Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk"

Transkript

1 Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte endringene i faget. Utdanningsdirektoratet foreslår å justere noen kompetansemål i fellesfaget norsk for å gjøre dem mer relevante for alle utdanningsprogram og for å sikre en bedre progresjon. Forslag til endringer i hovedområde muntlige tekster bruke kunnskap om språk og tekst i utforskende og vurderende samtaler om litteratur ut fra egen opplevelse bruke norskfaglig kunnskap i samtaler om tekster Begrunnelse: Dette er et krevende og unødvendig spesifisert mål som nå er formulert mer åpent for lettere å kunne tilpasses yrkesfag. som gir større rom for å utforske medietekster i norskfaget.

2 bruke fagkunnskap fra egne programfag i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv foreslås flyttet ned fra Vg2 etter studieforberedende utdanningsprogram og foreslås endret til bruke fagkunnskap fra eget utdanningsprogram i foredrag og diskusjoner om skole, samfunn og arbeidsliv Målet erstatter det eksisterende målet på Vg1 bruke fagkunnskap fra ulike fag til å drøfte spørsmål knyttet til skole, samfunn og arbeidsliv Begrunnelse: Målet er flyttet ned til Vg1 for å legge bedre til rette for yrkesretting og tverrfaglighet og for å lette presset på Vg2 trinnet som inneholder mange tunge kompetansemål. Egne programfag er byttet ut med eget utdanningsprogram for å tilpasses Vg1. Forslag til endringer i hovedområde skriftlige tekster mestre ulike skriverroller som finnes i skolens offentlighet og i samfunns- og arbeidsliv mestre ulike skriverroller som finnes i skole, samfunns- og arbeidsliv Begrunnelse: Skolens offentlighet er et unødvendig fremmedgjørende begrep. Forslag til endringer i hovedområde språk og kultur gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk foreslås flyttet til Vg2 studieforberedende utdanningsprogram Begrunnelse: Norrønt språk egner seg lite for yrkesretting og hører faglig sammen med kompetansemålene med historisk innhold på Vg2 studiespesialiserende. Det er også naturlig å se forskjellene mellom de nordiske språkene på språkhistorisk bakgrunn. Målet går inn som andre kulepunkt under skriftlige tekster, kompetansemål etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram. For elever på medier og kommunikasjon vil denne endringen innsnevre deres muligheter i framtiden. Norsk er et så viktig fag og elevene må ha de samme

3 mulighetene i framtiden som elevene på studiespesialiserende. Se for øvrig kommentaren helt til slutt. hente, vurdere og anvende fagstoff fra digitale kilder i muntlig og skriftlig arbeid hente, vurdere og bruke fagstoff fra ulike kilder i arbeid knyttet til eget utdanningsprogram Begrunnelse: Kilder på yrkesfaglige utdanningsprogram kan like gjerne være analoge som digitale. Muntlig og skriftlig arbeid er byttet ut med arbeid knyttet til eget utdanningsprogram fordi det på yrkesfag også kan dreie seg om praktisk arbeid i tverrfaglige opplegg. Forslag til flytting og omformulering av informasjon Setningen Kompetansemål som omhandler skriftlig sidemål, gjelder ikke for yrkesfaglige utdanningsprogram etter Vg2 er foreslått omformulert og flyttet fra beskrivelsen av hovedområder i faget til rett under overskriften Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Kompetansemål etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram: Elever på yrkesfaglige utdanningsprogram skal bare skrive på hovedmålet sitt Begrunnelse: Flyttingen tydeliggjør forbeholdet som gjelder for yrkesfag mht skriftlig sidemål fordi det da vil stå i nær tilknytning til kompetansemålet det skal modifisere: bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk. Ny formulering er valgt for å kommunisere dette forbeholdet tydeligere. Elevene på medier og kommunikasjon må ha sidemål! For elever på medier og kommunikasjon vil denne endringen innsnevre deres muligheter i framtiden. Norsk er et så viktig fag og elevene må ha de samme mulighetene i framtiden som elevene i de studiesforberedende programmene. Det må være rom for at et yrkesprogram som virkelig trenger faget norsk i sin yrkeskompetanse, ikke blir pådyttet innskrenkninger som er naturlige for andre yrkesprogram. Programmene er ulike! Det må det tas hensyn til. Det er ennå en gang viktig å presisere at utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er veldig ulikt alle de andre programmene. Øvrige kommentarer til læreplanen

4 Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon Elevene fullfører utdanning i de aller fleste yrkene og fagene som dette utdanningsprogrammet fører til, på høgskole. Dette er den viktigste grunnen til at det yrkesrettede utdanningsprogrammet også inkluderer et vg3-kurs som gir generell studiekompetanse. Mange av disse fagene og yrkene har historisk hatt ulike utdanningsveier enten internt i bedrifter (f.eks teknikerutdanningen i NRK), på ulike typer privatskoler (f.eks fag som grafisk design på Westerdals, en skole som nå søker å bli høgskole) eller man er yrkesutøver som selvlærte (f.eks innen animasjon). Utdanningsprogrammet har bare to små lærefag, mediegrafikerfaget og fotograffaget. Programfagenes innhold og struktur gir en fantastisk felles og god grunnutdanning innen alle typer medieyrker både til yrker som eksisterer i dag, og til nye yrker som vil dukke opp i framtiden. Norskfaget er et viktig «verktøyfag» Norskfaget er viktig for de aller fleste elevene som skal jobbe i mediebransjen. Mange av elevene som velger vg3-opplæring i mediegrafikerfaget i bedrift, jobber med tekst. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon formidler de aller fleste av lærekontraktene i mediegrafikerfaget. Ansatte her forteller at bransjen etterspør lærlinger med gode skriftlige ferdigheter i norsk. Mange av elevene som velger opplæring i bedrift, ønsker også å skaffe seg studiekompetanse. Noen velger å gjøre det som privatister i læretiden. Norsk er et modningsfag Elevene på medier og kommunikasjon søker seg inn på utdanningsprogrammet i skarp konkurranse om plassene. Mange har gode resultater ved innsøking til videregående utdanning. Med timefordelingen i norsk, ser en i løpet av tre år en sterk tendens til fallende resultater i dette faget, sammenlignet med hva elevene hadde da de kom fra grunnskolen. Tendensen er at elevene på medier og kommunikasjon gjør det dårligere til avsluttende eksamen i norsk sammenlignet med elever på studiespesialiserende utdanningsprogram, der de i utgangspunktet har hatt samme inntakspoeng til videregående. Norsk er et modningsfag som krever stabil trening i ulike sjangrer innenfor basisferdighetene skriving, lesing og muntlighet. I tillegg gir faget bred kulturkunnskap og er lett å arbeide med tverrfaglig. Med en jevnere fordeling av timene til i norskfaget over de tre årene, er det grunn til å tro at resultatene i faget vil bli langt bedre enn de er i dag. Ti timer norsk på vg3 gir frafall Nina Aakernes er lærer i mediefag på Sogn vgs og tar master i yrkespedagogikk på HiAk. Hun har fokus på yrkesrelevant opplæring på MK og gjennomførte en undersøkelse blant elevene på det tredje trinnet. Hun brukte elevsamtaler og kvalitative intervjuer for å få fram elevenes motivasjoner for det siste skoleåret. De fleste elevene trakk fram at ti timer norsk i uka er for mye. Dette fører til at de får et negativt syn på hele norskfaget. Elevene opplevde at det er det samlede presset som blir for stort, og at dette også går ut over motivasjonen i mediefaget. Noen av elevene får dårligere resultater i mediefagene og får ikke vist kompetansen sin på en god måte. En av elevene uttalte: «Mediefagene blir noen timer vi bruker til å roe ned og få hodet på plass igjen før vi løper videre til fellesfagtimer.» Presset elevene opplever det siste året, fører også til at noen slutter underveis i skoleåret. Fraværet på tredje året er også urovekkende høyt.

5 Prosjektfordypningsfaget gir rom for en bedre timefordeling Den ulike timefordelingen mellom programfagene og fellesfagene i løpet av de tre årene får direkte negative konsekvenser for svært mange elevers resultater både i programfagene og i fellesfagene, spesielt i norsk. Den mediekompetansen de har opparbeidet etter det andre året, får de ikke full uttelling for med så få medietimer det tredje året. Mediefagstilbudet det tredje året burde gi elevene et godt rom til fordypning med tanke på videre utdanningsvalg. Dersom alle elevene bruker to timer av prosjektfordypningsfaget både på vg1 og vg2, slik at man får timefordelingen som på studiespesialiserende, ville dette kunne bidra godt til en bedre læring og mindre frafall. Det ville også gagne de elevene som vil velge lærefag. To timer fratrekk på prosjektfordypningsfaget vil i liten grad svekke mulighetene for fordypning i ulike yrkesfag. I dag er det slik at dette faktisk praktiseres på mange skoler. Prosjektfordypningsfaget gir rom for å «lese» fellesfag. Skoler og lærere er svært opptatt av resultatene til elevene sine, og benytter seg av denne åpningen. Mange gjør dette så stille som mulig, så utdanningsmyndighetene ikke skal oppdage det. Vi kjenner til skoler som har blitt nektet av skolemyndighetene i fylket eller nasjonalt, mens andre skoler i samme fylke fortsatt praktiserer denne timefordelingen. Vi ønsker opplæring tilpasset elevenes behov, og nasjonal likhet! Med Karlsenutvalgets arbeid og innstilling ble vi oppmuntret til å tro at nå skulle elevene i yrkesrettede programmer tas på alvor, det vil si at man skal tilrettelegge for de ulike behovene som er på de ulike utdanningsprogrammene. For elevene på medier og kommunikasjon er norsk et mediefag som de har sterkt behov for i framtidige jobber. De burde få muligheten til å oppnå best mulig resultater i dette faget. Dermå det også lages tydelige regler som sikrer alle elevene timefordelingen og de samme rettighetene uavhengig av hvor kreative deres lærere og skoler er.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger.

Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Er det rom for praksis? En utredning om yrkesfagelever og lærlinger med funksjonshemminger. Innhold Innledning Innledning...3 Tusen takk!...3 Oppsummering av sentrale funn i rapporten:...4 På bakgrunn

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet

Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk. Vedrørende høring om forslag til fag- og timefordeling m.m. i forbindelse med Kunnskapsløftet Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. april 2005 Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO

Fylkessamling IKVO. Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Fylkessamling IKVO Thorbjørnrud 2.11.2011 Dag Fjæstad, NAFO Hovedmomenter Om NAFO Revisjon av gjennomgående læreplaner Høring om innføringstilbud Samarbeid mellom voksenopplæring og videregående skole

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting)

Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Fredag 7. august, 2015 Tilstandsrapport for grunnskolen i Hurdal kommune 2014-15 (foreløpig versjon til drøfting) Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal

Tilstandsrapport. for. Grunnskolen i Lardal Lardal kommune Stab- og støttefunksjon Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: Øysten Emanuelsen 33 15 52 25 11/4262 FA-B03 19.08.2011 Tilstandsrapport for Grunnskolen i Lardal

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Master i spesialpedagogikk vårsemesteret, 2014 Åpen/ konfidensiell Forfatter: Hanne Kristiansen (signatur forfatter) Veileder: Professor Edvin Bru

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Hva skal jeg med det a?

Hva skal jeg med det a? Masteroppgave Master i yrkespedagogikk 2012 Hva skal jeg med det a? En studie som belyser eleven Zits opplevelse av relevans i opplæringen på Vg1 og Vg2 Kjersti Hovland Institutt for yrkeslærerutdanning

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer