Slik blir du lærekandidat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slik blir du lærekandidat"

Transkript

1 Slik blir du lærekandidat 1

2 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er å nå alle målene i læreplanen, sikter lærekandidaten mot arbeidsoppgaver innenfor et begrenset antall mål i læreplanen og en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Benevnelsen på denne prøven er kompetanseprøve. Etter endt opplæring vil lærekandidaten få utstedt et kompetansebevis. En opplæringskontrakt kan i løpet av læretiden endres til ordinær lærekontrakt med fag- eller svennebrev som mål. 2 3

3 Må jeg ha bestått alle de teoretiske skolefagene? Nei, som lærekandidat på opplæringskontrakt er det ikke krav om at du må ha bestått noen fag i det hele tatt. Avdeling for videregående opplæring anbefaler gjerne at lærekandidaten forsøker å ta programfagene (yrkesteorien). Mange lærekandidater har fullført deler av Vg1 og Vg2, noen få har bestått hele Vg1 og Vg2, mens andre har lite eller ikke noe teori fra skolen. Noen lærekandidater ønsker bare å ta den praktiske opplæringen i bedriften. Enkelte ønsker imidlertid å ta mer teori i løpet av læretida, og det er mulig å fylle på mer teori mens du er i lære. Hvor lang er læretiden? Som for lærlinger vil lærekandidatens tidligere skolegang og eventuell praksis gi godskriving (fratrekk) i læretida. Læretiden kan derfor variere fra ett til fire år. Hvem bestemmer hva jeg skal lære? Når du er elev, kan det være faglærer og den bedriften du har vært utplassert i, som sammen lager en opplæringsplan som passer for deg. Dette vil være tilfelle dersom bedriften har sagt ja til å ta deg inn som lærekandidat og tegne opplæringskontrakt med deg. Det er viktig at du er med på å bestemme innholdet i planen. Utplassering fra skolen er av stor betydning og gjør at du kan finne ut hva du ønsker å jobbe videre med etter at du er ferdig med skolen. 4 5

4 Må jeg ha gått på skole før jeg kan inngå en opplæringskontrakt? Nei, det må du ikke. Det er mulig å begynne i en bedrift rett fra ungdomsskolen. Avdeling for videregående opplæring anbefaler som oftest ikke dette, da de fleste som er så unge ikke vet hvilket yrke de ønsker og heller ikke har hatt noen kontakt med en bedrift. Det beste er å begynne på videregående skole og få hjelp der til å finne ut hva du ønsker å satse på. Det er mulig å begynne i lære etter både Vg1 og Vg2 og eventuelt Vg3. Er det en øvre aldersgrense for når jeg kan inngå en opplæringskontrakt? Nei, det er det ikke. Akkurat som for lærlinger kan lærekandidater inngå kontrakt uansett alder. Det eneste kravet er at du har fullført grunnskolen eller tilsvarende (fra et annet land). Hva er viktig å ha med i en opplæringsplan? Med utgangspunkt i læreplanen i faget må planen inneholde de arbeidsoppgavene du skal jobbe med. Det mest vanlige er at du og bedriften, eventuelt sammen med faglærer hvis du fremdeles er elev, finner ut hva du skal kunne når du er ferdig med læretiden. Dette kalles en kompetansebeskrivelse. Det er viktig at dette er en kompetanse dere mener du kan oppnå og at bedriften (bransjen) har behov for akkurat den kompetansen når du er ferdig. Kompetansebeskrivelsen kan endres underveis. Det aller viktigste er at du får anledning til å nå så langt som mulig, og da må du og bedriften se på opplæringsplanen og kompetansebeskrivelsen med jevne mellomrom. Dersom det går veldig bra og det ser ut til at du kan oppnå fag-/svennebrev, er det mulig å gjøre om opplæringskontrakten til en vanlig lærekontrakt. Det er viktig at dette skjer så tidlig som mulig, slik at du rekker å få tatt opp og bestått teorifag du eventuelt mangler, og at du får den praktiske opplæringen som trengs før du meldes opp til fag-/svenneprøven. 6 7

5 Hvordan vurderes arbeidet og opplæringen min i læretiden? Underveis i læretiden skal du ha vurdering og rettledning i samsvar med opplæringsplanen din. Det vil si at du skal ha en vurdering av hvorvidt du har nådd målene og hvordan du på best mulig måte skal nå dem framover. Du skal selv delta i vurderingen av ditt eget arbeid (egenvurdering). Slik rettledning og vurdering skjer løpende gjennom hele opplæringen, men minimum en gang hvert halvår skal du og bedriften gjennomføre en samtale. I disse samtalene der du og bedriften også foretar en slik underveisvurdering, er det hensiktsmessig å ta stilling til om opplæringsplanen bør endres. Skal den utvides eller reduseres? Det må dere finne ut av sammen. Hva får jeg i lønn? Lærekandidater får i de fleste bedrifter samme lønn som lærlinger, men denne varierer innen de ulike fag. I de fag det finnes en tariff, bør denne følges. Lønnen er et forhold mellom deg og lærebedriften og fastsettes ved inngåelse av kontrakten. En modell som ofte brukes ved fastsettelse av lønn for lærekandidater og lærlinger er å ta utgangspunkt i en nyutdannet fagarbeiders lønn, for så å fordele denne prosentvis gjennom læretida, eksempelvis: 1. halvår 30 % (av en nyutdannet fagarbeiderlønn) 2. halvår 40 % 3. halvår 50 % 4. halvår 80 % 8 9

6 Hva om jeg trenger ekstra oppfølging og faglig støtte i læretida? Bedriften kan søke om økonomisk støtte for å gi deg ekstra oppfølging i læretida. Det kreves en sakkyndig vurdering fra PPT, og du og bedriften må derfor kontakte PPT for å finne ut hvilken støtte som behøves. Avdeling for videregående opplæring kan gi råd og veilede deg og bedriften. Hva skjer når læretiden nærmer seg slutten? Da skal lærebedriften melde deg opp til kompetanseprøve senest 3 måneder før læretiden går ut. Skjema for dette finner du på vår hjemmeside: Hva er en kompetanseprøve? Prøve for lærekandidater ved slutten av læretida. Tilsvarer fag-/svenneprøve (som lærlingene har). Kompetanseprøven skal gjennomføres slik at mest mulig av kompetansebeskrivelsen vurderes. Får jeg et fag- eller svennebrev? Nei, det får du ikke, men du får et kompetansebevis. Det er imidlertid anledning til å gå opp til fag- eller svenneprøve som privatist senere, for de som ønsker og klarer dette. Hvorfor bør jeg velge lærekandidatordningen? Fordi opplæringen er helt tilpasset deg (altså den enkelte lærekandidat). Det er det vi kaller individuelt tilpasset opplæring. Fordi det du har lært og vist at du kan (oppnådd kompetanse) gjør at du har store muligheter til å få jobb. Fordi arbeidslivet (bransjen) har bruk for det du kan

7 Spørsmål om fag-/svennebrev Hva er kravet for å kunne oppnå fag- eller svennebrev? Bestått i alle fellesfagene: norsk og engelsk fra Vg2, matte og naturfag fra Vg1 og samfunnslære fra Vg2. Bestått tverrfaglig eksamen i programfagene Bestått praktisk prøve. Hva er Vg1 og Vg2? Vg1 er første året på videregående skole. Vg2 er andre året på videregående skole. Må jeg ha bestått alle de teoretiske skolefagene? Du må ha bestått den tverrfaglige eksamen før bedriften kan melde deg opp til fag- eller svenneprøve. Det er mulig å melde seg opp til fag-/svenneprøve med stryk i inntil to av fellesfagene (f.eks. matte og naturfag). Du må ta disse fagene opp igjen og bestå dem innen to år etter at du avla og besto den praktiske delen av prøven. Hvis ikke, får du ikke fag-/svennebrevet ditt. Kan jeg søke fritak i noen fag? Opplæringsloven åpner for at du kan søke om fritak i inntil to av fellesfagene, hvis du har hatt fritak for vurdering med karakter i grunnskolen eller videregående skole. Det må legges ved dokumentasjon på at du har vært fritatt for vurdering i skolen når du søker om fritak i ett eller to fellesfag. Du kan også søke fritak i inntil to av fellesfagene hvis du har spesifikke lærevansker, f.eks. store lese- og skrivevansker eller store matematikkvansker. I så fall må du ha en sakkyndig uttalelse fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som anbefaler fritak. Denne legges ved søknaden. For å få en slik uttalelse må du selv ta kontakt med tjenesten og be om en time og testing

8 Kan jeg oppnå fag-/svennebrev etter at læretiden er over og jeg har avlagt kompetanseprøve? Ja, det gjelder det samme som for praksiskandidater (privatister). Som tidligere lærekandidat vil imidlertid den (relevante) læretiden du har hatt komme til fradrag, slik at du alt kan inneha mye av den nødvendige 5-årige praksisen for å melde deg opp som privatist. Lærekandidat eller lærling Begreper Lærlinger Lærekandidater Kompetanse Kontrakt Eksamen Skal nå alle målene i læreplanen - full kompetanse Lærekontrakt Fag-/svenneprøve Får opplæring i et begrenset antall mål i læreplanen - kompetanse på et lavere nivå Opplæringskontrakt Kompetanseprøve Eksaminator Karakterskala Dokumentasjon Opplæringssted Læretid Planverk Prøvenemnd Ikke bestått, bestått, bestått meget godt Fag-/svennebrev Godkjent lærebedrift år eller inntil 4 år med full opplæring i bedrift Lære hele læreplanen for VG3 opplæring i bedrift Prøvenemnd/bedrift Det samme som for lærlinger Kompetansebevis Godkjent lærebedrift - evt. begrenset godkjenning Det samme som for lærlinger Deler av læreplanen - Individuell plan - IP (evt. IOP) Søknad Søknad om læreplass/skoleplass 1. mars på Lærekontrakt kan tegnes hele året. Gjelder fra dato den tegnes. Søknad om læreplass/skoleplass 1. februar. Opplæringskontrakt kan tegnes hele året. Gjelder fra dato den tegnes. Overgangsmuligheter Tilskudd Fra lærekontrakt til opplæringskontrakt F (basistilskudd). Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov, Utdanningsdirektoratet. Fra opplæringskontrakt til lærekontrakt F (basistilskudd). Spesialundervisningsmidler. Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger med spesielle behov, Utdanningsdirektoratet

9 Bedrifter over hele landet trenger ansatte i praktiske yrker. Det er behov for lærekandidater i de fleste bransjer. Akershus har lærekandidater innen følgende områder: Medier og kommunikasjon Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Bygg- og anleggsteknikk Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Les mer på nettsidene: yrke.no Akershus fylkeskommune AVO - Avdeling for videregående opplæring Postboks 1194, Sentrum 0107 Oslo Tel: Faks:

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Forskjell på folk hva gjør skolen?

Forskjell på folk hva gjør skolen? RAPPORT 3/2006 Eifred Markussen, Berit Lødding, Nina Sandberg og Nils Vibe Forskjell på folk hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL OM OPPTAKSKRAVENE

Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL OM OPPTAKSKRAVENE Ofte stilte spørsmål om opptak til flygelederutdanning OM SØKNAD OG VITNEMÅL Jeg har ikke elektronisk versjon av vitnemålet mitt, hva gjør jeg da? Hvis du ikke har mulighet til å skanne inn vitnemålet,

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer