Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms"

Transkript

1 Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Børre Krudtå rektor Bardufoss Høgtun vgs i Troms

2 Hva skjer i pilotprosjektet der Bardufoss Høgtun VGS får ansvaret for de som ikke får læreplass? Hvem sitt problem er det at mange ikke får læreplass, og hva skjer når videregående skole tar ansvaret? - om pilotprosjektet som skal ende med at flere fullfører og får læreplass. - Ungkraft har vært et samarbeidsprosjekt mellom Nav, kommunen og skolen, som nå har blitt permanent. Ordningen skal utvides, og videreutvikles på grunn av de gode resultatene som er oppnådd.

3 Hvem sitt problem er det at mange ikke får læreplass, og hva skjer når videregående skole tar ansvaret? I første omgang: Ungdommen Så heimen og familien Så lokalsamfunnet Så storsamfunnet

4 Starten på reisa For lav gjennomføring i skolens etappe i vgo. For mange uten læreplass etter 2 år i skole. NAV syns det var for mange unge i køen

5 Gjennomføring*(fullført*og*bestå)6prosent*i*skoleperioden)* 10611* *11612* 12613* 13614* Bardufoss)Høgtun)vgs) 75,2* 83,9* 91* 89* Nasjonalt) 79,8* 78,8* 79,8* 79,6* Gjennomsni)*karakterpoengsum* fra*grunnskolen* 10611* *11612* 12613* 13614* Bardufoss)Høgtun)vgs) 39,5* 39,4* 40,1* 39,3* Nasjonalt) 40,5* 40,4* 40,3* 40,3* Levert av Conexus AS

6 Selve reisa Skolens eget arbeid med sitt ansvar Samarbeidet med Ungkraft startet, og ble større. Fylkestingmelding i Troms om Fag- og yrkesopplæringen. Spreke tiltak for å supplere 2+2-ordningen

7 Hva er gjort? Eller hvorfor? Skolebasert vurdering, som inkluderte alle ansatte og elever. Refleksjon og evaluering som metode for å styrke organisasjonen og enkeltmenneskenes bevissthet om hva som endres og hvordan fungerer. Teorigrunnlag for reisen fremover. Basert på et optimistisk verdisyn og et optimistisk syn på elever og medarbeidere. Å være bevist og til stede i læringssituasjoner, hvorfor man skal gjøre ting bedre Mennesker som gjør autonome (selvbestemte) handlinger, trives bedre, gjør mer og opplever mening i sitt arbeide Endret skolens organisering: Tverrfaglige team og nye faglag på tvers av hele skolen Yrkesretting og praksisretting (systematisk fokus) Tilpasset opplæring basert på skolens verdigrunnlag

8 Hensikt og mål med team Elevene skal oppleve sammenheng mellom fagene sine. a) Elevene skal oppleve praksis- og yrkesretting av fellesfag i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, for der gjennom å oppleve enda mer mening med sin utdanning. b) Elevene skal oppleve at fagene på studiespesialisering og idrett forbereder en på fremtidig utdanning og arbeidsliv, for der gjennom å oppleve mer mening med sin utdanning.

9 Hva, hvordan og hvorfor forts. Endret Ressursteamet og mandatet : 1. Spesialpedagogiske tiltak, særskilt tilpasset opplæring og tilpasset opplæring. 2. Rådgiving og tilrettelegginger for elever. Rekruttert allmennlærere med god kompetanse innen tilpasset opplæring. Utdanningsprogrammene og teamene har hver sin kontaktperson i R- teamet. Spesialundervisning kun for de som åpenbart har mernytte av det. Prøve ut ordinær undervisning og tilpasset opplæring, før vi iverksetter særskilt tilpasset opplæring. I år har under 50% av de som søkte om spesialundervisning fått det, ingen klager så langt.

10 Holdning til læring Læring er både en individuell og sosial prosess Læringa må være tilpassa den enkelte elev, men også gruppa og klassen Elevene lærer best når de har en læringssituasjon som de mestrer, får tru på seg selv, får oppgaver og mål som er utfordrende, møter noen som forventer mye av dem. Elever lærer på forskjellige måter, og det legges til rette for å gjøre bruk av deres sterke sider rent læringsmessig. Det er viktig at elevene tar aktivt del i utforminga av et felles læringsmiljø.

11 Hvordan ser vi på ungdommer?

12 Synet på ungdom Late? Uansvarlige? Mer enn det vi ser?

13 Møkk sa han, og møkk ble det!

14 Svake elever? Hva i all verden er det? Hvem er det vi hiver opp i svake elever-sekken? Steve Jobs skal visstnok ha vært i sekken. Hvorfor stempler skoleverket noen som svake elever? Hjelper det på, lærer de bedre, får de bedre hjelp av det? Hjelper det oss skolefolk, eller gir det oss en mulighet til en bortforklaring? Hva skjer om vi ser forbi det åpenbare og ytre? Fins det sterke egenskaper og gode ressurser hos alle? Kan det være som i eventyret møkk, sa han, og møkk ble det? Ingen er bare det du ser se engang til!

15 Klart valg! Vi trur ikke lenger på at kunnskap er makt. Vi trur på at deling av kunnskap, erfaringer og informasjon er den nye makten. Vi trur på fellesskap, og synergier mellom mennesker og samarbeidspartnere. Vi trur på at vi skal forvente mye av ungdommen Innebærer et optimistisk syn på ungdom

16 Oppsummering av skolens endringer i sin etappe av vgo: Tre viktige ting: 1. Forbedret skolens evne til tilpasset opplæring 2. Hoved metoden: yrkes- og praksisretting, for å skape opplevd sammenheng og mening i elevens opplæring.

17 Men viktigst av alt er medarbeidernes holdning til læring og ungdom!

18 Ingen er bare det du ser, fordi - alle er mer enn det du ser, se en gang til!

19 Målgruppe Unge i sviktsonen: Det vil si ungdom i aldersgruppen år som enten har valgt bort studieplass, eller ungdom som har droppet ut av skolen av ulike årsaker.

20 Problemstilling * Kan praksis i rett bedrift, med tett oppfølging og tilrettelegging fra oss og bedriften, motivere ungdommer til å velge seg et utdanningsløp/yrkesvalg?

21 Karriereveiledning - WIE Papir- og nettbasert - Jobbintervju Arbeidspraksis - Velger seg ut en bedrift - 3 mnd periode Kurs - SMART økonomikurs - Kostholdkurs Bedriftsbank - 37 bedrifter i ulike bransjer Innhold

22 Bardufoss Høgtun videregående skole - En kombinert Yrkes-/Stud.spes skole med ca. 550 elever - Har jobbet tett opp mot elevene for å hindre frafall og øke gjennomføringen Hvorfor samarbeid med UNG KRAFT? - Skolen har et samfunnsansvar og ser at mulighetene for å utnytte UNG KRAFT sin kompetanse og sitt nettverk kan motvirke frafall i skolen. - Utnytte UNG KRAFT sitt nettverk for å skaffe praksisplasser for elever som trenger det. Dette er i første rekke ungdom som har behov for et alternativt skoleløp, og elever som ikke får læreplass. - Alternativt vg3 i skole. Fylkeskommunen er med i prosjektet «utprøving av alternativer på Vg3-nivå for elever som ikke får læreplass» Skolen får ansvaret for oppfølging av disse elevene.

23 TETT OPPFØLGING! Grundig Markedsarbeid Tett individuell oppfølging Godt tverrfaglig samarbeid Suksesskriterier

24 Hva skjer når videregående skole får ansvaret? Forutsetningene for et helhetlig og mer tilpasset løp for ungdommene blir bedre Flere fullfører vgs, mestrer bedre og utvikler sin kompetanse og ferdigheter bedre. Flere får læreplass etter vgs Bedre kontroll og bedre individuell tilrettelegging for dem som etter vg2 står uten læreplass gjennom at VGS fortsatt har ansvar. Ca. 40% fikk læreplass, ytterligere flere fikk praksis eller arbeidsplass.

25 Håpet er å tette sluken mellom 2+2 Er at elever som tas inn til vg2, tas egentlig inn til ferdig fagbrev. Skolen må da ha et større og breiere samarbeid med yrkeslivet om hele VGO. For de som ikke får plass i 2+2-ordningen, fortsetter skolen å ha ansvaret gjennom hele VGO. Praksis og skole hand i hand i alle 4 årene

26 Vi har ingen å miste Ingen er bare det du ser! - Om holdninger til læring og til ungdom

27 Strategi 1: Iverksette forsøk med mer fleksible opplæringsmodeller Strategien skal gjennomføres ved at: 1. Noen skoler prøver ut mulighetene til å organisere opplæringen mer fleksibelt. Det innebærer at noen yrkesfaglige utdanningsprogrammer kan gis som opplæring innenfor ulike varianter av veksling mellom opplæring i skole og bedrift. 2. Det blir iverksatt følgeforskning eller alternative evalueringer på forsøkene medmer fleksible opplæringsmodeller

28 Strategi 2: Iverksette forsøk der skoler blir delegert større del av det fylkeskommunale ansvaret for å sikre et gjennomgående kvalitetssystem i fag- og yrkesopplæringen Strategien skal gjennomføres ved at: 1. Skolene bidrar til at partssamarbeidet utøves nærmest mulig fag- og yrkesopplæringen gjennom å ta initiativ til samarbeids- og koordineringsarenaer for skole og lærebedrifter/opplæringskontor og bransjer. 2. Skolene samarbeider med lærebedriftene/opplæringskontorene og bransjene om å skape et kunnskapsgrunnlag for fylkeskommunens dimensjoneringsarbeid ut fra tilgang på lære- og praksisplasser. 3. Skolene samarbeider med lærebedriftene/opplæringskontorene og bransjene om tilpasninger av læreplaner, timetall og organisering av opplæringen 4. Det blir iverksatt følgeforskning eller alternative evalueringer på skolenes forsøk

29 Hvem sitt problem er det at mange ikke får læreplass, og hva skjer når videregående skole tar ansvaret? 1. Problemet er samfunnets. 2. Det forbedrer forutsetningene til forbedring når ansvaret samles, fordi det gir mer sammenheng og tilrettelegging i ungdommens opplæringsløp

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Når resultatene uteblir!

Når resultatene uteblir! ! av John-Erik Stenberg, Considium Consulting Group AS Det er ikke alltid dramatiske og uforutsette endringer i en virksomhets omgivelser som gjør at resultatene uteblir. Årsaken kan rett og slett være

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid?

Hvordan bidrar NAV til at flere personer med ADHD kommer i arbeid? ØNSKER FLERE I ARBEID: Jon Fiske i NAV Arbeidsrådgiving skriver at det er ønskelig at flest mulig med ADHD kommer ut i jobb. Han mener det er viktig ikke å behandle personer ut fra diagnose, men ut fra

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart?

Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Skolens rådgivning på vei mot framtida men i ulik fart? Trond Buland NTNU Skole og læringsforskning Oppdragsforskning ved Program for lærerutdanning Loen 7. 11. 2012 1 Evaluering av skolens rådgivning

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer