DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S N, 14/ SAP-skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Samarbeidsavtale - Cardiff niversity - Erasmus+-avtale - Instiutt JM Fakultet SAM - Internasjonale avtaler - Storbritannia - ephorte 14/2925 Cardiff niversity Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Bjørg Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/044-4 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV skanning Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Vedtak om etablering av forskningsgruppe - Bjørg Christiansen Etablering av forskningsgrupper ved HF - HiOA SAK 12/6873 Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie /Bjørg Christiansen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642 I, 14/ Søknad om permisjon/oppsigelse Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

2 I,, N, X, S X, 14/ Stans av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Stans av lønn ved oppsigelse Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Vedtak, , Sak 1/15, tsettelse av delegasjonsmyndighet nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 Fellesadministrasjonen /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010, 14/ Likviditetsrapport mai 2015 Statsregnskap - Likviditetsrapporter HiOA - ephorte 12/732 Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anna Marie Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 N, 14/ Honorar til utbetaling sakkyndig Løkensgaard Hoel Personalmappe - Seksjon for økonomi /Amuthamagilnangai Raveendranathan Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Honorar til utbetaling sakkyndig Haaland Personalmappe - Seksjon for økonomi /Amuthamagilnangai Raveendranathan Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 I,, N, X, S N, 14/ Honorar til utbetaling sakkyndig Saur Personalmappe - Seksjon for økonomi /Amuthamagilnangai Raveendranathan Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - VERN1500 Helsefaglige emner 1 - Øystein Mathisen Sensoroppnevning - HF - AV Institutt for adferdsvitenskap - studieåret Øystein Mathisen internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Innvilgelse av permisjon uten lønn Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Informasjon fra NAV om sykepengerettigheter når man går på TLT Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Karl Olaf Borge Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 14/ Bekreftelse på tilsettingsforhold Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Kristine Kleppan Blikra Dok. dato: Arkivdel: Personal

4 I,, N, X, S I, 14/ Arbeidsavtale - SAM - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tilsvar til Oslo Tingrett - Mistanke om fusk - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Regjeringsadvokaten Offl 18 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 14/ Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV skanning Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Økonomisk rapport TKD 2014 Økonomirapportering andre tertial 2014 økonomi, Seksjon for økonomistyring /Anne Berit Grindstad Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Stine Kihl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 14/ Svar på bekreftelse på gjenopptakelse av studiene etter permisjon - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Rapport vedrørende tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato: Arkivdel: Personal

5 I,, N, X, S I, 14/ REK sør-øst Informasjon om vedtak / Smerte, atferdsmessige og psykologiske symptomer og livskvalitet hos personer med demens REK sør-øst fak. HF /1431 Smerte, atferdsmessige og psykologiske symptomer og livskvalitet hos personer med demens - Liv Halvorsrud REK sør-øst Offl 26 fjerde ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 14/ Godkjenning som sensor - Videreutdanning i gruppeveiledningspedagogikk og egen rolle som gruppeveileder - Lene Gunhild Østby Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Etter- og videreutdanning og oppdragsvirksomhet (EVO) Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Silje Carstens Varden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Samarbeidsavtale - Instituto Politecnico de Lisboa - erasmus+-avtale Fakultet LI - Internasjonale avtaler - Portugal Instituto Politecnico de Lisboa Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072, Tatt til orientering, 14/ Klage på tilsettingssak - Midlertidig svar på klage pr Tilsettingssak - Førsteamanuensis innen Litteratur- og kulturformidling, ABI Gunnar Hauk Gjengset HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger - Krav om refusjon av sykepenger - Timelønnede arbeidstakere Nav Sørum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 1, Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 14/ Kontrakt om sensur - Sykepleierutdanning - Nasjonale fag - SSNASFAG - Elsa Helen Helleland Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Elsa Helen Helleland internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - SPH2410 Sykepleie til pasienter med psykiske lidelser - Jane Moe Castro Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Jane Moe Castro internasjonalisering /Kjersti Engeseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Søknad om permisjon uten lønn - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjon av krav om sykepenger Personalmappe - NAV Sagene økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/078-5 Innvilget søknad om foreldrepenger - Personalmappe - NAV Bjerke Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Karl Olaf Borge Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X, S I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bacheloroppgave i ergoterapeututdanningen - ERGO Frederik Hansen Sensoroppnevning - HF - EO Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag - studieåret Frederik Bjørge Hansen internasjonalisering /Sissel Solli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Amodning om utlysning Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor fakultet LI institutt YL - tekniske fag - service og samferdsel Seksjon for HR /Hæge Hanheide Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Bekreftelse på gjenopptak av studiene etter endt permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Oppsigelse - Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ sap-skjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tilsagn om tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstiltak for BHT-honorar i IA-virksomheter Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

8 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om tilsetting i vikariat som førsteamanuensis ved HiOA Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Per Øyvind Sollid Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Aase Marit S. T. Ramton Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved HiOA Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Espen Harbitz Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Ansiennitet - Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilget permisjon, bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S, 14/ Sluttattest Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Melding om bestått autorisasjonsprøve i persisk-norsk tolking Autorisasjonsprøve i tolking - meldinger, resultat og regnskapsrapporter Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 312 I, 14/ Legeattest - Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 14/ Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - Nav Nordre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering I, 14/ Epost vedr høsten 2015 Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal, Besvart med utgående dokument

10 I,, N, X, S, 14/ Innvilget permisjon Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Samarbeidsavtale - Ansbach niversity of Applied Sciences - Erasmus+-avtale - Institutt JM Fakultet Sam - Internasjonale avtaler - Tyskland - ephorte 2014/2068 Ansbach niversity of applied science Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Bjørg Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Samarbeidsavtale - niversity of Borås - Erasmus+-avtale - Institutt JM Fakultet Sam - Internasjonale avtaler - Sverige - ephorte 2014/2931 niversity of Borås Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Bjørg Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Arbeidsavtale - SAM - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal, Besvart med utgående dokument, 14/ Avtale om endring av veilederforhold - signert Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622

11 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om utbetaling av feriedager Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Tilbud om tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor ved HiOA Personalmappe - Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Karl Olaf Borge Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Søknad om permisjon - HF - SP - Studentmappe - Marit ppstrøm internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedr. utløp av sykepengerettigheter Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Oversendelse av kontrakt - sakkyndig utvalg Tilsetting av professor i analytisk kjemi ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag Elsa Lundanes Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X, S, 15/ Oversendelse av kontrakt - sakkyndig utvalg Tilsetting av professor i analytisk kjemi ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag Thomas Moritz Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage på karakterfastsetting - FAMA1500 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Rapport om reise til Ghana - delfinansiert av strategimidler Videreføringsmidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2013/4261 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 15/ Sosiale medier - rapport- videreføringsmidler 2014 Videreføringsmidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2013/4261 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 15/ Rapportering viderføringsmidler 2014 Videreføringsmidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2013/4261 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632

13 I,, N, X, S X, 15/ Rapport - Olsen Videreutvikling av modell for samarbeid med internasjonal partner: kvalitetssikring og ivaretakelse av studentenes kunnskap fra felles emner og praksis i utlandet Videreføringsmidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2013/4261 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 15/ Rapport strategi midler BL Videreføringsmidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2013/4261 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 15/ Rapporteringsmal for videreføringsmidler 2014 Videreføringsmidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2013/4261 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 159, Tatt til orientering I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 159, Tatt til orientering

14 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Maghsoud M Chinibolagh Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Maghsoud Morshedi Chinibolagh økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Bachelor i fysioterapi - Linda Kvæl Timelønnet arbeidstaker - Linda Kvæl Linda Aimée Hartford Kvæl økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal, Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om permisjon Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Styreoppnevning - Nytt styre for perioden oppnevning av medlemmer til høyskolens styre Nye høgskolestyrer fra Nominering av eksterne styremedlemmer Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011, Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i farmasi - FARMA Caroline Hodt-Billington Sensoroppnevning HF - HEL Institutt for helse, ernæring og ledelse - studieåret Caroline Hodt-Billington internasjonalisering /nn-karin Grøsland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

15 I,, N, X, S I, 15/ Kontrakt om sensur - Hygiene og innemiljø - FAMAF Gunnbjørg Jore Sensoroppnevning HF - HEL Institutt for helse, ernæring og ledelse - studieåret Gunnbjørg Jore internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ Innkalling FO-utvalg HF Fo-utvalg HF 2015 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ HiOA - nytt styre for perioden oppnevning a medlemmer til høyskolens styre Statlige høyskoler - Nye styrer og oppnevning av eksterne styremedlemmer Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 090, Tatt til etterretning I, 15/ Sak nr 33/ vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk Mistanke om fusk - bachelorstudium i sykepleie - Felles studieadministrativt tjenestesenter Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 I, 15/ Klage på karakterfastsetting - SPH3210 Sykepleie og sykdomslære - kronisk syke og eldre Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Drammen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 I,, N, X, S I, 15/ Sakkyndig vurdering Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor, psykomotorisk fysioterapi - Institutt for fysioterapi. Jan Magnus Bjordal Offl 25 første ledd Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABL) mellom Oslo kommune, Bydel Nordstrand og HiOA ved LI Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning (ABL) på oppdrag Bydel Nordstrand Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, Tatt til etterretning I, 15/ Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABL2015) mellom Oslo kommune, Bydel Grünerløkka og HiOA ved LI Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning (ABL) på oppdrag Bydel Grünerløkka Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, Tatt til etterretning I, 15/ Samarbeidsavtale om gjennomføring av arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABL) mellom Nesodden kommune og HiOA ved LI Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning (ABL) på oppdrag Nesodden kommune Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, Tatt til etterretning, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Jessica Pedersen Belisle Hansen Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I,, N, X, S, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Camilla Sandrud Camilla Sandrud Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Taina Aellig Taina Aellig Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Gnanaruban Arinesalingam Gnanaruban Arinesalingam Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Valia El Jadaa Valia El Jadaa Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oppsigelse - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Anne K. Blikra Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Erik Skuggevik Erik Skuggevik Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I,, N, X, S, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Fardin Roostami Fardin Roostami Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Katerina Sandstø Katarina Choutova Sandstø Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Tonje Raddum Hitching Tonje Raddum Hitching Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Bente Jacobsen Bente Jacobsen Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Daniela Feistritzer Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om omsorgspermisjon - Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Bærum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om tilsetting som dekan for Fak LI ved HiOA Tilsetting i åremål som dekan ved LI Knut Patrick Hanevik HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om tilsetting som stipendiat ved HiOA Tilsetting i stipendiatstilling innen Participation to Healthy Workplaces and Inclusive Strategies in the Work Sector Siri Yde Aksnes Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Innstilling fra bedømmelseskomiteen Fremstilling til doktorgradsprøven, ph.d. i profesjonsstudier - Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Anton Havnes Offl 25 første ledd Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 624 X, 15/ Dokumentasjon for permisjon - tilbudsbrev fra D til ektefelle Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

20 I,, N, X, S, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Rebecca Skretteberg Rebecca Skretteberg Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Maria Mas Fons Maria Antonia Mas Fons Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - IST Timelønnet arbeidstaker - Hanna Strandvold Hanna Aellig Strandvold Seksjon for HR /Antra Prane-Sundby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon - Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering, 15/ Overgang til delvis avtalefestet pensjon (AFP) Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Søknad om AFP - pensjonsmeldingsskjema SPK Personalmappe - Statens pensjonskasse HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal

21 I,, N, X, S I, 15/ Bekreftelse på gjenopptak av studiene etter permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Sak nr 32/ vedtak fattet av Felles klagenemnd i sak om annullering og utestenging på grunn av fusk Mistanke om fusk - bachelorstudium i ingeniørfag - bygg - Felles studieadministrativt tjenestesenter Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/ Innvilget søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Randi Andenæs Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Innvilget søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Abdi Ali Gele Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Innvilget søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Liv Halvorsrud Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Avslag på søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Heidi Holmen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

22 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Per Holth Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Avslag på søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Felix Høgnason Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Innvilget søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Lisbeth Gravdal Kvarme Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Innvilget søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Cecilie Johannessen Landmark Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Innvilget søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Mirjam Lukasse Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Avslag på søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Heidi Skorge Olaff Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

23 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Kjell Sverre Pettersen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Avslag på søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Carsta Simon Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Avslag på søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Espen Arizelas Sjøberg Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Avslag på søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Milada Cvancarova Småstuen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Avslag på søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Ragna Husby Tingstad Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Avslag på søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Astrid Torbjørnsen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275

24 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Berit Valeberg Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Avslag på søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Marguerite Aloysius Cornelia Van Veldhoven Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275, 15/ Avslag på søknad om reisestipend Reisestipend Fakultet for helsefag Britt Elin Øiestad Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 X, 15/ Godkjenning av revidert programplan - Årsstudium i økonomi og ledelse - 60 studiepoeng Godkjenning av programplan - Årsstudium i økonomi og ledelse - Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilsagn om stipendmidler minoritetsspråklige lærere Stipend - minoritetsspråklige lærere 2015 Bodø kommune Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring /Gro Standnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 57 I, 15/ Fødselsattest - vedtak fra NAV vedr. foreldrepermisjon Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

25 I,, N, X, S, 15/ Foreløpig svar på klage på karakterfastsetting - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Revidert Framdriftsplan-PHDSASP - Kandidatmappe ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk - Fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag /Carolina Ohls Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Student 622 Besvart med utgående dokument, 15/ Tilbud om 50% vikariat som høgskolelektor i sosialt arbeid for perioden Tilsetting i vikariat som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Institutt for sosialfag Pernille Stornæss Skotte Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innvilgelse av permisjon fra stilling som førsteamanuensis Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Internevaluering av anbudsprosessen - Nasjonale fag anbudskonkurranse Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 X, 15/ Endring av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal

26 I,, N, X, S, 15/ Tre eksamensforsøk i SYBA Farmakologi og legemiddelhåndtering Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Innstilling - instituttleder EST Tilsetting i åremål stilling som Instituttleder ved Fak TKD, Inst EST Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Offl 25 første ledd Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Lin llern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Innstilling Tilsetting i åremålsstilling stilling som Instituttleder ved Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Disponeringsskriv Institutt for bygg og energiteknikk Disponeringsskriv 2015 fakultet TKD Fakultet for teknologi, kunst og design /Gro Markeset Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Stine Kihl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 116, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Offentlig søkerliste tlysning og tilsetting i midlertidig stilling som prosjektmedarbeider/rådgiver, E-læring, Fakultet for HF Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 I,, N, X, S I, 15/ Oppsigelse - Pesonalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Innstilling til vikariat som Førsteamanuensis ved Samfunnsernæring Tilsetting av vikar som førsteamanuensis ved Samfunnsernæring - Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Fratredelse fra stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Stans av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ CV - David Luigi de Ruscio Tilsetting i midlertidig stilling som stipendiat - PhD Candidate in Process Simulation and Learning Technologies - I - TKD David De Ruscio Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste Tilsetting av Prosjektlederstilling ved avdeling for eiendom Offl 25 første ledd HR /Berit Synnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 I,, N, X, S, 15/ Fratredelse fra deler av stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Endring av lønns- og personopplysninger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Godkjenning av studier ved Hawaii Pacific niversity som del av grunnskolelærerutdanningen - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Cathrine Døscher Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Godkjenning av studier ved niversity of Cape Town som del av grunnskolelærerutdanningen - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Cathrine Døscher Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Godkjenning av studier ved Griffith niversity som del av Naturfag 1 - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Cathrine Døscher Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Studiebarometeret - Den nasjonale undersøkelsen om studiekvalitet Studiebarometeret - SPS, NIF og NOKT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 669

29 I,, N, X, S, 15/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ MA sykepleie - nytt emne - oversendelse til behandling sentralt Godkjenning av nytt emne i Masterstudium i sykepleie - klinisk forskning og fagutvikling Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ellen Merethe Magnus internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innstilling Tilsetting i stilling som seksjonssjef - økonomi- og virksomhetsstyring - RI - ØK Offl 25 første ledd HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tlysingstekst Seksjonssjef ØV Tilsetting i stilling som seksjonssjef - økonomi- og virksomhetsstyring - RI - ØK HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Tertialrapportering tertial - Fakultet TKD Tertialrapportering 2015 økonomi, Seksjon for økonomistyring /Siren Linnestad Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Stine Kihl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 15/ Endring av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal

30 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om tilsetting som førstekonsulent ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tilsetting som førstekonsulent ved Fak TKD, Seksjon HR Anders Lervåg Thiseth Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om tilsetting som førstekonsulent ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tilsetting som førstekonsulent ved Fak TKD, Seksjon HR Liv Kalveland Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - Fakultet for helsefag - HEL - Ingvil Thallaug Øverli Timelønnet arbeidstaker - Øverli Ingvil Thallaug Ingvil Thallaug Øverli økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - MAPO HEL - Ingvil Thallaug Øverli Timelønnet arbeidstaker - Øverli Ingvil Thallaug Ingvil Thallaug Øverli økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Oppsigelse - Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning

31 I,, N, X, S, 15/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Endrinsskjema lønn ved 40% oppsigelse - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Innvilgelse av permisjon uten lønn Permisjonssøknad - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Bachelor i vernepleie - Tania Nome Timelønnet arbeidstaker - Tania Nome Tania Nome økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Tre eksamensforsøk på SYBA Farmakologi og legemiddelhåndtering Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student

32 I,, N, X, S N, 15/ Innstilling til stilling som instituttlederstøtte knyttet til Institutt for barnehagelærerutdanning - seniorrådgiver/rådgiver Tilsetting i stilling som rådgiver/seniorrådgiver - instituttlederstøtte BL - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Offl 25 første ledd Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Jordmorutdanningen - Synnøv Egenæs Timelønnet arbeidstaker - Synnøv Egenæs Synnøv Egenæs økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Tre eksamensforsøk i SYBA Farmakologi og legemiddelhåndering Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Karl Olaf Borge Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Karakterutskrift - Diakonhjemmet høgskole Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

33 I,, N, X, S N, 15/ Saksfremlegg til prodekanvedtak Endringer i programplan for bachelorstudiet i radiografi 2015 Fakultet for helsefag /Ingrid Narum internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Økonomisk rapport 1. tertial 2015 TKD Økonomiske rapporter fakultet TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Stine Kihl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131 X, 15/ Regnskapsmessig overføring av over/underskudd Regnskapsmessig overføring av over/underskudd Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Stine Kihl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 122, 15/ Innkalling til fakultetsstyremøte Innkalling til fakultetsstyremøte Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Maria Cecilia Novas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011, 15/ Resultat av klagebehandling - FAMA1400 Juridisk metode og kontraktsledelse Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/040-3 Tilbud fra Norstat Norge AS Yrkesgruppers status og tillit i befolkningen - tilbudsforespørsel Norstat Norge AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

34 I,, N, X, S I, 15/ Signert arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget permisjon, bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ SAP-skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Servicetorget og sentralbordet - Avdeling for eiendom - Asifa Malik Timelønnet arbeidstaker - Asifa Malik Asifa Malik økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Inger Heidi Flesli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Sykmelding - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Ny pensjonsmelding Personalmappe - Statens pensjonskasse Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal

35 I,, N, X, S, 15/ Bekreftelse på overgang til Avtalefestet pensjon og permisjon - Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Skjema for stans av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Forslag til vedtak - vedtakssak FSHF - sak 2/ tildeling av 50 prosent funksjon som prodekan for utdanning og prodekan for Fo ved Fakultet for helsefag - HiO sak 09/570-1 Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - Journalistikk - Erika Jahr Timelønnet arbeidstaker - Erika Jahr Erika Jahr økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Framlegg til fakultetsstyret - FSHF - sak 2/ tildeling av 50 prosent funksjon som prodekan for utdanning og prodekan for Fo ved Fakultet for helsefag - HiO SAK 09/570-1 Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Studentassistent BIT - Nithan Karan Timelønnet arbeidstaker - Nithan Karan Nithan Karan økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Inger Heidi Flesli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

36 I,, N, X, S I, 15/047-2 Søknad om permisjon - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Sagene økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - YL - Ingeborg Lundsvoll Timelønnet arbeidstaker -Ingeborg Lundsvoll Ingeborg Lundsvoll Seksjon for HR /Janne Steinsheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Rekvirering av midler gitt i tildeling av IDÈ-prisen Mirtaheri og Gjøvaag IDEkonkurransen 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Kari Torslett Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Rekvirering av midler 2. ekstrapremie - Fjellro IDEkonkurransen 2015 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på søknad om å få skrive bacheloroppgave individuelt - Studentmappe - internasjonalisering /Linda Pettersen Dok. dato: Arkivdel: Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/046-16 Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild X, 14/05328-50 Protokoll Høgskolestyret 27.10.2015 Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014-20.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 21.07.2014 Høring utkast ny samarbeidsavtale L og skoleeiere Samarbeidsavtaler

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/046-20 Refusjonskrav - tidsubestemt lønnstilskudd 01.07.2015-31.12.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild 17.02.2016 Personal I, 14/05316-81 Samarbeidsavtale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/010-3 Søknad om godskriving av fag - Bachelorstudium i administrasjon og ledelse - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lene

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05675-11 Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05907-17 Arbeidsavtale - LI - BL -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-19 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Nav Kragerø infrastruktur Dok. dato: 09.09.2014

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05023-1 03/129-13 Ekstern evaluering av hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning materiale fra fjernarkivet - HiO - samlesak Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05104-2 Endring i organisatorisk tilhørighet - Personalmappe - HR /Brita Bye Dok. dato: 04.03.2015 Arkivdel: Personal, 14/05125-87 Innvilget klage på avslått søknad om opptak til enkeltemner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05155-3 Erasmus Pluss 2014-2021 - avtale med Charles universitetet i Praha CZPRAHA07 - NOslo60 - pedagogikk musikk og utøvende kunst Erasmus pluss strategisk partnerskap - Høyere utdanning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/022-26 Kontrakt om hospitering Personalmappe - HR /Geir Haugstveit Dok. dato: 18.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/05339-63 Innvilget støtte til artikkelavgift - Open Access tidskrift Støtte

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/05107-11 HiOA har valgt leverandør i minikonkurransen på pc'er Minikonkurranse PC'er 'Finn Even Gulbrandsen' økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 29.10.2014 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-31 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05328-71 Protokoll - Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/05654-9 Innvilget søknad om

Detaljer