Espira Taremareby Årsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Espira Taremareby Årsplan 2015-16"

Transkript

1 Espira Taremareby Årsplan TAREMAREBY SOLKNATTEN 1

2 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Fakta...3 Miljøfyrtårn...4 Personalet...4 Kontaktinformasjon...4 Avdelingene våre...5 Naturen rundt oss i Espira Taremareby...5 Satsingsområder 2015/ Omsorg, lek og læring...6 Sosial kompentanse...7 Med fokus på prosjektarbeid 2015/ Barns medvirkning...7 Overgang barnehage - skole...8 Aldersinndelte grupper...8 Planlegging, dokumentasjon og vurdering...8 Foreldresamarbeid...8 Personalsamarbeid...8 Samarbeid i nærmiljøet...9 Samfunnsengasjement...9 Planleggingsdager 2015/ Årsinnhold 2015/ Del 1 BARNEHAGEN VÅR Taremareby barnehage åpnet i januar 1996 som foreldreeid andelsbarnehage. I august 2010 ble barnehagen overtatt av Espira, og navnet ble da Espira Taremareby. Barnehagen ligger i Sandnes kommune, Rogaland. Vi har 4 avdelinger med plass til ca. 70 barn i aldersgruppen 0-6 år. Espira Taremareby er en privateid barnehage i Espira Gruppen som driver over 80 barnehager med rundt 7500 barn og ca ansatte. Les mer på FAKTA Åpningstid fra Åpent 12 måneder i året Oppholdstid % Sentral beliggenhet, 4 km nordøst for Sandnes sentrum Stort utelekeområde Skog, fjell og sjø i umiddelbar nærhet Lavvo og grillhytte Skolespirer (førskolegruppe for de som skal begynne på skolen) 4-årsgruppe, 3-årsgruppe, 2-årsgruppe og 1-års gruppe på tvers av avdelingene Full kost servering Svømming og vanntilvenning i svømmehall Vanntilvenning i badebåter for de minste Rappellering Fiske Solvennbarnehage Miljøfyrtårnsertifisert Trygg trafikk medlem DEL 2 Generell del Espira...12 INNLEDNING Barnehagens årsplan skal gi informasjon om hvordan barnehagene formidler sin omsorg og kunnskap til barna. Årsplanen er en konkretisering av Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Del 1 beskriver barnehagens pedagogiske arbeid, mål, satsingsområder, egenart og gir i tillegg viktig informasjon til foreldre og andre samarbeidspartnere. Del 2 er felles for alle Espirabarnehagene og beskriver Espiras pedagogiske plattform. 2 3

3 MILJØFYRTÅRN ble vi Miljøfyrtårnsertifisert ble vi resertifisert. Ny resertifisering i Voksne og barn i Espira Taremareby tar ansvar for miljøet. Vi har fokus på å redusere mengden avfall, bruke mindre energi og satse på gjenbruk. Se mer på PERSONALET Styrer: Linda Ness Pedagoger: Merete Rage, Elin Lund, Annette Moen Johnsen, Ann-Terese Tollefsen Marianne Helgeland (permisjon frem til jan. 2016) Christine Kolstø (konstituert, mangler kun ped. eksamen) Fagarbeidere: Bente Hegdal (Barne- og ungdomsarbeider), Linda S Hatleskog (Barne- og ungdomsarbeider), Carolina Rivero (godkjent førskolelærer i Venezuela), Kerstin Törpel (lærerutdannet i Tyskland) Pedagogiske medarbeidere: Kristin Engedal, Anita Dalgård, Jill H Vårvik, Mona Kverneland, Gro Anita Øglænd, Linda Grude, Cecilie Sørfonn, Bodil Eriksen KONTAKTINFORMASJON Barnehagen - mobil / E-post: Flyndrefanten - mobil E-post: Kobbeungene - mobil E-post: Sjøstjernene - mobil E-post: Krabbekroken - mobil E-post: Steinbiten - mobil E-post: Vår besøksadresse: Sandvikbakken 23, 4329 Sandnes Fakturaadresse: Espira Taremareby AS, Pb.353, 4291 Kopervik Kontonr: / Org. nr: Hjemmeside: Årsplanen er utarbeidet i samsvar med Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og vedtektene til Espira Taremareby barnehage. Årsplanen har flere funksjoner: Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. Mer informasjon og oversikt over planer finner dere på barnehagens hjemmeside: Espiras pedagogiske plattform bygger på barnehageloven av 17. juni 2005 og Rammeplan for barnehager av 1. august Gjennom lovverket gis barnehagene et klart samfunnsmandat som pedagogisk tilbud til barn og et velferdsgode for småbarnsforeldre. Vi vektlegger at barnehagen i nært samarbeid med barnas foreldre skal gi barna en trygg og god start på livet. Alle barn er unike, og skal bli møtt som den de er. Barnas interesser og spørsmål skal være med på å danne grunnlaget for læring og aktiviteter i barnehagen. Barnehagehverdagen hos oss skal være preget av mestring, glede og humor. Som mål har vi at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet. AVDELINGENE VÅRE Vi er en 4 avdelings barnehage som i dag består av 5 grupper: Krabbekroken og Kråkebollene som er 0-3 års avdelinger, Flyndrefanten, Kobbeungene og Sjøstjernene som er 3-6 år. Avdelingene samarbeider med hverandre på tvers om rutiner, turer, tema- og aldersinndelte grupper. Det blir gitt egne planer for aldersgruppene. Vi er opptatt av å gi barna mange og varierte naturopplevelser ved å ta i bruk den fantastiske naturen rundt oss. Dette ønsker vi skal komme tilsyne i både det formelle og det uformelle arbeidet i barnehagehverdagen. NATUREN RUNDT OSS I ESPIRA TAREMAREBY Skogen Her klatrer vi i trær, utforsker fugle- og dyrelivet, øver opp grovmotorikken, lager mat på bål, bygger hytter og spikker med kniv. Vi har lavvo som vi tar med når vi ønsker det. Sjøen Her finner vi skjell, tang og tare, krabber, vannlopper, sjøstjerner, reker og andre skapninger. Vi utforsker livet i sjøen og på stranden, lager krabbeteiner og fisker fra bryggekanten. Fjell Barnehagen ligger i et område med mange fjell. Barna hos oss får mye klatretrening, både med og uten hjelpemidler. Vi har eget klatreutstyr som vi kan bruke til blant annet rappellering sammen med barna. Uteområdet vårt Her varierer det mellom flate områder og mye kupert terreng. Hos oss legges det vekt på at barna skal ha et variert og utfordrende bevegelsesterreng, selv når vi ikke er utenfor gjerdet. Her legges det til rette for god motorisk utvikling, både gjennom klatring på steiner og i trær, sykling, rulling, løping og andre motoriske aktiviteter. Vi har bro, gressbakker og utfordrende sykkelbakker. Vi har også bålhytte som brukes til aktiviteter og matlaging. Vanntilvenning/bading De som er 0-2 år plasker i småbåter inne på badet ca. annenhver uke. De som er 3 år og eldre bader i bassenget i Sandvika. Målet med vanntilvenning/ bading er å skape fortrolighet med vann. Det å kunne bli trygg på sin egen kropp i vann er noe vi har i fokus. Vi oppmuntrer barna til å prøve og flyte, se og dykke når tryggheten er på plass. Sunt og variert kosthold Vi vektlegger gode matvaner gjennom et variert kosthold. Vi serverer fiberrik kornblanding, havregrøt, brødmat med sunt pålegg og frukt/grønnsaker. 1-2 ganger i uken lager vi god og variert varmlunsj. Vi har kakefrie bursdagsfeiringer. Det serveres i stedet delikat frukt- og grøntfat. 4 5

4 SATSINGSOMRÅDER 2015/2016 I Espira barnehagene skal vi ha et felles fokus på fagområdene: Språk, tekst og kommunikasjon og Kropp, bevegelse og helse. Språk, tekst og kommunikasjon Vi har de siste årene hatt ekstra fokus på Språkstimulering. Dette arbeidet fortsetter vi med. I samarbeid med helsestasjon og skole legger vi ned ekstra arbeid knyttet til å tilrettelegge for god språkstimulering i barnehagen. Gjennom verktøy som Språksprell, Språklek og Snakkepakken har vi organisert fokus på dette. Gjennom disse pedagogiske hjelpemidlene bruker vi snakkeposer med konkreter, kort med bilder, høytlesing, begrepstrening, spill, samtaler, rim/regler og mye sang. Kropp, bevegelse og helse Barnehagen har i alle år hatt fokus på dette fagområdet. Vi har lang erfaring med naturgrupper og turer i nærmiljø. Ut fra alder og utviklingsnivå legger vi til rette for bruk av klatreutstyr, fisketurer, erfaring med lavvo, lager mat på bål og leker oss i variert terreng. I temaarbeid og praktisk erfaring skal barna få lære om sin egen kropp og hvordan den fungerer i ulike settinger. Fokus på et sunt og variert kosthold er en del av hverdagen. De voksne skal i sitt arbeid være tilretteleggere for at barn skal få varierte opplevelser og utfordringer. Aktive voksne som er positive til natur og friluftsliv og som byr på seg selv er en forutsetning for å lykkes. Vi ønsker å lære barn å bli glade i å være ute. OMSORG, LEK OG LÆRING Omsorg Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Alle barn har rett til og skal møtes med omsorg i Espira Taremareby. Vi skal se hvert enkelt barn og bekrefte dette gjennom gode samtaler og tilbakemeldinger. Barna har sin primærkontakt i barnehagen, som skal være denne ekstra tryggheten ved oppstart i barnehagen, og så lenge de går her. Opplevelse av god omsorg er en viktig forutsetning for barns utvikling og læring. Barn som opplever god omsorg vil ta dette med seg i sine relasjoner til blant annet andre barn i barnehagen. Lek Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Lek har egenverdi og skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Glede og humor er viktige egenskaper i leken. Her får barna utfolde seg, og derav erfare og bearbeide opplevelser. I barnehagen ønsker vi å gi rom for lek både på tur og ellers i barnehagehverdagen. Leken er en del av barnekulturen og gjenspeiler forhold i barns oppvekstmiljø og samfunnet generelt. Voksne skal være observatører og deltakende i barnas lek. Læring Læringsbegrepet står sentralt i den nye rammeplanen. Den viser et syn på barnehagen som starten på et livslangt læringsforløp. Sammen med barna er vi nysgjerrige og undrende. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehageloven 2 Barnehagens innhold I Espira Taremareby skal det spire og gro. LekEspira er vår pedagogiske modell som symboliserer dette. Rammeplanens 7 fagområder er her konkretisert ved at hvert fagområde har eget navn, og skal følges av vår gjennomgangsfigur Spire. Se tidligere beskrivelse i årsplanen. Vi jobber kontinuerlig med fagområdene knyttet til ulike aktiviteter og pedagogiske opplegg i barnehagen. SOSIAL KOMPETANSE Dette er også en del av innholdet i Espira Taremareby. Med sosial kompetanse menes det å kunne fungere på en god måte i samspill med andre, altså barns samspillsferdigheter. Som en metode for å oppnå dette bruker vi blant annet opplegget STEG FOR STEG. Opplegget har til hensikt å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, problemløsing og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Den grunnleggende drivkraften i arbeidet er å bygge videre på det positive barnet gjør. «Være sammen»: Høsten 2015 starter vi opp med «Være sammen» som er et forholdsvis nyutviklet kompetanseutviklingsprogram. Vi regner med at vi skal bruke 3-5 år på å implementere dette inn i barnehagen. Det er et pedagogisk opplegg som har som mål å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes. Kjerneinnholdet er autoritative voksne som er har mye varme og som er grensesettende, relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende atferd, implementering og organisasjonsutvikling. Dette arbeidet ender opp med at vi blir en «Løvebarnehage» som følger «Løveloven» der både barn og voksne forplikter oss på at vi skal være gode med hverandre og være venner. Det teoretiske innholdet er utarbeidet av førsteamanuensis Pål Roland og professor Ingunn Størksen, som begge jobber ved nasjonalt senter for lærings- miljø og atferdsforskning ved UIS, Styrer og to av pedagogene i vår barnehage har sertifisert seg som veiledere innenfor «Være sammen» programmet. Det er disse tre som ansvar for implementering av opplegget i 2015/16. MED FOKUS PÅ PROSJEKTARBEID 2015/2016 I barnehageåret 2015/2016 vil vi har stor fokus på prosjektarbeid. For at vi skal kunne kalle tema for prosjekter, legger vi vekt på at det er barnas interesser og ideer som prosjektene styres ut i fra. I Espira Taremareby skal barna få undre seg sammen med andre barn og voksne. Barna skal få støtte og veiledning på handlinger og holdninger. Gjennom ulike prosjektarbeider vil vi særlig legge til rette for varierte opplevelses- og læringsprosesser, der barns medvirkning står sentralt. Gjennom månedsplaner og rapporter i Spireportalen vil foreldrene får mer informasjon om hvordan vi skal jobbe med prosjekter og annet innhold. Se vår hjemmeside BARNS MEDVIRKNING «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med dets alder og modenhet.» Barnehagelovens 3 Medvirkning i Espira Taremareby betyr ikke at barna skal bestemme, men de har rett til innflytelse i sin egen barnehagehverdag. Barnas interesser skal danne utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet. 6 7

5 Vi voksne i barnehagen legger til rette for dette ved å observere, tolke og vurdere barnas kroppsspråk og kommunikasjonsformer. Dette er noe vi vil ta med oss i blant annet prosjektarbeidet. Vi har egne barnemøter hvor de voksne er støttende, mens det er barna som har regien. For oss er det viktig å ta henhensyn til både verbalt og nonverbalt språk i forhold til ønskene fra barna. OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Samarbeidet er primært med nærskolen vår som er Aspervika, og vi har et utvidet samarbeid med SFO her. Vi har alltid barn fra andre skolekretser her i barnehagen, og da forsøker vi alltid å få til et skolebesøk i samarbeid med deres skole. ALDERSINNDELTE GRUPPER SkolEspira er for de som skal begynne på skolen. Her har vi fokus på språk og antall, rom og form, samt prosjekter. For barna mellom 1-4 år har vi aldersgrupper med ulike tema og prosjekter. Vi har sammen i Hana bydel utarbeidet en brosjyre som sier noe om samarbeid om overgangen fra barnehage til skole. Sammen med skolen og de andre nærbarnehagene lager vi års hjul og planer for barnehageåret 2015/2016. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VUR- DERING I Espira Taremareby vektlegger vi en kontinuerlig prosess gjennom hele året der barnehagens innhold planlegges, dokumenteres og vurderes. Hvert år lages en årsplan der vi sier noe om hva vi ønsker å jobbe med i kommende barnehageår. Årsplanen blir godkjent av SU. Vårt arbeid blir gjennomgående evaluert gjennom månedsplaner og månedsskriv. Dokumentasjonsarbeid av prosessene kommer i form av bilder, ulike produkter barna lager, praksisfortellinger og Dagen i dag-rapport fra de store avdelingene. Vi dokumenterer i Spireportalen. Observasjon av barnegruppen gir oss et godt utgangspunkt for å gi et best mulig tilrettelagt tilbud for barna. Her har vi fokus på hva barnehagen bør gjøre for å legge best mulig til rette for både gruppe og det enkelte barn. Barna har egne kofferter,permer og mappe i Spireportalen som vi samler bilder, tegninger og opplevelser fra hverdagen i. Planlegging gjøres ut i fra progresjonsplaner som er utarbeidet av personalet i barnehagen. Vi dokumenterer det faglige arbeidet til LekEspira. Vi knytter aktiviteter til de ulike fagområdene i rammeplanen. Dette har vi synlig på den enkelte avdeling i form av oppslag, digital fotoramme, permer og i Spireportalen. Fagkortene er en metode vi bruker for å belyse vårt arbeid med rammeplanen. Spireportalen Et kommunikasjonsverktøy som vi bruker som kommunikasjonsmiddel barnehage-hjem https:// taremareby.vigilo.no (innlogging for foreldre/ foresatte/ansatte) FORELDRESAMARBEID Foreldresamarbeid er en sentral del av barnehagens arbeid. Vi legger vekt på et gjensidig og åpent samarbeidsforhold, der barnets beste står i sentrum. Arbeidet synliggjøres gjennom Foreldreråd som velger representanter til Samarbeidsutvalget (SU), foreldremøter, foreldresamtaler, foreldrekaffe, vårfrokost, informasjon og månedsplan. I tillegg legges det vekt på god og åpen dialog også i hverdagen. Vi har også en gang i året ute en brukerundersøkelse. Denne gir oss grunnlag til å jobbe videre for å bli enda bedre, samt ta tak i det som ikke fungerer så bra. Brukerundersøkelsen kommer ca. i mars. PERSONALSAMARBEID For at barn og foreldre skal få et best mulig tilbud, er det viktig med et godt personalsamarbeid. Vi legger vekt på et inkluderende miljø hvor humor og latter preger hverdagen. Faglig påfyll og samhørighet er avgjørende for personalets utvikling og trivsel på arbeidsplassen, og derfor prioriteres dette jevnlig i løpet av barnehageåret. I det daglige kommer dette til uttrykk gjennom faglige diskusjoner og samarbeid på tvers av avdelingene. Espira har egne lederutviklingskurs som skal bidra til at pedagogene står godt rustet til den jobben og det ansvaret de har. SAMARBEID I NÆRMILJØET Espira Taremareby samarbeider med ulike aktører i nærmiljøet. Foruten at vi samarbeider med barnehagene og skolen i skolekretsen vår, har vi også et godt samarbid med Hana kirke og Rovikheimen sykehjem. SAMFUNNSENGASJEMENT Espira støtter SOS-Barnebyer og er med på å bygge og drifte (avtale i 3 år) en barnehage i Zimbabwe. Etter noe forsinkelse er planen at den skal åpne høsten Det er 90 barn som skal gå i barnehagen. Alle disse er foreldreløse barn som bor hos besteforeldre og andre slektninger. Dette er noen av de mest fattige barna i hele Zimbabwe. I barnehagen vil de få et varmt måltid hver dag. Barnehagen bygges i et område som heter Maizeland som ligger ca 90 kilometer nord for hovedstaten Harare. Nærmeste by er Bindura som ligger ca 2 mil unna. Maizeland er et svært fattig område og befolkningen bor i enkle jordhytter og må bruke mye av dagen til å hente vann og samle brensel. SOS-Barnebyer er sterkt til stede i området og har barneby i Bindura. Barna som skal gå i «vår» barnehage, får muligheten til å få et fullverdig liv som kan hjelpe dem ut av fattigheten. De få en barndom som ikke bare handler om å hente vann og bære ved. I Espira Taremareby barnehage har vi FN-kafe hver høst. Der selger vi barnas kunstverk samt at vi har kafèsalg. Inntektene fra denne dagen går uavkortet til å støtte om prosjektet i Zimbabwe. PLANLEGGINGSDAGER 2015/ : 21. september, 25.november 2016: 21. og 22. april, 6.mai Barnehagen har stengt: Julaften og Nyttårsaften. Onsdag før Skjærtorsdag stenger vi kl

6 Årsinnhold 2015/16 MÅNED AKTIVITET August Sommerbarnehage t.o.m. uke august begynner nytt barnehageår Oppstart og tilvenning med gode rutiner September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Tilvenning Min bok Tema: Vennskap Turer i nærmiljøet Eventyruke for de eldste barna Brannvernuke m/øvelse Foreldremøte Foreldrekaffi m/frukt på ettermiddagen Oppstartsamtaler for nye barn Oppstart av Være sammen prosjektet Min bok Vennskap/trygghet Høstaktiviteter Lage kunst til FN-dagen FN-dag m/utstilling og kafé 22. oktober fra kl Aktiviteter/tradisjoner knyttet til jul Foreldresamtaler Julevandring i Hana kirke Luciatog på Rovikheimen for 5-åringene Advent fellessamlinger Nissefest i barnehagen Julebord Taremareby fyller 20 år 6. januar! - Vi feirer barnehagen Vinteraktiviteter Samefolkets dag 6. februar Karneval 12. februar Fastelavn Skøytedag for 6-åringene Barnehagedagen Påskeforberedelser Påskeharen og høna 17. mars *Påskevandring i Hana kirke Våraktiviteter Vårfrokost med foreldre/foresatte 20. april Forberedelse til 17.mai 6-åringene går i tog med Aspervika skole Felles aktivitetsdag/spiredagen Foreldresamtaler Soma Gård; felles tur Sommerfest i regi av SU Sommeraktiviteter Avslutningsmarkering for 6-åringene i barnehagen Sommerbarnehagen starter i uke 27 Juli Sommerbarnehage m/egen plan Oppsatte datoer er med forbehold. Arrangement i form av SU får dere nærmere beskjed om på egne oppslag. Vårens foreldremøte er i regi SU. «Være sammen prosjektet går over alle månedene dette året. Vi starter først i personalgruppa og deretter videreføres det på avdelingene etter hvert som de voksne blir kjent med opplegget

7 Del 2 VELKOMMEN TIL ESPIRA Espira vil gi barna en fantastisk start på livet! Barnehagen skal i nært samarbeid med hjemmet gi barna en trygg hverdag preget av mestring, lek, læring og glede. For å oppnå dette, kreves det høy kompetanse, god planlegging og kontinuerlig dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnehagen. Espira har utviklet et eget, helhetlig, pedagogisk konsept, LekEspira, som ivaretar dette, bl.a. gjennom gode verktøy, rutiner, standarder og kompetansehevingstiltak i tråd med Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. For å sikre at vi er på riktig vei har Espira omfattende brukerundersøkelser og gode rutiner for planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Espira består pr av 78 barnehager i Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest- Agder, Vestfold og Østfold. VISJON OG VERDIER Vår visjon; Sol ute, Sol inne Våre verdier; Kompetent Fleksibel Ordentlig Personlig VÅR FILOSOFI OG VÅRT BARNESYN Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverdenen. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi og vårt barnesyn er styrende for vår praksis og skal ligge til grunn for alle valg vi foretar oss i vårt arbeid med barna. SKAPERGLEDE, IDENTITET, BEVEGELSE Espirabarnehagene skal arbeide tverrfaglig med barns skaperglede, identitet og bevegelse. Ved å oppmuntre barns naturlige nysgjerrighet og indre motivasjon til utforsking og kreativitet, skal barns evne til å se muligheter fremfor begrensninger ivaretas. Barns skaperglede skal verdsettes og synliggjøres i barnehagehverdagen. Gode danningsprosesser skal bidra til å utvikle barns selvstendighet, trygghet og egen identitet. Gjennom lek og sosialt samspill med andre lærer barn seg selv å kjenne. Barnehagen skal styrke barns selvfølelse gjennom mestringsopplevelser og anerkjennelse. I lek og allsidig aktivitet er barn i stadig bevegelse. Slik opplever de mestring og erfarer glede ved å nå nye høyder både kroppslig og mentalt. Barnehagetiden er begynnelsen på en livslang læringsprosess som skal gi barn lyst til å prøve og lyst til å skape. PEDAGOGISKE VERKTØY Espira mener nøkkelen til kvalitet i barnehagen er ansatte med kompetanse og verktøy til å jobbe godt med å omsette Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver til god praksis. Espira har utviklet en egen samling pedagogiske verktøy til barnehagene våre. De pedagogiske verktøyene består bl.a. av: Kunnskapsområder og fagkort De sju fagområdene fra Rammeplanen illustreres i Espira ved hjelp av sju «spirer». Vi kaller de sju spirene for kunnskapsområder. Espira arbeider aktivt med kompetanseheving innenfor kunnskapsområdene. Espira har også fått utviklet egne fagkort til alle kunnskapsområdene. Fagkortene er et viktig verktøy i arbeidet med omsetting av rammeplanens føringer til god praksis i den enkelte barnehage. Veiledningshefter Espira har alderstilpassede satsinger for de eldste barna, Skolespirene, og for de yngste barna, Småspirene. Vi har bl.a utviklet egne veiledningshefter for arbeidet med de yngste barna og for arbeidet med de eldste barna. Veiledningsheftene bygger på rammeplanen, samt nyere forskningsbasert kunnskap, og er bl.a. ment å inspirere til aktiv refleksjon rundt eget arbeid for den enkelte ansatte. Skolespirene Gjennom meningsfulle aktiviteter skal Skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole. Arbeidet med SkolEspira skal være kunnskaps- og forskningsbasert. I Skolespira jobber vi prosjektbasert med hele rammeplanen, inkludert de sju kunnskapsområdene. Småspirene Espira skal drive barnehager med høy kvalitet. Da er det viktig at vi gir barn og foreldre et barnehagetilbud som er godt tilpasset alle aldersgrupper. Med Espiras filosofi og barnesyn som solid grunnmur skal våre ansatte gi de yngste barna i barnehagen en hverdag som er fylt av trygghet og omsorg, men også lek, læring og utforskning. Småbarnstiden er en viktig epoke i menneskets liv. Dette tar vi i Espira på alvor. I løpet av de tre første leveårene tilegner barn seg kunnskaper og ferdigheter i et tempo som overgår det meste som skjer senere i livet. Våre ansatte skal gjennom kunnskap om barns utvikling og refleksjon over egen praksis, sørge for å gi de yngste barna et pedagogisk tilbud som stimulerer det enkelte barns utvikling på best mulig måte. For å øke bevisstheten og sensitiviteten når det gjelder arbeidet med de yngste barna i barnehagen har vi valgt å gi denne satsingen navnet Småspirene. Standarder Espira har utviklet enkelte standarder for å sikre best mulig praksis på utvalgte områder i alle våre barnehager. Standardene omhandler rutinesituasjoner som ankomst/avskjed, samt for mer spesielle situasjoner som å ta i mot nye barn/ bytte avdeling. I tillegg er det laget en egen standard for rammene rundt arbeidet med de eldste barna, Skolespirene. Spireportalen Gjennom det digitale verktøyet Spireportalen har Espira en digital plattform for planlegging og dokumentasjon av den pedagogiske virksomheten, samt for allsidig kommunikasjon med foreldre. Foreldre kan bl.a. få tilgang til bilder og «gullkorn» fra eget barns barnehageliv i Spireportalen. Spireportalen er tilgjengelig på ulike enheter, bl.a. med egen mobil-app. Vi har svært høyt fokus på personvern i denne forbindelse

8 SPIRENE/KUNNSKAPSOMRÅDENE Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For å sikre et variert og allsidig pedagogisk tilbud inneholder Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring i barnehagen. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen. I Espira blir fagområdene illustrert ved hjelp av sju spirer/ kunnskapsområder: Språklabben, Tumleplassen, Skattekista, Samfunnspira, Miljøspira, Filosofus og Tallbingen. Språklabben Språk er nøkkelen til kommunikasjon og forståelse mellom mennesker og er langt mer enn bare tale. Vi kan også kommunisere ved hjelp av f.eks. tegnspråk og skriftspråk. Det er også mulig å kommunisere uten å bruke ord. Spedbarnsforskning viser at babyer foretrekker mors stemme fra første stund og at de ikke bare oppfatter ord som lyder, men at de også er i stand til å forstå hva de betyr. Dette forteller oss hvor viktig språket er for kommunikasjonen mellom mennesker og at språk også handler om følelser. Gjennom Språklabben får barna anledning til å bli kjent med språk og tekst som kommunikasjonsform. Med leken som plattform får de utforske mange måter å nærme seg dette temaet på. Gjennom planlagte og ikke planlagte situasjoner blir barna kjent med mulighetene som ligger i å bruke og beherske språket i forskjellige former. Språket er en viktig del av barns identitet. Hvordan du uttrykker deg handler om hvem du er og om hvordan du ønsker å bli oppfattet. Barna får her erfaringer med betydningen og viktigheten av å kunne kommunisere med omgivelsene på en god måte. Tumleplassen Barn er skapt til å bevege seg, til å gå, løpe og hoppe. De lærer mens de beveger seg, og utvikling av motoriske ferdigheter er helt grunnleggende for å kunne utføre dagligdagse handlinger. Tumleplassen skal være en mestringsarena for begge kjønn. Her lærer de å mestre nye utfordringer og opplever at de lykkes dersom de prøver, anstrenger og øver seg. Det er viktig at barna får anledning til å bruke kroppen aktivt, slik at de lærer å beherske og kontrollere den. Det er disse erfaringene som skal gjøre dem i stand til å takle forskjellige situasjoner på en god måte senere i livet. Bl.a. vet vi at det kreves god kroppsbeherskelse for å kunne klare å sitte rolig, noe som kan komme godt med når barna begynner på skolen. Like viktig er det at barna så tidlig som mulig blir bevisste på verdien av å ta vare på egen helse og får oppleve gleden og betydningen av å kunne mestre de forskjellige elementene de kommer i kontakt med. Tumleplassen handler også om å legge til rette for å skape sunne matvaner. Skattekista Mennesker har et medfødt behov for å uttrykke seg og har et stort register når det gjelder måter å uttrykke seg på. Det handler om å kunne bearbeide inntrykk og bruke disse til å skape sine egne avtrykk på den verden en ser rundt seg. Gjennom Skattekista skal barna oppleve at de blir stimulert til å gjøre akkurat det. Det handler om frihet og om å få lov å uttrykke seg på forskjellige måter, i forskjellige formater, og ikke minst om å få tilbakemeldinger fra omgivelsene. Barn lar seg ikke begrense av tradisjonell tenkning. De griper mulighetene som byr seg og handler ut i fra disse. Gjennom Skattekista får barna anledning til å prøve seg på uttrykk som er tilpasset deres forutsetninger og utviklingsnivå. Gjennom drama, musikk og forming skal barna få mulighet til å utforske og utfordre sine kreative evner. Skattekista skal være en arena der barns kreativitet har gode vilkår og forutsetninger for å blomstre. Samfunnspira Gjennom Samfunnspira skal vi bidra til at barna blir trygge på seg selv som enkeltindivider og som deltakere i større grupper. De skal oppleve at deres syn blir hørt og respektert og at deres bidrag teller. Barn er viktige samfunnsborgere og deres meninger og synspunkter fortjener å bli hørt. Gjennom Samfunnspira skal barna få en begynnende forståelse for det som har med menneskeverd og likestilling å gjøre. De skal oppleve at synspunktene deres er like mye verdt, uansett om du er gutt eller jente. Ved å få oppleve og erfare små og store ting som skjer i nærmiljøet får barna utvikle positive holdninger til det å påvirke sine omgivelser. Vi ønsker også at barna skal bli kjent med omsorg i et større perspektiv. Derfor samarbeider Espira med SOS-barnebyer for å gi barn i andre land en bedre barndom og en tryggere oppvekst. Miljøspira Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge. Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å få innsikt i matproduksjon og ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering, får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk. Filosofus De fleste barn er nysgjerrige av natur. De undrer seg og spør om ting som vi voksne ikke alltid vet svaret på. Gjennom Filosofus får barna utforske potensialet som ligger i å ikke vite. Evnen til å undre seg er medfødt, men evnen må utvikles og holdes ved like. Filosofi med barn handler om å undre seg sammen og om å gi tid og rom til barnas tanker. Målet er ikke nødvendigvis å finne svar på alle spørsmål, men kan like gjerne være å finne nye spørsmål. Gjennom Filosofus blir barna også kjent med historier og fortellinger som omhandler toleranse og respekt for likeverd mellom mennesker. Barna utvikler forståelse for at mennesker kan ha forskjellig bakgrunn og tro. Tallbingen Små barn elsker å utforske omgivelsene. De begynner tidlig å vise interesse for å benytte forskjellige gjenstander i leken. Gjennom erfaringene de gjør seg utvikler de forståelse for hvordan ting henger sammen og fungerer. Mange barn viser tidlig interesse for å sette ting i system, i rekkefølge og i mønster. Disse aktivitetene danner grunnlaget for barnas matematiske forståelse. Det å ha forståelse for rom og form er avgjørende for hvordan barna forholder seg til omgivelsene. Gjennom Tallbingen får barna anledning til å leke med tall og undersøke verden fra et matematisk og forskende perspektiv. PROGRESJON Espiras barnehager jobber systematisk med å legge til rette for at barna opplever og erfarer progresjon innenfor de ulike kunnskapsområdene. Barnehagene planlegger, dokumenterer og vurderer dette arbeidet på ulike måter. ESPIRA AKADEMIET For å sikre god kompetanseutvikling hos våre ansatte har Espira etablert sitt eget opplæringstilbud for alle ansatte Espira Akademiet. Kursene i Espira Akademiet er svært varierte. Det tilbys kurs innenfor hovedkategoriene: Pedagogisk kompetanseutvikling Lederutvikling 14 15

9 ESPIRA TAREMAREBY Sandvikbakken 23, 4329 Sandnes Telefon: Epost:

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN

Espira Ormadalen. Årsplan 2015-16 ORMADALEN SOLKNATTEN Espira Ormadalen ORMADALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Ansatte...4 Barns medvirkning...4 Voksenrollen...4 Tema og satsingsområde - Utgangspunkt

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2015-16 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale føringer...4 Del 1 Lokale føringer...4

Detaljer

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN

Espira Kløverenga. Årsplan 2015-16 KLØVERENGA SOLKNATTEN Espira Kløverenga KLØVERENGA SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Del 1 Organisering...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Danning gjennom omsorg, lek og læring...5 Personalutvikling...6

Detaljer

Espira Karmsund. Årsplan 2015-16 KARMSUND SOLKNATTEN

Espira Karmsund. Årsplan 2015-16 KARMSUND SOLKNATTEN Espira Karmsund SOLKNATTEN KARMSUND Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens organisering...4 Danning...6 Likestilling...6 Lek og læring...6 Planlegging

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15

Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 EVENTYRSKOGEN SOLKNATTEN Espira Eventyrskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon... 4 De voksne i møte med barna...4 Tradisjoner...5 Foreldresamarbeid...6

Detaljer

Espira Solknatten Årsplan 2013-14

Espira Solknatten Årsplan 2013-14 S O L K N A T T E N Espira Solknatten Årsplan 2013-14 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Avdelinger 2013-14...4 Foreldresamarbeid...4 Tema 2013-14...5 Festival 2013...5 Lek, læring, omsorg

Detaljer

Espira Årølia Årsplan 2013-14

Espira Årølia Årsplan 2013-14 Espira Årølia Årsplan 2013-14 Å R Ø L I A INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Organisering...4 Årets tema er nærmiljø...4 Mål og plan...5 Språkutvikling og språklig mangfold...5 Skolespira...6

Detaljer

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN

Espira Marienfryd. Årsplan 2014-15 MARIENFRYD SOLKNATTEN Espira Marienfryd MARIENFRYD SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Nyttig å vite...4 Danning, omsorg, lek og læring...6 Barns rett til medvirkning

Detaljer

Espira Blakstad. Årsplan 2014-15 BLAKSTAD SOLKNATTEN

Espira Blakstad. Årsplan 2014-15 BLAKSTAD SOLKNATTEN Espira Blakstad SOLKNATTEN BLAKSTAD Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...,,,,,,,,,,,,...3 Barnehagen vår...,,,,,,,,,,,...3 Barnehagens verdigrunnlag...,,,,,,,,,,,,...4 Organisasjonskart...4 Nasjonale

Detaljer

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15

Espira Rå SOLKNATTEN RÅ. Årsplan 2014-15 Espira Rå SOLKNATTEN RÅ Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Nærmiljø og samfunn...4 Språk, kommunikasjon og tekst...5 Kropp, bevegelse og helse...5 Kunst, kultur og kreativitet...5 Tradisjoner...6

Detaljer

Espira Bråsteintunet Årsplan 2014-15

Espira Bråsteintunet Årsplan 2014-15 BRÅSTEINTUNET SOLKNATTEN Espira Bråsteintunet Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens organisering...4 Samarbeid med andre instanser...4 Barnegrupper...4 Omsorg,

Detaljer

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14

Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 Espira stongafjellet Årsplan 2013-14 S T O N G A F J E L L E T INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Avdelingene...4 Friluftsliv og miljø...4 Biler...5 Språkstimulering og pedagogisk

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Myraskogen. Årsplan 2014-15 MYRASKOGEN SOLKNATTEN

Espira Myraskogen. Årsplan 2014-15 MYRASKOGEN SOLKNATTEN Espira Myraskogen MYRASKOGEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinfo...4 Personalet...4 Praktisk info...4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg...5 Sunn kost...5 Bursdag...7

Detaljer

Espira Gåserud Årsplan 2013/14

Espira Gåserud Årsplan 2013/14 Espira Gåserud Årsplan 2013/14 G Å S E R U D INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Personalet...4 Evaluering 2013...4 Espira Vigilo Pro...4 Renholdssoner...4 Espira Gåseruds pedagogiske plattform...5 Standarder...5

Detaljer

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14

Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 Espira Helldalsåsen Årsplan 2013-14 H E L L D A L S Å S E N INNHOLD DEL 1 Del 1 Kontaktinfo...3 Om oss...3 Barnehagen vår...4 Personalutvikling...5 Foreldresamarbeid...5 Hovedsatsingsområder...6 Pedagogiske

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15

KUNNSKAPSBYEN. SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 KUNNSKAPSBYEN SOLKNATTEN Espira Kunnskapsbyen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Barnehagens organisering...4 Kontaktinformasjon...4 Personalet...4 Dagsrytme...4 Terminliste 2014/2015...5 Omsorg,

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013

ÅRSPLAN. Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 ÅRSPLAN Sandviken menighetsbarnehage 2012/2013 Se for deg et barn som går og bærer på en skattekiste. Denne kisten inneholder alle barnas evner og forutsetninger for å lykkes her i verden. Vår viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer