Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren"

Transkript

1

2 Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet innenfor

3 Veier til yrker i helse- og omsorgssektoren

4 Det yrkesfaglige utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag Utdanning Vg1 Vg2 Vg3 eller opplæring i bedrift, to år Helse- og Ambulansefag oppvekstfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Fotterapi og ortopediteknikk Helsearbeiderfag Helseservicefag Hudpleie IKT-servicefag Yrke Ambulansearbeider Barne- og ungdomsarbeider Fotterapeut, Ortopeditekniker Helsefagarbeider Helsesekretær, Tannhelsesekretær, Apotektekniker Hudpleier IKTservicemedarbeider

5

6 Veier til helse- og omsorgssektoren utenfor fag- og yrkesopplæringen 0 De fleste yrker og stillingskategorier i helse- og omsorgssektoren dekkes likevel gjennom Kunnskapsløftets og påfølgende høyere utdanning.

7 Studieforberedende utdanningsprogrammer Lege

8 Karaktersnitt fra ungdomsskolen våren 2013 Utdanningsprogram i videregående opplæring Høyere enn 4,5 Studiespesialisering 4,0-4,5 Idrettsfag, Musikk, dans og drama 3,5-4,0 Elektrofag Medier og kommunikasjon Lavere enn 3,5 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring blir lagt i grunnskolen. Disse elevforutsetningene tallfestes ut fra karaktersnittet fra ungdomsskolen.

9 Søkning, utdanningsprogrammer unntatt Studiespesialisering, 2012, 2013 og

10 Søkning, alle utdanningsprogrammer, 2012, 2013 og

11 Elevenes ønsker om utdanningsprogrammer etter søknadsfrist 1. mars Bygg- og anleggsteknikk 192 3,1 % 147 2,4 % 156 2,5 % Design og håndverk % 119 1,9 % 124 2,0 % Elektrofag 417 6,8 % 439 7,2 % 440 7,0 % Helse- og oppvekstfag % 539 8,8 % 608 9,7 % Idrettsfag 441 7,1 % 476 7,8 % 482 7,7 % Musikk, dans og drama % 234 3,8 % 234 3,7 % Medier og kommunikasjon 356 5,8 % 227 3,7 % 228 3,6 % Naturbruk % 136 2,2 % 138 2,2 % Påbyggingsfag 332 5,4 % 286 4,7 % 311 5,0 % Restaurant- og matfag % 178 2,9 % 178 2,8 % Service og samferdsel 280 4,5 % 279 4,6 % 295 4,7 % Studiespesialisering ,4 % ,3 % ,3 % Teknikk og industriell produksjon 544 8,8 % 531 8,7 % 543 8,6 % Totalsum % % %

12 Tabellen over viser at elevene med lavest karaktersnitt søker fag- og yrkesopplæringen: Karaktersnittet «lavere enn 3,5 fra ungdomstrinnet» dominerer utdanningsprogrammer med av elevmassen i Troms, og dette er hovedsakelig yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Karaktersnittet «3,5-4,5 fra ungdomstrinnet» dominerer utdanningsprogrammer med av elevmassen i Troms. Karaktersnittet «høyere enn 4,5 % fra ungdomstrinnet» dominerer utdanningsprogrammer med av elevmassen i Troms.

13 Gjennomføring i Troms, Helse- og oppvekstfag HO- fag Vg1 Vg2 Vg3 Nasjonalt Troms Nasjonalt Troms Nasjonalt Troms Fullført og bestått 68,9 64,6 74,0 74,9 62,0 72,0 Det er altfor få som fullfører etter å begynt opplæring på de ulike nivåene.

14 «Få av våre elever på Vg2 Helsefagarbeider velger å gå ut i lære. De fleste går videre til påbygg til generell studiekompetanse. Dette henger nok sammen med at de som kommer inn hos oss på Vg2 Helsefagarbeider, har et ganske høyt karaktersnitt fordi det er stor konkurranse om plassene. For mange av disse er det naturlig å velge et løp som åpner for muligheten til høyere utdanning. Vi vet at mange planlegger for eksempel sykepleierstudier.» Rektor Sylvi Berg, Stangnes videregående skole

15 Antall avlagte fag- og svenneprøver 2012 og 2013 Utd.program Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon 5 7 Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Totalt

16 Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? (NIFU 22/2014) i kommunal sektor er noe helt annet enn i privat, konkurranseutsatt sektor. i kommunal omsorgssektor skiller seg fra for eksempel industri og håndverk, med et sterkt preg av deltid og midlertidighet. beskytter et tradisjonelt rekrutteringsmønster og hindrer en integrering av lærlinger og nyutdannede fagarbeidere. i omsorgsfagene, med idealer fra skoleopplæring og instruksjon, avviker sterkt fra normene i privat sektor om opplæring gjennom deltakelse i produksjon. har ingen sterk kopling til arbeidsorganisasjonen og rekrutteringen. 0 Når lærlingen lønnes av kommunen, mens det lokale tjenestestedet i praksis fungerer som lærebedrift, er også.

17 Forskernes konklusjon er helt nødvendig. Også her sliter man med fagopplæringsmodellen, spesielt femårsregelen som gjelder for voksne, ufaglærte som ønsker fagbrev gjennom. 0 Det utvises stor oppfinnsomhet for å dekke opp praksiskravene, men mye peker i retning av at man må finne mer hensiktsmessige voksenopplæringsordninger for å klare å dekke rekrutteringsbehovet.

18 Praksiskandidatordningen 0 Personer mye arbeidserfaring, men som mangler dokumentasjon, kan likevel ta fag- eller svennebrev. 0 En praksiskandidat er en med yrkespraksis, men som mangler teori for å få fageller svennebrev. 0 Man kan gå opp til fag- eller svenneprøve hvis en har: 0 dokumentert minst 25% lengre relevant praksis enn vanlig læretid i videregående opplæring, vanligvis fem år. 0 bestått teorieksamen for praksiskandidater 0 Praksis må være godkjent før personen kan melde seg opp til eksamen. Praksisen må være allsidig og dekke de viktigste målene i fagets læreplan.

19 Voksenopplæring, to skoleeksempler 0 Voksenopplæringstilbudet innenfor helsefagene gir et viktig bidrag til å dekke det økende behovet for fagarbeidere. 0 Modellen ved Breivang videregående skole retter seg i hovedsak mot voksne med lang praksis og som har behov for teoriopplæring. 0 Tilbudet opplever dessverre en søknadsnedgang. 0 På Breivika videregående skole er det få som avbryter yrkesfaglig studieverkstedtilbud. 0 Skoleåret var det størst stryk blant minoritetsspråklige, som i tidligere skoleår.

20 Eksamensresultater, VO-tilbudet ved Breivika videregående skole våren 2013 Vår 2013 Fag Kara kter 1 Kara kter 2 Kara kter 3 Kara kter 4 Kara kter 5 Kara kter 6 IM Helsearbeiderfag Salg service og sikkerhet Helseservicefag Helsesekretær Minoritetsspråklige Tannhelsesekretær Apotektekniker Deltakere

21 Breivang og Breivika videregående skoler 0Tilbudet i Helse- og oppvekstfag ved disse to skolene skal etter vedtak i Fylkestinget i juni 2014 samordnes og lokaliseres til Breivika videregående skole. Begge skolene har lang erfaring med samarbeid med helse- og omsorgssektoren.

22 Fagskoletilbud ved Breivang 0 Breivang videregående skole gir fagskoletilbud innen to utdanningsprogrammer: Psykisk helsearbeid og rusarbeid og Helse, aldring og aktiv omsorg. 0 Begge utdanningsprogrammene gir studentene en utvidet kompetanse for å møte behovene i samfunnet som er beskrevet i kompetanseløftet På begge studiene er det studenter som arbeider i helsesektoren fra hele Troms.

23 Skolenes konklusjon 0Rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren gjennom elever med ungdomsrett til videregående opplæring er ikke tilstrekkelig for å dekke etterspørselen.

24 Opplæringsstrukturene er på plass vi mangler bare elever og studenter 0 Skal ungdom i Troms foreta sine fremtidsvalg primært ut fra et samfunnsperspektiv? 0 Hva er det sentrale spørsmålet som ungdommene stiller seg når de velger videregående opplæring - hva er det som dominerer deres daglige mediebruk, og dermed deres bevissthet om verden og seg selv i verden? 0 Hvor mange voksne er det å ta av når størsteparten av befolkningen allerede har videregående opplæring og/eller høyere utdanning?

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Håkon Høst, Hilde Karlsen, Asgeir Skålholt og Elisabeth Hovdhaugen Rapport 30/2012 Yrkesfagutdanning

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro

Yrkesfag En vei til høyere utdanning. Sigrid Isdal og Adeline Landro Yrkesfag En vei til høyere utdanning Sigrid Isdal og Adeline Landro Opplæringsavdelingen Fagopplæringskontoret administrere fagopplæring i Hordaland: Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

En, to tre? Den vanskelige overgangen

En, to tre? Den vanskelige overgangen RAPPORT 21/2010 En, to tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal

Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Regionrådet Nord-Gudbrandsdal Saksnr: 2015/16-8 Arkiv: Saksbehandler: Ole Aasaaren Dato: 29.07.2015 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sak 07/15 Regionrådet 28.08.2015 Høring - Plan for videregående

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering?

I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Håkon Høst 25.09.2013 I hvilken grad er utdanningsprogrammene tilpasset arbeidslivets rekruttering? Rådgivernes dager, Bodø 25.09.2013 Ett blikk: Norsk fag- og yrkesopplæring som suksesshistorie Skole-

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer