Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand"

Transkript

1 Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger Erfaring fra hospitering på Kiwi v/ Hanne Iren Østby, fellesfaglærer ved Eidsvoll vgs Åge Risdal Avdeling for skoleutvikling

2 Noen stikkord: Hospiteringsprosjektet Fra 2009 til nå Målgruppene Utfordringene Stortingsmelding 20 «På rett vei» Samfunnskontrakten Kompetanseutvikling FYR Fellesfag, yrkesretting, fellesfag

3 (Fafo 2010) Har du blitt bedre til å bruke eksempler fra faget du har hospiterte i i undervisningen: I stor grad og noen grad: 97% «Dersom jeg får sjansen, vil jeg melde meg på et tilsvarende opplegg igjen.»

4

5

6 1. Entreprenørskap som pedagogisk metode i skolen 2. Yrkesretting av programfag 3. Anvendelse av ny teknologi i læringsarbeidet 4. Prosjekt til fordjuping 5. Andrespråkspedagogikk for lærere i yrkesfaglige utdanningsprogram 6. TIP 7. TIP, Utvikling og endringsarbeid med relevans for yrkesfaglig opplæring 8. Lesing, læring og vurdering i vgo. Bedrift Arbeidsliv OK

7 Her står det også noe om dette:

8 Meld. St. 20 «På rett vei» Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning Fleksibilitet og relevans i videregående opplæring Yrkesfag Praksisbrev: En annen start på vgs Fagbrev, svennebrev, Påbygging til generell studiekompetanse yrkeskompetanse Videreføring av hospiteringsordninger Fagspesifikk høyere utdanning

9 Hospitering nevnes som en hensiktsmessig måte å drive kompetanseheving på. Det står at man tar sikte på å gi 500 hospitanter tilbud i 2013.

10 Samfunnskontrakten Bakgrunn: Kunnskapsdepartementet ble i april 2012 enige med partene i arbeidslivet om en samfunnskontrakt for flere læreplasser. Målene i kontrakten er at antall læreplasser skal øke med 20% til 2015 Oppdrag fra KD til Udir ( )

11 Samfunnskontrakten antall nye lærlinger Antall lærekontrakter Nasjonalt mål nullpunkt målsetning

12 Samfunnskontrakten Staten skal bidra til finansiering og organisering av hospiteringsordninger for yrkesfaglærere og instruktører Partene i arbeidslivet skal..bedre samarbeidet mellom skoler og virksomheter, f.eks ved at bedrifter tilbyr hospiteringsavtaler for lærere i bedrift og instruktører i skolene

13 Samfunnskontrakten I oppdraget fra KD til Udir står det følgende: 1. Utføre sekretariatsansvar for samfunnskontrakten 2. Utvikle indikatorsystem for oppfølging av kontrakten. 3. Prøve ut alternativer på VG3 nivå for de som ikke får læreplass. 4. Prøve ut vekslingsmodeller som alternativer til 2+2 modellen. 5. Videreføre hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen. 6. Planlegge og gjennomføre tiltak som bidrar til at flere voksne tar fag- og svennebrev Periode: Utgangspunktet 73 mill. over tre år.

14 Samfunnskontrakten Oppdragsbrev del II - April 2014: Følge opp samfunnskontrakten for flere læreplasser til utgangen av Følge opp tiltak som er styrket i budsjettet for 2014, (veksling og hospitering) Stimulere til økt samarbeid mellom skoleeier og regionalt arbeidsliv. Vurdere nye tiltak som kan bidra til at flere unge og voksne fullfører fag- eller svennebrev.

15 Hospitering Bakgrunn: St.meld. nr 44 ( ).hospitering og utveksling av personale vil være tiltak som kan inngå som en del av etterutdanning og kompetanseheving av aktørene i fag- og yrkesopplæringen.

16 Utprøvingen fokuserte på forskjellige modeller som skulle bidra til å: fornye og øke yrkesfaglærernes kompetanse i eget fag, samt gi innsikt i andre fag innen eget programområde/utdanningsprogram. øke instruktørenes/faglige lederes kompetanse i den rollen de har som veiledere for elever/lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og forskrifter i Kunnskapsløftet øke og videreutvikle samarbeidet skole arbeidsliv og se opplæringen i et fireårig løp. Trekke fellesfaglærerne med i utprøvingen - yrkesretting videreføring. + Fellesfaglærere og rådgivere med som egen målgruppe

17 Hei, her kommer en kort tilbakemelding fra meg på hospiteringen: Hva har vært det beste med hospiteringen? Å få innblikk i hvordan de jobber i Kiwi, både i butikkene og sentralt. Det er imponerende hvor mye de skal forholde seg til i løpet av en arbeidsdag/-uke i butikken. Også veldig spennende å høre om hvordan bevisste endringer (f.eks. plassering av varer) i butikken kan føre til mye større salg. Flott å se hvor profesjonelt Kiwi-systemet følger opp alle butikkene, og ikke minst hvordan de støtter dem med opplæring og veiledning. Hva tar vi med oss videre? Først og fremst praktiske eksempler som kan brukes i undervisningen. Og ikke minst en mye bedre forståelse av hvordan det er å jobbe i butikk. For de som jobber i kassen og spesielt for butikksjefene er det mye mer variert og utfordrende enn jeg hadde tenkt. Blir lettere å veilede elever til salgsfaget nå. Tanker om videreutvikling av samarbeidet mellom skole og arbeidsliv. Hadde vært fint å få denne muligheten også i andre fag, for eksempel innenfor markedsføring (markedsføring og ledelse på Studiespesialisering samt salg og markedsføring på vg2 Service og Samferdsel). Hotell og reiseliv er også aktuelle områder for den type samarbeid. Med vennlig hilsen Beate Iversen, Service og samferdsel/økonomi, Ringerike videregående skole

18 Rapporten

19 97 % 92 % 90 %

20 73 % 60 % 42 %

21 Svært godt utbytte Godt utbytte Noe utbytte Lite utbytte Bredde Dybde Ikke utbytte

22 Hospitering oppsummering: God planlegging Sikre fleksibilitet Forankring i ledelsen Mange modeller fungerer så lenge det er utviklet av partene sammen

23 Gruppearbeid Fra 1. samling for hospiteringsprosjektet i mai 2013.

24 Beskrivelse av hospiteringsordning - omfang I denne videreføringen velger vi å benytte samme definisjon som er benyttet ved tidligere utprøvinger: En programfaglærer/fellesfaglærer/instruktør/faglig leder har et opphold i bedrift/skole som har en varighet over minst fem dager, sammenhengende eller fordelt over skoleåret. Målet for oppholdet er beskrevet over. Når det gjelder hospitering for fellesfaglærere, kan én til to dager i bedrift være tilfredsstillende for å hente kunnskap og de gode eksempler til bruk i egen opplæring. Det må da vurderes om fellesfaglærerne heller bør få anledning til å hospitere i flere bedrifter og gjennom det få erfaring fra flere fagområder (utdanningsprogram).

25 Videreføring av hospiteringsordninger Rapport Totalt antall hospitanter HOSPITANTER Utdanningsprogram Fylkekommune PFL FFL I/FL Skoler Bedrifter BA DH EL HO MK NA RM SS TIP 1 Akershus Aust-Agder Buskerud alle Finnmark Hedmark ?? Hordaland Møre og Romsdal Nordland Nord-Trøndelag Oppland x Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark ? Troms ? Vest-Agder 0 18 Vestfold Østfold "Totalt antall hospitanter" er fylkenes anslag for hvor mange som har hospitert før

26 Oppdraget fra KD: Varig hospiteringsordning Med varig hospiteringsordning mener direktoratet at fylkeskommunene skal gi aktuelle målgrupper tilbud om kompetanseheving i form av hospitering i skole, bedrift eller på andre aktuelle læringsarenaer. Innretningen på den varige hospiteringsordningen bør inngå naturlig i fylkeskommunens kompetanseplaner og skal gjøres kjent for alle målgrupper.

27 Særlige utfordringer i hospiteringsordningen, risikofaktorer: Kopling mellom skole og arbeidsliv varierer mye fra utdanningsprogram til utdanningsprogram. (SS, HO, DH og RM.) Hospitering for faglig ledere og instruktører kan være vanskelig å gjennomføre. Fellesfaglærerne besøker skolens verksted er første steg. Utfordringer ved å «skaffe vikarer» for lærere i skolen må tenke nytt? Tildelte midler reduseres (Planen var: 10, 6 og 4 millioner). Utfordringer for FK å «ta ned alle tiltak» som Ny-GIV/FYR, VFL, PTF, vekslingsmodell, alternativt Vg3 i skole osv.

28 Aktuelle linker: Materiell for instruktører og faglige ledere: Hospiteringsordninger: Samfunnskontrakten: Stortingsmelding 20 «På rett vei»

29 Takk for meg

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet

Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Materiell til bruk i yrkesopplæringen.. og noen ord om hospiteringsprosjektet Overgangsprosjektets samling 22. og 23. mars Holmenkollen Park Hotel Rica Åge Risdal Avdeling for Skoleutvikling Brev fra

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Rapport 1.februar 2015

Rapport 1.februar 2015 OPPLAND FYLKESKOMMUNE Rapport 1.februar 2015 Utprøving av vekslingsmodell Jane Haave 28.01.2015 lærer mere når jeg er ute og jobber enn at jeg skal sitte å lese i en bok for å lære, sitat elev positivt

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Rolf K.

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen - 1 - Innledning I Stortingsmelding 20 skisseres tre hovedområder - En inkluderende fellesskole - Grunnopplæring

Detaljer

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014

Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Saksliste for SRY- møte 29. oktober 2014 Sted: Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo Møteramme: 09:00 15:40 1. Godkjenning av dagsorden 2. Godkjenning av referat fra SRY møtet 10.09.2014 3.

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus

Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus Rapport fra Lærende Nettverk, Høgskolen i Akershus 1. Deltakere i nettverkene HiAk har koordinert to nettverk. Førstelektor Hæge Nore har fungert som nettverksleder for begge nettverkene. Fra høgskolens

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013/2014

Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Utviklingsredegjørelse 2013/2014 Faglig råd for helse- og oppvekstfag Innhold 1. Innledning... 3 2. Nøkkeltall for utdanningsprogrammet... 4 3. Felles problemstillinger... 6 3.1 Samhandlingsreformen og

Detaljer

i videregående skole Eksempelsamling

i videregående skole Eksempelsamling i videregående skole Eksempelsamling Innledning Rammene for gjennomføring av Ny GIV Overgangsprosjektet er videre i videregående opplæring enn på ungdomstrinnet, der Ny GIV-elever kan få tilbud om inntil

Detaljer

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet

LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet LO Notat: Innspill til ny stortingsmelding om Kunnskapsløftet Evalueringsforskningen viser til at Kunnskapsløftet forstås ulikt av ulike aktører og det derved oppstår ulike typer barrierer for videre utvikling.

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE

Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Læretid i bedrift 18 13 Vg3 skole Vg3 påbygging

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 21. okt. Interpellasjon fra repr. Tingelstad Wøien om å gjennomgå strukturen i fagopplæringen med sikte på Møte fredag den 21. oktober 2011 kl. 9 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d

Detaljer

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10

Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune 2011 - for skoleåret 09/10 Mandag 28. mars, Tilstandsrapport for VGO Buskerud fylkeskommune - for skoleåret 09/10 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring Vest-Agder fylkeskommune 2012 1 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 7 3. Gjennomføring... 8 3.1. Resultater...

Detaljer

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring

Innstillingen til utvalget for fag- og yrkesopplæringen Høring Postboks 8783 Youngstorget 0028 OSLO Besøksadresse: Møllergt. 20 Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83 E-post: skolenes@skolenes.no Org.nr.970 533 362 Bankgiro: 9001 06 00119 Postgiro: 0807 2364628 Kunnskapsdepartementet

Detaljer