Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karriereveiledning gjennom entreprenørskap"

Transkript

1 Rådgiversamling Kari H. Kjekshus

2 Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg?

3 ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter, og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, det være seg i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng

4 UNGDOMSBEDRIFT Å starte, drive og avvikle en bedrift i løpet av et skoleår Registrering i Brønnøysund En ordentlig og ikke simulert bedrift UE (Sentralt og på fylkesnivå) Ikke et fag men en metode På HVS; Gjennom blant annet PTF(EB1) Egen UB koord.

5 ENTREPRENØRSKAPSKOMPETANSE Entreprenørskapskompetanse Personlige egenskaper og holdninger Evne og vilje til å ta initiativ Nytenkning og kreativitet Risikovilje Selvtillit Samarbeidsevne og sosiale ferdigheter Kunnskap og Ferdigheter Hva Hvordan

6 STYRINGSDOKUMENTER OG FORANKRING Sentrale styringsdokumenter Fra ide til verdi -regjeringens helhetlige plan for innovasjonspolitikk Stortingsmelding nr. 30 Kultur for læring Grunnlagsdokumentet for den nye skolereformen- Kunnskapsløftet Se mulighetene og gjør noe med dem -regjeringens strategiplan for innføring av Kunnskapsløftet Generell del av læreplan Læringsplakaten Nye læreplaner

7 STYRINGSDOKUMENTER OG FORANKRING Lokal forankring Hos ledelsen Blant lærerne I skolens handlingsplan Hos elevene Foreldre I det lokale næringsliv

8 PROGRESJONSMODELLEN VG1 Bransjedager Julebedrift Praksis Regionsmesse/julemesse Publikum på Innlandsmessa og NM Varelære Aktører/Jury Gründercamp VG2 Kick off Verktøykassa Registrering Syretest Hadelandsmessa Regionsmesse/julemesse Cambridge eksamen Innlandsmesse Trade Fair NM Avvikling

9 Ulike aktiviteter kreativitet frokostmøte

10 Ulike aktiviteter gründercamp ekskursjon

11 PROGRESJON FRA GRUNNSKOLE TIL VGS Så Vanne Gjødsle blomstre Utdanningsvalg PTF

12 INDIVIDUELL VEILEDNING Kompetanse som kreves i arbeidslivet Fagspesifikk kompetanse Handlingskompetanse Forandringskompetanse Sosial kompetanse

13 NETTVERK eksternt UE Det lokale næringslivet Mentorer, praksisplass, leverandører og produsenter Sparebank 1, Haugen regnskap, Hadeland grafiske senter, Rotary Lokalpresse Andre skoler Ungdomsskoler på Hadeland Hadelandshagen og etablererveileder Regionrådet

14 UNGDOMSBEDRIFTENS NETTVERKSKART Alle ub lager egne nettverkskart. Hvilke lokale bedrifter kjenner de fra før? Hvilke privatpersoner ønsker de et samarbeid med? Elevene finner ofte sin ide ved hjelp av sitt nettverkskart.

15 Nettverk

16 MENTORS ROLLE Skal være en coach og veileder gjennom hele ub året. Å dele sine kunnskaper og erfaringer fra næringslivet. Gi innblikk i hvordan dagliglivet i en bedrift fungerer. Å være en motivator mot de ulike roller i ungdomsbedriften.

17 INDIVIDUELL VEILEDNING Sociodynamiske veiledningsprosess(peavy) Introduksjonsfasen Kartleggingsfasen Idefasen Avslutningsfasen

18 INDIVIDUELL VEILEDNING Målsetting Å bli bedre kjent med deg selv og dine egenskaper Å sette ord på noen livsverdier som det er viktig å leve opp til Å kjenne til flere mulige yrkesvalg, å reflektere over hvilke konsekvenser et valg vil gi for deg Hvordan du kan bruke ungdomsbedriftsarbeidet og praksisopplæringen til å bli mer reflektert over dine yrkesmuligheter/valg

19 INDIVIDUELL VEILEDNING

20 INDIVIDUELL VEILEDNING

21 INDIVIDUELL VEILEDNING

22 Rolleprøving i praksis Planlegging Gjennomføring Evaluering Veilede på elevenes opplevde erfaring. Alle har egen stillingsinstruks, aktivitetsplan og mål.

23 Tilrettelegging Individuelle søkere På sitt nivå Få frem det positive Realistiske mål Mange gode opplevelser Praksis-UB-Karriereplan Lillehammer oktober 2010

24 Ledergruppa i møte hos karriereveileder Planlegging Tanker Følelser Refleksjon Praksis

25 PLANLEGGINGSSKJEMA Rolle Aktivitet Mål Frist Utført Daglig leder MF ansvarlig Salgsansvarlig Økonomisjef Sikkerhetssjef Produktansvarlig

26 GRUPPEVEILEDNING Egans modell/humanistisk veiledningssamtale 1.Nåværende situasjon 2. Ønsket situasjon 3. Strategier for å nå ønsket situasjon

27 GRUPPEVEILEDNING Hovedmål Å få elevene til å forstå at de personlige egenskaper og holdninger som vi får gjennom å jobbe med er viktig for å kunne gjøre et reflektert valg på sin karrierevei.

28 GRUPPEVEILEDNING

29

30 GRUPPEVEILEDNING

31 PRAKSISPLASS KNYTTET TIL UB

32 Refleksjon over egen rolle Elevene speiler sine arbeidsoppgaver/roller de har i ungdomsbedriften mot praksisplassen. UB Praksisplass skole

33 UTVIKLING I EGEN ORGANISASJON Å starte, gjennomføre og evaluere en planlagt, systematisk prosess for karriereveiledning gjennom ungdomsbedrifter, utført av en selvstyrt prosjektgruppe, med målsettingen å forandre organisasjonens: Holdninger(til nødvendigheten av god KV gjennom UB) systemer(arbeidsrutiner og tiltak for å få til en god KV gjennom UB) miljø(å skape et godt fagmiljø og entusiasme for KV i UB arbeidet)

34 UTVIKLING I EGEN ORGANISASJON Aktivitet Mål Ansvarlig Tidsrom Presentasjon av yrker i auditoriet Presentasjon av ulike roller i en ub Å bli kjent med arbeidskrav og rutiner Få presentert ulike roller/yrker tilknyttet ub for ulike utdanningsprogram Karriereveileder/partnerskapsbedrifter /andre eksterne aktører Ub lærer fortløpende september Kursing av lærere i ulike verktøy for karriereveiledning. Gjelder for ub lærere og PTF lærere Jeg velger meg en rolle/yrke Mapping Intervju av ledere Planleggingsmøter for ub ledere Kunne bli bedre støttespillere for elever i deres karrierevalg Bli kjent meg egne verdier og ferdigheter Bli kjent med en intervjusituasjon. Finne rett mann på rett plass. Bedre struktur på arbeidet ved hjelp av et aktivitetsskjema Karriereveileder og YOU koordinator på Hadeland UB lærer og kontaktlærer Karriereveileder og ub lærere Daglige ledere og karriereveileder Termin 1 september september På hver UB dag Utvikling av et arbeidshefte Tydeliggjøre roller, krav og rutiner KHKJ/partnerskapsbedrifter/mentorer Skoleåret 2010/2011 Oppfølgingssamtaler for ungdomsbedriftens ansatte/ulike roller Elevene lærer å jobbe etter fastsatte mål refleksjon på roller Daglig leder, ub lærer, karriereveileder fortløpende

35 Lunchmøter for ub lærere Koordinering av saktiviteter/ evaluering Entreprenørskapskoordinator En gang I mnd Samarbeid med PTF ansvarlige Koordinering av karriereveiledningen Entreprenørskapskoordinator/ Karriereveileder/PTF ansvarlige To ganger i hver termin Oppfølgingssamtaler for hele ungdomsbedriften Lærer elevene betydningen av et godt arbeidsmiljø. Karriereveileder og ub lærer 1 gang i mnd Å fremme karriereveiledning og hos skolens ledelse på ledermøter Å få aktiviteter inn I skolens handlingsplan og aktivitetsplan Entreprenørskapskoordinator og karriereveileder Ved behov

36 Aktuelle mål Fra arbeidstaker til arbeidsskaper Hindre fraflytting Lite frafall(skolen og yrkeslivet) Motvirke likegyldighet og passivitet Å veilede elevene i sitt karrierevalg En meningsfylt hverdag ha det gøy Tilpasset opplæring

37 Våre fokusområder Ha det gøy Motivasjon Skaperglede Vennskap Samspill

38 Trade fair

39 ELEVENES TILBAKEMELDINGER en artig måte å lære på etter å ha prøvd meg som økonomisjef er jeg sikker på at det er den veien jeg vil gå nå er jeg ikke lenger redd for å presentere i store forsamlinger ser nytteverdien av hva vi lærer samarbeid er viktig for å lykkes uten god planlegging blir det vanskelig salgsyrket er det jeg vil satse på liker å sette ting i system- satser på kontor

40 Hva gjør elevene videre? Jeg liker å lede, og ønsker å starte min egen bedrift en dag Lærlinger Påbygg Høgskole

41 Tendo nytt DA

42 Minner

43 Framtid Samspill Skaperglede

44 Veiledning gjennom rolleprøving fører til et mer reflektert valg!

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE. "Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler?"

ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE. Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler? ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE "Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler?" Growing plant in lightbulb. By nyoin. Copyright. Av Therese Eidsaune og Christine

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015

KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 KVALITETSPLAN FOR TROMSØSKOLEN 2011-2015 29. nov 2011 GRUNNSKOLEN I TROMSØ Kvalitetsplan for Tromsøskolen 2011-2015 Grunnskolen i Tromsø omfatter p.t. 35 enheter som har ansvar for ordinær grunnskoleopplæring,

Detaljer

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM

https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... 1 of 1 3/24/11 12:41 PM Quest Reporter - Chart https://web.questback.com/isarep/chart.aspx?valueid=34584464&questid=4184610&reporterset... Har du utdanning og/eller kurs i karriereveiledning? Sammenligne: - Uten sammenligning

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Riktige valg krever riktig veiledning. Et helhetlig syn på skolens Utdannings- og yrkesveiledning Av Gry Eilen Bakke

Riktige valg krever riktig veiledning. Et helhetlig syn på skolens Utdannings- og yrkesveiledning Av Gry Eilen Bakke Riktige valg krever riktig veiledning Et helhetlig syn på skolens Utdannings- og yrkesveiledning Av Gry Eilen Bakke 1. Å ta valg Det å ta et utdannings- og yrkesvalg, er det første store valget elevene

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

KarriereTroms. Årsmelding

KarriereTroms. Årsmelding KarriereTroms Årsmelding 2012 Leder Å ta de gode valgene er ikke lett. Det gjelder i mange situasjoner i livet, men også når det gjelder utdanning og yrker. Hva skal jeg bli? Skal jeg ta studiespesialisering

Detaljer

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde!

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde! GRÜNDERCAMP I MOLDE 2 APPEL «Det viktigste for næringslivet i fremtiden er elever og studenter som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv, og som tar initiativet til å gjøre en forskjell for

Detaljer

Foreldre, en glemt ressurs?

Foreldre, en glemt ressurs? Foreldre, en glemt ressurs? av Heidi Synnøve Flåt Isaksen Helt fra barna er en neve store, spør vi «hva skal du bli når du blir stor?» Enten det er brannmann, bonde eller kokk, blir det gjerne fulgt opp

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Rådgivningsplan for Folkehøgskolen 69 0 Nord 2011-2013

Rådgivningsplan for Folkehøgskolen 69 0 Nord 2011-2013 Rådgivningsplan for Folkehøgskolen 69 0 Nord 2011-2013 Innledning Som et ledd i Folkehøgskolen 69 0 Nord sin målsetning for å fremme vekst og utvikling for alle skolens elever gjennom skoleåret, er det

Detaljer