Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback"

Transkript

1 Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

2 Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram: HO, RM, DH, TIP, BA og EL 2. Forskningsprosjektet KIP 12 videregående skoler (Vg1 og Vg2) 1 opplæringskontor (Vg3) Utdanningsprogram: HO, BA, RM, DH, EL, og MK

3 Yrkesrelevans Mening Elevmedvirkning

4 HELSE OG OPPVEKST Vg1 Programfag: Kommunikasjon og samhandling (5t) Helsefremmede arbeid (7t) Yrkesutøvelse (5 t) Prosjekt til fordypning (6 t) Apotektekniker Bilde: NTB, Scanpix

5 Hva er nytt i lærerrollen? Veilede elevene til å velge rett yrke (karriereveiledning) Innsikt i andre yrker som inngår i utdanningsprogrammet enn det du selv har fagbrev/utdanning i Kunne analysere fellestrekk og særtrekk og tilrettelegge for opplæring rettet mot ulike yrker. Etablere nettverk med næringslivet og andre skoler i regionen Hospitering i bedrift for å lære mer om andre yrker som inngår i utdanningsprogrammet. Jorunn Dahlback

6 Et mål for fagopplæringen i Kunnskapsløftet: Å skaffe arbeidslivet og de ulike bransjene kvalifisert arbeidskraft i tråd med samfunnets behov Hudpleier: Ortopediteknikker:

7 Hva betyr dette i praksis for Helse og oppvekstfagene? Hvilken kompetanse skal elevene og lærlingene opparbeide for å innfri dette målet? Hvordan utnyttes Prosjekt til fordypning til å gi elevene innsikt i det yrket hver enkelt elev ønsker å utdanne seg til?

8 Yrker Vg1 Helse og oppvekst rekrutterer til : Ambulansefagarbeider Barne- og ungdomsarbeider Fotterapeut Ortopediteknikker Helsefagarbeider Apotektekniker Helsesekretær Tannhelsesekretær Hudpleier Bildet: Jorunn Dahlback 8

9 Hva kjennetegner en god barne- og ungdomsarbeider.. Bilde: 9

10 .kontra en god apotektekniker Bilde:

11 . og en god ambulansefagarbeider???

12 Hvor godt kjenner lærerne på Vg1 særtrekk og fellestrekk for yrkene som inngår i utdanningsprogrammet? Hospitering/praksis i arbeidslivet Nettverksbygging og samarbeid på tvers av skoler og arbeidslivet Helsefagarbeider:

13 Ulike måter å organisere FP og PtF Eksempel 1 Stasjonsundervisning Alle elevene får 2-4 uker på hver stasjon, får innføring i eksempelvis 5 av 9 yrker PtF samles på slutten av året praksis i bedrift Barne- og ungdomsarbeider Helsefagarbeider Apotekteknikker Fotterapeut Hudpleier

14 Eksempel 2 Elevene velger PtF blant de yrkene skolen tilbyr på Vg2 (ulikt fra skole til skole) Noen tilbyr i tillegg praksis i bedrift Praksis i bedrift Barne- og ungdomsarbeider Eleven velger Helsefagarbeider Helsesekretær Fotterapeut

15 Eksempel 3 Murer Bjørnholdt vgs. Samarbeid på tvers av skoler Yrkene skolen ikke dekker tilbys i bedrift Rørlegger Sogn vgs. Samarbeid på tvers av skoler og bedrifter Forskaling Hellerud vgs. Bedrift

16 Murøvelse på Bjørnholdt vgs. Rørøvelse på Sogn vgs. Foto: Geir Johnsrud 2008 Jorunn Dahlback, Prosjekt til fordypning, PPU

17 Forskalingsøvelse på Hellerud vgs. Jonas Haugane Jorunn Dahlback, Prosjekt til fordypning, PPU

18 Det kreves samarbeid på tvers av skoler og bedrifter for å få til god yrkesforankring basert på elevenes egne yrkesvalg (Her samarbeid mellom Sogn, Hellerud og Bjørnholdt vgs.) Foto: Jorunn Dahlback Jorunn Dahlback, Prosjekt til fordypning, PPU

19 Eksempel 4 Yrkesorientering i starten av skoleåret bli kjent med alle yrkene i programområdet, og kartlegge elevenes interesser Deretter interessedifferensiert opplæring mot elevens valgte yrke på skole og i bedrift De som ikke vet veiledes til å prøve ulike yrker i tråd med egne interesser De som vet jobber mot valgt yrke på skolen og/ eller i bedrift Jorunn Dahlback, Prosjekt til fordypning, PPU Bedrift Bedrift FP/PtF på skolen og i Bedrift Bedrift

20 Interessedifferensiering (modell utarbeidet av Grete Haaland Sund) Jorunn Dahlback, Prosjekt til fordypning, PPU

21 Eksempel fra ett kompetansemål i Helse og oppvekst Vg1: «kommunisere med ulike brukarar ut frå deira behov og modningsnivå» Analysen og tilretteleggingen vil da dreie seg om: Hvordan målet kan rettes mot de yrkene elevene på din skole/ i din klasse ønsker å prøve ut innenfor HO. Bilde:

22 Læreplananalyse Ulik yrkeskompetanse i forhold til samme læreplan på Vg1 Analysere fellestrekk og særtrekk for å kunne: o Planlegge o Begrunne o Gjennomføre o Vurdere og o Dokumentere Yrkesrelevant o for ulike lærefag/yrker Tannhelsesekretær; Bilde: mp;kompetanse=v.hs3006 Jorunn Dahlback

23 Eksempel 1 fra RESTAURANT - OG MATFAG (H. Augestad, B. Bergstrøm og C. Leirvik 2008): Åpne oppgaver Vi innledet brede åpne oppgaver knyttet til felles tema eks Trygg mat, elevene valgte selv yrke de ønsket å jobbe mot (sitat fra lærerne) Motivasjon Det er motiverende når jeg får jobbe mot det yrke jeg ønsker å gå i lære i (elevsitat, Lørenskog vgs) Eksamen Utfordring i de fylkene der det var trekkeksamen på Vg2, og elevene risikerte å måtte gå opp i eksamen i et annet yrke enn det de hadde jobbet mot (intervju med lærer Lørenskog vgs) Jorunn Dahlback, Prosjekt til fordypning, PPU

24 Alle elevene valgte et yrke de ønsket å fordype seg i (Augestad m.fl 2008) Elevutsalg Vg2 matfag Elever i samarbeid med beboere på et bo og servicesenter. Jorunn Dahlback, Prosjekt til fordypning, PPU

25 Lærerne veiledet elevene til å sette egne læringsmål for hva de ville fordype seg i Elevene knyttet læringsmålene til kompetansemålene i læreplanen Jorunn Dahlback, Prosjekt til fordypning, PPU

26 Undervisning på verkstedet, Hellerud vgs. Elevene må merke en forskjell fra ungdomskolen de har valgt en praktisk linje Dag Midtland, matematikklærer, Hellerud vgs.

27 Matematikk i verksted Jorunn Dahlback

28 Relevans Jorunn Dahlback

29 Oppmuntring er viktig! Jorunn Dahlback

30 I hvilken grad tolkes læreplanen i forhold til elevenes yrkesinteresser og valg? Til ettertanke: Konkretiseres læreplanene i forhold til lærerens faglige bakgrunn og kompetanse? Gis en innføring i generell praktisk og teoretisk basis på bekostning av relevant fagopplæring? Er det ulike tolkninger av hva som er yrkesrelevant? Fotterapi: Helsesekretær:

31 Lærerens rolle i yrkesdifferensiert opplæring På elev- og klassenivå: Analysere og tolke læreplanene sammen med elevene (yrkes- eller allmenninteresser) Kartlegge elevenes yrkesinteresser med jevne mellomrom, og tilpasse oppgavene og det faglige innholdet Bevisstgjøre elevene gjennom krav til medvirkning i læringsarbeidene Haaland, 2010 Jorunn Dahlback

32 På organisasjons- og samfunnsnivå: Knytte skolefagene sammen i helhetlige yrkesrelevante arbeidsoppgaver o Samarbeid på tvers av skoler o Samarbeid med fellesfag, programfag og prosjekt til fordypningslærere o Samarbeid med arbeidslivet Forhandle rammer for yrkesdifferensiert opplæring (på skole- og fylkesnivå) Samarbeid på tvers av 3 skoler BA, KIP - DH verksted november 2007 Annet?? Jorunn Dahlback

33 Samme kvalitetsvurdering mot ulike yrker/arbeidsoppgaver Praktisk utførelse Kommunikasjon Handlag Orden Tempo osv.. Husk klare vurderingskriterier eventuelt også kjennetegn på kvalitet

34 Tidligere rektor ved Sogn vgs. (i Hernes 2010): Elever som ses på som skoletrøtte er ikke lei av å lære, men kanskje heller trøtte av å ikke lære. Jorunn Dahlback

35 Takk for oppmerksomheten! Foto: Jorunn Dahlback