Hvordan øke andel av automatisk match?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan øke andel av automatisk match?"

Transkript

1 Hvordan øke andel av automatisk match? Olav Sørbu. Rådgiver e-handel Direktoratet for økonomistyring Side 1

2 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013 Vanligste årsaker til at Ordrefaktura og Kontraktsfaktura ikke matcher Tiltak for å øke matcheandelen Side 2

3 Hva er automatisk matching? Automatisering av prosessene rundt attestering og godkjenning av en faktura. Forutsetninger for automatisering: Prosessene kan automatiseres når faktura stemmer med hva som er avtalt i bestillingen eller i kontrakten Bestilling attestert og godkjent Kontrakt attestert og godkjent Side 3

4 Manuelle prosesser som kan automatisere Attestering av faktura og godkjenning av faktura Side 4

5 Hva er matching i Basware? Innholdskontroll av faktura Kontrollerer obligatoriske felter * Matching av faktura mot bestilling kontrakt Ukjent leverandør Ukjent bankkontonummer Avvik havner i forkontrollen Nøkkel: Bestillingsnummer Kontraktsnummer (CMXXXX) Kontrollere Matche faktura at varemottak faktura er i utført plan ved på bestilling planbasert kontrakt Kontrollere Matche faktura fakturasum mot budsjett mot verdi ved budsjettbasert på varer som er kontrakt bestilt og mottatt Validere faktura mot toleransegrensene fastsatte toleransegrenser i kontrakten Kontrollere Kopiere posteringsdata godkjenner fra av kontrakt bestilling faktura fortsatt er aktiv og har BDM Kopiere Kontrollere posteringsdata godkjenner fra av bestilling kontrakt til fortsatt faktura er aktiv og har BDM Overføring av godkjent faktura til sluttkontrollen Side 5

6 Innholdskontroll - Eksempel Kontroll av obligatoriske felter * Side 6

7 Eksempel - Kontraktsmatching Matche fakturasum mot fakturaplan i kontrakten Side 7

8 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013 Vanligste årsaker til at Ordrefaktura og Kontraktsfaktura ikke matcher Tiltak for å øke matcheandelen Side 8

9 Andel faktura med automatisk Match hittil 2013 (alle virksomheter) 80,0 % 70,0 % 60,0 % 69,1 % 65,5 % 50,0 % 49,6 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % Andel Ordrefaktura med automatisk match Andel Kontraktsfaktura med automatisk match Andel Faktura med automatisk match - Ordrefaktura og Kontraktsfaktura Side 9

10 Andel faktura med automatisk match (antall alle virksomheter) Figuren viser andel (antall) fakturaer med automatisk match (ordrefaktura (OF) og kontraktsfaktura (CF)) per måned samlet for alle virksomheter, sammenlignet med foregående år. Grunnlaget for denne målingen er hentet fra følgende Basware IP Monitor rapporter: - IP02_Matching statistikk. Med automatisk match menes alle fakturaer som er matchet mot enten bestilling eller kontrakt uten at bruker gjør manuelle endringer i prosessen. Det vil si at den skal gå direkte til sluttkontroll i Basware IP. (F13) 10

11 Hva er den vanligste årsaken til manglende match på ordrefaktura? Side 11

12 Årsaker til manglende match Ordrefaktura 13,2 % Faktura matchet mot bestilling 8,5 % Faktura stemmer ikke med reglene 9,2 % 69,1 % Ukjent bestillingsnummer på faktura Manglende varemottak Side 12

13 Tiltak - Utfør varemottak (13,2%) Gjør varemottak når varene ankommer! Gi beskjed til dine varemottakere at e-post om manglende varemottak må følges opp Kystverket har få avvik her. Erfaringer hvorfor? Side 13

14 Faktura stemmer ikke med reglene (9,2%) Årsak: Fakturasum utenfor toleransegrensene Samlefaktura, delfakturering Feil pris på vare, feil rabatt, tilleggsvarer på faktura, frakt, gebyrer, Side 14

15 Eksempel prisavvik Avvik på 350 kr.toleransegrense kr Årsak: Avtalt rabatt er større enn faktisk rabatt. Faktura: Bestilling: Side 15

16 Tiltak Fakturasum stemmer ikke med reglene Tiltak: Prisavvik. Kontakt leverandør og få riktig pris på varene. Bra at slike avvik fanges opp! Bruk samhandlingsavtale med leverandør Det skal ikke sendes samlefaktura Det skal sendes en faktura pr. bestilling selv om leveransen deles opp delleveranser Leverandør kan ikke legge på tilleggslinjer på en ordre Avtaleprodukter skal gjøres tilgjengelig i Roundtrip/Punhout løsningen slik at avtaleprodukter blir et naturlig førstevalg ved handel fra leverandør. Osv. Side 16

17 Samhandlingsavtale nytter! I ny Punchout løsning fra Move AS, så er «Avtalesortiment» egen mappe. Side 17

18 Ukjent bestillingsnummer på faktura (8,5%) Avvik: Faktura har stoppet i forkontrollen grunnet manglende / ukjent referanse/ obligatoriske felter. Kontraktsnummer eller bestillingsreferanse på vedlegg Regnskapsbruker har endret grunndata og deretter og sendt faktura på «Automatisk utsendelse (nytt matcheforsøk). Matching har feilet grunnet feil kombinasjoner av fakturatyper (OF, CF, KF) og referanser: Side 18

19 Her skulle fakturatype vært satt til OF for automatisk utsendelse Kontraktsnummer skal legges i feltet «Kontraktsnummer» i Basware. Side 19

20 Tiltak Kontakte leverandør som ikke merker bestilling korrekt Opplæring i forkontroll Feilscanning EFB som ikke fanger opp CM nummer/ bestillingsnr. Informere EFB om avvik. Side 20

21 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013 Vanligste årsaker til at Ordrefaktura og Kontraktsfaktura ikke matcher Tiltak for å øke matcheandelen Side 21

22 Årsak til manglende match - Kontrakt 1,4 % 1,4 % 3,4 % 4,9 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % Faktura matchet mot kontrakt Fakturabeløpet er ikke innenfor toleransen Fakturadatoen er ikke innenfor toleransen. Kontrakten er ikke funnet 17,0 % 49,6 % Maks. antall fakturaer for kontrakten er overskredet Kontrakten ble ikke godkjent av alle godkjennere. Matching mislyktes. Årsbudsjett var overskredet. Kontrakten er allerede fakturert 17,5 % Det oppstod en uventet feil ved behandling av fakturaen. Matching mislyktes. Månedlig budsjett var overskredet. Side 22

23 Avvik og tiltak Avvik: Fakturadatoen er ikke innenfor toleransen (17,0 %) Tiltak: Avtal fast faktureringsdato eller forfallsdato med leverandør. Erfaring fra brukere tilsier at forfallsdato matcher best. Side 23

24 Avvik og tiltak Kontraktsmatching Avvik: Fakturabeløpet er ikke innenfor toleransen (17,5 %) Årsak/ tiltak: Analyser årsak til hvorfor beløp på faktura ikke stemmer med fakturabeløp i plan. Faktura stemmer første halvår, men deretter er avtale indeksregulert. Oppdater plan Variabelt beløp på faktura. Revurdere om faktura er egnet for kontraktsmatching. Andre ikke avtalte kostnader med på faktura. Side 24

25 Avvik og tiltak Budsjettbasert kontrakt Avvik: Maks. antall fakturaer for kontrakten er overskredet (3,4 %) Tiltak: Kontroller at leverandør ikke sender for mange faktura. Oppdater kontrakten din Avvik: Matching mislyktes. Årsbudsjett/månedlig budsjett var overskredet. (2,4 %) Tiltak: Avklar årsak til at budsjett er overskredet. Oppdater kontrakten din Side 25

26 Andre avvik og tiltak - Kontraktsmatching Avvik: Kontrakten er ikke funnet (4,9 %) Årsak: «Gyldig til dato» på kontrakt passert Tiltak: Kontroller at avtalen fortsatt gjelder. Forleng avtalen i BW. Side 26

27 Avvik og tiltak Kontraktsmatching Kontrakten ble ikke godkjent av alle godkjennere (1,4 %) Få kontrakten godkjent Side 27

28 Andre avvik og tiltak - Kontraktsmatching Avvik: Kontrakten er allerede fakturert (1,2 %) Tiltak: Avklare om det er dobbeltfakturering. Avtale faste forfallsdato/faktureringsdatoer Krediteringer må sendes som vanlig kostnadsfaktura. Avvik: Det oppstod en uventet feil ved behandling av fakturaen. (1,1 %) Tiltak: Tja. Side 28

29 Mål for presentasjonen Få en forståelse for hva automatisk matching innebærer Kjenne til de hyppigste årsakene til at Ordrefaktura og Kontraktsfaktura ikke matcher Kjenne til tiltak for å øke matcheandelen Side 29

30 Takk for meg! Side 30

31 Supporting Slides Side 31

32 Hvordan fungerer Basware Matching? - Kladd Validering av faktura (preprosessering) Ukjent leverandør Manglende forfallsdato Ukjent bankkontonummer OM Filter Sette egne kriterier for hvilke faktura som skal matches (ikke i bruk) Knytte faktura mot Matchekategori Matche hodenivå Side 32

33 Hvordan fungnere basware Matching - Kladd Knytte faktura til bestilling som skal matches Selskap, leverandør, bestillingsnummer Validere faktura mot bestilling Kontrollere at varemottak er utført Kontrollere fakturasum mot verdi på varer som er mottatt innenfor satte toleransegrenser Kopiere posteringsdata fra bestilling til faktura Kontrollere at godkjenner er aktiv/fullmakter Kontroll av at bestilling er bekreftet av tilsatt med Budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) Side 33

34 BW Matching og Statussammendrag Side 34

35 BW Matching Detaljert informasjon Side 35

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar

Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011. Jon A Kveen SSØ Hamar Presentasjon av e-handelstjenesten til SSØ for kundeforum 2011 Jon A Kveen SSØ Hamar Senter for statlig økonomistyring Side 1 1) STATUS Side 2 Fra og med 1.1.2011 tilbyr SSØ e-handel som en del av sin

Detaljer

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER

HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER HURTIGGUIDE E-HANDEL FASTE KOSTNADER Hensikten med denne veiledningen Denne veiledningen har til hensikt å gjøre rede for bestillingsrutinen for registrering av ordre for faste kostnader via Agresso e-handel,

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 30. mai

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE

Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Standardisering i byggevarebransjen EDI ERP GUIDE Beskrivelse av prosesser i byggevarebransjen, sammenhengen mellom disse og innholdet i EDI-meldinger, for implementering i ERP-systemer Revidert 18. januar

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2009.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice

Fakturakontroll BRUKERVEILEDNING. tn:billing&invoice BRUKERVEILEDNING tn:billing&invoice Fakturakontroll SHIPMENTS Manage Område tn:billing&invoice Funksjon Invoice Control Kort beskrivelse Kontroll av transportfaktura vs kalkulert pris på sending. Dato

Detaljer

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kredittsalg. Ordreregistrering og fakturering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kredittsalg Ordreregistrering og fakturering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kredittsalg (OF14) 04.11.2013 AaGH 1.1 Revidert 28/04/2014 BDR 2.0 Lagt

Detaljer

Leverandørbestillinger

Leverandørbestillinger Leverandørbestillinger Dokumentasjon for bruk av bestillingsprogrammene med fokus på bestilling til leverandør Page 2 of 30 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Leverandørbestillinger

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Kurs i bestillingssystemet Basware PM

Kurs i bestillingssystemet Basware PM U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kurs i bestillingssystemet Basware PM Basware PM? Basware PM (Purchase Management) er UiB og Uni Researchs verktøy for å registrere og forhåndsgodkjenne alle bestillinger

Detaljer

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CS-Web Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2

Innholdsfortegnelse. Online EDB AS Support 73 96 25 29 Side 2 Innholdsfortegnelse Selge ny kontrakt... 3 Registrering av kontraktfrys... 6 Bytte tilbud på en AvtaleGiro-kunde... 7 Sende SMS til en kunde... 7 Oppsigelse av kunde... 8 Online EDB AS Support 73 96 25

Detaljer

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Page 1 of 17. CS-Mobile. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Page 1 of 17 CS-Mobile Page 2 of 17 VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 CS- Mobile 01.11.2011 IRT 1.1 Revidert 28.04.2014 BDR INNHOLDSFORTEGNELSE VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03 Releasenotes Visma AutoCollect Versjon 3.03 Sist revidert: 09.05.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOCOLLECT 3.03... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice

Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice Brukerveiledning - Spekter Online for SuperOffice 1. Beregningsmenyen 2. Bestillingsmenyen Hovedmenyen i Spekter Online er delt opp i 2 deler og består av Beregningsmenyen og Bestillingsmenyen som du kan

Detaljer

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Innhold Fakturering... 3

Innhold Fakturering... 3 i Innhold Fakturering... 3 Innledning.... 3 Innstillinger... 3 Ordre/Fakturering verktøylinje.... 4 Kjøreplan fakturering... 5 Oppdater kontraktstatus.... 5 Oppdater Kundenes aktiv/inaktiv-status... 6

Detaljer