6. Matching faktura mot ordre DFØ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6. Matching faktura mot ordre DFØ"

Transkript

1 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: Automatisk matching Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere med tilgang til Matching Client skal være i stand til å definere regler for ordrematch, samt at alle brukere skal forstå matcheprosessen. Ansvar Tidspunkt Handling 1 Opprette matchekriterier DFØ Ved behov Opprette matchekriterier som skal ligge til grunn for automatisk match mellom ordre og faktura. Steg 1a: Når man oppretter en regel er det viktig at denne blir entydig. Med det menes at det ikke finnes tilsvarende regler i løsningen fra før. Dersom det er tilfellet vil automatisk match feile med resultatet Det finnes flere gyldige kategorier å benytte i fakturahistorikken. Steg 1b: Å lage ny matcheregel gjør man ved å starte Basware Matching. I menyen finner du knappen OM-administrasjon som er plassert på venstre side. For å lage en ny regel klikker man på [Ny] og dialogen nedenfor åpnes. Denne modellen støtter valg av to ulike kategorier. Grunnleggende passer best fordi DFØ ikke skanner varelinjer.

2 Kumulativ gjør det mulig for DFØ sine kunder å få flere fakturaer med referanse til samme ordre og skal slik løsningen er pr 2011 ikke brukes. Forskjellen på de to kategoriene ifm. oppretting, er at den grunnleggende kategorien har mulighet for å velge mellom linje og hode. Etter å ha valgt type matching = Grunnleggende klikk på [Ok] Steg 1c: Oppretting av en ny matchekategori består av 4 arkfaner: Generelt, Filtre, Tilknytninger og Regler. I skjermbildet nedenfor forklares de ulike generelle elementene i detalj. Steg 1d Generelt: Navn: Navnet på matcheregelen Beskrivelse: Beskrivelse av regelen Nye matcheforsøk: Default her vil være det som er parametersatt. Det antall som settes her vil ha en påvirkning i forhold til hvor mange dager en faktura vil bli liggende for rematch i forkontrollen før det settes en endelig feilstatus og faktura distribueres ut til mottaker for manuell behandling. Type matching: I DFØ sitt oppsett pr 2011 er det matching på hodenivå. Kopier postering: Her velger man om kontering skal kopieres ned på fakturaen ved match. Man har her tre muligheter, hhv. Aldri, Fra alle tilknyttede linjer eller Bare fra matchede linjer. Man setter også her opp om manuelt påført kontering skal overskrives. Send faktura på sirkulasjon til info: Dersom match er vellykket kan man her velge å sende fakturaen på informativ sirkulasjon til mottaker, eller legge faktura direkte i valgt mottakers personlige arkiv. Send faktura på sirkulasjon til godkjenning ved mislykket match: Dersom automatisk match av en eller annen grunn feiler setter man her opp hvordan fakturasirkulasjonen da skal fungere. Her har man mulighet til å velge mellom eier (Den som har opprettet rekvisisjonen), godkjenner (Den som har godkjent rekvisisjonen, kjøper (Innkjøperleddet, kommer inn i flyten etter godkjenning ved manuell bestillingsmetode satt opp på leverandør). Hvis varemottak mangler, send varsel: Man har her muligheten for å sette opp en

3 e-post varsling til varemottaker eller en valgt bruker. Gjelder situasjon der faktura ligger i forkontroll men ordre er ikke varemottatt (attestert). Steg 1e Filtre: Etter å ha satt generelle regelkrav kan man opprette et filter som vist i skjermbildet nedenfor. Følgende filter kan settes opp i Basware Matching: Organisasjonsfiltre: Her velger man for hvilket selskap og leverandør matchekriteriene skal gjelde. Hodedatafelt: Angir hodedatafeltene og verdiene som må finnes på fakturaene som tilhører fakturakategorien. Du kan bare legge til ett filter for hvert fakturafelt Fakturabeløpsfilter: Brukes dersom du ønsker en gitt toleransegrense knyttet til fakturaer fra NOK, mens du ønsker en høyere toleranse knyttet til fakturaer fra NOK. Steg 1f - Tilknytninger: Tilknytninger i forbindelse med matching tilsier hvilke verdier som skal sjekkes for at et matcheforsøk skal utføres.

4 I tilfellet over er Selskapsnummer, Bestillingsnummer og Leverandørnummer satt som en tilknytning. Dette fordrer at ordren og fakturaen har samme verdi i de feltene for at match skal gå videre i prosessen. Steg 1g Regler: Ved oppsett av valideringsregler kan man sette ulike valideringer på felter, samt hvilke felter som evt. er obligatoriske fra Basware PM for at det skal gjennomføres match. I tillegg har man også mulighet til å velge om man skal hensyna varemottak. Det anbefales at det er krav om varemottak, da dette anses som attesteringen i situasjoner der match er vellykket.

5 Til slutt setter man opp selve toleranseverdiene knyttet til regelen man har opprettet. I den forbindelse kan man ha toleranser knyttet til absoluttverdier eller prosentsatser, eller en kombinasjon av disse som vist nedenfor. Ved å kombinere to toleransegrenser vil det alltid være den strengeste regelen som er gjeldende. 2 Matcheprosessen (en oversikt) Alle Ingen Oversikt over matcheprosessen Nedenfor følger en tekstlig beskrivelse av de ulike stegene i prosessen samt behandlingsregler og kontroller som skal utføres. 1. Fakturaer skannes inn eller leses inn elektronisk som e-faktura/pdf. 2. Standard preprosessering vil bli kjørt, og dersom det finnes referanse til et bestillingsnummer på format ÅR+SELSKAPSKODE+LØPENR, eks; 11AA00001, settes dette inn i feltet Bestillingsnummer. Fakturatype settes til OF, og fakturaen behandles videre i Basware OM (matchemodulen). Hvis bestillingsnummeret er feil stoppes fakturaen i forkontrollen.

6 Regnskapsbruker må rette bestillingsnummer og sende fakturaen til Automatisk utsendelse. 3. Dersom det ikke finnes bestillingsnummer fra skanningen vil fakturatype bli satt til KF. Fakturaene forsøkes distribuert basert på referanse dersom dette finnes på fakturaen. 4. Mangler referanse eller at det ikke finnes brukere med registrert referanse vil fakturaene bli liggende i listen over ubehandlede fakturaer i Basware IP Master, og fakturaen må sendes på manuell flyt av Regnskap. 5. Finnes det bestillingsnummer vil Basware OM hente konteringsinformasjon og logginformasjon fra Basware PM, som overføres fakturaloggen dersom det matcher. 6. Ved beløpsavvik skal kommentar i Basware IP logg settes til: Fakturabeløp avviker fra bestillingsbeløp. Hvis det er avvik mellom faktura og bestilling som er utenfor definerte toleransegrenser, sendes fakturaen til avviksbehandling og må da matches manuelt. 7. Fakturaer av type OF blir liggende under Automatisk Behandling i Forkontrollen i påvente av komplett varemottak i de antall dager som er satt i MATCHINGTIMEDAYS parameteret i matcheregelen. Deretter går fakturaen ut på sirkulasjon og må behandles manuelt. 8. Fakturaer av type OF som i beløp avviker fra bestillingen større eller mindre enn det parametersatte beløpet i matcheregelen går umiddelbart ut på sirkulasjon med logginnslag som beskriver beløpsdifferansen, eks: Invoice field INVOICE_SUM (285,58) +/-2,5% Order field ODA_SUM 9. Fakturaer som matches OK skal gå direkte til status Klar til overføring i IP Master. 10. Fakturaene kan kontrolleres og overføres deretter til Agresso.

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 1.0 1.4.1 Opprette kontraktsinnkjøp CM 20.02.12 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

Hvordan øke andel av automatisk match?

Hvordan øke andel av automatisk match? Hvordan øke andel av automatisk match? Olav Sørbu. Rådgiver e-handel 02.09.2013 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Hva er automatisk matching i Basware? Andel faktura som matcher hittil i 2013

Detaljer

Contempus.Invoice Versjon 2007

Contempus.Invoice Versjon 2007 Kursdokumentasjon for godkjennere Contempus.Invoice Versjon 2007 Contempus AS Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse Generell informasjon 3 Pålogging... 3 E-læringspakke og brukerdokumentasjon... 3 Velkommen

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT

OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT OPPGAVEBEHANDLING I AGRESSO INNKJØPSATTESTANT 1. Godkjenne rekvisisjoner 2. Godkjenne innkjøpsfakturaer 3. Godkjenne leverandørfakturaer Agresso versjon: Milestone 4 Sist oppdatering: 25.07.2014 Andrés

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere

WebFaktura slik bruker du det. For sluttbrukere WebFaktura slik bruker du det For sluttbrukere 23.09.2015 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura...3 Generelt...3 Pålogging...3 Første gangs pålogging...3 Mitt firma...3 Min bruker...5 Vedlikehold av data...5

Detaljer

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE

BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE BRUKERVEILEDNING E-HANDEL FOR BESTILLERE Om denne brukerveiledningen en hvordan man registrerer bestillinger i det elektroniske bestillingssystemet i Agresso. For å kunne følge de gitte trinn i denne veiledningen

Detaljer

Administrasjon av metadata og brukere

Administrasjon av metadata og brukere e-vitalize your business Administrasjon av metadata og brukere e-vitaliser din virksomhet Versjon 2.0 2006-12-18 www.evita.no 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...4 2.1 Hovedformål...4

Detaljer

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem

Rollen Rekvirent. Opplæring nytt innkjøpssystem Rollen Rekvirent Opplæring nytt innkjøpssystem Agenda Om rekvirentrollen Demo og oppgaver Om kontering og mva Om produktgruppe Brukerstøtte Ansattweb Ny leverandør Ny bruker Avtaleoversikt Ofte stilte

Detaljer

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03

Releasenotes. Visma AutoCollect. Versjon 3.03 Releasenotes Visma AutoCollect Versjon 3.03 Sist revidert: 09.05.2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I VISMA AUTOCOLLECT 3.03... 1 INNLEDNING... 1 NY OG OPPDATERT BRUKERDOKUMENTASJON... 1 OPPGRADERING

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Bilagsflyt i Agresso

Bilagsflyt i Agresso To typer inngående faktura: Innkjøpsfaktura Bestilling med forhåndsgodkjent rekvisisjon/innkjøpsordre Leverandørfaktura Bestilling på eget ansattnummer Viktig ved bestilling å gi beskjed om at det skal

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

INNLEDNING... 4 INTRODUKSJON TIL AGRESSO... 5 PRINSIPPER OG BEGREPER FOR ARBEIDSFLYT... 8 SKISSERING AV ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT...

INNLEDNING... 4 INTRODUKSJON TIL AGRESSO... 5 PRINSIPPER OG BEGREPER FOR ARBEIDSFLYT... 8 SKISSERING AV ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT... Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 1.1 ELEKTRONISKE MÅL... 4 2. 3. INTRODUKSJON TIL AGRESSO... 5 PRINSIPPER OG BEGREPER FOR ARBEIDSFLYT... 8 3.1 BEGREPER I ELEKTRONISK FLYT... 9 3.2 PRINSIPPOVERSIKT

Detaljer

Veiledning økonomimodul

Veiledning økonomimodul Veiledning økonomimodul Økonomi integrasjon Det første det må taes stilling til er hvilken økonomiintegrasjon som skal benyttes. Det kan velges mellom Visma Global, SendRegning og Norkred. Ta kontakt med

Detaljer