DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Møteinnkalling Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 X, 14/ Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning X, 14/ Stans av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om forlengelse av studierettsperiode - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S X, 14/ Beslutningsnotat - organisering av rektoratets stab nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010, 14/ Avslag på søknad om fritak fra praksis - PARAPRA1 Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Sykemelding praksis SYBAPRA5A Høst 2015 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning N, 14/ Anmodning om å stå i stilling utover fylte 70 år - Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Avslag på søknad om fritak fra PARAPRA1, 2 og 3 Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensur - MALKM232 Complex Systems and Risk Management - Tore Sagvolden Sensoroppnevning - HF - AV Institutt for adferdsvitenskap - studieåret Tore Sagvolden internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til orientering I, 14/ Kontrakt om sensur - VERN Lisa Ingebrethsen Sensoroppnevning - HF - AV Institutt for adferdsvitenskap - studieåret Lisa Ingebrethsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjonskrav TLT Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 621, Tatt til etterretning

4 I,, N, X, S, 14/ Innvilget endring av foreldrepermisjon og omsorgspermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Leders godkjenning av permisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i barnevern deltid - Praksis med forebyggende fokus og samfunnsfaglige temaer - A. Hedvig Torvik Nilsen Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak 441 X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i barnevern heltid - Oppvekst, utvikling og sosialpedagogisk forståelse - Jonas Frislid Jarfonn Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak 441

5 I,, N, X, S X, 14/ Rapportering ph.d.-kandidater LI 2. tertial 2015 Rapportering om PhD-stipendiatene HiOA SAK 14/1924 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 14/ Innvilget tilskudd til gjennomføring av ngdata i statsbudsjettet 2015 ngdata Helsedirektoratet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Renate Mundheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 14/ Søknad om permisjon - Lærerutdanningen - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Martin Schneegans Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Felles arbeidsgruppe mellom io og HiOA - mandat og sammensetning Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen av dialogmøtene Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 N, 14/ Ikke bestått praksisperiode-innstilling til tvalg for studentsaker - Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om ulønnet permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Personal

6 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse - arbeidsreise - Personalmappe - NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/ Oppsigelse av deler av stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Oversender kopi av to brev fra Oslo tingrett av Personalmappe - HR /Live K. Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Oversender kopi av sluttinnlegg - Oslo Tingretts sak TVI-OTIR/08 Personalmappe - HR /Live K. Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Master i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling, MASYK Gørill Haugan Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Gørill Haugan internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Avtale om sensur - Videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv og operasjonssykepleie - Sigrid Beitland Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Sigrid Beitland internasjonalisering 441

7 I,, N, X, S N, 14/ Oppfølgingssamtale oktober 2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Trine Remvik Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Varsel om tap av studierett - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERN Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Permisjonssøknad - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

8 I,, N, X, S X, 14/ Merarbeid på timebasis Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 14/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Krav om refusjon av sykepenger - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Permisjonssøknad for våren 2016 Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar fra HIOA vedr. faglig råd-marsha Haram, utdanning fra SA, 2.gangs vurdering Autorisasjon som radiograf - utdannelse fra SA - Marsha Haram - ephorte 14/3260 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK internasjonalisering /Linda Pettersen 472 X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor i vernepleie - Hanne Nordvik Ona Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

9 I,, N, X, S X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor i vernepleie - Chris Bekken Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor i vernepleie - Anders Johansen Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor i vernepleie - Bodil Krog Fowler Godkjenning som sensor - HF - AV Institutt for atferdsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ E-postkorrespondanse - Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 X, 14/ Konkurransegrunnlag, samt spørsmål og svar Anbudskonkurranse - Rammeavtale på provisjonerings- og rådgivningstjenester for videokonferanser - FA-Eiendom økonomi /Morten Riise Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 043 X, 14/ Meddelelse om tildeling av kontrakt (kontraktstildeling), samt kommunikasjon med tilbydere, og to organinterne dokumenter unntatt offentlighet. Anbudskonkurranse - Rammeavtale på provisjonerings- og rådgivningstjenester for videokonferanser - FA-Eiendom økonomi /Morten Riise Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 043

10 I,, N, X, S I, 14/ Arbeidsavtale - HF - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om foreldrepermisjon - fedrekvote Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om gradert foreldrepermisjon Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 14/ Søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Tilsettingsdokumentasjon fra 2013 Personalmappe - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Hussein Monfared Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Varsel om husleieregulering St. Olavs gt 32 leieavtale 9566 St. Olavs gate 32 - leieforhold 78 - HiOA SAK 12/1077 Statsbygg, region Øst eiendom 030

11 I,, N, X, S, 14/ Refusjonskrav TLT Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Gavekort - Personalmappe - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Kristine Kleppan Blikra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Stamina Helse HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Arbeidsavtale - A-RI-HR - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 14/ Intern overflytting av tilsatt Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Karl Olaf Borge HR /Brita Bye Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S, 14/ Referat fra oppfølgingsmøte etter fremdriftsrapport for Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning /Joron Pihl Institutt for barnehagelærerutdanning /Nina Rossholt Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622 I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622 I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning

13 I,, N, X, S I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning

14 I,, N, X, S I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning, 14/ Referat fra oppfølgingsmøte etter fremdriftsrapport for Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Fakultetsadministrasjonen /Olav Eikeland Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning /Joron Pihl Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622 I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning

15 I,, N, X, S I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Anita Stener Dok. dato: Arkivdel: Student 622, Tatt til etterretning I, 14/ Klage på avslag på søknad om tilrettelegging Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 14/ Klage - arbeidsmiljø Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 I,, N, X, S I, 14/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om ammepermisjon Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om godskriving av MAPSD MASD00 for eksamener fra Høgskolen i Østfold - HiØ - masterstudium i psykisk helsearbeid - deltid Studentmappe - internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innkalling til oppfølgingssamtale Særskilt skikkethetssak - HF - Bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 X, 15/ Referat fra møte i studieutvalget ved HiOA Studieutvalget ved HiOA 2015 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tilsetting i stilling som professor i analytisk kjemi ved Fak HF Tilsetting av professor i analytisk kjemi ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - Sosialt arbeid - Iselin Alida Halvorsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Iselin Alida Halvorsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Bachelor i ingeniørfag - bygg - Håvard Kristiansen Engedahl Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Håvard Kristiansen Engedahl økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Bygg - Erlend Elde Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Erlend Elde økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Ingeniørfag i teknologi og data - Einar Belck- Olsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Einar Belck-Olsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Ingeniørfag i teknologi og data - Tobias Hallen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Tobias Hallèn økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Ingeniørfag i teknologi og data - Henning Corneliussen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Henning Corneliussen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - STAB - Vegard Sørlie Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Vegard Sørlie økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innvilget søknad om permisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 15/ Oppstartsdato for permisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Kvittering på innsendt pensjonsmelding Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 I,, N, X, S I, 15/ Gjenopptak av studiene etter endt permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Økt stillingsprosent Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Tilbud om forlengelse av vikariat ved HiOA - Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert avtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning - ABL mellom Varingskollen Barnehage BA og HiOA - LI Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag Varingskollen Barnehage BA Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, 15/ Søknad HELSEVEL - Kari Almendingen Eksterne Fo-søknader HF 2015 Norges forskningsråd Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen 632 I, 15/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Bærum Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Marianne Julin Montgomery Dok. dato: Arkivdel: Personal

20 I,, N, X, S, 15/ Bekreftelse på tilsettingsforhold Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Ekstra utlysning av små driftsmidler 2015 Små driftsmidler fakultet LI Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen 632 X, 15/ Ekstra tildeling av små driftsmidler 2015 Små driftsmidler fakultet LI Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen 632 I, 15/ Dokumentasjon på offentlig verv Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Trekker søknaden Tilsetting i to 3-årige stipendiatstillinger som stipendiat ved Institutt for sosialfag- engelsk utlysning Marie Hatlelid Føleide Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, Tatt til etterretning Saksfremlegg/innstilling, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til professor ved SPS Personalmappe - Offl 25 første ledd Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Personal

21 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til professor fra tilsatt ved SPS Personalmappe - HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Korrigering av søknad om omsorgspermisjon uten lønn Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug HR /Monica Johnsen Solhaug Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Ny dato permisjonssøknad AFP Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Søknad om AFP Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Pensjonsmelding Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Personal

22 I,, N, X, S X, 15/ Vurdering av tilbud om studieplass - Jenny Paulsberg Overflytting fra Høgskolen i Harstad - bachelorstudium i vernepleie - Jenny Paulsberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513, 15/ Klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERN1500 og VERND Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Manglende forkunnskapskrav - videre studieprogresjon endret kull - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bortfall av tilsagn om stipendmidler - minoritetsspråklig lærer Stipend - minoritetsspråklige lærere 2015 Askim kommune Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring /Gro Standnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57 X, 15/ Forslag til innstilling til stilling som førsteamanuensis/ førstelektor ved Institutt for Atferdsvitenskap Tilsetting i stiling som førsteamanuensis/ førstelektor ved Institutt for atferdsvitenskap Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtaksprotokoll fra tilsettingsutvalget Tilsetting i stiling som førsteamanuensis/ førstelektor ved Institutt for atferdsvitenskap Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 I,, N, X, S N, 15/ Saksfremlegg - Forslag til innstilling til førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode Tilsetting i stilling som førsteamanuensis i samfunnsvitenskapelig metode - fakultet SAM institutt OAV Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon og overgang til deltidsstudier - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om permisjon Master i læring i komplekse systemer, deltid MALKD (120 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bekreftelse på avslutning av studiet Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i ergoterapi - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Extension of the Project - forlengelse av prosjektperioden EEA-prosjekt - Norwegian Financial Mechanism Active and quality aging in home environment - Astrid Bergland Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi /Astrid Bergland Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen , Tatt til etterretning X, 15/ tdrag av møteboka fra møte i studieutvalget ved HiOA Stu-sak 24/2015 c) Innslagspunktet for beregning av C-kravet for opptak til masterstudier ved HiOA - sak til studieutvalget Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Jannicke Eriksen 510

24 I,, N, X, S, 15/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om forlengelse av permisjon - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument, 15/ Brev til sakkyndig utvalg - Gro Markeset Tilsetting i ledig stilling - PhD position in Service Life Prediction of Existing Concrete Structures - TKD Sakkyndig utvalg Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Godkjenning av endringer i programplanen for masterstudiet i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Godkjenning av nytt emne i Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken 412, Tatt til etterretning X, 15/ Ekstra utlysning av språkvask høsten 2015 Språkvask/oversettelse fakultet LI Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Ekstra tildeling av språkvask høsten 2015 Språkvask/oversettelse fakultet LI Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 I,, N, X, S X, 15/ Møteinnkalling Tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Professorutvalget møtedokumenter HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 X, 15/ Fakultetets vurdering - søknad om overflytting fra del - til heltid og bytte av studiested - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Arbeidsavtale - TKD - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstiltak for gjennomføring av tiltak Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Langtidsplan avdeling for eiendom Langtidsplan og budsjett økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad eiendom, Stab /Gry Lund Andersen 112, Tatt til etterretning N, 15/ Fakultet for helsefag - Langtidsplan og -budsjett Langtidsplan og budsjett økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen /Inger Langeggen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 112

26 I,, N, X, S X, 15/ tkast til langtidsplan for Studieavdelingen Langtidsplan og budsjett Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ellen Merethe Magnus Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering /Marianne Brattland Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Kari Hoel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 112 N, 15/ SPS - Langtidsplan og budsjett Langtidsplan og budsjett økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 112, Tatt til etterretning N, 15/ Langtidsplan , Avdeling for Fo Langtidsplan og budsjett økonomi, Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring /Siren Linnestad Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett 112, Tatt til etterretning X, 15/ Ekstra utlysning av Fo-oppstartmidler 2015 Oppstartmidler/akkvisisjonsmidler fakultet LI Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen 632 X, 15/ Ekstra tildeling av Fo-oppstartmidler 2015 Oppstartmidler/akkvisisjonsmidler fakultet LI Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen 632

27 I,, N, X, S N, 15/ Innstilling til 2-årig postdoktorstipend - Tilsetting i Post-doctoral Research Fellowship in Development and Media - LI/IST Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Offl 25 Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis X, 15/ Referat fra møte Mistanke om fusk - Mistanke om fusk - Bachelor i vernepleie - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 X, 15/ Referat fra møte Mistanke om fusk - Mistanke om fusk - Bachelor i vernepleie - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 I, 15/ Forskerforbundet krav Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 Forskerforbundet HR /Anders Dahle 231 I, 15/ Forskerforbundet krav Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 Morten Gransæther Kielland HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231 I, 15/ Forskerforbundet krav Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 Morten Gransæther Kielland HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231

28 I,, N, X, S X, 15/ Økning i stillingsprosent Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Offl 25 første ledd Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Sakkyndig uttalelse - Førsteamanuensis i sosialt arbeid Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag Sakkyndig utvalg Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Svar på spørsmål vedr. evaluering fra sakkyndig utvalg Tilsetting i stilling som stipendiat i Digital working conditions ved IT-TKD Offl 25 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ LÆREEFFEKT-utlysning med frist Søknader fra fakultet LI til Norges forskningsråd (ephorte HiOA SAK 14/1300) Offl 26 fjerde led Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 15/ SAMRISK-utlysning med frist Søknader fra fakultet LI til Norges forskningsråd (ephorte HiOA SAK 14/1300) Offl 26 fjerde led Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen 632 X, 15/ Møte Prosjekt /H10 - The Norwegian study in Renewing Health - Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus - telecare /elektronisk basert veiledning for pasienter med diabetes - Prosjektleder Lis Ribu ( 12/471) (HiO 09/1828) - Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 650

29 I,, N, X, S X, 15/ E-poster Prosjekt /H10 - The Norwegian study in Renewing Health - Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus - telecare /elektronisk basert veiledning for pasienter med diabetes - Prosjektleder Lis Ribu ( 12/471) (HiO 09/1828) - Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 650 X, 15/ Oppsummering møte Prosjekt /H10 - The Norwegian study in Renewing Health - Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus - telecare /elektronisk basert veiledning for pasienter med diabetes - Prosjektleder Lis Ribu ( 12/471) (HiO 09/1828) - Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 650 X, 15/ Perm FE 02/11 - Prosjekter fra NFRs arkiv Prosjekt /H10 - The Norwegian study in Renewing Health - Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus - telecare /elektronisk basert veiledning for pasienter med diabetes - Prosjektleder Lis Ribu ( 12/471) (HiO 09/1828) - Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 650 X, 15/ Perm FE 02/11 dok nov. - des. Prosjekt /H10 - The Norwegian study in Renewing Health - Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus - telecare /elektronisk basert veiledning for pasienter med diabetes - Prosjektleder Lis Ribu ( 12/471) (HiO 09/1828) - Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 650 X, 15/ Perm FE 02/11 dok juli - aug. okt Prosjekt /H10 - The Norwegian study in Renewing Health - Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus - telecare /elektronisk basert veiledning for pasienter med diabetes - Prosjektleder Lis Ribu ( 12/471) (HiO 09/1828) - Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 650

30 I,, N, X, S X, 15/ Perm FE 2012 jan - mars io Prosjekt /H10 - The Norwegian study in Renewing Health - Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus - telecare /elektronisk basert veiledning for pasienter med diabetes - Prosjektleder Lis Ribu ( 12/471) (HiO 09/1828) - Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 650 X, 15/ Perm FE 2012 april - juni Prosjekt /H10 - The Norwegian study in Renewing Health - Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus - telecare /elektronisk basert veiledning for pasienter med diabetes - Prosjektleder Lis Ribu ( 12/471) (HiO 09/1828) - Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 650 X, 15/ Perm FE 2012 okt - mars 2013 Prosjekt /H10 - The Norwegian study in Renewing Health - Stimulating self-management in patients with Type 2 diabetes mellitus - telecare /elektronisk basert veiledning for pasienter med diabetes - Prosjektleder Lis Ribu ( 12/471) (HiO 09/1828) - Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 650 X, 15/ Programme CZ07 - EEA Scholarship Programme; Bilateral Scholarship Programme Samlesak søknader fra fakultet LI til E og EEA - f.o.m Offl 26 fjerde led Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 15/ Registreringsskjema SAP- Dag-Roar Oskal Tilsetting i vikariat som rådgiver/seniorrådgiver ved avd HR FA Offl 14 HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

31 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om midl. tilsetting som rådgiver ved A-RI-HR Tilsetting i vikariat som rådgiver/seniorrådgiver ved avd HR FA Dag-Roar Oskal HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/054-8 Resultat av klagebehandling - FAMA1500 Statistikk Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - Tolkeutdanningen - Katerina Choutova Sandstø Timelønnet arbeidstaker - Katerina Sandstø Katerina Choutova Sandstø økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Tilsagn om tilskudd til tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav St. Hanshaugen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Delvis innvilget søknad om permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

32 I,, N, X, S X, 15/ Registreringsskjema - Tilsetting i stilling som rådgiver - personalforvaltning - FA-RI-HR Offl 14 HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godskriving av tidligere avlagte eksamener - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til professor fra tilsatt ved SAM Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Vedrørende oppfølging av notat - Varsling om arbeidsmiljøsak - Rektor HR /Brita Bye Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254 X, 15/ F-sak 89-15, vedtak av dekan på sommerfullmakt Tilsetting i midlertidig stilling som vitenskapelig assistent fakultet HF institutt NVH Offl 25 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland N, 15/ Høringsuttalelse fra TKD - utkast til ny forskingsetikklov Høring - revisjon av forskningsetikkloven Seksjon for Fo Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen 008

33 I,, N, X, S X, 15/ Høring om forskningsetikkloven - ingen merknader fra SAM Høring - revisjon av forskningsetikkloven Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen 008 I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Klage på formelle feil ved eksamen i norsk på allmennlærerutdanningen - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor i paramedic - Albert Castellheim Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering 441 X, 15/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor i paramedic - Øyvind Heiberg Sundby Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering 441 X, 15/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor i paramedic - Siri Gunn Simonsen Godkjenning som sensor - HF - SHA - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering 441

34 I,, N, X, S X, 15/ Vedtaksprotokoll fra tilsettingsrådet Tilsetting i stilling som rådgiver - Institutt for fysioterapi og Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag Offl 25 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland, 15/ Faglig råd fra HiOA - sykepleierutdanning fra Filippinene - Sbelinda Sorianon Oeverboe - anbefaler ikke autorisasjon Autorisasjon som sykepleier - utdannelse fra Filippinene - Sbelinda Sorianon Oeverboe Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen 472, 15/ Legat for studiestipend til videreutdanning - svar til søker Kristina M. Hoel Legat for studiestipend til videreutdanning 2015 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke 162, 15/ Legat for studiestipend til videreutdanning - svar til Kvinge Legat for studiestipend til videreutdanning 2015 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke 162, 15/ / Forespørsel om faglig råd i forbindelse med autorisasjon som reseptarfarmasøyt med utdannelse fra Sør-Korea - Jisoo Kwon Autorisasjon som reseptarfarmasøyt utdannelse fra Sør-Korea Jisoo Kwon Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK internasjonalisering /Linda Pettersen 472, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Dok. dato: Arkivdel: Student

35 I,, N, X, S N, 15/ Oversendelse av søknader om strategimidler for internasjonalisering av utdanning og forskning til vurdering og prioritering Strategimidler til internasjonalisering av utdanning og forskning i 2016 Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Kari Kjenndalen Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo 116 N, 15/ Oversendelse av søknader om strategiske midler for internasjonalisering av utdanning og forskning 2016 Strategimidler til internasjonalisering av utdanning og forskning i 2016 Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo 116 N, 15/ Oversendelse av søknader om strategimidler for internasjonalisering av utdanning og forskning til vurdering og prioritering Strategimidler til internasjonalisering av utdanning og forskning i 2016 Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo 116 N, 15/ Oversendelse av søknader om strategimidler for internasjonalisering av utdanning og forskning til vurdering og prioritering Strategimidler til internasjonalisering av utdanning og forskning i 2016 Fakultetsadministrasjonen /Olav Eikeland Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo 116, 15/ Svar på klage over vedtak om innpassing av emner - bachelorstudium i sykepleie SPH - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student

36 I,, N, X, S I, 15/ Trukket studieplass Master i psykisk helsearbeid Studentmappe - internasjonalisering /Mona Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 15/ Programkoordinators anbefaling til søknad om godskriving av karakterer Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale - SAM - SF - barnevern - Hanne Grimstad Timelønnet arbeidstaker - Hanne Grimstad Hanne Grimstad økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fakultetets vurdering - søknad om bytte av studiested - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om bytte av studiested - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Dok. dato: Arkivdel: Student

37 I,, N, X, S I, 15/ nntak fra dialogmøte 2 Personalmappe - NAV Alna Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering /Marianne Brattland Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ tvidet søkerliste Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved fakultet for samfunnsfag, institutt for offentlig organisasjon og velferdsfag Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oversendelse av vitenskapelig materiale Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved fakultet for samfunnsfag, institutt for offentlig organisasjon og velferdsfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oversendelse av vitenskapelig materiale Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved fakultet for samfunnsfag, institutt for offentlig organisasjon og velferdsfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oversendelse av vitenskapelig materiale Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved fakultet for samfunnsfag, institutt for offentlig organisasjon og velferdsfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Revidert tilbud som studieleder Tilsetting i åremålsstilling som studieledere (50%) ved TKD Institutt for maskin, elektro og kjemi (MEK) (se og sak: 15/05616) Per Erik Thoresen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05179-2 Fornying av sertifikat - Tekniske bestemmelser for klasse H-laboratorier, klasse H1 - prøvingslaboratorium, prøvingsomårdene AI, AII og PI - sertifikat nummer 170 Produksjonskontrollsertifikat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05125-54 Innvilget søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - ITPE1600 - ITPE1500 - ITPE2400 - Vanessa Kjølner Kerr Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05116-4 SAP-skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/046-16 Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild X, 14/05328-50 Protokoll Høgskolestyret 27.10.2015 Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05104-2 Endring i organisatorisk tilhørighet - Personalmappe - HR /Brita Bye Dok. dato: 04.03.2015 Arkivdel: Personal, 14/05125-87 Innvilget klage på avslått søknad om opptak til enkeltemner

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/010-3 Søknad om godskriving av fag - Bachelorstudium i administrasjon og ledelse - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lene

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-19 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Nav Kragerø infrastruktur Dok. dato: 09.09.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00427-14 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 1810) i stilling som universitetslektor, 14/00856-34 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05675-11 Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05907-17 Arbeidsavtale - LI - BL -

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer