CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CS-Web Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00"

Transkript

1 CS-Web Regnskap Bilagsregistrering

2 Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering AaGH INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord:... 3 Viktige felter... 5 Bilagsart... 5 Konto... 5 Søkning i feltet... 6 Spesialsøk mot åpneposter... 7 Frisøk... 8 Åpne poster Bruk av registrering fra CS-Web... 9 BIM35P oppdatering til Regnskap Registering av faktura ved manuell bruk av BIM

3 Page 3 of 13 Forord: Dette dokumentet gir deg detaljert informasjon omkring de viktigste felt i bilagsregistreringsbildet. Den generelle dokumentasjon for regnskapssystemet er beskrevet i eget dokument: «Det integrerte regnskapssystem». Registreringsbildet er i denne versjonen av CSWEB Regnskap er likt uansett bilagstype du registrerer, men informasjonen du skal legge inn i de aktuelle feltene vil variere.

4 Page 4 of 13 Du har forskjellige områder for klart definerte «prosesser», en kortversjon er denne: 1. Du knytter et bilag til en periode og et år, systemet tillater 2 «åpne» regnskapsår samtidig brukt. 2. Du velger den bilags art du skal registrere, og avhengig av dine parameteroppsett gir systemet deg første ledige bilagsnummer, eller du må selv registrere bilagsnummeret, f.eks. hvis du forhånds paginerer. 3. Du har en styringsmulighet om du kun ønsker at det aktuelle bilag skal vises, eller om at du skal vise alle bilag du ennå ikke har oppdatert. 4. Systemet viser deg hele tiden både bilagsdifferanse og buntdifferanse, du kan ikke oppdatere med differanse i noen av disse kontrollområder. 5. Du registrerer en og en bilagslinje, og lagrer denne. Du har fullt frisøk på både kunder, leverandører og hovedboks konti ved å bruke systemets standard for dette, en stjerne (*), etter søkebegrepet. F.eks. vil EMO*, gi alle leverandører som har EMO ett eller annet sted i navnet. 6. Du har styrings og avslutningsmuligheter på egne «knapper». Merk styringen av skifte av bilag versus skiftning av bilags art og bilag, den siste gir deg også mulighet for å endre periode. (Du kan selvsagt også bruke de tidligere benyttede funksjonskommandoer, f.eks. <F3> = Bilagsslutt, <F6> = Buntslutt og <F9> = Nytt bilag med valg av bilags art og periode.

5 Page 5 of 13 Viktige felter Bilagsart <F5> - Bilags art feltet gir deg valgmulighet for alle dine bilagsarter (Kikkerten har den samme funksjonen). Konto Kontofeltet er det viktigste feltet i hele registreringsbildet, og du «styrer» det meste fra dette feltet. CSWEB Regnskap benytter kontofeltet til å splitte mellom: Hovedbok Her benyttes kun tall, kontoplan er helt fri, kan også om ønskelig inneholde bokstaver. Kunder Her benyttes et prefiks + forran tallet, eller søkenavnet Leverandører Her benyttes et prefisk - forran tallet, eller søkenavnet

6 Page 6 of 13 Søkning i feltet Tall og deretter <F5> eller «Kikkert» gir søk etter konto. + HANS deretter, gir søk i kunderegisteret. + EMO deretter gir søk i leverandørregisteret.

7 Page 7 of 13 Spesialsøk mot åpneposter Dersom en skal registrere poster mot noen av reskontroene, med avkrysning mot åpne poster, finnes det knapper som vil gi deg slike søk. Men du kan også bruke kontofeltet og søke direkte, vi bruker da bokstaven R = Referansesøk. Gir søk etter faktura i reskontroen til leverandør Gir direkte «henting» av utgåendefaktura nr. 6, med den kunde og beløp for avkryssing. Når du er ferdig med ditt siste bilag, og bilag samt buntsummen er null kan du oppdatere. Det utfører du nå direkte ved å bruke «Oppdater» knappen. (<F6> = Buntslutt) fungerer også. Du bekrefter oppdateringen ved å trykke «OK» knappen.

8 Page 8 of 13 Frisøk Bemerk at alle søk etterfulgt av en * gir frisøk, og søker følgelig også etter riktig begrep også inne i navnet. Åpne poster. Når du har fått frem et korrekt nummer for en kunde eller en leverandør, kan du gjøre ytterligere søk. 1. Åpen post kunde 2. Du kan både se innholdet i en faktura ved «Faktura oppslag», og ta med den aktuelle posten til registreringsbildet.

9 Page 9 of Åpen post leverandør Her har du kun valget «Ta med». Systemet vil i senere utgaver bli utviklet med oppsalg mot innskannede fakturaer, og bildeoppslag mot disse. Bruk av registrering fra CS-Web Mange av brukerne av CS-Web har utviklet bruk av elektroniske fakturaer fra sine hovedleverandører, disse registrerer inngående fakturaer direkte i regnskapet fra Elektroniske fakturaer (BIM35). Det er også en god del butikker som bruker dette programmet manuelt som sin innregistrering av inngående fakturaer. Det finnes egen dokumentasjon for bestillingssystemet, her vises en «kortversjon». Du møter et bilde hvor alle mottatte og ubehandlede fakturaer vises. Du velger den aktuelle du skal bearbeide.

10 Page 10 of 13 Du kontrollerer informasjonen fra ordrehodet, og fyller inne nødvendig totalinformasjon. Det er en kontroll som hindrer deg i å dobbelt oppdatere. Du har mulighet for å kontrollere og oppdatere varemottaket også fra dette program.

11 Page 11 of 13 Ved å bekrefte med «OK» knappen, blir du spurt om hva du ønsker å oppdatere. For de som bruker BM30 Elektroniske følgesedler til varemottak, er det kun regnskapsoppdatering fra dette bildet. For de som benytter dette programmet til å foreta en manuell registrering kan de også herfra få dannet et grunnlag til å foreta varemottak på. BIM35P oppdatering til Regnskap Har du svart «J» på oppdatering til regnskap, så må du avslutte med å kjøre BIM35P. BIM35P kjøres når du er ferdig med de fakturaene du holder på med. Holder du på å registrere flere fakturaer venter du med kjøring av BIM35P til du er ferdig med hele bunken. Fakturaene blir ikke oppdatert til regnskap før BIM35P er kjørt. Det kommer en journal ut ved kjøring av BIM35P, og denne skal du bruke som bilag ved arkivering av de fakturaene som tilhører denne journalen. Du kan oppdatere de som gjelder deg, flere operatører kan arbeide samtidig. Eller du kan som en kontroll se hva som blir oppdatert når du velger Oppdatere.

12 Page 12 of 13 Det er full kontroll mot at ditt system er satt opp korrekt for kontroll av inngående merverdiavgift. Du arkiverer posteringsjournalen sammen med eventuell utskrift av den elektroniske fakturaen, hvordan du skal arkivere bør du samkjøre med din revisor. Registering av faktura ved manuell bruk av BIM35 Manuell registrering av inngående fakturaer, dvs. at man starter prosessen i BIM35 og danner et grunnlag for varemottaksfunksjonen, og overfører samtidig som man klargjør bilaget for regnskapsregistrering. Du starter med blankt registrerings bilde og fyller inn aktuell informasjon, gå deretter til varelinjeregistrering. Best nr feltet er til bruk for bestillingsnr fra BIM20 hvis du har dette tilgjengelig. Fyller du inn bestillingsnr vil alle linjer tilhørende denne bestillingen legges til som linjer i BIM35 Legg merke til logikken omkring fakturaens total verdi samt vare verdien.

13 Page 13 of 13 Dersom du registrerer inn en matchende bestilling, ref, førstesidens felt for dette, hentes de aktuelle varelinjer opp fra denne. Ellers må du registrere inn linjene selv. Antall og inn-priskontroll må gjøres i henhold til bilaget du har som grunnlag for registreringen. Ved manuell innregistrering av varelinjer kan du scanne inn varenr. Du får tilhørende informasjon fra varekortet i «hodet» i forhold til den linjen du arbeider med. Her kan du fortløpende vurdere for eksempel ut-pris/og bruttofortjeneste. Summene Faktura-beløp og Hittil-registrert skal stemme overens før du kan oppdaterer. Det ligger kontroll mot vare verdien som varelinjene representerer. I praksis er det vanskelig å komme rundt mismatch på disse beløpene, du må i tilfelle legge inn en linje med verdi tilsvarende differansen f.eks., på en åpen vare. (øre-differanse blir vanligvis akseptert) Trykk «OK» når du har kontrollert at alle linjer er riktig og svar «J» til oppdaterer (til BIM30), og «J/N» til klargjøre til regnskap og «J» til å Starte. Deretter bruker du oppdatering til regnskap, med prosedyrer som beskrevet tidligere for BIM35P.

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

CSWEB - Regnskap. Bilagsregistrering. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 CSWEB - Regnskap Bilagsregistrering Page 2 of 16 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Bilagsregistrering 19.11.2013 AaGH 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET...

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web.

Mammut Bokskred. Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Mammut Bokskred Instruks for oppdatering av mammutfil og tilhørende mammut-rutiner i CS-Web. Page 2 of 18 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Mammut Bokskred 01.02.2014

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2009.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2009.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2014. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2014 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs

Visma Enterprise Fakturering. Versjon 2010.1. Grunnkurs Visma Enterprise Fakturering Versjon 2010.1 Grunnkurs II Visma Enterprise Fakturering - Grunnkurs Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok

FagAdmin Brukerhåndbok FagAdmin Brukerhåndbok Dagsoppgjør Programversjon: 1.0 Håndbok, versjon: 1.0 Antall sider: 18 Dato: 20.02.2009 Innhold 1. FORORD... 3 2. DATAGRUNNLAGET... 4 GENERELT... 4 REGISTRE... 4 KONTOPLAN... 4 SALGSGRUPPER...

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Time

Kom i gang hefte Visma Avendo Time Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert det. Kom i gang hefte Visma Avendo Time Velkommen som bruker av Visma Avendo Time. Dette heftet

Detaljer

Fakturabehandling på web

Fakturabehandling på web Visma Enterprise Fakturabehandling Versjon 2014 Fakturabehandling på web II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring

Detaljer

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS

Agro Økonomi. Regnskap. - slik kommer du i gang... Kom i gang Regnskap Agro Regnskap Agrodata AS Agro Økonomi Regnskap - slik kommer du i gang... Side 1 Agro Økonomi Regnskap Velkommen som bruker av Agro Økonomi Regnskap. For informasjon om installering av programmet, se heftet Installasjon, oppstart

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28

HELIOS 4. Quick Guide. 3210 Sandefjord Mail: info@notaplan.no Tlf.: 33 80 42 50 Faks: 33 47 88 28 HELIOS 4 Quick Guide Velkommen til Helios 4 veiledning. Veiledningen er en introduksjon til Helios 4 menynavigasjon, bruk av snarveier og linker, vedlikehold av kartoteker, normal bruk av ordrebildet og

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer