DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ HiOA har valgt leverandør i minikonkurransen på pc'er Minikonkurranse PC'er Finn Even Gulbrandsen økonomi /Morten Johan Ringøen , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Innsynsbegjæring Avropskonkurranse for rammeavtale , PC, server og tilbehør Minikonkurranse PC'er Jacob-Emil Larsen økonomi /Morten Johan Ringøen

2 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Om sladding av tilbud Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Inngående eksternt produsert, 14/ Sladding av tilbudet deres Minikonkurranse PC'er Jacob-Emil Larsen økonomi /Morten Johan Ringøen Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD-BE - Audun Fossum Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte 14/219 ) Audun Fossum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbudsbrev signert - Minikonkurranse - A3 Løst utstyr for videosamtale Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen , Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ Attest for stipendiatperioden ved SPS Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Personal

3 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ Stans av lønn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Pensjonsmelding SPK Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Tilleggsdokumentasjon til søknad om forhåndsgodkjenning av fag Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Samlefil høringsuttalelser fakultet HF Ny faglig organisering ved fakultet for helsefag ( ephorte 14/2755 ) Fakultet for helsefag Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen /Ewelyn Jordal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Avslutter ammepermisjon - Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Alna økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal

4 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ TKD-avvik produktdesign Melding om HMS-avvik - nestenulykke og ulykke ved HiOA ( ephorte 14/2 ) Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Enhet for HMS /Ingerid Wefring Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - Forslag til planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Høring - Forslag til planprogram for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Akershus fylkekommune Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen /Ewelyn Jordal , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Valg av leverandør Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling og intern kontroll økonomi /Morten Johan Ringøen Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Student , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Vitnemål Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Stamina Helse HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått , Tatt til etterretning

5 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud - Anbudskonkurranse - Oversettelse og språkvask norsk/engelsk (rammeavtale) - SI Offl 23 tredje ledd økonomi /Tobias Brokhaug Persson , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud - Anbudskonkurranse - Oversettelse og språkvask norsk/engelsk (rammeavtale) - SI Offl 23 tredje ledd økonomi /Tobias Brokhaug Persson , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud - Anbudskonkurranse - Oversettelse og språkvask norsk/engelsk (rammeavtale) - SI Offl 23 tredje ledd økonomi /Tobias Brokhaug Persson , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om etablering av FG - Ellen Blix Etablering av forskningsgrupper ved HF - HiOA SAK 12/6873 Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse /Ellen Blix Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om etablering av FG - Per Holth Etablering av forskningsgrupper ved HF - HiOA SAK 12/6873 Fakultet for helsefag, Institutt for atferdsvitenskap /Per Holth Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Protokoll sak 09/14 Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Agata Anna Stachowiak HR /Agata Anna Stachowiak

6 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om forfatterbetaling - Sølvi Helseth Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie /Sølvi Helseth Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Tanja Strøm Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om OA- forfatterbetaling Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Lihong Huang Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Tanja Strøm , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling - Open access tidsskrift - Daniela Lillekroken Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Daniela Lillekroken Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Tanja Strøm 69 tgående internt produsert, 14/ ttak av foreldrepermisjon - fedrekvote Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Permisjonssøknad Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Personal , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Bærum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal

7 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om utbetaling av tjenestefrie dager Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Korrigert Pensjonsmeldingsskjema Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Innvilget søknad om foreldrepenger fra NAV Personalmappe - Offl 11 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Merknad om timebetalt arbeidsavtale Personalmappe - Fellesadministrasjonen, økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Karl Olaf Borge HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Personal , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Lønnsendring Personalmappe - Fellesadministrasjonen, eiendom, Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte /Pierre Wijnen HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Personal , Tatt til orientering

8 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Protokoll med vedtak - Nasjonal nemnd for politiattester - Høgskolen i Østfold - Advokatfelleskap Tetzschner & co Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Inger Setnes Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Prøvetidsreglement Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tverrprofesjonell smarbeidslæring - Oslo kommune- rapport Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie /Inger Taasen internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Ny endring av foreldrepermisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Avslag søknad H Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Horizon 2020 Offl 26 fjerde led Høgskolen i Oslo og Akershus /Kjetil Paulsen

9 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Avslag søknad SHP - Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Norges forskningsråd Offl 26 fjerde led Høgskolen i Oslo og Akershus /Kjetil Paulsen Inngående eksternt produsert, 14/ Avslag søknad SHP - Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Norges forskningsråd Offl 26 fjerde led Høgskolen i Oslo og Akershus /Kjetil Paulsen Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbakemelding på tilbud Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tillegg til timelæreroppdrag, jf arbeidsavtale datert ephorte nummer 14/3332 Personalmappe - Høgskolen i Oslo og Akershus /Eva Strøm Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes Personal , Besvart med nytt notat Internt notat uten oppfølging, 14/ Samarbeidsavtale - Trafikkskolene Arnesen, Floden, Risberg AS 2014 Avtale praksisskoler trafikklærer Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale ved opptak del A og B Kandidatmappe ph.d.-programmet i profesjonsstudier - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Student 622

10 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Signert kontrakt med PHZug Practices of data use in municipalities and Schools (NFR: /H20) Guri Skedsmo Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt med Forskningsrådet /H20 Practices of data use in municipalities and Schools (NFR: /H20) Norges forskningsråd Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham , Tatt til orientering Internt notat uten oppfølging, 14/ Opphør av vikariat Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjonskrav lønnstilskudd Personalmappe - NAV Frogner HR /Inger Elisabeth Hald Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse på vedtak om opptak - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student , Tatt til orientering

11 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om opptak til ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse om stipendiatstilling HiSF Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student , Tatt til orientering Internt notat uten oppfølging, 14/ Søknad på stilling som førsteamanuensis - Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Rapport - arbeidsplassvurdering - Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT HR /Monica Johnsen Solhaug Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Oppfølgingsplan Personalmappe - Fellesadsministrasjonen, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for studentrekruttering, profilering og førstelinje /Julie Backer HR /Monica Johnsen Solhaug Personal , Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Søknad om honorar BHT Personalmappe - NAV skanning HR /Monica Johnsen Solhaug Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Forlengelse av stipendiatperioden ved SPS etter kortere fravær grunnet eget eller barns sykdom Forlengelse av stipendiatperioden ved SPS grunnet ulike typer fravær Senter for profesjonsstudier /Oddgeir Osland Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham , Tatt til orientering Internt notat med oppfølging, 14/ Svar på uavklarte aspekter ved faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid - fra arbeidsgruppene for kunstnerisk arbeid ved Fak. LI og Fak. TKD avklarte aspekter ved faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid - ephorte HiOA SAKENE 14/3931 og 14/1702 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Sigrid Wolf Inngående eksternt produsert, 14/ Langtidsplan- og budsjett Avdeling FB Rammer og føringer for plan og budsjettarbeidet ephorte 14/3047 økonomi, Seksjon for økonomistyring /Siren Linnestad Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek /Anne llmann Inngående eksternt produsert, 14/ HF - Søknad om opptak til ph.d.-program i helsevitenskap HF - Søknad om opptak til ph.d.-program i atferdsanalyse samlesak jf ephorte 2014/380 Offl 26 fjerde led Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mari Elisabeth Mjøen

13 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om opptak til ph.d.-program i atferdsanalyse HF - Søknad om opptak til ph.d.-program i atferdsanalyse samlesak jf ephorte 2014/380 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mari Elisabeth Mjøen Internt notat uten oppfølging, 14/ Kontaktopplysninger - Sakkyndig utvalg Tilsetting i stilling som førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag - Institutt for sykepleie Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Internt notat med oppfølging, 14/ Ikke bestått praksis - sak til utvalget - bachelor ergoterapi Studentmappe - internasjonalisering /Lillabeth Sørhuus Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Sakkyndig vurdering ifm søknad om opprykk til professor - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Stamina Helse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal

14 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om å avslutte arbeidsforhold Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Innvilgelse av søknad om å avslutte arbeidsforhold Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Stans av lønn fra Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på tilsettingsprosess Tilsetting av stipendiater - LI - YL - ephortesak 13/4645 turid melheim Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Vedtak om tap av studierett - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Student Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av studieplass - Bachelorstudium i fysioterapi studieretning mensendieck Studentmappe - internasjonalisering /Jana Liepina Vollestad Student Besvart med utgående dokument

15 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Introduksjon til sosialt arbeids teori og praksis - Ingvild Synnøve Huse Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak 441 Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsummering samtaler - NAV og Statens Pensjonskasse Personalmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Nina Ingeborg Aunet Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Referat fra oppfølgingssamtale Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Pensjonsmelding for desember Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Høring av idefase OS - Campus Oslo Høring av idefase OS - Campus Oslo - ephorte 14/3421 Oslo universitetssykehus HF Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen /Ewelyn Jordal , Tatt til etterretning

16 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Godkjenning av innstilling Tilsettingssak tre stillinger LI - ST rådgiver - førstekonsulent - HiOA SAK 14/3440 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Offl 25 Seksjon for HR /Heidi L Pedersen , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsettingssak tre stillinger LI - ST rådgiver - førstekonsulent - HiOA SAK 14/3440 Elvira Kostanda Seksjon for HR /Heidi L Pedersen , Besvart pr telefon Inngående eksternt produsert, 14/ Trekker søknad Tilsettingssak tre stillinger LI - ST rådgiver - førstekonsulent - HiOA SAK 14/3440 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Fred Arild Pettersen Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av midlertidig stilling Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ NSD Søknad om utvidelse av konsesjon Prosjekt Profesjonsstudenter og profesjonsutøvere - Studier av rekruttering, studiegjennomføring og yrkeskarrierer (HiOA/ephorte 2012/187 og HiO-sak 08/3783) NSD Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud

17 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ nderveisevalueringen - ttalelse fra HiOAs doktorgradsutvalg (DG) nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - HiOA SAK 13/4726 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek /Morten Irgens Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Anne Berit Faaberg Inngående eksternt produsert, 14/ Signert revidert samarbeidsavtale mellom io - det utdanningsvitenskapelige fakultet - Institutt for pedagogikk og HiOA - prosjektnummer /H20 MECVET Measuring competence development in vocational education and training (MECVET) - Prosjektnr /H20 - Prosjektleder professor Leif Christian Lahn (ephorte 12/2656) niversitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for pedagogikk Institutt for yrkesfaglærerutdanning /Sidsel Øiestad Grande Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Vurdering fra sakkyndig utvalg - Søknad om opprykk Personalmappe - Sakkyndig utvalg Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om opprykk etter sakkyndig vurdering Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til orientering

18 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Søknadstekst og CV Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Vurdering fra sakkyndig utvalg - Søknad om opprykk Personalmappe - Sakkyndig utvalg Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om opprykk etter vurdering fra sakkyndig utvalg Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse fra NTN på søknad om opptak til ph.d.-programmet i estetiske fag - Personalmappe - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTN Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel 2014/2318 Termograferingskamera Minianbud termograferingskamera Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for bygg- og energiteknikk /Øystein Andersen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke , Tatt til etterretning

19 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Protokoll ifb anskaffelse av termograferingskamera Minianbud termograferingskamera Øystein Andersen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om forlengelse av stipendiatperiode og omsorgspermisjon i forlengelsen Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, 14/ Klage på prosess rundt tilsetting av timelærer - Midlertidig tilsetting som timelærer - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Innvilgelse av midlertidig oppholdstillatelse Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal , Tatt til etterretning

20 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Barnehagenorsk - tilskudd fra Fylkesmannen Barnehagenorsk - et kompetansehevingstiltak for assistenter i barnehagen Løvberg, Reidun Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Inngående eksternt produsert, 14/ Tildelingsbrev fra NAFO Barnehagenorsk - et kompetansehevingstiltak for assistenter i barnehagen Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Inngående eksternt produsert, 14/ Søknaden på stillingen, Wiers-Jenssen, Jannecke Tilsetting i stilling som førsteamanuensis FPK ved SPS - Senter for profesjonsstudier (ephorte 14/1259) Jannecke Wiers-Jenssen Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham , Tatt til etterretning

21 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Offentlig søkerliste Tilsetting i stilling som førsteamanuensis FPK ved SPS - Senter for profesjonsstudier (ephorte 14/1259) Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i utviklingsstudier Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Nina Ingeborg Aunet Student Inngående eksternt produsert, 14/ Rettsområder Spørsmål om begrepet "rettsområde" i Lovdata Knut Davidsen Fakultet for samfunnsfag, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag /Herbjørn Andresen Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om delvis omsorgspermisjon Personalmappe - Høgskolen i Oslo og Akershus /Renata Rennehvammen Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Vitnemål Personalmappe - HR /Agata Anna Stachowiak HR /Agata Anna Stachowiak Personal

22 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse på opptak til ph.d.-programmet i estetiske fag - Personalmappe - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTN Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Permisjon og legeerklæring Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tema for prøveforelesning Lindholm Fremstilling til doktorgradsprøven - Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Jan Messel Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Inngående eksternt produsert, 14/ Tema for prøveforelesning Lindholm Fremstilling til doktorgradsprøven - Magne Lindholm Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Inngående eksternt produsert, 14/ Veilders fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student , Tatt til etterretning

23 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Veilders fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Institutt for grunnskole og faglærerutdanning /Kristin Walseth Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Kandidatens fremdriftsrapport Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrajon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Rapport Læringseffekt av metode for god pasientkommunikasjon del ll Rapporter fra samarbeidsprosjekter OS Anne Lise internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad , Tatt til orientering

24 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ SOS Innføring i rettslære - høst - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i sosialt arbeid - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak Internt notat uten oppfølging, 14/ SOS Innføring i psykologiske grunnbegreper - høst - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i sosialt arbeid - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrajon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student

25 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Forlengelse av lyskilde avtale med HIOA Anbudskonkurranse - rammeavtale på lyskilder Eiendom (ephorte saksnr. 2012/4008) Thomas Greve Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for eiendomsutvikling og forvaltning /Gry Lund Andersen , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om ulønnet permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Trekker søknad Tilsetting i vikariat som resepsjonsmedarbeider - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - Seksjon for økonomi og drift Line Christin Zachariassen Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Art in Society postdoktor innsigelse mot innstilling fra sakkyndig kommisjon Tilsettingssak - post.doc-stilling på TKD-EST (ephorte 14/865) Mattias Ekman Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes , Tatt til etterretning

26 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse fra AHO på status doktorgradsavhandling - Nathalie O'Donnel Tilsettingssak - post.doc-stilling på TKD-EST (ephorte 14/865) Reier Møll Schoder Offl 25 første led Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Begrunnelse fra søker Nathalie O'Donnel - status på doktorgradsarbeid Tilsettingssak - post.doc-stilling på TKD-EST (ephorte 14/865) Natalie Odonnell Offl 25 første led Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søker Nathalie O'Donnel trekker sin søknad Tilsettingssak - post.doc-stilling på TKD-EST (ephorte 14/865) Natalie Odonnell Offl 25 første led Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Signert innstilling fra studieleder - Tilsettingssak - post.doc-stilling på TKD-EST (ephorte 14/865) Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag /Christel Sverre Offl 25 første led Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ ttalelse fra sakkyndig utvalg Post.dok Art in Society Tilsettingssak - post.doc-stilling på TKD-EST (ephorte 14/865) Boel Christensen-Scheel Offl 25 første led Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Berit Synnes , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Arbeids-/databriller Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal

27 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Rapport fra arbeidsplassvurdering Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse Personamappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud - Anbudskonkurranse - Behandlingsbenker til fysioterapi (rammeavtale) - Institutt for fysioterapi Offl 23 tredje ledd økonomi /Tobias Brokhaug Persson , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud - Anbudskonkurranse - Behandlingsbenker til fysioterapi (rammeavtale) - Institutt for fysioterapi Offl 23 tredje ledd økonomi /Tobias Brokhaug Persson , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud - Anbudskonkurranse - Behandlingsbenker til fysioterapi (rammeavtale) - Institutt for fysioterapi Offl 23 tredje ledd økonomi /Tobias Brokhaug Persson , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud - Anbudskonkurranse - Behandlingsbenker til fysioterapi (rammeavtale) - Institutt for fysioterapi Offl 23 tredje ledd økonomi /Tobias Brokhaug Persson , Tatt til etterretning

28 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ niversity of Manchester /Kellie Gallagher Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student

29 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon i 40 % fra 100% stilling Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Personal , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om innpassing av emner ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Turid Brattaas Student

30 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Forskudd på lønn til reparasjon av strømnett Personalmappe - HR /Anders Dahle Personal , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Forlengelse av kontrakt Kandidatmappe ph.d.-programmet i profesjonsstudier - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - Nav Nordre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Besvart med utgående dokument

31 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Høringsbrev Høring - forslag til ny akuttmedisinsk forskrift og forslag til endringer i forskrift om pasientjournal - ephorte 2014/2842 Helse- og omsorgsdepartementet Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen /Ewelyn Jordal , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - Nav Nesodden økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal Inngående eksternt produsert, 14/ CV, attester og vitnemål Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Personal, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Oversikt over bruk av fysioterapi Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal

32 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ CV Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale - SAM - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Melding om avvik Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om studiepermisjon Personalmappe - HR /Anders Dahle Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Permisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal , Tatt til orientering Internt notat uten oppfølging, 14/ Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal

33 I,, N, X, S Internt notat med oppfølging, 14/ Kommunikasjonsplan for LI Kommunikasjonsplan for LI Institutt for barnehagelærerutdanning /Mette Tollefsrud Fakultetsadministrasjonen /Bente Johansen Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Personal , Besvart med nytt notat Internt notat uten oppfølging, 14/ Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Programkoordinators anbefaling om ytterligere fritak Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student Internt notat uten oppfølging, 14/ Arbeidsbriller Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning

34 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidskontrakt Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon - Masterstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lisbeth Rise Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Personal , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om stipend fra Gro Smith-Meyer Erikstad Masterstipend 2014 (HiOA ephorte 13/5307) Gro Smith-Meyer Erikstad Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Inngående eksternt produsert, 14/ Bekreftelse på gjenopptakelse av studiet etter permisjon Studentmappe - internasjonalisering /Tonje S. Hvidsten Student , Besvart med nytt notat

35 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Dialogmøte Personalmappe - Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Trine Remvik HR /Inger Elisabeth Hald Personal , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Signert kontrakt - DIC-system - LaVision (EFTAB) Anbudskonkurranse - Kjøp av DIC-system (Digitalt bilde-korrelasjonssystem (Digital image correlation)) - TKD LaVisionK Ltd /John Boaler økonomi /Morten Riise , Tatt til orientering Internt notat uten oppfølging, 14/ Registreringsskjema - Tilsetting i stilling som rådgiver ved Seksjon for Fo, ref nr: 14/3952 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning av sakkyndig utvalg Tilsetting av stipendiat ved forskningsgruppen Livskvalitet og smerteforskning - Institutt for sykepleie - ephorte HiOA SAK 14/1701 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud på gjennomføring av medarbeiderundersøkelse - Del I og II Medarbeiderundersøkelsen 2014 Stamina Census /Kristin Dille HR /Brita Bye , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Databehandleravtale Medarbeiderundersøkelsen 2014 Stamina Census /Kristin Dille HR /Brita Bye , Tatt til etterretning

36 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Arbeids-/databriller Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om fast ansettelse Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om opptak til ph.d-program i helsevitenskap - Kandidatmappe phd programmet i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mari Elisabeth Mjøen Student 622 tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Timelæreravtale til godkjenning Personalmappe - Roger Holm Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksfremlegg for tilsettingsutvalget for professorer - forsker 1 og dosenter Personalmappe - Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn Personal

37 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om å skrive hovedprosjekt alene - bachelorstudium i ingeniørfag - data Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Imtech fusjon infoskriv Anbudskonkurranse - rammeavtale på rørleggertjenester og materiell Eiendom (ephorte saksnr. 2013/1240) Martin Hanæs Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for eiendomsutvikling og forvaltning /Gry Lund Andersen , Tatt til etterretning Internt notat med oppfølging, 14/ Korrespondansen om nytt lønnstrinn Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Institutt for journalistikk og mediefag /Anne Fogt Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal , Tatt til orientering Internt notat med oppfølging, 14/ Endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Pensjonering Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent GoBaN, LI BL Høgskolen i Oslo og Akershus /Jolien Vleeshouwers Seksjon for HR /Heidi L Pedersen , Tatt til etterretning

38 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Offentlig søkerliste Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent GoBaN, LI BL Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Internt notat uten oppfølging, 14/ Rapport utenlandsstipend - HF - Ann Kristin Bjørnnes tlysning av utenlandsstipend for 2014 for Phd-kandidater og Post.Docs - ephorte HiOA SAK 2014/795 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss 626 tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om permisjon - grunnskolelærerutdanningen femte til tiende trinn Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Student Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtaksprotokoll Tilsettingsutvalget Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis/førstelektor i fysiologi/farmakologi ved farmasiutdanningen ved Institutt NVH (ref ephorte 14/3413) Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell tgående internt produsert, 14/ Faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som sykepleier med utdannelse fra SA Autorisasjon som sykepleier - tdanning fra Australia - Renate Ruud Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.6.2014-2.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.07.2014 Årsrapport studieutvalget TKD 2013-2014 Studieutvalg - Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03102-3 Protokoll Det sentrale forskningsutvalget 13.11.2014 Møtedokumenter for Det sentrale forskningsutvalget 2014 Forskningssekretariatet /Wenche Flaten

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar

Offentlig journal. Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2011-13.11.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Oppnevning av utvalg for å gjennomgå reglement for opprykk til førstebibliotekar tvalg for

Detaljer

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08.

Godkjenning av PSY501 / PSY416 som erstatning for PSY500 / PSY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid 31.07.2013 01.08.2013 01.08.2013 01.08. Godkjenning av PY501 / PY416 som erstatning for PY500 / PY417 i videreutdanning i psykisk helsearbeid tudentmappe 2010/223-9 1362/2013 11.09.2013 31.07.2013 02/07/2013 Klage på karakter i BE-501 - Masteroppgave

Detaljer