T A R E M A R E B Y. Espira Taremareby Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T A R E M A R E B Y. Espira Taremareby Årsplan 2013-14"

Transkript

1 T A R E M A R E B Y Espira Taremareby Årsplan

2 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Miljøfyrtårn...4 Personalet...4 Kontaktinformasjon...4 Avdelingene våre...5 Naturen rundt oss i Espira Taremareby...5 Satsingsområder 2013/ Omsorg, lek og læring...6 Et 3-årig prosjekt i Espira Taremareby...7 Barns medvirkning...8 Aldersinndelte grupper...8 Overgang barnehage - skole...8 Planlegging, dokumentasjon og vurdering...9 Foreldresamarbeid...9 Personalsamarbeid...9 Årsinnhold 2012/ DEL 2 Generell del Espira...12 Del 1 FAKTA Åpningstid fra Åpent 12 måneder i året Oppholdstid % Sentral beliggenhet, 4 km nordøst for Sandnes sentrum Stort utelekeområde Skog, fjell og sjø i umiddelbar nærhet Lavvo og grillhytte Skolespirer (førskolegruppe) 4-, 3-, 2- og 1-års grupper på tvers av avd. Full kost servering Svømming og vanntilvenning i svømmehall Vanntilvenning i badebåter for de minste Rappellering Fiske Solvennbarnehage Miljøfyrtårnsertifisert Trygg trafikk medlem INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. BARNEHAGEN VÅR Taremareby barnehage åpnet i januar 1996 som foreldreeid andelsbarnehage. I august 2010 ble barnehagen overtatt av Espira, og navnet ble da Espira Taremareby. Barnehagen ligger i Sandnes kommune, Rogaland. Vi har 4 avdelinger med plass til ca.70 barn i aldersgruppen 0-6 år. Espira Taremareby er en privateid barnehage i Espira Gruppen som driver over 70 barnehager med rundt 7000 barn og ca ansatte. Les mer på 2 3

3 MILJØFYRTÅRN ble vi Miljøfyrtårnsertifisert ble vi resertifisert. Voksne og barn i Espira Taremareby tar ansvar for miljøet. Vi har fokus på å redusere mengden avfall, bruke mindre energi og satse på gjenbruk. (www.miljofyrtarn.no) PERSONALET Styrer: Cecilie Wettergreen Petersen Pedagoger: Merete Rage, Linda Ness, Laila Lea, Marianne Helgeland, Christine Kristoffersen (konstituert, mangler kun ped.eksamen) Fagarbeidere: Bente Hegdal (Barne- og ungdomsarbeider), Linda S Hatleskog (Barne- og ungdomsarbeider), Carolina Rivero (godkjent førskolelærer i Venezuela, vikariat) Førskolelærer under utdanning: Ann-Terese Tollefsen Pedagogiske medarbeidere: Kristin Engedal, Anita Dalgård, Jill H Vårvik, Mona Kverneland, Gerd Iren Osmundsen, Gro Anita Øglænd, Linda Grude (vikariat), Cecilie Sørfonn KONTAKTINFORMASJON Barnehagen - mobil E-post: Flyndrefanten - mobil E-post: Kobbeungene - mobil E-post: Sjøstjernene - mobil E-post: Krabbekroken - mobil E-post: Steinbiten - mobil E-post: Vår besøksadresse: Sandvikbakken 23, 4329 Sandnes Fakturaadresse: Espira Taremareby barnehage, Pb.353, 4291 Kopervik Kontonr: / Org. nr: Hjemmeside: Årsplanen er utarbeidet i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og vedtektene til Espira Taremareby barnehage. Årsplanen har flere funksjoner: Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Mer informasjon og oversikt over planer finner dere på barnehagens hjemmeside: Espiras pedagogiske plattform bygger på barnehageloven av 17. juni 2005 og Rammeplan for barnehager av 1. august Gjennom lovverket gis barnehagene et klart samfunnsmandat som pedagogisk tilbud til barn og et velferdsgode for småbarnsforeldre. Vi vektlegger at barnehagen i nært samarbeid med barnas foreldre skal gi barna en trygg og god start på livet. Alle barn er unike, og skal bli møtt som den de er. Barnas interesser og spørsmål skal være med på å danne grunnlaget for læring og aktiviteter i barnehagen. Barnehagehverdagen hos oss skal være preget av mestring, glede og humor. Som mål har vi at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet. AVDELINGENE VÅRE Vi er en 4 avdelings barnehage som i dag består av 5 grupper: Krabbekroken og Steinbiten som er 0-3 års avdelinger, Flyndrefanten, Kobbeungene og Sjøstjernene som er 3-6 år. Avdelingene samarbeider med hverandre på tvers om rutiner, turer, tema- og aldersinndelte grupper. Det blir gitt egne planer for aldersgruppene. Vi er opptatt av å gi barna mange og varierte naturopplevelser ved å ta i bruk den fantastiske naturen rundt oss. Dette ønsker vi skal komme tilsyne i både det formelle og det uformelle arbeidet i barnehagehverdagen. NATUREN RUNDT OSS I ESPIRA TAREMAREBY Skogen Her klatrer vi i trær, utforsker fugle- og dyrelivet, øver opp grovmotorikken, lager mat på bål, bygger hytter og spikker med kniv. Vi har lavvo som vi tar med når vi ønsker det. Sjøen Her finner vi skjell, tang og tare, krabber, vannlopper, sjøstjerner, reker og andre skapninger. Vi utforsker livet i sjøen og på stranden, lager krabbeteiner og fisker fra bryggekanten. Fjell Barnehagen ligger i et område med mange fjell. Barna hos oss får mye klatretrening, både med og uten hjelpemidler. Vi har eget klatreutstyr som vi kan bruke til blant annet rappellering sammen med barna. Uteområdet vårt Her varierer det mellom flate områder og mye kupert terreng. Hos oss legges det vekt på at barna skal ha et variert og utfordrende bevegelsesterreng, selv når vi ikke er utenfor gjerdet. Her legges det til rette for god motorisk utvikling, både gjennom klatring på steiner og i trær, sykling, rulling, løping og andre motoriske aktiviteter. Vi har bro, gressbakker og utfordrende sykkelbakker. Vi har også bålhytte som brukes til aktiviteter og matlaging. Vanntilvenning/bading De som er 0-2 år plasker i småbåter inne på badet ca. annenhver uke. De som er 3 år og eldre bader i bassenget i Sandvika. Målet med vanntilvenning/ bading er å skape fortrolighet med vann. Det å kunne bli trygg på sin egen kropp i vann er noe vi har i fokus. Vi oppmuntrer barna til å prøve og flyte, se og dykke når tryggheten er på plass. Sunt og variert kosthold Vi vektlegger gode matvaner gjennom et variert kosthold. Vi serverer fiberrik kornblanding, havregrøt, brødmat med sunt pålegg og frukt/grønnsaker. 1-2 ganger i uken lager vi god og variert varmlunsj. Vi har kakefrie bursdagsfeiringer. Det serveres i stedet delikat frukt- og grøntfat. 4 5

4 SATSINGSOMRÅDER 2013/2014 I Espira barnehagene skal vi ha et felles fokus på fagområdene: Språk, tekst og kommunikasjon og Kropp, bevegelse og helse Språk, tekst og kommunikasjon Vi har de siste årene hatt ekstra fokus på Språkstimulering. Dette arbeidet fortsetter vi med. I samarbeid med helsestasjon og skole legger vi ned ekstra arbeid knyttet til å tilrettelegge for god språkstimulering i barnehagen. Gjennom verktøy som Språksprell, Språklek og Snakkepakken har vi organisert fokus på dette. Gjennom disse pedagogiske hjelpemidlene bruker vi snakkeposer med konkreter, kort med bilder, høytlesing, begrepstrening, spill, samtaler, rim/regler og mye sang. Kropp, bevegelse og helse Barnehagen har i alle år hatt fokus på dette fagområdet. Vi har lang erfaring med naturgrupper og turer i nærmiljø. Ut fra alder og utviklingsnivå legger vi til rette for bruk av klatreutstyr, fisketurer, erfaring med lavvo, lager mat på bål og leker oss i variert terreng. I temaarbeid og praktisk erfaring skal barna få lære om sin egen kropp og hvordan den fungerer i ulike settinger. Fokus på et sunt og variert kosthold er en del av hverdagen. De voksne skal i sitt arbeid være tilretteleggere for at barn skal få varierte opplevelser og utfordringer. Aktive voksne som er positive til natur og friluftsliv og som byr på seg selv er en forutsetning for å lykkes. Vi ønsker å lære barn å bli glade i å være ute. OMSORG, LEK OG LÆRING Omsorg Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Alle barn har rett til og skal møtes med omsorg i Espira Taremareby. Vi skal se hvert enkelt barn og bekrefte dette gjennom gode samtaler og tilbakemeldinger. Barna har sin primærkontakt i barnehagen, som skal være denne ekstra tryggheten ved oppstart i barnehagen, og så lenge de går her. Opplevelse av god omsorg er en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Barn som opplever god omsorg vil ta dette med seg i sine relasjoner til blant annet andre barn i barnehagen. Lek Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Lek har egenverdi og skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Glede og humor er viktige egenskaper i leken. Her får barna utfolde seg, og derav erfare og bearbeide opplevelser. I barnehagen ønsker vi å gi rom for lek både på tur og ellers i barnehagehverdagen. Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og samfunnet generelt. Voksne skal være observatører og deltakende i barnas lek. Læring Læringsbegrepet står sentralt i den nye rammeplanen. Den viser et syn på barnehagen som starten på et livslangt læringsforløp. Sammen med barna er vi nysgjerrige og undrende. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehageloven 2 Barnehagens innhold I Espira Taremareby skal det spire og gro. LekEspira er vår pedagogiske modell som symboliserer dette. Rammeplanens 7 fagområder er her konkretisert ved at hvert fagområde har eget navn, og skal følges av vår gjennomgangsfigur Spire. Se tidligere beskrivelse i årsplanen. Vi jobber kontinuerlig med fagområdene knyttet til ulike aktiviteter og pedagogiske opplegg i barnehagen. Sosial kompetanse er også en del av innholdet i Espira Taremareby. Med sosial kompetanse menes det å kunne fungere på en god måte i samspill med andre, altså barns samspillsferdigheter. Vi har fokus på vennskap; det å få en venn, være en venn og holde på en venn. Som en metode for å oppnå dette bruker vi blant annet opplegget STEG FOR STEG. Opplegget har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, problemløsing og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Den grunnleggende drivkraften i arbeidet er å bygge videre på det positive barnet gjør. ET 3 ÅRIG PROSJEKT I ESPIRA TAREMAREBY! Vi startet med et 3 årig prosjektarbeid barnehagåret 2011/2012. Tema for prosjektet er VERDEN. Målet er at vi skal bli kjent med alle verdensdelene i løpet av perioden. Vi har plukket ut 2 land i hver verdensdel + verdensrommet. I løpet av forrige barnehageår fikk vi nye erfaringer med Australia og Verdensrommet. 2013/2014 skal vi ha fokus på Asia; Thailand og Kina, og Amerika; Canada og Bolivia. 6 7

5 Vi skal ta utgangspunkt i våre progresjonsplaner for de ulike aldersgruppene og knytte arbeidet til de ulike fagområdene i rammeplanen. Ved å bli kjent med det som er forskjellig, blir barnet bevisst seg selv og sin personlighet. Å respektere forskjellighet er en del av barnehagens verdigrunnlag. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s.23) I Espira Taremareby skal barna få undre seg sammen med andre barn og voksne. Barna skal få støtte og veiledning på handlinger og holdninger. Gjennom dette 3- årige prosjektarbeidet vil vi særlig legge til rette for varierte opplevelses- og læringsprosesser, der barns medvirkning står sentralt. Gjennom månedsplaner og rapporter i Vigilo, vil foreldrene får mer informasjon om hvordan vi skal jobbe med prosjektet og annet innhold.. Se vår hjemmeside BARNS MEDVIRKNING «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med dets alder og modenhet.» Barnehagelovens $ 3 Medvirkning i Espira Taremareby betyr ikke at barna har skal bestemme, men de har rett til innflytelse i sin egen barnehagehverdag. Barnas interesser skal danne utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet. Vi voksne i barnehagen legger til rette for dette ved å observere, tolke og vurdere barnas kroppsspråk og kommunikasjonsformer. Dette er noe vi vil ta med oss i blant annet prosjektarbeidet. ALDERSINNDELTE GRUPPER SkolEspira SkolEspira er for de som skal begynne på skolen. Her har vi fokus på språk og antall, rom og form, samt prosjektet. For barna mellom 1-4 år har vi aldersgrupper med tema Verdensprosjektet. OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Samarbeidet er primært med nærskolen vår som er Aspervika, og vi har et utvidet samarbeid med SFO her. Vi har alltid barn fra andre skolekretser her i barnehagen, og da forsøker vi alltid å få til et skolebesøk i samarbeid med deres skole. Vi har sammen i Hana bydel utarbeidet en brosjyre som sier noe om samarbeid om overgangen fra barnehage til skole. Sammen med skolen og de andre nærbarnehagene lager vi års hjul og planer for barnehageåret 2013/2014. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON, VURDERING I Espira Taremareby vektlegger vi en kontinuerlig prosess gjennom hele året der barnehagens innhold planlegges, dokumenteres og vurderes. Hvert år lages en årsplan der vi sier noe om hva vi ønsker å jobbe med i kommende barnehageår. Årsplanen blir godkjent av SU. Vårt arbeid blir gjennomgående evaluert gjennom månedsplaner og månedsskriv. Dokumentasjonsarbeid av prosessene kommer i form av bilder, ulike produkter barna lager, praksisfortellinger og Dagen i dag-rapport fra de store avdelingene. Vi dokumenterer i Vigilo. Observasjon av barnegruppen gir oss et godt utgangspunkt for å gi et best mulig tilrettelagt tilbud for barna. Her har vi fokus på hva barnehagen bør gjøre for å legge best mulig til rette for både gruppe og det enkelte barn. Barna har egne kofferter,permer og mappe i Vigilo som vi samler bilder, tegninger og opplevelser fra hverdagen i. Vi dokumenterer det faglige arbeidet til LekEspira. Vi knytter aktiviteter til de ulike fagområdene i rammeplanen. Dette har vi synlig på den enkelte avdeling i form av oppslag, digital fotoramme, permer og i Vigilo. Fagkortene er en metode vi bruker for å belyse vårt arbeid med rammeplanen. Espira Vigilo Pro: et kommunikasjonsverktøy som tas i bruk høsten https://taremareby.vigilo. no (innlogging for foreldre/foresatte/ansatte) FORELDRESAMARBEID Foreldresamarbeid er en sentral del av barnehagens arbeid. Vi legger vekt på et gjensidig og åpent samarbeidsforhold, der barnets beste står i sentrum. Arbeidet synliggjøres gjennom Foreldreråd som velger representanter til Samarbeidsutvalget (S.U), foreldremøter, foreldresamtaler, foreldrekaffe, vårfrokost, informasjon og månedsplan. I tillegg legges det vekt på god og åpen dialog også i hverdagen. Vi har også en gang i året ute en brukerundersøkelse. Denne gir oss grunnlag til å jobbe videre for å bli enda bedre, samt ta tak i det som ikke fungerer så bra. Brukerundersøkelsen kommer ca. i mars. PERSONALSAMARBEID For at barn og foreldre skal få et best mulig tilbud, er det viktig med et godt personalsamarbeid. Vi legger vekt på et inkluderende miljø hvor humor og latter preger hverdagen. Faglig påfyll og samhørighet er avgjørende for personalets utvikling og trivsel på arbeidsplassen, og derfor prioriteres dette jevnlig i løpet av barnehageåret. I det daglige kommer dette til uttrykk gjennom faglige diskusjoner og samarbeid på tvers av avdelingene. Espira har egne lederutviklingskurs som skal bidra til at pedagogene står godt rustet til den jobben og det ansvaret de har. 8 9

6 Årsinnhold 2013/14 MÅNED AKTIVITET MERKNADER August *Sommerbarnehage t.o.m. uke 33 *20. august begynner nytt barnehageår *Oppstart og tilvenning med gode rutiner Planleggingsdag September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli *Tilvenning *Min bok *Tema: Vennskap *Turer i nærmiljøet *Brannvernsuke m/øvelse *Foreldremøte *Foreldrekaffi m/frukt på ettermiddagen * Oppstartsamtaler for nye barn *Min bok *Vennskap/trygghet *Høstaktiviteter *Lage kunst til FN-dagen *FN-dag m/utstilling og kafé 24. okt. fra kl *Aktiviteter/tradisjoner knyttet til jul *Foreldresamtaler *Julevandring i Hana kirke *Luciatog på Rovikheimen for 5-åringene *Advent fellessamlinger *Nissefest i barnehagen *Julebord *Taremareby fyller 18 år 6. januar! *Vinteraktiviteter *Samefolkets dag 6. feb. *Karneval 14. feb. *Fastelavn *Skøytedag for 6-åringene *Barnehagedagen *Påskeforberedelser *Påskevandring i Hana kirke *Påskeharen og høna 11. april *Våraktiviteter *Vårfrokost med foreldre/foresatte 29. april *Forberedelse til 17.mai * 6-åringene går i tog med Aspervika skole *Felles aktivitetsdag/spiredagen *Foreldresamtaler *Soma Gård; felles tur *Sommerfest i regi av SU *Sommeraktiviteter *Avslutningsmarkering for 6-åringene i bhg *Sommerbarnehagen starter i uke 27 *Sommerbarnehage m/egen plan Planleggingsdag Jule- og nyttårsaften er barnehagen stengt Planleggingsdag Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl Planleggingsdag Planleggingsdag Oppsatte datoer er med forbehold. Arrangement i form av SU får dere nærmere beskjed om på egne oppslag. Vårens foreldremøte er i regi av SU

7 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Vårt ønske er å gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagene skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek og glede. For å oppnå dette, kreves det profesjonell satsing, høy kompetanse og god dokumentasjon rundt arbeidet. Espira har utviklet rutiner, standarder og verktøy som både oppfyller myndighetskrav og foreldrenes krav til godt innhold. For å sikre at vi er på riktig vei har vi omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner på evaluering av arbeidet vårt. Espira driver barnehager i Akershus, Aust Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Oppland, Rogaland, Vest Agder, Vestfold og Østfold. ESPIRAS BARNESYN OG FILOSOFI Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vårt barnesyn og vår filosofi er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espira barnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evner til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode dannelsesprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I forbindelse med lek og andre aktiviteter er barn i stadig bevegelse. Slik lærer de å mestre de små ting og får oppleve gleden ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. LEKESPIRA Vi ser på barndommen som en svært avgjørende fase i menneskets livsløp og samtidig som en fase med enormt stor verdi i seg selv. Barnehagenes innhold bygger på at barn lærer i samhandling med andre. Leken står sentralt, og er en viktig arena for læring og sosial utvikling. Leken har stor egenverdi, og skal kjennetegnes av glede og frivillighet. Kompetente voksne skal gjennom en balanse mellom aktiv deltagelse og observasjon bidra til god lek for barna. For å oppfylle kravene i Lov om Barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver har Espira utviklet et pedagogisk verktøy for å synliggjøre arbeidet med fagområdene i Rammeplanen. Ved hjelp av spirer som illustrerer hvert enkelt fagområde forsøker vi å gjøre dette arbeidet mer levende både for barn, foreldre og ansatte. Rammeplanens 7 fagområder blir hos oss visualisert gjennom syv spirer i vårt LekEspira konsept. LekEspira sitter og vipper på toppen av de ulike spirene og representer vårt helhetlige læringssyn og tanken om at fagområdene er tett knyttet sammen. Espira har i samarbeid med Inped utviklet LekEspira fagkort. Hver avdeling/base i våre barnehager har en LekEspiratavle med fagkort på veggen. Under hver spire ligger det 20 kort hvor det står forslag til aktiviteter våre ansatte kan gjøre sammen med barna. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig Espiras visjon og fire kjerneverdier skal ligge til grunn for alt vi gjør og komme til uttrykk gjennom barnehagens planer og praksis. ESPIRASTANDARDER For å sikre at våre ansatte har en felles forståelse av de mest sentrale arbeidsoppgavene som er knyttet til det å skulle jobbe i barnehage, har vi utviklet Espirastandarder. Det er beskrivelser som på en enkel måte forteller hvordan personalet skal forholde seg til enkelte situasjoner. Det er utviklet Espirastandarder for følgende områder: Når barnet begynner i barnehagen/tilvenning Når barnet bytter avdeling Når barnet kommer i barnehagen Når barnet skal hjem fra barnehagen SkolEspira ESPIRA VIGILO PRO Espira Vigilo Pro er et unikt driftssystem som samler, forenkler og forbedrer de daglige rutinene og kommunikasjonen med foresatte ved bruk av moderne teknologi som berøringsskjerm, håndholdte enheter og web. Samtidig dokumenteres pedagogisk praksis slik at den kan hentes frem og brukes til refleksjon både underveis og i ettertid. Både de ansatte i barnehagene og foresatte er brukere av systemet. Systemet skal tas i bruk i alle Espirabarnehagene i løpet av PROGRESJON I FAGOMRÅDENE (spirene) Våre barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon i de ulike fagområdene (spirene). Barnehagene dokumenterer dette arbeidet på ulike måter. PEDAGOGISK DOKUMENTAJON Pedagogisk dokumentasjon er dokumentasjon som er satt i system og som det systematisk reflekteres over både mellom de ansatte, og sammen med barna. Barnehagene våre jobber systematisk med dokumentasjon gjennom barnehageåret ved bruk av for eksempel praksisfortellinger, bilder, video og barns utrykk (tegninger, kunstverk ol). Dokumentasjonen brukes som utgangspunkt for refleksjon i personalgruppa for å videreutvikle praksis. Refleksjonen skjer med Espiras filosofi/ barnesyn, rammeplanen ol. som utgangspunkt. Refleksjonen kan skje på avdelingsmøter, personalmøter, veiledningsgrupper, egne refleksjonsmøter osv

8 14 15

9 Spirene SPRÅKLABBEN Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. TUMLEPLASSEN Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. SKATTEKISTA Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. SAMFUNNSPIRA Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente.ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst

10 MILJØSPIRA Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. FILOSOFUS De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. TALLBINGEN Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv

11 ESPIRA TAREMAREBY Sandvikbakken 23, 4329 Sandnes Telefon: Epost:

Espira Solknatten Årsplan 2013-14

Espira Solknatten Årsplan 2013-14 S O L K N A T T E N Espira Solknatten Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Avdelinger 2013-14...4 Foreldresamarbeid...4 Tema 2013-14...5 Festival 2013...5 Lek, læring, omsorg

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 EVENTYRSKOGEN SOLKNATTEN Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon... 4 De voksne i møte med barna...4 Tradisjoner...5 Foreldresamarbeid...6

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Blakstad. Årsplan 2014-15 BLAKSTAD SOLKNATTEN

Espira Blakstad. Årsplan 2014-15 BLAKSTAD SOLKNATTEN Espira Blakstad SOLKNATTEN BLAKSTAD Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...,,,,,,,,,,,,...3 Barnehagen vår...,,,,,,,,,,,...3 Barnehagens verdigrunnlag...,,,,,,,,,,,,...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale

Detaljer

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15 Espira Rå SOLKNATTEN RÅ Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Nærmiljø og samfunn...4 Språk, kommunikasjon og tekst...5 Kropp, bevegelse og helse...5 Kunst, kultur og kreativitet...5 Tradisjoner...6

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

Espira Bråsteintunet Årsplan 2014-15

Espira Bråsteintunet Årsplan 2014-15 BRÅSTEINTUNET SOLKNATTEN Espira Bråsteintunet Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens organisering...4 Samarbeid med andre instanser...4 Barnegrupper...4 Omsorg,

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Myraskogen. Årsplan 2014-15 MYRASKOGEN SOLKNATTEN

Espira Myraskogen. Årsplan 2014-15 MYRASKOGEN SOLKNATTEN Espira Myraskogen MYRASKOGEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Praktisk info...4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg...5 Sunn kost...5 Bursdag...7

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale føringer...4 Del 1 Lokale føringer...4

Detaljer

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 KUNNSKAPSBYEN SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagens organisering...4 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Dagsrytme...4 Terminliste 2014/2015...5 Omsorg,

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Karmsund. Årsplan 2015-16 KARMSUND SOLKNATTEN

Espira Karmsund. Årsplan 2015-16 KARMSUND SOLKNATTEN Espira Karmsund SOLKNATTEN KARMSUND Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens organisering...4 Danning...6 Likestilling...6 Lek og læring...6 Planlegging

Detaljer

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Å rsplan 2015-2016 Blomsterenga barnehage

Å rsplan 2015-2016 Blomsterenga barnehage Å rsplan 2015-2016 Blomsterenga barnehage Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Blomsterenga barnehage... 3 2. Barnehagens samfunnsmandat... 3 3. Informasjon... 4 3.1 Fysisk miljø i Lundebyveien... 5

Detaljer