DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte 14/219 ) Arthika Surendran Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av KFL2080 fra io - niversitetet i Oslo - grunnskolelærerutdaningen femte til tiende trinn Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Student 52 tgående internt produsert, 14/ Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd NAV skanning Seksjon for HR /Grete R Vognild Personal

2 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Avvisning av tilbud på Tjenester for gjennomføring av internrevisjon - Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling og intern kontroll Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling og intern kontroll HR Prosjekt AS /Runar Gravdal økonomi /Morten Johan Ringøen tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om permisjon - fedrekvote Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal tgående internt produsert, 14/ Følgebrev - eksemplar av signert kontrakt til leverandør Anbudskonkurranse - Oversettelse og språkvask norsk/engelsk (rammeavtale) - SI gro Språktjenester AS økonomi /Tobias Brokhaug Persson tgående internt produsert, 14/ Vedtak om etablering av forskningsgruppe - Ellen Blix Etablering av forskningsgrupper ved HF - HiOA SAK 12/6873 Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse /Ellen Blix Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen tgående internt produsert, 14/ Vedtak om etablering av forskningsgruppe - Margreth Grotle Etablering av forskningsgrupper ved HF - HiOA SAK 12/6873 Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi /Margreth Grotle Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen

3 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Endelig programplan for fellessgradsstudium i nettverk- og systemadministrasjon Programplan - NETTSYS - Masterstudium in Network and System Administration - io - TKD - IT Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Fakultet for teknologi, kunst og design /Kristin Sletten tgående internt produsert, 14/ Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling - Open Accesstidskrift Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte 13/802 Høgskolen i Oslo og Akershus /Frode Eika Sandnes Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Tanja Strøm tgående internt produsert, 14/ Tilsetting i stilling som førstekonsulent ved HiOA, Fak. HF Tilsetting i to faste stillinger som førstekonsulent, Seksjon for studie.adm. og internasjonalisering. Jana Liepina Vollestad Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland tgående internt produsert, 14/ Tilbud om stilling som førstekonsulent, Seksjon for stud.adm. og internasjonalisering Tilsetting i to faste stillinger som førstekonsulent, Seksjon for studie.adm. og internasjonalisering. Jorunn Mikaela Talgo Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland tgående internt produsert, 14/ Informasjon om rettigheter Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

4 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Oppfølgingsplan ved sykmelding Ann Karin Flønes Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Personal tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om foreldrepermisjon - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Saksframlegg til Klagenemnda - klagesak 33/ Ikke bestått praksis Klage på vedtak om ikke bestått praksis - Bachelorstudium i vernepleie - Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting Tilsettingssak tre stillinger LI - ST rådgiver - førstekonsulent - HiOA SAK 14/3440 Oxana Rybalko-Vassvik Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Internt notat uten oppfølging, 14/ Anmodning om utlysning ved administrativ tilsetting Tilsetting 3 stillinger Fredskorpset LI YL ST Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Internt notat uten oppfølging, 14/ tlysningstekst Tilsetting 3 stillinger Fredskorpset LI YL ST Seksjon for HR /Heidi L Pedersen

5 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ tvidet søkerliste Tilsetting 3 stillinger Fredskorpset LI YL ST Offl 25 Seksjon for HR /Heidi L Pedersen tgående internt produsert, 14/ Tilbud om forlengelse av midlertidig stilling ved BL Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal tgående internt produsert, 14/ Arbeidsavtale Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal tgående internt produsert, 14/ Likvidetsrapport okt 14 Statsregnskap - Likviditetsrapporter HiOA - ephorte 12/732 Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anna Marie Magnussen tgående internt produsert, 14/ Protokoll - Høgskolen i Lillehammer - Nasjonal nemnd for politiattester - Høgskolen i Lillehammer - Høgskolen i Lillehammer Kevin Aas Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Inger Setnes

6 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Høringsuttalelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus til forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester Høring - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Knut Sverre Bjørndalen Røang tgående internt produsert, 14/ Søknad om fjerde forsøk på SYBA1200 innvilget Studentmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Student 52 tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - NAV Bærum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal tgående internt produsert, 14/ Høringsbrev - revisjon av håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv Høring - Revisjon av håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv niversitetet i Oslo Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Tanja Strøm tgående internt produsert, 14/ Protokoll - Nasjonal nemnd for politiattest - Høgskolen i Oslo og Akershus - Høgskolen i Oslo og Akershus Anders Hermansen Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Inger Setnes

7 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal tgående internt produsert, 14/ Tilbud om vikariat Tilsetting i vikariat som resepsjonsmedarbeider - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - Seksjon for økonomi og drift Tomas Kliukas Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Internt notat med oppfølging, 14/ SAP-skjema Tilsetting i vikariat som resepsjonsmedarbeider - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - Seksjon for økonomi og drift økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Avvisning Anbudskonkurranse - Behandlingsbenker til fysioterapi (rammeavtale) - Institutt for fysioterapi Alere AS økonomi /Tobias Brokhaug Persson tgående internt produsert, 14/ Avvisning Anbudskonkurranse - Behandlingsbenker til fysioterapi (rammeavtale) - Institutt for fysioterapi Papir og Terminal Compagniet AS økonomi /Tobias Brokhaug Persson

8 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Ikke behov for oppfølging Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Søknad om godkjenning av regelverk for bevaring og kassasjon av fagsaker- kopi av brev sendt fra ninett Arkivnøkkelprosjektet - retningslinjer for bevaring og kassasjon for fagsaker i universitets- og høgskolesektoren - ephorte HiOA SAK 14/3773 Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - Nav Nesodden økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - Nav Nesodden økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal tgående internt produsert, 14/ / Instruks for den daglige ledelsen ved statlige universiteter og høyskoler Instruks for den daglige ledelse ved statlige universitet og høgskoler Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen /Ellinor Dalbye Kasahara

9 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilbud om 30 % fast stilling Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Pernille Bakkevig Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal tgående internt produsert, 14/ Tilbud arbeidskontrakt fast tilsetting Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Pernille Bakkevig Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Samarbeidsavtale - niversity College CC - Erasmus+ avtale Fakultet LI - internasjonale avtaler - Danmark - ephorte 14/2575 niversity College CC Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth 071, Tatt til orientering Internt notat uten oppfølging, 14/ Kontrakt gjesteforeleser høst 2014 Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Bankdetaljer Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal

10 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om innpassing av eksamener fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold - HBV - bachelor i ingeniørfag - data - TKD - IT - Håkon Sørby Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student 52 tgående internt produsert, 14/ Refusjon av foreldre- og svangerskapspenger - Nav Nordre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal tgående internt produsert, 14/ Meddelelse om valg av leverandør Anbudskonkurranse - konsulentbistand ved lederrekruttering (rammeavtale) - HR økonomi /Tobias Brokhaug Persson tgående internt produsert, 14/ Tilbud om fast tilsetting Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Godkjenning av krav fra Knut Patrick Hanevik Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Personal

11 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Stans av lønn økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 14/ Prodekanvedtak 2014 Programplan for bachelorstudiet i ortopediingeniørfag - endring 2014 Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Internt notat uten oppfølging, 14/ Prodekanvedtak 2014 Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer - endring 2014 Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Internt notat uten oppfølging, 14/ Prodekanvedtak 2014 Programplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning mensendick Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Internt notat uten oppfølging, 14/ Prodekanvedtak 2014 Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn - endring 2014 Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter

12 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Prodekanvedtak 2014 Programplan for videreutdanning i veiledning av helsefagstudenter - endring 2014 Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Internt notat uten oppfølging, 14/ tvidet søkerliste Tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent GoBaN, LI BL Offl 25 første led Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Internt notat uten oppfølging, 14/ Prodekanvedtak 2014 Programplan for bachelorstudiet i radiografi - endring 2014 Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Internt notat uten oppfølging, 14/ Prodekanvedtak 2014 Programplan for bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi - endring 2014 Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Internt notat uten oppfølging, 14/ Prodekanvedtak 2014 Programplan for bachelorstudiet i tannteknikk - endringer 2014 Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Internt notat uten oppfølging, 14/ Prodekanvedtak 2014 Programplan for videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter - endring 2014 Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter

13 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Prodekanvedtak 2014 Programplan for masterstudiet i fysioterapi - endring 2014 Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - NAV Alna økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Rapportering ph.d-stipendiater LI 2. tertial 2014 Rapportering om PhD-stipendiatene HiOA SAK 14/1924 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Fakultetsadministrasjonen /Linda Andreassen Internt notat uten oppfølging, 14/ Rapportering av ph.d. - stipendiater fra SAM Rapportering om PhD-stipendiatene HiOA SAK 14/1924 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Inngående eksternt produsert, 14/ Avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Lom 2015 mellom Lom kommune, NOVA og KoRus Øst ngdata Lom kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

14 I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/ Forespørsel om faglig råd i forbindelse med autorisasjon som bioingeniør med utdannelse fra Jordan - Hanada Michel Jeries Alhalaseh - 2. gangs behandling Autorisasjon som bioingeniør - tdannelse fra Jordan - Hanada Michel Jeries Alhalaseh Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - NAV Nittedal økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal tgående internt produsert, 14/ Sykepenger Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal tgående internt produsert, 14/ Tittel på prøveforelesning Fremstilling til doktorgradsprøven - Gerd Sylvi Steinnes Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Student 624 tgående internt produsert, 14/ Refusjon av sykepenger - NAV Frogner økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Seksjon for HR /Hæge Hanheide Seksjon for HR /Heidi L Pedersen

15 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Oppnevning av sakkyndig utvalg - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen tgående internt produsert, 14/ Meddelelse om valg av leverandør Anbudskonkurranse - Låsesmedtjenester og materialer - rammeavtale - Eiendom - Ephorteref 2014/3154 berørte leverandører økonomi /Tobias Brokhaug Persson tgående internt produsert, 14/ Svar på klage fra Låsservice AS Anbudskonkurranse - Låsesmedtjenester og materialer - rammeavtale - Eiendom - Ephorteref 2014/3154 Låsservice AS økonomi /Tobias Brokhaug Persson Internt notat uten oppfølging, 14/ Epost-korrespondanse med Låsservice AS Anbudskonkurranse - Låsesmedtjenester og materialer - rammeavtale - Eiendom - Ephorteref 2014/3154 økonomi /Tobias Brokhaug Persson Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtaksprotokoll Tilsetting i midlertidig åremålsstilling som stipendiat ved Institutt for sykepleie. Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtaksprotokoll Tilsetting av høgskolelektor - Institutt for helse,ernæring og ledelse - Samfunnsernæring Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland

16 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ tlysning av strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i 2015 Strategimidler til prioriterte tiltak for internasjonalisering av utdanning og forskning i ephorte sak 2014/3663 Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo Internt notat uten oppfølging, 14/ Kopi av arbeidsavtale Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ TA-råd Rekruttering - Vikar for Kari Franck Dahl Offl 25 HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsetting i vikariat som førstekonsulent ved SDI-FA-HiOA Rekruttering - Vikar for Kari Franck Dahl Marte Elise Granlund HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - SYBA bachelorstudium i sykepleie - Gørill Haugan Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Gørill Haugan Fakultet for helsefag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen

17 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Opprettelse av nytt prosjekt i gruppe 6 Opprettelse av prosjekt - MOOC (Massive Open Online Course) - Institutt for informasjnsteknologi 'Økonomi rapport' Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke tgående internt produsert, 14/ Opprettelse av nytt prosjekt i gruppe 6 Opprettelse av prosjekt - MOOC (Massive Open Online Course) - Institutt for informasjnsteknologi Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for økonomi /Marianne Kjær Bakke tgående internt produsert, 14/ Informasjon om vurdering av praksisperioden del 1 - BLH13 Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Ann Christin Fagerheim Arnesen Student 52 tgående internt produsert, 14/ Avslutning av arbeidsforhold Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Personal tgående internt produsert, 14/ Søknad om AFP Statens pensjonskasse Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal tgående internt produsert, 14/ Nytt tilbud og revidert arbeidsavtale - Toril Tefre Tilsetting i stilling som studieleder for bioingeniør og master i biomedisin - Institutt for naturvitenskaplige helsefag (ephorte - 14/761) Toril Tefre Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal

18 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ tvidet søkerliste Tilsettingssak i vikariat stilling som Fo-rådgiver/førstekonsulent - fakultet LI Offl 25 Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas tgående internt produsert, 14/ Tilsetting i midlertidig ekstern finansiert stilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse /Nima Wesseltoft-Rao Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Innvilget søknad om systembaserte tjenester - Sensorarbeid - SOHORSEL Systembaserte tjenester fra Statped - Fakultet LI Statped sørøst Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team eksamen /Jorunn Wiig Strømberg tgående internt produsert, 14/ Innspill fra Region Oslo Nord - ngdomstrinn i utvikling FORELØPIG kobling H - skoler pulje 3 Region Oslo Nord Samarbeid om etter- og videreutdanning 'Bjørg Rafoss Tronsli' Seksjon for oppdragsadministrasjon /Jorun Vaskinn tgående internt produsert, 14/ Fornyet arbeidskontrakt til signering - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Personal tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig stilling som postdoktor ved Institutt for atferdsvitenskap Tilsetting som postdoktor i programmet atferdsanalyse ved Institutt for atferdsvitenskap ref. 14/1909 Fabio Bento Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell

19 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Dokumentasjon Tilsetting som postdoktor i programmet atferdsanalyse ved Institutt for atferdsvitenskap ref. 14/1909 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell tgående internt produsert, 14/ Timelønnet arbeidstaker etter separat timeliste - SAM - Institutt IM Timelønnet arbeidstaker - Margrethe Håland Solheim Fakultet for samfunnsfag, Institutt for journalistikk og mediefag /Anne Fogt Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen tgående internt produsert, 14/ Tilsettingsbrev og arbeidsavtale - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ Protokoll fra møte i tilsettingsutvalget for professorer, forsker 1 og dosenter tlysningstekst forsker 1183 HR /Agata Anna Stachowiak tgående internt produsert, 14/ For signering Timelønnet arbeidstaker inkludert timeliste - TKD - PD Timelønnet arbeidstaker - Joachim Botnen Joachim Botnen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Internt notat uten oppfølging, 14/ Stans av lønn Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal

20 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilsetting i forlenget midlertidig ekstern finansiert stilling som avdelingsingeniør ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal Internt notat uten oppfølging, 14/ FK Feasability study application Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth Internt notat uten oppfølging, 14/ FK Feasability study activity report Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth Internt notat uten oppfølging, 14/ Application to FK - overall project description Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth Internt notat uten oppfølging, 14/ FK Partnership agreement Ky-HiOA signed May 2014 Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth

21 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ Certification documents HiOA regarding budget Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth Internt notat uten oppfølging, 14/ FK C2-Round Budget Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth Internt notat uten oppfølging, 14/ Round Agreement application Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth Internt notat uten oppfølging, 14/ Application to FK - alt samlet Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth Internt notat uten oppfølging, 14/ Approval of Reports from FK Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth

22 I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/ FK - signert budsjett for runde 1 Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth Internt notat uten oppfølging, 14/ FK collaboration agreement FK-HiOA Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth Internt notat uten oppfølging, 14/ FK-project signed round 1 agreement FK-HiOA Fredskorpset - Capacity building for international cooperation Kyambogo niversity/hioa-li and development of some vocational fields Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Line Klæth tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsetting som førsteamanuensis ved HiOA - brev Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i anvendt matematikk ved TKD, Inst IT, menn (eph 14/1721) Odin Gramstad Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsetting som førsteamanuensis ved HiOA - prøvetid Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i anvendt matematikk ved TKD, Inst IT, menn (eph 14/1721) Odin Gramstad Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum

23 I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/ Tilbud om tilsetting som førsteamanuensis ved HiOA - arbeidsavtale Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i anvendt matematikk ved TKD, Inst IT, menn (eph 14/1721) Odin Gramstad Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum tgående internt produsert, 14/ Rektorutdanningen v/hioa res.nr den juni 2015 Rektorutdanningen Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng tgående internt produsert, 14/ Innvilget søknad om foreldrepermisjon Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Internt notat uten oppfølging, 14/ Endring av mål for resultatindikator for Fakultet for helsefag Langtidsplan og -budsjett - Fakultet for helsefag økonomi, Seksjon for økonomistyring /Anne Berit Grindstad Fakultet for helsefag, Seksjon for økonomi /Stefan André Johnsen Internt notat uten oppfølging, 14/ Vedtaksprotokoll tilsettingsutvalget Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsettinger - SP Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss tgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting ved Høgskolen i Oslo og Akershus Anmodning om forlengelse av midlertidig tilsettinger - SP Kristin Aamold Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70

Offentlig journal 2007/459-17 1883/2012 2007/6-17 2245/2012 2012/358-2 2507/2012 FOU/EJ. Side: 1 av 70 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.3.2012-9.3.2012, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 15.03.2012 Rom- og timeplaner for høsten 2012 AF Rom- og timeplanlegging 2007/459-17 1883/2012 AF/TK 032.5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag

30.09.2013 01.10.2013. Søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med oppstart i 2015 sendt til NFR fra fakultet for teknologi og realfag Vernepleie bachelorprogram BACVPL 172 16794/2013 30.09.2013 30.09.2013 Personalmappe P 2011/2292-1706/2013 01.10.2013 Bekreftelse på mottatt prosjektskisse øknad om enter for forskningsdrevet innovasjon

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA

Dok.dato: 30.07.2010. Klassering: 376.2 MN ADM/AIDAKA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.5.2011-29.5.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 31.05.2011 Vedr. ettersending av karakterer Helene Charlotte Hafsmo - Godkjenning av ekstern utdanning

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

360 - Offentlig journal

360 - Offentlig journal I,, N, X tgående internt produsert, 13/64202-14 Overgang til fast ansettelse - Personalmappe - dokumentsenter, seksjon 2 23.06.2015-221 Personalarkiv tgående internt produsert, 14/13694-9 Fratredelse -

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01.

Journaldato: 17.02.2015, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 19.03.2015 osteringer til Kapitalregnskapet Statsregnskapet - regnskapsrapportering

Detaljer

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011.

Journaldato: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 17.10.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 17.10.2013 Fra Akademiet om Kavlipris Kavliprisen 2012

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 05/00001 16.12.05 Møtenummer : 8/2005 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00-15.30 Møtested/-rom

Detaljer

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A

Journaldato: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 23.04.2014 Tilskudd til eksterne kurs og faglige reiser for

Detaljer