Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR"

Transkript

1 Årsmelding

2 Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter på jobber vi ikke vet hva blir. Da er entreprenørskapskompetanse, som omfatter nytenking, kreativitet, evne og vilje til initiativ, risikovilje og selvtillit, helt avgjørende. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2014 har som mål «å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring på alle nivåer og fagområder i utdanningssystemet». Handlingsplanen har også som mål at «Norge skal være ledende internasjonalt innenfor entreprenørskap i utdanningen». Skal dette bli realisert må vi jobbe sammen, og det må bli enda mer helhetlig satsing både fra offentlige myndigheter og privat sektor. Entreprenørskap i utdanning må inngå i alle deler av utdanningssystemet, og er ikke bare for de, fortsatt ganske få, som allerede ser mulighetene. har vært et spennende og krevende år for UE Oslo. Vi har gjennom året bidratt til entreprenørskapsaktivitet for over elever og studenter i vårt fylke. Dette er en økning på 11 % fra i! Vi har også rekordmange elever og studenter med i ungdoms- og studentbedrifter. Samtidig har vi hatt fokus på høy kvalitet i det arbeidet vi gjør og i våre programmer. Året har også bydd på utfordringer som usikre inntekter til foreningen, endringer i personale og økende etterspørsel for vår tilstedeværelse ved arrangementer. Vi er derfor ekstra stolte av å ha kommet godt gjennom året og kunne vise til gode resultater. I denne årsmeldingen kan dere lese mer om hva som er gjort og hva vi har å tilby. Vår virksomhet er avhengig av arbeidet som gjøres av lærerne ved Oslos utdanningsinstitusjoner. Det er de som gir elevene og studentene mulighet for entreprenørskapsopplæring, og det er deres kunnskap, innsatsvilje og engasjement som avgjør kvaliteten på opplæringen. Vi jobber for å gi disse lærerne et godt utgangspunkt og støtte dem underveis. Målet for oss alle er å «ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre» (fra den generelle delen av læreplanen). Vi vil bidra ved å gi flere elever og studenter entreprenørskapskompetanse og det avhenger av at flere lærere blir engasjert og at flere bedrifter stiller opp for å bistå. Vi vil i 2011 jobbe videre med å få med flere lærere, heve kompetansen hos lærere og følge opp de som er med oss. Et annet satsingsområde i 2011 blir også å jobbe målrettet med å få med bedrifter inn i samarbeid med skoler og i vårt arbeid. Vi ser at våre bedriftsprogrammer er de som gir mest helhetlig entreprenørskapskompetanse, og vi vil fortsatt ha dette i fokus. Takk til alle våre samarbeidspartnere som med sin støtte og sitt engasjement bidrar til at vi gjennom hele året kan inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. For å få til dette er vi også helt avhengige av våre engasjerte ansatte som ser muligheter og gjør noe med dem. Takk for flott innsats i! Vi gleder oss til et nytt år fylt av Framtid, Samspill og Skaperglede! Styret i Ungt Entreprenørskap Oslo Per Haugen (Leder) Olaf Stene (Nestleder) Kristin Brandt Bjørn Kjærstad Lars Fredriksen Kari Hauge Annar Bøhn Turid Mæhlum Claus Hagli Astrid Søgnen 2 Årsmelding UE Oslo

3 Administrasjonen Fra venstre: Lene Røisland, grunnskole trinn Ellen Sethov, universitet/høgskole Kim Østberg Larsen, grunnskole trinn Siv Elin Dammen, daglig leder Hege Grande Fjellbirkeland, videregående skole Du finner mer informasjon om oss på oslo.ue.no eller ta kontakt på Økonomiske resultater Resultatregnskap Balanse pr INNTEKTER Sum inntekter KOSTNADER Sum personalkostnader Sum administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter RESULTAT Oslo, Styreleder Daglig leder EIENDELER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital Årets resultat Sum egenkapital KORTSIKTIG GJELD Leveranddørgjeld Skattetrekk Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Årsmelding UE Oslo 3

4 UE Oslos aktivitet 2008 Vi er veldig stolte og glade for at entreprenørskapsaktiviteten i byen vår fortsatt øker. Vi mener det er et bevis på at vi jobber riktig og at programmene våre holder høy kvalitet. Tabellen viser samlet aktivitet for elev-, ungdoms- og studentbedrifter, våre øvrige pedagogiske programmer og all aktivitet vi har hatt for og med elever, studenter, lærere og frivillige i nærings- og arbeidsliv. Oslo er den fylkesforeningen som har høyest totalaktivitet i UE Oslos aktivitet Frivillige Lærere Elever/ studenter Total aktivitet 2008 Total aktivitet Total aktivitet Barneskoleprogrammene Våre barneskoleprogrammer stimulerer til skaperglede og evne til problemløsning. Vi anbefaler en progresjon med Vårt lokalsamfunn for trinn og SMART for trinn. I tillegg kan vi tilby SikkSakk Europa, et program som omhandler europeiske land og deres ressurser, for trinn. Ved å gjennomføre disse programmene, vil elevene som snart skal begynne på ungdomsskole, stå godt rustet til entreprenørskapsprogrammene de vil møte der. Barneskole Vårt lokalsamfunn SMART SikkSakk Europa Både Vårt lokalsamfunn og SMART er populære programmer i Oslo. Vi opplever at skoler som har gjennomført disse, ønsker å gjøre det igjen med nye elevkull. SikkSakk Europa har gjennomgått en revisjon og kan nå tilbys til flere. Vi trenger som alltid engasjement fra arbeids- og næringsliv for å gjennomføre programmene våre. Stortingsrepresentant Hadia Tajik er veileder for Vårt lokalsamfunn på Hallagerbakken skole. SMARTe elever fra Voksen skole. Representanter fra Servicekontoret for næringslivet i Næringsetaten har gjennomført Vårt lokalsamfunn på Grünerløkka og Stovner skole. 4 Årsmelding UE Oslo

5 Ungdomsskole Elevbedrift Elevbedrift gir elever erfaring med å etablere, drive og avvikle en bedrift basert på egne interesser. Alle elevbedrifter i Oslo blir invitert til å delta på vår Entreprenørskapsmesse for å vise frem sitt arbeid. Samarbeid skole-næringsliv Økonomi og karrierevalg er et program som peker inn i framtiden og lar elevene identifisere mulige karriereveier ut ifra økt selvinnsikt. UE Oslo har fokus på godt samarbeid mellom skole og næringsliv og har flere programmer for dette Elevbedrift UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Ungdomsskole Jobbskygging b Økonomi Se mulighetene! for ungdomsskolen og karrierevalg er en treningsleir i problemløsing ved hjelp av kreativitet og nytenking. Elever får tildelt et oppdrag fra en virksomhet, som de skal løse innen et avgrenset tidsrom. Vi ser en positiv utvikling på ungdomsskolen. Tallene for Elevbedrift er stabile og vi har en stor økning i de andre programmene. Grønt bord mat, helse og entreprenørskap. Lønsj EB fra Majorstuen skole. Fire folk EB på TeknoVisjon teknologi, design og entreprenørskap. Arne Hyttnes fra Finansnæringens Fellesorganisasjon i klasserommet under gjennomføring av Økonomi og karrierevalg. Årsmelding UE Oslo 5

6 Videregående skole Ungdomsbedrift Ungdomsbedrift gir elever erfaring med å etablere, drive og avvike en bedrift i løpet av et skoleår. ble det beste NM-året noensinne for Oslo med hele fire premier til Oslobedriftene. På høsten startet vi et treårig Interreg-samarbeid der fokuset ligger på yrkesfagene og utvikling av entreprenørskapsmodeller tilpasset de ni yrkesfaglige studieretningene. Samarbeid skole-næringsliv Eksterne samarbeidspartnere er ofte involvert i forbindelse med våre programmer, blant annet som mentorer, oppdragsgivere, veiledere og jurymedlemmer. Vi oppfordrer bedrifter til å ta del i entreprenørskapsaktivitetene på skolene, og anbefaler skoler og bedrifter å tegne partnerskapsavtaler for å konkretisere og formalisere sitt samarbeid. De siste årene har vi sett en sterk økning i bruk av. Det har stabilisert seg i og vi ser en økende tendens til fokus på sosialt entreprenørskap i campene Videregående skole Ungdomsbedrift d for videregående skole Cambridgeeksamen Fra Utdanning til jobb Det er veldig gledelig å se at vi har hatt stor økning på antall elever som har drevet ungdomsbedrift i. Vi har hatt fokus på bedriftsprogrammene våre denne høsten, som igjen gir seg utslag i færre elever på. Delight Design UB vant en 3. plass for sin utstilling på NM for ungdomsbedrifter. Multifilm UB fra Elvebakken vgs ble Oslos beste ungdomsbedrift. Glade jenter fra Jobb Under 18 UB, Foss vgs. Elever i kreative prosesser på et av våre elevkurs. FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 6 Årsmelding UE Oslo

7 Høgskole og universitet Studentbedrift ble et rekordår for antall studentbedrifter i Oslo! Programmet gir studenter erfaring med å etablere, drive og avvikle en bedrift. For første gang ble det arrangert egen fylkesmesse for studentbedrifter i Oslo. Arrangementet fikk svært gode tilbakemeldinger, og 95 % av deltakerne vil anbefale arrangementet til andre. Vi er stolte av bedriftene som skal representere hovedstaden i NM 2011 og ønsker lykke til! Høyere utdanning 2008 Samarbeid skole-næringsliv Etter studier er skrittet ut i arbeids- og næringsliv en stor overgang. Mange studenter har aldri hatt tett kontakt med det arbeidslivet de senere skal ta fatt på. For studenter er den innsatsen lokalt næringsliv i hovedstaden gjør helt uvurderlig! Takk til alle våre frivillige som gjennom deltakelse i juryer, som veiledere, gjennom skolebesøk og som mentorer gir av sin tid og kunnskap. I ble det arrangert fem gründercamper for studenter innen høyere utdanning i Oslo. Studenter fra BI, UiO og HiO har deltatt. I tillegg til å være morsomt og kreativt, gir gründercamp studentene nyttige verktøy for å løse utfordringer innen sitt fagområde Studentbedrifttbe høyere utdanning Bedriftsprogrammene er uttalt satsningsområde for Ungt Entreprenørskap på landsbasis. Det er derfor gledelig at flere og flere studenter i Oslo får tilbud om Studentbedrift gjennom sine studiesteder, og programmet fungerer godt på ulike studier. Glade gründercampvinnere på HiO sammen med Rune Gjøs, generalsekretær i Syklistenes Landsforening. Morsom pitch på. Jørn Hellevik, oppdragsgiver fra Eurest Konferanse & Selskap, veileder BI studentene. Utviklingsprosjekter SE UT! Et samarbeidsprosjekt mellom UE Østfold, UF Fyrbodal, UF i Gøteborgregionen og UE Oslo. Prosjektet skal utvikle modeller for entreprenørskap i utdanningen på yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående skole og på grunnskolelærerutdanningen. NU E15 UE Oslo deltar i prosjektet NU E15, som skal utvikle kurstilbud i entreprenørskap for alle pedagogisk ansatte i høyere utdanning, et fordypningstilbud til lærere i lærerutdanningen og utvikle et nettverk for ansatte i høyere utdanning som jobber med entreprenørskap. Opp og ut Prosjektet skal bidra til at kompetansen hos lærere og studenter ved lærerutdanningen økes og at det blir satt i gang et 30 studiepoengs studium i entreprenørskap for lærere. Årsmelding UE Oslo 7

8 På de ulike trinnene ligger det pedagogiske programmer som ivaretar en god progresjon gjennom hele utdanningsløpet. En vesentlig suksessfaktor er at programmene gjennomføres i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og at samarbeidet er forankret gjennom partnerskapsavtaler. «Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2014» er regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen. Planen gir oss følgende definisjon: Utvikle personlige egenskaper og holdninger n Evne og vilje til å ta intitativ n Nytenking og kreativitet n Risikovilje n Selvtillit n Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Entreprenørskap i utdanningen Lære fag og grunnleggende ferdigheter ved bruk av entreprenørielle arbeidsformer Lære kunnskap og ferdigheter om forretningsutvikling og nyskapingsprosesser Forside: SMART-camp på Hudøy. Design: pilot to gunner. Trykk: Follotrykk AS Samarbeidspartnere: Oslo Handelsstands Forening og LO Oslo/Akershus

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Styreleder og daglig leder har ordet

Styreleder og daglig leder har ordet ÅRSMELDING Ungt Entreprenørskap Oslo 2007 Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Oslo har i 2007 hatt en rekordstor aktivitet. Over 8200 elever/studenter og 1250 lærere/forelesere har

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4

Årsmelding 2008 Side 2 av 28. Innledning 3. 1. Foreningens fundament Formål, visjon, kjerneverdier og slagord 4 REGIONKONTOR FOR AUST OG VEST-AGDER BESØKSADR.: FYLKESHUSENE I KR.SAND OG ARENDAL ORG. NUMMER: 982 310 970 KONTONUMMER: 3126.24.15247 Telefon: 38 17 68 28 ÅRSMELDING 2008 Vi støtter Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 121. (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 121 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Dokument nr. 8:22 (2004-2005) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift

Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift ØF-notat nr. 16/2006 Erfaringer fra deltakelse i Studentbedrift Hvordan opplevde deltakerne tiden som etablerer av Studentbedrift og hva skjedde etterpå? av Vegard Johansen og Trude Hella Eide ØF-notat

Detaljer

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument?

Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen - hvor tjenlig er den som politisk instrument? Olav R. Spilling, Svein Erik Hagen, Vegard Johansen, Liv Anne Støren Arbeidsnotat 9/2013 Forord Dette notatet

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1

Drømmeløftet. I regi av Start Norge. Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14. Start Norge 1 Drømmeløftet I regi av Start Norge Sted: Kristiansand Dato: 21.03.14 Start Norge 1 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Drømmescenario 1 s.5 - Bakgrunn fra lokallaget s.5 - Innledning s.6 - Konkrete tiltak s.6

Detaljer