Fagsamling Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagsamling 2013. Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem"

Transkript

1 Fagsamling 2013 Karriererådgivning i prosjekt til fordypning Merete Leming/Merethe Schjem

2 Vesterålen 9 Karrieresentre Lofoten Fylkesdekkende tilbud i 2012 Ofoten Oppgaver: Individuell karriereveiledning voksne oppgaver vgo for voksne Ressurs for skolene jf veiledende oppgavefordeling Ressurs for NAV og arbeidsliv Ytre Helgeland Bodø Indre Salten Rana, Hemnes, Nesna Grane, Vefsn, Hattfjelldal Sø rhelgeland

3 9 Karrieresentre i Nordland som arbeider med: - Veiledning, avklaring og kartlegging - Realkompetansevurdering - Karriereplaner - Hjelp til CV og jobbsøknader - Vurdering av kompetanse og informasjon til minoritetsspråklige - Vurdering av rett til grunnskole og videregående opplæring - Informasjon om yrker og utdanning - Ressurssenter for grunnskole og videregående skole - Prosjekt og utviklingsarbeid

4 Prosjekt til fordypning - mulighetens fag? Bakgrunn: Udir.no; læreplan og veiledning til læreplan Kunnskapsloftet/ ypning.pdf Udir.no; forskning og statistikk, Lov om grunnskolen med forskrifter Kunnskapsløftet

5 Livslang læring Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sin hånd (Løgstrup, 1992)

6 «Karriereveiledning hele skolens ansvar» Rolleavklaring Lokal plan for karriereveiledning Mange aktører; rådgiver, kontaktlærer, faglærer. Rollebevissthet Alt vi sier - alt vi gjør Egen karrierevei Kunnskap om yrket Kunnskap om det næringslivet ungdommene skal ut i. Yrkesrettede aktiviteter i skolen Yrkesmesser Lektor II PTF osv

7 Valg og valgkompetanse Ved å lære karriereplanlegging allerede i tidlig alder får elevene en nødvendig kompetanse som gjør dem aktive og kompetente i egen livsplanlegging.

8 Prinsipper for utarbeiding av lokale læreplaner i prosjekt til fordypning Skoleeierne har ansvaret for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i prosjekt til fordypning, for at opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse læreplanene, og for at elevene blir vurdert i forhold til kompetansemålene i de lokale læreplanene. Som ledd i arbeidet med lokale læreplaner bør skolen innhente informasjon fra og søke samarbeid med andre videregående skoler, lokalt arbeidsliv og lokale og/eller regionale utviklingsmiljøer. Det vises også til opplæringsloven 9-2 om elevenes rett til nødvendig rådgivning og til forskrift til opplæringsloven om rådgivningstjenestens oppgaver. De lokale læreplanene i prosjekt til fordypning må tilpasses nivået og formålet med faget. De lokale læreplanene skal angi hva elevene skal kunne mestre etter endt opplæring. De lokale læreplanene skal være formulert slik at de kan danne grunnlag for dialog mellom elever, lærere og aktuelle samarbeidspartnere, som lokalt arbeidsliv

9 Kunnskapsløftet Tilrettelagt samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv kan gi elever innsyn i ulike arbeidsprosesser, praktisk arbeidserfaring, kunnskap om arbeidslivet og bidra til arbeidet med entreprenørskap i opplæringen. Innsyn i de endringer som skjer i nærings- og arbeidslivet, kan synliggjøre av aktiv deltakelse i nyskapende aktiviteter og entreprenørskap. Erfaringer fra lokalt nærings-, og arbeidsliv kan bidra til at elevene får et bedre grunnlag for bevisst valg av utdanning og yrke. I tillegg kan samspillet bidra til at opplæringen blir oppdatert i forhold til behovene i arbeidslivet. Kunnskap om arbeidslivets organisasjoner kan bidra til utvikling av samfunnsengasjement og demokratisk deltakelse.

10 Vurdering er en viktig del av læringsarbeidet Formålet med vurderingen er å fremme læring og utvikling å motivere til videre innsats å dokumentere elevens kompetanse underveis og ved slutten av opplæringen

11 PTF mappe

12 Ressurs CV godt for hva? Trygghet lærer om meg selv, selvtillit, selvfølelse Selvrespekt hvem jeg er og hva jeg står for Selvforståelse hvilke ressurser jeg har og hvor jeg best kan oppnå gode resultat/nå mål i utdanning og yrke

13 Ressurs CV Mine beste egenskaper ( i eks. praksis, prosjekt etc.) Mine beste kunnskaper (i skole, praksis, fritid etc.) Mine mest positive opplevelser fra skole, jobb eller fritiden (elevene kan intervjue hverandre sette ord på egenskaper som ble brukt i opplevelsen) Situasjoner jeg har best/god selvtillit (i skole, fritid etc.) Situasjoner jeg har god motivasjon (i skole, fritid etc.) Hobbyer, interesser, aktiviteter jeg liker (Mine mål og tiltak, på lang sikt, på kort sikt, tiltak for å nå målene (hva må du gjøre?))

14 Egenskaper/karaktertrekk Ansvarsfull Presis Snill Samarbeidende Tålmodig Viljesterk Kreativ Følsom Ærlig Snill Munter Lojal Urolig Effektiv Filosofisk Generøs Rotete Energisk Fleksibel Vimsete Nøyaktig Lat Direkte Sporty Omsorgsfull Modig Drømmende Sta Leseglad Målbevisst Analytisk Nysgjerrig Tankefull Lærevillig Liker utfordringer

15 -Fortell hva du gjør når du riktig koser deg -Hva er forskjellen på når du gjør noe du liker kontra noen du ikke liker? -Hvor relevant er det å like jobben sin? Hvorfor?

16 Hva skal til for at jeg får læreplass i bedrift? Hva er lurt å gjøre videre? - Fagbrev? - Arbeid? - Generell studiekompetanse? Hvordan utforske muligheten(e)? Hvilke konsekvenser får mitt valg? Hva skal jeg skrive i søknad på sommerjobb/lærlingplass/jobb/? Hva skal jeg si i jobbintervju?

17 PTF- mulighetens fag Behov for struktur med års hjul og rolleavklaring? Hvordan kan skolens karriereplan sammenfattes med plan for PTF? Behov for verktøy? Karrieremappe: mal? Karriereplan: mal? Ressurs CV: mal? CV, jobbsøknad og tips til jobbintervju; nav.no B8kertips Kompetansepermen. Karrierenordland.no Interessetester;