DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Varsel om opphør av stilling Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Signert kontrakt mellom HiOA og PwC AS - konsulenttjenester til IR (internrevisjon) Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling og intern kontroll PWC PricewaterhouseCoopers AS økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 10, 14/065-5 Brev til student - ikke bestått praksis Studentmappe - internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Vedtak om etablering av forskningsgruppe - Ingunn Sandaker Etablering av forskningsgrupper ved HF - HiOA SAK 12/6873 Fakultet for helsefag, Institutt for atferdsvitenskap /Ingunn Sandaker Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 14/ Innvilget søknad om permisjon studieåret 2015/2016 Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S, 14/ Varsel om tap av studierett Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på oppsigelse av studieplass - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - masterstudium i estetiske fag - Amari Morteza Sensoroppnevning - TKD - EST Institutt for estetiske fag - studieåret Amari Morteza Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Hanne Birgitte Ingeborg Heiervang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Kontrakt om sensur - bachelorstudium i faglærerutdanning i formgiving - kunst og håndverk - pedagogikk andre studieår - ZPED2 - Øyvind B Standal Sensoroppnevning - TKD - EST Institutt for estetiske fag - studieåret Øyvind B Standal Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Søknad om gjenopptak av studie etter permisjon - Bachelor i sykepleie HEL - påbegynt høsten 2014 Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

3 I,, N, X, S I, 14/ Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om forlenget permisjon - masterstudium i helse og empowerment Studentmappe - internasjonalisering /Mona Kjøl Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Avslag på søknad om godskriving av praktisk prøve i sykepleiefaglige prosedyrer - bachelorstudium i sykepleie - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om delvis permisjon uten lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Pensjonsmeldingsskjema - Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Behandling av klage på karakterfastsetting - Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S X, 14/ Protokoll Tilsetting i stilling som studentombud Journaldato: Tilg. kode: HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Protokoll tlysning - opptaksmedarbeider Journaldato: Tilg. kode: HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om tilsetting som vitenskapelig assistent ved HiOA Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Vedtaksprotokoll Tilsettingsutvalg Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på klage på karakterfastsetting - SPH Bachelorstudium i sykepleie HEL - mars 2015 Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget permisjon - Bachelor i sykepleie HEL - påbegynt høsten 2014 Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student

5 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/ SAK 07_15 Årsrapport Fakultet for samfunnsfag 2014 Saksframlegg - fakultetsstyret - Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen /nn Målfrid Høgseth Rolandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/ Bekreftelse på oppsigelse av studieplass Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om utsettelse av innlevering av masteroppgaven Studentmappe - internasjonalisering /An-Magritt Hortman Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelor i sosialt arbeid - Sosial administrasjon og planlegging - Line Joranger Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Arbeidstimer april Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ betaling av tillegg - april Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

6 I,, N, X, S, 14/ Vedtak om tap av studierett -Bachelorstudium i sykepleie Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Oppnevning av ekstern sensor - bachelorstudiene i husøkonomi og serviceledelse - kostøkonomi og Facility Management - Benedicte Brøgger Godkjenning som sensor - HF - HEL Institutt for helse - ernæring og ledelse - Studieåret Benedicte Brøgger Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse /Kari Almendingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Tilsagn om tilskudd til tidsubestemt lønnstilskudd - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for økonomi Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Tildeling av personlig opprykk til førstelektor Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Korrigert søknad om fødselspermisjon og ferieuttak Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om permisjon i fire uker - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV llensaker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Forlengelse av kontrakt på grunn av sykefravær Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Protokoll Tilsetting i vikariat - stilling som seniorrådgiver ved seksjon for analyse og kvalitetsutvikling - FA - ST - AK Journaldato: Tilg. kode: HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Innvilget tilrettelegging ved skole- og hjemmeeksamen - Bachelor i sykepleie HEL - påbegynt høst 2014 Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Dokumentasjon på tilsettingsforhold Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Anne K. Blikra Dok. dato: Arkivdel: Personal

8 I,, N, X, S, 14/ Svar på oppsigelse av studieplass, Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om fritak for SBF100 - psykiske tilstandsbilder hos barn og unge - masterprogram i sosialfag - studieretning familebehandling Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Søknad om 50% permisjon - Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring /Sigrun Aamodt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på søknad om godskriving av PHV9100 (etikkdelen) - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622, 14/ Referat fra vurderingssamtale II - Særskilt skikkethetssak - LI - Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument

9 I,, N, X, S N, 14/ Anbefaling fra leder om forlenget permisjon Personalmappe - HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - Nav Nesodden økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Lønnskrav - stilling som førsteamanuensis Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument X, 14/ Dokumentasjon fravær mai juni 2015 Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Forlenget kontrakt på grunn av sykefravær Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Informasjon om arbeidsavklaringspenger Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - NAV Fredrikstad Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om permisjon - Personalmappe - HR Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Innstilling til stilling som stipendiat - Institutt for sykepleie Tilsetting av stipendiat ved forskningsgruppen Livskvalitet og smerteforskning - Institutt for sykepleie - ephorte HiOA SAK 14/1701 Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 14/ Tilbud om tilsetting som stipendiat ved HiOA Tilsetting av stipendiat ved forskningsgruppen Livskvalitet og smerteforskning - Institutt for sykepleie - ephorte HiOA SAK 14/1701 Trude Løkhaug Jensen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

11 I,, N, X, S, 14/ Inndragning av studierett mars 2015 Inndraging av studierett på bakgrunn av manglende betaling og/eller semesterregistring Journaldato: Tilg. kode: Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Gro Christensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 59, 14/ Avslått søknad om tilrettelagt eksamen - PPD6000 Praktisk-pedagogisk utdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Runa Grimstad Wold Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 14/ Tilkjenning av opprykk til professor etter søknad - Fakultet LI Personalmappe - Offl 25 Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Protokoll Tilsetting i stilling som førstekonsulent/rådgiver - Stab Journaldato: Tilg. kode: HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X, S, 14/ For signering timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Avtale om gjennomføring av "ngdata-undersøkelsen i Os 2015" mellom Os kommune, NOVA og kompetansesenter rus - region øst ngdata Os kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Lars Roar Frøyland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, 14/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - BL - Gunn Karlsen Timelønnet arbeidstaker - Karlsen Gunn Gunn Karlsen Seksjon for HR /Janne Steinsheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Referat fra oppfølgende vurderingssamtale II - Særskilt skikkethetssak - LI - Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 X, 14/ Stans av lønn - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal

13 I,, N, X, S X, 14/ Referat fra oppfølgingsmøte i forbindelse med sykefravær Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Referat fra oppfølgingssamtale - Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Forlengelse av stipendiatperioden med to måneder Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Forlenget tilsetting i to måneder Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Godkjenning som sensor - Videreutdanning og fordypningsemne - Rus og avhengighet - Håvard Aaslund Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Etter- og videreutdanning og oppdragsvirksomhet (EVO) Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Silje Carstens Varden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Godkjenning som sensor - Videreutdanning og fordypningsemne - Housing in the City - Per Gunnar Røe Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Etter- og videreutdanning og oppdragsvirksomhet (EVO) Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Silje Carstens Varden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

14 I,, N, X, S X, 14/ Godkjenning som sensor - Videreutdanning - Små barn i risiko, styrket kompetanse hos pedagogisk personale - Sidsel Johanne Haug Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Etter- og videreutdanning og oppdragsvirksomhet (EVO) Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Silje Carstens Varden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 14/ Protokoll Rekruttering - Vikar for Kari Franck Dahl Journaldato: Tilg. kode: HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Svar på merknad til sakkyndig vurdering - Førsteamanuensis innen Litteratur- og kulturformidling Tilsettingssak - Førsteamanuensis innen Litteratur- og kulturformidling, ABI Gunnar Gjengset Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Masterstudium i sykepleie - Klinisk etikk - MASYK Jorunn Mathisen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Jorunn Mathisen Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Irene Hurthi Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - masterstudium i psykisk helsearbeid - PSMAMASTER - masteroppgave - Sissel Johansen Sensoroppnevning - HF - SP Institutt for sykepleie - studieåret Sissel Johansen internasjonalisering /Mona Haugerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Svar på klage på karakterfastsetting - bachelor i vernepleie - VERND Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i sykepleie Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Søknad om godskriving av arbeidskrav - Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i ingeniørfag - data - Eskild Busch Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieåret Eskild Busch Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Sagene økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nittedal økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om gjenopptak - bachelorstudium i anvendt datateknologi Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N, X, S X, 14/ Innstilling Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor fakultet LI institutt YL - tekniske fag - service og samferdsel Offl 25 Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor fakultet LI institutt YL - tekniske fag - service og samferdsel John Eivind Storvik Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om midlertidig ekstern finansiert 50 % stilling som førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Protokoll Tilsetting i stilling som prosjektleder ved seksjon for eksamen og studieadministrative systemer - FA - ST-ES - HiOA SAK 14/36 Journaldato: Tilg. kode: HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - Nav Nordre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

17 I,, N, X, S I, 14/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - Bibliotek og informasjonsvitenskap - Astrid Nordang Timelønnet arbeidstaker - Astrid Nordang Astrid Nordang Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Orientering om bytte av praksisskole Trafikklærerutdanningen ved HiOA - korrespondanse med Vegdirektoratet - HiOA SAK 12/581 Statens vegvesen Region øst Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 413 X, 14/ Signert samarbeidsavtale mellom HiOA - TKD - I - HF - NVH og Lab 1 Samarbeidsavtale HiOA - TKD - I - HF - NVH - Lab1 - ephorte HiOA SAK 13/4772 Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083, 14/ Brev til student - klage sendes til klagenemnda Studentmappe - internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Fak TKD, Inst IT - Allmenn Cecilie Philipson Timelønnet arbeidstaker - Cecilie Philipson Cecilie Fuglevaag Philipson Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I,, N, X, S, 14/ Oppsigelse ved overgang til hel AFP Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Anmodning om fast stilling - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Tilbud om tilsetting som førsteamanuensis i sosialfag ved HiOA Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ SAP-skjema - Kine Anette Bylterud Tilsetting i tre stillinger som førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Journaldato: Tilg. kode: Offl 14 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 14/ SAP-skjema - Linn Breistein Jørstad Tilsetting i tre stillinger som førstekonsulent/rådgiver i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Journaldato: Tilg. kode: Offl 14 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

19 I,, N, X, S X, 14/ Innstilling - Fast stilling i kjemi Tilsetting i fast/vikariat/midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Naturfag Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Innkalling til oppfølgende vurderingssamtale - Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 14/ Søknad om permisjon - forlengelse - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 14/ Protokoll Tilsetting i stilling som førstekonsulent ved avdeling for økonomi - referansenummer 14/4057 Journaldato: Tilg. kode: HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Søknad om refusjon av honorar til bruk av BHT Personalmappe - NAV skanning Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget forhåndsgodkjenning av bachelorgrad i kultur- og samfunn Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Astrid Limandvik Dok. dato: Arkivdel: Student

20 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i 50 % fast stilling som høgskolelektor/førsteamanuensis/førstelektor LI - YL - restaurant og matfag Anne Breen Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Innkalling til oppfølgende vurderingssamtale II - Særskilt skikkethetssak - LI - Bachelorstudium barnehagelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 14/ Informasjon til medlemmer av sakkyndig utvalg Tilsetting i to stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Institutt for SP - studieløp C - paramedic Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie /Marit Leegaard Johan Ræder Torstein Hole Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Avtale om internoppdrag - Grete Wangen- Supported employment Samlesak- Avtaler om internoppdrag SVA- Fakultet for samfunnsfag Grete Wangen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Avtale om internsensur- Øystein Spjelkavik Samlesak- Avtaler om internoppdrag SVA- Fakultet for samfunnsfag Øystein Spjelkavik Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Tilbud om tilsetting som stipendiat/prekvalifisering ved HiOA Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal

21 I,, N, X, S N, 14/ SAP-skjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Oversendelse av merknad - Ettersendelse av prosjektbeskrivelser Stipendiatstillinger i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk - LI - GF Sakkyndig utvalg Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 14/ Oversendelse av merknad - Stipendiatstillinger i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk - LI - GF Sakkyndig utvalg Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 N, 14/ Innstilling Stipendiatstillinger i fagdidaktikk/didaktikk/pedagogikk - LI - GF Seksjon for HR /Hæge Hanheide Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Skedsmo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Lønn i forbindelse med midlertidig funksjon som karriereveileder Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal

22 I,, N, X, S X, 14/ Forespørsel om deltakelse på intervju Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førsteektor./høgskolelektor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - tviklingsstudier. Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Tilføyelse fra kandidat etter sakkyndig vurdering - Åshild A Johnsen Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førsteektor./høgskolelektor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - tviklingsstudier. Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Merknad og svar til sakkyndig vurdering - Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førsteektor./høgskolelektor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - tviklingsstudier. Offl 25 Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Merknad og svar til sakkyndig vurdering - Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førsteektor./høgskolelektor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - tviklingsstudier. Offl 25 Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Ettersending av referanse Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førsteektor./høgskolelektor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - tviklingsstudier. Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om stilling Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis/førsteektor./høgskolelektor ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning - tviklingsstudier. Simon Pahle Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Søknad om permisjon - bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Studentmappe - internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilgelse av kompetansemidler til IMTEC Ledelse øst - Styret i konsortiet 'Anne Mortensen' Stiftelsen IMTEC Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting som postdoc ved Høgskolen i Oslo og Akershus Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innkalling til oppfølgende vurderingssamtale I - Særskilt skikkethetssak - LI - Bachelorstudium i førskolelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534

24 I,, N, X, S X, 14/ Administrativ tilsetting - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Midlertidig tilsetting som konsulent ved Høgskolen i Oslo og Akershus Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Oppegård økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Skedsmo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av PHV9100 (metodologidelen) - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622, 14/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av PHV9100 (metodologidelen) - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622

25 I,, N, X, S I, 14/ Oppsigelse av studieplass - bachelorstudium i sykepleie - studiested Sandvika Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument N, 14/ Vedtak, godkjent på fullmakt Egnethetsprøve i matematikk trinn 1-7 for borgere innenfor EØS-/E-området og Sveits Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Petter Lindstad Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Petter Lindstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 14/ Svar på søknad fra Liv Elin Torheim om disponering av tildelte midler i 2015 HOV Såkornmidler 2014, ephorte 14/628 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kjetil Paulsen Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Kari Torslett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 14/ Budsjett overførte såkornmidler fra Marit Leegaard HOV Såkornmidler 2014, ephorte 14/628 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Kari Torslett Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Kari Torslett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, Tatt til etterretning, 14/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av PHV9100 (vitenskapsteoridelen) - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622

26 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av PHV9100 (metodedelen) - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622, 14/ Oversendelsesbrev og kontrakt sakkyndig utvalg Tilsettingssak Joacim Hansson Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning PHV9100 (hele emnet) - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622, 14/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av emner - Kandidatmappe ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Student 622, 14/ Revidert krav om kronetillegg forhandlinger - våren 2015 HR Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231 N, 14/ Anmodning om tilsetting i midlertidig stilling - Digital kompetanse Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Digital kompetanse Seksjon for HR /Hæge Hanheide Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

27 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Digital kompetanse Mikkel Bertram Rustad Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Søknadom refusjon av honorar BHT Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Referat fra praksisutvalg - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Ann Christin Fagerheim Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Resultat av møte i praksisutvalg og konsekvenser for videre studieløp - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Ann Christin Fagerheim Arnesen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Jannike Hegdal Nilssen Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Inger Synnøve Moi Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Toril Hægeland Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Pål Lundberg Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Tilbud om tilsetting i stilling som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Anne Lind Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Nytt tilbud om tilsetting i stilling som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Pål Lundberg Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Korrigert melding til NAV om ferie i permisjonstiden - Personalmappe - NAV skanning Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal

29 I,, N, X, S N, 14/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/094-5 Innstilling til stilling som høgskolelektor i fast stilling Tilsetting av høgskolelektor - Institutt for helse, ernæring og ledelse - Sykepleie Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 14/ Innvilget søknad om opptak til enkeltemner - Teknologi - ITPE Databaser - Anders Brown Ranvik Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD samlesak - HiOA SAK 14/ /05125 Anders Brown Ranvik Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 519, 15/ Svar på klage på formelle feil ved autorisasjonsprøve i arabisk-norsk tolking - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, 15/ Begrunnelse for ikke bestått skriftlig del av persisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472

30 I,, N, X, S, 15/ Begrunnelse for klagesensur - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, 15/ Svar på klage på ikke bestått skriftlig del av arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, 15/ Svar på klage på ikke bestått skriftlig del av arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, 15/ Svar på klage på ikke bestått skriftlig del av arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, 15/ Svar på klage på ikke bestått skriftlig del av arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472

31 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på ikke bestått skriftlig del av arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, 15/ Svar på klage på ikke bestått skriftlig del av arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, 15/ Svar på klage på ikke bestått skriftlig del av arabisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472 I, 15/ Klage på ikke bestått muntlig persisk-norsk autorisasjonsprøve - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, 15/ Tilbud om tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Vedtaksprotokoll tilsettingsutvalg Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Personal

32 I,, N, X, S, 15/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Bjerke økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg til vurdering av søkere til stilling som professor ved fakultet HF Tilsetting av professor i analytisk kjemi ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Fratreden fra stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Stans av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Brev og honorarskjema til sakkyndig utvalg Tilsetting i stilling som stipendiat ved fak. LI - YL - Yrkesopplæring og yrkesfaglærerutdanning Sakkyndig utvalg Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 N, 15/ Tildeling Idun Heir Senstad 2 tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

33 I,, N, X, S N, 15/ Rapport utenlandsopphold - Monica Vandbakk - HF tenlandsstipend 2015 Fo-seksjonen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ For signering timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT- Anqi Zhao Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Anqi Zhao Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste -TKD - IT - Anqi Zhao Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Anqi Zhao Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Nina Bauge Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Nina Bauge Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ F-sak innstilling til fire midlertidige stillinger og to vikariater ved Institutt for sykepleie Tilsetting i 4 midlertidige stillinger og 2 vikariater som høgskolelektor ved Institutt for sykepleie Fakultet for helsefag /Nina Waaler Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om vikariat som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tilsetting i 4 midlertidige stillinger og 2 vikariater som høgskolelektor ved Institutt for sykepleie Kristin Aamold Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

34 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om vikariat som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tilsetting i 4 midlertidige stillinger og 2 vikariater som høgskolelektor ved Institutt for sykepleie Hanne Morttjernet Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tilsetting i 4 midlertidige stillinger og 2 vikariater som høgskolelektor ved Institutt for sykepleie Anette Ålykkja Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tilsetting i 4 midlertidige stillinger og 2 vikariater som høgskolelektor ved Institutt for sykepleie Nina Leivestad Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i 4 midlertidige stillinger og 2 vikariater som høgskolelektor ved Institutt for sykepleie Luz Lopez Samaniego Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tilsetting i 4 midlertidige stillinger og 2 vikariater som høgskolelektor ved Institutt for sykepleie Anne Skoglund Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedtaksprotokoll Tilsettingsutvalg Tilsetting i 4 midlertidige stillinger og 2 vikariater som høgskolelektor ved Institutt for sykepleie Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

35 I,, N, X, S I, 15/ Avslag på for sent framsatt krav om refusjon av sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden - Personalmappe - NAV Gamle Oslo Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/003-3 Avtale om opptak på ph.d.-programmet i helsevitenskap - Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Dok. dato: Arkivdel: Student 622, 15/ Avslag på søknad om fjerde eksamensforsøk - SPH Naturvitenskap 1 - Bachelorstudium i sykepleie HEL Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Protokoll Tilsetting i stilling som seksjonssjef BIT - (ny utlysning) Journaldato: Tilg. kode: HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om tilsetting som seksjonssjef ved HiOA Tilsetting i stilling som seksjonssjef BIT - (ny utlysning) Ina Margareta Renate Freiin von Lukas Journaldato: Tilg. kode: HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Merknad til sakkyndig vurdering - Tilsetting av stipendiat i tilknytting til forskningsprosjektet GoBaN Sakkyndig utvalg Offl 25 Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

36 I,, N, X, S, 15/ Svar fra sakkyndig utvalg - Tilsetting av stipendiat i tilknytting til forskningsprosjektet GoBaN Offl 5 Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Protokoll Fo utlysning seniorrådgiver E midler Journaldato: Tilg. kode: HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll Fo utlysning seniorrådgiver E midler Journaldato: Tilg. kode: HR /Agata Anna Stachowiak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/007-2 Forslag til tilsetting Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor i programmering ved TKD - IT Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Offl 25 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Høringsuttalelse - Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Høring - Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Tilbud om midlertidig tilsetting som seniorrådgiver ved HiOA Tilsetting i stilling som seniorrådgiver/ rådgiver i Fo - TKD Ragnhild Tronstad Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05104-2 Endring i organisatorisk tilhørighet - Personalmappe - HR /Brita Bye Dok. dato: 04.03.2015 Arkivdel: Personal, 14/05125-87 Innvilget klage på avslått søknad om opptak til enkeltemner

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05116-4 SAP-skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05125-54 Innvilget søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - ITPE1600 - ITPE1500 - ITPE2400 - Vanessa Kjølner Kerr Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/010-3 Søknad om godskriving av fag - Bachelorstudium i administrasjon og ledelse - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lene

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05179-2 Fornying av sertifikat - Tekniske bestemmelser for klasse H-laboratorier, klasse H1 - prøvingslaboratorium, prøvingsomårdene AI, AII og PI - sertifikat nummer 170 Produksjonskontrollsertifikat

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05675-11 Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05907-17 Arbeidsavtale - LI - BL -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/046-16 Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild X, 14/05328-50 Protokoll Høgskolestyret 27.10.2015 Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05023-1 03/129-13 Ekstern evaluering av hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning materiale fra fjernarkivet - HiO - samlesak Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-31 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05107-1 Konkurransegrunnlag - minikonkurranse pc'er Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 26.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 053

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05329-3 Avslått søknad om fri bachelorgrad Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team eksamen /Cecilie Martinsen Dok. dato: 02.09.2014 Arkivdel: Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05328-71 Protokoll - Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/05654-9 Innvilget søknad om

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014-20.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 21.07.2014 Høring utkast ny samarbeidsavtale L og skoleeiere Samarbeidsavtaler

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer