsk bekreftelse på vitnemål fra Statens sykepleierhøgskole internasjonalisering /Turid Hegerstrøm 469, 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Hf -Orto Timelønnet arbeidstaker - [Ingrid Skaaret Ingrid Skaaret for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 16/ Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student I, 16/ Klage på formell feil Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Guri Vinje Student

25 I,, N, X, S N, 16/ Oppretting av Seksjon for Fo ved TKD Opprettelse av FO-seksjon Fakultet TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Maren Kristine Moen for HR (1) /Brita Bye 015, 16/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Eivind Ellestad Eriksen Student N, 16/ Innstilling til førstekonsulent studieadministrasjon ved SPS Midlertidig tilsetting av Førstekonsulent ved SPS - studieadministrasjon for HR /Dag-Roar Oskal Offl 25 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham , Tatt til orientering, 16/ Avslag på søknad om overflytting til HiOA, SAM - Bachelorstudium i sosialt arbeid - andre studieår Overflytting fra Høgskolen i Østfold til HiOA, SAM - andre studieår - Bahia Salimi Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kine Anette Bylterud , 16/ Svar på søknad - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Student, 16/ Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Anette Victoria Jansen Personal

26 I,, N, X, S N, 16/ Stans av lønn - Sluttskjema Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for økonomi /Ingrid Bakken Seksjon for HR /Anette Victoria Jansen Personal, Tatt til etterretning X, 16/ Forslag til innstilling Tilsetting i 60% 4-årig åremålstilling som Fo-koordinator ved Institutt for sosialfag Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt N, 16/ tlysningstekst til stilling som ndervisningsleder ved Institutt for Estetiske fag Tilsetting som undervisningsleder ved Institutt for Estetiske fag Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Kjell Thorstensen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth , 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF -Ergo Timelønnet arbeidstaker - Knut Vøllestad Knut Vøllestad for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - SHA Timelønnet arbeidstaker - Anette Baar Anette Baar Journaldato: Tilg. kode: for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud

27 I,, N, X, S I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - sykepleie Timelønnet arbeidstaker - Hege Kristin Bekkevar Hege Kristin Bekkevar for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA Timelønnet arbeidstaker - Alena Hadzic Alena Hadzic Journaldato: Tilg. kode: for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud X, 16/ Godkjenning av utlysningstekst for stilling som ingeniør ved NVH tlysning og tilsetting i vikariat som ingeniør ved farmasi, NVH Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Anne K. Blikra Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - vernepleie Timelønnet arbeidstaker - Rachel Gloria Wilner Rachel Gloria Wilner Journaldato: Tilg. kode: for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Personal X, 16/ Godkjenning av mindre endringer i programplan for bachelor i bioingeniørfag studieåret Endringer i programplan - bachelorstudium i bioingeniørfag 2016 internasjonalisering /Lars Mesna Helliksen

28 I,, N, X, S, 16/034-1 For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Ergo Timelønnet arbeidstaker - Bent Ole Øyum Bent Ole Øyum for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - videreutdanning i spesialpedagogikk Timelønnet arbeidstaker - Ivar Morken Ivar Morken Journaldato: Tilg. kode: for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø , Tatt til etterretning I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI- BL Timelønnet arbeidstaker - Eirik Tengesdal Eirik Tengesdal Journaldato: Tilg. kode: for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø , Tatt til etterretning N, 16/ tdanningskvalitetsprisen - tlysning for 2016 tlysning av utdanningskvalitetsprisen 2016 Fakultet for helsefag Fakultet for samfunnsfag Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Senter for profesjonsstudier Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Jørund Støre Bergrem Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutv. /Mona Sinding-Larsen I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - SHA Timelønnet arbeidstaker - Axel Vetlesen Axel Vetlesen Journaldato: Tilg. kode: for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud

29 I,, N, X, S I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - sykepleie Timelønnet arbeidstaker - Liv Rimstad Moksnes Liv Rimstad Moksnes for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud , 16/ Oppsigelse ved overgang til delvis alderspensjon - endret tidspunkt Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal, 16/ Pensjonsmeldingsskjema - korreksjon av tidligere melding Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal N, 16/ Endring av lønn - korrigering Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal , Tatt til etterretning N, 16/ Navneendring til Stabsenhet for internrevisjon Navneendring - Stabsenhet for internkontroll Avdeling for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for IKT for økonomi /Anne Berit Canutte Grindstad Avdeling for digitalisering og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Idun Stokka Avdeling for digitalisering og infrastruktur, Avdeling for eiendom for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Karl Olaf Borge for økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling for HR (1) /Brita Bye , Tatt til etterretning

30 I,, N, X, S I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD- Est Timelønnet arbeidstaker - Nina Vestby Nina Vestby for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum , Tatt til etterretning, 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD -EST Timelønnet arbeidstaker - Odd Maure Odd Maure Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth , 16/ Svar på klage på karakterfastsetting - Master i jordmorfag - MAJO4000 Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student, 16/ Bekreftelse på oppsigelse - Personalmappe - Offl 25 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth , 16/ Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet - 3. forsøk SYBA3000 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 16/ Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet - 3 forsøk SYBA3000 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student

31 I,, N, X, S, 16/ Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet - 3 forsøk SYBA3000 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 16/ Revidert tilbud - midlertidig stilling som rådgiver Administrativ tilsetting av rådgiver - Avdeling SK Katrine Hattrem Hast for HR (1) /Dag-Roar Oskal X, 16/ Korrespondanse om lønnstrinn - Tilbud om midlertidig stilling som rådgiver Administrativ tilsetting av rådgiver - Avdeling SK for HR (1) /Dag-Roar Oskal , 16/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i anvendt datateknologi Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Majken Solberg Student X, 16/ Prodekans godkjenning av mindre endringer i programplan for bachelorstudiet i vernepleie fra og med høsten 2016 Programplan - Bachelorstudiet i vernepleie - VERN - fakultet HF - institutt AV internasjonalisering /Monica Melhus

32 I,, N, X, S I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM- sosialt arbeid Timelønnet arbeidstaker - Karin Haarberg Aas Karin Haarberg Aas for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran, 16/ Avslått klage over formell feil ved eksamen i MASYK Forskningsmetode og databehandling - masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Student X, 16/ tlysningstekst Midlertidig stilling som førstekonsulent - Seksjon for internasjonalisering (Erasmus) for HR (1) /Dag-Roar Oskal I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST Timelønnet arbeidstaker - Akam Neeson - studentassistent Akam Neeson for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum , Tatt til etterretning, 16/ Innvilget søknad om permisjon - Faglærer i forming, kunst og håndverk Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Student

33 I,, N, X, S I, 16/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST Timelønnet arbeidstaker - Magnus Molaug - studentassistent Knut Magnus Wiberg Molaug for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum , Tatt til etterretning, 16/ Eksamensform for masteroppgaven i Masterstudium i klinisk sykepleievitenskap/sykepleie klinisk forskning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 16/ Eksamensform for masteroppgaven i Masterstudium i klinisk sykepleievitenskap/sykepleie klinisk forskning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 16/ Eksamensform for masteroppgaven i Masterstudium i klinisk sykepleievitenskap/sykepleie klinisk forskning og fagutvikling Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student I, 16/ Kontrakt og sensorhonorar - GLMATTM5-0 Matematikk - Stein A Berggren Kontrakt og sensorhonorar LI grunnskolelærerutdanning studieår Stein A. Berggren Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering 441

34 I,, N, X, S X, 16/ Godkjenning av utlysningstekst Tilsetting i stilling som førstekonsulent/rådgiver, Seksjon for ST, Kjeller Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Anne K. Blikra Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland , 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Kristin Dypedokk Kristin Dypedokk Seksjon for HR /Janne Steinsheim , 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF- Radio Timelønnet arbeidstaker - Hannah Midtbø Hannah Rognan Midtbø for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Radio Timelønnet arbeidstaker -Hilde Røysland Hilde Røysland for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 16/ Avslått søknad om fjerde eksamensforsøk - SYBA2100 Farmakologi og legemiddelhåndtering - Bachelorstudiet i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Daisy Tseung Student

35 I,, N, X, S, 16/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i journalistikk Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Student, 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Hanna Aellig Strandvold Hanna Aellig Strandvold Seksjon for HR /Janne Steinsheim , 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - IST tolk Timelønnet arbeidstaker - Alina Dominte Antonsen Alina Antonsen Seksjon for HR /Janne Steinsheim , 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - LI - IST Barbra Coco Laurré Seksjon for HR /Janne Steinsheim , 16/ Innvilget søknad om permisjon - Praktisk-pedagogisk utdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Runa Grimstad Wold Student, 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST Timelønnet arbeidstaker - Yngve Emil Marcussen Yngve Emil Marcussen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth

36 I,, N, X, S, 16/ Innvilget søknad om alternativ vurderingsform - MAVE3615 Dynamisk belastede konstruksjoner - bachelorstudium i ingeniørfag - maskin Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Majken Solberg Student, 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Avdeling SK Timelønnet arbeidstaker - Julie Easter Christiansen Julie Easter Christiansen for HR (1) /Dag-Roar Oskal, 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LSB - P35 Timelønnet arbeidstaker - Rebekka Mong Hansen Rebekka Mong Hansen for HR (1) /Dag-Roar Oskal, 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - BL Timelønnet arbeidstaker - Erlend Myhre Erlend Myhre Seksjon for HR /Janne Steinsheim I, 16/ Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Meldinger fra personvernombudet Norsk senter for forskningsdata AS - NSD Journaldato: Tilg. kode: Fakultetsadministrasjonen I, 16/ Arbeidsavtale - ORV-SKO-PRO Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Personal , Tatt til etterretning

37 I,, N, X, S, 16/ Avtale om utbetaling av midler til utligningstiltak 2016 Avtale om utbetaling av midler til utligningstiltak for lærere og styrere/pedagogiske ledere i barnehage mellom tdanningsdirektoratet og Høgskolen i Oslo og Akershus 2016 tdanningsdirektoratet Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Ismael Satar 083 I, 16/ Dokumentasjon av karakterer og praksis fra HiHm - vitnemål fra HiOA LI Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Andreas Kristoffer Johansen Student I, 16/ Arbeidsavtale SAM Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Personal, Tatt til etterretning N, 16/ Forslag til utlysningstekst stipendiat på NFR prosjekt: TREfF-2 Tilsetting av stipendiat på NFR prosjekt med HiOA-midler: TREfF-2 for HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham I, 16/ Arbeidsavtale - SIFO - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Forbruksforskningsinstituttet /Ragnhild Flesjø Lien Personal

38 I,, N, X, S N, 16/ Forslag til utlysningstekst stipend i forskergruppe ved SPS (GPPS) Tilsetting av stipendiat i forskningsgruppe på SPS (Paternalisme) for HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham I, 16/ Arbeidsavtale - SIFO - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Forbruksforskningsinstituttet /Ragnhild Flesjø Lien Personal I, 16/ Søknad om permisjon - Årsstudium i kulturledelse - Fak SAM - Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Christine Høgeid Student, Besvart med utgående dokument, 16/ Innvilget søknad om permisjon - Årsstudium i kulturledelse - Fak SAM - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Christine Høgeid Student X, 16/ tlysning - Varbi Test av My Network-integrasjon Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for digitalisering og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Ingvild Korsnes Daasvand 000 X, 16/ tlysning - Varbi Test av My Network-integrasjon Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for digitalisering og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Ingvild Korsnes Daasvand 000

39 I,, N, X, S X, 16/ Offentlig søkerliste Test av My Network-integrasjon Journaldato: Tilg. kode: Høgskolen i Oslo og Akershus 000, 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - samfunnsfag - master i sosialfag Timelønnet arbeidstaker - Griselda Lassaga María Griselda LASSAGA Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt, 16/ Godkjent søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Sigurd Storm Student, 16/ Samarbeidsavtale om PST - mellom SHA og Lökki Lök Design Samarbeidsavtale om PST - Lökki Lök Design og Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - Fakultet HF Lökki Lök Design Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss 666 X, 16/ Prosjektbeskrivelse - tvikling av spill- og sensorteknologiske verktøy/hjelpemiddel for stressreduksjon og funksjonsforbedring hjå pasienter med KOLS Samarbeidsavtale om PST - Lökki Lök Design og Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - Fakultet HF Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Offl 26 fjerde ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss 666, 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - samfunnsfag - barnevern Timelønnet arbeidstaker - Sonja Eidissen Sonja Iren Eidissen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt

40 I,, N, X, S I, 16/ Høring - Gjennomføring av E-forordninger om narkotikaprekursorer i norsk rett Høring - Gjennomføring av E-forordninger om narkotikaprekursorer i norsk rett Statens legemiddelverk Rektor, Stab I, 16/ Kontrakt om sensuroppdrag - master i psykisk helsearbeid MAPSD Anne Marit Skumsnes Kontrakt og sensorhonorar - HF - masterstudium i psykisk helsearbeid - studieår Anne Marit Skumsnes internasjonalisering /Mona Haugerud I, 16/ Kontrakt om sensuroppdrag - master i psykisk helsearbeid - Kristin Heggdal Kontrakt og sensorhonorar - HF - masterstudium i psykisk helsearbeid - studieår Kristin Heggdal internasjonalisering /Mona Haugerud , 16/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - YL Timelønnet arbeidstaker - Marianne Merli Marianne Merli Institutt for yrkesfaglærerutdanning /Marit Stenberg Seksjon for HR /Janne Steinsheim N, 16/ Tvilsmelding Særskilt skikkethetssak - TKD - bachelorstudium - faglærerutdanning i kunst og håndverk - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Stab /Kari Kildahl Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Stab /Kari Kildahl 534 I, 16/ Signert kontrakt Nordic-Russian Cooperation programme - Teaching Beyond Borders - NCM-R-2015/10066 Senter for internasjonalisering av utdanning - SI Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning /Arnfinn Muruvik Vonen

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05179-2 Fornying av sertifikat - Tekniske bestemmelser for klasse H-laboratorier, klasse H1 - prøvingslaboratorium, prøvingsomårdene AI, AII og PI - sertifikat nummer 170 Produksjonskontrollsertifikat

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05155-3 Erasmus Pluss 2014-2021 - avtale med Charles universitetet i Praha CZPRAHA07 - NOslo60 - pedagogikk musikk og utøvende kunst Erasmus pluss strategisk partnerskap - Høyere utdanning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/05328-94 Samlefil S-sak 24-2016 (ettersending) Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ina Tandberg 011 I, 14/05480-13 Tilsagnsbrev for Region Oslo Nord -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014-20.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 21.07.2014 Høring utkast ny samarbeidsavtale L og skoleeiere Samarbeidsavtaler

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05116-4 SAP-skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05326-7 Samarbeidsavtale - niversity of Salford - Erasmus+ - Radio - 2021 Fakultet HF - Internasjonale avtaler - Storbritannia (ephorte HiOA 13/3796 ) niversity of Salford, Manchester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-30 Signert oppfølgingsplan etter møtet 26.04.2016 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 03.05.2016 Personal N, 14/05464-13 Korrespondanse om sykmelding - Personalmappe -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05675-11 Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05907-17 Arbeidsavtale - LI - BL -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/046-20 Refusjonskrav - tidsubestemt lønnstilskudd 01.07.2015-31.12.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild 17.02.2016 Personal I, 14/05316-81 Samarbeidsavtale

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/068-4 Korrigering av foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide 21.10.2015 Personal I, 14/05486-7 Rapport fra samarbeidsprosjekt med Sykehjemsetaten - Ergoterapeututdanningen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/046-16 Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild X, 14/05328-50 Protokoll Høgskolestyret 27.10.2015 Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05328-71 Protokoll - Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/05654-9 Innvilget søknad om

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/010-3 Søknad om godskriving av fag - Bachelorstudium i administrasjon og ledelse - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lene

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/022-26 Kontrakt om hospitering Personalmappe - HR /Geir Haugstveit Dok. dato: 18.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/05339-63 Innvilget støtte til artikkelavgift - Open Access tidskrift Støtte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00427-14 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 1810) i stilling som universitetslektor, 14/00856-34 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv Høgskolen i Oslo Norges største statlige høgskole Om lag 12 000 studenter 1250 tilsatte Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler ble slått sammen Midt i Oslo sentrum

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer