Prosjekt til fordypning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt til fordypning"

Transkript

1 Prosjekt til fordypning Retningslinjer 2011

2 2 Innhold 1. Bakgrunn Føringer fra fylkesutdanningssjefen Omfang og formål Presisering fra fylkesutdanningssjefen Planlegging Presisering fra fylkesutdanningssjefen Lokal læreplan Elevens arbeidsplan Gjennomføring Dokumentasjon Vurdering Vedlegg... 7

3 3 1. Bakgrunn Innføringen av Kunnskapsløftet med nye læreplaner kom 1. august Det sentrale styringsdokument for faget prosjekt til fordypning er forskrift 1 fastsatt av Utdanningsdirektoratet Forskriften er bindende og overordnet lokale læreplaner for faget. Som et hjelpemiddel for den praktiske gjennomføringen av prosjekt til fordypning, ga Utdanningsdirektoratet i 2010 ut en egen veileder 2 for faget. Siden innføringen av Kunnskapsløftet er det gjort erfaringer fra arbeidet med prosjekt til fordypning, og fylkesutdanningssjefen har innhentet nyttige tilbakemeldinger på hvordan faget har vært gjennomført. Erfaringene som er samlet, har vist at det er nødvendig å revidere retningslinjene der det gis tydeligere føringer for ansvarsfordeling på den enkelte skole og mellom skole og bedrift. 2. Føringer fra fylkesutdanningssjefen Prosjekt til fordypning skal styrke elevers mulighet til treffsikre valg for videre utdanning og yrke. Faget er derfor viktig for å øke gjennomføringen i videregående opplæring og hindre frafall. I de sentrale forskriftene, punkt 4, presiseres det at skoleeier har ansvaret for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i prosjekt til fordypning. Skoleeier har også ansvaret for at opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse læreplanene, og for at elevene blir vurdert i forhold til kompetansemålene i de lokale læreplanene. Tilsyn fra fylkesmannen vil kunne avdekke om skoleeier har fulgt opp pålagt ansvar. Fylkesutdanningssjefen ber skolene om å sørge for at innholdet i retningslinjene blir gjennomført på egen skole noe som også forutsetter et godt samarbeid mellom skole og bedrift. Det påpekes imidlertid at hovedansvaret for gjennomføring av prosjekt til fordypning ligger på den videregående skolen. Skoleeiers retningslinjer gir føringer for innhold i og arbeidet med de lokale læreplanene i faget. Innenfor dette har skolen frihet til lokal organisering og innhold. Skolen skal sørge for at prosjekt til fordypning har følgende innhold: Planlegging Gjennomføring Vurdering Dokumentasjon 1 2

4 4 3. Omfang og formål Omfanget av PTF er 168 årstimer på vg1, og 253 årstimer på vg2. Innholdet i opplæringen skal nedfelles i en lokal læreplan som utarbeides på skolenivå. Formålet for faget er gjengitt fra forskriften som ble fastsatt av Utdanningsdirektoratet Presisering fra fylkesutdanningssjefen Fylkesutdanningssjefen understreker at intensjonen med prosjekt til fordypning er å gi elevene mulighet til å prøve ut aktuelle lærefag, få erfaring med yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype seg i deler av yrkesfagene på Vg3-nivå og ta fag fra Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram. Hensikten er å gi elevene anledning til å skaffe seg reell erfaring med flere lærefag slik at det dannes grunnlag for et kunnskapsbasert og målrettet valg om videre utdanning og jobb. Elevens erfaringer fra prosjekt til fordypning skal brukes aktivt i forhold til hans/hennes karriereveiledning. Prosjekt til fordypning skal så langt som mulig brukes aktivt i formidlingsarbeidet for den enkelte elev. I dette inngår også arbeidet med å etablere intensjonsavtaler for framtidig samarbeid om prosjekt til fordypning og framtidige læreplasser. For å nå dette målet er det en forutsetning at det etableres et forpliktende samarbeid og god dialog mellom bedrift/opplæringskontor og skolen. 4. Planlegging Innholdet i opplæringen i prosjekt til fordypning skal nedfelles i en lokal læreplan. Bestemmelsen om lokale læreplaner i faget er gjengitt i forskriften. 4.1 Presisering fra fylkesutdanningssjefen Den lokale læreplanen skal gjenspeile samarbeidet mellom bedrift og skole. Skolen har ansvar for at det utarbeides lokale læreplaner for Vg1 og Vg2 i samarbeid med opplæringskontor/bedrift og for hvert utdanningsprogram som skolen tilbyr. Aktuelle samarbeidende bedrifter som er godkjente lærebedrifter etter Kunnskapsløftet, skal utarbeide en intern opplæringsplan for lærlinger i det aktuelle lærefaget. Lokale læreplaner kan bygge på lærebedriftenes opplæringsplaner. De videregående skolene skal sørge for: At de samarbeider med arbeidslivet/opplæringskontorene om å lage tidsplan for opplæringen i den eller de aktuelle virksomhetene At de samarbeider med arbeidslivet/opplæringskontorene om innholdet i elevens arbeidsplan At de har dialog med de ansvarlige kontaktpersonene for praksisopplæring som skjer i arbeidslivet, i skolen eller i en kombinasjon av skole og arbeidsliv At de bruker Troms fylkeskommunes mal for lokale læreplaner og arbeidsplaner

5 5 4.2 Lokal læreplan Lokal læreplan i prosjekt til fordypning er den overordnede læreplanen som hver enkelt skole har ansvar for å utarbeide i samarbeid med opplæringskontor/bedrift. Skolen skal ha en læreplan for hvert enkelt utdanningsprogram på Vg1 og Vg2. Det er rektors ansvar å godkjenne læreplanene. 4.3 Elevens arbeidsplan Elevens arbeidsplan skal ta utgangspunkt i de arbeidsoppgavene som opplæringskontor/bedrift kan tilby opplæring i. Arbeidsplanen kan bygge på bedriftens opplæringsplan for lærlinger. Arbeidsplanen utarbeides i samarbeid mellom faglærer, elev og opplæringskontor/bedrift for praksisperioden i bedrift. Elevens arbeidsplan skal også dokumentere hva eleven har arbeidet med og lært etter endt opplæring i prosjekt til fordypning. Dersom eleven stryker i prosjekt til fordypning, er det elevens arbeidsplan som skal legges til grunn for utarbeidelse av lokalgitt eksamen. (se vedlegg ansvarskart planlegging) 5. Gjennomføring Gjennomføring av prosjekt til fordypning skal normalt gjøres i et samarbeid mellom bedrift og skole. Der det er mulig, skal det inngås samarbeid med opplæringskontor eller godkjente lærebedrifter. Dersom skolen velger å gjennomføre deler av opplæringen i faget ved skolen, anbefaler fylkesutdanningssjefen at det tilbys bransjegodkjente kurs med kursbevis. Skolenes læreplaner skal utarbeides etter mal gitt av skoleeier. Alle læreplaner i prosjekt til fordypning skal brukes aktivt og oppdateres jevnlig. (se vedlegg ansvarskart gjennomføring) 6. Dokumentasjon Den lokale læreplanen er en del av fagets dokumentasjon. Denne dokumentasjonen skal være i skoleeiers arkiv, og det er den enkelte skoles ansvar å formilde en eventuell revidert lokal læreplan til skoleeier. Det dokumenterte arbeidet skal lagres digitalt. Eleven skal ta vare på sin dokumentasjon både med tanke på et framtidig læreforhold, men også i annen jobbsammenheng. Den lokale arbeidsplanen og det dokumenterte arbeidet underveis skal kunne legges fram når lærekontrakt blir inngått.

6 6 7. Vurdering I henhold til forskriften, skal det gis standpunktkarakter som bygger på den delen av prosjekt til fordypning som følger lokal læreplan. Når eleven har opplæring i prosjekt til fordypning i arbeidslivet, er det faglærer i samarbeid med den som ivaretar opplæringen av eleven i virksomheten, som gjør vurderingsarbeidet. Eleven har ansvar for å gjøre egenvurdering av egen opplæring og arbeid i faget Faglærer er også ansvarlig for å gjøre bedriften kjent med vurderingskriteriene og prinsipper for vurdering. (se vedlegg ansvarskart vurdering og dokumentasjon)

7 7 8. Vedlegg Vedlegg til retningslinjer for prosjekt til fordypning i Troms: 1) Ansvarskart planlegging 2) Ansvarskart gjennomføring 3) Ansvarskart vurdering og dokumentasjon 4) Lokal læreplan Vg1 mal 5) Lokal læreplan Vg2 mal 6) Lokal læreplan - eksempel 7) Elevens arbeidsplan mal 8) Elevens arbeidsplan - eksempel 9) Intensjonsavtale

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4

1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning/sammendrag 3 2. Bakgrunn 3 3. Skoleeiers forsvarlige system 4 4. Regionale prioriteringer og virksomhetsmål 4 Frafallsproblematikk 4 Individuell utviklingsplan (IUP) 5

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. VG3 Dataelektroniker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 ELEKTROFAG DATA OG ELEKTRONIKK 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. Mediedesign Mediegrafiker LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR MEDIER OG KOMMUNIKASJON LYD 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 BYGG OG ANLEGGSTEKNIKK TØMRERFAGET 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar

Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp. Sogn og Fjordane 6. Februar Heilskapleg fag og yrkesopplæring samarbeid i eit fireårig løp Sogn og Fjordane 6. Februar Vi ønsker å være med å SNU DEBATTEN OM YRKESFAG! Fokuser på kvalitet ikke bare på frafall. Samfunnet trenger gode

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider

LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider LÆREPLAN VG 2 HELSE OG SOSIALFAG PROSJEKT TIL FORDYPNING: Helsefagarbeider Formål med prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg

SKEDSMO KOMMUNE Utdanningssektoren. Lokal læreplan for Utdanningsvalg Utdanningssektoren Lokal læreplan for Utdanningsvalg FORORD Kommunaldirektøren for undervisning nedsatte høsten 2008 en arbeidsgruppe bestående av rådgiverne ved ungdomsskolene. Arbeidsgruppen fikk følgende

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer