Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb Sentrum, 0107 Oslo E-post: Web: Forsidefoto: WAYA WAYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: WAYA WAYA"

Transkript

1 Årsmelding 2013

2 Schweigaardsgate 12 Pb Sentrum, 0107 Oslo E-post: Web: Forsidefoto: WAYA WAYA SB fra NMBU. Foto: UE Oslo Design og oppsett: Tank Design AS og

3 ikke gammelt fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn) fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på seg, ta fatt på suffix (norrønt: skapr: beskaffenhet), evne ENTREPRENØRSKAP (etter engelsk entrepreneurship): initiativ og evne til å skape ny næringsvirksomhet (bokmålsordboka) Innhold DAGLIG LEDER HAR ORDET 4 ORGANISASJONEN UNGT ENTREPRENØRSKAP 6 Pedagogisk plattform Visjon, formål og kjerneverdier GRUNNSKOLE TRINN 8 Programmene vektlegger å utvikle personlige egenskaper og holdninger gjennom å stimulere kreativitet og utforskertrang. Programmene styrker elevenes identitet og tilhørighet til eget lokalmiljø og bevisstgjør dem på at de kan være med å påvirke sine egne omgivelser. GRUNNSKOLE TRINN 10 Programmene videreutvikler elevenes evne og vilje til å ta initiativ, samt deres samarbeidsevne og sosiale ferdigheter. De får elevene til å reflektere over egne muligheter knyttet til utdanning og karrierevalg. Gjennom programmet Elevbedrift får elevene erfaring med enkel bedriftsetablering og forståelse av verdiskapingsbegrepet. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TRINN 14 Programmene gir erfaring med bedriftsetablering og bevissthet om hvordan hver enkelt kan bidra til å skape verdier i eget lokalsamfunn. Det er også lagt inn en internasjonal dimensjon, der elevene kan få erfaring med internasjonalt samarbeid og innsikt i andre kulturer. HØYERE UTDANNING 18 Aktiviteten i høyere utdanning er tett knyttet opp mot arbeids- og næringsliv. Dette gir studentene gode læringsarenaer og forståelse av hvordan deres faglige kunnskap kan anvendes i reelt arbeid, enten gjennom bedriftsetablering eller ved å jobbe i innovative prosesser. MARKED 20 Næringsliv og media Utvikling de siste tre år UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS STYRETS ÅRSMELDING 22 Styremedlemmer Styrets årsmelding Sluttord Årsregnskap Revisjonsberetning

4 Daglig leder har ordet Fantastisk 2013 med framtid, samspill og skaperglede! 4 Nok et år med en fantastisk vekst; 2013 ble året der vi økte med 5000 elevtreff i forhold til året før, og endte opp med elever involvert i entreprenørskap. Eventyret bare fortsetter og vi har i dag elevtall som var umulig å forutse da vi startet i Dedikerte medarbeidere har gjort reisen mulig, og det er utrolig morsomt å se at de hver dag kommer på jobb med et brennende engasjement, og en vilje til å være med å gjøre forandringer i norsk skole. Hvert år kårer Virke i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Norge, årets entreprenørskapslærere i Norge. Utdelingen finner sted under Virkekonferansen i november. Årets vinnere ble Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad fra Mailand videregående skole. Vi gratulerer med prisen og for den jobben de har gjort på Mailand, og for skoler i andre deler av fylket. Sjelden har en pris vært mer fortjent! Vi antok at det ville være vanskelig å følge opp NM 2012 hvor (UEA) tok hele 10 av 54 priser og ble mestvinnende fylke. Antagelsene ble gjort til skamme og nok en gang viste våre elever seg frem fra sin beste side. Akershus endte opp med tre førsteplasser, fire andreplasser og to tredjeplasser, og ble med det mestvinnende fylke også i I år var vi også uhyre nærme å vinne kategorien beste Ungdomsbedrift og bli Norges representant under EM. Vi gratulerer Pro Sleeve UB fra Ski vgs som Norges nest beste Ungdomsbedrift (UB). Vi gratulerer også Eldre Event UB fra Sandvika vgs med NM tittelen i beste HR- bedrift, Phone it UB fra Mailand vgs med NM-tittelen i beste regnskap og Trill Tørt UB fra Mailand vgs med Vi ser gang på gang at entreprenørskap gir mer skolemotivasjon og tryggere elever. NM-tittelen i beste forretningsplan. Dette er fantastiske resultater, og jeg er veldig stolt av Akershuselevene! De var med på å prege mesterskapet, både på premieseremoniene og i konkurransene. Jeg er spesielt glad for bredden ved at det er UB-er fra mange skoler som gjør det bra. Det viser at det er høy kvalitet på entreprenørskapsarbeidet i fylket. Det er nå aktiviteter i alle kommuner og samtlige er medlemmer av UEA. Aktiviteten er nå på 33 prosent av barneskolene, 85 prosent av ungdomsskolene og 94 prosent av de videregående skolene. Potensialet er fortsatt stort, og vi trenger flere frivillige fra offentlig forvaltning og privat næringsliv, som kan bidra til en positiv

5 5 Foto UE Norge: Fantastisk prestasjon av ProSleeve UB fra Ski vgs, som tok andreplassen for beste Ungdomsbedrift under NM for UB opplevelse for elever i klasserommet. Vi trenger flere som ser muligheter og gjør noe med dem. Dette er egenskaper som elevene trener når de jobber med entreprenørskap i skolen. Kommuner og fylket som skoleeiere må sørge for at entreprenørskap blir en naturlig del av handlingsplaner og satsinger. Erfaringen elevene får med seg kommer både dem selv, samfunnet og framtiden til gode. Vi ser gang på gang at entreprenørskap gir mer skolemotivasjon og tryggere elever. I tillegg er det viktig at morgendagens arbeidstakere og arbeidsgivere møter arbeidslivet allerede på skolen, slik at de bedre kan skoleres for arbeidslivet. Vi bygger entreprenørskapskompetanse fra barneskole til høyere utdanning, og møter flere og flere elever som har hatt entreprenørskap i hele løpet. Mange av våre tidligere elever har lederroller i studentorganisasjoner og er villig til å ta på seg ansvar. UEA har stort fokus på å gi elevene både endringskompetanse, handlingskompetanse og sosial kompetanse. Under NM for Studentbedrifter (SB) stakk WayaWaya SB fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) av med to priser. En meget sterk prestasjon og en annerkjennelse til universitetet på Ås som hadde studentbedrifter for første gang dette året. Ser vi på totalaktiviteten i Norge ligger Akershus på topp, og vi har flere skoler som ligger topp ti i aktivitet i landet. Stor honnør gis i denne sammenheng til Sandvika vgs, Frogn vgs, Mailand vgs, Bingsfoss ungdomsskole, Aursmoen skole og Haugjordet ungdomsskole. Det er særdeles gledelig at flere og flere ungdomsskoler kommer på banen. Ungt Entreprenørskap handler om å skape de gode og varige læringsopplevelsene, og vi vil også i fremtiden gjøre vårt ytterste for at flere og flere elever i fylket får denne muligheten. Jeg vil takke alle som stiller opp som jurymedlemmer, veiledere og mentorer, og våre styremedlemmer og samarbeidspartnere. Jeg er kjempestolt over hva vi får til, og ikke minst vil jeg igjen rette en kjempe stor takk til mine medarbeidere, som hver dag står på for å prege fremtidens Norge. Jeg ser frem til et nytt år med framtid, samspill og skaperglede. Petter Skotland daglig leder i

6 UEs pedagogiske plattform «UE skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier» HØYERE UTDANNING Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag TRINN Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse TRINN Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! TRINN SikkSakk Europa Smart Vårt Lokalsamfunn Ungt Entreprenørskap har utviklet programmer for bruk i grunnskolen og opp til høyere utdanning. På de ulike trinnene er det pedagogiske programmer som ivaretar en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. ENTREPRENØRSKAP I UTDANNINGEN Utvikle personlige egenskaper og holdninger Evne og vilje til å ta intitativ Nytenking og kreativitet Risikovilje Selvtillit Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Lære fag og grunnleggende ferdigheter ved bruk av entreprenørielle arbeidsformer Lære kunnskap og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser Ref. Handlingsplan Entreprenørskap i utdanning

7 7 Visjon, formål og kjerneverdier UNGT ENTREPRENØRSKAPS VISJON: «Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.» Ungt Entreprenørskaps formål er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å: Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet. Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet. Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet. Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene. Stimulere til samarbeid over landegrensene Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng. UNGT ENTREPRENØRSKAPS KJERNEVERDIER: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtiden. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole og arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Små og mellomstore bedrifter utgjør en viktig del av verdiskapingen i Norge. Nordea ønsker å motivere unge gründere og formidle bankens rolle ved etablering og drift av virksomheter og bedrifter. Arbeidet med entreprenørskap i skolen er en viktig møteplass for skole og næringsliv. I tillegg til å være synlige innenfor et viktig område som innovasjon og entreprenørskap, lar vi oss også inspirere av ungdommens skaperevne og kreativitet. Håvard Lindtvet, avdelingsbanksjef, Nordea I ungdomsbedriftene får unge mennesker muligheten til å gjøre noe spennende og kreativt utenfor den vanlige skoledagen. For å skape trivsel, motivasjon og nærvær i ungdomsbedriftene, er det viktig å implementere avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Den bidrar til læring om hva som kreves i arbeidslivet, og bidrar til å skape gode holdninger og et godt arbeidsmiljø. Inger Lise Fagerli, avdelingsdirektør, NAV Arbeidslivssenter Akershus Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte «Lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet.

8 Grunnskole trinn Foto: Elever gjennomfører SMART 8 SMART SMART er et program som fremmer kreativitet, og SMART skolerer elever i trinn til å se muligheter både i og rundt seg. Programmet vekker elevenes personlige egenskaper og interesser gjennom å anvende kreativitetsprosesser. Elevene er selv aktive i å definere problemområder og forske på ulike muligheter for å finne løsninger som kommer til nytte for dem selv og andre. I siste del av programmet, skal løsningen presenteres sammen med en modell, et skuespill eller annen visualisering av løsningen på problemet. I 2013 hadde vi som mål å ha større fokus på SMART. Vi økte fra 277 elever i 2012, til 397 elever i år. Omfanget av programmet varer fra to til tre dager, hvor den siste dagen holdes av til presentasjon. Barneskoleelever er kreative og de lar seg ikke begrense. For dem er alt mulig. Ordet "innovasjon og entreprenørskap" kan være vanskelig å forstå for mange. Derfor er vi konsekvente på å bruke ordet "verdiskaping". Vi forteller dem at ideer de kommer med kan ha en verdi for samfunnet. En bilsensor med 200 meters rekkevidde som sier fra om det kommer folk eller PROGRAMMER GRUNNSKOLE TRINN SikkSakk Europa SMART Vårt lokalsamfunn

9 9 dyr på mørke landeveier, brannslukkerapparat for små barn som er lett å håndtere, en oppblåsbar kjole som redningsvest, et fly med sterke kroker som kan plukke opp båter i nød, automatisk fiskemater, skateboard med pigger til vinterføre, sunhetsmaskin, vaskemaskin som kun vasker dyr eller en nødlandingsmekanisme som airbag til fly slik at den kan lande trygt. Dette er bare noen innovative løsninger fra dagens skolebarn. SMART er en fin start på progresjonsmodellen, der elvene møter entreprenørskapsbegrepet første gang. Det lærer barna å utvikle et kreativt tankesett, og å se mulighetene i og rundt seg. Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) ønsker å ha et større fokus på SMART i Dette gjør vi for å legge inn en større innsats tidligere i løpet og for å bevisstgjøre skolene mulighetene som ligger i SMART metodikken. Høsten 2013 hadde vi med oss elever fra Sandvika og Frogn videregående skole under gjennomføringen av SMART. De hadde en presentasjon om UB-året, og hvordan det var å gå på videregående skole. De fikk prøve seg som lærere og tok ansvaret for å gjennomføre den kreative prosessen av programmet. Dette var en positiv og lærerikt opplevelse for både store og små elever. VÅRT LOKALSAMFUNN Vårt Lokalsamfunn er for trinn og er UEA sitt flaggskip i barneskolen. Det er et arbeidslivsprogram som oppfyller læreplanmål i samfunnsfag. Det var 899 elever som gjennomførte programmet i 2013 med enten ordfører, lokalpolitiker eller annen ansatt i privat eller offentlig sektor. Programmet gir elevene innblikk i hvordan lokalsamfunnet fungerer, og øker forståelsen for samfunnet i sin helhet. Det viser også hvor viktig det er å bidra i beslutningsprosesser og om å samarbeide. Vi tror dette gir mer aktive borgere, som bidrar til felleskapet i sitt lokalsamfunn. Å stille opp som frivillig veileder for Vårt Lokalsamfunn har skapt gode møteplasser og læringsarenaer for både voksne og barn. Elevene synes det er spennende at en ekstern veileder kommer på besøk og som bidrar med egen kompetanse i undervisningen. Lærerne på sin side får sett sine elever bidra i skoletimen på en annen måte, gjennom en mer praktisk undervisningsøkt. SIKK SAKK EUROPA Sikk Sakk Europa er et program som er spesialtilpasset Europa som tema for 6. trinn. Programmet omhandler regioner og ressurser i Europa, og elevene skal blant annet spille et spill der de driver sin egen fiskeribedrift. Programmet gir kunnskap om internasjonal handel og gjensidig avhengighet. I 2013 var det 1311 elever som gjennomførte UEA sine programmer i barneskolen

10 Grunnskole trinn Foto: Flåårbård EB fra Gjerdrum ungdomsskole 10 GRÜNDERCAMP I løpet av 2013 er ble det gjennomført 27 Gründercamper med 3018 elever i ungdomsskolen. Dette er en økning fra fjorårets 22 Gründercamper og 2036 elever. En stor Gründercamp i Asker med 800 elever, ble gjennomført juni. Asker kommune var selv oppdragsgiver for alle elever på 8. trinn i kommunen, og hvor de jobbet med utviklingen av den nye kommuneplanen. Gründercamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på tre-seks elever og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Blant årets oppdragsgivere finner vi OREEC, Franzefoss, Schaus Buss, Visit Romerike, Fetsund Lenser, Aurskog Sparebank, Stav og Rykkinn ungdomsskole. ØKONOMI OG KARRIEREVALG Programmet Økonomi og karrierevalg har fortsatt vært et viktig satsingsområde i Etterspørselen har vært stor fra ungdomsskolene i fylket men vi har lykkes med å dekke behovet elever deltok i sekstimersprogrammet i løpet av året, som er økning på 184 elever fra året før. Økonomi og karrierevalg er et program som gir elevene på 9. eller 10. trinn rom til å reflektere over mulige karriereveier, viktigheten av å gjøre bevisste valg og hvordan valg innvirker på deres personlige økonomi. De får også innblikk i hvordan man som kunde bør forholde seg til bank og forsikring. Økonomi og Karrierevalg er forankret i generell del av læreplanen og i flere av læreplanene for de forskjellige fag. Programmet består av fire økter, hvorav tredje økt er knyttet til bank og fjerde økt er knyttet til forsikring. Programmet gjennomføres av en ekstern veileder fra lokalt arbeids- og næringsliv, gjerne fra finanssektoren. Dette skaper en viktig møteplass mellom utdanning og næringsliv, og gir elevene en annerledes læringsopplevelse. JOBBSKYGGING Jobbskygging er et forholdsvis nytt program fra Ungt Entreprenørskap. Programmet går over tre år med en jobbskyggingsdag per år. På 8. trinn skal elevene følge en nær slektning, på 9. trinn en arbeidstager som har et yrke de kunne tenke seg, og på 10. trinn skal ha en dag på et utdanningsprogram i videregående skole. Det er lagt opp til refleksjoner både før, under og etter jobbskyggingen. I 2013 var 2622 elever ved 32 skoler ute på Jobbskygging. PROGRAMMER GRUNNSKOLE TRINN Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging for trinn Økonomi og karrierevalg Se mulighetene!

11 Foto: Vinnerne og juryen fra Miljøuka 2013, Gründercamp i samarbeid med OREEC. 11 Foto: Asker Gründercamp finale på Kulturhuset. 27 Gründercamper med 3018 elever i ungdomsskolen Foto: Gründercamp på Stav ungdomsskole

12 12 Foto: Båndit EB fra Aursmoen skole u.trinn ble Akershus beste Elevbedrift i 2013 ELEVBEDRIFT (EB) I år var det registrert 299 Elevbedrifter med 1874 elever ved 28 skoler. Vi er på rett vei og ser frem mot en ytterligere økning i I 2013 hadde vi som mål å få flere ungdomsskoler til å bruke EB som metode. Her får elevene prøve ut teori i praksis og er ett skritt nærmere arbeidslivets forventninger. Derfor valgte vi å ha GründerExpo (fylkesmesse) samlet for EB og Ungdomsbedrifter (UB), noe som ville gi ungdomsskoleelevene en større messefølelse, og økt interesse og motivasjon for å etablere bedrift. Her deltok det 31 EB-er fra ni forskjellige skoler. Det ble en innholdsrik dag for EB-ene såvel som UB-ene. De tok læring av å se hverandre og oppleve videreutviklingen mot UB. I juni ble det arrangerte Region Øst-messe på Gjøvik med 30 av de beste EB-ene fra Akershus, Oslo, Østfold, Hedmark og Oppland. Vi tok med oss de fem beste EBene fra GründerExpo, som var Båndit EB og Få det gjort EB fra Aursmoen skole u-trinn, Photo de Perle EB fra Bjørkelangen skole u-trinn (Aurskog Høland), Sukkerpikene EB fra Alværn skole (Nesodden) og Flåårbård fra Gjerdrum ungdomsskole. Vi gratulerer Båndit EB med andre plass i beste utstilling og andre plass i beste sosiale entreprenører. Konseptet EB er fortsatt ukjent for mange lærere og ikke alle vet hvilken hjelp UEA kan tilby. Det har derfor vært en opptrapping av skolebesøkene i Vi ønsker å være synlige og tilgjengelige for skolen, spesielt for lærere som ønsker å bruke entreprenørskap som metode for valgfagene. På denne måten kan vi tilby våre programmer til skolene og gi elevene bevisst progresjon i entreprenørskapslæringen i hele utdanningsløpet. UEA legger til rette for kurs, informasjon og foredrag for politikere, næringsliv, skoleledere, lærere, lærerstudenter og elever. Dette vil det fortsatt være stort fokus på i Vi så behovet blant nye lærere som ønsket å bruke EB som metode at tilgjengelig materiall fra Ungt Entreprenørskap virket for omfattende. Vi ønket å

13 RESULTATLISTE GRÜNDEREXPO 2013 Beste logo 1. Få det gjort EB, Aursmoen skole u.trinn 2. Wenches hjemmelagde pastasalat EB, Landøya ungdomsskole 3. Makron Pikene EB, Bråte skole u.trinn Beste sosiale medier 1. Bygdemedia EB, Bråte skole u.trinn 2. Båndit EB, Aursmoen skole u.trinn 3. Flåårbård EB, Gjerdrum ungdomsskole Beste brosjyre 1. Båndit EB, Aursmoen skole u.trinn 2. Få det gjort EB, Aursmoen skole u.trinn 3. Makronpikene EB, Bråte skole u.trinn Beste utstilling 1. Makron Pikene EB, Bråte skole u.trinn 2. Få det gjort EB, Aursmoen skole u.trinn 3. BåndIt EB, Aursmoen skole u.trinn Beste selger 1. Sara Hansson Lier, Båndit EB, Aursmoen skole u.trinn 2. Sofie Bjerke og Karoline Schau, Drame in the house EB, Drøbak Montessori ungdomsskole 3. Anne Sofie Rønnfelt, Småen EB, Alværn ungdomsskole imøtekomme deres behov for et enklere materiell. Vi tok i utgangspunkt i det vi allerede hadde fra EBløypa og laget en kort lærerveileder med eksempler, teori og kopimateriell. I tillegg satte vi opp et aktivt lærerkurs, hvor vi lærte dem å bruke veilederhefte, og hvordan de skulle tenke i forhold til egen skole. Tilbakemeldingene har vært positive fra de som har fått opplæring, deltatt i kurs og har brukt lærerveiledningen. De har fått større forståelse for hvordan en kan legge opp undervisningen i forhold til å bruke EB som metode. EB lærere mener at elevene har blitt mer bevisste og målrettet i forhold til egen kompetanse, og fått større selvinnsikt. Etter fjorårets suksess, arrangerte Aurskog-Høland kommune nok en gang Gründercamp med de tre ungdomsskolene på 8. trinn. Gründercampen er forløper til EB, som elevene begynner med i høstsemesteret. Når de kommer på 10. trinn gjennomfører de Økonomi og karrierevalg. Dette er den første kommunen som jobber bevisst med UE sin progresjonsmodell for ungdomsskolen. I år var Aurskog Sparebank oppdragsgiver for Gründercampen. Oppdraget var å lage en reklamefilm om banktjenester for ungdom år. Arrangementet varte i tre dager og elevene fikk i tillegg Beste produkt 1. Fail Production EB, Drøbak Montessori ungdomsskole 2. Makron Pikene EB, Bråte skole u.trinn 3. Småen EB, Alværn ungdomsskole Beste tjeneste 1. Få det gjort EB, Aursmoen skole u.trinn 2. Drama in the house EB, Drøbak Montessori ungdomsskole 3. Båndit EB, Aursmoen skole u.trinn Beste sosiale entreprenører 1. Båndit EB, Aursmoen skole u.trinn 2. Sukkerpikene EB, Alværn ungdomsskole 3. Wristlove EB, Alværn ungdomsskole GründerExpo Special Award 2013 Båndit EB, Aursmoen skole u.trinn Beste Elevbedrift 1. Båndit EB, Aursmoen skole u.trinn 2. Flåårbård EB, Gjerdrum ungdomsskole 3. Old Passion EB, Gjerdrum ungdomsskole I 2013 var det elever som gjennomførte UEA sine programmer i ungdomsskolen kurs innenfor ulike temaer, som de vil få bruk for når EB året starter. Det var 190 elever som samlet seg i Aurskog idrettshall finaledagen og vinnergruppene ble kåret. Resultatet av Gründercampen viser at elevene synes det er gøy å jobbe når de får ta del i egne valg og vet at sluttproduktet gir en mening. Elevene trenger en arena der de kan utfolde seg, bruke sosialkompetanse og vise tilegnet fagligkompetanse. Det får de gjennom Gründercamp og EB. 13

14 Videregående opplæring trinn 14 Etter den store veksten i videregående skole (vgs) i 2012, stabiliserte antallet seg i elever har vært gjennom programmer knyttet til vgs. Aktiviteten på UB ligger på tilnærmet det samme som i 2012, mens vi har hatt noen flere elever på Gründercamp. (UEA) har stor fokus på å skape merverdi rundt bedriftskonseptene gjennom elevkurs, messeforberedelser, messer, jenter og ledelse, og kick off med mer. Vi mener at dette øker kvaliteten på de enkelte bedriftene, noe vi har hatt stort fokus på i UNGDOMSBEDRIFT (UB) Bedriftskonseptet UB står sterkt i vgs og er foreningens viktigste program. UB drives gjennom et skoleår der elevene opplever å starte, drive og avvikle sin egen bedrift. I 2013 var det registrert 270 UB-er ved 29 skoler i Akershus. Sammenlignet med 2012 var det 276 UB-er. 119 av disse er i år sertifisert som Inkluderende Arbeidslivs (IA) bedrifter. Mailand vgs er fortsatt den største skolen i antall registrerte UB-er, men også skolene Nannestad, Frogn, Sandvika, Bjørkelangen og Eikeli vgs har et høyt aktivitetsnivå. Gjennom å drive UB får elevene flere muligheter til å delta på ulike fagkurs. I tillegg får de med seg mye verdifull kompetanse, som de ikke får gjennom annen undervisning. Eksempler på dette er endringskompetanse, sosial kompetanse og handlingskompetanse, som etterspørres i arbeidslivet. Det er gjennomført over 20 ulike forskningsprosjekter på effekten av entreprenørskap i utdanning. Høsten 2011 gjennomførte Østlandsforskning undersøkelsen UB og entreprenørskap. Undersøkelsen viste at 33 prosent av de tidligere UB-elevene hadde lederansvar mot 25 prosent i kontrollgruppen. 12 prosent av de som hadde drevet UB hadde etablert egen virksomhet mot 8 prosent i kontrollgruppen - det vil si 50 prosent høyere etableringsrate. Dette sier noe om hva UB gjør med elevene. De blir mer ambisiøse, de ser flere muligheter i livet sitt, og de tør å gå for drømmene sine. Med andre ord: De vil, tør og kan! Myndighetene i Norge vil at UE skal ha fokus på bedriftsprogrammene og det er derfor gledelig at skolene i Akershus har adoptert UE sine entreprenørskapsprogrammer på en god måte. SKOLEMESSER OG REGIONALE MESSER I løpet av året kan elevene som driver UB delta på ulike messer, og flere skoler velger også å arrangerer sine egne skolemesser. De som gjennomførte skolemesser i 2013 var Bjørkelangen vgs, Frogn vgs, Eikeli vgs, Mailand vgs, Nesbru vgs, og Sandvika vgs. I 2013 ble det også arrangert regionale messer i Asker og Bærum, hvor det deltok 70 ungdomsbedrifter fra regionen, og i Follo hvor det deltok cirka 33 bedrifter, og på Øvre Romerike hvor Eidsvoll vgs var vertskap for UB-ene fra Eidsvoll, Hvam, Jessheim, Nannestad og Nes. Mailand vgs hadde besøk av UB-er fra Rælingen på sin skolemesse. Neste år er målet å få til et Nedre Romerike mesterskap. I Asker og Bærum er det Sandvika Storsenter som arrangerer regional messe, mens Follo Næringsråd står for arrangementet i Follo. Disse møteplassene gir elevene verdifull trening før fylkesmessen. Dessuten får de utviklet en rekke kompetanser i forberedelsesfasen og under selve messene. KICK-OFF For trettende gang inviterte UE Akershus over 1200 elever og lærere til kick-off samling i Colosseum kino. Hensikten med arrangementet er å inspirere og engasjere de kommende UB-elevene, og gi dem en smakebit på hva året bringer. PROGRAMMER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING TRINN Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag! Jenter og ledelse Inkluderende arbeidsliv

15 Førstemann på scenen i år var Stig Roar Wigestrand. Han har doktorgrad i improvisasjon, med fokus på vellykkede endrings- og innovasjonsprosesser. Foredraget han holdt for elevene poengterte hvor viktig det er å ha fokus på kundens behov, og deretter finne løsninger og ikke omvendt. I neste del av programmet kom fem tidligere UB-elever frem på scenen og delte sine erfaringer. De fortalte sine spennende historier om bedriftenes opp- og nedturer. De var inne på flere sentrale emner, som blant annet viktigheten av et godt samarbeid og hvilke utfordringer de møtte i løpet av året. Sist ut i programmet var franske Thierry Du Pont, som er professor og trendforsker i Global Trends. Han ga elevene en overraskende og humoristisk presentasjon med fokus på å skille seg ut i det norske markedet. UE Akershus takker alle foredragsholderne for deres bidrag. GRÜNDERCAMP VGS UEA har i løpet av året hatt 34 Gründercamper ved 12 forskjellige skoler elever har deltatt, noe som er en oppgang på 300 elever fra Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og problemløsning, der elevene i grupper på 4-5, får en gitt problemstilling fra en ekstern oppdragsgiver. Oppgaven skal løses i løpet av en til to dager, og ender med en presentasjon av løsningen de har kommet frem til. I 2013 har oppdragsgiverne blant annet vært Skatt Øst, DNB, Sparebank 1, Sandvika storsenter, TV Aksjonen, Edge Consultants, Microsoft og Enova. Det store prosjektet i 2013 har vært gjennomføringen av Enova «campene». Syv skoler har hatt lokale Gründercamper, der de to beste fra hver skole gikk til Akershusfinalen, som ble arrangert i Fylkestingssalen. De to beste fra Akershusfinalen skal representere Akershus under nasjonal finale i Trondheim i februar UEA ønsker gruppene fra Lillestrøm og Mailand lykke til under det nasjonale mesterskapet. I alt har nærmere 1000 elever har vært involvert i disse Gründercampene, som har satt fokus på fremtidens energiløsninger. ELEVKURS For å styrke kompetansen til elevene arrangerer UEA sammen med sine samarbeidspartnere kurs i markedsføring, ledelse, økonomi og personal. I løpet av året ble det arrangert totalt åtte slike elevkurs. Det ble holdt ett i ledelse, ett i markedsføring, ett i personal, og fem i økonomi der Skatt Øst holder økonomikursene. Kursene har med årene blitt veldig populære, og i år valgte også to skoler å invitere Skatt Øst til sine skoler for å avholde kurs der. UEA har hatt norgesmesteren i beste regnskap de siste to årene, så det er tydelig at kursene har hatt nytte. Totalt deltok cirka 450 elever på disse kursene. Kurset i personal holdes av NAV arbeidslivssenter, i markedsføring av vår markedssjef John Obstfelder og ledelsekurset av Nordea og noen av deres kunder. UEA takker alle kursholdere som har bidratt i Foto fra UE Norge: Eldre Event UB fra Sandvika vgs fikk førsteplass for beste HR-og personalarbeidet under NM for ungdomsbedrifter. Her sammen med prisutdeler Maalfrid Brath fra Manpower Group.

16 Foto: Kurset Jenter og ledelse, øvelsen blindebukk er å bli ledet i blinde av en annen person. 16 JENTER OG LEDELSE For ellevte gang arrangerte UEA kurset Jenter og ledelse. 30 jenter var gjennom et fire dager langt kurs der ledelse og personlige egenskaper var i fokus. Målet med kurset er å skape flere kvinnelige ledere i fremtiden. Alle jentene som deltar er blitt plukket ut blant flere søkere. Dette gjør at det er svært høy kvalitet på deltakerne. Mange kvinnelige ledere har i årenes løp vært innom for å fortelle jentene sine historier. I 2013 var det Solfrid Flateby som er dagligleder i Kronprinsparets fond, Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower og Yvonne Fosser, HR direktør i HP Norge som har bidratt som foredragsholdere. GRÜNDEREXPO (FYLKESMESTERSKAP) GründerExpo 2013 ble tidenes største med 184 deltagende UB-er. Årets mesterskap holdt høy kvalitet og flere skoler enn før fikk prisvinnere. UEA ser likevel at noen skoler har kommet betydelig lengre i entreprenørskapsarbeidet enn andre. Det er derfor fortsatt viktig med mye skolering av lærere og skoleledere. GründerExpo er foreningens viktigste arrangement og samler hvert år en rekke beslutningstakere i privat sektor og offentlig forvaltning. Under fylkesmessen møtes de for å juryere fremtidens arbeidstagere og arbeidsskapere. De fem NM-kandidatene kom fra skolene Asker, Mailand, Sandvika og Ski. Dette viser at det er en god spredning på skoler som satser på entreprenørskap i Akershus. Under GründerExpo ble Thon-stipendet etablert, og gikk til de to beste selgerne på messen. Martin Wisth Kolltveit fra Nadderud vgs og Frida Eline Slatlem fra Asker vgs vant den prestisjetunge prisen, og ble Akershus' sine representanter under Next Generation Leaders i Canada. Under Gründerexpo ble årets hederspris delt ut til Elin Kubberød, NMBU, mens Sandvika videregående skole ble årets entreprenørskapsskole. UEA gratulerer! NM FOR UNGDOMSBEDRIFTER Før årets NM hadde vi høye forventninger. Med NM fra 2012 friskt i minne, der Akershus tok ti priser, siktet vi igjen høyt. Målet til UEA var å vinne beste UB og bli mestvinnende fylke og stort nærmere målet var det ikke mulig å komme. Akershus ble mestvinnende fylke med ni priser, og ProSleeve ble nummer to i beste UB. Allerede under åpningsdagen vant Akershus UB-ene flere priser. Trill Tørt fra Mailand tok første plass i beste forretningsplan, Null Krøll fra Ski tok andre plass i beste markedsføring og beste kundeopplevelse på nett. Barnefestfikserne fra Hvam fikk andreplass i Energidesignprisen, og Tempus fra Nadderud tok tredjeplass i beste kundeopplevelse på nett. Vi gratulerer! Under avslutningen var spenningen til å ta og føle på. Vi endte opp med tredjeplass i beste HR til Lastebilpakken fra Mailand, førsteplass til Phone It fra Mailand i beste regnskap, førsteplass til Eldre Event fra Sandvika i beste HR og til slutt andreplass til ProSleeve fra Ski i beste UB. Nok en gang leverte våre elever, lærere og skoler når det gjaldt som mest. UEA er både stolte og ydmyke over den innsatsen våre UB-er la ned disse to dagene. GRÜNDERIDOL I 2013 var det 140 ungdomsbedrifter som deltok i Gründeridol. Under denne konkurransen er det forretningsidéen til bedriften som er i fokus, og alle elevene som deltar må presentere foran en jury. Høstens Gründeridol hadde Sandvika-, Strømmen- og Ski storsenter som arenaer. Bedriftene fikk bare syv minutter til å overbevise juryen, som var håndplukket fra næringslivet, om at akkurat deres idé var verdt å satse på. Det ble kåret en vinner på hvert senter som kvalifiserte seg til finalen på Campus Kjeller i desember.

17 I år var det Kulturhjørnet UB fra Mailand vgs, Homie UB fra Sandvika vgs og Alt i boks UB fra Frogn vgs som deltok i finalen. Hver bedrift fikk en av de ansatte fra UEA som mentor for dagen. Bedriftene holdt to presentasjoner i løpet av dagen, samt leverte inn forretningsplanen. Etter nøye vurdering var det Kulturhjørnet fra Mailand vgs som ble vinneren av Gründeridol 2013, og som skal representere Akershus i Israel i april. INKLUDERENDE ARBEIDSLIV OG UB Samarbeidet mellom UEA og NAV Arbeidslivssenter setter spor i Norge. I september inviterte NAV Arbeidslivssenter i samarbeid med UE til et seminar for lederne av alle fylkeskontorene til UE og Arbeidslivssenterne. Målet var å lære av hva vi har fått til i Akershus, og å spre de gode erfaringene videre. Dagen ble en suksess og det ble etablert mange nye kontakter i fylkene. Fire rådgivere fra NAV, besøker skolene og hjelper UB-ene med å lage en mål- og handlingsplan for HR- arbeidet i bedriften. Skolebesøkenes innhold og opplegg har av de aller fleste elever og lærere, blitt svært godt mottatt. I forbindelse med opplæringen får bedriftene hjelp til å arbeide med sine konkrete utfordringer. Målet med skolebesøkene er å gi elever og lærere kunnskap og redskaper, slik at de kan arbeide med IA i egen UB, med fokus på nærvær og trivsel. NAV arbeidslivssenter har i samarbeid med UEA kåret RESULTATLISTE GRÜNDEREXPO (viser kun førsteplassene) Beste logo Extra Life UB, Asker vgs Beste forretningsplan Trill Tørt UB, Mailand vgs Beste brosjyre Null krøll UB, Ski vgs Beste webside Tempus UB, Nadderud vgs Beste reklamefilm Promohuset UB, Rosenvilde vgs Beste HR-/IA-bedrift Lastebilpakken UB, Mailand vgs Beste verdiskapingspotensial Eldre Event UB, Sandvika vgs Beste yrkesfaglige bedrift Light me up UB, Nesbru vgs Beste selger Martin Wisth Kolltveit, Nadderud vgs Frida Eline Slatlem, Askers vgs Beste utstilling Hva Hvor UB, Sandvika vgs Beste innovative vare Trill Tørt UB, Mailand vgs Beste innovative tjeneste Easy net UB, Mailand vgs Beste salgs- og markedsføringsteam Geco UB, Frogn vgs Beste regnskap Phone It UB, Mailand vgs månedens IA- ungdomsbedrift tre ganger, og har i løpet av 2013 sertifisert 119 IA-bedrifter. IA-prisen ble delt ut på fylkesmessen og vi fikk nummer en og tre under NM for UB i denne klassen. Samarbeidet gir resultater. LEDER FOR EN DAG Leder for en dag er et program der tidligere ungdomsbedriftselever får følge hver sin toppleder en arbeidsdag. UEA plukker ut 13 elever som alle utmerket seg i skoleåret 12/ oktober fikk 11 elever gleden av å følge en lokal næringslivsleder i Akershus, mens to elever fulgte opplegget til UE Norge og fulgte en nasjonal leder. Elevene fikk oppleve hvordan en dag som toppleder kan være og tok med seg både nye bekjentskaper og opplevelser tilbake. Også lederne opplever dette som en nyttig og spennende dag. INTERNASJONALISERING I 2013 deltok Martin Wisth Kolltveit, Athina Holm Veberg og Frida Eline Slatlem på lederkonferansen Next Generation i Canada. Seks bedrifter deltok sammen med seks lærere på Trade Fair i Riga. Her deltok en bedrift fra hver av fyrtårnskolene, samt vinneren av Gründeridol. I tillegg sendte Mailand vgs to bedrifter ekstra. Som en del av Interreg- prosjektet deltok fire bedrifter på regional messe i Karlstad. Hele staben til UEA deltok også på Nasjonal messe i Stockholm. Mange kontakter er knyttet og vil bidra til fortsatt positiv utvikling i Energiprisen Barnefestfikserne UB, Hvam vgs Beste sosiale entreprenørskap Easy Net UB, Mailand vgs Beste Ungdomsbedrift ProSleeve UB, Ski vgs I 2013 var det elever som gjennomførte UEA sine programmer i videregående utdanning 17

18 Høyere utdanning Foto: WayaWaya SB fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sammen med Liv Signe Narveseter 18 I alt 796 studenter, 99 lærere og 97 frivillige har i 2013 vært involvert i aktiviteter arrangert av Ungt Entreprenørskap Akershus (UEA) knyttet til høyere utdanning. Det ble gjennomført tre Gründercamper hos Høgskolen i Oslo og Akershus, studiested Kjeller (HiOA), og tre ved NMBU. Vi har hatt Studentbedrifter ved matfaglærerutdanningen på Kjeller og ved Institutt for matematikk og teknologiske fag på Ås. Studenter fra NMBU har også deltatt i leder for en dag, hvor de har vært utplassert hos lokalt næringsliv i Follo, i tillegg har to kvinnelige studenter deltatt på KAN-programmet. UEA har i løpet av året bidratt med flere foredrag med entreprenørskap i fokus for fremtidige lærere ved HiOA, og foreningen har partnerskapsavtaler med begge studiesteder. Dette danner grunnlag for videre vekst i entreprenørskapsaktivitetene i høyere utdanning i Akershus. OSLO OG AKERSHUSMESTERSKAP FOR STUDENTBEDRIFT (SB) Det var over 120 spente og nervøse studenter som møtte opp på Litteraturhuset i Oslo. Blant dem var det fire bedrifter fra NMBU som skulle representere Akershus, mot de 25 bedrifter fra Oslo. PROGRAMMER HØYERE UTDANNING Studentbedrift Innovation Camp KAN kvinner, ambisjoner, nettverk Leder for en dag!

19 Foto: Klimaspillet SB SB-ene fikk tre minutter hver til å presentere bedriften på scenen foran medstudenter, tilskuere og jury. Årets studentbedrifter viste et høyt nivå og juryen hadde en krevende jobb med å velge vinnerne. Dagens to beste prestasjoner fra Akershus var Klimaspillet SB som vant prisen for beste samarbeid med nettverk, mentor og næringsliv, og Four Leaves SB som fikk prisen for beste Studentbedrift i Akershus. Oskar og Mattis som er gründerne bak Klimaspillet SB, ønsker å tilby elever på videregående skole et interaktivt rollespill som skal engasjere ungdom for klimaproblemene, på en ny og praktisk måte. Four Leaves SB som består av Lin, Magnus og Kenneth skal selge og eksportere reinsdyr- og hjortedeler til Kina. Studentene gjorde en kjempejobb, og vi gleder oss til å se hvordan det går i neste semester. GRÜNDERCAMP NMBU Oscarsborg Festning ligger idyllisk plassert i Drøbaksundet, og studentene ankom øya med ferge fra fastlandet. Festningens historie strekker seg helt tilbake til middelalderen, men den er mest kjent for senkningen av Blücher 9. april I dag er Oscarsborg blitt museum som er åpent for alle, og det er også svært populært turistmål i sommerhalvåret. I 2013 var Oscarsborg Festning oppdragsgiver for universitetsstudentene fra NMBU, Ås. Studentene ble ønsket velkommen til øyas av Oberst Runar Gjerald og Orlogskaptein Per Egil Grimstad, før de fikk en eksklusiv omvisning rundt om i festningen. Grimstad presenterte oppdraget, der studentene skulle være fiktive konsulenter, som skulle få Oscarsborg mer interessant for ungdom i alderen De fikk hele museet og festningen til rådighet, samt flere kunnskapsrike guider i researcharbeidet. Fredagen fikk en pangstart da Orlogskapteinen fyrte av knallskudd i borggården før klokka var sju. Studentene gjorde siste innspurt, før de måtte levere løsningsforslag og holde presentasjoner for juryen. I presentasjonen hadde flere av gruppene valgt å bruke museumsgjenstander som rekvisitter, og juryen var imponert over det høye nivået på studentene. Det var seks lag som kvalifiserte seg til finalen, som ble avholdt i festningens ordresal og under det historiske splittflagget som vaiet over festningen 9. april Det var til slutt gruppene 11 og 12 som sjarmerte juryen mest, og som fikk overrakt sine velfortjente premier av juryens formann oberst Runar Gjerald og Rita Hirsum Lystad som er leder av Oscarsborg Festnings Venner og varaordfører i Frogn kommune. I 2013 var det 796 studenter som gjennomførte UEA sine programmer i høyere utdanning 19

20 Næringsliv og media 20 (UEA) har næringslivssamarbeid som prioritert fokusområde. Dette knytter seg til enkeltbedrifter så vel som næringslivsforeninger. Foreningen ønsker å være synlig der arbeids- og næringslivet har sine møteplasser for å knytte nye kontakter. Antallet økonomiske bidragsytere er økt og er godt tilpasset foreningens totale aktivitetsnivå. Det er et uttalt mål at disse også skal involveres i praktisk skole- og næringslivssamarbeid. Programmene Gründercamp, Vårt Lokalsamfunn og Økonomi og karrierevalg er gode eksempler hvor eksterne samarbeidspartnere bidrar i betydelig grad. Med økende antall Ungdoms- og Studentbedrifter har behovet for nye mentorer økt. Flere skoler jobber mer systematisk på dette området enn før. Vi ser at det gir resultater, og at elever og studenter setter stor pris på tilførselen av ekstern kompetanse med relevant erfaring. FOLLO NÆRINGSRÅD SATSER PÅ UNGDOMMEN Vi takker UE Akershus for et fantastisk samarbeid i forbindelse med Follomesterskapet for Ungdomsbedrifter i regi av Follo Næringsråd. 33 ungdomsbedrifter fra videregående skoler i Follo ble samlet for å vise sine produkter og tjenester for en bredt sammensatt jury av representanter fra ledende Follobedrifter. Med denne erfaringen hevdet årets ungdomsbedrifter seg betydelig bedre i fylkesmesterskapet og kunne hente hjem flere utmerkelser enn tidligere år. Et godt og unikt samarbeid som viser nytteverdien av samarbeid mellom næringsliv og skole. Engasjerte elever og profesjonelle veiledere fra UE bidro til at vårt arrangement ble en stor suksess, sier Mariann Tveter, daglig leder Follo Næringsråd. Et godt og unikt samarbeid som viser nytteverdien av samarbeid mellom næringsliv og skole. UE AKERSHUS I MEDIA Foreningen har et godt samarbeid med lokalmedia og er ofte eksponert i avisene. I 2013 ble foreningens profil helt endret i henhold til ny nasjonal profilhåndbok. Hjemmesiden er fortsatt vår viktigste kommunikasjonskanal på web, men Facebook sin betydning som sosial kanal mot de våre ulike målgrupper er kraftig økende. Bruken av PR sammen med personlig kontakt vil være de viktigste virkemidlene i foreningens Marketing-Mix også fremover.

21 Utvikling de siste tre årene ,7 % ,8 % Arrangement Skoler Elever/Studenter Lærere Frivillige 21 UEA har fortsatt god økning i aktivitet og har i 2013 passert elever/studenter. Med en tredobling i aktivitet siste fire år, innebærer det økt krav til god organisering og fleksibilitet i egen organisasjon. I løpet av de tre siste årene har det vært store endringer i organisasjonen og UEA har et svært dedikert team med stort engasjement og stå på vilje. Vi ser likevel at det i fremtiden vil være et økende behov for frivillige fra offentlig forvaltning og privat næringsliv, for at vi skal kunne gi stadig flere elever entreprenørskapstilbud. Spesielt gjelder dette barne- og ungdomsskole. Stadig flere elever og studenter får nå entreprenørskaps erfaring i Akershus, og både kjennskap og kunnskap om UEA har økt betydelig ved systematisk arbeid i flere mediekanaler. UEA har fremgang i de fleste program- og utdanningsnivåer. Spesielt gledelig er det at aktiviteten i ungdomsskolen har fått et kraftig oppsving, og at vi ved inngangen til 2014 har 85 % av skolene i Akershus involvert. En milepæl var det at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) startet opp med studentbedrift, og det med godt resultat allerede første år. Flere og flere kommuner ser nytteverdien av å bruke entreprenørskapsopplæring som en læringsstrategi. De store kommunene har høy aktivitet og mange av de andre kommer etter. Fire av våre skoler er blant topp ti skoler i Norge på aktivitet. De tre fyrtårnskolene Frogn, Mailand og Nesbru legger ned mye arbeid i å lage fremtidige modeller og involverer nærskolene mer og mer. Skoleeier bruker stadig oftere entreprenørskap som et målekriterie i virksomhetssamtalene med skolene. Det har de siste årene vært en stor økning av antall elev-, ungdoms- og studentbedrifter, men vi ser fortsatt at potensialet er stort. Det er viktig at entreprenørskap i skolen ufarliggjøres, og at skoleledere og lærere ser nytteverdien av opplæringen elevene får. Arbeidet med partnerskapsavtaler har fortsatt i På ungdomsskolenivå har det vært satt spesielt fokus på programmene Elevbedrift og Økonomi og karrierevalg. Sistnevnte program har vært gjennomført med lokale banker som partner til den lokale skolen. I videregående utdanning har arbeidet med Ungdomsbedrift og Gründercamp vært det sentrale. Målet har vært å gjøre arrangementene til positive arenaer med læring i fokus, og der lokalt næringsliv skole møtes.

22 Styrets årsmelding 2012 STYREMEDLEMMER Georg Vestby Thon Shopping, styreleder Thomas Rinden Romerikes blad Kari Hauge LO,, nestleder Hilde F. Wold Budstikka VALGKOMITÉ Anne Lise Finsrud, Veiledningssenteret Romerike Lars Birger Salvesen, Akershus fylkeskommune Tone Knutsen, NHO Årsmøte for driftsåret 2012 Generalforsamlingen fant sted 22. mars 2013 Styret hadde 4 møter og et styreseminar/strategisamling i København. Styret behandlet 24 saker. OM UE AKERSHUS ble formelt etablert 28. august Visjon Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape varige verdier Kjerneverdier Framtid samspill skaperglede 22 Thore Vestby Ordfører, Frogn Håvard Lindtvedt Nordea Nina Solli NHO Arne Rune Gjelsvik Akershus fylkeskommue MØTENDE VARAMEDLEMMER ' formål er i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører å: utvikle barn og unge kreativitet, skaperglede og tro på seg selv gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskapning og nyskapning i næringslivet fremme barn og unge samarbeidsevne og ansvarsbevissthet gi barn og unge forståelse for kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene stimulere til samarbeid over landegrensene inspirere til framtidig verdigskapning i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng Tonje Hesthagen OSL Mona Pünther Hovedgården skole Kristin E. Kittelsen Takeda-Nycomed Yngve Kristiansen Edge Consultants

23 SAMARBEIDSPARTNERE ADMINISTRASJON UE AKERSHUS Hovedsamarbeidspartnere NAV Arbeidslivssenter Akershus Oslo Lufthavn Microsoft Norges Varemesse Thon Eiendom Akershus fylkeskommune NHO Oslo og Akershus Nordea Interreg Sverige-Norge Takeda Nycomed Innovasjon Norge Petter Skotland daglig leder/ rådgiver vgs John Obstfelder markedssjef/ rådgiver høyere utdanning Øvrige Samarbeidspartnere Romerikes blad Budstikka OREEC LO Oslo og Akershus Flytoget Franzefoss Edge Consultants AS ASKO ØST Norges miljø- og biovitenskapelige unversitet Sparebank 1 Østfold Akershus Camille Sanchez rådgiver barneskole Ann-Christin Holtet Prosjektleder til rådgiver ungdomsskole fra Sofie R. Aslaksen trainee fra Støttespillere Asker Næringsråd Bærum Næringsråd Innovasjon Gardermoen Follo Næringsråd Akershus energi Godaker Hatlo Tannteknikk AS Diplom-Is AS Onninen AS Det Norske Veritas Scandec Systemer AS Kjeller Innovation Aurskog Sparebank Siemens Lillestrømbanken I 2013 var 22 av 22 kommuner i fylket aktive medlemmer i. REVISOR WIFO Revisjon AS GENERELLE OPPLYSNINGER Forutsetninger for fortsatt drift er til stede i Ungt Entreprenørskap Akershus. Arbeidsmiljøet er meget bra, og det har vært 16 fraværsdager i meldingsåret, noe som tilsvarer et fravær på 1,2 %. Det har ikke vært noen skader eller ulykker. Styret mener at regnskapet viser et rettvisende bilde av stillingen ved årsskiftet. Styreleder- og nestledervervet er besatt henholdsvis av en mann og en kvinne. Totalt er det 60 % menn og 40 % kvinner i styret. I tillegg er det fire fast møtende varamedlemmer, som alle er kvinner. Blant de ansatte er det 40 % menn og 60 % kvinner. Daglig leder er mann. Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Videre har kjøpt følgende tjenester: Regnskapstjenester fra Indre Østfold Regnskapsbyrå. Database og Internett fra Ungt entreprenørskap som benytter leverandøren Systemconsult og NHO servicepartner. Francois Sibbald og Stig Roar Wigestrand som kursholdere.

24 Sluttord Foto: SMART med barneskole 24 Vi satte oss både høye kvantitative- og kvalitative mål for De kvantitative målene nådde vi med glans! Et stort kvalitativt mål står igjen og det er å vinne beste ungdomsbedrift. ProSleeve endte på andreplass og var veldig nærme, men målet står fast for "Pokalen" skal til Akershus!. Vi vant to priser under NM i studentbedrift og ni under NM for ungdomsbedrift, ogvi har landets beste lærere i Per Erik Brunsberg og Rune Heiestad fra Mailand vgs. I tillegg har vi utrolig godt lærerkorps i fylket, og vi har en fantastisk stab som hver dag gjør sitt ytterste for å bidra til at flest mulig barn og unge skal få entreprenørskapskompetanse. En stor honnør til medarbeiderne i UEA for en fantastisk innsats gjennom hele året. UEA fortsatte den positive veksten i 2013 og vi har sett en spesiell stor økning innenfor entreprenørskap i grunnskolen. Ann Christin Holtet kom inn i fulltidsstilling fra 1. august og tok umiddelbart tak i den nedadgående trenden på grunnskole. Det er spesielt positivt at vi har hatt en økning av antall elever i programmene Elevbedrifter, Gründercamp og Økonomi og karrierevalg. Det har vært en utstrakt besøksvirksomhet på fylkets skoler. UEA nådde i løpet av året elever. Dette er en økning på nesten 5000 elever fra året før. I løpet av de siste fire årene har UEA hatt en nær tredobling i forhold til elevaktivitet. Skal vi klare å ta unna den samme veksten i fremtiden, er det viktig at flere og flere frivillige fra offentlig sektor og privat næringsliv engasjerer seg. Det er derfor gledelig å se at vi også i 2013 har hatt en økning av antall frivillige. Det er aktivitet i alle kommuner, og alle kommunene var også medlemmer i Noen har mye aktivitet, mens andre har mindre. Et av målene for 2014 er å få opp aktivitetsnivået i de kommune hvor det er lav aktivitet, og dette vil skje gjennom en tettere dialog med disse. UEA hadde en strategi for 2013 om å sette inn større ressurser på Øvre Romerike for å oppnå større kvantitet og kvalitet også i denne regionen. Dette har vi til en viss grad lykkes med, spesielt innenfor grunnskolen. I 2014 vil UEA ha en rolle knyttet opp mot jubileet på Eidsvoll, og vil i den forbindelse engasjere flere av barneskolene i kommunene gjennom programmet Smart. Den gode trenden med positive medieoppslag fortsatte i 2013 og vi økte kjennskapen til UE i flere miljøer. UEA arbeider tett med alle næringsrådene, slik at flere og flere aktiviteter kan skje lokalt. Under næringskonferansen i Bærum bidro UEA med innlegg, og vi har også bidratt med elever til blant annet Follokonferansen. Follo Næringsråd arrangerte for første gang Follomesterskapet for ungdomsbedrift, som ble en stor suksess. Dette mesterskapet involverte mange fra kommunene og næringslivet i Follo, og ble gjennomført etter at Mariann Tveter hadde gjort en formidabel jobb. Det er i løpet av året skrevet flere partnerskapsavtaler for å forankre det lokale samarbeidet mellom skoler og næringsliv. Gjennom å ha en dedikert ressurs til markedsarbeidet har UEA mulighet til å være representert på flere arenaer, noe som i løpet av året har gitt markedet større kjennskap til UEA. Utfordringen videre blir nå å opprettholde kvaliteten på aktivitetene, og hele tiden gi elever, lærere og veiledere

25 opplevelser som setter varige spor. Selv om aktiviteten har gått opp, så har det ikke gått utover kvaliteten. UE har i 2013 vært igjennom en grafisk profilendring for hele organisasjonen, vi har fått ny nettside og nytt IT system. UE er også midt inne i en strategiprosess der veien frem mot 2018 skal stakes ut. Fremtiden er spennende og vi står foran store endringer spesielt på den teknologiske fronten, likevel vil alltid slaget stå i relasjonen mellom enkeltmenneskene. Vi vil aldri være best alene, men sammen med andre. Administrasjonen og styret har satt ambisiøse mål for Administrasjonen vil jobbe knallhardt hver dag for å nå disse. Utfordringen fremover blir å gjøre ting enda bedre, smartere og raskere enn tidligere. Akershus er et stort fylke og både mulighetene og utfordringene står i kø. For at utviklingen skal fortsette er UEA avhengig av forutsigbarhet og at samarbeidspartnerne fortsetter å stille opp med midler og arbeidsinnsats. Nok en gang er det på sin plass å takke lederne i Akershus fylkeskommune. De stiller opp med kontorplasser til alle ansatte i UEA, de har opprettet fyrtårnskoler for entreprenørskap, de legger til rette for etter- og videreutdanning innenfor entreprenørskap og de stiller opp som jurymedlemmer på våre arrangementer. De har også satt Akershus i førersetet når det gjelder fylkeskommunal støtte til entreprenørskapsarbeid i utdanningen. Entreprenørskap i utdanningen er definert som et viktig satsningsområde av myndighetene i Norge, gjennom handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen. Mange kommuner satser stort på entreprenørskapsopplæring. UEA takker alle kommunene som har bidratt både med økonomiske midler og arbeidsinnsats. UEA er helt avhengig av velvilje og interesse fra så vel privat næring som offentlig forvaltning. Ved inngangen til 2014 har UEA elleve hovedsamarbeidspartnere og disse er Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge, Nordea, Microsoft, Thon Eiendom, NAV Arbeidslivssenter, NHO Oslo og Akershus, Oslo Lufthavn, Norges Varemesse, Interreg og Takeda Nycomed. Samarbeidspartnere er ASKO Øst, Romerikes Blad, EnterCard, Budstikka, Edge Consultants, Flytoget, Franzefoss, LO Oslo og Akershus og OREEC, Sparebank 1 Østfold og Akershus. Mens Akershus Energi, Asker Næringsråd, Aurskog Sparebank, Bærum næringsråd, Campus Kjeller, Diplom Is, Follo Næringsråd, Godaker Hatlo, Onninen og Scandec systemer er støttespillere. UEA vil også takke lærere og elever som har bidratt til at vi hver dag kan jobbe med en av de mest spennende feltene innenfor skole. Styret ser frem mot et nytt spennende år med mye godt entreprenørskap. 25

26 Årsregnskap for UE Akershus 2013 RESULTATREGNSKAP 2013 Note INNTEKTER Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt DRIFTSKOSTNADER Innleid hjelp Lønnskostnad Annen driftskostnad DRIFTSRESULTAT RENTEPOSTER Annen renteinntekt Annen rentekostnad ÅRSRESULTAT BALANSE PER Note OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

27 Årsregnskap for UE Akershus 2013 NOTER TIL REGNSKAPET PR Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Inntektsføring: Tilskudd inntektsføres i den periode tilskuddet gjelder. Kontingenter utfaktureres og inntektsføres en gang i året. Andre inntekter inntektsføres når varer er levert og tjenester utført. Note 2 Spesifikasjon av inntekter Posten annen driftsinntekt består av tilskudd fra offentlige og private institusjoner og bedrifter, kontingenter, kursinntekter og salg av undervisningsmateriell. Note 3 Lønn, godtgjørelser mv. Det er for tiden fem ansatte i virksomheten, som tilsvarer ca fem årsverk Lønn til daglig leder utgjør kr ,- Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonsforsikring ansatte Andre ytelser Refusjon sykepenger Lønnskostnader Gj. sn. antall sysselsatte Kostnadsført honorar til revisor i 2013 er kr ,- ink. mva Note 4 Egenkapital Opptjent egenkapital periodens start Årets overskudd Opptjent egenkapital periodens slutt Note 5 Annen kortsiktig gjeld Skyldige feriepenger Forskudd fra kunder Sum annen kortsiktig gjeld Note 6 Bundne bankinnskudd Bundet på egen bankkonto for skattetrekk er pr kr ,- Skyldig skattetrekk pr er kr ,

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap og naturfag. Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap og naturfag Oslo 22.oktober 2010 Siv Elin Dammen, Ungt Entreprenørskap Oslo Gustav Weiberg-Aurdal, Ungt Entreprenørskap Norge The proof of the pudding lies in the eating Forberede til

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal

Årsberetning Ungt Entreprenørskap. Møre og Romsdal Årsberetning 2016 Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Styrets årsberetning 2016 Styrets prioriteringer Det er arbeidet med å opprettholde det gode aktivitetsnivået i hele utdanningsløpet. Daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS

STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS ikke gammelt fra fransk entrer (gå inn), fra engelsk enter (gå inn) fra fransk prendre (ta) entreprendre = ta på

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning

Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning Ungt Entreprenørskap i høyere utdanning 17.november 2016 Torild Nilsen Mohn, Ungt Entreprenørskap Norge Torild.mohn@ Arbeidslivet søker: Evne og vilje til initiativ Nytenking og kreativitet Selvtillit

Detaljer

INNOVATØRER TRENGS OVERALT!

INNOVATØRER TRENGS OVERALT! INNOVATØRER TRENGS OVERALT! IA-DAGEN 2016 BETTINA ABRAHAMSRUD UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK «VI SKAL INSPIRERE UNGE TIL Å TENKE NYTT OG TIL Å SKAPE VERDIER» Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt...

Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap kan læres,...er ikke medfødt... Entreprenørskap i utdanningssammenheng dreier seg om: Ideer gi tro på egne skapende krefter Kompetanse hva slags kunnskaper kreves og hvordan skaffe seg

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 1 UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 2 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Innovasjonscamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Innovasjonscamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en innovasjonscamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

Egenevaluering for UB-elever, høst 2013 og vår 2014

Egenevaluering for UB-elever, høst 2013 og vår 2014 Egenevaluering for UBelever, høst 13 og vår 14 INNHOLDSFORTEGNELSE I FORORD side 1 II BAKGRUNN side 2 III RESULTATER side 3 Entreprenørielle kompetanser side 3 Motivasjon, mestring og trivsel side 8 Fritekstsvar

Detaljer

Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsmelding Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsmelding 213 Styreleder og daglig leder har ordet UE Trøndelags aktivitet 213 Det er med glede og stolthet vi i ser tilbake på en solid aktivitetsøkning i 213. Dette skyldes både dyktige medarbeidere

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL. Se mulighetene og gjør noe med dem AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013

UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL. Se mulighetene og gjør noe med dem AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013 UNGT ENTREPRENØRSKAP AKERSHUS INVITERER TIL AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER 2013 Norges Varemesse (Hall E), Lillestrøm, 13. mars 2013 KONKURRANSEREGLER OG PÅMELDING 08:00 10:00 Rigging av stands

Detaljer

Jobbskygging Utdanningsveier

Jobbskygging Utdanningsveier ELEVHEFTE Jobbskygging Utdanningsveier Arbeidsbok elever 10. trinn Navn 1 2 JOBBSKYGGING - 10 TRINN Arbeidsark 1 HOSPITERING I VIDEREGÅENDE SKOLE Om kort tid skal du søke videregående opplæring. Her er

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 Foto: Jørgen Skaug Towlee UB fra Hadeland vgs. med prisen for Beste Regnskap under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign

Elevbedrift i valgfaget design og redesign Elevbedrift i valgfaget design og redesign Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og

Detaljer

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk

Internasjonal engelsk. Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk Internasjonal engelsk er et programfag som hører til vg2. Ved Røros videregående skole alternerer man dette faget med samfunnsfaglig engelsk, slik at kurset tilbys annethvert år.

Detaljer

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Hva er entreprenørskap? en dynamisk og sosial prosess, der individer,

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB

Elevbedrift i valgfaget design og redesign. Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere

Detaljer

Entreprenørskapskooordinator Hanne Olavsrud

Entreprenørskapskooordinator Hanne Olavsrud Entreprenørskapskooordinator Hanne Olavsrud Etableringen av entreprenørskap på Frogn vgs Oppskriften på en ungdomsbedrift Hvordan gå fram med UB? Oppstarten Driften Konkurransene Avviklingen Hook Up UB

Detaljer

Innovasjonscamp «Den gylne omvei»

Innovasjonscamp «Den gylne omvei» Innovasjonscamp «Den gylne omvei» 21. til 22. november 2017 Østersund ungdomsskole, Kirkeveien 97, 1900 Fetsund 8. trinn 171 elever Kontaktpersoner: Trond Andreas Nilsen (936 51 991) Navn ungdomsskole

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2016 13. april, NTNU i Ålesund Lotics SB Arvaken SB og Seaguard SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2015. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid:

Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Kriterier for beste tema/ prosjektarbeid: Beste tema/prosjektarbeid (entreprenørskapsprosjekt). Juryen skal kåre 1., 2. og 3. plass Juryen legger vekt på en helhetsvurdering av tema- prosjektarbeidet og

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Ungdomsbedrift og læringseffekt

Ungdomsbedrift og læringseffekt Ungdomsbedrift og læringseffekt Ungt Entreprenørskap UB Egenevaluering 12.280 elever deltok i UB i skoleåret 2015/16 Egenevaluering sendt fra UE til alle UB-elever Høsten 2015: 1200 elever svarte Våren

Detaljer

På camp for å tenke nytt - Ung medvirkning i Nordland

På camp for å tenke nytt - Ung medvirkning i Nordland På camp for å tenke nytt - Ung medvirkning i Nordland Folkehelsekonferansen 2016 Torun Antonia Hansen, Rådgiver Ungt Entreprenørskap Nordland Ungt Entreprenørskap er: Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell,

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Ungdomsbedrifter våre erfaringer Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Våre viktigste resultater Hva elevene har lært fra arbeid med Ungdomsbedrifter (UB) avhenger av deres

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane

Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Entreprenørskap på høygir! - En evaluering av satsningen på entreprenørskap i grunnopplæringen i Sogn og Fjordane Beate Rotefoss Leikanger, 23. november 2009 Agenda 1. Datagrunnlag 2. Entreprenørskap i

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019

TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden 2015-19, ikke hvem og når. Dette tas i forbindelse med de

Detaljer

lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap

lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap lkommen Velkommen til pedagogisk entreprenørskap Refleksjoner Hva slags kompetanse trengs i framtidens samfunns og arbeidsliv? Hvilke konsekvenser har dette for utdanningene? Operasjonssal 1950 Operasjonssal

Detaljer

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015

Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 Fylkesmesse for Studentbedrifter 2015 16. april, Høgskolen i Ålesund Ajuda SB og Erkna SB representerte Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 2014. Regler for deltakelse og konkurransekriterier

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Bettina Abrahamsrud, UE Telemark Nasjonalt lærerseminar, NM for UB 2015 Bettina Abrahamsrud UE-PRODUKT ILDSJEL GRÜNDER Veien til mestringsfølelse FLEX

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014

AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014 1 AKERSHUSMESTERSKAPET FOR UNGDOMSBEDRIFTER 2014 Norges Varemesse (Hall E), Lillestrøm, 11. mars 2014 KONKURRANSEREGLER OG PÅMELDING 2 GründerExpo 2014 Akershusmesterskapet for ungdomsbedrifter Norges

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Videregående opplæring FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv (IA) er et program for elever i videregående skole

Detaljer

Kreativitet Nasjonalt lærerseminar

Kreativitet Nasjonalt lærerseminar Kreativitet Nasjonalt lærerseminar Helge Gjørven, Ungt Entreprenørskap Norge FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Hus Bokhylle Sofa Dør FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Arbeidslivet søker: Evne og vilje til

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

KONKURRANSE & PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2014, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER

KONKURRANSE & PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2014, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER KONKURRANSE & PÅMELDING GRÜNDEREXPO 2014, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEVBEDRIFTER Se mulighetene og gjør noe med dem MESSEN ER ÅPEN OG GRATIS FOR ALLE! STED: NORGES VAREMESSE, HALL E DATO: 11. MARS 2014

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer