Ungt Entreprenørskap OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap OSLO"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap OSLO

2 Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift. Vi har gjennom året hatt for over elever og studenter, gitt ulike tilbud og informasjon til nærmere lærere og vært i kontakt med over frivillige/andre. Vi er godt fornøyd med at vi har holdt samme snivå som i. Satsingsområdet i har vært lærerne. Vår «forretningsmodell» er basert på at vi skal jobbe for å gi informasjon, kompetanse og støtte til lærerne slik at de kan gjennomføre våre programmer som en del av sin undervisning. Derfor har vi gjennom året forsøkt å kartlegge hva lærerne trenger av UE Oslo og på bakgrunn av dette utviklet vårt tilbud. Vi har dette året i større grad gitt kompetanseheving lokalt på den enkelte skole, utviklet nettverkssamlingene og tilbudt flere kurs med faglig påfyll. Vi har også utviklet nye tilbud som YrkesSMART, kurs for ansvarlige i elev- kantiner, Gründeridol, flere og nye kurs til studentbedriftene og vi har for første gang tilbudt Inkluderende Arbeidsliv for våre ungdoms- og studentbedrifter. Vi har videreført kåringen av årets lærere og har i for første gang også kåret «Årets Entreprenørskapsskole». Lambertseter videregående skole gikk av med seieren og prisen ble delt ut av Astrid Søgnen, direktør i Utdanningsetaten, under den store prisutdelingen under Oslo Innovation Week (OIW) i Oslo Rådhus. Ekstra gøy var det også at en lærer fra Oslo, Eline Hjelle ved Foss vgs, fikk prisen som årets lærer i hele Norge. Hun ble kåret av UE Norge og hovedorganisasjonen VIRKE, og prisen ble delt ut under VIRKES årskonferanse i november. Av «seire» i er det også verdt å nevne at de fem bedriftene vi sendte til NM for ungdomsbedrifter tok med seks priser hjem til Oslo. Magnetic UB fra Etterstad vgs, vant hele tre priser. Dette var spesielt hyggelig ettersom Etterstad vgs er med i SE UT! prosjektet hvor vi har fokus på utvikling av Ungdomsbedrift for yrkesfaglige utdanningsprogram. Vi er også glade for at lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus i høst startet et studium i entreprenørskap og samarbeid skole arbeidsliv som gir 30 studiepoeng. Det er viktig at det finnes gode utdanningstilbud knyttet til entreprenørskap i utdanningen, og vi har jobbet sammen med lærerutdanningen i oppstarten og gjennomføringen av studiet. Gjennom året har vi søkt, fått tildelt og startet «Gjør noe med det» prosjektet. Prosjektet er initiert av UE Norge og Gjensidigestiftelsen. Det har gitt oss mulighet til å ansette en ny person i foreningen og vil i 2012 sette ekstra fokus på sosialt entreprenørskap og etablering av elevbedrift. Vi gleder oss over at Oslo kommune gjennom Næringspolitisk handlingsplan har satt stort fokus på entreprenørskap i utdanningen og har høye mål for arbeidet i skolene i Oslo de neste årene. Dette har vært et godt utgangspunkt for samarbeidsplanen vi har utarbeidet sammen med Utdanningsetaten. Vi ser at samarbeidet med dette er mer målrettet, og vi håper det vil gi større effekt av arbeidet vårt. Takk til alle våre samarbeidspartnere som med sin støtte og sitt engasjement gjør vårt arbeid mulig. Vi ser fram til et nytt år fylt av Framtid, Samspill og Skaperglede! Styret i Ungt Entreprenørskap Oslo Vår visjon: «UE skal inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier». Fra venstre: Anne Johanne Guldvik (Utdanningsetaten i Oslo), Styreleder Per Haugen (Veidekke), Nestleder Olaf Stene (NHO Oslo og Akershus), Bjørn Kjærstad (Hafslund), Kari Hauge (LO Oslo/Akershus), Kristin Brandt (Oslo Håndverks- og Industriforening), Claus Hagli (Lambertseter videregående skole) og Lars Fredriksen (Oslo Handelsstands forening). Astrid Søgnen (Utdanningsetaten i Oslo) og Annar Bøhn (Ferd) var ikke til stede da bildet ble tatt. 2 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo

3 Administrasjonen Siv Elin Dammen, daglig leder Lene Røisland, grunnskole trinn Ellen Sethov, universitet/høgskole Kim Østberg Larsen, grunnskole trinn Hege Grande Fjellbirkeland, videregående skole Du finner mer informasjon om oss på oslo.ue.no og på Facebook, eller du kan ta kontakt på ue.no, på og Økonomiske resultater Resultatregnskap INNTEKTER Sum inntekter KOSTNADER Sum personalkostnader Sum administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter RESULTAT Oslo, Balanse pr EIENDELER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital Styreleder Daglig leder KORTSIKTIG GJELD Leveranddørgjeld Skattetrekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 3

4 UE Oslos 2007 De siste årene har UE Oslo hatt stor økning i en, og vi har i hatt fokus på å stabilisere utviklingen og sikre kvalitet. Vi holder samme snivå som i, og vi mener det er et bevis på at vi jobber riktig og at programmene våre holder høy kvalitet. Tabellen viser samlet for elev-, ungdoms- og studentbedrifter, våre øvrige pedagogiske programmer og all vi har hatt for og med elever, studenter, lærere og frivillige i nærings- og arbeidsliv UE Oslos Frivillige Lærere Elever/ studenter Barneskoleprogrammene Barneskole 2009 Våre barneskoleprogrammer stimulerer til skaperglede og evne til problemløsning. Vi anbefaler en progresjon med Vårt lokalsamfunn for trinn og SMART for trinn. I tillegg kan vi tilby SikkSakk Europa, et program som omhandler europeiske land og deres ressurser, for trinn. Ved å gjennomføre disse programmene, vil elevene som snart skal begynne på ungdomsskole, stå godt rustet til entreprenørskapsprogrammene de vil møte der Vårt lokalsamfunn l SMART 235 Vi har opplevd en nedgang i barneskoleprogrammene dette året. Det skyldes først og fremst at noen bedrifter har endret sitt fokus fra barneskole og mot ungdomstrinnet. UE Oslo må nå jobbe med å rekruttere flere bedrifter og veiledere som kan gjennomføre barneskoleprogrammene. Vårt lokalsamfunn. SMARTe elever på Grünerløkka skole 4 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo

5 Ungdomsskole Elevbedrift Elevbedrift (EB) gir elever erfaring med å etablere, drive og avvikle en bedrift basert på egne interesser. Høsten startet vi prosjektet «Gjør noe med det!», der elevene lærer å se mulighetene i sosialt entreprenørskap. Vi håper å se mange elevbedrifter med fokus på dette i fremtiden. Ungdomsskole 2009 er en treningsleir i problemløsing ved hjelp av kreativitet og nytenking. Elever får tildelt et oppdrag fra en virksomhet, som de skal løse innen et avgrenset tidsrom. Samarbeid skole-næringsliv Det å jobbe med entreprenørskap innebærer kontakt med næringslivet. I våre programmer deltar mange frivillige som veiledere, dommere, oppdragsgivere og mentorer. Elevene har stor nytte og glede av å få innspill og innsikt i livet utenfor skolen Elevbedrift for ungdomsskolen Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! Vi er godt fornøyd med den positive utviklingen på ungdomsskole. Wup EB, Bjørnsletta skole Torstein Steffenssen Tjelle veileder elever under Grønt bord. TeknoVisjon teknologi, design og entreprenørskap. ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 5

6 Videregående skole Ungdomsbedrift Ungdomsbedrift (UB) gir elever erfaring med å etablere, drive og avvike en bedrift i løpet av et skoleår. ble det beste NM-året noen sinne for Oslo med hele 6 premier. Yrkesfagsbedriften Magnetic UB fra Etterstad gjorde stor suksess, og bidro til å styrke vårt fokus på bedriftsetablering i yrkesfagene. I har vi også hatt fokus på kvalitet. Vi har arrangert en rekke elevkurs, tilbudt IA-sertifisering av bedriftene og arrangert Gründeridol der nystartede bedrifter fikk prøve ut forretningsideene sine for en fagjury. tallene har stabilisert seg. Skolene har blitt mer selvgående på egne camper og viser tendens til å gjøre til et årlig arrangement. I prøvde vi ut en ny strategi for Enova-camp. Deltagende skoler hadde lokale Enova-camper, og sendte to grupper videre til vår fylkesfinale. Videregående skole Ungdomsbedrift for videregående skole Fra Utdanning til jobb 2009 Enterprise without borders Aktiviteten på videregående er stabil på alle områder. Det er gledelig å se at den store en vi hadde i er opprettholdt. Samarbeid skole-næringsliv Eksterne samarbeidspartnere er ofte involvert i forbindelse med våre programmer, blant annet som mentorer, oppdragsgivere, veiledere og jurymedlemmer. Vi oppfordrer bedrifter til å ta del i entreprenørskapsene på skolene, og anbefaler skoler og bedrifter å tegne partnerskapsavtaler for å konkretisere og formalisere sitt samarbeid. Tom Teitrem fra Jobzone veileder elevene på Enova-Camp. Magnetic UB fra Etterstad vgs under NM. på Sogn vgs med Lavenergiprogrammet som oppdragsgiver. Lederkurs for daglig ledere i ungdomsbedrifter FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 6 ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo

7 Høyere utdanning Studentbedrift har vært et godt år for studentbedrifter i Oslo, og vi ser at kvaliteten på bedriftene er bedret. Studenter fra Kunst og design, Entreprenørskap, Videreutdanning for lærere, Medier og kommunikasjon, Faglærerutdanning og Musikkhøgskolen har drevet Studentbedrift. 15 gode studentbedrifter deltok på Fylkesmessen. I ble det arrangert 7 gründercamper/innovation Camps for 635 studenter innen høyere utdanning i Oslo. Flere av undervisningsinstitusjonene har bygget seg opp god kunnskap om gründercamp, og vi ser at stadig nye utdanninger kommer til. Samarbeid skole-næringsliv Tusen takk til alle våre frivillige som gjennom deltakelse i juryer, som veiledere, gjennom skolebesøk og som mentorer gir av sin tid og kunnskap for at studenter i Oslo skal få en meningsfylt og virkelighetsnær utdanning. Dere gjør det mulig for oss å gjennomføre våre er. Høyere utdanning Studentbedrift høyere utdanning Studentbedrift som pedagogisk program fungerer godt i svært ulike fagmiljøer. Vi ser en nedgang i antall studenter som gjennomfører Studentbedrift, til tross for at to nye studieretninger tilbyr programmet. Dette skyldes en halvering av antall studenter på ett studietilbud. Vi antar at antallet igjen vil øke Vi legger til rette for samarbeid, kreativitet og innovasjon på tvers av fag. På bildene ser du studenter som våger å gjøre noe nytt under Innovation Camp med UiO, BI, UMB og NSB. Glade vinnere på årets fylkesmesse for Studentbedrifter: 4 FRØ SB (HIOA), Carpus SB (BI) og Clean SB (BI). Veiledere på Norges Musikkhøgskoles første : Lisbeth W. Svinø (NMH), Maria af Klinteberg Herresthal (Den norske opera og ballett), Morten Halle (NMH), Tone Winje (Festspillene i Nord-Norge) og Andreas Sønning (NMH). ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 7

8 På de ulike trinnene ligger det pedagogiske programmer som ivaretar en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og at samarbeidet er forankret gjennom partnerskapsavtaler. «Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning » er regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen. Planen gir oss følgende definisjon: Utvikle personlige egenskaper og holdninger n Evne og vilje til å ta intitativ n Nytenking og kreativitet n Risikovilje n Selvtillit n Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Entreprenørskap i utdanningen Lære fag og grunnleggende ferdigheter ved bruk av entreprenørielle arbeidsformer Lære kunnskap og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser Forside: Camp for masterstudenter fra BI, UiO og UMB med NSB som oppdragsgiver. Design: pilot to gunner. Trykk: Follotrykk AS Samarbeidspartnere: Oslo Handelsstands Forening og LO Oslo/Akershus

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Styreleder og daglig leder har ordet

Styreleder og daglig leder har ordet ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 2007 Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Oslo har i 2007 hatt en rekordstor aktivitet. Over 8200 elever/studenter og 1250 lærere/forelesere har

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4 REGIONKONTOR FOR AUST OG VEST-AGDER BESØKSADR.: FYLKESHUSENE I KR.SAND OG ARENDAL ORG. NUMMER: 982 310 970 KONTONUMMER: 3126.24.15247 Telefon: 38 17 68 28 ÅRSMELDING 2008 Vi støtter Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen

5 Ha tro på deg selv. 8 Livets søte gleder. 14 tror på ungdommen. 18 Satser 100 000. 20 Tenker Langsiktig. 22 tenkeboksen Innhold 3 framtid - samspill - skaperglede 4 Lillesand skal bli en foregangskommune 5 Ha tro på deg selv 6 Elev - og ungdomsbedrifter i Lillesand 8 Livets søte gleder 9 En hjelpende hånd 10 Kulturell bedrift

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Sogn og Fjordane modellen

Sogn og Fjordane modellen Foto: Anders Gjengedal Visitnorway.com Sogn og Fjordane modellen Hvordan utløse det entreprenørielle potensialet i unge mennesker slik at flere etablerer egne bedrifter? 0 FORORD Kunnskapsparken Bodø AS

Detaljer