Videregående opplæring organisert for voksne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videregående opplæring organisert for voksne"

Transkript

1 Videregående opplæring organisert for voksne

2 HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du må enten ha fullført norsk grunnskole, ha grunnopplæring fra utlandet i minst 9 år eller ha tilsvarende realkompetanse* som fullført norsk grunnskoleopplæring for voksne. Du må være folkeregistrert med bostedsadresse i Akershus Du må ha gyldig oppholdstillatelse Opplæringen forutsetter gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper. HVA HAR DU RETT TIL? Videregående opplæring som fører fram til ønsket sluttkompetanse. Dette kan være: - Studiekompetanse - Yrkeskompetanse - Grunnkompetanse Vurdering av realkompetanse Gratis opplæring * Realkompetanse er all kunnskap og ferdigheter en voksen har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet/ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter osv.

3 HVA KAN DU SØKE? Opplæring i fag som fører fram til yrkes- eller studiekompetanse innen videregående opplæring - Studiekompetansefag etter 23/5-regelen, helse- og oppvekst, helsefagarbeider, helseservice, barne- og ungdomsarbeider, apotekteknikk, helsesekretær og elektrofag er eksempler på opplæring som normalt igangsettes årlig. Andre fag opprettes dersom søkningen er stor nok Realkompetansevurdering i fag som fører fram til yrkes- eller studiekompetanse innen videregående utdanning - Det anbefales normalt ikke realkompetansevurdering av studiekompetansefag, da dette bidrar til at man ikke kan konkurrere seg inn i ordinær kvote til høyere utdanning Opplæring for voksne i Akershus fylkeskommune organiseres normalt ved følgende videregående skoler: Rud, Stabekk, Ås, Ski, Jessheim, Nannestad, Strømmen og Lørenskog. HVORDAN SØKER DU? Søk elektronisk via under valget «Voksenopplæring/Realkompetansevurdering» Veiledende søknadsfrist er 1. mars for oppstart kommende høst HVORDAN FÅR DU GENERELL STUDIEKOMPETANSE? Videregående opplæring etter 23/5-regelen, som innebærer opplæring i følgende fag fra utdanningsprogrammet studiespesialisering: - Norsk, videregående kurs 3 (Vg3) - Engelsk - Matematikk, praktisk - Naturfag - Historie - Samfunnsfag For å kunne søke høyere utdanning må du i tillegg til fagkravene dokumentere 5 års fulltids praksis eller utdanning og være 23 år eller eldre.

4 HVORDAN FÅR DU YRKESKOMPETANSE? Skole og læretid: - Innebærer to års opplæring i skole og normalt to år læretid i bedrift (lærlingeløp). I løpet av skoleløpet må du ha både programfag og fellesfag. Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger. Fellesfag er obligatoriske fag som inngår på hvert årstrinn ved opplæring i skole: norsk, engelsk, samfunnsfag, matematikk og naturfag - Søkere til videregående opplæring for voksne som har mindre enn tre års relevant praksis fra fagfeltet, vil få tilbud om opplæring etter lærlingeløp Praksiskandidat: - Voksne som har relevant og allsidig praksis innenfor et fagfelt, i minimum 5 år fulltid, vil kunne gå opp til fagbrev/svennebrev på bakgrunn av praksis fra arbeidslivet - I tillegg til dokumentert 5 års praksis må man bestå en teoretisk eksamen på Vg3 nivå i faget, før man kan melde seg opp til fagprøve - Søkere til videregående opplæring for voksne som har minst tilsvarende tre års relevant praksis fra fagfeltet, vil kunne få tilbud om opplæring i form av praksiskandidatkurs Yrkesfag med vitnemål: - Noen yrkesfaglige utdanningsløp har hele opplæringen i skole, f.eks. helsesekretær, tannhelsesekretær, apotektekniker, fotterapeut og hudpleier. Programfagene på hvert trinn må være bestått for å få vitnemål. Du får fritak for fellesfag dersom du kan dokumentere fem års yrkespraksis.

5 HVA ER REALKOMPETANSEVURDERING? I videregående opplæring innebærer en realkompetansevurdering en vurdering av kompetansen opp mot læreplanene i de enkelte fagene. Vurderingen skjer i form av en samtale med faglærer. Alle som får vurdert realkompetansen har rett til kompetansebevis hvor det fremgår hvilke fag, enten deler av faget eller hele fag, du har fått godkjent. Hele (eller deler av) programfag og fellesfag kan godkjennes gjennom realkompetansevurdering og kan gi et kortere opplæringsløp. Du vil ikke få tilbud om opplæring i fag som er blitt godkjent gjennom realkompetansevurdering. Yrkesfag kan ikke sluttvurderes på Vg3 nivå, noe som betyr at du må ha standpunktkarakter og/eller nødvendig eksamen. Dersom realkompetansevurderingen gjelder grunnskoleopplæring, må du ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen der du bor. Dette gjelder også dersom du ikke kan dokumentere fullført norsk grunnskole eller minimum 9-årig grunnopplæring i utlandet.

6 HAR DU LESE- OG SKRIVEVANSKER? Voksne som har utfordringer med å lese og skrive tilbys hjelp ved et eget Lese- og skrivesenter i Akershus fylkeskommune, lokalisert ved Veiledningssentret Follo. Her kan man få tilbud om: Veiledning om lese-, skrive- og regnevansker Kartlegging og utredning av lese-, skrive- og regneferdigheter Minikurs og veiledning i studieteknikk og hjelpemidler Vurdering av behov for særskilt tilrettelegging av eksamen KLAGERETT Vedtak om rett til videregående opplæring for voksne er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og gir rett til å klage. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageorgan. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er gjort kjent for mottaker i henhold til forvaltningsloven 29. Klagen sendes inntakskontoret i Akershus fylkeskommune. Inntakskontoret er ansvarlig for å belyse saken, klargjøre og videresende denne til fylkesmannen. Vedtaket kan eventuelt bli gjort om utfra fremlagt eventuell ny dokumentasjon. Klage på enkeltvedtak bør begrunnes nøye og må undertegnes av søkeren.

7 TRENGER DU VEILEDNING OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING/REALKOM- PETANSEVURDERING ELLER HJELP I SØKNADSPROSESSEN? Ta kontakt med ett av de tre veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune Veiledningssenteret Asker og Bærum. Elias Smithsvei 15, 4 etasje Sandvika. Telefon: Veiledningssenteret Follo. Raveien 9 / Postboks 12, 1431 Ås. Telefon: Veiledningssenteret Romerike Alexander Kiellands gate 2B, 2000 Lillestrøm. Telefon: HAR DU SPØRSMÅL RUNDT SØKNADEN DIN? Ta kontakt med inntakskontoret i Akershus fylkeskommune v/dagfinn Homme på telefon NYTTIGE INTERNETTSIDER (informasjon om videregående opplæring i Akershus) (informasjon om videregående opplæring generelt) (godkjenning av utenlandsk videregående utdanning) (godkjenning av utenlandsk høyere utdanning) (informasjon om stipend og lån under utdanning) Med forbehold om endring. Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout: Ann Kristin Thorstensen, Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Trykk: Knoph & Langeland AS Foto: Istockphoto, Luth

8 Akershus fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo Schweigaards gate 4, 0185 Oslo Sentralbord:

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier?

Samisk opplæring - rettigheter og plikter. Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Samisk opplæring - rettigheter og plikter Elevenes rett til opplæring i eller på samisk hva innebærer dette for skoleeier? Retten til opplæring Samiske elever har rett til opplæring i samisk uansett hvor

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte 1 september 2011 Tilstede på møtet: Nina Berger, karriereveileder Elever med utvekslingserfaring Hvem ved Frederik II kan søke? Elever i studieforberedende

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING

INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING INFORMASJONSHEFTE TIL LÆRLING NettOppFisk - et nasjonalt nettverk for rekruttering og kompetanseheving innen fiskeri-, sjømat og havbruksnæringen Forord Formålet med heftet er å gi deg informasjon om læretiden.

Detaljer

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet

Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet Vil du være utvekslingselev? Informasjonsmøte om Vg2 i utlandet Tilstede på møtet: Nina Berger, karriereveileder Elever med erfaring fra utvekslingsår Hvem ved Frederik II kan søke? Elever i studieforberedende

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Representantforslag nr. 53

Representantforslag nr. 53 Representantforslag nr. 53 (2008 2009) fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt Dokument nr. 8:53 (2008 2009) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders

Detaljer