Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem"

Transkript

1 Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem

2 Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte spørsmål E-Læring Innlogging Kursevaluering

3 Formål med dagen Lære hvordan man finner frem i innkjøpssystemet, hvordan man kan gjøre katalogkjøp, fritekstkjøp, benytte planfunksjonalitet og utføre varemottak Lære mer om hvordan bestillings- og fakturaprosessen nå knyttes mer sammen og konsekvenser av det Være en oppstartshjelp før du skal ta i bruk innkjøpssystemet

4 Anskaffelser - regelverk Grunnleggende regler: Alle anskaffelser > NOK ex mva: SKAL skje gjennom anbudsprosess v/innkjøpsseksjonen Alle anskaffelser > NOK ex mva: Skal konkurranseutsettes Dokumenteres ved Forenklet anbudsprotokoll FØR bestilling sendes Innkjøper skal verifisere om anbud er ok ved kjøp > NOK Eneste unntak fra disse reglene: Dekket av gyldig rammeavtale Alle anskaffelser < NOK ex mva: Skal konkurranseutsettes (vesentlighetsprinsippet) Ingen dokumentasjonskrav Eneste unntak fra disse reglene: Dekket av gyldig rammeavtale Alle anskaffelser, uansett sum, skal gjøres i bestillingssystemet

5 Arkiveringsrutiner anskaffelser mellom kr og Henvisning til ephorte nr skal legges inn i bestillingen (i feltet Beskrivelse ) eller Hvis enheten ikke har etablert rutine for bruk av ephorte: kontrakt/tilbud, protokoll og attester vedlegges bestillingen i bestillingssystemet

6 Ved inngåelse av avtale med leverandør: Meld inn ny avtale og ny leverandør til Opprett bestilling i Bestillingssystemet og legg kontrakt/tilbud, protokoll og attester (andre interne dokumenter relatert til saken lagres lokalt).

7 LEVERANDØR Innkjøpsprosess Innkjøper (IS) over Innkjøper over Innkjøper Tilsatte (behovshavere) Rekvirent (systemrekvirenter) eks. IT utstyr BDM (Godkjenner) Kjøp over (utenfor RA)

8 Innkjøps- og fakturaprosess Rekvirent Oppretter anmodning i innkjøpssystemet Vare levert, varemottak utføres - ATTESTERER for betaling av faktura Kontrollere/ tilføye Sjekker kontostreng og om det er midler til kjøpet Fakturasystem: Manuell matching av faktura mot bestilling BDM Godkjenne anmodning i innkjøpssystemet Fakturasystem: Godkjenning av faktura Innkjøper Leverandør Innkjøper mottar anmodningen, sjekker, kompletterer og sender ut denne Anmodning omgjort til bestilling og sendt leverandør (fax/epost/xml) Nei/Avvik: - Alle delfakturaer - Fakturabeløp avviker fra bestilling -Mottak mangler -Bestilling manuelt lukket -Kostnadssplitt angitt -Anleggs- og utstyrsregistrering Spesielt ved plankjøp (4øyne ): -Plangodkjenner har gjort varemottak Avvik Regnskap Faktura mottas og matches mot bestilling OK? Ja Utbetaling og regnskapsføring

9 Fakturering Unikt ordrenummer per bestilling Leverandør skal merke faktura med det unike ordrenummeret To typer behandling av faktura: Automatch (faktura går direkte til utbetaling uten videre behandling i fakturasystemet når faktura stemmer med bestilling, avvik på kr tolereres) Manuell Match (ved avvik mellom bestilling og faktura blir faktura sendt til fakturabehandler for manuell matching, informasjon fra innkjøpssystemet hentes til fakturasystemet for assistanse i behandlingen av faktura) For kontroll med fakturaer må man ta ut webrapporter! Webrapporter inkl. nå også ordrenummer fra bestilling

10 UiOs kontostreng Artskonto (art) beskriver hva slags kostnad/inntekt det er. Kontostreng (art, sted, prosjekt, tiltak) - beskriver hva som er kjøpt av hvem til hvilket formål. Bruk av korrekt kontostreng er en betingelse for å få UiOs regnskap, budsjett og tilhørende rapporter til å gi et mest mulig korrekt bilde av UiO. Hvor finner jeg dette kodeverket? konomi/skjema/ Den som har meldt behovet for bestillingen må informere om prosjekt, sted og ev. tiltak

11 Kostnad / Investering? Kostnad: Driftskjøp bruk artsgruppe 6 eller 7 Investering: Hovedregel: bestillingen har verdi over kr og levetiden forventes å være 3 år eller mer bruk artsgruppe 12 Unntatt: Alt datautstyr, kontormøbler og kontorutstyr (uansett beløp) SKAL føres på 12xx (pool-tilnærming) Konsekvenser ved feilkontering (feil i regnskapet, kontrollprogram, ompostering, økonomikonsulenten blir sint, får ekstrajobb å korrigere posteringene)

12 Merverdiavgift Merverdiavgiften omtales ofte som moms/mva, og er en generell omsetningsavgift på forbruk av produkt og tjenester som forbrukerne skal betale til staten MVA-satser: Generell sats : 25 prosent Mat : 14 prosent (serveringstjenester 25 prosent) Overnatting og persontransport: 8 prosent I innkjøpssystemet: Katalogbestilling systemet henter mva-satsen fra varen Fritekstbestilling bruker må selv sette inn merverdiavgiften manuelt ved bruk av mva-satsene (se over)

13 Fradragskode mva Dette feltet skal nesten aldri brukes, kun ved ytterst få tilfeller, og kun etter avklaring med Regnskap: Ved kjøp av varer for direkte videresalg Ved tjenestekjøp fra utlandet NB! Hvis man mener at det man bestiller er noe som kommer inn under unntakene, så må økonomikonsulenten eller Regnskapsseksjonen kontaktes.

14 Om rekvirentrollen, systemmuligheter 1. Lage anmodning, dvs. definere behov på vegne av seg selv eller andre Katalogkjøp Punchout (ekstern katalog) Fritekstkjøp (kan ikke mikse friktekstlinjer med kataloglinjer) 2. Kontrollere andres anmodninger 3. Kan utføre søk og ta ut rapporter 4. Kan bruke planer (delegert budsjett og godkjenningsmulighet). 5. Utføre varemottak

15 Om rekvirentrollen, ansvar Lage anmodninger, også for ansatte som ikke er brukere Kjenne til organisering og rutiner for anskaffelser ved egen enhet Kjenne til segmentene i kontostrengen Utføre varemottak slik at fakturaprosess ikke stopper unødvendig Produktkunnskap Kjenne til UiOs rammeavtaler Må kjenne til reglene for offentlige anskaffelser (terskelverdier m.m.) Må kjenne til reglene for anleggs- og utstyrsregistrering

16 Oppgave 1 - Katalogkjøp 1) Logg på innkjøpssystemet 3 felt fylles ut 2) Sjekk hvilke enheter dere kan lage anmodninger for 3) Lag et katalogkjøp fra Xerox, kjøp 2 typer kopi papir, 4 kartonger av hver type (2500 arks pakker) 4) Send anmodningen til godkjenning 5) Søk frem din anmodning i Mine anmodninger

17 Om produktgruppe Fritekstkjøp må kodes av rekvirent Klassifisering av kjøp basert på UNSPSC koder i 4 nivå De 400 overordnede er benyttet i løsningen, dvs. nivå 1 og 2 Klikk for Brosjyre, Klikk for Norske koder, Klikk for Søk Søk finner du også i innkjøpssystemet under Hjelp-Innkjøpsrutiner. Kataloger er kodet fra leverandør (katalogbestillinger får automatisk satt produktgruppe) Benyttes til oppfølging og forbedring NB! Når du setter koden, velg + tegnet i treet for å utvide slik at du får anledning til å se og velge kategori på laveste nivå, og ikke en moderkategori. Du velger kategori ved å klikke på selve navnet. Dette er kritisk ift senere analysemuligheter.

18 Oppgave 2 - Fritekstbestilling 1. Lag en fritekstbestilling til Lyreco 2. Du skal endre leveringsadressen for bestillingen 3. Bestill 2 produkt,10 stk av hvert produkt 4. Send anmodningen til godkjenning

19 Oppgave 3 Fullt Varemottak Åpne varemottaksbildet Åpne bestillingen fra oppgave 1 Registrer en klage Motta alle varene du bestilte i oppgave 1 Legg inn mottaksdato i går

20 Oppgave 4 Delvis varemottak Åpne varemottaksbildet fra Mine oppgaver Motta 6 stk av hvert produkt du bestilte i oppgave 2 Søk opp bestillingen under mine anmodninger og sjekk den ut. Hvem godkjente bestillingen? Hvordan ser bestillingsskjemaet ut? Hvordan er varelinjene kontert?

21 Lukke eller annullere bestilling? Lukke benyttes når det ikke kommer noe mer leveranser på en bestilling, selv om det gjenstår noe. Man har med andre ord fått en bekreftelse på at restleveransen aldri vil bli levert. Annullere bestilling skal gjøres når man er enig med leverandør om at bestillingen skal kanselleres. Dette skjer typisk når leverandøren sender en ordrebekreftelse med betydelige avvik Annulleringen gjelder kun i innkjøpssystemet. Du må alltid i tillegg forsikre deg om at dette bekreftes overfor leverandøren. Det sendes ikke ut noen annullering fra selve systemet.

22 Oppgave 5 Annullere mottak/lukke bestilling Annuller mottaket du gjorde i oppgave 4 Det viser seg at det var 8 stk av hvert produkt som var levert, motta 8 stk av hvert produkt Du blir enig med Lyreco at det ikke er behov for flere av produktene på denne bestillingen (inkl. i neste bestilling) Lukk bestillingen Legg inn forklaring på hvorfor du lukker. Søk opp bestillingen under Mine anmodninger og sjekk den ut. Er din lukkebegrunnelse registrert i historikken?

23 Plankjøp Delegering av budsjett til navngitte personer slik at anmodningen kan godkjennes av rekvirenten eller innkjøperen selv (slipper å gå innom BDM) Dersom plangodkjenneren også utfører varemottaket på bestillingen utført på plan, vil faktura sendes til godkjenner for ny godkjenning selv om den matcher bestillingen 100%. Dette for å sikre 4 øyne-prinsippet Plankjøp bør organiseres og ledes sentralt ved enheten slik at det er et system på bruken av planer Ved avgrensninger på plan er det viktig å ikke gjøre begrensinger på leverandør utover avtalens gyldighetsperiode

24 Plankjøpsprosessen Rekvirent Åpner plan og oppretter anmodning i innkjøpssystemet Vare levert, varemottak utføres Kontroll/ tilføye? Fakturasystem: Manuell matching av faktura mot bestilling BDM Godkjenner plan Fakturasystem: Godkjenning av faktura Innkjøper Leverandør Lager plan med x antall budsjetter Innkjøper mottar anmodningen, sjekker, kompletterer og sender ut denne Anmodning omgjort til bestilling og sendt leverandør (fax/epost/xml) Nei/Avvik: - Alle delfakturaer - Fakturabeløp avviker fra bestilling -Mottak mangler -Bestilling manuelt lukket -Kostnadssplitt angitt -Anleggs- og utstyrsregistrering Spesielt ved plankjøp (4øyne ): -Plangodkjenner har gjort varemottak Regnskap Faktura mottas og matches mot bestilling OK? Ja Utbetaling og regnskapsføring

25 Plankjøp, lage og godkjenne plan Plan kan kun godkjennes av vanlige Godkjennere Man kan ikke kjøpe mot engangsleverandør på plan Planene er i nettobeløp Planene opprettes av innkjøpere og sendes til godkjenner på lik linje med en anmodning

26 Oppgave 6 Gjennomføre et plankjøp Åpne opp plan angitt av instruktør Gjennomfør et kjøp mot planen. Bestill kaffe og kaker til neste møte. Send anmodningen til instruktør for bestilling Hvordan kan du se at nå er systemet i planmodus, alle anmodninger jeg nå oppretter vil gå mot denne planen?

27 Oppgave 7 Søk etter mine anmodninger Søk frem alle anmodninger du har laget, åpne en! Søk frem anmodninger som er i status Mottatt Søk frem en anmodning basert på beskrivelse

28 Rapporter Rapporter lages hver gang eller man kan lagre søkekriteriene for gjenbruk Søkekriterier fra både hode og linjer kan benyttes Rapporten kan vises aggregert eller per varelinje Fra rapporten kan man klikke seg inn på bestillingene Rapportene kan lagres til en kommaseparert fil (.csv) som kan tas opp i Excel

29 Rapporter 1 Velg organisasjon(er) du vil se transaksjonene for 2 Om du vil se alle underliggende enheter krysser du av her 3 Hvem sine anmodninger vil du se? Her kan du søke basert på hvem som er eier, kontrollør, godkjenner eller innkjøper på anmodningen. 4 Utelukk en del anmodninger ved å fjerne avhukingen Alle. Avbrutt betyr annullerte bestillinger. Lukkede vil synes gjennom Mottatt. 5 Du kan sette et datointervall for når anmodningene f.eks. er opprettet, godkjent, bestilt og 8 andre statuser for å snevre inn søket. 6 Begrens søket til bestillingslinjer innen en produktgruppe. Hak av Inkluder undergrupper dersom du vil ha med undergrupper til valgt produktgruppe. 7 Avgrens søket til katalogprodukter, punchout eller fritekstkjøp 8 Her kan du velge hvilken faktureringsstatus som skal gjelde for bestillingslinjen. Statusen Delvis fakturert betyr at det er foretatt vellykket match på deler av bestillingslinjen. Statusen Ikke fullstendig fakturert tar i tillegg med linjer hvor en match er mislykket slik at faktura er sendt på flyt for manuell match. 9 Begrens søket til bestillingslinjer hvor det er registrert klage ved varemottak. 10 Begrens søket til en gitt posteringsstreng 11 Begrens søket basert på hva som står på linjen i Påkrevd dato - feltet eller faktisk leveringsdato. Bekreftet dato benyttes ikke ved UiO. 12 Rapporten som kommer ut kan dras sammen til å ikke vise alle linjene men for eksempel antall linjer og verdi per leverandør. 13 Basert på de kriteriene du har satt ellers i rapporten kan du her velge hvilke antall og verdier som skal vises på rapporten. Velger du opprinnelig vil opprinnelig bestillingsbeløp bli vist. Velger du mottatt vil verdi og antall av det som er mottatt bli vist. Uansett hva du velger i denne valglisten vil du altså på rapporten få ut de samme linjene, men antall og verdi vil justeres ut ifra statusen du her har valgt. 14 Du kan klikke deg mellom søkekriteriene og rapporten

30 Oppgave 8 Lage en rapport Lag en rapport Din enhet (1) Eier er deg (3) Skal være mottatt (4) Åpne en av bestillingene Gå deretter tilbake til rapporten Åpne rapporten i Excel Lagre søke kriteriene for senere bruk

31 Varsler på e-post Påminnelser om oppgaver i Innkjøpssystemet sendes på e-post: Når du har en anmodning til godkjenning(purr for godkjenning etter 2 døgn) Når du har en godkjent anmodning du skal bestille(purr til innkjøper etter to døgn) Til eier om returnert anmodning etter 3 døgn ved manglende godkjenning Til varemottaker både når faktura kommer før varemottak og etter at leveransen er ti dager over dato. Til bruker av plan når en plan du er satt opp som bruker av er godkjent Til godkjenner av plan når en ny plan er sendt for godkjenning. Til eier når en anmodning forkastes

32 Brukerstøtte 1. linje support Superbrukere og LIA er 2. linje support Klassifisering av henvendelsen Brukerstøtte Brukerfeil Systemfeil Teknisk feil Endringsønske Mulighet til å følge henvendelsen igjennom link i returmail (ref.: 3. linje support Regnskapsseksjonen

33 Innkjøpssystemets webside

34 Kursevaluering Vi bruker evalueringen aktivt Til å forbedre opplevelsen for de neste kursdeltakerne Til å få en bekreftelse for oss selv på hva vi gjør bra Takk for i dag og Lykke til!

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015

UNIVERSITETET I OSLO Universitetsdirektøren. Rundskriv. Regnskapsavslutning 1T2015 Rundskriv Regnskapsavslutning 1T2015 Innhold UNIVERSITETET I OSLO 1.0 ENDRINGER, TIDSFRISTER OG ARBEIDSFLYT... 2 1.1 ENDRINGER I RUNDSKRIVET... 2 1.2 TIDSFRISTER FOR REGNSKAPSAVSLUTNINGEN... 3 1.3 AVSLUTNING

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011 Jon A Kveen SSØ Hamar Senter for statlig økonomistyring Side 1 1) STATUS Side 2 Fra og med 1.1.2011 tilbyr SSØ e-handel som en del av sin

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Agresso innkjøp/ehandel: Rekvisisjoner/innkjøpsordre i Agresso Self Service Økonomisenteret oktober 2013 Innholdsfortegnelse: Rekvisisjonsbildet i Agresso innkjøp 3 Rekvisisjon for

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Ledere HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Ledere Side 2 - Pålogging Side 3 - Velge roller Side 4 - Struktur Side 8 - Lese besvarelser Side 10 - Legge ut undersøkelser/ medarbeidersamtale Side 15 - Fag/Handlingsplan

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 30. mai

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF www.pwc.no Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF ENDELIG 22. mai 2013 Click icon to add picture Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 1.1 OPPDRAGET... 2 1.2 RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER... 2 2 OM OPPDRAGET...

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE AD-TRAVEL Elektronisk reise HORDALAND FYLKESKOMMUNE Brukerveiledning Elektronisk reise 1 Pålogging... 3 Brukerveiledning/brukerstøtte... 3 Hjelp-funksjonen i AD Travel... 3 E-læring... 4 Aktuelle dokumenter...

Detaljer