CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00"

Transkript

1 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering

2 Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering AaGH INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord:... 2 Viktige felter:... 4 Spesialsøk mot åpneposter... 5 Frisøk... 7 Åpne poster Direkte ajourhold under bilagsregistreringen Leverandørajourhold under registrering... 9 Kundeajourhold under registrering... 9 Kontoplanajourhold under registrering Utskrift av registrerte transaksjoner Bruk av registrering fra CSWEB Butikkdata BIM35P oppdatering til Regnskap Registering av faktura ved manuell bruk av BIM Forord: Dette dokument gir deg detaljert informasjon omkring de viktigste felt i bilagsregistreringsbildet. Den generelle dokumentasjon for regnskapssystemet er beskrevet i egen dokumentasjon, «Det integrerte regnskapssystem».

3 Page 3 of 16 Registreringsbildet er i denne versjon av CSWEB Regnskap er likt uansett bilagstype du registrerer, men informasjonen du skal legge inn i de aktuelle feltene vil variere. Du har forskjellige områder for klart definert «prosesser», en kortversjon er denne: Du knytter et bilag til en periode og et år, systemet tillater 2 «åpne2 regnskapsår samtidig brukt. Du velger den bilagsart du skal registrere, og avhengig av dine parameteroppsett gir systemet deg første ledige bilagsnummer, eller du må selv registrere bilagsnummeret, f.eks. hvis du forhåndspaginerer. Du har en styringsmulighet om du kun ønsker at det aktuelle bilag skal vises i «Grid» visningen, eller om at du skal vise alle bilag du ennå ikke har oppdatert. Systemet viser deg hele tiden både bilagsdifferanse og buntdifferanse, du kan ikke oppdatere med differanse i noen av disse kontrollområder. Du registrerer en og en bilagslinje, og lagrer denne. Du har fullt frisøk på både kunder, leverandører og hovedbokskonti ved å bruke systemets standard for dette, en stjerne (*), etter søkebegrepet. F.eks vil EMO*, gi alle leverandører som har EMO ett eller annet sted i navnet. Du har styrings og avslutningsmuligheter på egne «knapper», bemerk styringen av skifte av bilag versus skifting av bilagsart og bilag, den siste gir deg også mulighet for å endre periode. (Du kan selvsagt også bruke de tidligere benyttede funksjonskommandoer, f.eks. <F3> = Bilagsslutt, <F6> = Buntslutt og <F9> = Nytt bilag med valg av bilagsart og periode. Ajourhold av kontoplan Ajourhold av kunde leverandør informasjon Forhåndsutskrift av registrerte transaksjoner

4 Page 4 of 16 Viktige felter: Bilagsart <F5> - Bilagsartfeltet Gir deg valgmulighet For alle dine bilagsarter (Kikkerten har den Samme funksjon.) Konto Kontofeltet er det viktigste «styrer» det meste fra dette felt i hele registreringsbildet, og du felt. CSWEB Regnskap benytter kontofeltet til å splitte mellom: Hovedbok Her benyttes kun tall, kontoplan er helt fri, kan også om ønskelig inneholde bokstaver. Kunder Her benyttes et prefiks + forran tallet, eller søkenavnet Leverandører Her benyttes et prefisk - forran tallet, eller søkenavnet Søkning i feltet Tall og deretter <F5> eller «Kikkert» Gir søk etter konto

5 Page 5 of 16 +HANS og deretter gir søk i kunderegisteret. -EMO og deretter gir søk i leverandørregisteret. Spesialsøk mot åpneposter Dersom en skal registrere poster mot noen av reskontroene, med avkrysning mot åpne poster, finnes det knapper som vil gi deg slike søk, men du kan også bruke kontofeltet og søke direkte, vi bruker da bokstaven R = Referansesøk. Gir søk etter faktura i reskontroen til leverandør Gir direkte «henting» av utgåendefaktura nr. 6, med den kunde og beløp for avkryssing.

6 Page 6 of 16 Når du er ferdig med ditt siste bilag og bilag og buntsummen er null kan du oppdatere, det utfører du nå direkte ved å bruke oppdater knappen. (<F6> = Buntslutt) fungerer også. Du bekrefter oppdateringen, Ved å trykke OK knappen.

7 Page 7 of 16 Frisøk Bemerk at alle søk etterfulgt av en * gir frisøk og søker følgelig også etter riktig begrep også inne i navnet.

8 Page 8 of 16 Åpne poster. Når du har fått frem et korrekt nummer for en kunde eller en leverandør, kan du gjøre ytterligere søk. o Åpen post kunde Du kan både se innholdet i en faktura ved «Faktura oppslag» og ta med den aktuelle posten til registreringsbildet. o Åpen post leverandør Her har du kun valget Ta med, systemet vil i senere utgaver bli utviklet med oppsalg mot innskannede fakturaer, og bildeoppslag mot disse.

9 Page 9 of 16 Direkte ajourhold under bilagsregistreringen. Leverandørajourhold under registrering Når du har hentet opp en leverandør, kan du fra hvilket som helst av feltene i registreringslinjen, bruke knappen «Kunde-lev-kortet» og kommer direkte til ajourhold av din leverandørs opplysninger. Kundeajourhold under registrering Når du har hentet opp en kunde, kan du fra hvilket som helst av feltene i registreringslinjen, bruke knappen «Kunde-lev-kortet» og kommer direkte til ajourhold av din kundes opplysninger.

10 Page 10 of 16 Kontoplanajourhold under registrering Når du har registrert en konto, kan du fra hvilket som helst av feltene i registreringslinjen, bruke knappen «Konto-kortet» og kommer direkte til ajourhold av din kontoplan.

11 Page 11 of 16 Utskrift av registrerte transaksjoner. Det er innearbeidet en mulighet for utskrift av de registrerte transaksjoner før du oppdaterer, til dette bruker du knappen Utskrift. Utskriften kan både sendes til printer og skrives som en PDF fil til skjerm, avgjøres av det printervalg du gjør.

12 Page 12 of 16 Bruk av registrering fra CSWEB Butikkdata Mange av brukerne av CSWEB Butikkdata har utviklet bruk av elektroniske fakturaer fra sine hovedleverandører, disse registrerer inngående fakturaer direkte i regnskapet fra BIM35 Elektroniske fakturaer. Det er også en god del butikker som bruker dette program manuelt som sin innregistrering av inngående fakturaer. Det finnes egen dokumentasjon for bestillingssystemet, her vises en «kortversjon». Du møter et bilde hvor alle mottatte og ubehandlede fakturaer vises. Du velger den aktuelle du skal bearbeide, oppdatere. Du kontrollerer informasjonen fra ordrehodet, og fyller inne nødvendig totalinformasjon. Det er kontroll som hindrer deg i å dobbelt oppdatere. Du har mulighet for å kontrollere og oppdatere varemottaket også fra dette program.

13 Page 13 of 16 Ved å bekrefte med OK Knappen, blir du spurt om hva du ønsker å oppdatere, for de som bruker BM30 Elektroniske følgeseddler til varemottak, er det kun regnskapsoppdatering fra dette bildet, for de som benytter dette program til å foreta en manuell registrering kan de også herfra få dannet et grunnlag til å foreta varemottak på. BIM35P oppdatering til Regnskap Har du svart J på oppdatering til regnskap, så må du avslutte med å kjøre BIM35P. BIM35P kjøres når du er ferdig med de fakturaene du holder på med, holder du på å registrere flere fakturaer venter du med kjøring av BIM35P til du er ferdig med hele bunken. Fakturaene blir ikke oppdatert til regnskap før BIM35P er kjørt. Det kommer en journal ut ved kjøring av BIM35P, og denne skal du bruke som bilag ved arkivering av de fakturaene som tilhører denne journalen.

14 Page 14 of 16 Du kan oppdatere de som gjelder deg, flere operatører kan arbeide samtidig. Eller du kan som en kontroll se hva som blir oppdatert når du velger Oppdatere. Det er full kontroll mot at ditt system er satt opp korrekt for kontroll av inngående merverdiavgift. Du arkiverer posteringsjournalen sammen med eventuell utskrift av den elektroniske fakturaen, hvordan du skal arkivere bør du samkjøre med din revisor.

15 Page 15 of 16 Registering av faktura ved manuell bruk av BIM35 Manuell registrering av inngående fakturaer, dvs. at man starter prosessen i BIM35 og danner et grunnlag for varemottaksfunksjonen og overfører samtidig som man klargjør bilaget for regnskapsregistrering. Du starter med blankt registreringsbilde og fyller inn aktuell informasjon, gå deretter til varelinjeregistrering Best nr feltet er til bruk for bestillingsnr fra BIM20 hvis du har dette tilgjengelig. Fyller du inn bestillingsnr vil alle linjer tilhørende denne bestillingen legges til som linjer i BIM35 Bemerk logikken omkring fakturaens total verdi samt vareverdien. Dersom du registrerer inn en matchende bestilling, ref, førstesidens felt for dette hentes de aktuelle varelinjer opp fra denne, ellers må du registrere inn linjene selv. Antall og inn-priskontroll må gjøres i henhold til bilaget du har som grunnlag for registreringen. Ved manuell innregistrering av varelinjer kan du scanne inn varenr. Du får tilhørende informasjon fra varekortet i «hodet» i forhold til den linjen du arbeider med, her kan du fortløpende vurdere for eksempel ut-pris/og bruttofortjeneste Summene Faktura-beløp og Hittil-registrert skal stemme overens før du kan oppdaterer. Det ligger kontroll mot vareverdien som varelinjene representerer. I praksis er det vanskelig å komme rundt mismatch på disse beløpene, du må i tilfelle legge inn en linje med verdi tilsvarende differansen f.eks., på en åpen vare. (øre-differanse blir vanligvis akseptert)

16 Page 16 of 16 Trykk OK når du har kontrollert at alle linjer er riktig og svar J til oppdaterer (til BIM30), og J/N til klargjøre til regnskap og J til å Starte. Deretter bruker du oppdaterings til regnskap med prosedyrer som beskrevet tidligere for BIM35P.

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Time

Kom i gang hefte Visma Avendo Time Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert det. Kom i gang hefte Visma Avendo Time Velkommen som bruker av Visma Avendo Time. Dette heftet

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett...

Innholdsfortegnelse 1/45. Introduksjon... 3. Jobbe med postene... 5. Vedlegg og personlig skrivebord... 9. Innstillinger for oppsett... Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Installasjon av Standard Regnskap...3 Start programmet for første gang...3 Demofirma...3 Ny installasjon...3 Importer backup...4 Hovedkontrollen...4 Jobbe med postene...

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1

Brukermanual for paypoint.kasse. Versjon 1.1 Brukermanual for paypoint.kasse Versjon 1.1 Innholdsfortegnelse Kassefunksjonalitet Paypoint.kasse... 3 Innledning... 3 Aktivering av Paypoint.kasse... 3 Lage prislister... 3 Endre prislister... 4 Spesifisering

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Grunndata og innkjøpsparametere

Grunndata og innkjøpsparametere Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Grunndata og innkjøpsparametere Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136

Brukerhåndbok. for. MekoEasy Verksted. Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14. Side 1 av 136 Brukerhåndbok for MekoEasy Verksted Utgave: Versjon desember 2013 / MekoEasy versjon 2.14 Side 1 av 136 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 5 1.1. Generelt om bruk av MekoEasy... 5 1.3 Bruke taster og

Detaljer

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007

InfoPress Abonnement. Stein Raaness AS 2007 2 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 3 4 Stein Raaness AS 2007 Stein Raaness AS 007 5 Innhold Logge seg på serveren......................................... 6 Brukernav og passord..........................................

Detaljer

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ

1. Opprette Innkjøpsområder DFØ 1. Opprette Innkjøpsområder DFØ Versjon: 2.0 1.4.1 Opprette kontraktinnkjøp CM 06.06.14 Innhold Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til annen rutine: 0 - Innledning 1 - Opprette en kontraktstype

Detaljer

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1

Kom i Gang. brukermanual. (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 BAS21 Kom i Gang brukermanual (Når du har installert BAS21 på din maskin) Kom I Gang brukermanual for programpakken BAS21 Side 1 Innhold Side Hva kan BAS21 gjøre for deg og din bedrift? 3 - Hav inneholder

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer