DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte 14/219 ) Samson Fekade Badishe Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste til signering- TKD - BE Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte 14/219 ) Kalid Abubeker Mohammed Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Arbeidsavtale Marius Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte 14/219 ) Marius Dahl Ronde Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Hendelse pilestredet 48 - oppfølging av ephorte-sak 14/2 dokument 14 og 15 Melding om HMS-avvik - nestenulykke og ulykke ved HiOA ( ephorte 14/2 ) Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Enhet for HMS /Ingerid Wefring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Internt notat med oppfølging, 14/ LI - Melding om avvik - Søppellukt - Fg. 5 Melding om HMS-avvik - nestenulykke og ulykke ved HiOA ( ephorte 14/2 ) HR /Live K. Pedersen Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 254 Inngående eksternt produsert, 14/ Til Rektor - angående høringsutkast til finansiering av H sektoren svarfrist 9. Februar. Eksterne høringer ephorte 14/2397 Eirik Gismervik Fellesadministrasjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

2 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD- Studieseksjonen Personalmappe - Peter Haakonsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Svar på spørsmål i KGV Anbudskonkurranse - Oversettelse og språkvask norsk/engelsk (rammeavtale) - SI økonomi /Tobias Brokhaug Persson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ Meddelelse om valg av leverandør Anbudskonkurranse - Oversettelse og språkvask norsk/engelsk (rammeavtale) - SI berørte leverandører økonomi /Tobias Brokhaug Persson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ Oppfølgingsplan Personalmappe - Lege Harald Bugge HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - Nav St. Hanshaugen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Orientering om rettigheter ved sykdom Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse på oppsigelse av stilling som stipendiat Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Arbeidsbekreftelse - Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Margareth Grotle - Fysiofondet Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 tgående internt produsert, 14/ Margareth Grotle - Sophies Minde Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 tgående internt produsert, 14/ Kirsti Riiser - Fysiofondet Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 tgående internt produsert, 14/ Therese Brovold - Fysiofondet Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632

4 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Terje Gjøvaag - Sophies Minde Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 tgående internt produsert, 14/ Laura Terragni - Norske kvinners sanitetsforening Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 tgående internt produsert, 14/ Sølvi Helseth - Nordforsk Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 tgående internt produsert, 14/ Britt Elin Øiestad - Norske kvinners sanitetsforening Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 tgående internt produsert, 14/ Søknad Fysiofondet Astrid Bergland - Flere bankende kvinnehjerter Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 FYSIOFONDET Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 tgående internt produsert, 14/ Søknad RFFHSTAD - Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Regionale forskningsfond Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632

5 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Søknad Horizon - Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Horizon2020 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om tilgjengeliggjøring av masteroppgave - Mari Aune Berger Avtale om tilgjengeliggjøring av masteroppgaver - ephorte HiOA 13/3537 Mari Aune Berger Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Trude Eikebrokk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Disponeringsskriv Avdeling for forskning og bibliotek Rammer og føringer for plan og budsjettarbeidet ephorte 14/3047 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek /Morten Irgens økonomi, Seksjon for økonomistyring /Siren Linnestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113 Internt notat med oppfølging, 14/ Disponeringsskriv Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Rammer og føringer for plan og budsjettarbeidet ephorte 14/3047 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering økonomi, Seksjon for økonomistyring /Siren Linnestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113

6 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ Disponeringsskriv Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon Rammer og føringer for plan og budsjettarbeidet ephorte 14/3047 Fellesadministrasjonen, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon økonomi, Seksjon for økonomistyring /Siren Linnestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 113 Internt notat med oppfølging, 14/ Disponeringsskriv Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur Rammer og føringer for plan og budsjettarbeidet ephorte 14/3047 Fellesadministrasjonen, Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur /Torbjørn Larsen økonomi, Seksjon for økonomistyring /Siren Linnestad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, 14/ Innspillsrapport fra LI Årsrapport og årsregnskap 2014 jf ephorte 2014/1346 Fellesadministrasjonen, Stabsenhet for virksomhetsutvikling /Gunhild Rønningen Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Brynhild Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 131 Internt notat uten oppfølging, 14/ Innspill til HiOAs rapport 2014 fra HF Årsrapport og årsregnskap 2014 jf ephorte 2014/1346 Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen /Inger Langeggen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 131 Internt notat uten oppfølging, 14/ Innspill fra SPS til HiOAs årsrapport 2014 Årsrapport og årsregnskap 2014 jf ephorte 2014/1346 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 131 tgående internt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Ikke medhold i klage på formelle feil Klage over formelle feil på eksamen - bachelorstudium i tannteknikk - Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Vibecke Foss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 445 tgående internt produsert, 14/ Vedtak i klagesak Klage over formelle feil på eksamen - bachelorstudium i tannteknikk - Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 445 tgående internt produsert, 14/ Tilbudsbrev opplæringstid Tilsetting 3 stillinger Fredskorpset LI YL ST Anders Ekeland Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Krav om fast tilsetting - Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Ny arbeidsavtale til fast stilling i 40 % Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Anmodning om midlertidig utvidet stillingsandel til 80 % stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting i 40 % stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Fakultet HF - rekvirering av tildelte midler Fo-strategimidler Forskergrupper med tydelige publiseringsmål Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Fakultet for helsefag, Seksjon for økonomi /Bente Berg- Nielsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 630 tgående internt produsert, 14/ Protokoll - Nasjonal nemnd for politiattester - Høgskolen i Lillehammer - Høgskolen i Lillehammer Advokatfirmaet Thallaug ANS Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Inger Setnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 535 Internt notat med oppfølging, 14/ Melding om kontering av Fo- strategiske midler- fakultet LI Fo-strategimidler Antologier - ephorte 14/3112 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO Seksjon for økonomi /Gabi Kloster Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 630 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsagn om tilskudd til Tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Gamle Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV skanning Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Masterstudium i læring i komplekse systemer - deltid (120 sp) påbegynt høsten Studentmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student Internt notat uten oppfølging, 14/ Kursbevis SAP Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ / Søknad om læreplass - IKT - Jan Luka Lærlingeplass IKT - Samlesak 2014 jf ephorte 2014/1895 Jan Luka IKT /Tommy Due-Løvaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ / Søknad om læreplass - IKT - Jørgen Mæhre Lærlingeplass IKT - Samlesak 2014 jf ephorte 2014/1895 jørgen mæhre IKT /Tommy Due-Løvaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsetting som stipendiat Stipendiatstilling- Barneverninstitusjoner som arena for omsorgsovertakelse - fakultet SAM Marianne Buen Sommerfeldt Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Vedrørende prøveforelesning og disputas Fremstilling til doktorgradsprøven - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624 tgående internt produsert, 14/ Vedrørende prøveforelesning og disputas - Fremstilling til doktorgradsprøven - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624 tgående internt produsert, 14/ Vedrørende prøveforelesning og disputas Fremstilling til doktorgradsprøven - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 624 tgående internt produsert, 14/ Nytt tilbud om tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for sykepleie Tilsetting i stipendiatstilling innen psykisk helse og psykisk helsearbeid, ref ephorte: 2014/1704 Øyvind Lockertsen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216 tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger og Personalmappe - NAV Drammen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal

11 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Referat fra vurderingssamtale - Særskilt skikkethetssak - LI - Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 534 tgående internt produsert, 14/ Innvilget permisjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - Nav Ski økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Arbeidsbrille Personalmappe - Seksjon for økonomi Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal

12 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Egenmeldt fravær 4. kvartal Kjeller Egenmeldt sykefravær SSB - (ref. 2012/6) Statistisk sentralbyrå HR /Monica Johnsen Solhaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 040 tgående internt produsert, 14/ Egenmeldt sykefravær 4. kvartal - Pilestredet Egenmeldt sykefravær SSB - (ref. 2012/6) Statistisk sentralbyrå HR /Monica Johnsen Solhaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 040 Internt notat uten oppfølging, 14/ Databrille Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - Nav Ski økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Protokoll - Nasjonal nemnd for politiattesterr - niversitetet i Nordland - Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Inger Setnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 535 tgående internt produsert, 14/ Kartlegging av forskningsetiske retningslinjer Kartlegging av forskningsetiske retningslinjer (ephorte 2014/1418) Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 610

13 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Protokoll - Nasjonal nemnd for politiattester - niversitetet i Nordland - Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Inger Setnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 535 Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Gamle Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Skedsmo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

14 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Pensjonsmeldingsskjema Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Økonomirapport NOVA Økonomirapportering andre tertial 2014 Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Kåre Hagen Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Kristine Krebs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 131 Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om innpassing inn i 3 semester på master i produktdesign Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Magne Askerøi Moe Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Forlenget permisjon fra stilling ved HiOA ved fakultet LI Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Endring av administrativ tilsetting - Institutt for naturvitenskapelige helsefag Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis ved bioingeniørutdanningen - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Etiske retningslinjer for forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus Etiske retningslinjer for forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 650 Internt notat uten oppfølging, 14/ Fullmaktssak til styremøte 28. oktober 2014 Etiske retningslinjer for forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Ingrid Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 650

16 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Signert HR-avtale del B for ph.d. kandidat - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 621 tgående internt produsert, 14/ Kopi av signert HR-avtale del A for ph.d. kandidat - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Institutt for grunnskole og faglærerutdanning /Hilde Harnæs Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning /Joron Pihl Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 621 Inngående eksternt produsert, 14/ Veileders fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning

17 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Veileders fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning /Joron Pihl Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Sak til professorutvalgets august-møte Sak 14/1948 Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Oppmelding av sak til møtet i Tilsettingsutvalget for professorer og dosenter Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal

18 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Refusjon BHT Personalmappe - Nav Nordre Aker Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Dekanvedtak - Individuelt hovedprosjekt Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer og dosenter Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Oversendelsesnotat til tilsettingsutvalget for professorer og dosenter ved HiOA Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Tildelingsbrev Sidsel Natland tlysning av utenlandsstipend for 2014 for Phd-kandidater og Post.Docs - ephorte 2014/795 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek /Morten Irgens Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 000 Internt notat med oppfølging, 14/ Tildelingsbrev Monica Vandbakk tlysning av utenlandsstipend for 2014 for Phd-kandidater og Post.Docs - ephorte 2014/795 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek /Morten Irgens Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 000

20 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ Innvilget søknad om utenlandsstipend 2015 Tøge tlysning av utenlandsstipend for 2014 for Phd-kandidater og Post.Docs - ephorte 2014/795 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Vibeke Helén Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 000 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - grunnskolelærerutdanning 5-10 trinn Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Dok. dato: Arkivdel: Student Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Tilsetting i stilling som Professor II i radiologi, ref. nr. 14/1134 Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Tilsetting i stilling som Professor II i radiologi, ref. nr. 14/1134 HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Opprykk - endring av stillingsbetegnelse Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal

21 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsetting som stipendiat Tilsetting av stipendiat - BL (ephortesak 14/137) Nina Elisabeth Odegard Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ SAP- skjema for Nina Odegard Tilsetting av stipendiat - BL (ephortesak 14/137) økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Rapport om tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - Nav Nordre Aker Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om opptak på ph.d.-programmet i profesjonsstudier - SPS - Søknader om opptak til PhD - programmet i profesjonsstudier - samlesak 2014 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 621 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad- opptak på ph.d.-programmet i profesjonsstudier - SPS - Søknader om opptak til PhD - programmet i profesjonsstudier - samlesak 2014 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 621 tgående internt produsert, 14/ Søknad om opptak på ph.d.-programmet SPS - Søknader om opptak til PhD - programmet i profesjonsstudier - samlesak 2014 Offl 26 fjerde led Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 621

22 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ DG: Innstilling opptak Langsrud SPS - Søknader om opptak til PhD - programmet i profesjonsstudier - samlesak 2014 Andrew John Feltham Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 621 Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Tilsetting av professor i Facility management - Institutt for helse - ernæring og ledelse - HiOA SAk 13/3648 Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Våler 2015 Søknad om støtte til ngdata 2015 Våler kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Søndre Land 2015 Søknad om støtte til ngdata 2015 Søndre Land kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Østre Toten 2015 Søknad om støtte til ngdata 2015 Østre Toten kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Hobøl 2015 Søknad om støtte til ngdata 2015 Hobøl kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632

23 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Sør-Odal 2015 Søknad om støtte til ngdata 2015 Sør-Odal kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Engerdal 2015 Søknad om støtte til ngdata 2015 Engerdal kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Lars Roar Frøyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 Internt notat uten oppfølging, 14/ Diskusjonssak studieutvalget oversikt over eksterne evalueringer av HiOAs gradsstudier, yrkesutdanninger og andre avsluttede utdanninger av omfang ett til to år Behandling av eksterne evalueringer ved HiOA Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mette Torp Christensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 413 Inngående eksternt produsert, 14/ For mye utbetalt refusjon av syke-/foreldrepenger/omsorgspenger til arbeidsgivere - Personalmappe - NAV Økonomi stønad økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Ny arbeidsavtale etter lønnsforhandlinger Tilsetting i faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk på BL (ephorte 13/5326) Hege Katrine Løberg Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Ny arbeidsavtale etter lønnsforhandlinger Tilsetting i faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i pedagogikk på BL (ephorte 13/5326) Katrine Giæver Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsetting som stipendiat ved HiOA Tilsetting av stipendiat ved Institutt for helse, ernæring og ledelse - Samfunnsernæring (se ephorte - 14/4021) Marianne Morseth Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtaksprotokoll Tilsetting av stipendiat ved Institutt for helse, ernæring og ledelse - Samfunnsernæring (se ephorte - 14/4021) Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Innstilling til midlertidig stilling som førsteamanuensis ved SPS Midlertidig Tilsetting av førsteamanuensis/høgskolelektor i profesjonsstudier ved SPS HR Offl 25 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ ttalelse fra sakkyndig utvalg Personalmappe - Sakkyndig utvalg Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal

25 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ Tilbakemelding fra tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Tildeling av personlig opprykk til dosent Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Innstilling på vitenskapelig assistent ved SPS Midlertidig tilsetting av Vitenskapelig assistent ved SPS HR Offl 25 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Registreringsskjema - Midlertidig tilsetting av Vitenskapelig assistent ved SPS økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Offl 14 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Arbeidskontrakt Marte Lorentzen Midlertidig tilsetting av Vitenskapelig assistent ved SPS Marte Lorentzen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

26 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilsetting i forlenget vikariat ved Høgskolen i Oslo og Akershus Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Lønnsendring - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtaksprotokoll Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Registreringsskjema - SAP Tilsetting i vikariat praksiskoordinator - Fakultet for helsefag Seksjon studieadministrasjon og internasjonalisering økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Offl 14 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

27 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilsetting i vikariat som rådgiver ved HiOA Tilsetting i vikariat praksiskoordinator - Fakultet for helsefag Seksjon studieadministrasjon og internasjonalisering Marina Agersborg Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtaksprotokoll Tilsetting i vikariat praksiskoordinator - Fakultet for helsefag Seksjon studieadministrasjon og internasjonalisering Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Registreringsskjema for SAP Tilsetting i midlertidig åremålsstilling som stipendiat ved Institutt for sykepleie. økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Kirsti Halseth Offl 14 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Tilsetting i stilling som stipendiat ved HiOA Tilsetting i midlertidig åremålsstilling som stipendiat ved Institutt for sykepleie. Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie /Vibeke Bruun Lorentsen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 216 tgående internt produsert, 14/ Tilsetting i vikariat som høgskolelektor Tilsetting av høgskolelektor - Institutt for helse,ernæring og ledelse - Samfunnsernæring David Jahanlu Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat med oppfølging, 14/ Søknad om Erasmus + ansattstipend - FA - Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Erasmus + Ansattstipend Søknadsrunde Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Hanne Maanum Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ellen Merethe Magnus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 072

28 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Påminnelse om frist for innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Bærum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Forlengelse av midlertidig tilsetting Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse på ansettelsesforhold Timelønnet arbeidstaker - Reite Hans Hans Petter Reite Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om redusert stillingsprosent Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med nytt notat

29 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om redusert stillingsprosent Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig 60% stilling som forsker Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Revidert Tilbud om midlertidig 60% tilsetting som forsker ved HiOA Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker etter separat timeliste - SAM - Barnevern Timelønnet arbeidstaker - Helle Bjørnstad Helle Bjørnstad Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Revidert Timelønnet arbeidstaker etter separat timeliste - samfunnsfag- barnevern Timelønnet arbeidstaker - Helle Bjørnstad Helle Bjørnstad Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

30 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker inkludert timeliste - TKD-EST-Billedterapi Timelønnet arbeidstaker - Lauritzen Espen Espen Lauritzen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Feil lønnstrinn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag /Åshild Vethal Offl 25 første led Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Ny lønnsvurdering Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker inkludert timeliste - TKD-EST Stemmebruk Timelønnet arbeidstaker - Ingrid Vollan Ingrid Vollan Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker etter separat timeliste Timelønnet arbeidstaker - Axel West Pedersen Axel West Pedersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker etter separat timeliste - [samfunnsfag] - [mis] Timelønnet arbeidstaker - Sony Pellissery Sony Pillessery Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

31 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker inkludert timeliste - SAM - Barnevern Timelønnet arbeidstaker - Helle Bjørnstad Helle Bjørnstad Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker inkludert timeliste - samfunnsfag - barnevern Timelønnet arbeidstaker - Vigdis Bunkholdt Vigdis Bunkholdt Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker etter separat timeliste - samfunnsfag - barnevern Timelønnet arbeidstaker - Sonja Eidissen Sonja Iren Eidissen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

32 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker etter separat timeliste - [samfunnsfag] - [sosialt arbeid] Timelønnet arbeidstaker - Karin Haarberg Aas Karin Haarberg Aas Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Innsynskrav fra niversitas i dokument 14/ Innsynskrav i dokument 14/ niversitas /Eirik Omvik Fakultet for helsefag, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag /Mona Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 000 tgående internt produsert, 14/ Innsyn avslått i sak 14/ Innsynskrav i dokument 14/ niversitas Fakultet for helsefag, Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag /Mona Dahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 000 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsetting i vikariat Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 14/ AM-sak Evaluering av LAM AM-møte 30.oktober 2014 Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Enhet for HMS /Ingerid Wefring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

33 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker etter separat timeliste - TKD - Allmennfag Timelønnet arbeidstaker - Øyvind Grøn Øyvind Grøn Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsetting ved HiOA Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ SAP- skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Offl 14 Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Nytt tilbud om tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon eventuelt oppsigelse av stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Bekreftelse på oppsigelse av stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

34 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ Stans av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Protokoll for anskaffelse Anskaffelse: StudData spørreskjema 2014 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 669 Inngående eksternt produsert, 14/ Revidert tilbud StudData Anskaffelse: StudData spørreskjema 2014 Ingrid Hågård Bakke Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 669 tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsetting i fast stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Arbeidsbriller Personalmappe - Seksjon for økonomi Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker etter separat timeliste - [samfunnsfag] - [MIS, sosialfag] Timelønnet arbeidstaker - Ahmed Ali Madar Ahmed Ali Mathar Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/05107-11 HiOA har valgt leverandør i minikonkurransen på pc'er Minikonkurranse PC'er 'Finn Even Gulbrandsen' økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 29.10.2014 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05104-2 Endring i organisatorisk tilhørighet - Personalmappe - HR /Brita Bye Dok. dato: 04.03.2015 Arkivdel: Personal, 14/05125-87 Innvilget klage på avslått søknad om opptak til enkeltemner

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-19 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Nav Kragerø infrastruktur Dok. dato: 09.09.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05125-54 Innvilget søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - ITPE1600 - ITPE1500 - ITPE2400 - Vanessa Kjølner Kerr Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05107-1 Konkurransegrunnlag - minikonkurranse pc'er Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 26.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 053

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05125-57 Innvilget søknad om opptak til enkeltemner - Teknologi - DATS1500, DAFE1000, DATS1600 - Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05116-4 SAP-skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-31 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/010-3 Søknad om godskriving av fag - Bachelorstudium i administrasjon og ledelse - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lene

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00427-14 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 1810) i stilling som universitetslektor, 14/00856-34 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling,

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00041-4 Påminnelse - Ber om representanter til regional arbeidsgruppe - Strategisk kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013-2020 - Helse Sør-Øst

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 13/00167-10 Tjenestebevis Linette Malin Desideria Bäcklund Dok. dato: 13.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00257-51 Tilsagn om tilskudd

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00499-14 Kopi NHH: Sensorer og feriepenger Sensurordninger på lavere grad Kunnskapsdepartementet Seksjon for økonomi /Marit Borsholm 04.09.2017 Sakarkiv 335 Saksfremlegg/innstilling,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer