Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012"

Transkript

1 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012

2 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering

3 Elevrådsstyret 2012/2013

4

5

6 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling) Fullført og bestått Karakterer med vekt på norsk, matematikk og engelsk Sluttere Elevundersøkelsen Fravær Praktisering av prosjekt til fordypning (PTF) Tiltak som skolen har iverksatt for å forbedre resultatene Status økonomi Eventuelle punkter som skolen ønsker å drøfte

7 Oppsummering fra forrige besøk 2010: Fullført og bestått Frafall Karaktersprik mellom eksamen og standpunkt Arbeidsro i timer Arbeidsmåter i fag

8 Resultater skoleår 2011/2012 Med sammenligning til skoleår 2010/2011 og 2009/2010

9 Hvor skal vi? Hentet fra Budsjett 2013/ Økonomiplan

10 Fullført og bestått 1112 (tallene i parentes er % fullført) Utdanning Vg1 Vg2 Vg3 EL 1112 EL ,1% (90,5%) 68,8% (81,3%) 88,89% (93,3%) 83,3 % (97,6%) 100% 88,9% (96,3%) DH 1112 DH ,4% (44,4%) 46,4% (46,4%) 31,3% (50,1%) 60% (60%) HS 1112 HS ,6% (46,8%) 64,5% (67,1%) 55% (62,5%) 59% (67,4%) 50 % (50%) 75 % (75%) ID 1112 ID ,1% (81,8%) 81,8% (90,9%) 96,6% (100%) 69% (93,1%) 69% (93,1%) 70% (93,3%) MK 1112 MK ,7% (94,5%) 91,7%(91,7%) 76,5% (91,2%) 85,3% (88,2%) 86,4% (95,5%) 79,3% (89,7%) SS 1112 SS % (70%) 70,2% (72,3%) 69,4% (79,6%) 75,5% (75,5%) ST 1112 ST % (87,4%) 91,6% (95,8%) 82,3 (90,3%) 73,1%(84,9%) 68,9% (82,2%) 71,5% (84,6%) TP 1112 TP ,8% (70,9%) 90,5% (90,5%) - 87,5% (87,5%) PB 1112 PB ,6% (65,5%) 51% (83,7%)

11 Totalt for HVS - Utvikling 68,3% Fullført og bestått (mål 71%)

12 Karakterer norsk YF Vg2 stpkt. (1)

13 Karakterer norsk YF Vg2 eks. (1)

14 Karakterer norsk ST Vg3 stpkt./eks. ID stpkt ID eks ST stpkt ST eks MK stpkt MK eks PB stpkt PB eks 2011/ / /2010 3,34 (3,55) 3,23 (3,45) 3,1 (3,5) 2,41 (2,75) 2,85HVS 2,47 (2,83) 2,53 (2,82) 3,54 (3,73) 3,88 (3,72) 3,96 (3,75) 2,93 (3,28) 3,22 (3,27) 3,02 (3,2) 3,91 (3,87) 4,22 (3,84) 4,04 (3,6) 3,55 (3,06) 2,92VFK 3,81 (3,32) 3,04 (3,14) 3,03 (3,09) 3,34 (3,12) 3,11 (2,95) Karakter norsk (mål 3,1) 2,54 (2,6) 2,19 Pol.styr (2,42) 0,02 2,41 (2,55)

15 Karakterer norsk YF Vg2 stpkt.

16 Karakterer matematikk Matematikk studieforb. Vg1 st.pkt Matematikk yrkesfag Vg1 st.pkt 2011/ / /2010 3,09 3,43 3,6 3,09HVS 2,71 3,12 3,01 3,47VFK Karakter stud.for standpkt (mål 3,21)

17 Karakterer tverrfaglig eksamen Vg2 Utd.program HVS VFK Mål Avvik TIP - EL 3,89 3,43HVS 3,76 3,7 0,19 HO 3,4 3,4 3,7-0,3 DH 2,0 3,52 3,7-1,52 SS 3,37 3,75 3,7-0,33 3,70VFK MK 4,48 4,13 3,7 0,78 Snitt 3,43 3,7 Karakter tverrfag.eksamen (mål 3,7)

18 Sluttere 3,67%HVS 4,42%VFK Skolemål 2011/2012 (4,5%)

19 Fravær 9,5%HVS 7,9VFK Skolemål (4,5%)

20 Elevundersøkelsen vår 2012 Utarbeidet av Lillian Kaupang

21 Aktuelle styringsmål 1) Fullføre og bestå, sluttet vgs, avbrudd lærlinger og lærekandidater 2) Elevmedvirkning 3) Karakterer 4) Mobbing a) Andelen som oppfattes å være mobbet b) Andelen elever som oppfattes å være mobbet av lærer c) Andelen elever som selv har mobbet medelever

22 Samlet VFK og N ) Elevmedvirkning: Andel elever som opplever at de får medvirke i alle eller mange fag Styringsmål: 2010: 40% 2011: 46% 2012: 25% I alle/de fleste fag eller mange fag ,30% ,73% ,46% N ,16%

23 Skolenes resultater Elevmedvirkning: Andel elever som opplever at de får medvirke i alle/de fleste eller mange fag I alle/de fleste fag eller mange fag 2010 I alle/de fleste fag eller mange fag 2011 I alle/de fleste fag eller mange fag 2012 Færder vgs 20,97% 19,2% 24,49% Greveskogen vgs 15,4% 15,82% 16,63% Holmestrand vgs 17,9% 23,31% 29,06% Horten vgs 26,59% 23,54% 21,11% Melsom vgs 17,13% 22,54% 19,41% Nøtterøy vgs 18,13% 15,39% 17,37% Re vgs 21,96% 23,46% 23,72% Sande vgs 21,65% 23,49% 23,33% Sandefjord vgs 22,57% 18,75% 18,34% Thor Heyerdahl vgs 19,53% 21,03% 22,06%

24 4) Mobbing Samlet VFK og N 2012 a) Andelen elever som oppfattes å være mobbet de siste mnd Styringsmål: 2010: 13% 2011: 12% 2012: 11% Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2-3 ganger pr mnd Omtrent 1 gang pr uke Flere ganger pr uke 2010 = 16,94% 83,06 11,05 2,52 1,08 2, = 16,21% 83,79 10,27 2,62 1,16 2, = 16,15% 83,85 % 11,01 % 2,68 % 0,82 % 1,63 % N 2012 = 15,31% 84,70 % 10,08 % 2,62 % 0,91 % 1,70 %

25 Skolenes resultater Andel som oppfattes å være mobbet siste mnd 2010 Andel som oppfattes å være mobbet siste mnd 2011 Andel som oppfattes å være mobbet siste mnd 2012 Færder vgs 23,99% 20,62% 24,81% Greveskogen vgs 14,24% 13,79% 11,75% Holmestrand vgs 26,92% 15,09% 11,18% Horten vgs 13,11% 16,11% 17,77% Melsom vgs 17,11% 11,24% 21,11% Nøtterøy vgs 21,09% 16,83% 17,61% Re vgs 16,05% 16,7% 18,41% Sande vgs 13,52% 13,44% 14,61% Sandefjord vgs 15,62% 14,64% 13,55% Thor Heyerdahl vgs 18,64% 19,55% 16,88%

26 Samlet VFK og N ) Mobbing b) Andelen elever som oppfattes å være mobbet av lærer Styringsmål: 2010: 10% 2011: 10% 2012: 9% Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2-3 ganger pr mnd Omtrent 1 gang pr uke Flere ganger pr uke 2010 = 12,04% 87,96 7,10 2,55 0,81 1, = 11,3% 88,70 6,37 2,62 0,89 1, = 11,06% 88,94 % 6,93 % 2,21 % 0,82 % 1,11 % N 2012 = 9,99% 90,01 % 5,86 % 2,26 % 0,68 % 1,19 %

27 Skolenes resultater Andel som oppfattes å være mobbet av lærer 2010 Andel som oppfattes å være mobbet av lærer 2011 Andel som oppfattes å være mobbet av lærer 2012 Færder vgs 16,85% 13,73% 15,56% Greveskogen vgs 10,9% 11,95% 11,65% Holmestrand vgs 14,1% 12,12% 6,71% Horten vgs 9,1% 10,68% 9,76% Melsom vgs 10% 6,06% 8,89% Nøtterøy vgs 13,33% 10,19% 11,59% Re vgs 13,04% 9,73% 13,35% Sande vgs 12,85% 8,57% 6,03% Sandefjord vgs 11,54% 11,7% 11,34% Thor Heyerdahl vgs 13,52% 13,55% 11,21%

28 Samlet VFK og N ) Mobbing c) Andelen elever som selv har mobbet medelever Styringsmål: 2010: 15% 2011: 14% 2012: 13% Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2-3 ganger pr mnd Omtrent 1 gang pr uke Flere ganger pr uke 2010 = 17,28% 82,72 12,06 2,88 0,71 1, = 15,52% 84,48 11,34 2,28 0,63 1, = 13,35% 86,65 % 9,74 % 2,11 % 0,42 % 1,07 % N 2012 = 12,42% 87,58 % 8,91 % 2,04 % 0,43 % 1,04 %

29 Skolenes resultater Andel som selv har mobbet 2010 Andel som selv har mobbet 2011 Andel som selv har mobbet 2012 Færder vgs 26,46% 17,59% 23,54% Greveskogen vgs 13,89% 12,75% 10,28% Holmestrand vgs 14,1% 18,32% 11,26% Horten vgs 14,08% 14,15% 13,58% Melsom vgs 14% 13,02% 12,78% Nøtterøy vgs 20,13% 16,83% 12,87% Re vgs 22,63% 21,68% 19,2% Sande vgs 14,4% 11,11% 11,65% Sandefjord vgs 15,13% 13,17% 10,18% Thor Heyerdahl vgs 18,2% 18,11% 14,11%

30 Gjennomføring Utvalg Gj.føring Inviterte Besvarte Svarprosent Nasjonalt - Vår 2012 Vestfold - Vår 2012 Nasjonalt - Vår 2011 Vestfold - Vår 2011 Nasjonalt - Vår 2010 Vestfold - Vår 2010 Nasjonalt - Vår 2009 Vestfold - Vår 2009 Vår ,46 Vår ,77 Vår ,16 Vår ,55 Vår ,11 Vår ,40 Vår ,52 Vår ,82

31 Trivsel: Trives du godt på skolen? Utvikling VFK og N 2012 Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt 2009 = 87,44% 36,23 % 51,21 % 9,57 % 2,00 % 0,99 % 2010 = 88,46% 40,77 % 47,69 % 8,86 % 2,20 % 0,48 % 2011 = 89,57% 42,07 % 47,50 % 7,61 % 1,90 % 0,93 % 2012 = 88,97% 41,80 % 47,17 % 8,13 % 1,97 % 0,92 % N 2012 = 88,15% 39,80 % 48,35 % 8,88 % 2,09 % 0,89 %

32 Skolenes resultater Andel som svarer at de trives svært godt eller godt Færder vgs 80,35% 86,06% 89,57% 83,66% Greveskogen vgs 88,26% 89,66% 89,73% 88,99% Holmestrand vgs 78,92% 85% 87,02% 89,03% Horten vgs 87,36% 89,3% 86,67% 86,62% Melsom vgs 80,11% 84,71% 89,83% 74,59% Nøtterøy vgs 88,68% 90,26% 87,82% 89,97% Re vgs 90,81% 94,34% 92,95% 93,25% Sande vgs 86,26% 87,85% 90,46% 92,33% Sandefjord vgs 89,84% 88,01% 89,59% 88,88% Thor Heyerdahl vgs 89,89% 87,58% 90,57% 91,63%

33 Utvikling VFK og N 2012 Motivasjon: Får du nok utfordringer på skolen? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 2009 = 75,53% 35,89 % 39,64 % 19,57 % 3,84 % 1,07 % 2010 = 82,53% 42,55 % 39,98 % 14,62 % 2,06 % 0,79 % 2011 = 83,45% 45,00 % 38,45 % 13,69 % 2,15 % 0,70 % 2012 = 84,79% 46,92 % 37,87 % 12,79 % 1,84 % 0,58 % N 2012 = 82,15% 41,91 % 40,24 % 15,02 % 2,18 % 0,66 %

34 Skolenes resultater Andel som svarer at de får nok utfordringer på skolen i alle/de fleste eller mange fag Færder vgs 72,4% 77,77% 83,17% 81,31% Greveskogen vgs 75,74% 81,17% 81,62% 86,09% Holmestrand vgs 54,4% 92,5% 82,03% 83,45% Horten vgs 77,31% 82,56% 80,72% 82,65% Melsom vgs 66,67% 77,34% 79,76% 77,22% Nøtterøy vgs 83,65% 78,67% 82,04% 87,22% Re vgs 77,25% 83,12% 87,75% 87,56% Sande vgs 73,23% 85,64% 85,67% 89,44% Sandefjord vgs 75,4% 83,19% 83,28% 84,6% Thor Heyerdahl vgs 79,42% 84,71% 84,92% 84,93%

35 Læring: Utvikling VFK og N 2012 Vet du hva du skal lære i de ulike fagene? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 2009 = 53,84% 21,53 % 32,31 % 30,60 % 11,83 % 3,72 % 2010 = 63,96% 21,98 % 41,98 % 27,50 % 7,15 % 1,38 % 2011 = 66,17% 23,04 % 43,13 % 26,63 % 6,05 % 1,15 % 2012 = 66,03% 22,57 % 43,46 % 26,25 % 6,67 % 1,05 % N 2012 = 70,45% 26,99 % 43,46 % 23,44 % 5,12 % 0,99 %

36 Skolenes resultater Andel som svarer at de vet hva de skal lære i alle/de fleste eller i mange fag Færder vgs 56,34% 68,42% 69,36% 62,83% Greveskogen vgs 46,35% 59,57% 63,92% 70,63% Holmestrand vgs 42,85% 71,25% 63,63% 64,06% Horten vgs 51,66% 63,14% 63,02% 59,08% Melsom vgs 55,43% 54,9% 61,14% 58,69% Nøtterøy vgs 46,2% 65,58% 64,24% 68,84% Re vgs 50,62% 55,49% 62,19% 64,89% Sande vgs 58,72% 72,01% 70,36% 69,14% Sandefjord vgs 54,22% 62,46% 68,49% 66,97% Thor Heyerdahl vgs 58,65% 66,18% 66,42% 66,39%

37 Utvikling VFK og N 2012 Vurdering og veiledning: I hvor mange fag er du med på å sette dine egne læringsmål? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag Vet ikke 2009 = 14,16% 3,47 % 10,69 % 25,94 % 30,89 % 18,45 % 10,56 % 2010 = 14,85% 3,84 % 11,01 % 28,52 % 30,34 % 15,35 % 10,95 % 2011 = 13,22% 3,78 % 9,44 % 27,66 % 30,76 % 17,85 % 10,49 % 2012 = 12,74% 2,89 % 9,85 % 28,06 % 31,80 % 16,95 % 10,46 % N 2012 = 14,42% 3,90 % 10,52 % 26,91 % 29,49 % 18,46 % 10,73 %

38 Skolenes resultater Andel som svarer at de i alle/de fleste eller mange fag er med på å sette egne læringsmål Færder vgs 18,34% 15,33% 12,14% 15,11% Greveskogen vgs 9% 10,84% 9,34% 8,74% Holmestrand vgs 9,34% 16,66% 11,54% 19,73% Horten vgs 15,09% 15,36% 11,57% 12,2% Melsom vgs 15,82% 8,61% 11,7% 4,97% Nøtterøy vgs 8,81% 11,19% 9,74% 10,39% Re vgs 14,02% 12,55% 14,24% 18,25% Sande vgs 11,31% 16,11% 19,69% 14,93% Sandefjord vgs 14,95% 14,77% 13,41% 12,78% Thor Heyerdahl vgs 16,21% 16,07% 15,93% 13,1%

39 Utvikling VFK og N 2012 Vurdering og veiledning: Spør læreren hvordan du selv vurderer ditt eget skolearbeid? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 2009 = 19,24% 5,50 % 13,74 % 30,86 % 32,11 % 17,79 % 2010 = 20,56% 5,23 % 15,33 % 32,60 % 31,32 % 15,52 % 2011 = 18,25% 4,77 % 13,48 % 31,70 % 32,63 % 17,42 % 2012 = 21,89% 5,40 % 16,49 % 35,45 % 30,22 % 12,44 % N 2012 = 24,15% 6,54 % 17,61 % 36,01 % 28,79 % 11,05 %

40 Skolenes resultater Andel som svarer at læreren spør dem i alle/de fleste eller i mange fag hvordan de vurderer sitt eget skolearbeid Færder vgs 24,35% 25,11% 20,05% 28,36% Greveskogen vgs 10% 13,63% 13,52% 15,44% Holmestrand vgs 11,11% 20,25% 19,08% 18,25% Horten vgs 18,74% 16,6% 14,76% 22,31% Melsom vgs 24,44% 23,34% 24,4% 23,49% Nøtterøy vgs 8,86% 18,55% 11,64% 14,74% Re vgs 18,85% 23,43% 20,61% 32,6% Sande vgs 19,56% 31,32% 24,87% 25,98% Sandefjord vgs 20,4% 20,12% 17,35% 20,97% Thor Heyerdahl vgs 23,29% 21,15% 20,77% 22,12%

41 Utvikling VFK og N 2012 Vurdering og veiledning: Forteller lærerne deg hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i faget? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 2009 = 39,53% 12,10 % 27,43 % 37,92 % 18,71 % 3,84 % 2010 = 46,15% 14,09 % 32,06 % 35,89 % 14,60 % 3,36 % 2011 = 44,87% 14,08 % 30,79 % 36,08 % 15,78 % 3,27 % 2012 = 48,62% 14,86 % 33,76 % 35,91 % 12,90 % 2,57 % N 2012 = 47,35% 15,30 % 32,05 % 36,02 % 14,10 % 2,54 %

42 Skolenes resultater Andel som svarer at læreren i alle/de fleste eller mange forteller hva de eleven bør gjøre for å bli bedre i faget Færder vgs 41,36% 45,68% 48,68% 48,88% Greveskogen vgs 27,35% 41,1% 39,77% 44,08% Holmestrand vgs 29,28% 48,06% 51,14% 46,41% Horten vgs 34,86% 38,8% 38,47% 44,8% Melsom vgs 35,2% 44,73% 38,15% 34,07% Nøtterøy vgs 27,5% 48,33% 39,34% 44,44% Re vgs 37,04% 43,12% 43,83% 53,4% Sande vgs 42,3% 54,32% 56,73% 63,97% Sandefjord vgs 44,88% 45,37% 44,34% 52,47% Thor Heyerdahl vgs 46,33% 50% 49,84% 47,6%

43 Utvikling VFK og N 2012 Vurdering og veiledning: Planlagte samtaler om din faglige utvikling: Synes du slike samtaler med læreren er nyttige? I svært stor grad I stor grad I noen grad Ikke i det hele tatt Har ikke hatt slike samtaler 2009 = 43,16% 17,23 % 25,93 % 33,48 % 14,34 % 6,11 % 2010 = 45,24% 18,69 % 26,55 % 33,67 % 12,72 % 4,28 % 2011 = 47,02% 19,58 % 27,44 % 31,96 % 12,15 % 4,35 % 2012 = 48,59% 19,55 % 29,04 % 32,68 % 10,58 % 4,30 % N 2012 = 47,86% 18,58 % 29,28 % 33,32 % 11,19 % 4,28 %

44 Skolenes resultater Andel som svarer at de planlagte samtalene med lærer i svært stor grad eller stor grad er nyttige Færder vgs 49,3% 44,49% 45,69% 43,61% Greveskogen vgs 39,63% 50,31% 49,34% - Holmestrand vgs 29,44% 34,18% 43,51% 46,31% Horten vgs 45,33% 47,99% 42,91% 46,34% Melsom vgs 31,67% 36,18% 46,74% 35,36% Nøtterøy vgs 47,8% 54,6% 51,42% 53,52% Re vgs 34,15% 42,59% 44,03% 39,95% Sande vgs 39,46% 45,39% 45,77% 50% Sandefjord vgs 46,17% 43,75% 46,62% 50,52% Thor Heyerdahl vgs 46,27% 43,41% 49,54% 52,92%

45 Vurdering og veiledning: Utvikling VFK og N 2012 I hvor mange fag synes du undervisningen/ opplæringen er tilpasset ditt nivå? I alle eller de fleste fag I mange fag I noen fag I svært få fag Ikke i noen fag 2009 = 56,56% 16,50 % 40,06 % 32,59 % 8,76 % 2,08 % 2010 = 58,49% 16,65 % 41,84 % 31,26 % 8,51 % 1,73 % 2011 = 61,09% 18,07 % 43,02 % 29,47 % 7,55 % 1,89 % 2012 = 53,2% 12,36 % 40,84 % 34,97 % 9,73 % 2,10 % N 2012 = 54,54% 13,63 % 40,91 % 34,23 % 9,16 % 2,06 %

46 Skolenes resultater Andel som svarer at undervisningen er tilpasset sitt nivå i alle/de fleste fag eller mange fag Færder vgs 51,01% 48,65% 50% 45,41% Greveskogen vgs 53,57% 59,44% 62,83% 55,58% Holmestrand vgs 39,78% 52,56% 58,14% 55,63% Horten vgs 55,88% 61,39% 55,32% 53,22% Melsom vgs 49,72% 49,01% 54,76% 38,12% Nøtterøy vgs 57,5% 59,73% 61,25% 52,82% Re vgs 55,56% 62,73% 61,97% 55,37% Sande vgs 59,85% 57,84% 65,71% 58,19% Sandefjord vgs 58,2% 57,26% 61,76% 53,93% Thor Heyerdahl vgs 61,78% 58,6% 65,64% 53,15%

47 Uro i klassen: Utvikling VFK og N 2012 Andel elever som oppfatter at lærere alltid, svært ofte eller ofte bruker mye tid på å få ro i klassen Svært ofte eller alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri 2010 = 25,48% 8,68% 16,80% 37,56% 29,73% 7,23% 2011 = 22,42% 7,26% 15,16% 36,24% 33,48% 7,87% 2012 = 22,33% 7,48 % 14,85 % 38,26 % 32,48 % 6,93 % N 2012 = 19% 6,39 % 12,61 % 35,24 % 36,80 % 8,95 %

48 Skolenes resultater Andel som svarer at lærere svært ofte/alltid eller ofte bruker mye tid på å få ro i klassen Færder vgs 30,74% 30,97% 26,03% 32,92% Greveskogen vgs 19,45% 28,61% 18,99% 19,9% Holmestrand vgs 34,25% 22,79% 21,37% 23,49% Horten vgs 23,97% 20,92% 18,34% 17,35% Melsom vgs 21,35% 25% 29,24% 28,17% Nøtterøy vgs 18,13% 30,4% 23,93% 16,93% Re vgs 29,77% 33,64% 27,23% 27,14% Sande vgs 33,33 29,26% 26,05% 23,44% Sandefjord vgs 24,28% 23,25% 20,05% 23,02% Thor Heyerdahl vgs 25,03% 22,77% 24,75% 19,97%

49 Oppsummering resultater Resultatelementer Fullført og bestått Karakterer Sluttere Elevundersøkelsen Fravær Kommentar For mange elever som ikke består påbegynt opplæring. Negativ tendens. Full fokus! For mange «røde felt» når det gjelder karakterer. Snittkarakter er for lav i forhold til VFK og det er for stort avvik mellom st.pkt og eks. Positiv måltall skoleår 2011/2012 Negativ utvikling på elevmedvirkning. Stabilt lavt mobbing HVS er en av skolene i VFK med høyest fravær. Skolen jobber aktivt med å få mer tilstedeværelse på skolen. Full fokus!

50 Fullført og bestått Karakterer med vekt på norsk, matematikk og engelsk Sluttere Elevundersøkelsen Fravær Praktisering av prosjekt til fordypning (PTF) Tiltak som skolen har iverksatt for å forbedre resultatene Status økonomi Eventuelle punkter som skolen ønsker å drøfte

51 Praktisering av PTF Vg1 (1) De fleste programområder har i prinsippet ikke utplassering på VG1 (bortsett fra HO, SS og MK), men faget prosjekt til fordypning brukes til å forberede elevene på arbeidslivet både når det gjelder innhold og adferd. PTF tilbudet differensieres ut fra elevgruppe og programområde. Vi samarbeider også med UE på enkelte elevprosjekter (bedrifter) som går igjen hvert år. Avtale om hvilke elever som utplasseres er gjort etter avtale med bedriftene (spesielt elektronikkbedriftene som følte at de fikk for mange forespørsler om utplasseringer) Dersom en elev selv har en utplasseringsplass kan han/hun være utplassert fra etter høstferien. Dette er under forutsetning at bedriften har relevans i forhold til fagene.

52 Praktisering av PTF Vg1 (2) Tiden frem til høstferien brukes til å bli kjent med fagområdene som Vg1-løpet fører frem til Det kan være utfordrende å få utplassering innen mediebedrifter, de tar kun i mot ekstra flinke elever derfor er det kun 1-2 som utplasseres hvert år Faglærer og avdelingsleder besøker elevene som er utplassert og sørger for tett og god oppfølging med bedriftene.

53 Praktisering av PTF Vg2 (3) Mange elever er utplassert via alle programområder (bortsett fra MK som jobber som UB) Starter eventuell utplassering etter høstferien. Noen grupper 1 dag i uken, andre 2 til 4 hele uker i løpet av skoleåret. Tiden frem til høstferien brukes til å forberede elevene mot utplasseringen

54 Tiltak for å bedre resultatene Tydelig og synlig ledelse Definerte fokusområder Fravær Fullført og bestått Tett på/læringstrykk FYR Fellesfag Yrkesretting - Relevans

55 Status økonomi Budsjett inkludert endringer Regnskap pr Differanse budsjett-regnskap pr Prognose millioner millioner 8.2 millioner Ca 6 millioner Antatt mindreforbruk 2012 Avsetning til fremtidige økonomiske utfordringer Personalseminar Planlagte investeringer påbegynt i 2012, sluttføres i millioner 3 millioner 1 millioner 2 millioner

56 Planlagte investeringer Påbegynt i 2012, sluttføres i 2013 Kameraer i BG og SG ,- ferdigstilles des.2012 Skilting inne og ute ,- frist anbud Markedsføring ,- prosjektgruppe i arbeid IKT-utstyr ,- prosjektgruppe i arbeid Møbler ,- prosjektgruppe i arbeid Undervisningsutstyr ,- prosjektgruppe i arbeid

57 Ekstraordinært vedlikehold 5 millioner til ekstraordinært vedlikehold i 2012 og 2013 Tiltak: Generell rehabilitering av bygningsmassen i BG og SG Bygningsmessige tiltak med henblikk på brannvern

58 Økonomiske utfordringer fremover Strandpromenaden 20 drift pr år ca 1 million Stort behov for oppgradering av bygninger og utstyr for å gi elevene et godt undervisningstilbud frem til ny skole står ferdig i 2018 Ekstrautgifter med å være i 2 bygg både til drift og personale

59 Saker som skolen vil ta opp Horten ressurs Kopstad transport/logistikk? Knutepunktskole FYR

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53 RESULTATER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD I dette dokumentet presenteres utvalgte resultater fra videregående opplæring i Vestfold fra skoleåret 2013-2014. Resultatene som presenteres er kun et lite

Detaljer

Besøk av Fylkesrådmann. 15.mars 2013

Besøk av Fylkesrådmann. 15.mars 2013 Besøk av Fylkesrådmann 15.mars 2013 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj/Oppsummering Før vi begynner Bak tall ligger det skjebner... Elevrådsstyret 2012/2013

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Ullern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Ullern vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nydalen vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nydalen vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nydalen vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Møre og Romsdal fylkeskommune Vår 2011 9165 7037 76,78 02.05.2011 Surnadal vidaregåande skule - Vår 2011 Vår 2011 260 227 87,31

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Lycee Francais Rene Cassin D'Oslo Avd Grunnskole/barnehage Vår 2011 246 210 85,37 18.08.2011 Elevundersøkelsen (2007-2011) Bakgrunn

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2012)

Elevundersøkelsen (2007-2012) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Etterstad vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Etterstad vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 288020 236090 81,97 26.04.2012 Kristiansand kommune Vår 2012 5875 4939 84,07 26.04.2012 Vardåsen skole Vår

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Blindern vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Blindern vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1

19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 19.01.2015 Endres i topp-/bunntekst 1 Gjennomføring i videregående opplæring 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Elever og lærlinger som fullfører og består innen fem år etter at de begynte i videregående

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Lærerundersøkelsen ( )

Lærerundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 88 77 87,5 01.05.2012 04:19:00 Lærerundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011

STRATEGISKE MÅL. Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 Lier vg skole VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 Drøftet i medbestemmelsesmøtet 25.08.2011 LIER VIDEREGÅENDE SKOLES VIRKSOMHETSPLAN 2011-2012 SKOLENS VISJON : Lier videregående skole kjennetegnes ved: mestring

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt Vår 2012 443124 380183 85,80 16.05.2012 Elevundersøkelsen (2007-2012) Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Elvebakken vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Elvebakken vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Elvebakken vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 398761 333310 83,58 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 392078 319712 81,54 15.05.2008 06:39:27 Elevundersøkelsen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bjørnholt vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2012 Vår 2012 50 49 98,00 08.08.2012 Vår 2011 Vår 2011 56 56 100,00 28.09.2011 Vår 2010 Vår 2010 60 59 98,33 22.09.2010 Vår

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole trinn (Høst 2014) Høst 2014 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Aursmoen skole - 7. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Aursmoen skole - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Plan for tilpasset opplæring

Plan for tilpasset opplæring Plan for tilpasset opplæring Nøtterøy videregående skole, 2015 Fra Opplæringslova 1-3: Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, lærlingen og lærekandidaten. Tilpasset

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Holmlia skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Holmlia skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Holmlia skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Rektor Lasse Eide Besøk vår hjemmeside www.godalen.vgs.no Følg oss på Facebook og Twitter Program 18.00: Velkommen Kunstnerisk innslag Presentasjon av skolen Elevrepresentant

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole

Elevundersøkelsen (2007-2008) - Kjelle videregående skole Nedenfor følger en analyse av årets elevundersøkelse. Vi mener prikkesystemet gjør det vanskelig å finne gode svar på flere av spørsmålene, da der er umulig å si frekvensfordelingen av de svarene som er

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2011 2013 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordberg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Nordberg Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans)

FYR-arbeid ved Askim vgs (fellesfag, yrkesretting og relevans) (fellesfag, yrkesretting og relevans) 1 Innledning ønsker med dette dokumentet å sette noen rammer som skal gjøre det enklere å legge til rette for at undervisningen i fellesfag på yrkesfag gjennomføres

Detaljer

Velkommen til foreldremøte for Vg2!

Velkommen til foreldremøte for Vg2! Velkommen til foreldremøte for Vg2! Vårt tilbud er utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag (HO) og Studiespesialisering (ST) Våre grunnleggende verdier Faglig stolthet Inkluderende holdning Engasjert

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fagerborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Fagerborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Fagerborg skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 19 33 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongshavn vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Kongshavn vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Kongshavn vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS 1. VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS OPPLÆRING I SKOLE Den gode akershusskolen Et hovedsatsingsområde for Akershus fylkeskommune som skoleeier i årene framover er Den gode akershusskolen. Formålet er økt

Detaljer

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015

Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Handlingsplan Asker vgs skoleåret 2014/2015 Læring Elevenes læring er skolens viktigste satsingsområde. Gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elever er en viktig forutsetning for læring. Vi vil

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018.

Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018. Årshjul for tett oppfølging av alle elever for å øke fullføring og kompetanseoppnåelse ved Strømmen videregående skole. Skoleåret 2017/2018 Str Identifisering Kartlegging Oppfølging Strømmen videregående

Detaljer

Karriereveiledningsplan vg1 Studiespesialisering 2010/2011. Måned Tiltak Når /Frist Ansvarlig Kommentarer

Karriereveiledningsplan vg1 Studiespesialisering 2010/2011. Måned Tiltak Når /Frist Ansvarlig Kommentarer Karriereveiledningsplan vg1 Studiespesialisering 2010/2011 Måned Tiltak Når /Frist Ansvarlig Kommentarer August Oppstartsamtale Før 1. Elevmappa Programfag (konsekvenser av Språkvalg Første skoleuke Assisterende

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2014-2015 Samordnet oversikt over planlagte aktiviteter

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2014-2015 Samordnet oversikt over planlagte aktiviteter PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2014-2015 Samordnet oversikt over planlagte aktiviteter Tidspunkt Målgruppe Aktivitet Tema Kontaktperson i utd.avd /Vfk 14.8. Alle ansatte i Felles planleggingsdag

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2017-2018 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole 2013-2015 1 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Oslo katedralskole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Oslo katedralskole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til

Detaljer

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede.

MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. MÅL 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Nr. Kvalitetsområder Kvalitetskjennetegn 1.1 Tilrettelegge

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2016) Høst 2016 06.01.2017 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel Trives

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Olav Duun videregående skole

Olav Duun videregående skole Olav Duun videregående skole UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 1. oktober 2015 1 Vårt oppdrag Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole i Namsos og Namdalen, og gir et bredt tilbud til unge og voksne

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

Pedagogisk plan ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan 2017-2018 ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Pedagogisk plan Bakgrunn Atlanten videregående skole har et overordnet mål om at alle elever skal ha høyt læringsutbytte gjennom aktiv deltakelse.

Detaljer

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback

Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting. 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Helse- og oppvekstfag Prosjekt til fordypning/fordypningsfag Yrkesretting 10. mars 2015 med Jorunn Dahlback Eksemplene i presentasjonen er hentet fra: 1. Studiet Yrkesretting av programfag Utdanningsprogram:

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013

Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Barneskolene i Sande VELKOMMEN til informasjon om ungdomsskolen mars 2013 Sande ungdomsskole 2013 (8.35 14.05) 356 elever 54 ansatte v/ rektor, elevrådsrepresentanter og rådgiver Kunnskap gir styrke..

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hellerud vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Hellerud vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Hellerud vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Relevans i opplæringen i fellesfag - intro Lone Lønne Christiansen

Relevans i opplæringen i fellesfag - intro Lone Lønne Christiansen Relevans i opplæringen i fellesfag - intro Lone Lønne Christiansen Fellesfagene yrkesretting og relevans = FYR 1-3 i forskrift til opplæringslova: Opplæringa i fellesfaga skal vere tilpassa dei ulike utdanningsprogramma

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo

Vekslingsmodellene i Oslo Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Nasjonal nettverkssamling 13.-14. oktober 2014 Anita Tjelta prosjektleder Avdeling for fagopplæring Kjell Ove Hauge rektor Kuben videregående Kirsti

Detaljer

Yrkesfagleg Grunnutdanning

Yrkesfagleg Grunnutdanning Yrkesfagleg Grunnutdanning Innhold Hvem passer Yrkesfaglig grunnutdanning for? Hva oppnår eleven ved å velge Yrkesfaglig grunnutdanning? Hvilke sosiale kompetanser trenger elever lære seg for å få jobb?

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skøyenåsen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Skøyenåsen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Skøyenåsen Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape,

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011

Strategisk plan Bjørnholt skole 2011 Strategisk plan Bjørnholt skole Forelagt driftsstyret 07.12.2010 og vedtatt i driftstyret 18.01. sist endret 18.01. side 1 av 7 Strategisk mål 1.1: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre

Detaljer

Utviklingsarbeid 2014/2015

Utviklingsarbeid 2014/2015 Utviklingsarbeid 2014/2015 ID UTS.Fau.F.4.2.3.1 Versjon 0.04 Gyldig fra 04.02.2015 Forfatter Ingunn Mikaelsen Verifisert Godkjent Side 1 av5 Tiltak for bedre læring Profesjonell skoleledelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTER HØSTEN 2014 MED FOKUS PÅ KUNNSKAP OG GLEDE Innhold og hovedpunkter Litt om skolen og læringsmiljøet Forventninger og satsingsområder Samarbeid skole hjem Foreldremøtene høsten

Detaljer

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn

Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Sagvåg skule Vår 2008 63 61 96,83 06.05.2008 Elevundersøkelsen (2007-2008) Bakgrunn Gutt Jente Er du gutt eller jente? 27 34 Trivsel

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sollerudstranda skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Sollerudstranda skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Sollerudstranda skole Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Persbråten vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2018 Persbråten vgs Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og

Detaljer

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Storsteigen videregående skole Skoleåret 2016-2017 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Utvidet grunnskoleopplæring

Utvidet grunnskoleopplæring Utvidet grunnskoleopplæring Opplæringsloven 4A 1, nytt andre ledd Kommuner og fylkeskommuner kan òg tilby grunnskoleopplæring etter første ledd til de som har rett til videregående opplæring etter 3-1,

Detaljer

Utviklingsplan for Skarnes videregående skole. Skoleåret

Utviklingsplan for Skarnes videregående skole. Skoleåret Utviklingsplan for Skarnes videregående skole Skoleåret 2016-2017 Innledning Opplæringspolitisk plattform (OPP) for Hedmark ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som omfatter

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. KS kvalitetsnettverk 040315 Styringsdialog mellom skoleeier og de videregående skolene i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. KS kvalitetsnettverk 040315 Styringsdialog mellom skoleeier og de videregående skolene i Oslo KS kvalitetsnettverk 040315 Styringsdialog mellom skoleeier og de videregående skolene i Oslo 1 Oslo som skoleeier 175 skoler Budsjett på 12,2 milliarder NOK, hvorav 2,6 på VGS Må etablere 12800 nye skoleplasser

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato PROGRAMFAGORIENTERING Stikkord og dato Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Spredningskonferanse Oppfølging av elever fra ungdomsskolen og over i videregående. Resultater så langt! Kjelle videregående skole 9/10-2112

Spredningskonferanse Oppfølging av elever fra ungdomsskolen og over i videregående. Resultater så langt! Kjelle videregående skole 9/10-2112 Spredningskonferanse Oppfølging av elever fra ungdomsskolen og over i videregående Resultater så langt! Kjelle videregående skole 9/10-2112 Robusthet Sensitivitet Handlingsdyktighet Læringsevne IKO-Struktur

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014

Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Avdeling for fagopplæring Vekslingsmodellene i Oslo Arena for kvalitet i fagopplæringen, Tromsø 11. september 2014 Anita Tjelta, prosjektleder Bakgrunn for vekslingsmodeller Økt kvalitet og økt andel som

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår.

ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. , ÅRSHJUL FOR ELVENE SKOLEÅRET 2015-2016 Kun første halvår. Planen oppdateres og endres i tråd med skolens aktiviteter. UKE 32 AUGUST Brev sendes elevene MA 3 Sommerskole TI 4 ON 5 TO 6 FR 7 UKE 33 AUGUST

Detaljer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer

Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Litt status pr 28. okt 2013 Ny GIV-prosjekter Overgang Oppfølging Gjennomføringsbarometer Ny GIV Et treårig prosjekt for å redusere frafall i videregående skole Hva er Ny GIV? 3-årig nasjonalt prosjekt

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert 44,4% 46,3% 5,6% 1,3% 2,5% 55,1% 44,9% 0% 0% 0% 44,6% 41,6% 7,9% 3% 3% 33,9% 51,8% 8,9% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert - 8. - 9. - 10. Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Høst 2014 19.11.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler"

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer