Basware Invoice Processing ThinClient 5.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Basware Invoice Processing ThinClient 5.0"

Transkript

1 Basware Invoice Processing ThinClient 5.0 Hurtigguide Innføring Dette dokumentet inneholder instruksjoner for å utføre de vanligste brukeroppgavene. Den elektroniske hjelpen inneholder mer detaljerte opplysninger om bestemte oppgaver og dekker eventuelt andre oppgaver som ikke finnes i denne veiledningen. ThinClient er et lettere, nettleserbasert klientprogram for postering, kontroll og godkjenning av fakturaer, og krever ikke installering på en arbeidsstasjon. Prosessoversikt Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 1

2 Definere brukerinnstillinger Før du begynner å bruke programmet til fakturabehandling, vil du kanskje definere noen standardinnstillinger som angir utformingen av skjermbildet Mottatte fakturaer, eller angi et passord for godkjenning av fakturaer. Du kan også angi en stedfortreder ved eventuelle fremtidige fravær fra arbeidet. Definere brukerinnstillinger Skjermbildet (Brukerinnstillinger) Utheve forfalte fakturaer: Hvis du ønsker at forfalte fakturaer (fakturaer som forfallsdatoen er passert for) skal utheves i skjermbildet Mottatte fakturaer, merker du av for Utheve forfalte fakturaer. Når du skal bruke denne funksjonen, må også kolonnen Forfallsdato være synlig i skjermbildet Mottatte fakturaer. Dette angis av systemadministratoren. Vise fakturabilder: Hvis du vil vise fakturabilder på skjermbildet Mottatte fakturaer, velger du avkrysningsboksen Vis fakturabilde. Klikk (Vis bilde) på verktøylinjen for å vise fakturabildet i et nytt vindu. Vise den siste kommentaren: Hvis du vil vise den siste kommentaren som er lagt til en faktura på skjermbildet Mottatte fakturaer, velger du avkrysningsboksen Vis siste kommentar. Vær oppmerksom på at den siste kommentaren ikke kan vises i skjermbildet Arkiv. Stille inn godkjenningspassord Skjermbildet (Brukerinnstillinger) Kun brukere med godkjenningsrettigheter trenger å oppgi godkjenningspassord. Når du godkjenner den første fakturaen etter å ha åpnet programmet, kan du bli bedt om å skrive inn et godkjenningspassord for å bekrefte din identitet. Angivelse av godkjenningspassordet brukes hvis dette er angitt i systeminnstillingene. Programmet vil da automatisk be deg om å angi et passord hvis du ikke allerede har gjort det. Avhengig av systeminnstillingene kan du også bli bedt om å endre godkjenningspassordet etter et bestemt tidsrom. I så fall blir du bedt om å endre passordet når du godkjenner en faktura. Passordet kan bare inneholde bokstaver og/eller tall. Spesialtegn er ikke tillatt. Passordet må inneholde 5 til 10 tegn. Angi godkjenningspassord: 1. Klikk på knappen Angi godkjenningspassord. 2. Skriv det nye passordet i feltet Nytt passord, og bekreft det ved å skrive det igjen i feltet Bekreft nytt passord. 3. Klikk på OK for å lagre det nye passordet. Tips! Hvis du vil endre passordet senere, klikker du på knappen Angi godkjenningspassord. Skriv inn det gamle passordet i feltet Gammelt passord, og definer et nytt slik det er beskrevet ovenfor. Hvis du har glemt passordet eller har problemer med å angi det, tar du kontakt med systemadministratoren. Administrere stedfortrederinnstillinger Skjermbildet (Brukerinnstillinger) Du kan angi en stedfortreder for behandling av fakturaer mens du er på ferie, bortreist eller av andre årsaker ikke kan behandle fakturaene dine. En Basware Invoice Processing Master bruker kan også angi stedfortredere for deg. Fakturaene dine blir da automatisk omdirigert til personen du har valgt som stedfortreder. Når fakturaene blir sendt til en stedfortreder, blir en kopi av fakturaen også lagret i ditt personlige arkiv. Definere stedfortrederinnstillinger Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 2

3 Skjermbildet (Brukerinnstillinger) Stedfortrederinnstillingene du har foretatt i ThinClient kan vises og redigeres (for eksempel aktiveres) i Basware Invoice Processing Master. Når du legger til en stedfortrederinnstilling, må du huske å aktivere den. Ellers sendes ikke fakturaene til dine stedfortredere. Legge til en stedfortrederinnstilling: 1. Når du skal velge brukeren du vil angi som din stedfortreder, klikker du på ved siden av Stedfortreder feltet. Klikk på navnet til brukeren. Navnet blir satt inn i Stedfortreder feltet. 2. Når du skal velge en tidsperiode for stedfortrederbehandling, klikker du ved siden av feltene Startdato og Sluttdato. Velg datoene fra kalenderne. Legg merke til at startdatoen ikke kan være før dagens dato og at startdatoen må være innenfor de neste 3 månedene fra dagens dato. 3. Når du skal aktivere stedfortrederinnstillingen, merker du av for Aktivert. Hvis denne avkrysningsboksen ikke er valgt, blir innstillingen lagt til, men er ikke aktivert. Hvis de oppgitte datoene ikke er gyldige, får du en melding om dette. 4. Hvis du vil fjerne det som er skrevet i feltene, klikker du på Avbryt. 5. Klikk på Angi en stedfortreder for å lagre innstillingen. Stedfortrederinnstillingen vises under knappen Angi backup person. Hvis du aktiverer innstillingen, vises et avkrysningsmerke i avkrysningsboksen i kolonnen Aktivert. Aktivere stedfortrederinnstillinger Skjermbildet (Brukerinnstillinger) Aktivere en stedfortrederinnstilling: 1. Klikk på ved siden av innstillingen. 2. Merk avkrysningsboksen Aktivert. 3. Klikk på Angi en stedfortreder. Et avkrysningsmerke vises i avkrysningsboksen i kolonnen Aktivert. Endre personlige innstillinger Du kan gjøre følgende for å tilpasse skjermbildet Mottatte fakturaer. Endre rammeposisjonene mellom fakturabildet, fakturadatakategoriene, fakturalisten og posteringsarket ved å dra med musen. Velg en standardfakturadatakategori. Klikk på en av følgende kategorier for å gjøre dette: Fakturahistorikk, Grunnlagsdata, Kommentarer, Vedlegg eller Angi sirkulasjon til informasjon. Sorter fakturalisten. Klikk på kolonneoverskriftene for å gjøre dette. Angi zoomstørrelsen for fakturabildene. For å gjøre dette, klikk på knappene over fakturabildet. Når du har forandret på disse innstillingene, opprettholdes de selv om du lukker programmet og åpner det på nytt. Innstillingene beholdes bare hvis du logger ut av programmet ved å velge (Logg ut) i navigasjonsruten. Innstillingene beholdes ikke hvis du lukker programmet ved å lukke nettleseren. Hvis du vil gjenopprette standard personlige innstillinger, klikker du på knappen Gjenopprett standardinnstillinger i skjermbildet Brukerinnstillinger. og Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 3

4 Postere fakturaer I dette skjermbildet kan du legge til, redigere og slette posteringsdata Posteringsdata fylles ut i samsvar med selskapets interne posteringsinstrukser. Se de neste avsnittene for å få mer informasjon. Posteringsarket kan inneholde enkelte felter som kan redigeres og andre som ikke kan endres, eller hele posteringsarket kan være skrivebeskyttet. Legge til, redigere og slette posteringsdata Du kan ikke redigere verdier som står i kursiv. Legge til, redigere eller slette posteringsdata: 1. Klikk på over posteringsarket. En tom posteringslinje legges til på slutten av listen. 2. Du har følgende alternativer for å legge til eller redigere posteringsdata: Skriv inn verdien i feltet manuelt. Velg en verdi fra en valgliste, hvis feltet har en slik liste. Dobbeltklikk på posteringslinjefeltet for å åpne listen. Kopier forrige posteringslinje. Du gjør dette ved å klikke på posteringslinjen. Slette en posteringslinje. Du gjør dette ved å klikke på posteringslinjen. Slette en verdi fra et felt For å gjøre dette, trykk på TILBAKE tasten på tastaturet. Forskjellen mellom fakturasummen og summen du allerede har postert vises i feltet Differanse over posteringsfeltene. Hvis du vil postere hele gjenværende fakturasum, dobbeltklikker du på det aktuelle Sum feltet. Gjenværende fakturasum vises i feltet Sum og feltet Differanse blir null. i i 3. Trykk på Tabulator tasten til å flytte til neste felt. Avhengig av systeminnstillingene kan det hende at det utføres en automatisk kontroll av posteringsdataene. Hvis du har registrert data som ikke er riktige i følge bestemte valideringsregler, vises verdien i feltet med rødt. Vær oppmerksom på at hvis du oppdaterer skjermen før feil data korrigeres, vil feil verdier gå tapt. 4. For å lagre data som er oppgitt for radene, husk å klikke på Lagre før du lukker skjermbildet. Styre posteringsmaler Formålet med en posteringsmal er å forenkle og automatisere posteringsprosessen i tilfeller der fakturaer inneholder noe av den samme informasjonen. For eksempel kan fakturaene fra en leverandør bli postert på de samme kontiene eller med de samme fakturabeløpene. En posteringsmal kan enten bestå av én enkelt posteringslinje eller flere posteringslinjer. Avhengig av systeminnstillingene kan en mal være tilgjengelig for alle selskaper og leverandører, eller den kan være selskaps eller leverandørspesifikk. Hvis posteringsmalen er ikke leverandørspesifikk, kan den samme posteringsmalen brukes til et ubegrenset antall fakturaer. Malene kan også være private eller felles. Private maler er maler som du har opprettet selv, og som ikke er tilgjengelig for andre brukere. Felles maler er tilgjengelige for alle brukere, og de er opprettet av en Basware Invoice Processing Master bruker. Bruke posteringsmaler Når du legger til posteringslinjer fra en mal under de eksisterende posteringslinjene, må du huske at antall tillatte posteringslinjer kan være begrenset i systemet. Hvis maks. antall er overskredet, får du opp en feilmelding. Bruke en posteringsmal: 1. Klikk på over posteringsarket. Posteringsmallisten åpnes. 2. Du kan vise følgende informasjon om mallisten: Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 4

5 Selskapet, som malen ble laget for. Hvis malen ikke er selskapspesifikk, er dette feltet tomt. Leverandør som malen ble laget for. Hvis malen ikke er leverandørspesifikk, er dette feltet tomt. Hvis du har laget malen selv, vises en hake utenfor kolonnen Privat. I så fall er malen ikke tilgjengelig for andre brukere. Hvis dette feltet er tomt, er malen en felles mal (laget av en bruker av et Master program) og tilgjengelig for alle brukere. Navnet på malen. Sist lagret. Når malen ble laget. Hvis du vil sortere malene i stigende eller synkende rekkefølge, klikker du på kolonneoverskriftene. 3. Som standard er avkrysningsboksen Bytt eksisterende postering valgt. Det betyr at eksisterende posteringslinjer er byttet ut på skjermbildet Mottatte fakturaer. Merk at du ikke kan gjøre dette hvis de eksisterende posteringslinjene inneholder godkjente linjer. Fjern haken for å legge til mallinjer uten å slette eksisterende linjer. De nye mallinjene er lagt til under de eksisterende linjene. 4. Velg malen du vil bruke, og klikk på OK. I denne dialogboksen kan du også slette maler du har opprettet. Lage posteringsmaler Lage en posteringsmal: 1. Du har to muligheter når du skal lage en posteringsmal: Klikk på over posteringsarket og velg en eksisterende mal som skal brukes som grunnlag for den nye malen. Angi posteringsdata manuelt som på vanlige posteringsark. Det er to alternativer for behandling av beløpsfeltene: La beløpsfeltene stå tomme og fyll dem ut mens du registrerer posteringsdata for en faktura. Skriv inn en formel som bestemmer beløpet i beløpsfeltet. Du kan endre beløpet manuelt senere. 2. Klikk på over posteringsarket for å lagre malen. Dialogboksen Lagre som mal åpnes. 3. Skriv inn et navn på malen i feltet Malnavn. Avhengig av systeminnstillingene kan det hende at du også kan velge om denne malen bare skal være tilgjengelig for gjeldende leverandør og/eller selskap. Du kan ha ett eller begge av følgende alternativer tilgjengelig: Hvis du ønsker at denne malen bare skal være tilgjengelig for gjeldende leverandør, merker du av for Bundet til denne leverandøren. Hvis du opphever merkingen av denne avkrysningsboksen, blir malen tilgjengelig for alle leverandører. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, er malen leverandørspesifikk. Hvis du ønsker at denne malen bare skal være tilgjengelig for gjeldende selskap, merker du av for Bundet til dette selskapet. Hvis du opphever merkingen av denne avkrysningsboksen, blir malen tilgjengelig for alle selskaper. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig, er malen selskapsspesifikk. 4. Klikk på Lagre. Bruke formler til å beregne fakturabeløp Dette alternativet anbefales bare for erfarne brukere av IP ThinClient programmet. Når du lager en posteringsmal, kan du bruke formler til beregning av verdier for nettobeløps og bruttobeløpsfeltene. Disse formlene lagres i malen og er bare tilgjengelige for deg. Skriv inn formelen i følgende format for et beløpsfelt Formlene må alltid begynne med et utropstegn (!). Formelformat:!: Starter formelen. <nummer>: Tallet som du vil bruke til å, for eksempel multiplisere med, verdien i det definerte feltet. <tegn>: Tegnet som angir regneoperasjonen du vil utføre: Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 5

6 * (multipliser) / (divider) + (adder) (subtraher) <feltnavn>: Navnet på feltet i fakturagrunnlagsdataene eller posteringsarket (f.eks. INVOICESUM eller INVOICENETSUM) som du vil hente en verdi til feltet for posteringslinjebeløp fra. Ta kontakt med systemadministratoren for å få informasjon om tilgjengelige felter for beregning av fakturabeløp. Tabellen nedenfor viser eksempler på formler. Tabell 1 : Eksempler på bruk av formler Formeleksempel!0,1*INVOICESUM!0,3*INVOICENETSUM Beskrivelse Verdien i beløpsfeltet på posteringslinjen blir 10 prosent av fakturaens bruttobeløp. Verdien i beløpsfeltet på posteringslinjen blir 30 prosent av fakturaens nettobeløp. Når posteringsmaler baseres på fakturabeløp uten mva (nettopostering), må fakturaens nettobeløp være inkludert i Nettobeløp feltet i grunnlagsdataene. Systemet kontrollerer automatisk formlene som er angitt. Når malen er lagret, vises de beregnede verdiene på skjermbildet. Du kan ikke lagre posteringen med formler før du har lagret malen, og de beregnede verdiene blir da synlige på posteringsarket. Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 6

7 Behandle fakturaer Fakturaprosessoppgaver Når du mottar en faktura for bearbeiding, må du: 1. Kontrollere at du er riktig mottaker av fakturaen. 2. Kontrollere at fakturadataene er riktige: Vise fakturahistorikken. Du gjør dette ved å klikke på kategorien Fakturahistorikk. Kontroller at fakturaens grunnlagsdata er riktige. Avhengig av systeminnstillingene kan du eventuelt også redigere grunnlagsdataene, om nødvendig. Klikk på kategorien Grunnlagsdata. Vis og eventuelt legg til fakturarelaterte kommentarer. Du gjør dette ved å klikke på kategorien Kommentarer. Vis og legg til vedlegg i fakturaen. Klikk på kategorien Vedlegg. 3. Vis, legg til (om nødvendig) eller rediger posteringsdataene til fakturaen. 4. Kontroller eller godkjenn posteringsdata linje for linje hvis denne funksjonen brukes i systemet. 5. Velg egnet handling. For å gjøre dette, klikk på en handlingsknapp (for eksempel Kontroller eller Godkjenn ). 6. Legg eventuelt til kommentarer til fakturaen på skjermbildet Sendealternativer. 7. Velg mottakere for fakturaen på skjermbildet Sendealternativer om nødvendig. 8. Send fakturaen på sirkulasjon til den neste mottakeren fra skjermbildet Sendealternativer. Kontrollerte fakturaer Alle brukere kan kontrollere fakturaer. Hvis du ikke har rettigheter til å godkjenne en faktura, kan du bruke denne funksjonen til å bekrefte fakturadata. Kontrollere posteringslinjer: Hvis det benyttes posteringslinjespesifikk kontroll i systemet, har posteringsarket en egen kolonne på begynnelsen av posteringslinjene. Du kan se kontrolløren av hver posteringslinje på posteringsarket som verktøytips. Kontroll er den eneste handlingen du kan utføre etter å ha valgt posteringslinjene. Hvis du klikker på en annen handlingsknapp enn Kontroll, får du en varselsmelding. Slik kontrollerer du en faktura: 1. Velg fakturaen. 2. Kontroller fakturadataene. 3. Deretter har du to alternativer: Hvis det benyttes posteringslinjespesifikk kontroll i systemet, velg avkrysningsboksen i den aktuelle kolonnen i begynnelsen av posteringslinjen du vil kontrollere. Hvis du vil kontrollere alle posteringslinjene, klikker du over avkrysningsboksen. Hvis du vil fjerne alle valg fra posteringslinjene, klikker du over avkrysningsboksen. Klikk på Kontroller. Hvis hele fakturaen kan kontrolleres under ett, klikker du på Kontroller. 4. Send fakturaen til neste mottaker. Avhengig av systeminnstillingene kan systemet vise en advarselsmelding hvis posteringen av fakturaen er mangelfull. Du kan imidlertid likevel sende fakturaen videre på sirkulasjon. Godkjenne fakturaer Hvis du har godkjenningsrettigheter, kan du godkjenne fakturaer for selskaper som systemadministratoren har gitt deg godkjenningsrettigheter for. Knappen Godkjenn er deaktivert hvis du ikke har godkjenningsrettigheter for den valgte fakturaen eller du ikke har valgt noen posteringslinjer for godkjenning (ved bruk av linjespesifikk godkjenning). Godkjenne posteringslinjer: Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 7

8 Hvis det benyttes posteringslinjespesifikk godkjenning i systemet, har posteringsarket en egen kolonne på begynnelsen av posteringslinjene. Antall posteringslinjer du kan godkjenne, er avhengig av godkjenningsgrensen din. Du kan se godkjenneren av hver posteringslinje på posteringsarket som verktøytips. Hvis du godkjenner en posteringslinje og deretter redigerer linjen, blir godkjenningen fjernet. Godkjenning er den eneste handlingen du kan utføre etter å ha valgt posteringslinjene. Hvis du klikker på en annen handlingsknapp enn Godkjenn, får du en varselsmelding. Slik godkjenner du en faktura: 1. Velg fakturaen. 2. Kontroller fakturadataene. 3. Deretter er det to muligheter: Hvis det benyttes posteringslinjespesifikk godkjenning i systemet, velg avkrysningsboksen i den aktuelle kolonnen i begynnelsen av posteringslinjen du vil kontrollere. Hvis du vil kontrollere alle posteringslinjene, klikker du over avkrysningsboksen. Hvis du vil fjerne alle valg fra posteringslinjene, klikker du over avkrysningsboksen. Klikk på Godkjenn. Hvis hele fakturaen kan godkjennes under ett, klikker du på Godkjenn. Programmet vil eventuelt be deg om å oppgi et godkjenningspassord. 4. Avhengig av systeminnstillingene vil ett av eller begge disse alternativene for sending av fakturaen være tilgjengelig: Hvis ikke alle posteringslinjene er godkjent, kan du sende fakturaen til neste mottaker. Avhengig av systeminnstillingene kan du også sende fakturaen til enda en godkjenner selv om alle posteringslinjene allerede er godkjent. Hvis alle posteringslinjene er godkjent, kan du sende fakturaen for overføring til regnskapssystemet. Avhengig av systeminnstillingene kan systemet vise en advarselsmelding hvis posteringen av fakturaen er mangelfull. I så fall vil det kanskje ikke være mulig å sende fakturaen til regnskapssystemet før du har fullført posteringsinformasjonen. Returnere fakturaer Hvis du har mottatt en faktura som ikke gjelder deg, eller hvis du trenger mer informasjon fra den forrige mottakeren, kan du returnere fakturaen til gjeldende mottaker. Alternativt kan du returnere fakturaen til en Basware Invoice Processing Master bruker. Slik returnerer du en faktura: 1. Velg fakturaen og klikk Returner. Skjermbildet Sendealternativer åpnes. 2. Under Neste mottakere har du to alternativer: Velg Send til Master bruker for å sende fakturaen til en Basware Invoice Processing Master bruker. Velg alternativet Avsender <navnet på forrige mottaker> for å returnere fakturaen til forrige mottaker. 3. Legge en kommentar til en faktura om nødvendig. Hvis kommentaren er obligatorisk, får du en varselsmelding. 4. Klikk på Bekreft og send for å returnere fakturaen til forrige mottaker eller til en Master bruker. Videresende fakturaer Hvis du har mottatt en faktura som ikke gjelder deg, og vet hvem fakturaen skal sendes til, kan du videresende den uten å utføre noen andre handlinger. Hvis du ikke vet hvem fakturaen skal sendes til, kan du returnere den til forrige mottaker. Slik videresender du en faktura: 1. Velg fakturaen og klikk Videresend. Skjermbildet Sendealternativer åpnes. 2. Legge til en kommentar til en faktura om nødvendig. 3. På skjermbildet Sendealternativer har du to muligheter: Hvis fakturaen er på vanlig sirkulasjon, velger du neste mottaker: Klikk på Bekreft & Send. Hvis fakturaen er i vanlig sirkulasjon, klikker du på Bekreft og send. Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 8

9 Annullere fakturaer Hvis du mottar en faktura som ikke gjelder selskapet eller er grunnløs av en annen årsak, kan fakturaen annulleres. Når en faktura blir annullert, fjernes den fra sirkulasjonen, men er fortsatt lagret i systemet og kan vises ved hjelp av Basware Invoice Processing Monitor programmet. En annullert faktura kan ikke sendes til regnskapssystemet. Annuller knappen er bare tilgjengelig hvis du har fått tildelt annulleringsrettigheter av systemadministratoren. Hvis du ikke har disse rettighetene, kan du sende en annulleringsanmodning til en bruker som har annulleringsrettigheter, eller til en Basware Invoice Processing Master bruker. Annullere en faktura: 1. Velg fakturaen og klikk Annuller faktura. Skjermbildet Sendealternativer åpnes. 2. Legge til en kommentar til en faktura om nødvendig. Hvis kommentaren er obligatorisk, får du en varselsmelding. 3. Bekreft annulleringen ved å trykke på Bekreft og Send. Sende en anmodning om annullering: 1. Velg fakturaen og klikk Anmodning om annullering av faktura. Skjermbildet Sendealternativer åpnes. 2. Legge til en kommentar til en faktura om nødvendig. Hvis kommentaren er obligatorisk, får du en varselsmelding. 3. Du har to alternativer for å fortsette: Velg Send til Master bruker for å sende fakturaen til en Basware Invoice Processing Master bruker. Hvis du skal sende anmodningen om annulleringen til en bruker med annulleringsrettigheter, velger du det nedre alternativet, klikker på velger brukeren. og 4. Send anmodningen om annulleringen ved å trykke på Bekreft og Send. Kvittere for fakturaer som side step Fakturaer sendt til deg på side step er merket med et ikon. Når du mottar en faktura som er sendt deg som Side Step, kan du ikke godkjenne eller utføre noen andre handlinger på fakturaen, men bare legge til kommentarer og vedlegg til den, kvittere for den og deretter sende fakturaen tilbake til den opprinnelige mottakeren. Kvittere for en faktura som Side Step: 1. Velg fakturaen som er sendt til deg som Side Step. 2. Kontroller fakturadataene. 3. Klikk på Kvitter. Skjermbildet Sendealternativer åpnes. 4. Legge til en kommentar til fakturaen. Hvis kommentaren er obligatorisk, får du en varselsmelding. 5. Klikk på Bekreft & Send. Fakturaen returneres til brukeren som sendte den til deg. Kvittere for fakturaer på sirkulasjon til informasjon Fakturaer sendt til deg på sirkulasjon til informasjon er merket med. Hvis en faktura er sendt deg på informativ sirkulasjon, kan du ikke utføre noen andre handlinger på fakturaen. Du kan bare vise og kvittere for fakturadataene eller videresende den til andre brukere i den informative sirkulasjonen. Kvittere for en faktura på informativ sirkulasjon: 1. Velg fakturaen. 2. Kontroller fakturadataene. 3. Klikk på Kvitter. Skjermbildet Sendealternativer åpnes. 4. Legge til en kommentar til en faktura om nødvendig. 5. Klikk på Bekreft & Send for å avslutte sirkulasjonen til informasjon. Fakturaen blir lagret i ditt personlige arkiv. Fakturahistorikken viser at du har mottatt fakturaen. Du kan også sende fakturaen til andre brukere i informativ sirkulasjon. Avstemme fakturaer manuelt Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 9

10 Manuell avstemming er kun tilgjengelig for ordrebaserte kjøpsfakturaer. Fakturaene kan avstemmes én om gangen. Du kan gjøre følgende hvis denne funksjonen er aktivert i systeminnstillinger: Vis detaljene for en avstemt ordre Avstem en ordre eller ordredetaljer til en faktura manuelt, hvis automatisk avstemming ikke fungerer eller hvis du ikke har det automatiske avstemmingsalternativet. Tips! Hvis du har tilgang til automatisk avstemming, kan du sjekke i fakturahistorikken om automatisk avstemming har mislyktes. Søk etter avstemte ordrer for en faktura For å få tilgang til manuell avstemming, velg fakturaen i listen på skjermen (Mottatte og klikk på knappen Avstemmer. Vise avstemmingsinformasjon Du kan vise følgende informasjon: Grunnlagsdata for valgt faktura En liste med ordrer som er nærmest fakturaen (basert på forhåndsdefinerte søkekriterier) Ordrelinjene som allerede er avstemt med fakturaen For mer detaljert informasjon, se Matching Client brukerdokumentasjon. Søke etter ordrer Du kan søke etter ordrer hvis automatisk avstemming ikke har funnet en ordre for fakturaen eller du vil legge til en ny ordre som kan matches med fakturaen. Du kan foreta et hurtigsøk eller bruke avansert søk når flere søkealternativer er tilgjengelige. For mer detaljert informasjon, se Matching Client brukerdokumentasjon. Avstemte ordre(r) eller ordredetaljer til en faktura Manuell avstemming kan brukes til å støtte automatisk avstemming. Det vil si at det kan aktiveres hvis automatisk avstemming har mislyktes eller ikke er tilgjengelig, eller det kan brukes som eneste avstemmingsalternativ. Det er flere måter å avstemme ordre(r) på manuelt eller ordredetaljer til en faktura For instruksjoner, se Matching Client brukerdokumentasjon. Avbryte avstemming Hvis fakturaen ble avstemt feil, kan du avbryte avstemmingen. For instruksjoner, se Matching Client brukerdokumentasjon. Hvis manuell avstemming ikke kan utføres, send fakturaen til en annen mottaker i henhold til bedriftens interne instrukser. Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 10

11 Sende fakturaer Sende fakturaerpå vanlig sirkulasjon Hvis en faktura er på vanlig sirkulasjon, kan du velge neste mottaker: Du kan sende fakturaen til flere mottakere samtidig og kreve handling fra alle eller bare én av mottakerne. Hvis handling bare kreves fra én av mottakerne, kan den som åpner fakturaen først behandle den. Når mottakeren åpner fakturaen, kan ikke de andre mottakerne behandle den. Når mottakeren utfører en handling på fakturaen og sender den videre på sirkulasjon, blir fakturaen fjernet fra de andre mottakernes Mottatte fakturaer liste. Fakturaen blir imidlertid liggende i de andre mottakernes personlige arkiver. Sende en faktura på vanlig sirkulasjon: 1. Velg fakturaen. 2. Kontroller fakturadataene. 3. Utfør den nødvendige handlingen på fakturaen. 4. På skjermbildet Sendealternativer velger du den eller de neste mottakerne av fakturaen under Neste mottakere. Hvis du sender fakturaen til flere mottakere, men bare én av dem trenger å behandle fakturaen, velger du avkrysningsboksenkun en mottaker trenger å behandle. Hvis du ikke velger denne avkrysningsboksen og sender fakturaen til flere mottakere, må alle mottakerne behandle fakturaen. 5. Legge til en kommentar til en faktura om nødvendig. Hvis kommentaren er obligatorisk, får du en varselsmelding. 6. Klikk på Bekreft & Send. Sende fakturaer på fast sirkulasjon Ved bruk av fast sirkulasjon er alle mottakere av fakturaen forhåndsdefinert i Basware Invoice Processing Master programmet. Det innebærer at du ikke kan velge den neste mottakeren av fakturaen selv, men fakturaen blir automatisk sendt til den neste mottakeren som er angitt i innstillingene for fast sirkulasjon. Fakturaer sendt til deg på fast sirkulasjon er merket med et ikon. Gjeldende mottaker av fakturaen og de neste fasemottakerne vises under Fast sirkulasjonsstatus i kategorien Fakturahistorikk. Gjeldende mottaker(e) er merket med. Sende en faktura til neste mottaker i fast sirkulasjon: 1. Velg fakturaen. 2. Kontroller fakturadataene. 3. Utfør den nødvendige handlingen på fakturaen. 4. Legg eventuelt til en kommentar til fakturaen på skjermbildet Sendealternativer. Hvis kommentaren er obligatorisk, får du en varselsmelding. 5. Klikk på Bekreft & Send for å sende fakturaen på sirkulasjon. Den siste mottakeren på listen over fast sirkulasjon kan bare sende fakturaen til regnskapssystemet uansett om fakturaen er godkjent eller ikke. Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 11

12 Annullere fast sirkulasjon og returnere faktura til Master Du kan annullere en fast sirkulasjon, men du kan ikke fritt velge neste mottaker av fakturaen. Når en fast sirkulasjon blir annullert, kan fakturaen bare sendes til en Basware Invoice Processing Master bruker. Fakturaer sendt til deg på fast sirkulasjon er merket med et ikon. Avbryte fast sirkulasjon: 1. Velg fakturaen i fast sirkulasjon og klikk Annuller fast sirkulasjon. Skjermbildet Sendealternativer åpnes. 2. Legge til en kommentar til en faktura om nødvendig. Hvis kommentaren er obligatorisk, får du en varselsmelding. 3. Klikk på Bekreft & Send. Fakturaen fjernes fra skjermbildet Mottatte fakturaer, men kan fortsatt vises på skjermbildet Arkiv. Fakturaen kan sendes tilbake på sirkulasjon fra Basware Invoice Processing Master programmet. Sende fakturaer på sirkulasjon til informasjon I tillegg til å sende fakturaer med normal arbeidsflyt (på vanlig eller fast sirkulasjon) kan du sende fakturaer til andre brukere på sirkulasjon til informasjon. Du kan alltid sende fakturaer på informativ sirkulasjon, uansett status. Du kan sende samme faktura både på normal og informativ sirkulasjon. Du kan imidlertid ikke gjøre dette samtidig. Sende en faktura på vanlig sirkulasjon til informasjon: 1. Velg fakturaen. 2. Klikk på kategorien Angi sirkulasjon til informasjon. 3. Klikk på Legg til og velg mottaker(e). Hvis du vil fjerne en mottaker, velger du mottakeren i feltet Velg neste mottakere og klikker på. 4. Legg til en kommentar i Legg til kommentar feltet. Maksimalt antall tegn (250) vises under feltet. Hvis kommentaren er obligatorisk, får du en varselsmelding. 5. Klikk på Send. Sende fakturaer til side step mottakere Du kan sende fakturaer til en mottaker utenfor vanlig sirkulasjon, for eksempel en materialekspert som kontrollerer leveransen. Denne Side Step mottakeren kan ikke godkjenne eller utføre andre handlinger på fakturaen, men bare legge til kommentarer og vedlegg, kvittere for den og deretter sende fakturaen tilbake til deg. Vær oppmerksom på at hvis side step mottakeren ikke behandler fakturaen, f.eks. fordi han er borte fra jobben, vil fakturaen vente på mottakerens handling. Fakturaen vil ikke videresendes til mottakeren stedfortreder eller til neste mottaker i fast sirkulasjon før side step mottakeren har behandlet fakturaen. I så fall kan avsender av fakturaen annullere fakturaen. Sende en faktura til en Side Step mottaker: 1. Velg fakturaen og klikk knappen Side Step. Skjermbildet Sendealternativer åpnes. 2. Legge til en kommentar til en faktura om nødvendig. 3. For å velge side step mottaker, klikk ved siden av Neste mottakere. Fakturaer kan bare sendes til en Side Step mottaker om gangen. Hvis fakturaen er på fast sirkulasjon, blir den ikke sendt til neste mottaker samtidig med et Side Step. 4. Klikk på Bekreft & Send. Fakturaen vises på skjermbildet Mottatte fakturaer merket med ikonet. Du kan vise fakturadataene, men ikke utføre noen handlinger på dem, unntatt å annullere et side step. Side Step mottakeren sender fakturaen tilbake til deg etter behandlingen, og du kan fortsette med å behandle fakturaen på vanlig måte. Annullere et Side Step: 1. Velg fakturaen som er sendt til en Side Step mottaker. Fakturaen er merket med ikonet. Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 12

13 2. Klikk på Avbryt Side Step. Skjermbildet Sendealternativer åpnes. 3. Legge til en kommentar til en faktura om nødvendig. 4. Klikk på Bekreft og Send hvis du vil annullere dette side step. Fakturaen kan nå behandles normalt igjen. Sende fakturaer for overføring til regnskap Brukere som har rettigheter til å godkjenne fakturaer, kan sende fakturaer for overføring til regnskapssystemet. Denne funksjonen overfører faktisk ikke fakturaer til regnskapssystemet, men sender dem til en Basware Invoice Processing Master bruker som deretter overfører dem til regnskapssystemet. Sende en faktura for overføring til regnskapssystemet: 1. Velg fakturaen. 2. Hvis fakturaen ikke er godkjent (og du har godkjenningsrettigheter), godkjenner du fakturaen. 3. På skjermbildet Sendealternativer velger du alternativet Send til overføring. 4. Legge til en kommentar til en faktura om nødvendig. Hvis kommentaren er obligatorisk, får du en varselsmelding. 5. Klikk på Bekreft & Send for å sende fakturaen til overføring. Når en faktura er sendt for overføring til regnskapssystemet, kan en Basware Invoice Processing Master bruker endre dataene og til og med sende fakturaen tilbake på sirkulasjon hvis det er nødvendig. Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 13

14 Bruke personlig fakturaarkiv Slette arkiverte fakturaer Søke etter arkiverte fakturaer (Arkiv) skjermbildet (Arkiv) skjermbildet Du kan søke etter og se fakturaer i ditt personlige fakturaarkiv. Arkivet vil vise alle fakturaene du har behandlet. Vise alle arkiverte fakturaer: Fjern merkingen for Vis siste fakturaer og klikk på Hent fakturaer. Slik søker du etter arkiverte fakturaer: Du kan bruke ett eller flere søkealternativer for å avgrense søket. Hvis du ikke velger noe søkealternativ (det vil si at du ikke merker av for avkrysningsboksen eller lar feltet stå åpent), vil alle søkealternativer være inkludert i søket, for eksempel alle leverandører, alle fakturadatoer og så videre. Eksempel: Hvis du velger avkrysningsboksen Vis siste fakturaer, skriver 10 i feltet og velger en bestemt leverandør, blir de 10 siste fakturaene fra denne leverandøren vist. Hvis du fjerner merkingen for Vis siste fakturaer og velger en bestemt leverandør, blir alle arkiverte fakturaer fra den valgte leverandøren vist. Søke etter fakturaer i arkivet: 1. Velg ett eller flere av søkealternativene: Vis siste fakturaer, Selskap, Leverandør, Fakturadato, Fakturasum og fakturanummer (eller andre kundespesifikke kriterier). 2. Klikk på Hent fakturaer. Fakturaer som stemmer med søkekriteriene, blir ført opp under søkealternativene. Slik sletter du fakturaer fra fakturaarkivet: 1. Velg faktura(er) fra listen. Du har to alternativer: Velg de aktuelle avkrysningsboksene en etter en. Hvis du vil velge alle mottakerne, klikker du på. Hvis du vil oppheve merkingen av alle fakturaer, klikker du på. 2. Klikk på Slett. En bekreftelsesmelding vises. Klikk på Ja. Fakturaen vil bare bli fjernet fra ditt personlige arkiv. Den opprinnelige fakturaen blir liggende i Basware Invoice Processing systemet. Sende arkiverte fakturaer på informativ sirkulasjon (Arkiv) skjermbildet Slik sender du fakturaer fra ditt personlige arkiv på informativ sirkulasjon: 1. Klikk på fakturaen du vil sende. 2. Klikk på Åpne. Fakturaen åpnes på fakturadataskjermbildet. 3. Klikk på kategorien Angi sirkulasjon til informasjon. Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 14

15 Kontaktinformasjon Ta kontakt med systemadministrator hvis du trenger informasjon som ikke finnes i denne håndboken. Administratoren vil kunne hjelpe deg med bruk av programmet og sende eventuelle forslag til forbedringer av programmene eller dokumentasjonen til leverandøren av systemet. Copyright Basware Corporation. All rights reserved. 15

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.1 8.2 Fakturaer på sirkulasjon 08.05.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 1 Søke opp og endre informasjon

Detaljer

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant

Brukerveiledning Basware IP for Bestiller/Attestant Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål

Detaljer

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM

Brukerveiledning Basware IP for Anviser/BDM Boks for behandling av faktura, kommer automatisk inn i denne ved pålogging i Basware IP Arkivboks for alle faktura som har vært innom deg Brukerinnstillinger, sette inn stedfortreder ved fravær Spørsmål

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.3 8.1 Forkontroll 23.08.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 1 Behandling av faktura i forkontroll 2

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrollen og behandling av faktura DFØ Versjon: 1.2 8.3 Sluttkontroll 14.06.13 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 Innledning 1 Overføre faktura til Agresso

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

12. Rapporter og søk DFØ

12. Rapporter og søk DFØ 12. Rapporter og søk DFØ Versjon: 1.1 12.3 Rapporter Invoice Processing Monitor 17.04.12 Innhold 1 Rapporter og søk 2 Fakturasøk og kontosammendrag 3 Overføre rapport/søk til Excel 4 Andre søkemuligheter

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent

Universitetet i Oslo. Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Universitetet i Oslo Oppgaver kurs i bestillingssystemet for rollen Rekvirent Greteohu/torinl 15/10/2015 Innholdsfortegnelse Oppgave 1 - Katalogkjøp... 3 Oppgave 2 - Fritekstbestilling... 8 Oppgave 3 Fullt

Detaljer

Basware CM - Brukerveildning

Basware CM - Brukerveildning Basware CM - Brukerveildning En veiledning for superbruker som oppretter og vedlikeholder kontrakter i Admin Basware Matching Opprettet 22.02.16 1 Velg Ny, deretter Planbasert for å lage en kontrakt En

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Godkjenning av faktura

Godkjenning av faktura BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter -

IP Monitor. - Ferdigdefinerte rapporter - IP Monitor - Ferdigdefinerte rapporter - BasWare IP Monitor er en egen rapporteringsmodul, hvor det blant annet er laget en del ferdigdefinerte rapporter. Tilgang til IP Monitor gis i fullmaktsarket (kolonnen

Detaljer

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning

Contempus Invoice (CI) Brukerveiledning R:\1\11\110\Web siidu_sa_rutiidnat\økonomiforvaltning_2010 Innhold Contempus Invoice (CI) INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. BRUKERGRENSESNITT... 6 2.1 FAKTURAHODE... 6 2.1.1 Parkert... 7 2.2 FAKTURABILDE...

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

HELIOS 3.64 - Årsavslutning

HELIOS 3.64 - Årsavslutning 1 Du som har Helios FINANS slik årsavslutter du: 1. Ta en sikkerhetskopi av Helios-data. se http://www.notaplan.no/produkt_backup.html hvis du ikke har automatisk backup Er du på ASP, blir det automatisk

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning 2015 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 04.03.2015. Jørn Johannessen Seksjon for

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO

Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks Skedsmokorset Telefon: Org: NO Brukerveiledning Heidenreich-Online www.heidenreich-online.no Av Heidenreich AS 31.08.15 Heidenreich AS Industriveien 6 Postboks 84 2021 Skedsmokorset Telefon: 22 02 42 00 firmapost@heidenreich.no www.heidenreich.no

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13. Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.1 4.1 Utføre varemottak 04.04.13 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE

BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE BRUKERVEILEDNING ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING/FAKTURAFLYT I VISMA ENTERPRISE Versjon 1.1 Side 1 av 11 Beskrivelse: Fagområde: Periodisk/Løpende: Formål: Elektronisk fakturabehandling/fakturaflyt i Visma

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA

6 ØKONOMISYSTEMET VISMA 6 ØKONOMISYSTEMET VISMA Modum kommune bruker dataprogrammet Visma Enterprise til regnskap, budsjett, lønn og fakturering. Fra økonomisystemet kan vi hente ut opplysninger på skjerm eller som papirrapporter.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hvordan øke andel av automatisk match?

Hvordan øke andel av automatisk match? Hvordan øke andel av automatisk match? Olav Sørbu. Rådgiver e-handel 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser

10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser 10. Brukere, fullmakter, roller, leverandører og adresser DFØ Versjon: 1.1 10.1.1 Brukere og fullmakter 23.08.12 Innhold 0 Innledning 1 Åpne regneark for brukere og fullmakter 2 Brukere i regnearket, passord

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning

eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning www.eye-share.no Eye-share AS Maskinveien 15 4066 Stavanger eye-share Mobil 2.x 3.x Brukerveiledning I N N H O L D 1. Innledning...3 2. Overordnet funksjonalitet...4 3. Hovedskjermbilder...5 3.1. Pålogging...

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2014 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Onix AS Versjon 1.0.5.0 16.12.2014 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Side #

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte.

Innkjøpsfaktura attestering. Agresso Self Service. Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Innkjøpsfaktura attestering Brukerveiledningen viser hvordan rekvirenten kan godkjenne en innkjøpsfaktura på riktig måte. Agresso Self Service UiT Norges Arktiske Universitet Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2009.2 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014

ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 ephorte i Outlook Dokumentsenteret v/ Geir Håvard Ellingseter oktober 2014 1 Overføre e-post til fra Outlook til egen sak i ephorte 1. Klikk på vis felt for saker i ephortemenyen i Outlook. 2. Da vises

Detaljer

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version

Hurtigguide for Com4 kundeportal Version Hurtigguide for Com4 kundeportal Version 2.3 17.09.2015 Innhold Komme i gang Logge inn 2 Bytte passord 2 Hvordan håndtere SIMkort Finne et SIM kort 4 For et enkelt søk 4 Legge til og aktivere et SIM kort

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.3 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 07.06.13 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2012 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

eompostering Brukerveiledning

eompostering Brukerveiledning eompostering Brukerveiledning Overordnet prosessflyt 05.04.2016 3 Malene Tre maler: Frikjøp Kun frikjøpsarter og motpart 01 Internhandel Alle internhandelsarter og motpart 01 Ompostering Brukes for omposteringer

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0

Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 2013 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning v 3.0 Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring Jørn Johannessen Seksjon for plan og økonomi

Detaljer

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1

Butikkdataa. rminal. Innhold ... 2. Forord. Endre Endre. Endre. Ter ... 9. Manuell kort... 9. Motta Skrive. Side 1 Butikkdataa Ter rminal Innhold Forord... 2 Oppstart..................... 2 Legge inn(selge) varer i salgsskjermen... 3 Endre antall, pris, varerabatt eller serienummer på en vare... 3 Endre pris... 4 Varerabatt...

Detaljer

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere

Innkjøp via Agresso. (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Innkjøp via Agresso (ehandel) Brukerveiledning for bestillere og godkjennere Oppdateringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse 1.0 15.09.2014 1.1 24.09.2014 Pålogging sjekking av leveringsadresse 1.2 08.10.2014

Detaljer

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web

Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Hjelp for Elektronisk Kvalitetshåndbok 2.1x - Veiledninger Web Elektronisk Kvalitetshåndbok på Web Med EK Web jobber en rett mot databasen og de originale dokumentene. Det betyr at i det øyeblikk et dokument

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2017 Fakturabehandling på web Oppdatert 7.8.2017 Innhold Pålogging 3 Saksbehandling 4 Oppgavelisten 4 Fakturadetaljer 4 Se bilde av faktura 6 Påføre konteringsstreng

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

Refusjon fra NAV automatisk utligning

Refusjon fra NAV automatisk utligning Visma Enterprise HRM Refusjon fra NAV automatisk utligning En helhetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser 08.05.12 INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 Forutsetninger... 1 Arbeidsprosess...

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon)

BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon) 1 BasWare PM bestillingssystem - selvstudiemateriell: 1. Opprette anmodning/bestilling (denne presentasjon) 2. Godkjenne bestilling (egen presentasjon) 3. Utføre varemottak (egen presentasjon) 2 3 4 Pålogging

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold

4. Varemottak DFØ. Versjon: Utføre varemottak Innhold 4. Varemottak DFØ Versjon: 1.0 4.1 Utføre varemottak 28.02.12 Innhold 1 Utføre varemottak/annullere bestilling 2 Endre data/legge til interne kommentarer før mottak av varen 3 Registrere klage/søk på klage

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt Hurtigveiledning for GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt 8 Novell GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt HURTIGSTART www.novell.com Bruke GroupWise WebAccess grunnleggende grensesnitt

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Agresso for budsjettansvarlige

Agresso for budsjettansvarlige 2017 Agresso for budsjettansvarlige Intern veiledning Dokumentet gir en kort innføring i hvordan få frem regnskapsrapporter og bruk av enkel spørring. Oppdatert 08.08.2017. Seksjon for økonomi og infrastruktur

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE

PRISLISTER. Opus Dental MAKING IT SIMPLE PRISLISTER Opus Dental MAKING IT SIMPLE Innhold Innhold... 2 Prislister... 3 Ny prisliste... 5 Lag ny prislinje... 7 Slette/endre prislinje... 8 Sida 2 av 9 Prislister For å koble en pris til en forhåndslagret

Detaljer

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt:

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt: 0BHjelp til Innkurv Sist oppdatert: 01.09.14 1BFor alle brukere Begrep 3BOppdatering av Innkurven BOppgaver 5BMeldinger Motta e-post om oppgaver i innkurv/fraværsgodkjenning Korrigeringsbehov for reisesøknad

Detaljer

Opplæring i IP (Invoice Prosessing) Tynn-klient --- Elektronisk fakturabehandling

Opplæring i IP (Invoice Prosessing) Tynn-klient --- Elektronisk fakturabehandling Opplæring i IP (Invoice Prosessing) Tynn-klient --- Elektronisk fakturabehandling Signe Marie Bjordal oppdatert: 6. februar 05 Innhold: Gjennomgang av programvaren BasWare, IP Client Pålogging Faktura-

Detaljer

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner:

Med nye TINE Handel får du som kunde nytte og glede av følgende funksjoner: Velkommen til nye TINE Handel! Vi har oppgradert TINE Handel med ny og bedre handelsfunksjonalitet, et bedre handelsløp og mange nye funksjoner og forbedringer. I tillegg har nettsiden tinepartner.no blitt

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

Shell Card Online e-fakturatjeneste Brukerhåndbok. Versjon 2.6

Shell Card Online e-fakturatjeneste Brukerhåndbok. Versjon 2.6 Brukerhåndbok Versjon 2.6 September 2011 Innhold 1 Tilgang til Shell Card Online e-fakturatjeneste... 3 1.1 Direkte tilgang... 3 1.2 Via Shell Card Online... 3 1.3 Hva du gjør hvis du glemmer passordet...

Detaljer