IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -"

Transkript

1 IP Monitor - Ferdigdefinerte rapporter - BasWare IP Monitor er en egen rapporteringsmodul, hvor det blant annet er laget en del ferdigdefinerte rapporter. Tilgang til IP Monitor gis i fullmaktsarket (kolonnen "IP Brukergruppe"). For mer informasjon om rapporteringsmodulen, se rutine "12.3 Rapporter Invoice Processing Monitor" som ligger på Kundenettet. Dette dokumentet gir en oversikt over hvilke ferdigdefinerte rapporter som finnes for - Innkjøp (PM) - Faktura (IP) - Kontrakt (CM) Rapportene som er beskrevet i dette dokumentet finner du her:

2 Oversikt over ferdigdefinerte rapporter i IP Monitor pr Rapporter PM (Innkjøp) PM01_Bestillinger, alle PM02 _Bestillinger, antall PM03_Bestill pr lev. og pr type PM03_A Bestill og match pr lev. PM04_Bestill og varelinjer pr lev PM05_Brukere og brukergrp i PM PM06_Endrede brukere PM PM07_Lev. aktivert for innkjøp PM08_Rekvisisjon PM09_Bestill pr lev. og pr type PM10_prosesstid Alle som ble sendt ut i valgte periode pr mnd og sum Bestillingstype pr leverandør pr mnd. Se rapport PM09 for total sum pr leverandør Totalt antall pr leverandør, og hvor mange av disse som har matchet/ikke matchet Viser antall, varelinjer pr leverandør, år og og pr mnd innenfor valgte perioden. Viser alle brukerne og deres medlemskap i ulike brukergrupper, e-post, default koststed og om aktiv/konto låst Rapporten viser endringer (nye, endret og slettet) gjort i denne perioden for PM brukere Rapporten viser alle leverandører som er tilgjengelige for innkjøp via PM, med E-post og om de er katalogleverandør. Tar ut en liste som viser rekvisisjon i butikk. Rapporten viser bestillingsnummer, leverandør, rekvirent og rekvisisjonsgodkjenner samt dato og maks beløp Beløp pr leverandør og pr bestillingstype. Se rapport PM03 for antall Angir prosesstid i sekunder fra anmodning er sendt til godkjenner og til den har fått status bestilt Rapporter IP (Faktura) IP01_Faktura statistikk, ant-pr IP01_A_Faktura statistikk IP02_Matching statistikk IP03_eFaktura leverandører IP04_eFakturaer pr dag IP05_eFaktura leverandører IP06_Skann fakt pr dag IP07_Skann fakt pr dag pr lev IP08_Brukere og brukergr.i IP IP09_Endrede brukere IP IP10_Fullmakter IP11_Endrede fullmakter IP12_ Forpliktelser IP13_Attestant og godkjenner Rapporten viser antall fakturaer pr fakturatype pr mnd fordelt på antall skannet papir, e-post og elektroniske faktura. (Basert på skanne-/innlest dato) Rapporten viser antall fakturaer pr leverandør, pr fakturatype pr mnd fordelt på antall skannet papir, e-post og elektroniske faktura. (Basert på skanne-/innlest dato) Totalt antall ordre- og kontraktsfakturaer (OF og CF) som skulle vært matchet, hvor mange som er matchet, og antall og årsaker til ikke match. (Basert på skanne-/innlest dato) Leverandører som har sendt elektroniske faktura i valgte periode. Rapporten viser både antall faktura og fakturasummen (brutto NOK) Viser antall innleste efaktura pr dag og total sum pr dag (brutto NOK) Viser antall innleste efaktura og totalt fakturabeløp (brutto NOK) pr dag pr leverandør. Viser antall skannede faktura pr dag - med det totale antall og sum (brutto NOK). Viser antall skannede faktura pr dag pr leverandør, med sum fakturabeløp (brutto NOK) pr dag pr leverandør. Viser alle brukerne og deres medlemskap i ulike brukergrupper, e-post, overordnet og om aktiv/konto låst Rapporten viser endringer (nye, endret og slettet) gjort i denne perioden for IP brukere Viser alle fullmakter med godkjenningsgrense, prioritert flyt, koststedsintervall, prosjekt og konto Rapporten viser endringer gjort i fullmakter i denne perioden Henter ut forpliktelser i IP og PM basert på angitt dato Attestant og godkjenner på fakturaer som er overført eller ligger i sluttkontrollen Rapporter IP og PM (Faktura og innkjøp) IPPM01_Vikarer i IP og PM Oversikt over aktive vikarer/stedfortredere i IP og PM Rapporter CM (Kontrakter) CM01_Kontrakter i BW Matching CM01_A - Kontrakter i BW Matching CM02 - Kontrakt oversikt med godkjenner Rapporten viser kontrakter for valgt periode med leverandør, kontraktsnr, beskrivelse, kontaktperson, om kontrakten er aktiv og fra-til dato (start og sluttdato for kontrakten) Rapporten viser alle kontrakter som er registrert i Basware Matching med leverandør, kontraktsnr, beskrivelse, kontaktperson, om kontrakten er aktiv og fra-til dato Oversikt over godkjennere av kontrakter, med leverandør, kontraktnr, beskrivelse, kontaktperson, godkjenner/kontrollør, kontrakt opprettet av og fra-til dato.

3 Rapport navn Spørringsbeskrivelse Kolonner i rapporten PM01_Bestillinger, alle Alle som ble sendt ut i valgte periode BestillingsNr Leverandør Bestiller (Anmoder) PM02 _Bestillinger, antall pr mnd og sum År Måned PM03_Bestill pr lev. og pr type Bestillingstype pr leverandør pr mnd. Se rapport PM09 for total sum pr leverandør Leverandør År Måned Fritekst Fritekst Rekvisisjoner Rekvisisjon brutto-beløp Totalt antall PM03_A Bestill pr lev. og pr type Totalt antall pr leverandør, og hvor mange av disse som har matchet/ikke matchet Leverandør År Måned Totalt antall Matchet Ikke matchet PM04_Bestill og varelinjer pr lev Viser antall, varelinjer pr leverandør, år og og pr mnd innenfor valgte perioden. Leverandør År Måned Varelinjer PM05_Brukere og brukergrp i PM Viser alle brukerne og deres medlemskap i ulike brukergrupper, e-post, default koststed og om aktiv/konto låst BrukerID Brukerens navn E-post Brukergruppe Default koststed Aktiv Konto låst PM06_Endrede brukere PM Rapporten viser endringer (nye, endret og slettet) gjort i denne perioden for PM brukere BrukerID Brukernavn Tidspunkt for endring av Type endring brukernavn e-post roller koststed aktiv Ny bruker Side 3

4 Rapport navn Spørringsbeskrivelse Kolonner i rapporten PM07_Lev. aktivert for innkjøp Rapporten viser alle leverandører som er tilgjengelige for innkjøp via PM, med E-post og om de er katalogleverandør. Leverandør Leverandør nr E-post leverandør leverandør PM08_Rekvisisjon Tar ut en liste som viser rekvisisjon i butikk. Rapporten viser bestillingsnummer, leverandør, rekvirent og rekvisisjonsgodkjenner samt dato og maks beløp Rekvirent Leverandør Rekvisisjonsgodkjenner Rekvisisjonsdato Bestillingsnummer Type inntil PM09_Bestill pr lev. og pr type Beløp pr leverandør og pr bestillingstype. Se rapport PM03 for antall Leverandør År Måned Fritekst Rekvisisjon Total sum pr leverandør PM10_prosesstid Angir prosesstid i sekunder fra anmodning er sendt til godkjenner og til den har fått status bestilt Ordrenummer År Måned sekunder IP01_Faktura statistikk, ant-pr Rapporten viser antall fakturaer pr fakturatype pr mnd fordelt på antall skannet papir, e-post og elektroniske faktura. (Basert på skanne- /innlest dato) År Måned Fakturatype Papir E-post E-faktura Totalt IP01_A_Faktura statistikk Rapporten viser antall fakturaer pr leverandør, pr fakturatype pr mnd fordelt på antall skannet papir, e-post og elektroniske faktura. (Basert på skanne-/innlest dato) Leverandør År Måned Fakturatype Papir E-post E-faktura Total IP02_Matching statistikk Totalt antall ordre- og kontraktsfakturaer (OF og CF) som skulle vært matchet, hvor mange som er matchet, og antall og årsaker til ikke match. (Basert på skanne- /innlest dato) År Måned Leverandør Venter på match Matchet Varemottak mangler Avvik i beløp Bestilling ikke funnet Manuelt matchet eller ikke matchet Kontraktsfaktura feilet Andre årsaker Alle ordreog kontraktfakturaer IP03_eFaktura leverandører Leverandører som har sendt elektroniske faktura i valgte periode. Rapporten viser både antall faktura og fakturasummen (brutto NOK) efaktura Leverandør Side 4

5 Rapport navn Spørringsbeskrivelse Kolonner i rapporten IP04_eFakturaer pr dag Viser antall innleste efaktura pr dag og total sum pr dag (brutto NOK) Innlest dato efaktura pr dag IP05_eFaktura leverandører Viser antall innleste efaktura og totalt fakturabeløp (brutto NOK) pr dag pr leverandør. Innlest dato efaktura Leverandør pr dag pr lev IP06_Skann fakt pr dag Viser antall skannede faktura pr dag - med det totale antall og sum (brutto NOK). Skannet dato faktura pr dag IP07_Skann fakt pr dag pr lev Viser antall skannede faktura pr dag pr leverandør, med sum fakturabeløp (brutto NOK) pr dag pr leverandør. Skannet dato faktura Leverandør pr dag pr lev IP08_Brukere og brukergr.i IP Viser alle brukerne og deres medlemskap i ulike brukergrupper, e-post, overordnet og om aktiv/konto låst BrukerID Brukerens navn E-post Brukergruppe Overordnet Aktiv Konto låst IP09_Endrede brukere IP Rapporten viser endringer (nye, endret og slettet) gjort i denne perioden for IP brukere BrukerID Brukernavn Tidspunkt for endring av Type endring brukernavn e-post brukergrupper overordnet aktiv Ny bruker IP10_Fullmakter Viser alle fullmakter med godkjenningsgrense, prioritert flyt, koststedsintervall, prosjekt og konto Navn BrukerID Godkjenningsgr ense Prioritert flyt Koststedsintervall Prosjektintervall Konto-intervall IP11_Endrede fullmakter Rapporten viser endringer gjort i fullmakter i denne perioden av dato BrukerID - BrukerID - ny Beløpsgrense - Beløpsgrense - ny Flyttype - Flyttype - ny Dim 1-3 Dim 1-3 ny Ny autorisasjon IP12_ Forpliktelser Henter ut forpliktelser i IP og PM basert på angitt dato Fakturanr/ Ordrenr Dokument-type Flytstatus Nettosum Bruttosum Dato IP13_Attestant og godkjenner Attestant og godkjenner på fakturaer som er overført eller ligger i sluttkontrollen Fakturadato Fakturanr Bilagsnr Leverandør Attestant Godkjenner Posteringsbeløp Fakturatype Side 5

6 Rapport navn Spørringsbeskrivelse Kolonner i rapporten IPPM01_Vikarer i IP og PM Oversikt over aktive vikarer/stedfortredere i IP og PM Applikasjon Navn Stedfortreder Fra dato Til dato CM01_Kontrakter i BW Matching Rapporten viser kontrakter for valgt periode med leverandør, kontraktsnr, beskrivelse, kontaktperson, om kontrakten er aktiv og fra-til dato (start og sluttdato for kontrakten) Leverandør LevNr Kontraktnr Kontaktperson Aktiv Fra dato Til dato CM01_A - Kontrakter i BW Matching Rapporten viser alle kontrakter som er registrert i Basware Matching med leverandør, kontraktsnr, beskrivelse, kontaktperson, om kontrakten er aktiv og fratil dato Leverandør LevNr Kontraktnr Kontaktperson Aktiv Fra dato Til dato CM02_Kontrakt oversikt med godkjenner Oversikt over godkjennere av kontrakter, med leverandør, kontraktnr, beskrivelse, kontaktperson, godkjenner/kontrollør, kontrakt opprettet av og fratil dato. Leverandør LevNr Kontraktnr Kontaktperson Godkjenner/ kontrollør Kontrakt opprettet av Aktiv Fra dato Til dato Side 6

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Hvordan øke andel av automatisk match?

Hvordan øke andel av automatisk match? Hvordan øke andel av automatisk match? Olav Sørbu. Rådgiver e-handel 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

Registrere rekvisisjon

Registrere rekvisisjon Registrere rekvisisjon Markedsplass Logg på Agresso Self Service Velg Innkjøp i menyen til venstre Klikk på Rekvisisjoner - standard Tast inn eget Ansvar og Teneste Klikk på knappen Gjør innkjøp Og du

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE

BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE BRUKERDOKUMENTASJON ENDURICO OFFICE Dokumentasjonen er utarbeidet av Endurico Media AS Endurico Media AS Side 1 Innledning Brukerdokumentasjonen inneholder beskrivelse av de forskjellige modulene systemet

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,

Detaljer

Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web

Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Spørringer i Agresso Desktop og Agresso Web Arbeidsflyt og Fakturahåndtering Spørring Leverandørfaktura arbeidsflyt pågår Spørring Innkjøpsfaktura arbeidsflyt pågår Spørring Rekvisisjon arbeidsflyt pågår

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

BRUKER DOKUMENTASJON

BRUKER DOKUMENTASJON BRUKER DOKUMENTASJON ENDURICO MEDIA EDITION Abonnments-, Ordre/faktura system spesielt tilpasset annonse fakturering, samt CRM-funksjonalitet for oppfølging av kunder og prospekt. Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

VISMA PROCEEDO PILOT. Evaluering

VISMA PROCEEDO PILOT. Evaluering VISMA PROCEEDO PILOT Evaluering Bjørn-Are Lyngstad og Alice Sporstøl 20. juni 2008 Oppdragsgiver: UNINETT FAS UNINETT FAS Abels gate 5 Teknobyen NO-7465 Trondheim telefon: +47 73 55 79 00 faks: +47 73

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette.

Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt godkjenne og frigi dette. FAKTURERING I PA Ansvarsområde: Naviger: Skjermbilde: Utføres av: Nøkkelhendelse: PA Prosjekt > Hjemmeside Prosjekt > Hjemmeside Registrere hendelser på fakturerbart prosjekt, generere fakturautkast, samt

Detaljer

Systeminnstilling settes under Fil, Systeminnstillinger og kode delsystem.

Systeminnstilling settes under Fil, Systeminnstillinger og kode delsystem. Serviceavtaler: Systemkoder for oppstart Det er en overordnet systeminnstilling som styrer bruk av punkt og deretter en systemkode pr. klient. Begge deler kan du sette selv uten å bestille nye lisensfiler

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

E-skjema for ansatte

E-skjema for ansatte E-skjema for ansatte Hvorfor E-skjema Oppstart av e-skjema Kostnader Presentasjon av elektroniske skjema Oppfølging og feilretting Side 2 E-skjema gir nye muligheter Bedre kvalitet Effektiv ressursbruk

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 12.03.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

1. I NNKJØP...2 2. O PPSETT...

1. I NNKJØP...2 2. O PPSETT... 1. INNKJØP...2 2. OPPSETT... 2 2.1. VALUTA... 2 2.1.1. Oppdater (legg til) en kurs...3 2.2. LEVERANDØRER... 3 2.2.1. Opprette en leverandør...4 2.3. BUDSJETTER...7 2.3.1. Opprette budsjett...8 2.3.2. Budsjetthierarki...

Detaljer